They are the worst sort of people to put in charge of anything — ignorant, arrogant, self-righteous, often hypocritical.

Här kommer ytterligare en utmärkt artikel av Lorrie Goldstein från Toronto Sun om Global Warming Hysterikernas kamp för att tysta kritik och deras politiska agenda.

Jag har flera gånger påpekat att hela den här klimatfrågan och Global Warming Hysterin INTE handlar om fakta och vetenskap utan den drivs av en bestämd politisk och ekonomisk agenda.

Och att det här är väldigt svårt för ”gemene man” att förstå som tror att det hela handlar om ”vetenskap” och att ”rädda” planeten från ”omedelbar” undergång. Global Warming Hysterin är bara ett redskap som dessa politiker och andra använder för att det passar deras syften just nu. Och i detta cyniska syfte så skuldbelägger man vanliga människor och spenderar ofantliga summor på nonsensåtgärder.

Så frågan är NÄR skall massmedia och våra politiker vakna upp och protestera mot detta monumentala åsiktsförtryck som pågår i ”vetenskapens” namn?

Hittills så tiger ju massmedia och politiker och ställer sig beredvilligt i den medeltida inkvisitionens tjänst. Det är beklämmande att skåda!

Artikeln finns här:

http://www.torontosun.com/News/Columnists/Goldstein_Lorrie/2008/03/30/5143976-sun.php

Let’s clear the air here

Climate denier? Oil industry shill? Moi? Nah. Cutting through the bunk? You bet

By LORRIE GOLDSTEIN, TORONTO SUN, March 30, 2008

It’s amazing what gets you labelled as a climate denier and/or oil industry shill these days.

For more than a year now, having done a fair bit of research about the issue on my own, I’ve been writing critically about global warming. During that time, I have stated the following:

That I accept the findings of the Intergovernmental Panel on Climate Change that the Earth is warming unnaturally and that it is ”very likely” human activity is the cause.

That, regardless of global warming, it’s important to conserve energy and to burn fossil fuels (oil, coal, natural gas) as cleanly and efficiently as possible, not just for environmental reasons, but for geo-political ones. The less we have to rely on Mideast oil, the greater our security will be.

I’ve said Canada, as a resource-rich country, should be a leader in the responsible use of fossil fuels and government subsidies to the oil industry — unnecessary when oil costs more than $100 a barrel — should be re-invested into Canadian research and development of new sources of renewable energy and clean technologies.

I’ve said if Canada imposes a carbon tax, presuming a majority of Canadians favour this, it must be done in concert with the U.S. and our other major trading partners, so as not to damage our economy.

I’ve argued it must be truly revenue neutral, providing already overtaxed Canadians with realistic ways of moving toward a carbon economy.

These aren’t radical views. From the overwhelmingly positive response to my columns, I’d venture to say many Canadians share them.

However, in the bizarro world of the climate hysterics, I’m evil incarnate.

For one thing, I don’t support the Kyoto Accord, which really is, as Prime Minister Stephen Harper once described it, a socialist, money-sucking scheme.

Worse, it’s a scheme whose purpose is not to lower man-made greenhouse gas (GHG) emissions.

China’s skyrocketing, coal-fuelled GHG emissions alone over the next few years — exempt from Kyoto because it’s a developing nation — will more than wipe out all GHG reductions prescribed by Kyoto, even if the few dozen developed nations to which they apply, including Canada, achieve theirs. Many, including us, won’t.

That’s just China. India and the rest of the developing world are also exempt.

The United States, either the world’s largest or second-largest GHG emitter, along with China, depending on whose figures you use, is unaffected by Kyoto because it has refused to ratify the treaty dating back to the Bill Clinton/Al Gore administration. Yes, you read that right.

Leaving aside the developing world, even if every Kyoto target in the developed world was hit over the next four years, it would represent about one-twelfth of what the science says needs to be done.

Kyoto isn’t an environmental plan. It’s a plan to transfer wealth from the First World to the Third and damage the American economy in particular.

Beyond that, the scientific ”consensus” on man-made global warming breaks down once you start looking at how long it will take, how severe it will be and what we should do about it, which is not a scientific decision but a political one.

Climate hysterics, led by environmental radicals and opportunistic politicians, who screech that every time there’s an extreme, or even unusual weather event it’s ”proof” of man-made global warming, don’t know what they’re talking about. They constantly confuse ”weather” and ”climate.”

They don’t understand the difference between man-made global warming and the Earth’s natural greenhouse effect, which keeps us all from freezing.

Given their concerns about GHG emissions, they irrationally oppose nuclear power, which does not emit them.

EXTREME WEATHER KILLS

They act as if there were no hurricanes or glacier retreats before mankind started burning fossil fuels and that extreme weather never killed anyone before industrialization.

They confuse carbon monoxide, a poison, with carbon dioxide, necessary for life on Earth.

They insist we know far more about climate than we do.

They aren’t interested in saving the planet, they want to control human behaviour.

They are the worst sort of people to put in charge of anything — ignorant, arrogant, self-righteous, often hypocritical.

They can, however, write e-mails.

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/milj%F6” rel=”tag”>miljö</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/yttrandefrihet” rel=”tag”>yttrandefrihet</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/fri-+och+r%E4ttigheter” rel=”tag”>fri- och rättigheter</a>

Etiketter: , , ,

10 svar to “They are the worst sort of people to put in charge of anything — ignorant, arrogant, self-righteous, often hypocritical.”

 1. Swenson Says:

  Tack SophieAlbertina

  Åter ett bra inlägg, denna gång från Canada skrivet av en journalist så att folk förstår vad detta med C0-2-hysterin verkligen rör sig om. Jag tycker dock att Goldstein visat sig något för inställsam till den politiskt styrda miljörörelsen ifråga om detta fullständigt tokiga med utsläppsrätter. Han måste väl tyvärr som alltför många andra tänka på sitt arbete och sina många oliktänkande läsare samt inte minst på tidningens annonsörer. Å andra sidan tar han allmänt i så att det skriker om det!

  Läser alltid med intresse det du SophiaAlbertina gräver fram från utlandet eftersom det i Sverige finns få som ens intresserar sig för PK-avvikande åsikter i dessa frågor och vågar att öppet redovisa en debatt. Svenska massmedia är ju en katastrof. Hade vi inte bloggar som denna skulle vi inte ens känna till att det fanns internationell kritik.

 2. Sanningen Says:

  KLIMATNOJA, NÅGON?

  Följande omedvetet och missriktat snedvridna artikel i SDS förtjänar att uppmärksammas för att den som en av de första artiklarna i Sverige kommit CO2-hysterin på spåren utan att författaren ännu egentligen förstått varför folk förefaller ha tröttnat på miljöpolitiken så som den framställs av IPPC och Al Gore när det gäller den förväntade globala uppvärmningen om 100 år.

  Heidi Avellan borde läsa denna blogg så klarnar kanske begreppen något och svaret på KLIMATNOJAN blir till hennes förskräckelse att om hon vill göra ett scoop i svensk massmedia bör hon ta lärdom av och uttrycka sig som LORRIE GOLDSTEIN, TORONTO SUN, Canada, March 30, 2008, i hans olika artiklar. En av dem finns ovan.

  Kulturella och andra strömningar brukar ju nå Sverige söderifrån och skåningarna är därför först med det mesta i den radikala vägen?

  —————-
  Citat

  Heidi Avellan

  KLIMATNOJA, NÅGON?

  Först publicerad: SDS 5 april 2008 00:05
  Senast uppdaterad: SDS 5 april 2008 00:05

  Löpsedlar med klimatlarm säljer inte. De där miljöbilarna, de som går på etanol, framställs nästan som miljöbovar. Bilagorna om ”så blir du klimatsmart” är bara sååå 2007…

  Hajpen är över.

  Klimatfrågan har blivit vardag – i bästa fall. För så länge den är det, så länge den finns på den politiska agendan gör det inget att kvällspressen inte larmar. Vi ängsliga sopsorterare med lätt klimatångest väger hur som helst inte särskilt tungt i sammanhanget, hela Sverige står för knappt 0,2 procent av världens samlade utsläpp av växthusgas.

  Men när väljarna tappar intresset finns risken att frågan sakta kanar nedåt också på politikernas dagordning.

  Det som var glödhett när världens ledare samlades till klimatmöte på Bali i december och när Al Gore fick Nobels fredspris 2007 för att ha spritt budskapet med sin film En obekväm sanning har svalnat. FN:s klimatmöte som pågått denna vecka i Bangkok har knappt märkts i nyhetsflödet och det enda syftet, att enas om ett program för fortsatta samtal på vägen mot det som skall ta vid efter Kyotoprotokollet, visade sig oväntat svårt. Inte ens det som länderna enades om på Bali tycktes längre gälla – u-länderna satte sig på tvären.

  I juni följer ett möte i Bonn och sedan ett i polska Poznan i december. Och så det avgörande: Köpenhamn 2009.

  Men i en ny rapport från Föreningen Norden och Global Utmaning, Makt och vanmakt i klimatförhandlingarna, varnar journalisten Inger Jägerhorn för ett tandlöst avtal i Köpenhamn. Hon tror inte att det som länderna lyckas enas kring räddar klimatet – det blir alltför litet, alltför sent, alltför många undantag och alltför snårigt. För att de som sitter kring förhandlingsbordet är politiker och ”har väldigt svårt att våga gå ut med beslut som utmanar de rådande strukturerna”.

  Minst lika allvarligt är att näringslivet inte deltar, för det är där en stor del av förmågan och möjligheten att förändra finns.
  Men så är det alltså väljarna: tappar vi intresse för klimatfrågan skall vi inte lita på att politikerna fortsätter prioritera den.

  Så krasst är det.

  Föreningen Norden ser tydligen en chans att vitalisera det nordiska samarbetet genom en gemensam strategi i klimatfrågan. Tanken är dock mera vacker än praktisk: handlingskraft präglar knappast det nordiska samarbetet.

  Hittills har EU spelat en ledande roll – utan unionen hade inte Kyotoavtalet kommit till. Men som konstateras i Europaperspektiv 2008: EU och den globala klimatfrågan så innebär EU-bygget i sig ett problem:

  Globalt har EU och medlemsländerna ett delat ansvar för miljöpolitiken, men skall EU kunna spela en ledande roll så måste unionen tala med en röst. Samtidigt är stora delar av klimatpolitiken inom EU fortfarande en nationell angelägenhet – och viljan att göra något varierar stort mellan medlemsländerna.

  Ett land kan visserligen vinna på en ambitiös klimatpolitik som tvingar fram effektiviseringar, men i Europaperspektiv varnar nationalekonomen Runar Brännlund för att hårdare regler än i omvärlden har sitt pris i form av lägre konkurrenskraft. Att EU skulle stärka sin konkurrenskraft genom att agera föredöme i klimatarbetet är alltså bara en from förhoppning.
  Viktigast är en global samordning, åtgärderna skall gälla alla. För själva syftet är ju inte att vissa villiga skall göra uppoffringar, poängen är att bromsa den globala uppvärmningen.

  Så lika självklart som att EU måste fortsätta driva denna fråga, lika självklart är det att bollen till slut måste hamna i USA – där merparten av utsläppen görs.

  Åter kan hoppet stå till Al Gore, som nu satsar 300 miljoner dollar på en stor kampanj där klimatkampen jämförs med landstigningen i Normandie, medborgarrättsrörelsen och månlandningen. Han vill engagera folket:

  ”Tekniken finns, men våra valda ledare har ännu inte den politiska viljan att handla med det mod som krävs. När politikerna hör amerikanerna ropa högt och tydligt på förändring kommer de att lyssna.”
  Kanske det.

  Under Köpenhamnsmötet är Sverige EU:s ordförandeland. Ett urvattnat avtal blir därmed också ett misslyckande för Sverige – ja, ytterligare ett, efter att den parlamentariska klimatberedningen inte lyckades enas om ett utsläppsmål. Goda intentioner sjabblades bort i procentenheter och prestige.

  Utan att det hördes något ramaskri från medborgarna. Och frågan är hur många som orkar bry sig om klimatet ändå fram till 2009 och pressa politikerna som samlas i Köpenhamn, hur många aktivister som dyker upp, i isbjörnsdräkter eller utan.

  För vi – medborgare och medier – lyckas i regel bara uppröras över en sak i taget.

  Igår klimatet.

  Idag att den kinesiska förtryckarregimen står som värd för OS.
  Och i morgon?

  Slutcit
  —————

  I morgon kommer den stora sensationen att vara den gigantiska bluffen om människans och boskapens påstådda avgörande påverkan på CO2-utsläppen och därmed jordens påstådda kommande uppvärmning om 100 år.

 3. Magnus A Says:

  Heidi Avellan är väl en svensk journalist, och försöker här piska upp att fär små ingrepp i ekonomi n skulel vara en risk, att det ”redan är försent” och liknande alarmistiskt trams utan annan grund är att det är en modern föreställning (utan grund).

  Sanningen, vilket varje någotsånär intelligent person borde förstå, även journalister (fast de ser sig ju ibland som banerförare mot kapitalism såsom varandes en del av vänsterkollektivet), är att riskerna med de politiska ebslut som ska fattas är att deras radikalitet blir för stor och skadar ekonomi och 100-tals miljontals människors möjlighet till utveckling under kommande generationer. Ja rent av hotar deras liv då allt satsas på CO2 men inget på verkliga dödliga problem. Egentligen är vi radikalare än vi behöver vara redan utan ett Kyoto II, även om man skulle tro på IPCC! Det visar Björn Lomborg föredömligt, bl a i den ~150 sidor korta boken Cool it, som måste rekommenderas varje i frågan intresserad och politiker.

  Lomborg påpekar att den mest radikala nedskärning av fossilgaser för 180 mrd dollar per år enligt IPCC:s olika scenarios och biologer räddar max 0,6 isbjörnar medan en minskning av dagens jakt på 600 isbjörnar skulle kunna rädda 100-tals gånger fler isbjörnar till en extremt liten bråkdel av kostnaden.

  Lomborg har bra källor till allt och den lättlästa boken heter alltså ”Cool it”. Köp den!

 4. Dante Says:

  Magnus,
  Heidi Avellan är, vad jag förstått, finlandsvenska och chef för den politiska redaktionen på Sydsvenska dagbladet. Sydsvenskan (SdS)är en oberoende liberal tidning. Vänsterideér är långt borta från denna tidning.
  (Är själv prenumerant) Sds har även tagit in klimatkritiska artiklar av Lomborg: http://sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/article290410.ece
  och av Bertil Ringberg: http://sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/article290556.ece
  Det tråkiga i sammanhagnet är att chefen (Heidi) verkar helt opåverkad av dessa artiklar.
  Det går att skriva in till SdS, jag har själv gjort det. Det kanske är Sveriges enda dagstidning där dörren står på glänt för skeptikerna.

 5. “Environmentalism has replaced socialism as the leading secular religion” « UD/RK Samhälls Debatt Says:

  […] Global Warming Hysterics – Get out of Africa Now! Or The curse of environmentalism,  They are the worst sort of people to put in charge of anything – ignorant, arrogant, self-righteous,…,  THE ENVIRONMENTALIST CREED – Anti human, anti scientific, anti technology!,  The REAL […]

 6. Just say it: Kyoto’s a crock and a train wreck « UD/RK Samhälls Debatt Says:

  […] även mina inlägg: Kyoto supporters have no idea what they signed!,  They are the worst sort of people to put in charge of anything – ignorant, arrogant, self-righteous,…,  Clearing out the environmental fog,  Myanmar’s deadly cyclone is global warming’s […]

 7. The Global Warming Crowd will Attack Anyone who dares to speak his mind « UD/RK Samhälls Debatt Says:

  […] Global Warming Hysterics – Get out of Africa Now! Or The curse of environmentalism,  They are the worst sort of people to put in charge of anything – ignorant, arrogant, self-righteous,…,  THE ENVIRONMENTALIST CREED – Anti human, anti scientific, anti technology!,  The REAL […]

 8. Why greens don’t want to ‘solve’ climate change « UD/RK Samhälls Debatt Says:

  […] CLIMATE MODELS FOR MONKEYS,  Global Warming Hysterics – Get out of Africa Now! Or The curse of environmentalism,  They are the worst sort of people to put in charge of anything – ignorant, arrogant, self-righteous,…,  […]

 9. The Origin and Life Cycle of Junk Science – OR Global Warming Hysteria « UD/RK Samhälls Debatt Says:

  […] They are the worst sort of people to put in charge of anything – ignorant, arrogant, self-righteou… […]

 10. The IPCC must be called to account and cease its deceptive practices! « UD/RK Samhälls Debatt Says:

  […] Global Warming Hysterics – Get out of Africa Now! Or The curse of environmentalism,  They are the worst sort of people to put in charge of anything – ignorant, arrogant, self-righ…,  THE ENVIRONMENTALIST CREED – Anti human, anti scientific, anti technology!,  The REAL […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: