We were forced to swallow disadvantageous conditions for diplomatic reasons!

”What happened in Kyoto was that we were forced to swallow disadvantageous conditions for diplomatic reasons,” he said.

 

Japan is struggling to meet its Kyoto obligation of 6 percent cuts.”

”Japan will push for an easier target for reducing greenhouse gases in the next international pact on global warming than in the previous one, a top bureaucrat said Monday.”

”Kitabata, the top bureaucrat at the ministry, also argued that Japan accepted unfairly tough conditions in the Kyoto accord in 1997. He called for a more equitable burden-sharing in the next pact”.

Ytterligare ett land svänger under galgen. Japan backar nu och kräver undantag och sänkningar eftersom MAN INTE ENS KLARA AV DEN SÄNKNING PÅ 6 % som man gick med på i Kyoto!

Som jag sagt så många gånger tidigare:

”Det är enkelt att lova Guld och Gröna Skogar NÄR NÅGON ANNAN FÅR BETALA. Och att göra ”stolta” deklarationer på toppmöten. Nu har det  ekonomiska realiteterna gjort sig påminda och Merkel slåss nu för den tunga tyska industrins fortlevnad.

Nu gäller inte längre vad man officiellt kom överens om för bara ett halvår sedan. Nu är det undantag för den egna industrin som gäller och inget annat. För det är GIGANTISKA SUMMOR som kommer att förslösas på dessa nonsensåtgärder.

Man blir så tröööttt på detta hyckleri. Och det här är ju inget nytt. Det här händer varenda gång som det har varit toppmöten och stolta deklarationer har antagits under stort jubel och fanfarer.

När ALLA VET att detta bara är ett spel för gallerierna och att det är hårda nationella och ekonomiska intressen som styr. Och ingenting annat!

Man undrar bara när svenska politiker skall ta av sig nattmössan och sluta prata om att Sverige skall vara ”ett föregångsland” och ”att vi skall ligga i täten” när det gäller åtgärder mot Global Warming (dvs. minska CO2).

Naturligtvis ivrigt påhejade av de andra EU medlemmarna EFTERSOM EU:S KLIMATMÅL (dvs. sänkningen av CO2) gäller för EU SOM HELHET och INTE enskilda länder.

Vilket innebär att om någon vill ”gå före” och ”ta täten” så slipper resten av EU:s medlemsländer billigare undan. Så naturligtvis så stödjer de helhjärtat dessa svenska åtaganden för det blir ju inte de som får betala det höga priset. Det får nämligen det svenska folket göra! Tack för det!”

När skall våra kära politiker börja FÖRSTÅ de ekonomiska realiteterna av Global Warming Hysterin? Och de ofantliga summor som kommer att förslösas på nonsensåtgärder. Åtgärder som är ett direkt hot mot vår demokrati, vår frihet, vårt välstånd och vår ekonomi! Dessa orimliga kostnader utgör ett direkt hot för den industriella överlevnaden i den här delen av världen. Men det pratar man tyst om.

Se mina tidigare inlägg i denna fråga: EU:s CO2 policy – The hot air of hypocrisy!, Self-Interest: Inconvenient Truth of Climate Change!, The Price Tag – Kostnaderna för Global Warming för VANLIGT FOLK -2!, The Price Tag – Kostnaderna för Global Warming för VANLIGT FOLK!, $ 2,9 Biljoner i sänkt BNP för en sänkning av CO2 på 25 ppm!, De ekonomiska realiteterna av Global Warming Hysterin, Realpolitik i klimat dimmorna, Snabb helomvändning i Australien!)

Artikeln finns här:

http://www.iht.com/articles/ap/2008/03/24/asia/AS-GEN-Japan-Climate-Change.php

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/milj%F6 rel=”tag”>miljö</a>

Japan wants easier target for greenhouse gas cuts


The Associated Press

Monday, March 24, 2008

TOKYO: Japan will push for an easier target for reducing greenhouse gases in the next international pact on global warming than in the previous one, a top bureaucrat said Monday.

 

The Kyoto global warming pact requires nations to cut emissions below 1990 levels, but critics say that is too difficult because emissions in many countries have risen dramatically since then.

Instead, Japan will push to set the base year for 2005 in an agreement that is meant to take effect when Kyoto expires in 2012, said Takao Kitabata, vice-minister of Japan’s Ministry of Economy, Trade and Industry.

Kitabata argued 1990 levels are too easy to meet for industrial nations of the European Union, which has absorbed Eastern European countries whose emissions dropped in the 1990s. The EU backs continuing with 1990 as the base year.

”Comparisons with 1990 levels are extremely unfair, and that is the Japanese government’s stance,” Kitabata told reporters. ”It would be fair to set 2005 as the base year.”

Kitabata, the top bureaucrat at the ministry, also argued that Japan accepted unfairly tough conditions in the Kyoto accord in 1997. He called for a more equitable burden-sharing in the next pact.

”What happened in Kyoto was that we were forced to swallow disadvantageous conditions for diplomatic reasons,” he said.

Kitabata also said that having 1990 as the base year ”would be also difficult to obtain support from China, India and other emerging nations because that would be an enormous burden for them.”

The Kyoto Protocol requires 36 industrialized countries to cut emissions of greenhouse gases such as carbon dioxide an average of 5 percent below 1990 levels between 2008 and 2012.

The United States is the only major industrialized nation to have remained outside Kyoto, arguing that such cuts would hurt its economy. Washington also says the pact is unfair because it doesn’t oblige major emitters such as China to make reductions.

Japan is struggling to meet its Kyoto obligation of 6 percent cuts. While Tokyo has called for cutting global emissions by 50 percent by 2050, it has not yet set a firm base year for such cuts.

Nations have agreed at U.N.-led talks to put together a new climate change agreement by 2009 to take effect when Kyoto ends in 2012.

The United States and Japan are calling on China and other emerging emitters to assume a greater burden for reducing greenhouse gases blamed for global warming, but developing countries say wealthy countries should take more responsibility because they industrialized first.

Etiketter: , , , ,

2 svar to “We were forced to swallow disadvantageous conditions for diplomatic reasons!”

 1. Klimatansvar Says:

  Av debatten på denna och andra bloggar som ifrågasätter global warming-hystrin och människans påverkan på klimatet genom ökade
  koldioxidutsläpp kan jag nu med tillfredsställelse se att korten snart kommer att synas. Kritiken växer mot hysterin.

  Ingen kommer att ha råd med de onödiga utgifter som EU:s hysteriska utsläppskrav kräver. Detta i synnerhet mot bakgrund av att utgifterna och beskattningarna inte ger de effekter som IPPC och Al Gore & Co genom försåtligt snedvridna klimatbilder ger intryck av skulle kunna inträffa om 100-200 år om vi inte idag gör alla de ekonomiska CO2-uppoffringar som nästan alla fortfarande tävlar i att vi skall göra för våra barnbarns barn.

  Svenska regeringen och oppositionen tycks för närvarande söka vara både EU och globalt ledande i miljöhysteriska CO2-uttalanden och planerade åtgärder.

  När nu Japan börjar inse att t o m Kyoto-protokollet inte rimligen bör vara vägledande – eftersom ett fullföljande av målen för utsläppskraven inte leder till någon påtaglig förändring av den påstådda om 100-tals år kommande uppvärmningen av jorden med någon grad – då är miljöhysterin äntligen sakta på väg att lösas upp i en mer sansad debatt om de miljöförändringar som påverkas och KAN påverkas av människan.

  När Tysklands Angela Merkel nu också börjat få klart för sig att man inte kan försvara de enorma utgifter som det skulle innebära att minska CO2-utsläppen – eftersom det i dagsläget inte är ens vetenskapligt bevisat att de enorma minskningar av CO2-utsläppen som krävs och om de skulle uppnås har någon som helst avgörande påverkan på den påstådda pågående globala uppvärmningen – då kommer snart också andra nationers regeringar att börja ställa sig frågan om de överilat sig i den av egenintressen styrda miljöhysteridebatten.

  Effekterna av utsläppskraven och beskattningarna av dem på vanligt folks och västerländska företags ekonomi kommer att bli förödande – för att inte tala om staters därmed minskade möjligheter att idag tillhanda hålla social samhällsservice och den säkerhet som stater är skyldiga till vis-a-vis sina medborgare – om man inte börjar föra en sansad debatt i miljöfrågorna.

  Det som nu pågår bl.a. i Sverige både från Alliansregeringens och oppositionens sida är en form av självspäkande beskattningshysteri utan gränser med, som jag ser det, det tyvärr allt överskuggande ohederliga målet att politiskt värva röster men också att få in ofantligt med extra pengar, dvs. samtidigt som man därmed trycker ned vanligt folks köpkraft.

  Svenska massmedia deltar med få undantag i denna snedvridning i CO2-miljöfrågan av hänsyn förmodligen till annonsörer, vad som för stunden är politiskt korrekt och i brist på resurser att göra de mera djuplodande undersökningar som krävs för att förstå att miljöhysterin när det gäller global warming i realiteten är en politisk rörelse som ännu inte och förmodligen aldrig kommer att bygga på vetenskapliga rön om vad som kommer att hända om 100-200 år och vad vi effektivt kan göra åt eventuella sådana hot idag.

  När USA: s ”så förhatliga president” på ett tidigt stadium talade om att man inte skulle biträda Kyoto-protokollet startade den politiska globala anti-USA-rörelsen att också ägna sig starkt åt miljöfrågorna. Vi minns ju alla globaliseringsmotståndarnas förfärliga upplopp i Seattle och Göteborg och nu fanns här gefundenes Fressen för en möjlighet att lägga beslag också på den globala miljörörelsen. Det finns många proselyter och mycket pengar att värva i en ny världsomfattande rörelse, miljöhysterin, som nu också blivit miljöindustrin.

  Cyniskt utnyttjas nu de nationella politikernas hunger efter politisk makt i en global miljörörelse som lyckats med det ofattbara, nämligen att vara helt självgående utan någon som helst direkt ledare eller styrning. Jag räknar inte in IPPC eller Al Gore i gänget eftersom de bara opportunistiskt och i egenintressen hängt på den globala miljörörelsen. Denna självgående rörelse är svår att rå på.

  Förändringens vind blåser dock redan. Miljödebatten kommer som Sophia Albertina säger att bli sansad den dagen det går upp för vanligt folk att det rör sig om pengar, dvs. folks arbete och deras resurser och att det gäller att klara dagens problem. Man får inte bygga luftslott och fantisera om vad som händer om 100-200 år eftersom det inte vetenskapligt går att bevisa att människans koldioxidutsläpp har någon större betydelse för en påstådd global uppvärmning.

  Min gissning är att miljökonferensen i Köpenhamn våren 2009 kommer att bli en vändpunkt. Måtta och sans kommer efter den konferensen förmodligen äntligen att styra miljödebatten och bl.a. så att Sverige kan gå in i sitt EU-ordförandeskap hösten 2009 med moderata och jordnära uppfattningar när det gäller bl.a. CO2-utsläppen, dvs. det kommer inte längre att gälla den globala påstådda uppvärmningen utan bl.a. en renare miljö inklusive luft och vatten, förnuftig avfallshantering och kanske satsningar på kärnkraftsverk, tåg, elbilar, bra vägar och annat som kan förbättrar dagens miljö.

  Miljöhysterilobbyn kommer förmodligen att ställa till kravller och bråka på annat sätt tillsammans med PK-krafterna på kultursidorna vilket då kommer att bli ett bra bevis för det oseriösa i den miljöhysteriska rörelsen.

  Miljardrullningarna på utsläppsrätter m.m. som man idag är beredd att satsa pengar på (som nota bene inte finns) skall – om man kan skrapa ihop dem i en nedgående konjunktur – istället användas för satsningar på utbildning, vård av sjuka och gamla, arbetsmarknadsåtgärder och satsningar på bostäder för yngre och hjälp till småföretag, en invandringspolitik värd namnet och mycket annat. Miljöhysterin får inte stå i vägen för det som reellt behövs idag. Hysterin behöver rivas så att vi får ljus och luft i en vetenskaplig debatt.

  Hela etanolsatsningen var en gigantisk felsatsning ur miljösynpunkt. Det vet motorjournalisterna och många andra i massmedia idag. Den globala uppvärmningshysterin presenterad av IPPC och Al Gore et consortes är fullständigt snedvriden och lika fel som ethanolpolitiken världen över.

  Tar man miljöhänsyn visar man miljöansvar. Men det krävs sans. Miljöhysteri är emellertid miljöhysteri om än i fin förpackning.

 2. Josef Boberg Says:

  Hmmm… – Jag har ej varit här på ett tag – och jag må ju säga att här har gjorts många många goda = åt hållet sanna inlägg om wåra ”kära” MaktPyramid-MaktElitNissars – framförallt de globala, men även wåra nationella – förryckta CO2-vansinne, verkligen… 🙂

  Tips. Varför ej kommentera på Carl Bildt´s blogg
  http://carlbildt.wordpress.com då och då – med en avatar och klickfunktion hit ?

  Besöksfrekvensen på Carl Bildts blogg är ju extremt hög = många som skulle klicka sig hit, troligast…

  Tänkvärt ?

  Själv har jag ordat om det här pågående CO2-vansinnet en del på
  http://josefboberg.wordpress.com/2008/02/23/co2-fragan

  Lycka till ! 🙂

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: