Archive for 27 februari, 2008

Censur och självcensur inom forskarvärlden

27 februari, 2008

Aje Carlbom, forskare och lärare från Malmö, skrev ett inlägg i Sydsvenska dagbladet den 24/2 som handlar om censur/självcensur och tillrättalagda ”forskarrapporter”.

Artikeln handlar egentligen om hur Rädda Barnen censurerat en forskarrapport om barn och kvinnovåld i mellanöstern. En mycket intressant debatt i sig som visar hur rädda och PK våra myndigheter och organisationer har blivit. Så hellre än att ta tillvara de intressen de skapades för, i det här fallet utsatta barn, så censurerar man fakta och forskning som ”stör” debatten. (För en bakgrund se bl.a. här: http://sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/article299998.ece, http://nordicdervish.wordpress.com/2008/02/06/radda-barnen-rapporten-de-censurerade-delarna/)

Vad har nu detta att göra med Global Warming hysterin undrar ni säkert? Jo därför författaren på ett utmärkt sätt sammanfattar varför det ser ut som det gör med alla dessa s.k. ”vetenskapsmän” som sjunger med i halleluja kören. Trots att de i många fall VET att data och forskning INTE stöder denna Global warming hysteri. Sorgligt men sant.

Citat:

”I forskarvärlden vet alla att rapporter som beställs av politiska särintressen handlar om att ge vetenskaplig legitimitet åt resultat man visste skulle komma fram innan projektet började. Det sker alltid friseringar, man tonar ner, inget bör sticka ut och störa bilden av ett effektivt arbete. Rapporter ingår i kategorin ”grå litteratur”, en blandning av vetenskap och politik. Flertalet rapporter som skrivs idag hamnar i papperskorgen för att resultaten är så tillrättalagda att de inte lockar till läsning.”

”Forskare som arbetar med empirisk forskning är medvetna om konflikten mellan de data man får fram och de ideologiska strukturer som dominerar i det politiska system där resultaten ska presenteras.”

Artikel finns här:

Censur av forskning gagnar ingen

http://sydsvenskan.se/kultur/article303173.ece

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/milj%F6” rel=”tag”>miljö</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/yttrandefrihet” rel=”tag”>yttrandefrihet</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/fri-+och+r%E4ttigheter” rel=”tag”>fri- och rättigheter</a>


%d bloggare gillar detta: