Archive for 2 juli, 2008

Välkommen till Stasi och KGB land – 5!

2 juli, 2008

Motståndet har som sagt bara börjat och vår intälägänta politiker förstår som vanligt ingenting. Och dessto mer de ”uttalar” sig eller ”förklarar” sig dessto med bevisar de att de ingenting har förstått av det demokratiska haveri de har ställt till med. Och att de inte förstår ett smack av tekniken och hur Internet fungerar.

Sverige är alltså ett land där parlamentet på ”frivillig” väg avskaffar integritetsskyddet och rättsstaten för vanliga medborgare I BROTT MOT grundlagen, Europakonventionen om mänskliga fri- och rättigheter och FN: s deklaration om mänskliga rättigheter.

Som ytterligare ett bevis på att FRA lagen bryter mot Europakonventionen om mänskliga fri- och rättigheter kommer här ett utslag i Europadomstolen i går.

Vad det rör sig om är att brittiska och irländska människorätts organisationer som blev avlyssnade av det brittiska försvarsdepartementet (Electronic Test Facility (”ETF”) under IRA: s terrorkampanj.

Lägg märke till skillnaden: på Nord Irland var det s.a.s. ”skarpt läge”. IRA avrättade, mördade och sprängde civila, poliser och miltitär etc. PÅ RIKTIGT.

OCH ÄNDÅ SÅ VAR DENNA AVLYSSNING OLAGLIG EFTERSOM DEN RIKTADE SIG MOT CIVILPERSONER SOM INTE VAR INBLANDADE.

I Sverige skall alltså hela svenska folket massavlyssnas p.g.a. obestämda och odefinierade ”yttre” hot.

Och det hela blir ju ytterligare patetiskt och tragiskt med tanke på att det är samma regering (plus föregående) SOM TOTALT HAR MONTERAT NER VÅRT FÖRSVAR OCH FÖRMÅGAN ATT VÄRNA VÅRT TERRITORIUM.

(Se även mina tidigare inlägg: ”Vi har en Försvarsmakt i fullständigt fritt fall”Vi har en Försvarsmakt i fullständigt fritt fall – 2,   Försvaret – vilken total INKOMPETENS!Vårt dyra lilla kastrerade försvar!, Vårt dyra lilla försvar – 2 och  Vårt dyra lilla försvar)

Vi skall alltså massavlyssnas för att skydda oss mot ”yttre” hot SAMTIDIGT SOM VI INTE KAN FÖRSVARA VÅRT TERRITORIUM!

Och för detta skådespel så offrar våra intälägänta politiker svenska folkets integritet och rättssäkerhet!

Se även mina inlägg: Välkommen till Stasi och KGB land – 4!Välkommen till Stasi och KGB land – 3!Välkommen till Stasi och KGB land – 2!Välkommen till Stasi och KGB land!, Om riksdagen röstar ja till FRA lagen den 17 juni så hamnar vi på samma nivå som Öst Tyskland under STASI eller Sovjet under KGB! och Om riksdagen röstar ja till FRA lagen den 17 juni så hamnar vi på samma nivå som Öst Tyskland under STASI eller Sovjet under KGB – 2!

Blogginlägget finns här:

http://rickfalkvinge.se/2008/07/02/hogaktuell-dom-i-europadomstolen/

Domen i Europadomstolen finns här:

http://euwiki.org/index.php/ECtHR/58243/00

”Vi har länge sagt att FRA bryter mot Europakonventionen – och därmed mot svensk grundlag.

Idag kom den här domen från Europadomstolen (som dömer just om Europakonventionen). Det var Erik Josefsson som hittade den. Jag citerar honom:

1 Principal facts

The applicants are Liberty, British Irish Rights Watch and the Irish Council for Civil Liberties, a British and two Irish civil liberties’ organisations based in London and Dublin, respectively.

The case concerned the applicant organisations’ allegation that, between 1990 and 1997, their telephone, facsimile, e-mail and data communications, including legally privileged and confidential information, were intercepted by an Electronic Test Facility operated by the British Ministry of Defence.

Från domen:

FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY

1. Declares the application admissible;

2. Holds that there has been a violation of Article 8 of the Convention;

En myndighet som arbetade under försvarsdepartementet (hej FRA) avlyssnade i hemlighet telefon- och datakommunikation (hej FRA).

Det här är tillämpligt även på FRAs nuvarande verksamhet med spaning i luften.

FRAs verksamhet ska inte regleras. Den är grundlagsstridig. Bryter mot grundläggande demokratiska fundamenta. Myndigheten ska läggas ner. Läggas ner, bommas igen, och ersättas med ingenting alls.”

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/fri-+och+r%E4ttigheter” rel=”tag”>fri- och rättigheter</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/yttrandefrihet” rel=”tag”>yttrandefrihet</a>,<a href=”http://bloggar.se/om/fra” rel=”tag”>fra</a>

Annonser

%d bloggare gillar detta: