Al Gore and his climate of fear!

Här kommer två mycket intressanta artiklar om Al Gore. Den ena handlar om vad hans mentor och den person som ”väckte” Al Gore EGENTLIGEN skrev och sa. Den andra artikeln handlar om hur Al Gore och hans stab redan när han var senator (och sedermera vicepresident), försökte stoppa åsikter som inte stämde med hans egna genom att förtala dessa vetenskapsmän . Eller försöka t.ex. påverka massmedia att diskreditera dessa personer.

Känns mönstret igen?

Al Gore hävdar att det var Harvard professorn Dr. Roger Revelle som ”väckte” honom om faran med Global Warming och att det var han som starkt influerade honom.

Revelle hade i sina tidiga forsknings ”papper” undersökt förhållandet mellan CO2 och global temperatur.

Problemet är bara att när han senare publicerade sina rön så var det inte alls så entydigt som Al Gore påstår. TVÄRTOM. I artikeln ” ‘What to Do About Greenhouse Warming: Look Before you Leap” i tidskriften Cosmos, april 1991, varnade Revelle för förhastade tolkningar och framförallt för förhastade åtgärder med anledning av de tvetydiga data som han funnit.

Citat från artikeln

”We can sum up our conclusions in a simple message: The scientific base for a greenhouse warming is too uncertain to justify drastic action at this tine.”

Conclusion

Drastic, precipitous and, especially, unilateral–steps to delay the putative greenhouse impacts can cost jobs and prosperity and increase the human costs of global poverty, without being effective. Stringent controls enacted now would be economically devastating particularly for developing countries for whom reduced energy consumption would mean slower rates of economic growth without being able to delay greatly the growth of greenhouse gases in the atmosphere.

Yale economist William Nordhaus, one of the few who have been trying to deal quantitatively with the economics of the greenhouse effect, has pointed out that ”. . . those who argue for strong measures to slow greenhouse warming have reached their conclusion without any discernible analysis of the costs and benefits. . . .” It would be prudent to complete the ongoing and recently expanded research so that we will know what we are doing before we act. ”Look before you leap” may still be good advice. ”

Alltså NÅGOT HELT ANNAT än vad Al Gore säger och förespråkar. Och vad han skrev i sin bok  ”Earth in the Balance” från 1992. Är det någon som har slagit på panik trumman om Global Warming så är det Al Gore.

Och han lever gott på detta. Senast i London (Fortune Forum) så fick han £100 000 för ett 30 minuters anförande (det blir £3 333 per minut eller ungefär 44 600 kr per minut). Inte så illa. Men kämpar man för miljön så får man ju offra lite grann eller hur!

Men det blir lite löjligt när man samtidigt åker omkring (oftast i privata jetplan) och predikar ”gloom and doom” och framställer sig själv som den ”store frälsaren” som sitter inne med den ”enda sanningen”.

Och så tar han 44 600 kr per minut för att framföra detta budskap!

Är det någon annan än jag som vill ”kräkas” över hyckleriet?

Nå, när Al Gore ett år senare (1992) konfronterades med denna skillnad så viftade han bort det. Samtidigt satte hans stab igång ”dementimaskinen” och började sina påtryckningar. T.ex. så ville man att Revelles namn skulle tas bort när artikeln skull återpubliceras i ett annan tidskrift. När inte detta gick så började man sprida rykten och information att Revelle inte alls hade medverkat i artikeln och att andra hade satt hans namn där etc.

Senare började man sprida rykten om att Revelle (som var sjuk) hade ”tvingats” skriva under eftersom Revelles ”mental capacities were failing”. Vidare så försökte man stoppa återpubliceringen av artikeln genom direkta påtryckningar.

Det gick så långt att för ATT SKYDDA SIG så var Fred Singer (en av medförfattarna till artikeln) tvungen att åtala den person som lett kampanjen (på Al Gores och hans stabs initiativ) för förtal 1993. Nå, kampanjen stoppade inte för det utan fortsatte i oförminskad styrka. T.ex. så försökte man få 60 Minutes + ABC news Nightline att ”undersöka” bakgrunden hos de personer som inte trodde på Global Warming.

Ted Koppel på Nightline redogjorde själv i direktsändning för dessa påtryckningar (24/2-94):

There is some irony in the fact that Vice President Gore–one of the most scientifically literate men to sit in the White House in this century–[is] resorting to political means to achieve what should ultimately be resolved on a purely scientific basis. The measure of good science is neither the politics of the scientist nor the people with whom the scientist associates. It is the immersion of hypotheses into the acid of truth. That’s the hard way to do it, but it’s the only way that works.

Resultatet blev till slut ett officiellt tillbakatagande av alla påståenden och en officiell ursäkt till Singer 1994 från Al Gore och hans stab.

The Center for Individual rights sa så här om Singers seger over Al Gore:

Any attempt to alter or suppress a scientist’s published views after his death cannot be tolerated. This retraction is an important victory for science. Politics too often takes precedence over scientific evidence. Had Dr. Singer not taken action against Lancaster’s false and defamatory claims, it would have had a chilling effect on all scientists now confronting political correctness on environmental issues.”

Och så här sammanfattar Singer sina erfarenheter av Al Gore:

Final reflections:

To me, Mr. Gore’s involvement in this case as a senator and then as vice president was surprising and intimidating. It demonstrated his willingness to use the power of public office in attempts to undermine the reputation of those who disagree with him and to win by smearing them rather than relying on the strengths of his arguments”

As his own aides have reportedly said, Gore has ”a long memory.” Like Richard Nixon, it is said that he’s a ”don’t get mad, get even” kind of guy–witness the many scientists who have been harassed and bullied (see chapter by Happer, this volume) and the journalists who have been frozen out or fired.”

Är det inte fint med så ädla förkämpar för Global Warming hysterin!

Och denne ”sanne” förkämpe för sanning och vetenskapliga fakta fick alltså Nobels fredpris för sina insatser! Hur långt får hyckleriet gå innan någon reagerar och säger ifrån?

Läs mina tidigare inlägg i ämnet (Climate of fear 1, 2 och 3)

Artikeln om Revelle här:

http://americanthinker.com/printpage/?url=http://www.americanthinker.com/2006/06/gores_grave_new_world.html

Singers redogörelse för förtalsprocessen och vad som hände finns här:

http://media.hoover.org/documents/0817939326_283.pdf

Den ursprungliga artikeln i Cosmos från 1991 kommer här:

What To Do about Greenhouse Warming:
Look Before You Leap

by S. Fred Singer, Roger Revelle and Chauncey Starr
Cosmos: A Journal of Emerging Issues

Greenhouse warming has emerged as one of the most complex and controversial environmental and foreign-policy issues of the 1990s.

It is an environmental issue because carbon dioxide (CO2), generated from the prolific burning of oil, gas and coal, is thought to enhance, by trapping heat in the atmosphere, the natural greenhouse effect that has kept the planet warm for billions of years. Some scientists predict drastic climatic changes in the 21st century.

It is a foreign-policy issue because, for a number of reasons, the United States has taken a more cautious approach to dealing with CO2 emissions than have many industrialized nations. Wide acceptance of the Montreal Protocol, which limits and rolls back the manufacture of chlorofluorocarbons (CFCs) to protect the ozone layer, has encouraged environmental activists at international conferences in the past three years to call for similar controls on CO2 from fossil-fuel burning.

These activists have expressed disappointment with the White House for not supporting immediate action. But should the United States assume ”leadership” in a hastily-conceived campaign that could cripple the global economy, or would it be more prudent to assure first, through scientific research, that the problem is both real and urgent?

We can sum up our conclusions in a simple message: The scientific base for a greenhouse warming is too uncertain to justify drastic action at this tine.

There is little risk in delaying policy responses to this century old problem since there is every expectation that scientific understanding will be substantially improved within the next decade. Instead of premature and likely ineffective controls on fuel use that would only slow down but not stop the further growth of CO2, we may prefer to use the same resources trillions of dollars, by some estimates to increase our economic and technological resilience so that we can then apply specific remedies as necessary to reduce climate change or to adapt to it.

That is not to say that prudent steps cannot be taken now; indeed, many kinds of energy conservation and efficiency increases make economic sense even without the threat of greenhouse warming.

The Scientific Base

The scientific base for greenhouse warming (GHW) includes some facts, lots of uncertainty and just plain lack of knowledge requiring more observations, better theories and more extensive calculations. Specifically, there are reliable measurements of the increase in so-called greenhouse gases in the earth’s atmosphere, presumably as a result of human activities. There is uncertainty about the strength of sources and sinks for these gases, i.e., their rates of generation and removal. There is major uncertainty and disagreement about whether this increase has caused a change in the climate during the last century. There is also disagreement in the scientific community about predicted future changes as a result of further increases in greenhouse gases. The models used to calculate future climate are not yet good enough because the climate balancing processes are not sufficiently understood, nor are they likely to be good enough until we gain more understanding through observations and experiments.

As a consequence, we cannot be sure whether the next century will bring a warming that is negligible or a warming that is significant. Finally, even if there are a global warming and associated climate changes, it is debatable whether the consequences will be good or bad; likely some places on the planet would benefit, some would suffer.

Greenhouse Gases (GHG)

It has been common knowledge for about a century that the burning of fossil fuels would increase the normal atmospheric content of carbon dioxide (CO2), causing an enhancement of the natural greenhouse effect and a possible warming of the global climate. Advances in spectroscopy in the last century produced evidence that CO2 and other molecules made up of more than two atoms absorb infrared radiation and thereby would impede the escape of such heat radiation from the earth’s surface. In fact, it is the greenhouse effect from naturally occurring CO2 and water vapor (H2O) that has warmed the earth’s surface for billions of years; without the natural greenhouse effect ours would be a frozen planet without life.

Precise measurements of the increase in atmospheric CO2 date to the International Geophysical Year of 1957-58. More recently it has been discovered that other greenhouse gases, i.e., gases that absorb strongly in the infrared, have also been increasing at least partly as a result of human activities. They currently produce a greenhouse effect nearly equal to that of CO2, and could soon outdistance it.

Methane (CH4) is produced in large part by sources that relate to population growth; among these are rice paddies, cattle, landfills, forest fires, coal mines and oil field operations. Indeed, methane, now 20 percent of the greenhouse effect but growing twice as fast as CO2, has more than doubled since pre-industrial times; it would soon become the most important greenhouse gas if CO2 emissions were to stop.

Nitrous oxide (N2O) has increased by 10 percent, most likely because of soil bacterial action promoted by the increased use of nitrogen fertilizers.

Ozone (O) from urban air pollution adds about 10 percent to the global greenhouse effect. It may decrease in the U.S. as a result of Clean Air legislation but increase in other parts of the world.

CFCs manufactured for use in refrigeration, air conditioning and industrial processes are making an important contribution but will soon be replaced by less-polluting substances.

Water vapor (H2O) turns out to be the most effective greenhouse gas by far. It is not manmade, but is assumed to amplify the warming effects of the gases produced by human activities. We don’t really know whether H2O has increased in the atmosphere or whether it will increase in the future although that’s what all the model calculations assume. Indeed, predictions of future warming depend not only on the amount but also on the horizontal and especially the vertical distribution of H2O, and on whether it will be in the atmosphere in the form of a gas or as liquid cloud droplets or as ice particles. The current computer models are not complete enough to test these crucial points.

Link to a larger version of this graph (K)

The Climate Record

The issue now is whether the 25 percent increase of CO2 in the atmosphere, mainly since World War II, calls for immediate and drastic action to limit and roll back global energy use. Taking account of increases in the other trace gases that produce greenhouse effects, we have already gone halfway to an effective GHG doubling something that cannot be reversed in our lifetime and, according to the prevailing theory, locked in a temperature increase of about 1.6 degrees Celsius.

But has there been a climate effect caused by the increase of greenhouse gases in the last decades? The data are ambiguous to say the least. Advocates for immediate action profess to see a global warming of about 0.5 degrees C since 1880, and point to record global temperatures in the 1980s and the warmest year on record in 1990. Most atmospheric scientists tend to be cautious, however; they call attention to the fact that the greatest temperature increase occurred before the major rise in greenhouse gas concentration. It was followed by a quarter-century decrease between 1940 and 1965 when concern arose about an approaching ice age! Following a sharp increase during 1975-80, there has been no clear upward trend during the 80s despite some very warm individual years and record GHG increases. Similarly, global atmospheric (rather than surface) temperatures measured by Tiros weather satellites show no trend in the last decade.

Scientists Kirby Hanson, Thomas Karl and George Maul of the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) find no overall warming in the U.S. temperature record, contrary to the global record assembled by James Hansen of the National Aeronautics and Space Administration (NASA). Using a technique that eliminates urban ”heat islands” and other local distorting effects, ITS. climatologist Thomas Karl and colleagues confirm the temperature rise before 1940, followed, however, bye general decline. Reginald Newell and colleagues at the Massachusetts Institute of Technology (MIT) report no substantial change in the global sea-surface temperature in the past century; yet the ocean, because of its much greater heat inertia, should control any atmospheric climate change.

Perhaps most interesting are the NOAA studies that document a relative rise in night temperatures in the U.S. in the last 60 years, while daytime values stayed the same or declined. This is just what one would expect from the increase in atmospheric greenhouse gas concentration. But its consequences, as University of Virginia climatologist Patrick Michaels and others have pointed out, are benign: A longer growing season, fewer frosts, no increase In soil evaporation.

It is therefore fair to say that we haven’t seen the huge greenhouse warming, of between 0.7 degrees and 2.5 degrees C, expected from the conventional theories. Why not? This scientific puzzle has many suggested solutions:

 • The warming has been ”soaked up” by the ocean and will appear after a delay of some decades. Plausible but there is no evidence to support this theory until deep-ocean temperatures are measured on a routine basis, as suggested by Scripps Institution oceanographer Walter Munk. Feasibility tests are currently underway, using a sound source at Heard Island in the South Indian Ocean and a global network of microphones, but data over at least a decade will be needed to provide an answer.
 • The warming has been overestimated by the existing models. Meteorologists Hugh Ellsaesser (Livermore National Laboratory) and Richard Lindzen (MIT) propose that the models do not take proper account of tropical convection and thereby overestimate the amplifying effects of water vapor over this important part of the globe. Other atmospheric scientists suggest that the extent of cloudiness may increase as ocean temperatures try to rise and as evaporation increases. Clouds reflect incoming solar radiation; the resultant cooling could offset much of the greenhouse warming. Most intriguing has been the suggestion by British researchers that sulfates from smokestacks the precursors of acid rain may have played a role in producing an increase in bright stratocumulus clouds.
 • The warming exists predicted, but has been hidden by offsetting climate changes caused by volcanoes, solar variations, or other natural causes as yet unspecified such as the cooling from an approaching ice age. (Some, like Robert Balling of Arizona State University, consider the warming before 1940 to be a recovery from the ”Little Ice Age” that prevailed from 1600 to about 1850; if correct, this would imply no net warming at all in the past century due to GHW)

Each hypothesis has vocal proponents and opponents in the scientific community; but the jury is out until better data become available.

Another Ice Age Coming?Global temperatures have been declining since the dinosaurs roamed the earth some 70 million years ago. About 2 million years ago, a new ”ice age” began- most probably as a result of the drift of the continents and the buildup of mountains. Since that time, the earth has seen 17 or more cycles of glaciation, interrupted by short (10,000 to 12,000 years) interglacial or warm periods. We are not in such an interglacial interval, the Holocene, that started 10,800 years ago. The onset of the next glacial cycle cannot be very far away.It is believed that the length of a glaciation cycle, about 100,000 to 120,000 years, is controlled by small changes in the seasonal and latitudinal distribution of solar energy received as a result of changes in the earth’s orbit and spin axis. While the theory can explain the timing, the detailed mechanism is not wed understood especially the sudden transition from full glacial to interglacial warming. Very likely an ocean-atmosphere interaction is triggered and becomes the direct cause of the transition in climate.The climate record also reveals evidence for major climatic changes on time scales shorter than those for astronomical cycles. During the past millennium, the earth experienced a ”climate Optimum” around 1100 A.D., when Vikings found Greenland to be green and Vinland (Labrador?) able to support grape growing. The ”Little Ice Age” found European glaciers advancing well before 1600 and suddenly retreating starting in 1860. The warming reported in the global temperature record since 1880 may thus simply be the escape from this Little Ice Age rather than our entrance into the human greenhouse.

Mathematical Models

Indeed, there is much to complain about when it comes to predictions of future climate, but there is really no alternative to global climate models. ”Models are better than handwriting,” claims Stephen Schneider of the National Center for Atmospheric Research (NCAR) but how much better, Half a dozen of these General Circulation Models (GCM) are now running mostly in the United States. Even though they use similar basic atmospheric physics, they give different results. There is general agreement among them that there should be global warming; but, with an effective GHG doubling, the calculated average global increase ranges between 1.5 degrees and 4.5 degrees C! These predicted values were unchanged for many years, then crept up and have recently dropped back to the lower end of the range. Just during 1989 some of the modelers cut their predic- tions in half as they tried to include clouds and ocean currents in a better way. Further, there is serious disagreement among the models on the regional distribution of this warming and on where the increased precipitation will go.

The models are ”tuned” to give the right mean temperature and seasonal temperature variation, but they fall short of modeling other important atmospheric processes, such as the poleward transport of energy via ocean currents and atmosphere from its source in the equatorial region. Nor do they encompass longer scale processes that involve the deep layers of the oceans or the ice and snow in the earth’s cryosphere, nor fine-scale processes that involve convection, cloud formation, boundary layers, or that depend on the earth’s detailed topography.

There are serious disagreements also between model results and the actual experience from the climate record of the past decade, according to Hugh Ellsaesser. Existing models retroactively predict a strong warming of the polar regions and of the tropical upper atmosphere, and less warming in the southern hemisphere than the northern all contrary to observations. Yet there is hope that research, including satellite observations and ocean data, will provide many of the answers within this decade. Faster computers will also allow higher spatial resolution and incorporate the detailed and more complicated interactions that are now neglected.

Impacts of Climate Change

Assume what we regard as the most likely outcome: A modest average warming in the next century well below the normal year-to-year variation and mostly at high latitudes and in the winter. Is this necessarily bad? One should perhaps recall that only a decade ago when climate cooling was a looming issue, economists of the National Academy of Sciences’ National Research Council calculated a huge national cost associated with such cooling. More to the point perhaps, actual climate cooling, experienced during the Little Ice Age or in the famous 1816 New England ”year without a summer,” caused large agricultural losses and even famines.

If cooling is bad, then warming should be good, it would seem provided the warming is slow enough so that adjustment is easy and relatively cost-free. Even though crop varieties are available that can benefit from higher temperatures with either more or less moisture, the soils themselves may not be able to adjust that quickly. But agriculturalists, like Sherwood Idso of the U.S. Department of Agriculture and Yale professor William Reifsnyder, generally expect that with increased atmospheric CO2 which is, after all, plant food plants will grow faster and need less water. The warmer night temperatures suggested by Patrick Michaels, using the data of Thomas Karl, translate to longer growing seasons and fewer frosts. Increased global precipitation should also be beneficial to plant growth.

Keep in mind also that year-to-year changes at any location are far greater and more rapid than what might be expected from greenhouse warming; and nature, crops and people are already adapted to such changes. It is the extreme climate events that cause the great ecological and economic problems: Crippling winters, persistent droughts, extreme heat spells, killer hurricanes and the like. But there is no indication from modeling or from actual experience that such extreme events would become more frequent if greenhouse warming becomes appreciable. The exception might be tropical cyclones, which Balling and Randall Cerveney argue would be more frequent but weaker, would cool vast areas of the ocean surface and increase annual rainfall. In sum, climate models predict that global precipitation should increase by 10 to 15 percent, and polar temperatures should warm the most, thus reducing the driving force for severe winter-weather events.

There is finally the question of sea-level rise as glaciers melt and fear of catastrophic flooding. The cryosphere certainly contains enough ice to raise sea level by 100 meters; and, conversely, during recent ice ages, enough ice accumulated to drop sea level 100 meters below the present value. But these are extreme possibilities; tidal-gauge records of the past century suggest that sea level has risen modestly, about 0.3 meters. But the gauges measure only relative sea level, and many of the gauge locations have dropped because of land subsidence. Besides, the test locations are too highly concentrated geographically, mostly on the U.S. East Coast, to permit global conclusions. The situation will improve greatly, however, in the next few years as precise absolute global data become available from a variety of satellite systems.

In the meantime, satellite radar-altimeters have already given a surprising result. As reported by NASA scientist Jay Zwally in Science, Greenland ice-sheets are gaining in thickness a net increase in the ice stored in the cryosphere and an inferred drop in sea level leading to somewhat uncertain predictions about future sea level. Modeling results suggest little warming of the Antarctic Ocean because the heat is convected to deeper levels. It is clearly important to verify these results by other techniques and also get more direct data on current sea-level changes.

Summarizing the available evidence, we conclude that even if significant warming were to occur in the next century, the net impact to the entire planet may well be beneficial with some regions enjoying improved climate, some encountering worse. This would be even more true if the long-anticipated ice age were on its way.

In view of the uncertainties about the degree of warming, and the even greater uncertainty about its possible impact what should we do? During the time that an expanded research program reduces or eliminates these uncertainties, we can be putting into effect policies and pursue approaches that make sense even if the greenhouse effect did not exist.

Energy Policies

Conserve energy by discouraging wasteful use locally. Conservation can best be achieved by pricing rather that by command-and -control methods. If the price can include the external costs that are avoided by the user and loaded onto someone else, this strengthens the argument for proper pricing. The idea is to have the polluter or the beneficiary pay the cost. An example would be peak-pricing for electric power. Yet another example, appropriate to the greenhouse discussion, is to increase the tax on gasoline to make it a true highway-user fee instead of having most capital and maintenance costs paid by various state taxes, as is done now. Congress has lacked the courage for such a direct approach, preferring instead regulation that is mostly ineffective and produces large indirect costs for the consumer.

Improve efficiency in energy use. Energy efficiency should be attainable without much intervention, provided it pays for itself. A good rule of thumb: If it isn’t economic, then it probably wastes energy in the process and we shouldn’t be doing it. Over-conservation can waste as much energy as under-conservation. (For example, destroying all older cars would certainly raise the fuel efficiency of the fleet, but replacing these cars would consume more energy in their manufacture.) If energy is properly priced, i.e., not subsidized, the job for government is to remove the institutional and other road blocks:

 • Provide information to consumers, especially on life-cycle costs for home heating, lighting, refrigerators and other appliances.
 • Encourage but not force the turnover and replacement of older, less efficient (and often more polluting) capital equipment: Cars, machinery, power plants. Some existing policies that make new equipment too costly go counter to this goal.
 • Stimulate the development of more efficient systems, such as a combined-cycle power plant or a more efficient internal-combustion engine.

Use non-fossil-fuel energy sources wherever this makes economic sense. Nuclear power is competitive now, and in many countries is cheaper than fossil-fuel power yet it is often opposed on environmental grounds. The problems cited against nuclear energy, such as disposal of spent nuclear fuel, are more political and psychological than technical. To address safety concerns, nuclear engineers are focusing on an ”inherently” safe reactor. Nuclear energy from fusion rather than from fission may be a longer-term possibility, but the time horizon is uncertain.

Solar energy, and other forms of renewable energy, should also become more competitive as their costs drop and as fossil-fuel prices rise. Solar energy applications are restricted not only by cost; solar energy is both highly variable and very dilute; it takes a football field of solar cells to supply the total energy allocated to the average U.S. household. Wind energy and biomass are other forms of solar energy, competitive in certain applications. Schemes to extract energy from temperature differences in the ocean have been suggested as inexhaustible sources of non-polluting hydrogen fuel, once we solve the daunting technical problems.

Direct Interventions

If greenhouse warming ever becomes a problem, there are a number of proposals for removing CO2 from the atmosphere. Rebuilding forests is widely talked about, but may not be cost-effective; yet natural expansion of boreal forests those in high-latitude regions in a warming climate would sequester atmospheric CO2. A novel idea, proposed by California oceanographer John Martin, is to fertilize the Antarctic Ocean and let plankton growth do the job of converting CO2 into big-material. The limiting trace nutrient may be iron, which could be supplied and dispersed economically.

If all else fails, there is always the possibility of putting ”Venetian blind” satellites into earth orbit to modulate the amount of sunshine reaching the earth. These satellites could also generate electric power and beam it to the earth, as originally suggested by space pioneer Peter Glaser of A.D. Little, Cambridge, Mass. Such schemes may sound farfetched, but so did many other futuristic projects in the past and in the present, like covering the Sahara with solar cells or Australia with trees.

Conclusion

Drastic, precipitous and, especially, unilateral–steps to delay the putative greenhouse impacts can cost jobs and prosperity and increase the human costs of global poverty, without being effective. Stringent controls enacted now would be economically devastating particularly for developing countries for whom reduced energy consumption would mean slower rates of economic growth without being able to delay greatly the growth of greenhouse gases in the atmosphere. Yale economist William Nordhaus, one of the few who have been trying to deal quantitatively with the economics of the greenhouse effect, has pointed out that ”. . . those who argue for strong measures to slow greenhouse warming have reached their conclusion without any discernible analysis of the costs and benefits. . . .” It would be prudent to complete the ongoing and recently expanded research so that we will know what we are doing before we act. ”Look before you leap” may still be good advice.

REFERENCES

Baking, R.C. Jr., The Heated Debate: Greenhouse Predictions vs. Climate Reality, San Francisco, Pacific Research Institute, 1992.

Houghton, J.T., G.J. Jenkins, and J.J. Ephraums, Climate Change: The IPCC Scientific Assessment, Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

Idso, S.B., 1989. Carbon Dioxide and Global Change: Earth in Transition, Tempe, Arizona: IBR Press.

Schneider, S.H., Global Warming: Are We Entering the Greenhouse Century?, San Francisco: Sierra Club Books, 1989.

Singer, S. Fred, Global Climate Change: Human and Natural Influences, New York: Paragon House Publishers, 1989.

Etiketter: , , , ,

6 svar to “Al Gore and his climate of fear!”

 1. Miljövän Says:

  Denna blogg börjar bli en svensk vändpunkt i miljöfrågorna? Eller borde bli det !

  Aldrig har någon i dessa dagar så effektivt grävt fram så mycket graverande material om den aktuella miljödebatten i världen som SophiaAlbertina. Är det en journalist som står bakom bloggen? Jag börjar tro det eftersom det så skickligt läggs sten på sten av bevis för att miljöfrågorna måste granskas kritiskt.

  Al Gores agerande är mot denna bakgrund minst sagt skamligt. Ethanol och andra liknande förnyelsebara vätskor måste starkt ifrågasättas. Den ytterst dubiösta hanteringen av utsläppsrätter kan urarta till världens nya Enron-skandal.

  Till politiker och proffstyckare samt andra som ryckts med i ett slags miljöhysteri kan jag bara säga: Kom inte och säg att ni aldrig blev varnade. Kom aldrig och säg att det inte fanns kritiska röster. Kom aldrig och säg att det inte fanns grävande journalistik. Men grävandet fanns tyvärr inte där det borde ha funnits. I den tredje statsmakten, i tidningar, TV och radio. Vanligt folk vet alltså inte vad som pågår.

  Köttfärsen och ICA-skandalen kan man fördjupa sig i men de oändligt mycket viktigare och katastrofalt dyrbara miljöslöseriet ägnas inte en rad.

  Charlatanen, dvs humbug och bluffmakaren Al Gore får en furstes mottagande i Sverige av en opportunistiskt miljöfrälst regering och riksdag som på ytan under ”folktes jubel” okritiskt slukar allt. Miljörörelsen är naken men få ser det. Det är en skam. Inget annat.

  Miljövän men inte korkad

 2. Fred Singer Says:

  To: UD/RK Samhälls Debatt
  As best as I can tell, allowing for my inadequate ability in Swedish language, this article is accurate. Nearly 20 years later, the Global Warming problem is still with us and the controversy has become bitter and even personal. It is as if the underlying science didn’t matter at all. On the one side, you have Al Gore with a Nobel “Peace” Prize (and enriched with hundreds of millions of dollars while preaching an austere lifestyle for everyone else) and with industrialized nations (including perhaps the United States under Barack Obama) slogging towards the UN meeting in Copenhagen (December 2009) determined to commit economic suicide for no good reason except ideology. On the other side, you have the science: the climate is actually cooling and the conclusions of the UN-IPCC have been exposed as false [see NIPCC report “Nature – Not Human Activity – Rules the Climate” http://www.sepp.org/publications/NIPCC_final.pdf%5D
  How much longer will this charade continue? How much damage will be done before nations wake up and address genuine problems instead of the phantom issue of Global Warming? Can politicians and their economic advisors face scientific facts instead of devising solutions to non-existing problems? No doubt, future historians will write books about the madness that gripped the world around the turn of the 21st century.
  (Prof) S Fred Singer 30 Jan 2009

  • sophiaalbertina Says:

   Professor Singer,

   Welcome to my blog. And it is a pleasure and honour to have you commenting on my post.

   And you are completely right. When I started researching this in earnest it took me 10 minutes and the red warning flights where already flashing. Because there were so much there that did not add up scientifically or factually. And everyone can find this out – if they want to.

   As one example my post The UN Climate Change Numbers Hoax eller IPCC:s lögn!
   https://uddebatt.wordpress.com/2008/02/01/the-un-climate-change-numbers-hoax-eller-ipccs-logn/, which shows that there were 5 scientists who commented on all the 11 chapters in AR4 WG1 and were behind the “conclusion”. Not the 2500 as is always tooted about by the likes of Al Gore and IPCC.

   I have coined the phrase that this is the greatest political and scientific scandal in this century. Of course there are a lot of other political and scientific scandals out there. But no one is on this scale, have both the political establishment, mass media and the scientific community involved. And have been going on for so long and have so many resources and political prestige involved.

   In addition, I like to add, have some dire consequences for our freedom and the welfare for the people if it is not stopped.

   The greatest betrayal of all in this is the roll of the mass media. That instead of reporting facts and relevant news, they have become part of this Global Warming Hysterics religion.

   Moreover, to make matter worse, they together with scientists have censored and silenced criticism. And tried to bully and intimidate persons who have dared to question this new state religion.

   As you have personally experienced and as I mentioned in my post.

   It is like the inquisition of the middle ages. You would have thought that humankind and science in particular would have evolved more over these last 800 years.

   That is unforgivable and against everything sciences and journalism should stand for.

   The politicians behavior is another story – shameful yes, but not surprising.

   But I must say that since I started this blog 1 ½ years ago I have seen a huge shift in the opinion. Because normal people are discovering that they have been swindled. Furthermore they have to pay with lower living standards and higher taxes for this swindle. And all these nonsense measures like cap and trade.

   And this is hopeful; the common sense among common people will prevail. And of course the biggest argument of them all – we have Mother Nature on our side so to say.

   So we can just sit back and se Mother Nature deliver one argument after another refuting this CO2 craze. The last to admit that they were wrong, which of course they will never do, will be the politicians. They will just become silent and pretend that they never said anything of this and that it never happened.

   And then they will start to talk about something completely different and political correct. Sad but true in most cases.

 3. The facts Says:

  Thanks! At last.

 4. The Global Warming Crowd will Attack Anyone who dares to speak his mind « UD/RK Samhälls Debatt Says:

  […] of Fear – I am an intellectual blasphemer,  Climate of Fear – 5!,  Climate of Fear – 4!,  Al Gore and his climate of fear!,  Climate of Fear – 3!,  Climate of Fear – 2!,  Climate of Fear!,  A Cool Look at […]

 5. There will be no more warming for the foreseeable future. « UD/RK Samhälls Debatt Says:

  […] Fear – I am an intellectual blasphemer,  Climate of Fear – 5!,  Climate of Fear – 4!,  Al Gore and his climate of fear!,  Climate of Fear – 3!,  Climate of Fear – 2!,  Climate […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: