The UN Climate Change Numbers Hoax eller IPCC:s lögn!

Global Warming Hysterikerna med IPCC och Al Gore i spetsen hävdar ju alltid att det är 2500 s.k. vetenskapsmän som står bakom deras rapporter. Att det råder ”total” consensus om slutsatserna, att ”debatten är över och att det inte finns något att diskutera”.(Se mina inlägg: Mera upproriska och omoraliska vetenskapsmän, Upproret växer – Nya omoraliska vetenskapsmän!, En rysk omoralisk vetenskapsman säger att det snart blir kallare!, Över 400 omoraliska vetenskapsmän!, Omoraliskt att tänka självständigt!, Al Gores Science Fiction and His Climate of Fear etc.)

IPCC, Al Gore och consortes har ägnat stor möda och mycket tid på att försöka tysta alla vetenskapsmän som påpekar att teorierna och modellerna bakom Global Warming Hysterin är fel och inte stämmer med data.

Om man sedan börjar syna den process som ligger bakom dessa rapporter i sömmarna så blir man förfärad över vilken gigantisk bluff det hela är och hur IPCC totalt har missbrukat den s.k. peer review processen.  Där IPCC har vänt på hela den normala vetenskapliga peer review proccesen och där ”editors” kan och ofta avslår eller ändrar kommentarer från vetenskapsmännen.

Egentligen är hela hanteringen av IPCC:s rapporter  en politisk och vetenskaplig skandal av gigantiska mått. Och NATURLIGTVIS så har INTE massmedia (svensk och internationell) rapporterat om detta eller på vilken lösan sand dessa rapporter bygger på.

Låt oss då titta på hur skojeriet fungerar.  The Fourth Assessment Report (AR4) släpptes förra året och låg till grund för Bali konferensen. Till grund för rapporten ligger rapporterna från IPCC:s 3 ”working groups”.

Working Group 1 (WG1) ”is assigned to report on the extent and possible causes of past climate change as well as future ‘projections”. Deras rapport kallas ”The Physical Science Basis”.  Denna grupp är av fundamental betydelse då det är denna grupp som tar fram det vetenskapliga data som ligger till grund för senare analyser och kommentarer.

Working Group 2 och 3, vars rapporter bygger på det data som Working Group 1 har tagit fram, heter ”Impacts, Adaptation and Vulnerability” och ”Mitigation of Climate Change”.

Av de 2 500 vetenskapsmän som deltog i denna process så var det bara 600 som var involverade i den viktiga working group 1. Resterande 1 900 ägnade sig bara åt WG2 och WG3 och fick inte framföra några synpunkter på WG1 material eller data.

Dvs. av dessa 2 500 vetenskapsmän så har redan 76 % (1 900 st.) ”försvunnit” då de inte haft med saken (WG 1) att göra.

Nå, av alla dessa 600 vetenskapsmän, (som finns listade i Annex III till rapporten så att man skall tro att ALLA har medverkat), hur många deltog FAKTISKT i detta arbete?

Om man tittar på den sista utkast som gås igenom innan publiceringen, (som kallas ”The Second Order Revision” eller SOR), så deltog 308 st. vetenskapsmän i denna del.

Dvs. av dessa 600 vetenskapsmän så har redan 49 % (292 st.) ”försvunnit” då de inte haft med det sista utkastet att göra.

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/milj%F6 rel=”tag”>miljö</a>

Av dessa 308 vetenskapsmän som kom med kommentarer till det sista utkastet så var det bara 32 st. som kommenterade 4 eller flera kapitel av utkastet (rapporten består av 11 kapitel).

Dvs. av dessa 308 vetenskapsmän så har redan 90 % (276 st.) ”försvunnit” då de inte haft med mer än ett eller två kapitel att göra.

Bara 5, säg 5 vetenskapsmän kommenterade alla 11 kapitlen.

Dvs. av dessa ursprungliga 2 500 vetenskapsmän så har 99,8 % (2 495 st.) ”försvunnit” då de inte haft med saken (WG 1) att göra eller inte kommenterat hela rapporten.

Är det inte otroligt att av dessa 2 500 vetenskapsmän som IPCC och Al Gore gör ett så stort nummer av att det råder TOTAL enighet bland vetenskapsmännen så ÅTERSTÅR FAKTISKT BARA 5 stycken som har varit med och påverkat hela rapporten (WG 1)!

Dvs. 0,2 %!! Snacka om consensus och TOTAL enighet!

Antalet ”reviewers” per kapitel:

 2008-01-31_204957.jpg

Antalet kapitel som kommenterades av ”reviewers:

 2008-01-31_204815.jpg

 2008-01-31_205136.jpg

 2008-01-31_205246.jpg

Och som om detta inte vore tillräckligt skandalöst så har jag sparat den sista godbiten till sist. En verklig ”coup de grace” för hela IPCC processen och Global Warming Hysterin.

Det är nämligen så att dessa vetenskapsmäns kommentarer måste GODKÄNNAS av IPCC: s egna ”editors”.

Om man sedan studerar hur dessa ”editors” har agerat så blir man ännu mera förskräckt. Dessa ”editors” kan alltså strunta i vetenskapsmännens kommentarer eller ändra i dessa utan att behöva motivera varför. Medans vetenskapsmännen MÅSTE motivera varför de vill kommentera eller ändra i något.

Många av de ändringar eller strykningar som dessa ”editors” gjorde var i många fall helt utan samband med hur andra kommentarer hade behandlats. Ibland fick vetenskapsmännen veta att de ”hade fel” och därför inte skulle tas med. Utan att detta påstående motiverades på något sätt.I andra fall när vetenskapsmännen försökte tona ner några av de mest tvärsäkra påståenden och backade upp detta med fakta så blev det blankt avslag etc.

Eller så sa man bara att det inte ”fanns plats” för kommentaren. Vilket argument i en vetenskaplig rapport!

”The attitude of the editors seemed to be that simple corrections were accepted, requests for improved clarity tolerated but the assertions and interpretations that appear in the text were to be defended against any challenge.”

Ett exempel på hur det hela gick till är det viktiga kapitel 9 (Understanding and Attributing Climate Change). Där bl.a. det famösa påståendet ”Greenhouse gas forcing has very likely caused most of the observed global warming over the last 50 years.”. finns.  Och som utgör den egentliga grunden för hela Global Warming Hysterin.

På detta kapitel lämnade 62 st. vetenskapsmän (varav  8 st. från regeringar) kommentarer. Av dessa blev nästan 60 % avslagna. Två typexempel nedan.

Alltså på det viktigaste kapitlet i den viktigaste rapporten (WG 1) som utgör grunden för Global Warming Hysterin så AVSLOGS 60 % av alla kommentarer och ändringar!

Ett typexempel: Comment No. 9-1147, Page line 120

There is no linear ”warming rate” over the ”century” and you would get a different ”linaer rate” wherever you chose to start or finish. Your surface record starts at 1856, Why not 1856-2005? The ”warming” is highly irregular” and you can get any ”rate you want depending where you start and where you finish

[VINCENT GRAY (Reviewer’s comment ID #: 88-1475)]

EDITOR

Rejected. Any reasonable choice of start and end dates leads you to a similar warming.

Ett annat exempel: Comment No. 9-345, Page line 18:30 till 18:45

there is still little understanding of the tropical response during the LGM. Cooling of 2°C of the global oceans is not sufficient to reproduce the land evidence, which implies cooling on the order of 5°C. This lack of concensus on tropical understanding is a very important featurefailure to mention it in these paragraphs makes them highly misleading.

[David Rind (Reviewer’s comment ID #: 214-90)]

EDITOR

Rejected. It is indeed an important feature, but to what extent this is a problem is unclear. This topic is also covered in chapter 6. The full evaluation of new simulations is not yet ready, and data have been revisited and show a range of results. There is thus no need to add more on LGM in chapter 9.

Är det inte underbart med detta lysande exempel på sann vetenskaplig noggrannhet i FN: s och IPCC:s anda!

2008-01-30_203019.jpg

Antalet ”rejections” per kapitel och revision

2008-01-30_202955.jpg

  

Och saken blir bara VÄRRE hur otroligt det nu kan låta. Av dessa 62 vetenskapsmän som lämnade kommentarer till detta viktiga kapitel så var det en majoritet (över 57%) som har ”serious vested interest”.

Dvs. de har akademiska, forskningsprojekt eller andra intressen (ekonomiska) som är direkt knutna till eller tjänar på Global Warming Hysterin!

Över 57 % har alltså egna intressen av att se till att rapporten blir på ett visst sätt! Och en minoritet var opartiska utan egna intressen!

Två av dessa opartiska vetenskapsmän var Dr. Vincent Gray of New Zealand and Dr. Ross McKitrick of the University of Guelph, Canada.som sa följande:

”A categorical summary statement like this is not supported by the evidence in the IPCC WG I report. Evidence shown in the report suggests that other factors play a major role in climate change, and the specific effects expected from greenhouse gases have not been observed.

 ”Typical IPCC doubletalk” asserting ”The text of the IPCC report shows that this is decided by a guess from persons with a conflict of interest, not from a tested model.”

En mycket märklig sak är det faktum att författarna till kapitlen kommer med kommentarer och förslag till ändringar till sina egna kapitel. Exempelvis en av ”Lead Author” till kapitel 2 lämnade flera kommentarer. En annan ”author” gjorde 282 kommentarer till det enda kapitel som han bidrog till. Eller att 3 ”authors” till kapitel 11 gjorde tillsammans 350 kommentarer till sitt eget kapitel. Totalt så gjorde 30 stycken ”authors” kommentarer till sina egna kapitel.

Allt detta tyder på att författarna till kapitlen varit hårt styrda av ”editors” och att de inte fick igenom den text de ville. Varför skulle de annars göra kommentarer och kräva ändringar till sin egen text?

En annan sak som de flesta inte har en aning om är att regeringarna plus EU kommissionen AKTIVT deltar i detta gransknings arbete och kommer med egna kommentarer. 16 länders regeringar plus EU kommissionen lämnade 639 kommentarer till SOR. Hela 26 länders regeringar plus EU kommissionen lämnade 931 kommentarer till ”Summary for Policymakers”.

Och det är ingen slump att intresset för sammanfattningen för ”policymakers” är så stort då alla vet att det är DETTA kapitel som de flesta orkar läsa. Framför allt då politiker som sällan eller aldrig brukar läsa data och metod kapitlen utan nöjer sig med sammanfattningen.

Så det gäller att få igenom ”sin” version just där.

Man skall också ha klart för sig att det är regeringarna som nominerar vetenskapsmännen som ingår i IPCC. Eller så blir de ”inbjudna” av vetenskapsmän som redan är med i IPCC.

Antalet ”authors” och ”editors” per kapitel:

2008-01-31_205446.jpg

Antalet kommentarer per kapitel från regeringarna

2008-01-30_203117.jpg

  

En annan märklig sak, det är verkligen upp och nervända världen, är att IPCC kräver att de 11 ”vetenskapliga” kapitlen SKALL ÖVERENSSTÄMMA med Summary for Policymakers. Så dessa vetenskapliga kapitel MÅSTE VÄNTA tills Summary for Policymakers är publicerad INNAN de får publiceras.

Dvs. politiken bestäms först sedan får vetenskapen anpassa sig till detta. Om detta var en seriös process så skulle de vetenskapliga kapitlen skrivas först och SEDAN skulle man sammanfatta dessa.

Så ligger det till med IPCC och dess ”vetenskapliga” rapporter. Och den ”consensus” som sägs råda! Och att det var HELA 2 500 vetenskapsmän, förlåt 5 st. som står bakom dessa påståenden.

Detta är i sanningen en gigantisk vetenskaplig och politisk skandal av stora proportioner! Och med anledning av denna skandalösa rapport så vill alltså våra politiker och dessa s.k. vetenskapsmän spendera biljontals (1 000 000 000 000) kr på NÅGONTING SOM KANSKE inträffar om 100 år!

Och hur vet vi nu allt detta? Ja INTE är det tack vare IPCC, FN eller Al Gore och consortes. IPCC har nämligen systematiskt förtigit och försökt dölja detaljerna i denna process som inte har mycket med vetenskap att göra.

Det är tack vare den amerikans freedom of information act (tack USA för det) som vi vet detta. Då Working Group 1 är placerad i USA så har några envetna personer (bl.a. Steve McIntyre från Toronto, han som avslöjade ”the hockey stick” skandalen med IPCC: s grafer) försökt få ut dessa dokument och till slut lyckats mot IPCC: s vilja.

Working Group 1 med alla dess kapitel och kommentarer:

http://ipcc-wg1.ucar.edu/wg1/Comments/wg1-commentFrameset.html

Namnen på contributors and editors i WG 1 från 2005:

http://ipcc-wg1.ucar.edu/wg1/docs/wg1_AuthorList_2005-11-03.pdf

Mera om IPCC: s editors:

http://scienceandpublicpolicy.org/images/stories/papers/originals/

mclean/mclean_IPCC_review_final_9-5-07.pdf

En artikel om det hela:

http://canadafreepress.com/index.php/article/968

Data om IPCC:s editors version 1 till 3 :

http://ocw.mit.edu/NR/rdonlyres/Engineering-Systems-Division/ESD-342Spring-2006/E21D4F9E-7543-488A-927F-831FE2F0F783/0/final_team_struc.pdf

2008-01-30_194433c.jpg

2008-01-30_194505bb.jpg

  

IPCC must come clean on real numbers of scientist supporters

The UN Climate Change Numbers Hoax

 By Tom Harris: John McLean  Friday, December 14, 2007

It’s an assertion repeated by politicians and climate campaigners the world over – ‘2,500 scientists of the United Nation’s Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) agree that humans are causing a climate crisis’.

But it’s not true. And, for the first time ever, the public can now see the extent to which they have been misled. As lies go, it’s a whopper. Here’s the real situation.

Like the three IPCC ‘assessment reports’ before it, the Fourth Assessment Report (AR4) released during 2007 (upon which the UN climate conference in Bali was based) includes the reports of the IPCC’s three working groups. Working Group I (WG I) is assigned to report on the extent and possible causes of past climate change as well as future ‘projections’. Its report is titled ”The Physical Science Basis”.  The reports from working groups II and II are titled ”Impacts, Adaptation and Vulnerability” and ”Mitigation of Climate Change” respectively, and since these are based on the results of WG I, it is crucially important that the WG I report stands up to close scrutiny.

There is, of course serious debate among scientists about the actual technical content of the roughly 1,000-page WG I report, especially its politically motivated Summary for Policymakers which is often the only part read by politicians and non-scientists. The technical content can be difficult for non-scientists to follow and so most people simply assume that if that large numbers of scientists agree, they must be right.

Consensus never proves the truth of a scientific claim, but is somehow widely believed to do so for the IPCC reports, so we need to ask how many scientists really did agree with the most important IPCC conclusion, namely that humans are causing significant climate change–in other words the key parts of WG I?

The numbers of scientist reviewers involved in WG I is actually less than a quarter of the whole, a little over 600 in total. The other 1,900 reviewers assessed the other working group reports.  They had nothing to say about the causes of climate change or its future trajectory. Still, 600 ”scientific expert reviewers” sounds pretty impressive.  After all, they submitted their comments to the IPCC editors who assure us that ”all substantive government and expert review comments received appropriate consideration.”  And since these experts reviewers are all listed in Annex III of the report, they must have endorsed it, right?

Wrong.

For the first time ever, the UN has released on the Web the comments of reviewers who assessed the drafts of the WG I report and the IPCC editors’ responses. This release was almost certainly a result of intense pressure applied by ”hockey-stick” co-debunker Steve McIntyre of Toronto and his allies.  Unlike the other IPCC working groups, WG I is based in the U.S. and McIntyre had used the robust Freedom of Information legislation to request certain details when the full comments were released.

An examination of reviewers’ comments on the last draft of the WG I report before final report assembly (i.e. the ‘Second Order Revision’ or SOR) completely debunks the illusion of hundreds of experts diligently poring over all the chapters of the report and providing extensive feedback to the editing teams. Here’s the reality.

A total of 308 reviewers commented on the SOR, but only 32 reviewers commented on more than three chapters and only five reviewers commented on all 11 chapters of the report. Only about half the reviewers commented more than one chapter. It is logical that reviewers would generally limit their comments to their areas of expertise but it’s a far cry from the idea of thousands of scientists agreeing to anything.

Compounding this is the fact that IPCC editors could, and often did, ignore reviewers’ comments. Some editor responses were banal and others showed inconsistencies with other comments. Reviewers had to justify their requested changes but the responding editors appear to have been under no such obligation. Reviewers were sometimes flatly told they were wrong but no reasons or reliable references were provided. In other cases reviewers tried to dilute the certainty being expressed and they often provided supporting evidence, but their comments were often flatly rejected. Some comments were rejected on the basis of a lack of space – an incredible assertion in such an important document. The attitude of the editors seemed to be that simple corrections were accepted, requests for improved clarity tolerated but the assertions and interpretations that appear in the text were to be defended against any challenge.

An example of rampant misrepresentation of IPCC reports is the frequent assertion that ‘hundreds of IPCC scientists’ are known to support the following statement, arguably the most important of the WG I report, namely ”Greenhouse gas forcing has very likely caused most of the observed global warming over the last 50 years.”

In total, only 62 scientists reviewed the chapter in which this statement appears, the critical chapter 9, ”Understanding and Attributing Climate Change”.  Of the comments received from the 62 reviewers of this critical chapter, almost 60% of them were rejected by IPCC editors. And of the 62 expert reviewers of this chapter, 55 had serious vested interest, leaving only seven expert reviewers who appear impartial.

Two of these seven were contacted by NRSP for the purposes of this article – Dr. Vincent Gray of New Zealand and Dr. Ross McKitrick of the University of Guelph, Canada. Concerning the ”Greenhouse gas forcing …” statement above, Professor McKitrick explained ”A categorical summary statement like this is not supported by the evidence in the IPCC WG I report. Evidence shown in the report suggests that other factors play a major role in climate change, and the specific effects expected from greenhouse gases have not been observed.”

Dr. Gray labeled the WG I statement as ”Typical IPCC doubletalk” asserting ”The text of the IPCC report shows that this is decided by a guess from persons with a conflict of interest, not from a tested model.”

Determining the level of support expressed by reviewers’ comments is subjective but a slightly generous evaluation indicates that just five reviewers endorsed the crucial ninth chapter.  Four had vested interests and the other made only a single comment for the entire 11-chapter report.  The claim that 2,500 independent scientist reviewers agreed with this, the most important statement of the UN climate reports released this year, or any other statement in the UN climate reports, is nonsense.

The IPCC owe it to the world to explain who among their expert reviewers actually agree with their conclusions and who don’t,” says Natural Resources Stewardship Project Chair climatologist Dr. Timothy Ball. ”Otherwise, their credibility, and the public’s trust of science in general, will be even further eroded.”

That the IPCC have let this deception continue for so long is a disgrace.  Secretary General Ban Kai-Moon must instruct the UN climate body to either completely revise their operating procedures, welcoming dissenting input from scientist reviewers and indicating if reviewers have vested interests, or close the agency down completely. Until then, their conclusions, and any reached at the Bali conference based on IPCC conclusions, should be ignored entirely as politically skewed and dishonest.

John McLean is climate data analyst based in Melbourne, Australia. Tom Harris is the Ottawa-based Executive Director of the Natural Resources Stewardship Project (nrsp.com).

Posted 12/14 at 08:20 AM   

Etiketter: , ,

37 svar to “The UN Climate Change Numbers Hoax eller IPCC:s lögn!”

 1. swenson Says:

  Snedvridande och oärlighet av IPPC och fredspristagaren Al Gore.

  Jag har idag efter att ha läst dessa sensationella uppgifter på denna blogg skrivit följande på Carl Bilds blogg. Den bästa och mest öppna bloggen skriven av en regeringsmedlem.

  http://carlbildt.wordpress.com/

  ————————————————————–

  Carl,
  Du som sitter i regeringen, lyssnar på vad folk har att säga och är mån om ditt rykte. Jag ber dig att sätta dig in i miljöfrågorna.

  För din egen skull bör du vara en av de första i hög internationell ställning som vågar ifrågasätta grunderna för bland annat IPCC:s (United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change) och fredspristagaren Al Gores ”skräckbilder”. Bilder som har förlett politiska beslutsfattare världen över och folk i allmänhet att tro att människan genom sina utsläpp av koldioxid kan påverka ”global warming”. Det är emellertid inte vetenskapligt bevisat visar det sig nu.

  IPCC och deras klimatrapporter är nämligen snedvridna och oärliga. Den största miljöskandalen i historien har blottats. Bevisen har i referenser och kommentarer i Sverige plockats fram bl.a. i https://uddebatt.wordpress.com/. Ett förtjänstfullt grävande arbete som nu i sin förlängning snart borde leda till vidare avslöjanden och en allvarlig debatt i Sverige. Tacka bloggarna för det.

  Inte minst bör Sveriges regering omedelbart sätta sig i krismöte för att ändra sin miljöpolitik för att inte förlöjligas i sina – visar det sig nu – fullständigt missriktade miljöansträngningar som är baserade på ett gigantiskt ovetenskapligt internationellt lurendrejeri.

  Citat från bloggen:

  ”That the IPCC have let this deception continue for so long is a disgrace. Secretary General Ban Kai-Moon must instruct the UN climate body to either completely revise their operating procedures, welcoming dissenting input from scientist reviewers and indicating if reviewers have vested interests, or close the agency down completely. Until then, their conclusions, and any reached at the Bali conference based on IPCC conclusions, should be ignored entirely as politically skewed and dishonest.”

  Slutcit.

  Skattebetalarnas pengar och resurser behövs för verkliga social behov och vetenskapligt öppet prövade satsningar, inte för snedvridna, oärliga och påhittade, snarast hysteriska, projekt och beskattningar.

  Swenson

 2. soli01 Says:

  Detta måste väl föras vidare till någon tidning med lite”stake”. Allt detta var en nyhet för mig. Har läst mycket om detta med klimatet och det finns många -även svenska – forskare som inte ställer upp på allt vad IPCC nu försöker pådyvla oss.
  Kritik mot IPCC – då är man inte seriös!!
  Lycka till!!

 3. sophiaalbertina Says:

  Tack soli01

  Jag vet inte om det finns någon tidning eller journalist i Sverige som har tillräcklig ”stake” för att ”våga” ta i detta. Hittills så har jag inte sett mycket av journalistik i svenska media eller från svenska journalister när det gäller den här frågan. Tvärt om! Se bara på frälsningsorganet DN. Det är sorligt och patetiskt att studera den tidningens ”utveckling”.

  Utomlands så finns det åtminstone enstaka röster i enstaka media som vågar protestera mot osakligheterna och det hysteriska tonläget och mot försöken att tysta kritiska röster. I Sverige så sjunger alla med i halleluja kören ledd av pastor Al Gore och IPCC.

  Det är som med de där värsta ”brännvinsadvokaterna” och ”pastorerna” från förr i tiden som brukade säga ”Give me $ 10 000 and I will save your soul”. Nu i en modern Global Warming tappning: ”Ge oss biljontals kronor (1 000 000 000 000) och VI skall bli rika OCH frälsa er från världens undergång!” Dvs. en temperaturökning på kanske 0,006 grader/år.

  För att citera från mitt inlägg ”Svenska journalistikens abdikation inför miljöhysterin”:

  ”Det som är så anmärkningsvärt är den TOTALA likriktningen i svenska massmedia. Och deras TOTALA ENSIDIGHET. Och som lök på laxen så hoppar nu alla politiker, kändisar, tyckare etc. på hysterin med det här Global Warming tåget. Allt i tron att de skall bli “populära” och att de visar hur duktiga de är för att de “gör något”
  .
  Att de sedan gör helt fel saker och att dessa saker kostar triljoner dollars som kunde användas till mycket bättre saker, verkar inte spela någon som helst roll.

  Men det är klart. Det är ju inte dessa politiker etc. som kommer att få betala dessa vansinniga kostnader. Utan det är vi, det “oupplysta” folket som får göra det. Och allt detta som tack för att vi blivit skrämda från vettet!

  För vad man egentligen gör är ju att skrämma vettet ur vanligt folk. Man ger dem dåligt samvete och skuldkänslor för saker som INTE är sanna. Och som folk inte har någon skuld i och inte kan göra så mycket åt.

  Det är också ett utmärkt sätt att utöka sin makt för dessa “hysteriker”. Ett folk som är skrämt är mycket lättare att leda och manipulera.

  Jag kan på 5-10 minuter få fram fakta som sågar Global Warming hysterin längs fotknölarna och som visar hur ovetenskapligt det hela är. Så varför gör inte journalisterna samma sak?? Det vore mycket enkelt för dem att hitta dessa fakta om de bara gjorde de “jobb” de förmodas göra.

  Svaret är tyvärr att de flesta av dessa s.k. journalister för länge sedan har abdikerat från sitt uppdrag. De är inte längre journalister. De har blivit ideologer och “folkupplysare”. Som ser som sitt uppdrag att upplysa oss stackars vilseförda individer (alltså folket) som inte kan “förstå” dessa viktiga frågor. Och därför måste vi “upplysas” om “sakernas verkliga tillstånd”.

  Att allt detta sedan är lögn och förbannad dikt spelar inte så stor roll för dessa personer. Tyvärr.

  Och sorgligast av allt. Hela den här Global Warming hysterin gör det verkligt svårt att bedriva ett seriöst miljöarbete. Och att göra något åt de problem som vi verkligen har.”

 4. lombryssel Says:

  Stort tack Sophiaalbertina. Den svenska regeringen måste omedelbart ta tag i detta och stoppa hysterin. Miljöarbetet måste fortsätta men klimatet kan vi människor inte göra något åt. Att vi haft en tid med varmare väder gör att människor tror att det är bevis för att vi har en Man-made Global Warming. Alla som bestrider IPCC och Al Gore är ”förnekare” eller köpta av oljeindustrin.
  Fråga: Vem kan och vill leda denna protest och likvidation av tokigheterna som saktionerats t.o.m. av Norska nobelkommitten. De måtte snart sitta med kinderna brinnande röda i Oslo efter att så flagrant blivit lurade av bl.a. Al Gore som inte drar sig för att komma med rena felaktigheter, som t.ex inte kunna skilja på tum (2.5 cm) och fot (30.5 cm). På det viset får han fram att havet skall komma att höjas 6 meter i.st. för max 0.6 m enl. IPCC’s 60 cm höjning.
  Vi har tänkt att Björn Lomborg kunde samla en grupp av forskare till att avslöja IPCC-bluffen. H.C. Andersens historia om Kejsarens nya kläder
  passar ju bra i sammanhanget, med det oberoende barnet som avslöjade bluffen.
  Vem skall leda detta? Förslag några?!!! Sophia?
  Stategin tror vi bör vara:
  1. Media publicerar Sophiaalbertinas material, 400 forskares kritik, The Great Global Warming Swindle mm i DN, DI, Expr. AB SvD etc. Vilken Coup för den journalist som nappar!!!
  2. Samtidigt kontakta Björn Lomborg till att sätta upp en forskargrupp för revierw av IPCC’s rapport
  3. Kontakta Ban Ki Moon för om möjligt stöd till review och finans. Ban Ki Moon har just blivit chef och har inte något stort ansvar för IPCC ännu.
  4. Sök företräde hos CB och regeringen, urgently!!!
  5. Skilj på miljö och klimat. Koldioxid är inte någon giftgas som en del tror, utan behövlig för all växtlighet.
  Vi i Belgien skall göra vad vi kan, återkommer om det.

 5. Josef Boberg Says:

  GooodDag,

  Taaack för allt arbete Du lagt ned på att avslöja IPCC´s = FN´s autistiska CO2-idé !

  Själv har jag sedan ca ett år tillbaka ägnat mig åt att fritidsforska i ämnet – och det har blivit ca 30 A4-sidor text av det – som finns under rubriken ”FN´s AUTISTISKA CO2-IDÉ = STRESS – F60” på min hemsida (klick på mitt namn ovan).

  Dessa länkadresser finns bl a andgivna där:

  Climate Change – Is CO2 the cause?  Klimathysterin och den gröna julen 2007
  http://www.analyskritik.press.se/Miljo/Vaxthuseffekten/Klimatet.htm#Klimatf%F6r%E4ndringar_och_freden
  […”Bakom de fina orden om ekologi och omsorg om klimatet och kommande generationer – döljer sig en bestialisk maktideologi där människovärdet devalverats i syfte att värna om en naturlig uthållig elit av etiska hållbara övermänniskor.” – slut citat ifrån artikeln. …]

  Igen – taaack för Din artikel ovan !

  GooodSöndag… 🙂 /önskar vännen Josef

 6. sophiaalbertina Says:

  Tack för de vänliga orden lombryssel, de uppskattas.

  Jag har på bästa sätt försökt belysa på vilka ovetenskapliga och politiska grunder hela denna Global Warming Hysterin är uppbyggd. Hur otroligt dåliga dessa klimatmodeller är på att förutsäga ”verkliga” Klimat/väderhändelser både i framtiden och forntiden.

  Hur temperaturdata från de senaste 422 700 åren visar hur patetiskt, och vilken hybris, det är att påstå att DEN ENDA ORSAKEN TILL klimatförändringarna de senaste 40-50 åren skulle vara människors påverkan genom främst CO2.

  Samt hur detta makt etablissemang bakom Global Warming systematiskt försöker tysta kritiska vetenskapsmän på olika sätt. Åtminstone det sista borde ju intressera journalister om de har någon yrkesheder i behåll.

  Men icke sa Nicke. Tystanden ÄR TOTAL i svenska media och ALL kritisk granskning lyser med sin frånvaro.

  Så jag är villig att hjälpa till på bästa sätt för att avslöja dessa charlataner. Där dessutom många skor sig på det hela (Al Gore e consortes) vilket inte gör det hela mindre osmakligt. Men jag har ett heltids jobb (på UD) så allt detta sker på min fritid.

  Det kommer dock att bli svårt. Men det gör ju det hela bara mera intressant eller hur! Det finns så mycket ”vested intrest” här från politiskt, vetenskapligt och massmedia håll där ”de” har så mycket att vinna på att fortsätta med denna hysteri.
  Som för politikerna, där Global Warming argumentet som det används nu kan motivera i stort sett vilken åtgärd som helst. Och eftersom det är för att ”främja miljöns bästa” så behövs ingen vidare argumentation. Oerhört praktiskt för en politiker att ha det ”argumentet” i sin arsenal.

  Och de kommer att göra allt för att försöka stoppa att bluffen bakom Global Warming kommer fram (se vidare nedan vad som hände med mitt inlägg på Carl Bildts blogg).

  Som jag skrev i mitt svar till soli01:

  ”Jag vet inte om det finns någon tidning eller journalist i Sverige som har tillräcklig ”stake” för att ”våga” ta i detta. Hittills så har jag inte sett mycket av journalistik i svenska media eller från svenska journalister när det gäller den här frågan. Tvärt om! Se bara på frälsningsorganet DN. Det är sorligt och patetiskt att studera den tidningens ”utveckling”.

  Utomlands så finns det åtminstone enstaka röster i enstaka media som vågar protestera mot osakligheterna och det hysteriska tonläget och mot försöken att tysta kritiska röster. I Sverige så sjunger alla med i halleluja kören ledd av pastor Al Gore och IPCC.

  ”Det som är så anmärkningsvärt är den TOTALA likriktningen i svenska massmedia. Och deras TOTALA ENSIDIGHET. Och som lök på laxen så hoppar nu alla politiker, kändisar, tyckare etc. på hysterin med det här Global Warming tåget. Allt i tron att de skall bli “populära” och att de visar hur duktiga de är för att de “gör något”

  Jag kan på 5-10 minuter få fram fakta som sågar Global Warming hysterin längs fotknölarna och som visar hur ovetenskapligt det hela är. Så varför gör inte journalisterna samma sak?? Det vore mycket enkelt för dem att hitta dessa fakta om de bara gjorde de “jobb” de förmodas göra.

  Svaret är tyvärr att de flesta av dessa s.k. journalister för länge sedan har abdikerat från sitt uppdrag. De är inte längre journalister. De har blivit ideologer och “folkupplysare”. Som ser som sitt uppdrag att upplysa oss stackars vilseförda individer (alltså folket) som inte kan “förstå” dessa viktiga frågor. Och därför måste vi “upplysas” om “sakernas verkliga tillstånd”.

  Att allt detta sedan är lögn och förbannad dikt spelar inte så stor roll för dessa personer. Tyvärr.”

  Om man som sagt börjar syna den process som ligger bakom IPCC: s rapporter så blir man förfärad över vilken gigantisk bluff det hela är och hur IPCC totalt har missbrukat den s.k. peer review processen.

  Egentligen är hela hanteringen av IPCC:s rapporter en politisk och vetenskaplig skandal av gigantiska mått. Som borde ha avslöjats för länge sedan om massmedia hade gjort sin uppgift.

  Vad som hände med mitt inlägg:

  Bara för att nämna hur svårt det är att komma tills tals i massmedia och med våra politiker, så kan jag nämna att det inlägg jag gjorde på Carl Bildts blogg plockades bort/censurerades.

  Efter en halvtimme till en timme jag gjort mitt inlägg så kom det upp ”Din kommentar väntar på moderering” vid mitt inlägg. Jag vill påpeka att jag ALDRIG har sett detta förut på något inlägg i hans blogg. Och jag läser hans blogg i stort sett varje dag.

  Så jag väntade med spänning på vad som komma skulle. Och vid omkring 23:30 tiden så togs inlägget bort! Men 10 timmar efter att mitt inlägg plockats bort så finns det där igen (idag före lunch).

  På något sätt verkar den som modererar Carl Bildts blogg drabbats av eftertänksamhetens kranka blekhet. Genom att faktisk läsa vad som står i inlägget och inse precis vad jag skrev:

  ”Liksom en massa andra fakta om Global Warming som förtigs av svenska politiker och massmedia.”

  Och så censureras det nästan omgående bort! Prata om att få direkt bekräftelse.

  Så den som modererar Carl Bildts blogg måste till slut ha insett vilket politiskt sprängstoff detta hade kunnat bli och la därför tillbaks mitt inlägg.

  Så, så kan det gå när man försöker redovisa fakta och vetenskap för politiker.

 7. lombryssel Says:

  Tack Sophiaalbertina (vilket enastående arbete) och Josef likaså. Länkarna på youtube är mycket upplysande och är tecken på ökande protester av forskare, världen över, mot felaktiga slutsatser i IPCC’s rapport:
  Denna har grundläggande fel som följer:
  1. Jordens temperatur styrs ej av mängden koldioxid i atmosfären som IPCC och Al Gore felaktigt hävdar. Detta har bevisats.
  2. Hockey stick är fel, Mann har manipulerat temperaturdata och valt ett tidsområde som passar IPCC’s förutfattade position. Fakta visar att temperaturen på Jorden har sjunkit sedan 1998 och kommer troligen att fortsätta att sjunka pga av ändrad solktivitet.
  3. Uppmätta temperaturer i atmosfären stämmer ej med IPCC’s modellering.
  4. Computermodellerna som IPCC använder har inte testats, validerats av tredje part. Tillgång till IPCC’s computerprogram bör sökas med åberopande av USA’s lag om Freedom of Information Act, vilken åberopades för att kunna analysera Mann’s Hockeystick.
  Summering: IPCC’s rapport är baserad på felaktiga inputdata till computermodeller som ej validerats. Man kan som ofta med modeller säga ”Garbage in garbage out”.

  The 2008 International Conference on Climate Change March 2-4 New York: ”Global Warming Crisis or Scam” bör vara ett forum, för alla som bör vara intresserade: media, forskare och beslutsfattande. Vi skall söka få någon representant att medverka härifrån.
  Sophiaalbertina och Josef vi fortsätter jobbet med att få fram sanningen till alla, och att jordens resurser används på rätt sätt för välbefinnandet av människan, dvs ekonomi, miljö och hälsa. Mycket finns att göra för att förbättra miljö och säkerhet som vi jobbar med sedan många år.

 8. soli01 Says:

  Hej sophiaalbertina och andra här!

  Tack för ett bra arbete med att ”smula” sönder mycket i IPCC:s rapport.
  Det måste betecknas som ytterst anmärkningsvärt att denna rapport har så många och allvarliga brister. Det måste väl vara möjligt att du tar kontakt med någon jornalist med ”stake” ord, som jag tidigare använt. Denna rapport måste ifågasättas efter allt som framkommit.
  Nu är det i stort munkavle på de forskare som sysslat med den globala uppvärmningen t ex naturgeologen Wibjörn Karlen. Han blir motarbetad och har svårt att komma till tals. Det verkar som man inte får ha en annan uppfattning än vad IPCC nu har bestämt sig för. Björn Lomberg från Danmark är en annan som tidigare var en av miljörörelsens bästa vän betraktas nu som fiende nr ett. Det finns , som ni säkert uppmärksammat på nätet, att det finns många här i Sverige också som har en kritisk hållning till den aktuella rapporten.
  Försök att fullfölja detta med avslöjanden om rapporten och att den kommer allmänheten för kännedom. Nu ”rinner”vattnet bara åt ett håll då lutningen verkar brant:-)
  Jag anser mig för dålig i engelska för att gräva vidare, men det finns bl a
  sophiaalbertina!

  Lycka till!
  Sören

 9. blueeyes Says:

  ”Detta är i sanningen en gigantisk vetenskaplig och politisk skandal av stora proportioner! Och med anledning av denna skandalösa rapport så vill alltså våra politiker och dessa s.k. vetenskapsmän spendera biljontals (1 000 000 000 000) kr på NÅGONTING SOM KANSKE inträffar om 100 år!”

  Detta är en klassiker. Du har ett fel i din logik här. Du påstår att det bästa är att inte göra något eftersom det skulle vara slöseri med pengar.

  Om det visar sig att Global Climate Change inte existerar eller vi inte påverkar det alls, så är det värsta vi har gjort genom att investera dessa pengar att konvertera bort oss från oljeberoendet till förnyelsebara energikällor. Det är en bra idé tycker jag även om det kostar mycket pengar. Det är dumt att vara beroende av rysk gas/olja och mellanösterns olja när man istället kan producera sin egen el lokalt. Dessutom finns det forskning som visar på att vi nådde ”Peak Oil” år 2005. Ju fortare vi går över till förnyelsebara energislag och en bilflotta som går på el, ju bättre tycker jag, framförallt för Sveriges konkurrenskraft.

  Om det visar sig att Global Climate Change faktiskt existerade och att det var vi med vårt eldande av fossila bränslen som drev förändringen, så har vi faktiskt minskat eller avvärjt en katastrof som mycket väl skulle kunnat utplåna vår civilisation som vi känner den genom denna investering.

  Sist kan man då säga att om vi inte gör någonting alls, som du tycker är bra, och Global Climate Change faktiskt existerar så står vi där med 7 – 14 meter höjd havsnivå (min lägenhet är under vatetn så jag blir rätt fattig), 5 grader höjd medeltemperatur (just nu ligger vi ca 5 grader varmare än vad det var förra isttiden…) Det är en framtid jag inte för några pengar i världen vill ska existera. Varken om 50, 100 eller 500 år.

  Är du säker på att det är en bra idé att inte göra någonting?

  ”Allt detta tyder på att författarna till kapitlen varit hårt styrda av “editors” och att de inte fick igenom den text de ville. Varför skulle de annars göra kommentarer och kräva ändringar till sin egen text?”

  Jag vet inte. Jag tror inte att du heller vet. Du får det att låta som om du visste, men har du frågat dem? Vet du hur det går till att skriva en rapport som denna?

  “Ett typexempel: Comment No. 9-1147, Page line 120
  There is no linear “warming rate” over the “century” and you would get a different “linaer rate” wherever you chose to start or finish. Your surface record starts at 1856, Why not 1856-2005? The “warming” is highly irregular” and you can get any “rate you want depending where you start and where you finish
  [VINCENT GRAY (Reviewer’s comment ID #: 88-1475)]
  EDITOR
  Rejected. Any reasonable choice of start and end dates leads you to a similar warming.”

  Om jag tittar på grafen och drar en linje för att få en medelökning så spelar det ingen roll var man slutar eller börjar. I synnerhet från 1970 och framåt vilket är den period där vi bränt mest fossila bränslen. Jag tycker att editorn har helt rätt. Kan du prestera något annat resultat?

 10. sophiaalbertina Says:

  blueeyes,

  Är det inte fantastisk hur dessa Global Warming anhängare förvränger påståenden och fakta så att det skall låta som om alla som ifrågasätter hela hysterin låter som naiva idioter?

  – Du påstår att det bästa är att inte göra något eftersom det skulle vara slöseri med pengar.

  Några citat från mina inlägg:

  ”Det finns massor av problem (och folk dör av dem IDAG), inklusive riktiga miljöproblem, som behöver lösas HÄR OCH NU. Använd då dessa gigantiska summor på detta istället för att jaga hjärnspöken SOM KANSKE INTRÄFFAR OM 100 ÅR!”

  ”Framtida generationer kommer inte att förlåta de politiker, massmedia och vetenskapsmän som deltog i detta cyniska svek. För de kommer nämligen att sitta med facit i hand och kommer att ha mycket svårt att förstå detta kostsamma lurendrejeri. Och att det fick fortgå så länge!”

  ”Att de sedan gör helt fel saker och att dessa saker kostar triljoner dollars som kunde användas till mycket bättre saker, verkar inte spela någon som helst roll.
  Men det är klart. Det är ju inte dessa politiker etc. som kommer att få betala dessa vansinniga kostnader. Utan det är vi, det “oupplysta” folket som får göra det. Och allt detta som tack för att vi blivit skrämda från vettet!”

  ”Och sorgligast av allt. Hela den här Global Warming hysterin gör det verkligt svårt att bedriva ett seriöst miljöarbete. Och att göra något åt de problem som vi verkligen har.”

  I själva verket så är en av mina huvudkritiker mot Global Warming Hysterin just detta – att man slösar bort gigantiska summor på att jaga hjärnspöken istället för att använda dessa enorma summor för att lösa verkliga problem här och nu!

  Men det förutsätter ju förstås att man kan läsa innantill.

  Men det är ju klart, det verkar ju inte vara lika intressant och ”roligt” att spendera pengar på att rädda miljontals liv från nöd, sjukdomar och umbäranden som finns HÄR OCH NU.

  Nä tacka vet jag att spendera biljontals kr (1 000 000 000 000) på något som ”kanske” inträffar om hundra år. Se det var en human och mänsklig prioritering a la Global Warming vännerna.

  – Vet du hur det går till att skriva en rapport som denna?

  Ja, det vet jag. Du behöver bara läsa min rapport och de källhänvisningar som finns där. Men enklast är att läsa vad de forskare som har jobbat med IPCC och hoppat av säger om det hela – en svidande kritik mor hela denna politiska process. Eller vad de forskare som är kvar i IPCC säger, off the record, efter som de inte vågar framträda offentligt med sin kritik för de vet vad som då händer med deras anslag och framtida arbetsuppgifter.

  Jag tycker också att det är intressant att notera med vilken iver Global Warming vännerna försvarar det omvända perverterade peer review system som IPCC använder.

  Jag har läst många, många vetenskapliga rapporter, uppsatser, artiklar etc. och jag har ALDRIG NÅGONSIN I NÅGOT SAMMANHANG stött på detta (föräns IPCC) att artikelförfattaren tvingas göra kommenterar med förslag till ändringar till SIN EGEN artikel/uppsatts etc.

  Och förklaringen är naturligtvis enkel varför IPCC använder detta perverterade system. De vetenskapliga kapitlen är ju underordnade Summary for Policymakers. Och IPCC kräver ju att de “vetenskapliga” kapitlen SKALL ÖVERENSSTÄMMA med Summary for Policymakers. Så dessa vetenskapliga kapitel MÅSTE VÄNTA tills sammanfattningen for politiker är publicerad INNAN de får publiceras.

  Dvs. politiken bestäms först sedan får vetenskapen anpassa sig till detta. Om detta var en seriös process så skulle de vetenskapliga kapitlen skrivas först och SEDAN skulle man sammanfatta dessa.

  I vilket annat ”vetenskapligt” sammanhang skulle man tolerera att man först sammanstället och publicerar den politiska sammanfattningen. Och först därefter så får de vetenskapliga kapitlen skrivas klart och publiceras?

  – ..så har vi faktiskt minskat eller avvärjt en katastrof som mycket väl skulle kunnat utplåna vår civilisation..

  Wow! Är det inte fantastiskt vad 1 grads höjning (på 100 år) av den globala medeltemperaturen kan åstadkomma. Detta samtidigt som temperaturen under en dag på samma platts lätt kan variera 20-30 grader. Och kan variera 90 grader mellan den varmaste och kallaste delen på jordklotet under SAMMA dag.

  Detta kan vi alltså överleva dagligdags! Och har så gjort de senaste årmiljonerna. Men en successiv ökning (a la 0, 007 C/år) skulle alltså utplåna vår civilisation. Intressant.

  – Om det visar sig att Global Climate Change inte existerar eller vi inte påverkar det alls

  Tja, det är ju rätt mycket som ”kan” hända på jorden och i verkliga livet. Utan att vi för den skull spenderar gigantiska summor på något som kanske händer om 100 år. Så det blir mycket intressanta konsekvenser av din ”filosofi” om man skulle börja tillämpa den på andra områden än miljön.

  Människor kan ju t.ex. drunkna. (Och det är ju något som FAKTISKT inträffar – människor dör här och nu. Till skillnad mot vad som kanske sker om 100 år om medeltemperaturen ökar med en grad).

  Och med din eminenta logik så skulle vi i konsekvensens namn utrusta alla jordens människor med flytväst som det tvingas bära 24 timmar om dygnet för de ”kan” ju drunkna. Sedan måste vi naturligtvis tvinga dem att gå i simskola varje år (under mycket säkra och övervakade förhållanden) och göra fastställda prov som de måste klara för att de överhuvudtaget får gå omkring och vara fria. För annars vet man ju inte vad som ”kan” hända.

  Och naturligtvis så måste alla jordens människor kontinuerligt övervakas och kontrolleras så vi vet att de har uppfyllt sina ”plikter”. Och så att något inte ”kan” hända.

  Och alla båtar måste naturligtvis förbjudas. Liksom allt annat som kan användas på vatten. För det vet man ju hur det ”kan” gå – människor kan trilla i och drunkna. Så detta riskmoment måste naturligtvis elimineras, förbjudas och strängt övervakas. För hur skulle det annars kunna gå?

  Badkar måste också naturligtvis förbjudas. Liksom ALLA större kärl, baljor etc. För annars så vet man ju inte hur det ”kan” gå. Och allt detta måste naturligtvis också övervakas av en speciell ordningspolis (BADPO) som gör hus besiktningar med jämna mellanrum för att säkerställa att dessa riskmoment är undanröjda. Och allt detta måste naturligtvis dokumenteras och bokföras så att man kan lagföra ”förbrytare”.

  Och naturligtvis så måste också alla jordens sjöar, åar, älvar, floder, vattendrag och kustlinjer, större pölar etc. övervakas dygnet runt för att se till att inget händer. Nattetid så måste ju alla dessa vattendrag lysas upp så att ingen oavsiktligt ”kan” trillar i.

  Etc. etc.

  Och så måste alla naturligtvis ha hjälm, skyddshandskar och knäskydd på sig för man ”kan” ju snubbla också!

  Ja det blir ett riktigt skönt samhälle modell a la Global Warming vänner!

 11. Stoppa CO2-lurendrejeriet Says:

  Många värdefulla inlägg på denna blogg. Det blir alltmer uppenbart vilket enormt lurendrejeri som döljer sig bakom miljöfrågorna både i Sverige och internationellt. Global warming-propagandan har nu blivit en politisk rörelse som utnyttjar okunnigt folks rädsla.

  Vi som läst oss till litet mer vetande i klimatfrågorna men som inte funnit någon seriös debatt i svenska massmedia kan nu bara vänta på de stora ”avslöjandena” av vår tidsålders största internationella skandal. Den kommer snart. Det blir jag alltmer övertygad om.

  Som vanligt blir det väl ett amerikanskt journalistteam som vinner Pulitzer-priset. De kommer i så fall att få priset bl.a. för att ha avslöjat global warming miljöhysterin och det cyniska spelet bakom oseriösa miljörörelser.

  De kommer att redovisa förlöjligandet av Nobels fredspris genom att det gavs till IPPC och Al Gore. Vi kommer att få detaljer om att koldioxidutsläppens påverkan på jordens klimat bygger på fel modeller och ett ohederligt manipulerande av fakta.

  Det kommer också att kunna påvisas att politiker hänsynslöst utnyttjat miljöskräckpropagandan för egna maktambitioner och på skattebetalarnas bekostnad enorma nationella röstfisken.

  Pulitzer-prisvinnarna kommer också att kunna avslöja att koldioxidsvindeln lett till det gigantiska skojeriet med utsläppsrätter, de skadliga etanolsatsningarna och dyrbara investeringar i en i realiteten olönsam vindkraft.

  Vidare kommer det att avslöjas att det mest demokratiskt ”kriminella” i detta sammanhang är att det bildats en form av statlig och multinationell (FN och EU exempelvis) ”gangsterism” på det fiskala planet. Man har kommit på att man kan beskatta jordens uppskrämda befolkning med extra skatter och avgifter på koldioxidutsläpp, drivmedel, industriutsläpp, transporter, m.m.

  Det har hittills inte funnits något som helst intresse eller incitament från politiska ledares sida att vilja syna koldioxidkorten. Företagsvärlden ser nu också sin chans att tjäna pengar på miljögeschäftet. Man sågar inte av den penga-, makt- och skattegren man sitter på.

  Dagens stora bedrägeri är att politikerna nu bl.a. genom bloggarna vet att miljöhysterin inte kommer att hålla i längden men man stoppar inte koldioxid-framfarten nu. Alla som i god eller ond tro hoppat på miljötåget när det sakta rullade ut från stationen vet att hoppar de av nu och bekänner färg så kommer de att skada sig eftersom tåget skenar iväg okontrollerat av sin egen dynamik. Folkets dom kan bli hård. Bättre då att sticka huvudet i sanden och hoppas att det går över eller att någon annan tar på sig hela skulden för att folken missletts.

  Börja med att stoppa CO2-lurendrejeriet så faller resten av miljöhysterin samman som ett korthus. Det finns angelägna miljöhänsyn som måste tas och satsningar som måste göras på miljöområdet men det skall vara på vetenskaplig och ekonomisk grund och ske som ett resultat av en öppen debatt och offentliga beslut baserade på fakta och sunt förnuft.

  Det finns väldigt många andra områden som kräver våra resurser. Det gäller vård, skola och omsorg. Vi måste bygga fler vägar och järnvägar liksom många nya och vettiga bostäder. Vi måste hjälpa företagen att utvecklas och stanna kvar i Sverige. Forskning och utveckling kräver pengar.

  Resurser måste läggas också på en utbyggnad av kärnkraften för att minska beroendet av Rysslands och arabstaternas olja. Invandringen måste kontrolleras och ghetto-utanförskapet lösas så att de som kommer till vårt land också får de resurser som behövs så att de kan leva efter de krav som ställs för samlevnad i en demokrati där fri- och rättigheter styr liksom skyldigheter. Vi kan därför inte aningslöst satsa verkningslösa miljarder efter miljarder av svenskarnas surt förvärvade pengar på koldioxidskatter och utsläppsrätter när det finns så många angelägna områden kräver all vår uppmärksamhet.

 12. lombryssel Says:

  Instämmer 100 % med ”Stoppa CO2-lurendrejeriet.
  Till Blueeyes vill jag fråga: Var har du fått idén att havets nivå skulle höjas 7-14 meter. Det är som Al Gore som inte kan räkna om fot till meter. Märk att IPCC ”gissar” att havet kommer att höjas 0.19-0.58 meter, Ren bluff eller kan Al Gore inte räkna? Någon vetenskapsman är han inte!!
  Nedan vill jag ge info om en debatt som vi hade med den Belgiska IPCC ledaren Jean Pascal van Ypersele tisdagen den 19.02.2008 i Bryssel.
  Efter en presentation av Klimatologen följde en debatt. Huvudfrågan från den mestadels kritiska publiken var:
  1. Varför separerar man inte politik och vetenskap? Hur har vetenskaparna valts ut? Svar: Jo av regeringarna. Se vidare Note(1) nedan.
  Detta betyder att vetenskaparna valts ut av ministrar ansvariga för miljö/energi, vanligen de ”Gröna” .
  2. Varför svarar inte IPCC på kritik från vetenskapare som bidrager till IPCC. (Engelsk climatolog som 3 ggr försökt nå fram med sin kritik? Svar: IPCC’s redaktion svarar alltid !!! Jaså!!
  3. Varför skall Europa ”spela bror/syster duktig” med att kräva mer än USA, Indien, Kina, Ryssland ang. minskning av koldioxidutsläpp. Risk att industrin drivs ut till Kina m.fl. Svar: Vi kan leda världen genom att spara energi med bättre glödlampor och s.k. ”passiva hus”.
  4. Behöver vi inte ha kvar kärnkraften för att klara energibehovet för industrin? Svar: se ovan, hushållning med energin, vi bör stänga kärnkraften. !!!!
  5. Har IPCC bevisat att människans utsläpp av koldioxid driver klimatet, jordens medeltemperatur? Svar: Nej, 100 % bevis finns inte, men genom ytterligare modellering (märk ej nya data !!) har man höjt sannolikheten för att människans utsläpp av koldioxid styr klimatet från ”likely” till ”very likely”. (Men NASA korrigerade temperaturdata för USA och då blev varmaste året under 1900-talet år 1930 och ej 1998 som IPCC’s hockeystick felaktigt är baserad på. Detta har IPCC ej publicerat/korrigerat).
  6. Varför denna hast, vänta ett 10-tal år för mera forskning ang. solens aktivitet. Solaktiviteten har i IPCC’s computermodel givits en ytterst liten s.k. ”Radiative Forcing” 0.12 W/m2 medan CO2 har givits 1.66 W/m2.. Bättre temperaturdata behövs. Temperaturerna har felaktigt mätts i USA, som anses vara bäst, hur är det då med andra mätningar? !!!
  7. Varför korrigerar inte IPCC alla felen i Al Gore’s film ? I IPCC’s rapport förutsägs att havet skall stiga med 0.19-0.58 meter medan Al Gore’s film visar skräckscener med översvämning av New York, Boston etc med en höjning av havsnivån med 6,0 meter. Svar: man har inte hittat några viktiga fel.!!! Vadå?

  Note (1) Människans Koldioxid-utsläpp som politisk ”hävstång”:
  1. Margaret Thatcher, UK Prime Minister (1979-1990) var den som först använde koldioxid-skrämsel propaganda som politiskt medel. (River Thames skulle översvämma London!!) Detta för att kunna bygga ut kärnkraften och besegra gruvfackets ledare Arthur Scargill. Hon ville göra United Kingdom mindre beroende av kol så att oekonomiska gruvor kunde stängas. Denna kamp varade från 1972 till 1985 då Scargill besegrades efter den årslånga storstrejken 1984-85. Nya strejklagar infördes (fackets styrelse kunde inte längre själva bestämma om strejk utan måste ha omröstning hos medlemmarna) och bingo!! strejkerna upphörde och UK ’s ekonomi tillfrisknade. Ekonomin hade genom strejkerna på 70-talet körts i botten. Jag jobbade i London 1970-75 och det var redan då ett helvete med alla strejker!!! Trafikljusen slocknade i hela London, folk blev fast i hissar som stannade, sjukhus operationer avbröts, kördes på nödgeneratorer etc.
  2. Efter detta tog de ”Gröna” över koldioxid-idén och 1988 startades FN projektet IPCC. Detta blev de ”Grönas” och vänsterns medel att driva politik mot kapitalismen, tillväxt och globalisering, varmed de haft en otrolig framgång och lyckats lura politiker och allmänhet över hela världen.
  3. Tcheckiens President Va’clav Klaus (tal 7.11.2007 i Chatham House, London): “Environmentalism is a new anti-individualistic, pseudo-collectivistic ideology that endangers our freedom. The arguments of global warming alarmists rely exclusively on speculative forecasts, not upon serious analysis. ”What is endangered, climate or freedom”?”Experimental simulations of very complicated forecasting models, not reliable, done by software engineers, not by scientists.””No scientific consensus”.”We should not believe more in Al Gore than in the omnipotence of the Sovjet or Czechoslovak central planners”.”Fifty or hundred-year plans of the current environmentalists will not be any better than the five-year plans which liquidated the economic freedom”.

  http://www.klaus.cz/klaus2/asp/clanek.asp?id=73lC09VpjtyZ

  Man bör inte rusa rusa åstad med åtgärder, avvakta och utred genom forskning, ref till Björn Lomborg. Människan lär inte kunna göra mycket för att styra klimatet, men bör förebereda sig för både varmare klimat och kallare klimat som förutsägs från ca 2015-2050.

 13. sophiaalbertina Says:

  lombryssel,

  Tack för en intressant redogörelse för mötet med den belgiske IPCC representanten. Flera sådana rapporter välkomnas. Det är alltid intressant att se hur IPCC lokalt agerar.
  Jag är dock inte förvånad över de goddag yxskaft svar som ni mestadels fick. Hela den här klimatfrågan och Global Warming hysterin handlar tyvärr nämligen inte om fakta och vetenskap utan den drivs av en bestämd politisk agenda.

  Och det här är väldigt svårt för ”gemene man” att förstå som tror att det hela handlar om ”vetenskap” och att ”rädda” planeten från ”omedelbar” undergång. Global Warming Hysterin är bara ett redskap som dessa politiker och andra använder för att det passar deras syften just nu. Och i detta cyniska syfte så skuldbelägger man vanliga människor och spenderar ofantliga summor på nonsensåtgärder.

  Pengar som jag gång på gång påpekar KUNDE ha använts HÄR OCH NU för att lösa verkliga (inklusive miljö) problem.

  Du tar upp en del av bakgrunden till denna politiska agenda men vidden är mycket större än så. Jag kommer mycket snart med ett inlägg som vidare beskriver bakgrunden och vilka faktorer, organisationer och personer som ligger bakom denna agenda. Jag lovar att det blir en intressant läsning.

 14. lombryssel Says:

  Jag ser fram emot ditt inlägg om den politiska agendan med stort intresse. Det är ju helt klart vad som drivit IPCC dvs att få fram deras politiska budskap och anpassa ”vetenskapen” till att passa deras syften.
  En fråga: Fred Goldberg och Tom Segalstad deltar i The Heartland Inst. conference i N.Y. den 2-4 March, 2008 tillsammans med ca 100 vetenskapare och ekonomer m fl. Vet du hur man kan få del av presentationerna som ges vid mötet? Och hur kan dessa publiceras i Sverige? Vi skall den 20. mars delta i en ny debatt med en holländsk meteorolog som är IPCC men skeptisk. Skall bli intressant att jämföra med vår debatt med van Ypersele.

 15. sophiaalbertina Says:

  Lombryssel

  Jag kontaktade några via email och de sa att de skulle lägg ut material på sina bloggar/websidor. Bl.a. Anthony Watts som skrivit mycket om mätstationern i USA och deras konstiga placeringar och data. Hans bidrag är ”A Hands-On Study of Station Siting and Data Quality Issues for the United States Historical Climatology Network”

  Han fick bl.a följande dräpande kommentar av en annan deltagare:

  “There’s good news and bad news. The good news is that you’ve pointed out serious issues with the way temperatures are being measured in the USA. The bad news is that the USA has the best temperature measurement network in the world.”

  Vilket tyvärr säger det mesta om “vetenskapen” bakom Global Warming Hysterin.

  En del andra har sagt samma sak. So far så har jag inte sett något mer än korta redogörelser. Men jag har inte hunnit kolla alla.

  The opening remarks av Joseph L. Bast hittar du här:
  http://www.heartland.org/NewYork08/newyork08.cfm

  Deltagarlistan pls hela programmet: http://www.heartland.org/NewYork08/ConferenceBios.pdf, http://www.heartland.org/NewYork08/ConferenceSchedule.pdf

 16. lombryssel Says:

  Vill gärna hänvisa till två insändare till Hallandsposten.se under ”åsikter” och ”HP läsare”:
  Den ”Gigantiska miljöbluffen” av NGM den 1. mars som tar upp en del som du skrivit på denna blogg samt ”Antagligen en jättebluff” av Torben Knudsen den 6. mars.
  Svenska läsare bör uppmuntras att debattera i tidningarnas nätupplagor och upplysa sig i klimatfrågan och inte låta sig skrämmas av domedagsprofeter som skett hittills.

 17. lombryssel Says:

  Nature, not human activity rules the climate, report by the NIPCC, the Non Governmental International Panel on Climate Change, by the Heartland Inst. edited by S. Fred Singer.
  19 vetenskapare från hela världen med bl.a Fred Goldberg Sweden och Tom Segalstad Norway är ”contributors” till denna rapport om ca 50 sidor.

  Klicka för att komma åt NIPCC-Feb%2020.pdf

 18. CO2-FRÅGAN « BakTiden = FramTiden ? Says:

  […] Mer om det på https://uddebatt.wordpress.com/2008/02/01/the-un-climate-change-numbers-hoax-eller-ipccs-logn […]

 19. Validation, Evaluation and Exaggeration from the IPCC « UD/RK Samhälls Debatt Says:

  […] Review Editors – “No Working Papers”, “No Correspondence” are kept!,  The UN Climate Change Numbers Hoax eller IPCC:s lögn!,  The Unscientific way of IPCC:s forecasts eller IPPC:s lögn del 2!,  IPCC Review Editors […]

 20. The IPCC must be called to account and cease its deceptive practices! « UD/RK Samhälls Debatt Says:

  […] data – What it really means.,  This is what the Global Warming Hysteria is all about – 0,03%!,  The UN Climate Change Numbers Hoax eller IPCC:s lögn!,  The Unscientific way of IPCC:s forecasts eller IPPC:s lögn del 2!,  IPCC Review Editors […]

 21. Simon Says:

  Det vore önskvärt att artiklar som denna skulle vara skrivna i vetenskaplig stil, utan patosladdade ord som ”skandal”. Framför allt saknade jag källhänvisningar i själva texten, vilket gör det jobbigt att försöka väga trovärdigheten i enskilda påståenden. Jag måste därför hoppa över utvärderandet av påståendena i din text, och istället direkt utvärdera källorna som du angav i slutet av inlägget.. i hopp om tillfredsställande vetenskaplig stil med tillfredsställande källhänvisningar.

 22. Sven-Herman Wallin Says:

  Jag säger som Ablert Einstein om dessa hysteriska vänner av IPCC förr med Bert Bolin i spetsen ”Some people have a gift for stupidity, an almost mystic ability to withstand any form of logic!”

  I svensk översättning lika med ungdomens konstaterande att en del är ”dumma i huvudet” (men därför behöver de inte vara elaka utan enbart vilseförda; mitt tillägg).

 23. sophiaalbertina Says:

  Sven-Herman,

  Bra citat som på ett utmärkt sätt beskriver hela Global Warming Hysterin – Den största vetenskapliga och politiska skandalen i modern tid.

  Problemet är ju att det just nu är så många som tjänar på att upprätthålla denna hysteri:

  Politikerna som kan motivera ALLA skatte- och avgiftshöjningar etc. med hänvisning till denna hysteri. Detta är ju manna från himlen för alla politiker. Och en stor ”födkrok” för deras partier, ungdomsförbund etc.

  S.k. vetenskapsmän och deras institutioner vars existens beror på att de kan upprätthålla denna hysteri. Och därmed säkerställa fortsatta och höjda ”forsknings” anslag.

  Och en hel kader av nya ämbetsverk, organisationer m.m. med tjänstemän/byråkrater vars hela existens bygger på att upprätthålla denna hysteri så att de kan få mera anslag/bidrag etc.

  Så undra på att alla dessa personer och grupper med näbbar och klor gör ALLT för att FÖRSTÄRKA denna hysteri. Att det sedan är helt ovetenskapligt och inte sant bryr de sig inte om. Eller att det är vanligt folk som får betala för denna hysteri med sänkt levnadsstandard.

  Och som lök på laxen så skuldbelägger man vanligt folk för saker som de inte kan påverka. Som jag brukar säga – Vi har ”värdiga” representanter i Sveriges riksdag och regeringen.

  Jag bidrar med ytterligare ett ”träffande” citat:

  A great deal of intelligence can be invested in ignorance when the need for illusion is deep.” Saul Bellow

 24. Josef Boberg Says:

  Tja… – SophiaAlbertina – Det är ej så lätt alla gånger att Leva i Frihet ! i wår åt hållet varande Demon-Krati – i mitt kära fosterland Sverige i dags dato – i tanke/tal/skrift osv, tyvärr tyvärr… 🙂

 25. The uncertainties of climate science « UD/RK Samhälls Debatt Says:

  […] även mina inlägg: The UN Climate Change Numbers Hoax eller IPCC:s lögn!,  The Unscientific way of IPCC:s forecasts eller IPPC:s lögn del 2!,  Assessment of the […]

 26. Documenting the global warming fraud - “Getting Rid” of the Medieval Warming Period « UD/RK Samhälls Debatt Says:

  […] The UN Climate Change Numbers Hoax eller IPCC:s lögn!,  The Unscientific way of IPCC:s forecasts eller IPPC:s lögn del 2!,  The Great Global […]

 27. Sven-Herman Wallin Says:

  En fråga till de meteorologer som totat ihop CO2-haltsmodellerna. ”Hur har Ni i förväg kunnat ta hänsyn till kontinentalsocklarnas rörelser och därav senare följande vukanutbrott, där den största delen av utsläppen från våra ca 150 verksamma vulkaner lär vara CO2?” Förmodligen inte i högre grad än den Ni kan eller kunnat ta hänsyn till solfläckar och andra störningar i vårt solsystem!

  Befinner Ni Er möjligen i en cykel-cykel?

 28. IPCC - 80 percent of its members where not climate scientists « UD/RK Samhälls Debatt Says:

  […] The UN Climate Change Numbers Hoax eller IPCC:s lögn!,  The Unscientific way of IPCC:s forecasts eller IPPC:s lögn del 2!,  The Great Global Warming Hoax,  Has the IPCC inflated the feedback factor?,  […]

 29. Peer Review – What it actually means 2 « UD/RK Samhälls Debatt Says:

  […] The UN Climate Change Numbers Hoax eller IPCC:s lögn!,  […]

 30. Rise of sea levels is ‘the greatest lie ever told’ « UD/RK Samhälls Debatt Says:

  […] The UN Climate Change Numbers Hoax eller IPCC:s lögn! […]

 31. Fatal Errors in IPCC’S Global Climate Models « UD/RK Samhälls Debatt Says:

  […] The UN Climate Change Numbers Hoax eller IPCC:s lögn! […]

 32. The Origin and Life Cycle of Junk Science – OR Global Warming Hysteria « UD/RK Samhälls Debatt Says:

  […] The UN Climate Change Numbers Hoax eller IPCC:s lögn! […]

 33. Climate Gate – All the manipulations and lies revealed 31 « UD/RK Samhälls Debatt Says:

  […] The UN Climate Change Numbers Hoax eller IPCC:s lögn! […]

 34. Rajendra Pachauri, The head of IPCC endorses and defends India’s aggressive coal plant building! « UD/RK Samhälls Debatt Says:

  […] Editors – ”No Working Papers”, ”No Correspondence” are kept!,  The UN Climate Change Numbers Hoax eller IPCC:s lögn!,  The Unscientific way of IPCC:s forecasts eller IPPC:s lögn del 2!,  IPCC Review Editors […]

 35. There will be no more warming for the foreseeable future. « UD/RK Samhälls Debatt Says:

  […] Editors – ”No Working Papers”, ”No Correspondence” are kept!,  The UN Climate Change Numbers Hoax eller IPCC:s lögn!,  The Unscientific way of IPCC:s forecasts eller IPPC:s lögn del 2!,  IPCC Review Editors […]

 36. Climate Gate – All the manipulations and lies revealed 291 « UD/RK Samhälls Debatt Says:

  […] The UN Climate Change Numbers Hoax eller IPCC:s lögn! […]

 37. HJÄRNORNAS KRIG « Idag = Tid för Absolut MedborgarStyre ? Says:

  […] IPCC´s = FN´s förryckt stupida = Autistiska CO2-idé CO2-frågan/Solens väderstyrning på jorden på * . […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: