Archive for februari, 2008

När CO2 var som störst var temperaturen som lägst!

29 februari, 2008

Eller när det var som kallast (för 450 miljoner år sedan) under de senaste 500 miljoner åren så var CO2 koncentrationen som störst! 15-20 ggr större än nu!

Ehh…Borde det inte ha varit tvärtom om Global Warming Hysterikerna och deras modeller har rätt?

(Se även mitt inlägg:Svenska folket – Ni har blivit grundlurade! 500 miljoner år av CO2 data)

Professor Emeritus Jan Veizer, Department of Earth Sciences, University of Ottawa, har gjort åtskilliga studier över den historiska utvecklingen av CO2 och korrelationen med temperaturen. Där ovanstående data presenteras.

Exempelvis ”Evidence for decoupling of atmospheric CO2 and global climate during the Phanerozoic eon”, Nature 408, 698-701, 2000; ”Coupling of surface temperatures and atmospheric CO2 concentrations during the Palaeozoic era”, Nature 449, 198-201, 2007

(Man måste betala för att läsa rapporterna, Abstracts finns här: http://www.nature.com/nature/journal/v408/n6813/full/408698a0.html, http://www.nature.com/nature/journal/v449/n7159/full/nature06085.html)

2008-02-29_005627b.jpg

 2008-02-29_005751b.jpg

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/milj%F6 rel=”tag”>miljö</a>

Forget global warming: Welcome to the new Ice Age! Eller – If global warming gets any worse we’ll all freeze to death!

28 februari, 2008

Och svenska massmedia tiger som vanligt!

Jag har tidigare publicerat inlägg som visar att den globala medeltemperaturen på ett år har sjunkit med drygt 0,7 grader (DVS RADERAT UT HELA GLOBAL WARMINGEN UNDER HELA 1900 TALET!), Hur snötäcket på norra halvklotet ÄR DET STÖRSTA PÅ 10 ÅR, hur havsisen på södra halvklotet ÄR 35% ÖVER DET NORMALA etc. (Se mina bl.a. tidigare inlägg: Kallaste januari sedan år 2000 – Hela Global Warming utraderad!, Snötäcket det största på 10 år på Norra halvklotet!, Snötäcket ovanligt stort på Norra OCH Södra Halvklotet, Ännu en rysk vetenskapsman säger att det blir kallare)

Och ALLT detta, och mycket mera, förtiger svenska massmedia systematiskt då detta totalt avslöjar vilken bluff Global Warming Hysterin är. I stället för att ta sitt journalistiska ansvar på alvar så väljer man att lovprisa och delta i Global Warmingens halleluja kör och förtiger ALLT som inte stöder hysterin. (Se bl.a. mitt inlägg: Svenska journalistikens abdikation inför miljöhysterin)

Som tur är så finns det utländska media som åtminstone försöker ge en balanserad bild och rapporterar de fakta och den faktiska utveckling som sker och som totalt motsäger Global Warming Hysterin.

Två exempel nedan ifrån National Post och Newsmax:

Några citat:

”Snow cover over North America and much of Siberia, Mongolia and China is greater than at any time since 1966.”

”…(NCDC) reported that many American cities and towns suffered record cold temperatures in January and early February. According to the NCDC, the average temperature in January ”was -0.3 F cooler than the 1901-2000 (20th century) average.”

China is surviving its most brutal winter in a century.”

”According to Robert Toggweiler of the Geophysical Fluid Dynamics Laboratory at Princeton University and Joellen Russell, assistant professor of biogeochemical dynamics at the University of Arizona — two prominent climate modellers — the computer models that show polar ice-melt cooling the oceans, stopping the circulation of warm equatorial water to northern latitudes and triggering another Ice Age (a la the movie The Day After Tomorrow) are all wrong.

”We missed what was right in front of our eyes,” says Prof. Russell. It’s not ice melt but rather wind circulation that drives ocean currents northward from the tropics. Climate models until now have not properly accounted for the wind’s effects on ocean circulation, so researchers have compensated by over-emphasizing the role of manmade warming on polar ice melt.

”But when Profs. Toggweiler and Russell rejigged their model to include the 40-year cycle of winds away from the equator (then back towards it again), the role of ocean currents bringing warm southern waters to the north was obvious in the current Arctic warming.”

”Last month, Oleg Sorokhtin, a fellow of the Russian Academy of Natural Sciences, shrugged off manmade climate change as ”a drop in the bucket.” Showing that solar activity has entered an inactive phase, Prof. Sorokhtin advised people to ”stock up on fur coats.”

He is not alone. Kenneth Tapping of our own National Research Council, who oversees a giant radio telescope focused on the sun, is convinced we are in for a long period of severely cold weather if sunspot activity does not pick up soon.

The last time the sun was this inactive, Earth suffered the Little Ice Age that lasted about five centuries and ended in 1850. Crops failed through killer frosts and drought. Famine, plague and war were widespread. Harbours froze, so did rivers, and trade ceased.”

Are the world’s ice caps melting because of climate change, or are the reports just a lot of scare mongering by the advocates of the global warming theory?

Scare mongering appears to be the case, according to reports from the U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) that reveal that almost all the allegedly ”lost” ice has come back. A NOAA report shows that ice levels which had shrunk from 5 million square miles in January 2007 to just 1.5 million square miles in October, are almost back to their original levels.

Moreover, a Feb. 18 report in the London Daily Express showed that there is nearly a third more ice in Antarctica than usual, challenging the global warming crusaders and buttressing arguments of skeptics who deny that the world is undergoing global warming.”

”As winter roars in across the Northern Hemisphere, Mother Nature seems to have joined the ranks of the skeptics.”

”..report in the London Daily Express showed that there is nearly a third more ice in Antarctica than usual, challenging the global warming crusaders and buttressing arguments of skeptics who deny that the world is undergoing global warming.”

”…scientists are saying the northern Hemisphere has endured its coldest winter in decades, adding that snow cover across the area is at its greatest since 1966. The newspaper cites the one exception – Western Europe,”

”Around the world, vast areas have been buried under some of the heaviest snowfalls in decades. Central and southern China, the United States, and Canada were hit hard by snowstorms. In China, snowfall was so heavy that over 100,000 houses collapsed under the weight of snow. ”

”And the BBC reports that a bus company’s efforts to cut global warming emissions have led to services being disrupted by cold weather.”

”If global warming gets any worse we’ll all freeze to death.”

Global Warming anyone?

http://www.newsmax.com/insidecover/global_warming_or_cooling/2008/02/19/

73798.html?s=al&promo_code=457E-1

ttp://www.nationalpost.com/most_popular/story.html?id=332289

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/milj%F6” rel=”tag”>miljö</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/yttrandefrihet” rel=”tag”>yttrandefrihet</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/fri-+och+r%E4ttigheter” rel=”tag”>fri- och rättigheter</a>

(more…)

Censur och självcensur inom forskarvärlden

27 februari, 2008

Aje Carlbom, forskare och lärare från Malmö, skrev ett inlägg i Sydsvenska dagbladet den 24/2 som handlar om censur/självcensur och tillrättalagda ”forskarrapporter”.

Artikeln handlar egentligen om hur Rädda Barnen censurerat en forskarrapport om barn och kvinnovåld i mellanöstern. En mycket intressant debatt i sig som visar hur rädda och PK våra myndigheter och organisationer har blivit. Så hellre än att ta tillvara de intressen de skapades för, i det här fallet utsatta barn, så censurerar man fakta och forskning som ”stör” debatten. (För en bakgrund se bl.a. här: http://sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/article299998.ece, http://nordicdervish.wordpress.com/2008/02/06/radda-barnen-rapporten-de-censurerade-delarna/)

Vad har nu detta att göra med Global Warming hysterin undrar ni säkert? Jo därför författaren på ett utmärkt sätt sammanfattar varför det ser ut som det gör med alla dessa s.k. ”vetenskapsmän” som sjunger med i halleluja kören. Trots att de i många fall VET att data och forskning INTE stöder denna Global warming hysteri. Sorgligt men sant.

Citat:

”I forskarvärlden vet alla att rapporter som beställs av politiska särintressen handlar om att ge vetenskaplig legitimitet åt resultat man visste skulle komma fram innan projektet började. Det sker alltid friseringar, man tonar ner, inget bör sticka ut och störa bilden av ett effektivt arbete. Rapporter ingår i kategorin ”grå litteratur”, en blandning av vetenskap och politik. Flertalet rapporter som skrivs idag hamnar i papperskorgen för att resultaten är så tillrättalagda att de inte lockar till läsning.”

”Forskare som arbetar med empirisk forskning är medvetna om konflikten mellan de data man får fram och de ideologiska strukturer som dominerar i det politiska system där resultaten ska presenteras.”

Artikel finns här:

Censur av forskning gagnar ingen

http://sydsvenskan.se/kultur/article303173.ece

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/milj%F6” rel=”tag”>miljö</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/yttrandefrihet” rel=”tag”>yttrandefrihet</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/fri-+och+r%E4ttigheter” rel=”tag”>fri- och rättigheter</a>

The Unscientific way of IPCC:s forecasts eller IPPC:s lögn del 2!

23 februari, 2008

I den första delen (Se mitt inlägg: The UN Climate Change Numbers Hoax eller IPCC:s lögn!) gick jag igenom IPCC: s rapporter och visade hur en mycket, mycket litet antal forskare (5 st, säg 5 st.) i slutänden gick igenom Working Group 1:s rapport  – ”The Physical Science Basis”.  Denna grupp (WG 1) är av fundamental betydelse då det är denna grupp som tar fram det vetenskapliga data som ligger till grund för senare analyser och kommentarer i de övriga 2 Working groups.

Alltså inte 2 500 stycken som IPCC, Al Gore et consortes så envist hävdar när de försöker tysta alla kritiska röster och säger ”Debatten är över”.

Hur IPCC totalt har missbrukat den s.k. peer review processen. Där IPCC har vänt på hela den normala vetenskapliga peer review processen och där ”editors” kan och ofta avslår eller ändrar kommentarer från vetenskapsmännen. Där dessa ”editors” systematiskt resar bort eller inte godkänner ändringar som inte överensstämmer med  ”Summary for Policymakers”.

Där IPCC KRÄVER, det är verkligen upp och nervända världen,  att de 11 ”vetenskapliga” kapitlen SKALL ÖVERENSSTÄMMA med Summary for Policymakers. Så dessa vetenskapliga kapitel MÅSTE VÄNTA tills Summary for Policymakers är publicerad INNAN de får publiceras.

Dvs. politiken bestäms först sedan får vetenskapen anpassa sig till detta. Om detta var en seriös process så skulle de vetenskapliga kapitlen skrivas först och SEDAN skulle man sammanfatta dessa.

Så, så ligger det till med IPCC och dess ”vetenskapliga” rapporter. Och den ”consensus” som sägs råda! Och att det var HELA 2 500 vetenskapsmän, förlåt 5 st. som står bakom dessa påståenden.

Egentligen är hela hanteringen av IPCC:s rapporter  en politisk och vetenskaplig skandal av gigantiska mått. Och NATURLIGTVIS så rapporterar INTE massmedia om detta eller på vilken lösan sand dessa rapporter bygger på.

Men det blir värre! Ja, det är faktiskt sant även om det är svårt att tro det. Är det inte fantastisk hur ”vetenskapligt” det hela är?

I denna del skall vi granska och gå igenom de metoder som IPCC använder för sina tvärsäkra ”förutsägelser” och påståenden om framtiden.

Professor Kesten Green (Business and Economic Forecasting Unit, Monash University) och professor Scott Armstrong (The Wharton School, University of Pennsylvania ) är några av förgrundsfigurerna och pionjärerna när det gäller att ta fram metoder för, och forskning kring förutsägelser på vetenskaplig basis.

Armstrong har bl.a. tagit fram ”bibeln” inom detta område – Principles of Forecasting  (2001) ”the work of 40 internationally-known experts on forecasting methods and 123 reviewers who were also leading experts on forecasting methods. The summarizing process alone required a four-year effort”. http://www.forecastingprinciples.com/armstrongpublishersinformation.pdf

Som ett resultat av all denna forskning och metodstudier så har man kommit överens om en lista med 140 ”forecasting principles” som måste följas (åtminstone till övervägande del) om förutsägelser skall kunna säga baseras på vetenskap. Och om dessa förutsägelser skall ha någon trovärdighet vad det gäller sina påståenden.

Här finns lite mera om metoderna:

http://www.forecastingprinciples.com/paperpdf/methodology_tree_1.pdf

http://www.forecastingprinciples.com/paperpdf/selection_tree_1.pdf

Nu har Armstrong och Green använt sig av dessa principer och gjort en analys av IPCC: s rapporter för att se hur mycket vetenskap det finns bakom IPCC: s påståenden och förutsägelser i deras rapporter.

Och som IPCC använder för att skrämma liver ur folk och som våra politiker och massmedia slaviskt följer. ”Debatten är ju som sagt över och det finns ju inget att diskutera” som IPCC, Al Gore et consortes hävdar och använder för att tysta sina kritiker.

Och resultatet?

En total sågning av dessa s.k. vetenskapliga metoder som IPCC har använt. Med andra ord, OM DET NU ÄR MÖJLIGT, så är den vetenskapliga och politiska skandalen ÄNNU VÄRRE! 

Skandalen har i och med detta passerat ”gigantiska mått”. Frågan är bara vilket epitet man skall sätta på denna skandal där så många är inblandade? Och där så många vinner på att fortsätta med denna fars och hysteri.

Och som vanligt är det det ”vanliga” folket som är förlorare. Som skräms från vettet med denna domedags hysteri och ges dåligt samvete för något som de inte kan påverka. Och som i slutändan får betala ”hela kalaset” – biljontals kr (1 000 000 000 000) som kunde ha använts för att lösa VERKLIGA problem HÄR OCH NU!

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/milj%F6 rel=”tag”>miljö</a>

Citat från analysen:

(more…)

20 000 år av temperaturdata från Peru

21 februari, 2008

Hittade följande intressanta graf över 20 000  år av temperaturdata från Peru. Studera den mycket noga.

Se även mina tidigare inlägg:  6 000 år av temperaturdata från Venezuela, 3500 år av temperaturdata från Kina, Temperaturen för 130 000 år sedan422 700 år av temperaturdata från Antarktis, 3000 år av temperaturdata från Syd Afrika, 4000 år av temperaturdata från Grönland, 2000 år av temperaturdata från Österrike etc.

Global Warming anyone?

Reference

Rein B., Lückge, A., Reinhardt, L., Sirocko, F., Wolf, A. and Dullo, W.-C. 2005. El Niño variability off Peru during the last 20,000 years. Paleoceanography 20: 10.1029/2004PA001099.

Description

The authors derived sea surface temperatures from alkenones extracted from a high-resolution marine sediment core retrieved off the coast of Peru (12.05°S, 77.66°W), spanning the past 20,000 years and ending in the 1960s. From their Figure 11, adapted below, it can be seen that the warmest temperatures of this 20,000 year period (~23.2°C) occurred during the late Medieval time (AD 800-1250). Taking this value, 23.2°C, and comparing it with the modern monthly long-term means in sea surface temperature, which the authors characterize as between 15°C and 22°C, we estimate the peak warmth of the Medieval Warm Period for this region was about 1.2°C above that of the Current Warm Period.

2007-12-20_135912b.jpg

 Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/milj%F6” rel=”tag”>miljö</a>

Tragisk död till följd av Global Warming – Nessi är borta!

17 februari, 2008

Jag hade egentligen inte tänk kommentera detta befängda påstående (det har gjorts på många andra håll). Men jag gör det ändå som ett TYPEXEMPEL PÅ HUR LÅNGT Global Warming Hysterin HAR GÅTT och den alvarliga underton som ligger i allt detta.

Obs! Detta är inget skämt. Till den långa lista av problem som Global Warming sägs ha ”åstadkommit” skall NU alltså läggas Nessies (Loch Ness Monstret) hädanfärd – Och listan på vad Global Warming säga ha åstadkommit är MYCKET LÅNG – Allt från krig, terrorism, sjukdomar, svällt, hemlöshet, missväxt, rekordskördar till personalproblem på bordeller, tidiga äktenskap, kamel död och tonårsfylla! (Se mitt tigare inlägg: Orsaken till ALLT elände i världen!)

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/milj%F6” rel=”tag”>miljö</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/yttrandefrihet” rel=”tag”>yttrandefrihet</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/fri-+och+r%E4ttigheter” rel=”tag”>fri- och rättigheter</a>

(more…)

Snötäcket det största på 10 år på Norra halvklotet!

15 februari, 2008

Snötäcket på norra halvklotet är nu på den högsta nivån på 10 år.

Här pratar Global Warming Hysterikerna om att glaciärer, isar smälter etc. och så har vi rekordnivåer på snö och ismassor både på norra och södra halvklotet!

Koppla dessa uppgifter med mitt föregående inlägg om att den GLOBALA medeltemperaturen har sjunkit med 0, 63 C under ett år OCH DÄRMED RADERAT UT HELA DEN S.K. ”GLOBAL WARMING” UNDER 1900 TALET!

Global Warming anyone?

Följande bild och graf kommer från The Florida State University, Meteorology Department http://moe.met.fsu.edu/snow/

2008-02-14_174259.jpg

2008-02-14_174433.jpg

2008-02-13_155308.jpg

På Södra halvklotet är havsisen 35% HÖGRE ÄN NORMALT och på REKORDNIVÅER (de högsta sedan 1978)!

2008-02-14_195701.jpg

2008-02-14_200448.jpg

Graferna finns här:

http://nsidc.org/data/seaice_index/s_plot.html

http://arctic.atmos.uiuc.edu/cryosphere/IMAGES/current.anom.south.jpg

 Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/milj%F6 rel=”tag”>miljö</a>

Kallaste januari sedan år 2000 – Hela Global Warming utraderad!

13 februari, 2008

Sedan januari 2007 har medeltemperaturen sjunkit med 0, 63C. Dvs. HELA den s.k. Global Warming under 1900 talet (0,006 C/år)!

Global Warming anyone?

Månadsvis global temperatur sedan 1998 (RSS MSU)

2008-02-11_221241.jpg

Detaljer för det sista året

2008-02-11_221131.jpg

2008-02-13_154226b.jpg

2008-02-13_154111b.jpg

2008-02-13_165739.jpg

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/milj%F6 rel=”tag”>miljö</a>

(more…)

Svindeln och fusket med utsläppsrätter!

11 februari, 2008

Här kommer en sammanställning av alla mina inlägg och artiklar som handlar om geschäftet och fusket med handeln av utsläppsrätter.

När man börjar studera hur hela systemet och handeln är uppbyggd så blir man förfärad. Hela handeln med utsläppsrätter är en öppen inbjudan till manipulation och förfalskning.

Där som sagt BÅDA parter vinner på att fuska med uppgifterna! Ett rent dröm scenario för alla skojare – både köparen och säljaren vinner på att fuska! 

Det är alltså detta sanslösa och mycket dyra system som Global Warming Hysterikerna vill tvinga på världen. Och politikerna fullkomligt älskar detta system då de kan motivera i stort sett vilken skatte-/avgiftshöjning som helst med detta system.

Så min fråga blir återigen vilka som egentligen vinner på detta system som ÖPPET inbjuder till FUSK? Och där bägge parter tjänar på detta fusk?

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/milj%F6 rel=”tag”>miljö</a>

(more…)

Miljöhysterins tyranni – nu skall vi fängslas om vi inte tror på Global Warming!

11 februari, 2008

Först var det Al Gore, IPCC, FN et consortes som sa att ”Debatten är över, det finns inget at diskutera” och ” it’s completely immoral, even, to question now”. Och med detta som led mantra så har man systematiskt försökt tysta ALLA kritiska forskare som påpekar det ovetenskapliga grunderna bakom Global Warming. Och hur lite data som stöder denna hysteri.

Det hela har påmint om den medeltida inkvisitionen i ställe för en ”vetenskaplig” debatt. (Se mina inlägg: Miljöhysterin ett hot mot vår frihet, demokratin, ekonomin och vårt välstånd -2, Miljöhysterin ett hot mot vår frihet, demokratin, ekonomin och vårt välstånd, Omoraliskt att tänka självständigt!, Al Gores Science Fiction and His Climate of Fear, Climate of Fear – 5! Etc.)

Och nu tar man nästa steg i detta åsiktstyranni. Nu skall alla som inte tror på Global Warming (framförallt Politiker) kastas i fängelse. Det är David Suzuki, vetenskapsman (SIC!) och miljöaktivist från Kanada som framförde detta krav (för andra gången) vid en konferens i Montreal.

OCH HAN FICK VARMA APPLÅDER FÖR DEN IDEN!

NÄR skall massmedia och våra politiker vakna upp och protestera mot detta monumentala åsiktsförtryck som pågår i ”vetenskapens” namn?

Nä, i stället så tiger massmedia och politiker och ställer sig beredvilligt i inkvisitionens tjänst. Det är beklämmande att skåda!

David Suzuki: s uttalande här

http://www.nationalpost.com/news/story.html?id=290513

Ledare här:

http://network.nationalpost.com/np/blogs/fullcomment/archive/2008/02/07/terry-o-neill-on-david-suzuki-s-enviro-totalitarianism-by-any-means-necessary.aspx

Andra artiklar om Suzuki

http://www.nationalpost.com/news/story.html?id=55f4dc45-f308-4b34-80af-011a0cf38fed

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/milj%F6” rel=”tag”>miljö</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/yttrandefrihet” rel=”tag”>yttrandefrihet</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/fri-+och+r%E4ttigheter” rel=”tag”>fri- och rättigheter</a>

 

(more…)

Miljöhysterin ett hot mot vår frihet, demokratin, ekonomin och vårt välstånd -2

7 februari, 2008

Ytterligare ett mycket intressant tal av presidenten i Tjeckien, Vaclav Klaus som han höll i Chatham House. London. Där han framför att det största hotet mot vår frihet, demokrati, vår ekonomi och vårt välstånd kommer från alla dessa miljöfundamentalister och hysterin kring Global Warming. (Se även mitt inlägg:Miljöhysterin ett hot mot vår frihet, demokratin, ekonomin och vårt välstånd)

Som vill ersätta den fria utvecklingen av mänskligheten med en sorts centralstyrd (Global) planering och reglering. Och de enorma kostnader som detta medför för alla människor. Och hur hela hysterin kring Global Warming har blivit ett typexempel på propaganda kontra sanning.

Det är bara att hålla med. Så läs och begrunda detta tal av en person som har levt under ett centralstyrt och centralplanerat samhälle och VET vad det innebär i praktiken.

Någon som tror att en svensk politiker av idag skulle kunna hålla ett sådant tal? Nä, tror inte det. Tänk om våra svenska s.k. politiker skulle besitta bara en promille av Vaclav Klaus intellektuella resning och överblick. Nej här i Sverige så ägnar man sig i stället åt att med kraft hänga med den senaste PK karusellen – bl.a. Global Warming hysterin.

Någon som läst, hört eller sett en svensk politiker ta ordet frihet i sin mun på sistone? Och hur viktigt det är att försvara den?

Några citat:

”Nevertheless, there is another threat on the horizon. I see this threat in environmentalism which is becoming a new dominant ideology, if not a religion. Its main weapon is raising the alarm and predicting the human life endangering climate change based on man-made global warming. The recent awarding of Nobel Prize to the main apostle of this hypothesis was the last straw because by this these ideas were elevated to the pedestal of ”holy and sacred” uncriticisable truths.”

”They need not do it because the climate change debate is basically not about science; it is about ideology. It is not about global temperature; it is about the concept of human society. It is not about scientific ecology; it is about environmentalism, which is a new anti-individualistic, pseudo-collectivistic ideology based on putting nature and environment and their supposed protection and preservation before and above freedom. That’s one of the reasons why my recently published book on this topic has a subtitle: ”What is Endangered, Climate or Freedom?”

”We should never forget that the government failure is always much bigger than the market failure. We should not believe more in Al Gore than in the omnipotence of the Soviet or Czechoslovak central planners. Fifty- or hundred-year plans of the current environmentalists will not be any better than the five-year plans which liquidated the economic freedom (and the economic efficiency connected with it) in the centrally planned economies of the past.

Talet finns här:

http://www.klaus.cz/klaus2/asp/clanek.asp?id=73lC09VpjtyZ

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/milj%F6” rel=”tag”>miljö</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/yttrandefrihet” rel=”tag”>yttrandefrihet</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/fri-+och+r%E4ttigheter” rel=”tag”>fri- och rättigheter</a>

(more…)

Ytterligare en omoralisk professor sågar Global Warming!

5 februari, 2008

En intressant intervju med den portugisiske professorn  Delgado Domingos, en ledande portugisisk miljö och klimat vetenskapsman,  i Sabado Noticias [Saturday News] magazine, en bilaga till Jornal de Noticias. (Se även mina inlägg Mera upproriska och omoraliska vetenskapsmän, Upproret växer – Nya omoraliska vetenskapsmän!, En rysk omoralisk vetenskapsman säger att det snart blir kallare!, Över 400 omoraliska vetenskapsmän!, Omoraliskt att tänka självständigt! m.fl.)

I den senare delen av intervjun så kommer man in på klimat och Global Warming.

Några citat:

”There are measurable climate changes but there is also an enormous manipulation in reducing everything to CO2 and equivalents. The main gas producing the green house effect is water vapour. The present alarm on climate change is an instrument of social control, a pretext for major businesses and political battle. It became an ideology, which is concerning.”

”There are three realities: one scientific – that shows the observed data – another of virtual reality – based on computer models – and another public. Between the three there are big contradictions.”

”The last scientific report from the IPCC refers, for instance, that in Antarctica the temperature rise preceded the rise in carbon dioxide emissions, but that is omitted in the report for policy makers. Recently it was found that 1998 was being erroneously considered as the warmest year on record in the U.S.A.; in fact the warmest year was 1934. And now it is known, after a great scandal, that in the XV century there was an abrupt rise in temperature identical to the observed presently [T.N.: this is probably referring to the Mediaeval Warm Period and not to the XV century, which was a period of cooling preceding the Little Ice Age; this is likely a typing error].”

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/milj%F6 rel=”tag”>miljö</a>

(more…)

Svenska folket – Ni har blivit grundlurade! 500 miljoner år av CO2 data

2 februari, 2008

Hittade följande mycket intressanta artikel ”Atmospheric carbon dioxide levels for the last 500 million years” med Daniel H. Rothman (MIT),  Proceedings of the National Academy of Sciences 99 (7), April 2, 2002, pp. 4167-4171.

Vad den visar är att CO2 nivån ÄR DEN LÄGSTA PÅ 500 MILJONER ÅR!     (se grafen nedan)

Ett citat:

”The last 500 million years of the strontium-isotope record are shown to correlate significantly with the concurrent record of isotopic fractionation between inorganic and organic carbon after the effects of recycled sediment are removed from the strontium signal. The correlation is shown to result from the common dependence of both signals on weathering and magmatic processes. Because the long-term evolution of carbon dioxide levels depends similarly on weathering and magmatism, the relative fluctuations of CO2 levels are inferred from the shared fluctuations of the isotopic records. The resulting CO2 signal exhibits no systematic correspondence with the geologic record of climatic variations at tectonic time scales.

2008-02-02_171332b.jpg

 Fig. 4.   Fluctuations of pCO2 for the last 500 My, normalized by the estimate of pCO2 obtained from the most recent value of . The solid line is obtained from Eq. 12 by using 0 = 36 . The lower and upper limits of the gray area surrounding the pCO2 curve result from 0 = 38 and 35 , respectively. The gray bars at the top correspond to periods when Earth’s climate was relatively cool; the white spaces between them correspond to warm modes (18).

Om man sedan kopplar dessa CO2 data och graf med mitt inlägg 422 700 år av temperaturdata från Antarktis (se graf nedan) plus mitt inlägg Temperaturen för 130 000 år sedan så framträder ett tydligt mönster.

TITTA MYCKET NOGA PÅ DESSA GRAFER!

Är det någon som förstår vad Global Warming Hysterikerna håller på med? Jo det är mycket enkelt – Det största vetenskapliga och politiska lurendrejeriet i modern tid!

             422 700 år av temperaturdata från Antarktis

2008-01-09_214158bbbb.jpg

Lägg därtill mina inlägg om hur ovetenskaplig och oseriös IPCC: s rapporter är och de urusla klimatmodellerna The UN Climate Change Numbers Hoax eller IPCC:s lögn! Och Mera om Klimat modellernas falsarium och Klimatmodellernas falsarium så framträder tyvärr en mycket entydig och klar bild.

Kära Svenska folket – ni har blivit grundlurade av Global Warming Hysterikerna. Och dessa personer vill använda biljontals kr (1 000 000 000 000) av ERA PENGAR för att lösa ett ”problem” SOM INTE FINNS och SOM KANSKE INTRÄFFAR OM 100 år!

Så låt inte dessa charlataner få FÖRSKINGRA era pengar och dessutom gynna sig själva. Det är dags att säga ifrån högt och tydligt så att våra politiker förstår att det är allvar!

Det är dags att sätta stopp för detta århundrades största vetenskapliga och politiska skandal alla kategorier.

Det finns massor av problem, inklusive riktiga miljöproblem, som behöver lösas här och nu. Använd dessa gigantiska summor på detta istället för att jaga hjärnspöken SOM KANSKE INTRÄFFAR OM 100 ÅR!

Artikeln finns här: http://www.pnas.org/cgi/content/full/99/7/4167#B18I

PDF format:

http://www.pnas.org/cgi/reprint/99/7/4167

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/milj%F6” rel=”tag”>miljö</a>

 

The UN Climate Change Numbers Hoax eller IPCC:s lögn!

1 februari, 2008

Global Warming Hysterikerna med IPCC och Al Gore i spetsen hävdar ju alltid att det är 2500 s.k. vetenskapsmän som står bakom deras rapporter. Att det råder ”total” consensus om slutsatserna, att ”debatten är över och att det inte finns något att diskutera”.(Se mina inlägg: Mera upproriska och omoraliska vetenskapsmän, Upproret växer – Nya omoraliska vetenskapsmän!, En rysk omoralisk vetenskapsman säger att det snart blir kallare!, Över 400 omoraliska vetenskapsmän!, Omoraliskt att tänka självständigt!, Al Gores Science Fiction and His Climate of Fear etc.)

IPCC, Al Gore och consortes har ägnat stor möda och mycket tid på att försöka tysta alla vetenskapsmän som påpekar att teorierna och modellerna bakom Global Warming Hysterin är fel och inte stämmer med data.

Om man sedan börjar syna den process som ligger bakom dessa rapporter i sömmarna så blir man förfärad över vilken gigantisk bluff det hela är och hur IPCC totalt har missbrukat den s.k. peer review processen.  Där IPCC har vänt på hela den normala vetenskapliga peer review proccesen och där ”editors” kan och ofta avslår eller ändrar kommentarer från vetenskapsmännen.

Egentligen är hela hanteringen av IPCC:s rapporter  en politisk och vetenskaplig skandal av gigantiska mått. Och NATURLIGTVIS så har INTE massmedia (svensk och internationell) rapporterat om detta eller på vilken lösan sand dessa rapporter bygger på.

Låt oss då titta på hur skojeriet fungerar.  The Fourth Assessment Report (AR4) släpptes förra året och låg till grund för Bali konferensen. Till grund för rapporten ligger rapporterna från IPCC:s 3 ”working groups”.

Working Group 1 (WG1) ”is assigned to report on the extent and possible causes of past climate change as well as future ‘projections”. Deras rapport kallas ”The Physical Science Basis”.  Denna grupp är av fundamental betydelse då det är denna grupp som tar fram det vetenskapliga data som ligger till grund för senare analyser och kommentarer.

Working Group 2 och 3, vars rapporter bygger på det data som Working Group 1 har tagit fram, heter ”Impacts, Adaptation and Vulnerability” och ”Mitigation of Climate Change”.

Av de 2 500 vetenskapsmän som deltog i denna process så var det bara 600 som var involverade i den viktiga working group 1. Resterande 1 900 ägnade sig bara åt WG2 och WG3 och fick inte framföra några synpunkter på WG1 material eller data.

Dvs. av dessa 2 500 vetenskapsmän så har redan 76 % (1 900 st.) ”försvunnit” då de inte haft med saken (WG 1) att göra.

Nå, av alla dessa 600 vetenskapsmän, (som finns listade i Annex III till rapporten så att man skall tro att ALLA har medverkat), hur många deltog FAKTISKT i detta arbete?

Om man tittar på den sista utkast som gås igenom innan publiceringen, (som kallas ”The Second Order Revision” eller SOR), så deltog 308 st. vetenskapsmän i denna del.

Dvs. av dessa 600 vetenskapsmän så har redan 49 % (292 st.) ”försvunnit” då de inte haft med det sista utkastet att göra.

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/milj%F6 rel=”tag”>miljö</a>

(more…)


%d bloggare gillar detta: