Om riksdagen röstar ja till FRA lagen den 17 juni så hamnar vi på samma nivå som Öst Tyskland under STASI eller Sovjet under KGB – 2!

Som en uppföljare till mitt tidigare inlägg om FRA lagen så kommer här ett UTMÄRKT EXEMPEL OM VAD DET EGENTLIGEN HANDLAR OM.

Stockholmsavdelningen av Piratpartiet har skickat ett brev till alla 178 riksdagsledamöter för de borgerliga partierna. Det är bara det att man har gjort det som om FRA lagen var antagen: Dvs. man har sprättat upp brevet och därefter tejpat igen det med stämpeln ”Granskat av Försvarets Brevanstalt”.

Brevet finns här:

http://rickfalkvinge.se/2008/06/13/uppsprattat-brev-till-riksdagsledamoter/

Här är innehållet i brevet som riksdagsledamöterna fick:

Det här är vad teknikneutral signalspaning innebär. Hur kändes det att få det uppsprättade kuvertet i handen?

Nästa vecka är du med om en votering där partiledningen och försvarsdepartementet försökt dölja ett antal saker för dig. Jag pratar om FRAs signalspaning. En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet.

Som du vet kan du genom ett tryck på ja-knappen medverka till att alla tele- och internetoperatörer ska tvingas dra en gigantisk kabel in till en signalspaningsmyndighet, som ska lyssna på allt som sägs, skrivs och kommuniceras i realtid.

Förespråkarna hävdar bland annat att signalspaningen inte kommer att gälla svenskar. Det är tekniskt sett sanning, men falskt uttryckt. Vad de inte säger i samma mening är att samma personal på FRA redan idag avlyssnar åt polisen med precis samma utrustning, spanar polisiärt på enskilda svenskar, men då är det inte signalspaning. Därför kan de hävda att just ”signalspaningen gäller inte svenskar”, men voteringen gäller i högsta grad hur vanliga svenskar ska avlyssnas. FRA används förresten inte bara polisiärt, utan också för kartläggning av extremistgrupper åt SÄPO. Sådant vi i dagligt tal kallar ”åsiktsregistrering”.

Referenser:

FRA sade själva detta i sin hearing den 12 april 2007 i riksdagen. Där klargörs väldigt tydligt att FRA har militära, politiska och polisiära uppdragsgivare. De senare är bl.a. SÄPO, Rikskriminalpolisen och Tullverket. SÄPO och Rikskrim syns tydligt på en slide från hearingen.

SOU 2003:32, den s.k. 11-september-utredningen, konstaterar också följande under punkt 4.4:

Genom flera typer av rapporter delger FRA sina underrättelser till olika uppdragsgivare. De flesta underrättelserna går till Försvarsmakten. Till mottagarna av FRA:s underrättelser hör även Regeringskansliet, Försvarets forskningsinstitut, Försvarets materielverk och inspektionen för strategiska produkter. Andra uppdragsgivare är Rikspolisstyrelsen (Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen) samt Tullverket. Rapporteringen till dessa uppdragsgivare, främst Säkerhetspolisen, innehåller bl.a. information om terrorism och extremism.

(fotnot) Den verksamhet som FRA bedriver i förhållande till sistnämnda kategori av uppdragsgivare omfattas, enligt FRA:s uppfattning, inte av regleringen i lagen om försvarsunderrättelseverksamhet.

Signalspaningslagen är mycket tydlig med att de myndigheter som bedriver signalspaning, t.ex. FRA, får använda sina resurser som stöd till polisen och säpo m.fl. när de inte just bedriver signalspaning:

4 § Inom försvarsunderrättelseverksamheten får det inte vidtas åtgärder som syftar till att lösa uppgifter som enligt lagar eller andra föreskrifter ligger inom ramen för polisens och andra myndigheters brottsbekämpande och brottsförebyggande verksamhet. Om det inte finns hinder enligt andra bestämmelser, får dock de myndigheter som bedriver försvarsunderrättelseverksamhet lämna stöd till andra myndigheters brottsbekämpande och brottsförebyggande verksamhet.

FRAs generaldirektör skriver själv i FRAs årsöversikt 2004:

FRA har även, i enlighet med myndighetens instruktion, under perioden även stöttat polisen genom att vid flera tillfällen medverkat till identifieringen av inblandade aktörer vid IT-relaterad brottslighet.

Fler referenser finns i bloggposten FRA spanar redan åt polisen.

Både FRA och MUST har haft uttryckliga instruktioner att lämna över allt som fastnar i näten som kan vara av polisiärt intresse till polisen. Inte nog med att de avlyssnar alla telefonsamtal de kan redan idag – de har alltså till och med gjort en polisiär bedömning av det överskottsmaterial som inte är intressant för signalspaningen, och lämnat över spaningsuppslag till polisen.

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/fri-+och+r%E4ttigheter” rel=”tag”>fri- och rättigheter</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/yttrandefrihet” rel=”tag”>yttrandefrihet</a>,<a href=”http://bloggar.se/om/fra” rel=”tag”>fra</a>

Referenser:

Återigen, FRAs egna uppgifter under hearingen den 12 april 2007:

”Skulle man i försvarsunderrättelseverksamheten komma på information som rör brottslig verksamhet ska den informationen överlämnas till de brottsbekämpande myndigheterna. Så görs redan i dag.” – Marie Hafström, Försvarsmakten

MUSTs regleringsbrev (se utdraget från 2001) är väldigt tydlig på den här biten och berör även FRAs signalspaning i just detta kapitel:

Information som saknar betydelse för myndigheternas försvarsunderrättelseverksamhet och, när det gäller Försvarsmakten, den militära säkerhetstjänsten skall, inom ramen för gällande bestämmelser, förstöras. Material som har ett sådant innehåll att det bör komma till polisens (säkerhetspolisen eller den öppna polisen) kännedom skall dock överlämnas dit.

Förespråkarna har hävdat att bara en ytterst liten del av trafiken kommer att faktiskt avlyssnas och sparas för analys, som ett resultat av väldigt sofistikerade sökbegrepp. Då har man helt ignorerat det som till och med Lagrådet påpekade rakt ut – integritetsintrånget sker när staten tilltvingar sig tillgång till den förtroliga korrespondensen och filtrerar den efter sökbegrepp, inte när något väljs ut för närmare granskning. Att sökbegreppen är automatiserade saknar betydelse i sammanhanget. Alla avlyssnas. Vad som väljs ut för närmare granskning, och processerna för det, är helt ointressant.

Referenser:

Här räcker det att citera Lagrådets yttrande rakt av –

Lagrådet anmärker att detta intrång, i motsats till vad som anges i lagrådsremissen men i enlighet med vad som har anförts av vissa remissinstanser, sker redan genom att staten bereder sig tillgång till teletrafiken och inte först när ett visst meddelande avskils för analys genom sökbegreppen. Karaktären av intrång förringas inte av att sökningen sker med automatiserad behandling.

Förespråkarna har hävdat att det bara gäller trafik med utlandet. I själva verket kommer det mesta även av korrespondensen helt mellan svenskar att omfattas av avlyssningsnätet – dels för att mycket av telefonsamtalen, mejlen och annan korrespondens korsar landsgränsen av tekniska skäl, men också för att det räcker att vidröra en av de avlyssningspunkter som kommer att etableras. Det är visserligen sagt att sådan trafik ska identifieras och inte ska analyseras vidare. Men då har den redan blivit avlyssnad, och brevhemligheten är bruten.

Referenser:

Regeringens egen IT-expert, Patrik Fältström, säger rakt ut att det inte går att urskilja inhemsk från gränsöverskridande trafik. I sin senaste bloggpost kallar han konceptet att tro att det går att skilja dem åt för trams.

Elektroniska signaler går inte fågelvägen, utan den tekniskt effektivaste och billigaste vägen.

I Tyskland har det nyligen konstaterats att införseln av datalagringsdirektivet gör att 11% redan har avstått från känsliga kontakter, och över hälften (52%) kommer inte att ringa till personer som psykologer, äktenskapsrådgivare eller beroendehjälplinjer eftersom de vet att det registreras. Sådan självcensur hos medborgarna blir resultatet av en allmän avlyssning. Trafikdatalagringen som införts i Tyskland, som ligger till grund för de här sifforna, går inte ens in på innehållet i kommunikationen, vilket FRA-lagen gör. Vill du bära den hand som avskaffar brevhemlighet och meddelarskydd? Den hand som får Sveriges medborgare att känna sig så olustiga över att de är övervakade, att de… slutar prata? Att de börjar se sig om hörnet? Att de blir… tysta, rädda för att rödflaggas i systemen? För det är det observerade resultatet.

Referens:

Undersökning från Tyskland om trafikdatalagringens effekter på allmänheten (sida på engelska http://www.kreativrauschen.com/blog/2008/06/04/data-retention-effectively-changes-the-behavior-of-citizens-in-germany/).

Lagförslaget handlar inte om ett verktyg i marginalen för några tekniker som sitter och sysslar med omvärldsbevakning. Det handlar om demokratins fundamenta.

Rösta nej.

Etiketter: ,

4 svar to “Om riksdagen röstar ja till FRA lagen den 17 juni så hamnar vi på samma nivå som Öst Tyskland under STASI eller Sovjet under KGB – 2!”

 1. Välkommen till Stasi och KGB land - 3! « UD/RK Samhälls Debatt Says:

  […] Se även mina inlägg: Välkommen till Stasi och KGB land – 2!,  Välkommen till Stasi och KGB land!, Om riksdagen röstar ja till FRA lagen den 17 juni så hamnar vi på samma nivå som Öst Tyskland under STASI eller Sovjet under KGB! och Om riksdagen röstar ja till FRA lagen den 17 juni så hamnar vi på samma nivå som Öst Tyskland u… […]

 2. Välkommen till Stasi och KGB land - 5! « UD/RK Samhälls Debatt Says:

  […] Se även mina inlägg: Välkommen till Stasi och KGB land – 4!,  Välkommen till Stasi och KGB land – 3!,  Välkommen till Stasi och KGB land – 2!,  Välkommen till Stasi och KGB land!, Om riksdagen röstar ja till FRA lagen den 17 juni så hamnar vi på samma nivå som Öst Tyskland under STASI eller Sovjet under KGB! och Om riksdagen röstar ja till FRA lagen den 17 juni så hamnar vi på samma nivå som Öst Tyskland u… […]

 3. Välkommen till Stasi och KGB land - 7! « UD/RK Samhälls Debatt Says:

  […] Se även mina tidigare inlägg:  Välkommen till Stasi och KGB land – 6!,  Välkommen till Stasi och KGB land – 5!,  Välkommen till Stasi och KGB land – 4!,  Välkommen till Stasi och KGB land – 3!,  Välkommen till Stasi och KGB land – 2!,  Välkommen till Stasi och KGB land!, Om riksdagen röstar ja till FRA lagen den 17 juni så hamnar vi på samma nivå som Öst Tyskland under STASI eller Sovjet under KGB! och Om riksdagen röstar ja till FRA lagen den 17 juni så hamnar vi på samma nivå som Öst Tyskland u… […]

 4. Välkommen till Stasi och KGB land - 10! « UD/RK Samhälls Debatt Says:

  […] Se även mina inlägg: Välkommen till Stasi och KGB land – 9!,  Välkommen till Stasi och KGB land – 8!,  Välkommen till Stasi och KGB land – 7!,  Välkommen till Stasi och KGB land – 6!,  Välkommen till Stasi och KGB land – 5!,   Välkommen till Stasi och KGB land – 4!,  Välkommen till Stasi och KGB land – 3!,  Välkommen till Stasi och KGB land – 2!,  Välkommen till Stasi och KGB land!, Om riksdagen röstar ja till FRA lagen den 17 juni så hamnar vi på samma nivå som Öst Tyskland under STASI eller Sovjet under KGB! och Om riksdagen röstar ja till FRA lagen den 17 juni så hamnar vi på samma nivå som Öst Tyskland u… […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: