Vårt dyra lilla försvar

En liten betraktelse över tillståndet i konungariket Sverige och dess försvar. Eller historien om hur det inte ens ”bidde en tummetott!”

Till att börja med måste man förundras över att Sverige antagligen är det ENDA land i världen där försvarets huvuduppgift INTE är att försvara landet och dess territorium. Utan dess huvuduppgift är att vara en internationell insatsstyrka som skall kunna rycka ut om EU, NATO eller FN så begär.

Alltså, läs och begrunda detta en gång till. Vi betalar alltså ca 43 miljarder om året INTE för att försvara Sverige UTAN för att vi skall kunna göra en insatts utomlands när så begärs.

Jag har nu inte lästa alla länders försvarsdoktriner men rätt så många. Och i alla dessa är naturligtvis huvuduppgiften att först och främst värna det egna territoriet/landet. Det taktiska och strategiska tänkandet, doktrinerna och tillvägagångssättet varierar naturligtvis stort efter lokala och globala förutsättningar. Men alla är fast förankrade i att försvara det egna landet och dess territorium.

Utom som sagt i Sverige.

En annan märklig sak. Om man ser till de säg senaste 10 åren så har försvaret varit i ständig omorganisering, besparingar, nedskärningar etc. Förband efter förband har lagts ned, garnisoner har lags ner eller slagits samman. Förråden har tömts. Materiel har lags i malpåse, tagits ur drift eller sålts. Inklusive ”tunga” system som kustartilleriet, ytstridsfartyg etc.

Och TROTTS ALLA dessa nedskärningar så betalar vi FORTFARANDE ca 43 miljarder (44,1 enligt års 2007 budget) för ett försvar som numera bara har ca 2000-2500 operativa soldater!

Och hur används då dessa 43 miljarder för att ta hand om dessa 2000-2500 soldater? (Av dessa 43 miljarder används ca17 miljarder för materialanskaffning).

Ett mycket talande och illustrativt exempel är det senaste beslutade EU/FN uppdraget i östra Tchad på gränsen till Darfur. Ett svenskt skyttekompani skall delta (+ lite annan personal i inledningsskedet), totalt pratar vi omkring 200 personer.

Nå, det operativa området ligger ju mitt i öknen så vad sänder då Sverige för förband till detta område. Jo, hör och häpna (bara i Sverige!), två skytteplutoner från amfibieregementet i Berga. Jäpp, dessa gossar är vana att susa fram i 40+ knop i stridsbåt 90 för att snabbt kunna göra en insatts i skärgårds-yttrehavsbandsmiljö.

Det är dessa amfibiekrigare som man skickar mitt ut i öknen.

Och tror nu någon att dessa soldater får en adekvat och lämpad utrustning? NIX igen. Man saknar bara för att ta ett litet exempel, kamouflagefärgade ökenuniformer. Det är så att säga inte så lyckat att gå omkring i en grön fältuniform mitt i öknen. Man smälter så att säga inte in.

Vidare så saknar man lättare kängor som är avsedda för klimatet, det är fel färg på skydds/stridsvästarna – ett problem som påtalades redan i Afghanistan (gröna, vad annars), radio- och sambandsmateriel osv. osv. Nu försöker man lösa det med vad försvaret på nyspråk kallar ”omfördelningar”. Dvs. man ”lånar” uniformer och material som var avsett för NBG (Nordic Battle Group) och som vi hat lovat EU att ha ”stridsbereda”, tömmar andra förband på sambandsmaterial etc. etc.

Ett annat litet aber. Som sagt dessa soldater är vana vid stridsbåt 90 och har ingen vana att operera från pansarterrängbilar typ Sisu som här skall användas. För att lära sig använda fordonet Sisu plus att öva operativt med och från dessa fordon så krävs en 13 veckors EXTRA utbildning.

Lägg också märke till att detta förband är ett av de förband Sverige anmält internationellt där vi lovat att de skall kunna rycka ut med 30 dagars beredskap. Bara omskolningen till pansarterrängbilar gör att beredskapstiden i praktiken förlängs med 13 veckor.

Ett annat alvarligt problem är den bristande förmågan att snabbt kunna transportera sårade eller skadade svenska soldater till avancerad vård på sjukhus vid tjänst utomlands. Detta har bl.a. generalläkaren kritiserat i sina rapporter.

Som en annan liten jämförelse. Vårt kära broderland i öster – ja jag avser alltså Finland och inget annat. De har en försvarsbudget som är under HÄLFTEN av Sveriges. För dessa pengar har de ca 100.000 soldater i operativ tjänst och kan någorlunda snabbt mobilisera 350.000 man.

De har vidare mera material och bättre utrustade soldater än vad vi för de DUBBLA pengarna förmår. Det ENDA som Sverige har mer av är amiraler och överstar. Amiraler och överstar är också det enda som har ökat i försvaret under de senaste 10 åren! ALLT annat har blivit mindre och färre.

Hur kan det som sagt komma sig att finnarna lyckas ”klämma” ut 2-3 ggr mer försvar för samma pengar i jämförelse med Sverige? (OBS! Detta är en retorisk fråga efter som jag ”vet” svaret. Ni får gissa själva).

Ingen skugga av allt detta schabbel, urusel planering (att kalla det planering är egentligen ett hån), misshushållning etc. etc. faller på våra män och kvinnor i uniform som trotts dessa förutsättningar försöker göra ett bra jobb.

Allt detta faller i stället tillbaks på staben och högkvarteret samt våra kära riksdagsmän och kvinnor, framförallt de i försvarsutskottet. Som inte haft ”förmågan” och förståndet att se till att hålla koll på vad pengaruljansen till försvaret egentligen går till.

Och framförallt att de INTE har sett till att våra soldater har lämplig utrustning och utbildning INNAN man beslutar att skicka ut dem på riskfyllda utlandsuppdrag. 

Nu beslutar man FÖRST, ”rafsar” sedan ihop det material man kan få tag på, skickar sedan iväg truppen. När truppen väl är på platts försöker man ordna resten av material problemen så gott det nu går.

För 43 miljarder kronor borde även en 5 åring kunna klara av att väl utrusta och utbilda 2000-2500 soldater för olika stridsmiljöer. Något som sagt våra politiker och försvaret misslyckats med år ut och år in!

Det känns tryggt med ett SVENSKT försvar som är välutrustad och väl förberett för sina uppgifter!

P.S. När jag ändå håller på: En annan unik sak med Sverige är att vi antagligen är det enda ”moderna” landet som inte har något luftförsvar av Huvudstaden. Av regionalpolitiska skäl så har man ju lagt ner ALLA flygbaser i och omkring Stockholm.

Det innebär i dagsläget att F7 i Såtenäs står för ”luftförsvaret” av vår kära Huvudstad. Jäpp, det ligger ju nära och bra till eller hur? Även om basen har hög beredskap så blir det lite svårt att hinna fram ”i tid”. Från den tid det tar att klargöra flygplanet, starta och flyga upp till Stockholm så blir det nog inte så mycket över att försvara om man säger så.

Den aktiva patrullerings tiden över Stockholm blir heller inte så stor då det mesta av bränslet går åt för transport fram och tillbaks till basen (vi har ju som sagt ingen egen lufttankningskapacitet).

Ytterligare en anledning att vara stolt över vårt Svenska Försvar! D.S.

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

5 svar to “Vårt dyra lilla försvar”

 1. 91:an Says:

  Detta måste vara rena skämtet? Inte är väl styrkan som skall till Dafur så illa utrustad och dåligt förberedd? Inte kan väl miljard efter miljard varje år slösas bort på detta sätt? Inte kan väl Finland få ut så mycket mer av sina betydligt mindre resurser än vad Sverige får?

  Detta verkar vara ett illasinnat påhopp på försvarspolitiken för det kan inte vara sant att det är så illa?

  Förre försvarsministerns avhopp inger dock stor oro. Om man skär ner i försvaret utan att först ha klart för sig vad som skall försvaras och vilka målsättningar som skall gälla då är det kanske lika kastrofalt illa som det skrivs om i detta inlägg? Och inlägget avser ju endast några få förhållanden.

  Man börjar så smått undra om det är lika illa ställt med försvarspolitiken som med invandringspolitiken? Ingen synlig och fullt begriplig ledning och ingen styrning från de etablerade riksdagspartiernas sida utan endast partitaktiskt manipulerande av massmedia och det svenslka folket i gemen.

  Vad som efterlyses nu är fakta och hänvisningar till källor som kan bekräfta vad som skriv i denna blogg och en helhetsbild som gäller över hela försvarsfältet. Låt oss hoppas att det som skrivs är bombastiskt och raljerande för att endast åstadkomma en debatt?

  Carl Bildt har ansvaret för att de svenska styrkor han internationellt lovar skall verka utomlands är välutbildade och välutrustade samt har det fulla svenska stöd som behövs både i vardagen och i de krissituationer som soldaterna kan utsättas för i de mycket riskabla uppdrag som det gäller. Kraven på försvarsministern bör vara obevekligt hårda i dessa sammanhang. Regering och Riksdag har det yttersta ansvaret.

  Sverige och svenska soldater får inte bli ett åtlöje utomlands. Det som beskrivs i bloggen kan tills något annat bevisas inte uppfattas som mer än rena skämtet!

  Överstar och amiraler som känner ansvar bör ta ”bondpermis” om det är så illa som beskrivs. De bör vägra medverka i någon form av försvarspolitiskt apspel. En soldat måste också visa civilkurage.

  91:an

 2. sophiaalbertina Says:

  Käre 91: n

  Jag förstår att det kan vara svårt att förstå att det verkligen är så illa ställt med försvaret och den misshushållning som sker med de stora resurser som försvaret får varje år.

  Jag skulle kunna dränka dig i rapporter, utredningar etc. som visar allt detta. Men jag skall ge dig några länkar att läsa och begrunda:

  Generalläkaren i DN
  http://www.dn.se/DNet/road/Classic/article/0/jsp/print.jsp?&a=601183

  http://militarareflektioner.wordpress.com/2007/11/15/var-det-ingen-som-forstod/

  http://www.expressen.se/nyheter/1.921740/tva-svenska-soldater-dog-i-onodan

  http://www.expressen.se/nyheter/1.923877/skrammande-och-obegripligt

  http://www.expressen.se/nyheter/1.925524/forsta-rapporten-om-bristerna-redan-2004

  http://www.expressen.se/nyheter/1.925498/vi-kande-inte-till-rapporterna

  http://www.expressen.se/nyheter/1.923851/har-framfort-flera-krav-pa-forbattringar

  http://www.dn.se/DNet/road/Classic/article/0/jsp/print.jsp?&a=679734

  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_286471.svd

  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_555851.svd

  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_287755.svd

  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_258259.svd

  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_514719.svd

  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_17213.svd

  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_249675.svd

  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_249053.svd

  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_246487.svd

  http://militarareflektioner.wordpress.com/2007/10/18/hur-gar-det-nbg/

  http://www.varnpliktsnytt.se/granskar.php?id=3700

  http://www.varnpliktsnytt.se/nyheter.php?id=3764

  http://www.varnpliktsnytt.se/nyheter.php?id=3752

  http://www.varnpliktsnytt.se/nyheter.php?id=3759

  http://www.varnpliktsnytt.se/nyheter.php?id=3751

  http://www.varnpliktsnytt.se/nyheter.php?id=3605

  http://militarareflektioner.wordpress.com/2007/10/20/det-sista-kompaniet/

  http://www.dn.se/DNet/road/Classic/article/0/jsp/print.jsp?&a=698743

  http://www.dn.se/DNet/road/Classic/article/12/jsp/flframeset.jsp?a=698734&d=147&redirectTo=/content/1/c6/69/87/34/norden.swf&mediaType=flash&mediaFile=norden.swf

  http://militarareflektioner.wordpress.com/2007/10/16/forsvara-sverige-battre/

  http://www.dn.se/DNet/road/Classic/article/0/jsp/print.jsp?&a=701028

  http://www.dn.se/DNet/road/Classic/article/0/jsp/print.jsp?&a=672464

  http://www.dn.se/DNet/road/Classic/article/0/jsp/print.jsp?&a=633763

  http://militarareflektioner.wordpress.com/2007/03/20/det-finska-forsvaret/

  http://militarareflektioner.wordpress.com/2007/01/11/forsvarslost-sverige-maste-lara-av-finland/

  Klicka för att komma åt 2567_1382_Verksamhets-_och_ekonomiplan_1_.pdf

  Klicka för att komma åt Mot_en_saker_framtid.pdf

  http://www.defmin.fi/files/178/2552_2162_Den_fOrsvarspolitiska_redogOrelsen_2004_1_.pdf’

  http://www.defmin.fi/index.phtml?l=sv&s=120

  http://www.defmin.fi/index.phtml?l=sv&s=119

  http://www.regeringen.se/sb/d/8666/a/87886

  http://www.regeringen.se/sb/d/9199

  http://www.mil.se/article.php?id=12793

  Klicka för att komma åt e3abb9db.pdf

  Som sagt, det var några bakgrundskällor.

 3. 91:an Says:

  Bästa SophiaAlbertina,

  Stort tack för denna som det verkar vederhäftiga redovisning. Kommer att ägna helgen åt att kontrollera åberopade fakta. Återkommer därefter nästa vecka med kommentarer.

  Hälsningar
  91:an

 4. Försvaret – Det totala vansinnet och oansvaret fortsätter som om ingenting har hänt « UD/RK Samhälls Debatt Says:

  […] en Försvarsmakt i fullständigt fritt fall”,  Försvaret – vilken total INKOMPETENS!,  Vårt dyra lilla försvar, Vårt dyra lilla försvar – 2, Vårt dyra lilla […]

 5. List of Gazprom’s huge empire of subsidiaries – Part 1 « UD/RK Samhälls Debatt Says:

  […] Se även mina tidigare inlägg om försvaret:  Vi har en Försvarsmakt i fullständigt fritt fall – 2,  ”Vi har en Försvarsmakt i fullständigt fritt fall”,  Försvaret – vilken total INKOMPETENS!,  Vårt dyra lilla kastrerade försvar!, Vårt dyra lilla försvar – 2 och  Vårt dyra lilla försvar […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: