Archive for 13 mars, 2008

Hotet mot vår frihet, demokrati, vår ekonomi och vårt välstånd!

13 mars, 2008

Den franske fysikern, Dr. Serge Galam, director of research at the National Center of Scientific Research (CNRS), har publicerat en mycket intressant studie ”Global Warming: the Sacrificial Temptation”.

Där han på samma sätt som presidenten i Tjeckien Václav Klaus varnar för de alarmerande följderna av Global warming Hysterin och dess religiösa övertoner. Och det stora hotet mot vår frihet, demokrati, vår ekonomi och vårt välstånd som kommer från alla dessa miljöfundamentalister och hysterin kring Global Warming.

(Se bl.a. mina inlägg: From Climate Alarmism to Climate Realism – Václav Klaus anförande på konferensen den 4 mars, Miljöhysterin ett hot mot vår frihet, demokratin, ekonomin och vårt välstånd -2)

Några citat:

Abstract:

The claimed unanimity of the scientific community about the human culpability for global warming is questioned. Up today there exists no scientific proof of human culpability. It is not the number of authors of a paper, which validates its scientific content. The use of probability to assert the degree of certainty with respect the global warming problem is shown to be misleading. The debate about global warming has taken on emotional tones driven by passion and irrationality while it should be a scientific debate.

The degree of hostility used to mull any dissonance voice demonstrates that the current debate has acquired a quasi-religious nature. Scientists are behaving as priests in their will ”to save the planet”. We are facing a dangerous social phenomenon, which must be addressed from the social point of view. The current unanimity of citizens, scientists, journalists, intellectuals and politicians is intrinsically worrying. The calls to sacrifice our way of life to calm down the upset nature is an emotional ancestral reminiscence of archaic fears, which should be analyzed as such.

To sum up the current situation, a world danger has been clearly identified by scientists, its cause determined precisely and the solution is clearly set.

Man is guilty and must pay the price. Globalization and the consumerist way of life of modern society must be sacrificed on the autel of man redemption to save our beloved martyr planet. It is in the name of Science, it is in the name of human humility. We are presenting an up-side view with an emphasis on the social mechanisms, which drive the current hysteria [1, 2, 3, 4].

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/milj%F6” rel=”tag”>miljö</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/yttrandefrihet” rel=”tag”>yttrandefrihet</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/fri-+och+r%E4ttigheter” rel=”tag”>fri- och rättigheter</a>

(more…)

We have to offer up scary scenarios to get lots of media attention!

13 mars, 2008

Eller hur Global Warming anhängare systematiskt förstorar hot och skrämmer livet ur folk, förenklar och överdriver uttalanden etc.

Och allt detta för att få massmedial uppmärksamhet. Cyniskt så säg!

Och allt naturligtvis bara i ”vetenskapens och upplysningens tjänst”.

(Se även mina tidigare inlägg: Always follow the money trail and it tells a story!, Always follow the money trail and it tells a story – part 2, The climate crisis is a powerful tool to motivate change!, Censur och självcensur inom forskarvärlden etc.)

Som jag flera gånger har påpeka så handlar inte hela den här klimatfrågan och Global Warming hysterin om fakta och vetenskap utan den drivs av en bestämd politisk agenda.

Och att det här är väldigt svårt för ”gemene man” att förstå som tror att det hela handlar om ”vetenskap” och att ”rädda” planeten från ”omedelbar” undergång. Global Warming Hysterin är bara ett redskap som dessa politiker och andra använder för att det passar deras syften just nu. Och i detta cyniska syfte så skuldbelägger man vanliga människor och spenderar ofantliga summor på nonsensåtgärder.

Pengar som jag gång på gång påpekar KUNDE ha använts HÄR OCH NU för att lösa verkliga (inklusive miljö) problem.

Under tiden ett mycket avslöjande och rättframt citat av Stephen Schneider, Professor of Environmental Biology and Global Change, Stanford University: 

”On the one hand, as scientists we are ethically bound to the scientific method, in effect promising to tell the truth, the whole truth, and nothing but – which means that we must include all the doubts, the caveats, the ifs, ands, and buts.

On the other hand, we are not just scientists but human beings as well. And like most people we’d like to see the world a better place, which in this context translates into our working to reduce the risk of potentially disastrous climatic change. To do that we need to get some broad-based support, to capture the public’s imagination.

That, of course, entails getting loads of media coverage. So we have to offer up scary scenarios, make simplified, dramatic statements, and make little mention of any doubts we might have.”

(Discover, October, 1989)

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/milj%F6” rel=”tag”>miljö</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/yttrandefrihet” rel=”tag”>yttrandefrihet</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/fri-+och+r%E4ttigheter” rel=”tag”>fri- och rättigheter</a>

Det råder “consensus” om Global Warming – IGEN! Eller hur kritiken mot Global Warming censureras

13 mars, 2008

Att journalister och massmedia för länge sedan har övergivit sin journalistiska roll och blivit propagandister när det gäller Global Warming hysterin är ju inget nytt. Det är ju bara att läsa tidningarna varje dag och se på tv nyheterna, ”debatt” program och s.k. ”fakta” program för att få det bekräftat.

Tyvärr är det bara att konstatera att ensidigheten är chockerande total (i den meningen att man INTE tar sitt journalistiska värv på allvar) och att massmedia anslutit sig till den medeltida inkvisitionen ledd av IPCC, Al Gore et consortes.

Och blivit His Masters Voice där man tilldelats rollen som bandhund för att lydigt föra ut mantrat att ”Debatten är över och det finns inget att diskutera”, att det ”är omoraliskt att ens ifrågasätta det hela” etc. En i SANNING MYCKET MÄRKLIG INSTÄLLNING för en journalistJournalister har alltså LYDIGT tagit på sig rollen att stävja, stoppa och trycka ner kritik och debatt i en mycket viktig fråga.

Ledmotivet verkar ju vara att här skall ingen dj.. med ”kritiska” uppfattningar släppas över tröskeln.

Här kommer därför två intressanta studier på samma tema från The Business & Media Institute (den ena från 2008 den andra från 2006) där man har analyserat amerikanska massmedias rapportering om klimat frågorna och Global Warming.

Och även om ensidigheten är mycket stor i den amerikanska rapporteringen så är det INGENTING jämfört med i Sverige. I USA så FINNS DET journalister och tidningar/TV som försöker rapportera och ge en allsidig/kritisk bild av Global Warming Hysterin.

I Sverige så är tyvärr ensidigheten TOTAL och öronbedövande. Till stor skam för den svenska journalistkåren!

I den äldre studien (Fire and Ice) från 2006 beskrivs hur massmedia under de senaste 100 åren i olika omgångar har rapporterat om snar klimatkatastrof (”climate doom”).  Fast olika ”varianter”.

Två gånger har man larma om en förestående Istid.  Två gånger har man larmat om Global Warming.

New York Times 1895: ”Geologists Think the World May Be Frozen Up Again.”

New York Times 1933: ”the earth is steadily growing warmer.”

New York Times 1975: ”A Major Cooling Widely Considered to Be Inevitable.”

New York Times 1981: ”global warming of an ”almost unprecedented magnitude.”

VISST ÄR DET SKÖNT ATT DEBATTEN ÄR ÖVER OCH ATT DET RÅDER ”CONSENUS” OM GLOBAL WARMING  – IGEN!

Några resultat från studierna:

The Business & Media Institute analyserade 205 network news stories about ”global warming” or ”climate change” between July 1, 2007, and Dec. 31, 2007. I 80 % av inslagen så nämnde man ÖVERHUVUDTAGET INTE att det finns olika åsikter i denna fråga

Några citat:                                                            

– ”Global warming proponents overwhelmingly outnumbered those with dissenting opinions. On average for every skeptic there were nearly 13 proponents featured. ABC did a slightly better job with a 7-to-1 ratio, while CBS’s ratio was abysmal at nearly 38-to-1.”

– ”Scientists made up only 15 percent of the global warming proponents shown. The remaining 85 percent included politicians, celebrities, other journalists and even ordinary men and women. There were more unidentified interview subjects used to support climate change hype than actual scientists (101 unidentified to just 71 scientists)”

– ”All ”solutions” have a price, but the cost of fighting global warming was something you rarely heard on the network news. Only 22 stories (11 percent) mentioned any cost of ”fixing” global warming.”

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/milj%F6” rel=”tag”>miljö</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/yttrandefrihet” rel=”tag”>yttrandefrihet</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/fri-+och+r%E4ttigheter” rel=”tag”>fri- och rättigheter</a>

(more…)


%d bloggare gillar detta: