The Real Cost of Wind and Solar Power!

De är stora skattekostnader för att subventionera s.k. ”grön energi”. I USA har U.S. Energy Information Administration (EIA) tagit fram siffror på hur mycket det hela kostar 0ch per energislag.

Totalt så får energi produktionen $16.6 billion i subventioner, skattelättnader etc. under år 2007.

Så här mycket subventioneras följande energislag per megawatt timme av skattepengar:

Solkraft                         $24.34

Vindkraft                       $23.37

”Ren” kolkraft                 $29.81

Kolkraft                           $0.44

Naturgas                         $0.25

Vattenkraft                      $0.67

Kärnkraft                         $1.59

Man tittade även på subventioner för icke elektrisk energi produktion (t.ex. för bränsle) per BTU

Etanol/biobränslen             $5.72

Solkraft                               $2.82

”Rent” kol                            $1.35

Naturgas/ petroleum liquids  $0.03

 Citat:

”All of this shows that there is a reason fossil fuels continue to dominate American energy production: They are extremely cost-effective. That’s a reality to keep in mind the next time you hear a politician talk about creating millions of ”green jobs.” Those jobs won’t come cheap, and you’ll be paying for them.”

Se även mina inlägg: All You Need To Know about Denmark and Wind PowerWho knew a ”free” source of energy – Wind Power could be so expensive?Overblown: The Real Cost of Wind Power!

Artikeln finns här:

http://online.wsj.com/article/SB121055427930584069.html?mod=opinion_main_review_and_outlooks

Wind ($23.37) v. Gas (25 Cents)

May 12, 2008;

Congress seems ready to spend billions on a new ”Manhattan Project” for green energy, or at least the political class really, really likes talking about one. But maybe we should look at what our energy subsidy dollars are buying now.

Some clarity comes from the U.S. Energy Information Administration (EIA), an independent federal agency that tried to quantify government spending on energy production in 2007. The agency reports that the total taxpayer bill was $16.6 billion in direct subsidies, tax breaks, loan guarantees and the like. That’s double in real dollars from eight years earlier, as you’d expect given all the money Congress is throwing at ”renewables.” Even more subsidies are set to pass this year.

An even better way to tell the story is by how much taxpayer money is dispensed per unit of energy, so the costs are standardized. For electricity generation, the EIA concludes that solar energy is subsidized to the tune of $24.34 per megawatt hour, wind $23.37 and ”clean coal” $29.81. By contrast, normal coal receives 44 cents, natural gas a mere quarter, hydroelectric about 67 cents and nuclear power $1.59.

The wind and solar lobbies are currently moaning that they don’t get their fair share of the subsidy pie. They also argue that subsidies per unit of energy are always higher at an early stage of development, before innovation makes large-scale production possible. But wind and solar have been on the subsidy take for years, and they still account for less than 1% of total net electricity generation. Would it make any difference if the federal subsidy for wind were $50 per megawatt hour, or even $100? Almost certainly not without a technological breakthrough.

By contrast, nuclear power provides 20% of U.S. base electricity production, yet it is subsidized about 15 times less than wind. We prefer an energy policy that lets markets determine which energy source dominates. But if you believe in subsidies, then nuclear power gets a lot more power for the buck than other ”alternatives.”

The same study also looked at federal subsidies for non-electrical energy production, such as for fuel. It found that ethanol and biofuels receive $5.72 per British thermal unit of energy produced. That compares to $2.82 for solar and $1.35 for refined coal, but only three cents per BTU for natural gas and other petroleum liquids.

All of this shows that there is a reason fossil fuels continue to dominate American energy production: They are extremely cost-effective. That’s a reality to keep in mind the next time you hear a politician talk about creating millions of ”green jobs.” Those jobs won’t come cheap, and you’ll be paying for them.

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/milj%F6 rel=”tag”>miljö</a> 

Etiketter:

10 svar to “The Real Cost of Wind and Solar Power!”

 1. viddernasman Says:

  Solkraft subventioneras med 24.34 $/MWh. Helt otrolig siffra. Man kan undra om någon räknat ut motsvarande siffror för Sverige.

 2. sophiaalbertina Says:

  Viddernasman,

  Bra fråga. Svaret är tyvärr att det inte har funnits något politiskt intresse att redovisa de totala och verkliga kostnaderna och subventionerna på motsvarande sätt som man gör i USA

  Här är en redovisning av EN DEL AV SUBVENTIONERNA som går till vindkraftverk (http://www.landskapsskydd.nu/vind/vind190.htm)

  Tillkommer sedan andra subventioner såsom att vindkraftverk under en viss storlek inte behöver betala anslutningskostnaderna till elnätet, handeln med elceritifikat etc. etc.

  ”Vindkraftproduktionen i landet finansieras med ett antal beräkningsbara och några svårkalkylerbara subventioner. Det pris som vindkraftproducenten får ut består av följande delar:

  1. Det på marknaden gällande priset för råel från vattenkraft, kärnkraft och kraft från fossila ämnen som kol och olja. Priset bestäms numera på den internationella marknaden och varierar kraftigt. Ett slags snittpris kan för närvarande anges till 15 öre/kWh.

  2. Miljöbonus på 16.2 öre/kWh

  3. Extra vindkraftstöd på 9.0 öre/kWh utgår sedan elmarknaden släpptes fri 1 nov. 99. Tidigare utgick motsvarande indirekta stöd genom att eldistributionsföretagen tvingades köpa el av vindkraftföretagen till ett högt fast pris.

  4. Lokalt nätbidrag som varierar men uppskattas av vissa energiföretag till 4 öre/kWh.

  5. Moms 10.7 öre/kWh som samfällighetsföreningarna inte behöver betala in till momsmyndigheten utan får behålla.

  6. Investeringsbidrag som enligt Energimyndigheten kan beräknas till 6 öre/kWh.

  7. Andelsägarna i samfällighetsföreningarna är befriade från skatt på erhållen utdelning.

  Därutöver uppkommer kostnader för nätinvesteringar för att klara de varierande leveranserna från vindkraften. Vindkraftföretagen skall å andra sidan betala en viss anslutningsavgift som dock sannolikt inte täcker den verkliga kostnaden. Vad nettokostnaden blir för staten är dock svårkalkylerat för en utomstående.

  Den samlade subventionen för aktiebolag blir 34.2 öre/kWh och för samfällighetsföreningar 44.9 öre/kWh.”

 3. viddernasman Says:

  Om elpriset är 104 öre per kWh och subvention ligger på över 30 öre så innebär det att en tredjedel av den gröna energin betalas med allmänna medel.

  Kan detta vara förklaringen till varför vi har så svårt för att komma till skott med ”alternativa energikällor”. Incitamenten för att utveckla effektiva alternativ till olja och kol minskar för varje subentionerad kilowattimme eftersom man blir förlåten för teknikens tillkortakommanden.

  Tar man bort subventionen tvingar man fram en bättre teknik. Eller är marknaden så cynisk att man lägger ner produktionen av grön energi istället?

 4. Wind Power Exposed: The Renewable Energy Source is Expensive, Unreliable and Won’t Save Natural Gas. – And emits more CO2 than thought « UD/RK Samhälls Debatt Says:

  […] även mina inlägg om vindkraft: The Real Cost of Wind and Solar Power!,  Why on earth do we put up with this green extortion?,  All You Need To Know about Denmark and […]

 5. However costly, however uneconomic, however outright irrational you might have imagined windpower to be — the reality is even worse « UD/RK Samhälls Debatt Says:

  […] med liten effekt – 2,  Vindkraften som en mycket, mycket dyr bergochdalbana med liten effekt,  The Real Cost of Wind and Solar Power!,  Why on earth do we put up with this green extortion?,  All You Need To Know about Denmark and […]

 6. Vindkraften som en mycket, mycket dyr bergochdalbana med liten effekt – 11 « UD/RK Samhälls Debatt Says:

  […] med liten effekt – 2,  Vindkraften som en mycket, mycket dyr bergochdalbana med liten effekt,  The Real Cost of Wind and Solar Power!,  Why on earth do we put up with this green extortion?,  All You Need To Know about Denmark and […]

 7. The reality of wind power – Extremely high cost and unreliably « UD/RK Samhälls Debatt Says:

  […] The Real Cost of Wind and Solar Power!,  […]

 8. Vindkraften som en mycket, mycket dyr bergochdalbana med liten effekt - 13 « UD/RK Samhälls Debatt Says:

  […] The Real Cost of Wind and Solar Power!,  […]

 9. Åke Andersson Says:

  Intressanta siffror men det viktigaste att konstatera här är att de visar att energi från t.ex sol och vind skulle vara ”lönsam” redan idag om man vore tvungen att betala ett rimligt pris för att man använder atmosfären som soptipp för koldioxid. Ett rimligt pris för att dumpa koldioxiden i atmosfären är måhända 500 kr/kWh och det lär motsvara uppemot 30 öre/kWh.

  Med en pågående stark nedgående kostnadstrend för solenergi och en svagare sådan för vindenergi så är alltså dessa energislag fundamentala om vi ska kunna undvika en klimatkatastrof. När det gäller CCS (Carbon Capture and Storage) behövs mer underlag innan man kan bedöma dess konkurrenskraft och detsamma gäller för vågenergi. Här behövs det alltså mer allmänna medel för att förstå om dessa energislag kan spela en viktig roll att hejda den pågående mycket oroväckande utvecklingen. Men när det gäller sol och vind är bilden klar: de är lönsamma i ett vidare perspektiv redan idag.

 10. Record cold and snow in November – Wind Power at 12% output « UD/RK Samhälls Debatt Says:

  […] The Real Cost of Wind and Solar Power!  […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: