Archive for 8 juli, 2008

Välkommen till Stasi och KGB land – 14!

8 juli, 2008

Som ett komplement till mitt inlägg Välkommen till Stasi och KGB land – 12! , som handlade om våra intälägänta politiker som inte som vanligt förstår någonting. Och dessto mer de ”uttalar” sig eller ”förklarar” sig dessto med bevisar de att de ingenting har förstått av det demokratiska haveri de har ställt till med. Och att de inte förstår ett smack av tekniken och hur Internet fungerar.

(Se även mitt inlägg Välkommen till Stasi och KGB land – 10! plus alla andra)

Problemet är ju bara att det finns hur mycket intälägänta kommentarer eller ”förklaringar” som helst att välja på när det gäller FRA lagen. Politikerna gillar ju (när det inte kostar något) att komma med högtravande utspel, debattinlägg etc. där de talar om HUR VIKTIGA DE DEMOKRATISKA PRINCIPERNA ÄR OCH ATT VI MÅSTE VÄRNA OCH FÖRSTÄRKA VÅRT RÄTTSSAMHÄLLET etc. OCH HUR AKTIVT JUST DE ”KÄMPAR” FÖR ATT UPPNÅ/FÖRSTÄRKA/FÖRBÄTTRA etc. DESSA MÅL.

Nå, här kommer två exempel på politiker som pratar högt och ”modigt” när det inte gäller något. Men som RASKT, när det verkligen gällde något VIKTIGT och GRUNDLÄGGANDE – som svenska folkets integritet och rättsskydd, sålde ut ALLA SINA principer för att lydigt och fogligt följa partiordern.

Ja menar, vad är svenska folkets integritetsskydd och rättsstaten för vanliga medborgare värda när man istället snällt kan lyda sin partiordförande och få en klapp på huvudet som duktig gosse/flicka efteråt.

Och därmed glatt och med gott hjärta rösta för att avskaffa dessa fundamentala GRUNDSTENAR i en demokrati (som är värd namnet).

Och för att visa hur EXTRA DUKTIG MAN ÄR, SÅ GÖR MAN DET I BROTT MOT grundlagen, Europakonventionen om mänskliga fri- och rättigheter och FN: s deklaration om mänskliga rättigheter.

Att jag bl.a. valt dessa två beror på att de båda är jurister (vilket skämt och hån).

Den ena är Allan Widman, FP, JURIST och sitter i försvarsutskottet som har handlagt hela FRA frågan. Och denne rakryggade förkämpe för demokratin har bl.a. sagt följande:

” Han menar att lagen är tillräckligt säker och att svensken inte kommer avlyssnas.

– Är det så att vi upptäcker en kommunikation mellan två i Sverige så står det uttryckligen i lagen att den informationen ska förstöras.

Han poängterar vidare att lagen inte ger utrymme för FRA att utlämna enskilda personer.

Om en person i Sverige skickar ett mejl utomlands om att han ska bomba Sverige och FRA fångar upp det, så är det informationen om hotet som skickas vidare, inte något om personen.”

Vidare en kommentar till det faktum att Anders Wik (överdirektör för FRA) erkänt att FRA var medvetna om att de i sitt ”arbete” bryter mot grundlagen OCH Europakonventionen ”- Lagen fungerar så att det inte är olagligt om det inte uttryckligen står att det är det.”

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=154520

http://rickfalkvinge.se/2008/05/31/anders-wik-overdirektor-for-fra-berattar/

 Den andre är Henrik von Sydow , M, Jurist och ledamot i riksdagens konstitutionsutskott och företräder även moderaterna i Grundlagsutredningen.

Och denne rakryggade förkämpe för demokratin har bl.a. sagt följande i en debattartikel i DN den 11/1-2007:

Rubrik: ”Försvarsministern satsar på att bygga en kontrollstat” och i ingressen ”Släng övervakningsförslaget i papperskorgen, Odenberg!”.

”Försvarsminister Mikael Odenbergs departement har dammat av ett gammalt förslag som ger Försvarets radioanstalt i stort sett fria händer att filtrera innehållet i vanliga människors telefonsamtal. I stället för att ta ytterligare steg mot storebrorssamhället borde försvarsministern placera Leni Björklunds utskällda departementspromemoria där den hör hemma: i papperskorgen.

Säpo beskriver försvarsdepartementets förslag som ”främmande för det statsskick vi känner”. Onekligen innebär försvarsdepartementets pm en övergång till något vi aldrig haft i Sverige: En generell övervakning genom filtrering av vanliga människors dagliga kommunikation. I telenätet går de flesta av våra telefonsamtal, e-post, fax och sms. Där går företags affärskommunikation. Där går journalisters och granskande myndighetstjänstemäns samtal.”

”Förslaget medför en kraftig utökning av avlyssning och övervakning av vanliga människor. Vi vet av erfarenhet att all övervakning medför risk för missbruk och läckage. Alla de riskerna ökar dramatiskt med försvarsdepartementets förslag – på bekostnad av enskilda människors rättssäkerhet och integritet.

”Förslaget i promemorian saknar effektivt skydd och starka barriärer för människors privatliv. För att telefonsamtal i dag ska få avlyssnas av polisen krävs det en konkret misstanke om brott riktad mot en viss person och ett förhandstillstånd av domstol.”

”Mycket tyder på att försvarsdepartementets förslag bryter mot regeringsformens och Europakonventionens krav på nödvändighet för att tillåta inskränkningar i människors privatliv.”

”Vi måste akta oss för att bygga upp en kontrollstat som – trots de goda syften som i dag föreligger – lätt kan missbrukas för andra ändamål av en annan regering i en annan tid. Vi kan helt enkelt inte utgå från att våra makthavare alltid är goda – så varför då sätta verktyg på plats som riskerar att bli till grundskott mot den enskilda människans grundläggande fri- och rättigheter?”

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=604363

Ja just det!!!!!!  Så det var väl därför som du rakryggat röstade igenom lagen som medför just allt detta som du så riktigt varnar för!

Visst är det skönt och tryggt med sådana värdiga företrädare i riksdagen! Som är satta att VÄRNA OCH FÖRSVARA VÅRA DEMOKRATISKA rättigheter.

Som sagt – Motståndet har bara börjat och fortsätter!

Till sist en film som släpptes drygt en vecka innan omröstningen 17/18-6. Där man ställer sitt hopp till de unga ”liberala” profilerna i C och FP.

Nå, vi vet ju hur det gick – Tyvärr!

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/fri-+och+r%E4ttigheter” rel=”tag”>fri- och rättigheter</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/yttrandefrihet” rel=”tag”>yttrandefrihet</a>,<a href=”http://bloggar.se/om/fra” rel=”tag”>fra</a>


%d bloggare gillar detta: