Global warming “is the greatest scam in history.”!

Här kommer en intressant intervju med John Coleman, meteorolog och grundaren av The Weather Channel, gjord av The New American magazine.

Se även mina inlägg: The UN Climate Change Numbers Hoax eller IPCC:s lögn! och The Unscientific way of IPCC:s forecasts eller IPPC:s lögn del 2! 

”Many believe that global warming is one of the most critical challenges that face our planet today.They claim that modern, industrialized society is causing global warming, and they predict climatic calamity including frequent category five and numerous other severe storms resulting in great suffering.

After years of study, John Coleman is convinced that none of this is true. And thousands of scientists and other meteorologists hold this same dissenting view.

With this extensive background, we might take John Coleman seriously when he states bluntly that global warming ”is the greatest scam in history.””

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/milj%F6” rel=”tag”>miljö</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/yttrandefrihet” rel=”tag”>yttrandefrihet</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/fri-+och+r%E4ttigheter” rel=”tag”>fri- och rättigheter</a>

Etiketter:

8 svar to “Global warming “is the greatest scam in history.”!”

 1. Magnus A Says:

  Tack för den videon!

 2. Olof Says:

  Tjena. ”Månresan är en bluff”, ”Klimatförändringar är en bluff” — känns som de båda luktar en dos konspirationsteori.

  Vet du hur växthuseffekten-teorin från början lades upp på bordet..?

 3. sophiaalbertina Says:

  Olof,

  Suck! Ovanligt intelligent kommentar! Förespråkarna för Global Warming Hysterin når NYA INTELLEKTUELLA höjder – om det nu är möjligt!

  Här har du en intervju med Wibjörn Karlen, klimatforskare och professor emeritus vid Uppsala Universitet. Ytterligare en av dessa forskare som INTE släpps fram i svenska massmedia.

  Men som sagt, vad vet han om vetenskap och klimatfrågor. Han har ju bara ägnat hela sitt yrkesverksamma liv åt detta. På samma sätt som John Coleman.

  Nä, tacka vet jag sådana seriösa “sanningssägare” och “vetenskapsmän” som Al Gore som till och med fått Nobels Fredspris för sina “vetenskapliga” insatser!

  2007-03-05 | 07:10

  ”Växthuseffekten är en myt”

  ”De flesta som ställer upp på växthusteorin gör det utan att göra några djupare analyser. Alarmisterna bortser från fakta som visar på en helt annan bild”. Möt klimatforskaren som inte tror att klimatförändringen beror på människan. Realtid.se intervjuar Wibjörn Karlén.

  Nästan direkt efter det att jag är inne på klimatforskaren Wibjörn Karléns tjänsterum på Uppsala universitet och säger att jag vill diskutera klimatförändringen så sitter han framför datorn och skriver ut det ena diagrammet efter det andra.

  – Om det är någon som pratar om klimatförändringen så är det jag, säger han, men påpekar samtidigt att det inte är ofta han tillåts prata.

  Tevereportrar brukar ibland säga att de är tillsagda att inte ta med mig i sina reportage. Det är inte ofta tidningar tar in mina artiklar. I höstas skulle jag vara med i en debatt om klimatförändringen med bland andra meteorologen Pär Holmgren. Men i sista stund fick jag veta att jag inte var välkommen.

  Det var i samband med den planerade debatten som Holmgren, som alltså inte ville debattera med Karlén, sade att ”någonstans måste vi dra en gräns”, och att det är ”vedertaget att förbränning av olja och kol påverkar klimatet”.

  Men den tes som Karlén företräder, och som han vill belysa med alla diagram, är inte den vedertagna. Karlén tror nämligen inte att det är människan som ligger bakom den pågående klimatförändringen. Att det är koldioxidutsläppen som är boven i dramat är en myt, hävdar han.

  – Vad vi ser är naturliga och långsiktiga upp- och nedgångar i temperaturen. De har alltid funnits, och beror inte på människan, säger han.

  – De flesta som anammat teorin om växthuseffekten brukar hänvisa till statistik från FN-organet IPCC, men de kan faktiskt inte hantera data, fortsätter Karlén.

  – De verkar ta just de tidsserier som passar det de vill visa, och de väljer medvetet ut extrempunkterna i en serie när de ska göra jämförelser.

  Karlén menar att det ger en felaktig bild, och att media ofta inte är sena att hänga på. Ibland publicerar tidningsartiklar direkta osanningar.

  – Här står det att vintertemperaturen i Abisko ökat med 5,5 grader sedan 1913. Men det här diagrammet visar att medeltemperaturen under den perioden bara ökat med 0,4 grader, säger Karlén och pekar på ett tidningsklipp.

  De diagram som Karlén har i sin dator visar att variationer i klimat och temperatur snarast varit en regel de gångna hundra åren. Från slutet av 1800-talet skedde en långsam men tämligen stadig uppgång i medeltemperaturer, och toppen nåddes kring 1940. Därefter har det varit stora variationer. Det är sant att det skett en uppvärmning under senare år, men Karlén menar att den inte är exceptionell.

  – Vi ser att förändringarna tycks ske i 80-årsintervaller. Om en temperaturtopp nåddes 1940 kan vi förvänta oss att nästa topp kommer kring 2020, säger Karlén.

  Väldigt långa tidsserier som visar klimatförändringar under 1000-tals år – sådana klimatobservationer kan göras genom studier av droppstenar i grottor och av hur glaciärer har förflyttats – visar att klimatförändringar i stort sett alltid förekommit.

  – De här extremt långa tids serierna visar att det blivit långsiktigt något kallare, och den trenden tycks inte vara bruten än.

  Vad som främst antas orsaka klimatförändringar är förändringar i solaktiviteten. Och solaktiviteten påverkas knappast av människan, menar Karlén. Vad som dock kan ha påverkat temperaturen de senaste decennierna är urbaniseringen då temperaturen normalt är något högre i storstäder.

  – Därför borde mätningar gjorda från stationer i närheten av större städer rensas från statistiken, säger Karlén, som inte tror att det görs i tillräcklig omfattning i IPCC:s siffror.

  Karlén berättar också att det ser olika ut för olika regioner och platser på jorden. Och om vissa platser skärskådas kan man göra intressanta iakttagelser.

  – Se det här diagrammet för Arktis! I det något kortare perspektivet syns inget samband mellan koldioxidutsläpp och temperatur.

  Men hur är det med glaciärerna? Har inte de blivit mindre under senare år?
  – Storleken på glaciärer förändras väldigt långsamt och med lång fördröjning på temperaturförändringar, svarar Karlén, som under många år forskat i både Kebnekaise och på Mount Kenya.

  – Att vissa glaciärer blivit mindre bara de senaste decennierna kan omöjligen bero på de senaste årens högre temperatur. Möjligen beror det på den temperaturhöjning vi kunde se fram till 1940.

  Den oundvikliga frågan är då varför växthusteoretikerna fått dominera debatten, och varför det är så kontroversiellt att hävda att klimatförändringen inte är orsakad av människan.
  – Det verkar som att vi alltid måste ha ett yttre hot, säger Karlén, som menar att på så sätt kan människor mobiliseras.

  Det låter lite väl konspiratoriskt, men Karlén mjukar upp det hela med att säga:

  – Fast ärligt talat så vet jag inte. Vad jag däremot kan säga att har man min ståndpunkt så blir man ofta anklagad för att gå ärenden åt bolag som Exxon. Och det är det inte många forskare som vill bli anklagade för.

  – Dessutom kan man verka oansvarig om man inte tror att det är vi människor som ligger bakom klimatförändringen. När jag skulle hålla ett föredrag inför en skolklass så blev jag före föredraget uppmanad att vara ansvarsfull, vilket då var detsamma som att tala om växthuseffekten som orsaken till klimatförändringen, säger Karlén.

  Men Karlén anser sig ändå inte stå ensam i sin uppfattning.

  – Nej, tvärtom. Det är många forskare som gör samma analys som jag. Men de som går ut med det är oftast de äldre med pension, och som inte är beroende av anslag, säger han något ironiskt.

  Kan det du kallar den felaktiga synen på klimatförändringen leda till att vi fattar felaktiga beslut?
  – Ja. Politiker och andra beslutsfattare är ju till stor del försedda med fel information. Al Gores film om klimatförändringen är mycket skickligt gjord, men den har ingenting med vetenskap att göra.

  Karlén vill poängtera att det naturligtvis är positivt att vara sparsam med energi, och resursslöseri är inget han förespråkar. Men han menar att om vi snabbt drar ner på vissa aktiviteter kan det leda till ekonomiska förluster och sämre välfärd, samtidigt som de miljömässiga vinsterna är ringa eller till och med noll. Karlén vill också peka på en annan negativ effekt av växthusdebatten; nämligen den stress som många människor känner inför det påstådda hotet.

  – Det är alltid farligt att dra slutsatser allt för snabbt. Det är inte så värst länge sedan som det sades att vi var på väg mot en ny istid, avslutar Karlén för att istället lägga sista handen på nästa utgåva av tidskriften Geografiska Annaler, för vilken han är redaktör.

  Pär Krause

  Wibjörn Karlén
  Klimatforskare och professor emeritus i naturgeografi vid universitet i Uppsala.

  Är i dag redaktör för tidskriften Geografiska Annaler, som ges ut av Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi.

  Karlén har bedrivit klimatforskning ibland annat svenska Kebnekaise-området, Kenya och Botswana samt Arktis och Antarktis.

 4. Olof Says:

  Vi kan ju bolla forskare som säger det ena eller det andra, visst, men det känns inte speciellt produktivt.

  Det finns empiriska problem med reproducerbarheten i frågan om människans del av klimatförändringen som pågår nu; det är inte lätta pröva teorier på detta område bland annat pga systemets storlek och tidsspannen ifråga.

  Jag påstår mig inte känna till framtiden. Däremot är jag anhängare av försiktighetsprincipen.

  Det finns två grundläggande ”abstrakta modeller” som gör att jag inte avfärdar människans del i påverkan på klimatet.

  1) koldioxid släpper igenom ljus, men inte värme / värmestrålning.

  Detta faktum (som går att påvisa vetenskapligt!) hade inte haft någon betydelse, om det inte vore så att

  2) olja binder stora mängder koldioxid, under marken.

  Detta håller människan på att förändra, så att proportionen koldioxid gentemot andra gaser i atmosfären, förändras. Även detta går att påvisa!

  Däremot är effektens storlek svår att avgöra — speciellt när det gäller att sia om framtiden, såklart.

  Återigen, jag säger inte att det måste vara så här. Jag tar upp vad jag tagit till mig ur debatten, varför jag inte ”tokavfärdar” argument, som du delvis verkar göra.

  Och även du måste väl hålla med om att det inte skadar att hushålla med våra resurser..?

 5. Magnus A Says:

  Olof: ”Däremot är jag anhängare av försiktighetsprincipen”.

  Om du känner till vad försiktighetsprincipen innebär så borde du motsätta dig åtgärder mot klimatförändringar. Försiktighetsprincipen innebär inte att det mycket osannolika och dåligt underbyggda ska tas hänsyn till med stora kostsamma åtgärder. För övrigt överdrivs konsekvenserna av enligt IPCC (jag menar iofs felaktiga) angivna möjliga klimatförändringar av både politiker och forkare, menextremt mycket i medierna.

  Ursprunget till HYPOTESEN (kom inte och säg att det är en teori, dvs något bevisat) om att CO2 ger betydande uppvärmning känner jag till, men vad förändrar om man känner till det eller inte? (Jag känner extremt väl till det, men svara på mina frågor.) Är det inte huruvida det är korrekt eller inte som är intressant?

  Många forskare trodde på 70-talet på global nedkylning. Science Digest menade att vi styr klimatet med våra utsläpp och att ”[n]är nedkylningen väl börjat kommer det att vara för sent”. Science News skrev i en artikel att ”istiden kommer” och att övergången till den kommer att ”bara utgöras av en liten förändring av jordens temperatur”, samt att ”för civilisationen skulle konsekvenserna komma att bli förödande”.

  Pentagon skrev nyligen om dagens klimatförändring att den komemr att leda till kärnvapenkrig i Europa och NY Times skrev 1975 om ”världssvält, världskaos och troligen världskrig” år 2000!

  Exakt samma problem med torka, svält, artutrotning mm som då diskuterades diskuteras även i dag, men det är ju konstigt att man inte ser några fördelar med ”en liten förändring av jordens temperatur” i någon riktning?!? Dagens läge måste alltså vara idealt. (Förresten påstode en Henrick Bracken i följande klipp att klimatet varit konstant i många miljoner år; vilken lögnare va! Han är inte den förste eller siste som ljuger så, men aldrig tar AGW-förespråkare avstånd från t ex Mark Lynas eller denne Bracken:
  http://www.youtube.com/watch?v=-LXplpUHd9U )

  Det här var inte , men eftersom du talar om försiktighetsprincipen. Dne innebär att använda resurser klokt baserat på kunskap, och man kan visa att åtgärder för att tvinga ner CO2-utsläppen ger så extremt lite fördelar (enligt IPCC:s egna prognoser!) att de inte är värda kostnaderna.

  Sen kan vi diskutera om CO2 ger värme eller inte och de stora felen i IPCC:s teori och modell-baserade ”bandwagon” (jag vägrar att kalla dem vetenskap!), men det är ju en annan sak. Grunden för dem torde för övrigt vara att FN alltid varit policydrivet — vilket tydligt IPCC är –, vilket i sig är antivetenskapligt.

  1) När det gäller det vetenskapliga, som du nämner i punkt 1 och 2, så förnekar inte jag att CO2 absorberar värme, men betydelsen av förändring av CO2-koncentrationen är en bråkdel av t ex naturliga förändringar i koncentration vattenånga. Detta beror bl a på att CO2 har ett smalt absorbtionsspektra. Effekten av mer CO2 blir också svagare ju större koncentration CO2 vi får. Konsekvensen av det förklaras mycket enkelt och väl i denna sevärda video (10 min; utgår från att all uppvärmning hittills är av ökad CO2-koncentration pga människan samt att vi kan få fördubblad CO2-halt):

  Om du anser att i dag CO2 gett 0,5 graders temperaturökning, så kommer en fördubbling att möjligen ge 1 grad. Enligt NASA:s Aqua-projekt finns inte den positiva feedback från vattenånga som modellerna förutser, så några tippping points lär inte hota oss.

  2) När det gäller tillskottet av CO2 i atmosfären från fossila bränslen vet jag inte om du känner till att endast en mycket liten del av CO2 i atmosfären härrör från fossil CO2 samt att haven absorberar och emitterar 30 gånger mer CO2 än vad människan årligen släpper ut. tycker jag att du noga bör läsa denna artikel (eller de där två länkade artiklarna av Spencer):

  http://magnusorerar.blogspot.com/2008/02/kar-mnniskan-co2-halten.html

 6. sophiaalbertina Says:

  Som ett litet komplement till Magnus A:s kommentar till Olof:

  Det har alltid fascinerat mig hur Global Warming vännerna är villiga att spendera biljontals kr (1 000 000 000 000) på att jaga ”hjärnspöken” som kanske inträffar om 100 år.

  Däremot att lösa VERKLIGA PROBLEM SOM FOLK DÖR AV HÄR OCH NU (inklusive miljöproblem) verkar FULLKOMLIGT OINTRESSANT! Det finns massor av riktiga problem, sjukdomar, elände etc. som behöver lösas här och nu. Där dessa gigantiska summor skulle komma väl till pass.

  Men ni verkar hellre ”låta folk dö här och nu” för att kunna spendera dessa gigantiska summor jagandes framtida hjärnspöken frammodulerade ur dessa ovetenskapliga modeller.

  Se där en vettig och HUMAN prioritering med allas våra begränsade resurser!

  Och om man vill kalla DETTA för att tillämpa ”försiktighetsprincipen” så är den lika perverterad som den ”peer review” process som IPCC använder.

 7. Magnus A Says:

  Olof: Jag läste just vad jag skrev rörande försiktighetsprincipen i de två korta styckena före punkt 1).

  Jag kan medge att jag låter inkonsekvent när jag både hävdar att det inte lönar sig att sänka utsläppen ens enligt IPCC:s prognoser för konsekvenserna av olika ackumulerade utsläpp, men sen kritiserar jag även att IPCC inte är vetenskap.

  Att jag hänvisar till att dfet inte är klokt med drastiska nedskärningar i ekonomin enligt IPCC:s prognoser om klimatscenarios (t ex någon tiondels grads skillnad mellan ett extremt dyrt Kyoto och inte Kyoto) är naturligtvis tillräckligt som argument för mig. Det förtas ju av att jag sen skriver att jag anser att inte IPCC:s klimatmodeller inte representerar god forskning, eftersom det var de modellerna jag utgick ifrån i första argumentet.

  Men i ett ”worst case” (som jag inte anser är god forsking, utan agendadrivna och därmed alarmistiska räknelekar) är alltså kostsamma stora nedskärningar en dålig strategi som ger större nackdelar än fördelar.

  För att vara dubbelinkonsekvent och ställa mig på din sida kan jag även säga att jag tror att större nedskärningar kan fås om man inte belastar ekonomin med krav på nefskärningar, utan istället har en låg skatt på fossilt samt satsar en del på teknikutveckling. En bråkdel av vad man skulle förlora på reglering kan bli enorma belopp till teknikutveckling.

 8. Olof Says:

  ‘Är det inte huruvida det är korrekt eller inte som är intressant?’

  Absolut! Problemet är att detta är extremt svårt att avgöra. Vänta och se verkar för mig, som en något ansvarslös hållning. 🙂

  Missförstå mig inte, även jag ogillar medias ”haussning” av dessa frågor plötsligt. Känns som media ”bytte sida” över en natt, det var precis tvärtom för några år sedan i svensk media! (klimatförändringar fanns inte alls var en allmänna hållningen, oavsett människohand eller ej..)

  Jag tror inte någon kan säga med 100% säkerhet att det är på ena eller andra sättet. Både de som ”tror på människans bidrag” och de som ”misstror människans bidrag”, måste erkänna att det inte är uteslutet att den andre åtminstone delvis har rätt. Åtminstone om de ska vara vetenskapliga! Därmed använder jag ordet ”tro”.

  Så vad vi har att göra med, är en osäkerhet. Något vi alltså inte har kontroll över – vi kan inte med säkerhet veta hur det egentligen ligger till, det är ett för stort och komplicerat system. Inget scenario går helt och hållet att utesluta.

  Vad är risken med att göra något för att minska (eventuell) påverkan? Värsta fall: byråkratiska system, skatter hit och dit etc. etc. (helt i onödan också!)
  Bästa fall: fortsatt ekonomisk utveckling som nu, utan någon kostnad.

  Vad är risken med att inte göra något för att minska (eventuell) påverkan? Värsta fall: extrema stormar, krig, svält och flyktingsträmmar likt inget vi sett hittills, extrema ekonomiska kostnader.
  Bästa fall: civilisationernas överlevnad (många andra problem att lösa, visst jag hör dig sophia), mot en visst kostnad för att avvärja ”hotet”.

  Visst, detta resonemang är förenklat och svart-vitt, men det är ändå ett svårtacklat resonemang. Eller?

Lämna ett svar till Magnus A Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: