Dessa Isbjörnar igen!

Det pågår en intressant debatt i norska media med anledningen av Global warming Hysterikerna säger att isbjörnen är utsatt för risk att bli utrotningshotad med anledning av just ”Global Warming”.

(Se mitt inlägg om hur ovetenskapliga dessa analyser var som ligger bakom dessa krav på att placera isbjörnarna på de utrotningshotades lista: ”The report of our extinction was an exaggeration.”)

Nå här kommer Biologen Morten Jödals svar:

” For at han ikke uimotsagt skal få desinformere, la meg repetere og utdype:

Isbjørnbestanden har økt dramatisk fra 1960-tallet til våre dager, fra rundt 5 000 til rundt 25 000 individer. Den ser ut til å være stabil. I et oppslag i Washington Post den 9. november 2004 sier like fullt Lara Hansen, klimaforskningssjef i WWF internasjonalt, at ”isbjørnene i Hudson Bay kan bli så tynne i 2012 at de stopper å reprodusere”. Miljøorganisasjonens kroneksempel på hvor ille det vil gå med isbjørnen, er fra nettopp dette området, hvilket gjentas av Hansson.

Bestanden ned.

Helt korrekt påpeker de at bestanden har gått ned fra 1 200 individer i 1987til like under 950 i 2004. Hva de ikke forteller, er at den samme bestanden økte fra 500 individer i 1981. Det gir et ganske annet bilde, som ikke beretter om en art eller bestand på kanten av stupet.

Det gir også et annet bilde når statistikken viser at det årlig skytes 49 individer i det vestlige området i Hudson Bay. Gjennom de 17 årene fra 1987 til 2004 er det tatt livet av 833 isbjørner. Det er langt flere enn dem man antar mistet livet på grunn av klimaendringer.”

Artikeln I Aftenposten finns här:

http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article2256402.ece?service=print

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/milj%F6 rel=”tag”>miljö</a>

Naturen er vant til store skifter

Klimadebatten. Generalsekretær i WWF, Rasmus Hansson, hevder i et leserinnlegg i Aftenposten 11. februar at min kronikk om klimajournalistikk inneholder feil på feil om isbjørn.

MORTEN JØDAL,
Styreleder, Norsk Biologforening Først publisert: 14.02.08 | Oppdatert: 14.02.08 kl. 16:08

For at han ikke uimotsagt skal få desinformere, la meg repetere og utdype:

Isbjørnbestanden har økt dramatisk fra 1960-tallet til våre dager, fra rundt 5 000 til rundt 25 000 individer. Den ser ut til å være stabil. I et oppslag i Washington Post den 9. november 2004 sier like fullt Lara Hansen, klimaforskningssjef i WWF internasjonalt, at ”isbjørnene i Hudson Bay kan bli så tynne i 2012 at de stopper å reprodusere”. Miljøorganisasjonens kroneksempel på hvor ille det vil gå med isbjørnen, er fra nettopp dette området, hvilket gjentas av Hansson.

Bestanden ned.

Helt korrekt påpeker de at bestanden har gått ned fra 1 200 individer i 1987til like under 950 i 2004. Hva de ikke forteller, er at den samme bestanden økte fra 500 individer i 1981. Det gir et ganske annet bilde, som ikke beretter om en art eller bestand på kanten av stupet.

Det gir også et annet bilde når statistikken viser at det årlig skytes 49 individer i det vestlige området i Hudson Bay. Gjennom de 17 årene fra 1987 til 2004 er det tatt livet av 833 isbjørner. Det er langt flere enn dem man antar mistet livet på grunn av klimaendringer.

Filosofen og biologen.

Andre kommentarer til min klimakronikk har kommet fra filosofen Svein Anders Noer Lie og biologen Dag Hessen. Filosofen hevder at klimaendringene kommer så raskt at naturen, gjennom evolusjonen, muligens ikke kan følge med, mens biologen generelt er alvorlig bekymret for biologiske og menneskelige konsekvenser.

Til det første. Naturen er vant til store skifter i miljøbetingelser, blant annet gjennom tidligere, dramatiske klimaendringer. ”Arctic Climate Impact Assessment” er derfor ikke redde for et sammenbrudd i økosystemene. De sier at det mange steder vil skje et visst tap av stedegne arter. Nye som kommer inn, vil like fullt øke artsdiversiteten og produktiviteten.

Som biolog er det mitt poeng å ta opp dette. Det er ikke umiddelbart gitt at alle konsekvenser av klimaendringer blir dramatisk negative, slik miljøbevegelse, politikere og presse i flere år har kappes om å beskrive. Samt enkelte forskere. Jeg har følt et ansvar for å snu medaljen, slik at noen kan se at den også har en
forside.

La meg gi Dag Hessen rett i at jeg skriver på vegne av meg selv. Men i posisjon som styreleder i Norsk Biologforening.

Etiketter: ,

3 svar to “Dessa Isbjörnar igen!”

 1. Sanningen säger Says:

  TT fortsätter sprida osanning utan miljövetenskapliga belägg. Tidningar som SDS, Sydsvenskan, i Malmö publicerar uppgifterna aningslöst vidare.

  Här följer ett exempel om isbjörnarna och deras påstådda förintelse på grund av den globala uppvärmningen förorsakad av människans CO2-utsläpp. Inte ett vetenskapligt belägg finns överhuvudtaget i hela artikeln.

  Hade jag inte av en slump läst denna svenska utmärkta och bildande blogg med alla dess internationella hänvisningar hade också jag gått på miljöbluffen.

  Det är denna typ av TT: s och SDS: s ovederhäftiga journalistik som får vanligt folk att fundera på att satsa på miljöfrågor. Nu inte minst också när man i geschäftsliknande Kiviks-markandstyp av bondfångeri i till och med TV 4-annonser i veckan nu i slutet av mars 2008 har osmakligheten att från miljöorganisationer tigga pengar för fortsatt bedrägligt arbete med etanolsatningar, CO2-utsläppskrav och utsläppsrätter.

  Att lura av folk pengar är om omfattningen blir tillräckligt stor straffbart. I synnerhet gäller det uppvigling av barn och ungdom som skall skrämmas att skicka sina veckopengar till rena lurendrejare i klimat- och miljöfrågorna. Man förleds när det gäller människans påstådda möjligheter att påverkan CO2-utsläppen på 100 års sikt eller mer och betydelsen av vad människan kan göra för att påverka styrning av en global uppvärmning eller ej. Det är en gång för alla inte vetenskapligt bevisat att det är människan som påverkar klimatet på jorden. Det är solen, haven, vindarna, molnen, vulkanutbrott och mycket annat . Därmed borde diskussionen vara avslutad till dess vetenskapliga fakta finns. Inte en krona av folks pengar skall användas till annat än erkänt allmänt accepterad vetenskaplig forskning.

  Jag har roat mig med att i TT:s artikeln nedan Skriva vissa ord med VERSALER för att bevisa att författaren talar i nattmössan.

  Inte ett säkert påstående finns i hela artikeln. Bara rappakalja och en kökkenmödding hopskriven på en kafferast.

  Allt är bara antaganden och en sådan artikel får i både papperstidningen och på webben stora fina tårdrypande bilder så att barn, ungdom och äldre skall bli förskräckta och skamfyllda över vad ”de ställt till med”. I sitt undermedvetna skall vardagsmänniskan förstå och tutas i att jorden håller på att gå under om de inte betalar.

  Allt handlar bara om pengar eftersom det inte finns några vetenskapliga bevis för att vi kan påverka CO2 och jorden uppvärmning eller avkylning. Man kräver mer bensinmiljöskatt, högre elskatt och moms, tvingar snart folk att köpa utsläppsrätter när de flyger till Malmö eller Mallorca, tvingar av påstådda etiska skäl köp av miljöfarliga miljöbilar eller att man ”solidariskt” skall skänka pengar till en alltmer förljugen miljörörelse. Tala om att köpa medeltida avlatsbrev för syndernas förlåtelse. Dock CO2-synder som folk inte begått och som om de skulle tro att de CO2-syndat trots allt inte köpa sig fria från eftersom CO2-utsläppen inte har någon som helst påverkan på jordens klimat.

  Hur länge skall det dröja innan sanningen når svenska media genom seriösa journalister som skaffat sig vetenskapliga belägg för alla de nu felaktiga påståendena och vågar ta en öppen debatt med vanligt folk och politikerna? Även rubriksättarna borde gå åtminstone en en-timmas-kurs i upplysningens tjänst.

  Här kommer artikeln som jag sågar fullständigt :

  ————————————————

  http://sydsvenskan.se/sverige/article298859.ece

  (Bild på kramgo isbjörn och små kära ännu kramgoare ungar på ett ”ännu” existerande isflak någonstans i världen)

  Ingen framtid för isbjörnarna?

  Av Roland Johansson/TT
  Först publicerad: 5 februari 2008 15:34
  Senast uppdaterad: 6 februari 2008 10:18

  Isbjörnarna i Arktis går en mycket OSÄKER framtid till mötes. Över hälften av bestånden är i FAROZONEN OM (detta OM är det viktigaste i helaartikeln, allt bygger på detta OM min anm.) havsisen fortsätter att minska, enligt ryska experter (”anslagsbehövande” experter som bygger teorier på OM, vilka teorier är detta och var är de presenterade, min anm.) på besök i Sverige.

  Största RISKEN (en risk baserad på OM, min anm.) löper isbjörnarna på Svalbard, i södra Kanada, i Alaska och nordöstra Sibirien. Där KAN (allt bygger på det okända OM, min anm.) istäcket vara helt borta vid mitten av det här århundradet (alltså 2050 dvs. om 42 år baserat på det okända och i denna artikel eller på annan plats inte definierad OM, min anm.) Endast bestånden i norra Kanada, på Grönland och i nordvästra Sibirien är för tillfället utom fara.

  – Man måste komma ihåg att isbjörnen är ett landdjur, inte ett vattendjur. Enda skillnaden är att den anpassats (inte anpassats av människans åtgärder utan av jordens ständigt pågående klimatförändringar utan inslag av mänskliga CO2-utsläpp, min anm.) för ett liv på is. Det innebär att dess framtid är helt sammankopplad med istäckets utbredning, säger Andrej Boltunov, björnforskare och ledamot i Internationella naturvårdsunionens (IUCN) expertgrupp för isbjörn. (Dessa tre meningar är självklara men bygger upp detta OM till en självklar sanning, smälter isen har isbjörnarna ingen framtid, ungefär som det självklara påståendet utan vetenskapliga belägg att om människan inte får syre och vatten så dör människan, dessa uttalanden är som om vetenskapsmän skulle lita på uttalanden av Joakim Anka i Kalle Anka, min anm.).

  Han redogjorde för läget vid ett pressmöte anordnat av Världsnaturfonden (WWF) på tisdagen. Totalt finns uppemot 25 000 isbjörnar i världen. Stammen har länge VERKAT stabil och några PÅTAGLIGA minskningar har ännu INTE noterats, (inga förändringar har noterats, nej det finns inget mer alarmerande än att stammen tvärtom har ökat enormt, det kan man läsa i en vetenskaplig undersökning presenterad bl.a. på denna blogg, min anm.) förutom i Hudson Bay i Kanada (där har man bl.a. skjutit av delar av stammen och andra delar har förflyttat sig eller förändrats på ett för naturen vanligt sätt, min anm.) Det har fått VISSA DEBATTÖRER att hävda att situationen inte är så allvarlig som MÅNGA hävdat. (Vad säger dessa vissa debattörer och alla de många som tycker annat, det vore väl skäl att ta upp här men det är för tröttsamt och kräver mer än en kafferast, min anm.)

  – Det är inte läget i dag (inga problem idag, tvärtom, en större isbjörnsstam finns nu än på länge, min anm.) utan det långa perspektivet (vad bygger det långa perspektivet på, var är vetenskapliga fakta, min anm.) som är det viktiga, det som KOMMER ATT hända OM (kommer att OM, detta OM har vi ju ännu inte fått några som helst belägg för. Allt baseras i hela artikeln, och i alla uttalanden som det refereras till, på just bara detta OM. Vore det då inte hederligt och sanningsenligt att ta reda på detta OM och redovisa detta?) istäcket fortsätter att minska på grund av klimatuppvärmningen, säger Ola Jennersten vid WWF. (Som en papegoja upprepar WWF i egenintresse, vem betalade vad när det gällde björnforskarens och andras utgifter för ”fund raising-deltagandet”. Allt bygger på OM, och ingen synar detta OM i sömmarna, ohederligt, min anm.)

  En föraning om vad framtiden KAN (om OM gäller, inte annars, min anm.) ha i beredskap fick de ryska forskarna i fjol i Tjuktjien i nordöstra Sibirien. Under sommaren krympte havsisen dramatiskt och drog sig tillbaka långt norrut. (Så vadå, det har väl inte med dagens isbjörnsituation påverkad av människans CO2-utsläpp att göra, min anm.)

  Havet var sedan isfritt långt in i december. Isbjörnarna som normalt brukar komma in till kusten när isen lägger sig i oktober dök aldrig upp. (Detta är väl helt naturligt och har inget att göra med klimatet om 42 eller 100 år förorsakat av OM, min anm.)

  – De har fortfarande inte kommit. SANNOLIKT har de förflyttat sig till andra områden men INGEN VET var de är nu, säger Tom Arnbom, Arktisansvarig på WWF. (Papegpojan WWF:s egenintresse av att samla pengar för den egna verksamheten och de egna lönerna och resorna hakar på och upprepar med insinuationen av detta undergångens OM som om det vore en vetenskapligt belagd realitet. Det är absurt. När vi inte ens kan förutsäga vädret om 2 veckor eller sommarvädret så skall vi kunna avgöra hur mycket isar smält om 42 år och att isbjörnarna då inte har någon framtid. Ingen seriös människa kan tro på detta trams. Vart tog den stora stygga loppan vägen, ingen som vet, ingen som vet. Nu är det isbjörnarnas tur, en som heter Tom Arnbom har ingen aning om annat än pengar och bidrag, inte om någonting annat frestas man tillägga, min anm.)

  Enligt Andrej Boltunov är isens tillbakadragning allvarlig. Isranden BRUKAR NORMALT (också om 42 år eller 100 år? min anm.) ligga över grunda havsområden som är mycket produktiva. (Ja så vadå då, naturliga fluktuationer och inget att hetsa upp sig över om man inte har en dold agenda, egenintressen, min anm.)
  – Där jagar isbjörnarna säl på somrarna. Men i somras låg isranden över ett djuphavsområde med låg produktivitet. FRÅGAN är OM (detta OM igen i annat sammanhang men nu förstärkt med att det är en fråga, jag trodde att vi hade att göra med en björnexpert som bara uttalar sig om det han med säkerhet vet och drar sina slutsatser av det, min anm.) björnarna kunde livnära sig där uppe, säger han.

  Kära miljövänner. Ni måste ta avstånd från detta dravel om CO2 och allt detta ovetenskapliga nonsens och det bondfångeri som många av er är utsatta för på grund av godtrogenhet mot allt som rapporteras av svenska massmedia och inte minst då också av de svenska riksdagspolitikerna oavsett om de kommer från oppositionen eller Allianspartierna. Ni har när det gäller den globala uppvärmningen påverkad av människan och CO2-utsläpp helt enkelt blivit lurade av IPPC och Al Gore med hjälp av sensationslystna ohederliga massmedia.

  Om vi skall kunna verka för ren luft, friskt vatten och en hälsosam natur för allt levande måste vi använda våra resurser till saker och ting som gör nytta nu och sluta att teoretisera om något som tyvärr bara är CO2-luftslott.

 2. Mt Kilimanjaro – the snow cover is increasing says Tanzanian minister « UD/RK Samhälls Debatt Says:

  […] Se även mina inlägg: You have to be the” right” sort of native if Global Warming Hysterics will care about you and your habitat!, The Bush administration caved in – Polar Bear Is Declared a Threatened Species!, Kanada nedgraderar ”hotet” mot isbjörnarna! Or More Polar Bear Baloney, Mera isbjörnar! Och fler och fler blir dom., ”The report of our extinction was an exaggeration.”, Dessa Isbjörnar igen!, […]

 3. Mera isbjörnar! Och fler och fler blir dom. « UD/RK Samhälls Debatt Says:

  […] att växa så det knakar!,  ”The report of our extinction was an exaggeration.”,  Dessa Isbjörnar igen!,  The Hijacking of the Endangered Species Act – Dessa […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: