Välkommen till Stasi och KGB land!

Det finns så  oändligt mycket att säga om detta sanslösa och totalt rättsvidriga förslag som borgarna nu har genomdrivit mot folkets och sina egna partimedlemmars vilja. Jag började skriva ett inlägg och när jag hade skrivit 4 A4 sidor och var bara i början av allt som behövde sägas så insåg jag att det går inte – det blir på tok för långt. Så därför blir det här bara några korta påpekanden.

Det finns en mängd utmärkta bloggar som i detalj har följt detta och drivit frågan – läs dem.

Se även mina inlägg: Om riksdagen röstar ja till FRA lagen den 17 juni så hamnar vi på samma nivå som Öst Tyskland under STASI eller Sovjet under KGB! och Om riksdagen röstar ja till FRA lagen den 17 juni så hamnar vi på samma nivå som Öst Tyskland under STASI eller Sovjet under KGB – 2!

Sverige: Ett land där parlamentet på ”frivillig” väg avskaffar integritetsskyddet och rättsstaten för vanliga medborgare I BROTT MOT grundlagen, Europakonventionen om mänskliga fri- och rättigheter och FN: s deklaration om mänskliga rättigheter.

Massmedia: Totalt svikit i ALLA avseenden med några få, mycket få undantag.

Borgliga politiker: Totalt svikit i ALLA avseende med ETT lysande undantag (Camilla Lindberg FP). Ni förlorade just valet 2010. Och alla dessa s.k. ledande namn i partierna plus ALLA MINISTRAR – KNÄPPTYSTA under hela processen och sedan röster de lydigt ja. Det är ”värdiga” representanter vi har i riksdag och regering!

Blogsfären: Ett stort tack till alla som har kämpat och bidragit till att frågan ÖVER HUVUDTAGET KOM UPP PÅ BORDET. Det var nära att lyckas men stupade på mållinjen p.g.a. fega och ryggradslösa politiker.

Remissvar:

Rikspolisstyrelsen – ”Förslagen tyder på en skrämmande brist på förståelse för de krav i fråga om skydd för personlig integritet som följer av regeringsformen och Europakonventionen om skydd för de grundläggande fri- och rättigheterna. Dessutom är det självklart att i en rättsstat är brottsbekämpning en uppgift för civila myndigheter.”

Justitiedepartementet -”Förslaget innebär ett integritetsintrång som saknar motstycke i ett internationellt perspektiv. Det är helt främmande för vårt statsskick att ge regeringen eller Regeringskansliet befogenheter att i politisk ordning fatta de avgörande besluten om avlyssning av telekommunikationer.”

SÄPO – ” Även om verksamheten benämns signalspaning är det viktigt att understryka att resultatet är detsamma som när polisen verkställer hemlig teleavlyssning, dvs. det allmänna får del av sådan kommunikation mellan personer som annars är skyddad mot avlyssning. Det är således fråga om en massiv telefonavlyssning och förslaget innebär en kränkning av enskilds integritet som vida överstiger den kränkning som förslagen om buggning och preventiva tvångsmedel sammantaget innebär.”

Carl Bildts (min chef) blogginlägg: (http://carlbildt.wordpress.com/2008/06/17/svarforestalig-upphetsning/): Ovanligt ”mindre intelligent” inlägg för att uttrycka saken milt.

Kafka land: Det absurda att några av de bästa inläggen mot kom från några kommunister (i vanliga fall diktaturkramare) och miljöpartister. Dvs. kommunister och miljöpartister som aktivt samarbetade med och stödde den förra sosse regeringen som tog fram ursprungsförslaget till hela denna sörja. Samma kommunister och miljöpartister som vill stödja och ingå i en ny sosse regering. Och samma sosse regering skulle utan att tveka driva igenom sitt ursprungsförslag utan de borgligas påhängda ”lull lull”. Och samma sossar röstade NU emot sitt (i grunden) eget förslag.

Någon som hänger med?

FRA: s nya motto: ”Schild und Schwert der Partei” (Stasis gamla motto).

Citat från ”debatten” i riksdagen:

Helena Riviere M: ”I en välfärdsstat som vår är staten inblandad i vår privata sfär vare sig vi vill det eller inte. Den personliga integriteten är därför lika mycket ett eget ansvar som en rättighet. Det grundlagen borde försöka återuppväcka hos individen, fru talman, är strävan efter inre frihet, viljan att ha ett eget jag. Med hänvisning till personlig integritet i den meningen yrkar jag bifall till utskottets förslag i betänkandet.”

Hans Wallmark M: ”Fru talman! I fråga om försvarsutskottets betänkande angående lag om signalspaning yrkar jag ingenting.”

Partipiskan:

Karl Sigfrid (m) beslutade att följa sitt samvete och rösta nej till FRA-avlyssningen.

För att vara juste mot sin partigrupp sände han ut ett mail till dess ledamöter för att berätta om sitt ställningstagande inför eftermiddagens gruppmöte.

Någon av dessa ledamöter sänder snabbt mailet vidare till Politikerbloggen – som naturligtvis kör nyheten. Och bums finns den i alla media.

Sedan blir det moderat gruppsammanträde. Där blir Karl Sigfrid utskälld av så väl statsministern som sin gruppledare. Därefter vidtar ”kamratfostran”. Ett 30-tal ledamöter i den moderata partigruppen skäller ut honom så kvistarna yr. Till slut orkar han inte mer och accepterar att bli utkvittad.

Inte en enda medlem i den moderata partigruppen ställde upp för honom. Inte en! Ingen försökte ens ge det hela en mänsklig aspekt. Detta gör mig mörkrädd. Jag känner en del av de här människorna. Och de betedde sig som monster.

Karl Sigfrid kördes helt enkelt ut ur huset med beskedet att han inte får visa sig i riksdagen i morgon.

Man kan i och för sig argumentera kring att detta var vad man kunde förvänta sig skulle ske när någon hotar Reinfeldts nya moderater – genom att vilja rösta för frihet, medborgarnas integritet och i enlighet med sina principer och sitt samvete. Men det försvarar ändå inte partigruppens svinaktiga beteende.

http://henrikalexandersson.blogspot.com/2008/06/moderata-svinerier.html

Omröstningen:

FöU15 Lag om signalspaning m.m. (förnyad behandling)

1. utskottet

2. res. (s, v, mp)

Votering:

143 för utskottet

138 för res.

1 avstod

67 frånvarande

Kammaren biföll utskottets förslag.

Partivis fördelning av rösterna:

För utskottet: 80 m, 23 c, 21 fp, 19 kd

För res.: 105 s, 1 fp, 19 v, 13 mp

Avstod: 1 fp 

Frånvarande: 25 s, 17 m, 6 c, 5 fp, 5 kd, 3 v, 6 mp 

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=101&bet=2007/08:132

Framtiden: Nu gäller det att på alla sätt förhindra att detta lagförslag verkställs och blir gällande lag. Hela vägen till Europadomstolen.

 Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/fri-+och+r%E4ttigheter” rel=”tag”>fri- och rättigheter</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/yttrandefrihet” rel=”tag”>yttrandefrihet</a>,<a href=”http://bloggar.se/om/fra” rel=”tag”>fra</a>

Etiketter: ,

7 svar to “Välkommen till Stasi och KGB land!”

 1. Leif Says:

  Bara ett litet påpekande, i en för övrigt eminent redogörelse.
  Vi har inga borgliga partier i Sverige.
  Jag är medveten om att mitt uttalande kommer att tas som ett skämt hos en del, ignoreras av de flesta, men faktum kvarstår.
  Inget parti uppfyller kriteriet för beteckningen borgligt. Inget parti är för medborgerliga friheter. Inget parti är för skattesänkningar o.s.v.

 2. Swenson Says:

  På denna blogg har förutom hysterin mot global warming nu också lagts debatten om Lex Orwell. Det är utmärkt!

  Nu gäller att knäcka hela påståendet om människans påverkan på jordens klimat genom CO2-utsläppen. Det finns inga vetenskapligt hållbara bevis för att det går att göra något åt en eventuell globaluppvärmning på 1-2 grader C om 100 år. Det troligaste om man skall dra slutsatser av läget idag är att vi snarare går mot en global cooling som vi människor inte heller kan göra något för att hindra.

  Bara påståendena och den enorma propagandan om Global warming och att den är föranledd av påverkan från människan har lett till att IPPC och Al Gore i realiteten medverkat till att skapa hungersnöd i delar av den fattiga världen (jfr etanolen) och panik (utsläppsrätter) i västvärlden genom enorma ekonomiska spekulationer (olja och gas) och beskattningar (miljöskatter) av fullständigt ofattbart slag. Kampen mot detta oseriösa geschäft måste gå vidare.

  Den nuvarande regeringen med Reinfeldt i spetsen och oppositionen kommer att gå på en smäll värre än Lex Orwell-debatten (som för övrigt bara har börjat eftersom slutet kommer att bli den totala kollapsen för hela projektet när bloggvärldens attacker och upplysningar om hur man skall döda signalspaningen fått fart – den är på väg). Så osakligt och oskickligt som miljöfrågorna och miljöbeskattningen hanteras kommer riksdagspolitikerna och Riksdagen att förlora så mycket i anseende att nya partier kommer att bildas inför 2010.

  Lex Orwell skall bekämpas med alla medel. Det är nu bara bloggvärlden som kan sätta fart på diskussionerna och se till att nästa val centreras kring Lex Orwell. Riksdagens beslut är inte bara odemokratiskt det är de facto olagligt, oanständigt, omänskligt och förnedrande fö ren hel befolkning i ett land som hittills kallat sig för demokratiskt.

  Många har i modern tid frågat sig hur en Hitler och ett nazistparti på demokratiska grunder kunde ta makten i Tyskland på 30-talet. Förstod inte det tyska folket vad som höll på att hända? Hur var det möjligt? Nu vet vi! Det börjar med de små stegen av inskränkning i människornas integritet och frihet. Inte ens Hitler skaffade sig Lex Orwells omfattande spaningsmöjligheter på den egna befolkningen förrän han hade nationen i ett diktatoriskt järngrepp. Hitler tog i början små små djävulska steg. I Sverige tar de politiska makthavarna reservationslöst och naivt klivet direkt.

  Miljöpolitik skall handla om strävan efter ren luft, rent vatten och hänsyn till naturen.

 3. sophiaalbertina Says:

  Leif,

  Jag håller med men jag använde den gängse traditionella beteckningen för blocken för att göra det lite enklare att beskriva. Om man ser det i europeiskt perspektiv så blir det ännu tydligare. I Europa har du ju hela skalan från rent fascistiska partier via traditionellt konservativa partier (ofta med katolsk bakgrund) via allmänt borgerliga partier osv. via anarkistiska partier ut till ”riktiga” gammal kommunistiska partier.

  I det här perspektivet och på den skalan så ligger ju alla de svenska partierna inklämda lite till vänster från mitten. Och med de ”nya” moderaterna så har det ju förskjutits ännu mer.

 4. Välkommen till Stasi och KGB land - 2! « UD/RK Samhälls Debatt Says:

  […] UD/RK Samhälls Debatt Ett rättframt, öppet och intressant forum! « Välkommen till Stasi och KGB land! […]

 5. Välkommen till Stasi och KGB land - 3! « UD/RK Samhälls Debatt Says:

  […] även mina inlägg: Välkommen till Stasi och KGB land – 2!,  Välkommen till Stasi och KGB land!, Om riksdagen röstar ja till FRA lagen den 17 juni så hamnar vi på samma nivå som Öst Tyskland […]

 6. Välkommen till Stasi och KGB land - 51! « UD/RK Samhälls Debatt Says:

  […] bl.a. mina inlägg: Välkommen till Stasi och KGB land!,  Välkommen till Stasi och KGB land – 3!,  Välkommen till Stasi och KGB land – 4!,  […]

 7. Hur våra politiska partier har sålt ut ALLT vad fri- och rättigheter heter! « UD/RK Samhälls Debatt Says:

  […] den 17 juni så hamnar vi på samma nivå som Öst Tyskland under STASI eller Sovjet under KGB!, Välkommen till Stasi och KGB land! till Warning! In Case of Terrorist attack: Keep Your Wits! Do not discard brain (Välkommen till […]

Lämna ett svar till Välkommen till Stasi och KGB land - 2! « UD/RK Samhälls Debatt Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: