Archive for 10 juli, 2008

Välkommen till Stasi och KGB land – 18!

10 juli, 2008

FRA som alltså skall ”anförtros” av våra intälägänta politiker att massavlyssna det svenska folket enligt en lag som avskaffar integritetsskyddet och rättsstaten för vanliga medborgare I BROTT MOT grundlagen, Europakonventionen om mänskliga fri- och rättigheter och FN: s deklaration om mänskliga rättigheter.

Där nu politikerna högt och ljudligt har talat om alla dessa ”kontrollstationer” som man nu i ALL HAST har tillfört FRA lagen som en ”garant” för att ALLT skall gå ”rätt till”.

Nå det börjar ju inte så bra – FRA bryter redan mot den gamla offentlighetsprincipen! Som dessutom säger att varje myndighet SKYNDSAMT måste efterkomma en sådan begäran. Det är bara mycket specifika fall där man kan dröja ETT TAG med att svara. Och då måste myndigheten skyndsamt meddela detta till frågeställaren.

FRA vill alltså INTE ENS TALA OM HUR MÅNGA EMAIL MAN FÅTT DE SENASTE VECKORNA. Ett klart brott mot offentlighetsprincipen

Och denna myndighet skall alltså få tillgång TILL ALL VÅR ELEKTRONISKA KOMMUNIKATION via kabel. Och vara ett ”värn” mot ”yttre hot”.

Artikeln i dagens GP finns här:

http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=913&a=432090

FRA vägrar lämna ut uppgifter om mejl

Trots offentlighetsprincipen vägrar Försvarets radioanstalt att lämna ut uppgifter om hur många mejl allmänheten sänt till myndigheten den senaste månaden.

– FRA är skyldiga att lämna uppgifter som inte är hemliga. Det finns sekretessbestämmelser för FRA, en allmän och en försvarssekretess med hänvisning till rikets säkerhet. Om FRA gör bedömningen att uppgifter inte är hemliga har man rätt ta ta del av dem, säger Jörgen Bure, byråchef hos justitieombudsmannen.

Han har svårt att se vad som skulle vara så kontroversiellt i att tala om hur många mejl myndigheten fått från allmänheten.

Den uppgiften visar sig vara lika väl förborgad som en statshemlighet.

Uppmanades vidarebefordra mejl

Det började som ett vanligt kollsamtal från GP:s redaktion till FRA i måndags.

Efter den uppmärksammade FRA-omröstningen bombarderades riksdagsmän som röstat ja med sex miljoner mejl från en missnöjd allmänhet.

På en av FRA-motståndarnas hemsidor, FRApedia, uppmanas allmänheten att vidarebefordra kopior på alla sina mejl direkt till myndigheten, och begära att mejlen som offentliga handlingar diarieförs och får diarienummer.

GP ville veta hur många mejl av den här typen som inkommit till Försvarets radioanstalt.

Svaret lät vänta på sig. Generaldirektören Ingvar Åkessons sekreterare, Kristina Oscarsson, bollade vidare frågan till FRA:s säkerhetschef, Pär Landby. Han hade noterat uppmaningen, men hade i övrigt inga kommentarer.

Tillbaka till generaldirektörens sekreterare, som på den tredje dagen vidarebefordrade ett mejl från FRA:s generaldirektör Ingvar Åkesson, som svarade följande:

”FRA har noterat en ökning av inkommande e-post under de senaste 2-3 veckorna. Vi har fått avsevärt fler inkommande e-brev per dygn än normalt.

Alla inkomna e-brev som är allmän handling diarieförs. Däremot gallras (raderas) sådan inkommen e-post som är obegriplig, meningslös eller saknar betydelse för myndighetens verksamhet och övrig e-post som kan anses vara spam”.

”Märkligt”

En bekräftelse på att allmänheten sänt fler mejl än vanligt till FRA – men fortfarande inget svar på hur många.

GP kontaktar FRA:s registrator, som säger att hon inte är rätt person att uttala sig.

Vi kontaktar ånyo sekreteraren Kristina Olofsson:

– Du kan inte få något annat svar än det du fått, säger hon.

Byråchefen Jörgen Bure, på JO, tycker det är märkligt att FRA inte kan svara på hur de hanterar konkreta mejl.

– Detta är ju så uppmärksammat att de borde kunna svara på hur de gjort med detta, säger han.

Marie Kennedy

Fakta: Offentlighetsprincipen

Grundläggande princip för svensk rättskipning och offentlig förvaltning. Allmänna handlingars offentlighet regleras i tryckfrihetsförordningen (TF). Undantagen anges i sekretesslagen.

En allmän handling, är en handling som förvaras hos en myndighet och som antingen inkommit dit eller upprättats där.

En allmän handling är offentlig, om inte sekretesslagen innehåller någon föreskrift som möjliggör hemlighållande. Allmän handling som är offentlig skall på begäran genast lämnas ut av den myndighet där den förvaras. Vägran att lämna ut kan överklagas, i sista hand till Regeringsrätten.

Källa: Nationalencyklopedin

Copyright © 1995 – 2008 Göteborgs-Posten

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/fri-+och+r%E4ttigheter” rel=”tag”>fri- och rättigheter</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/yttrandefrihet” rel=”tag”>yttrandefrihet</a>,<a href=”http://bloggar.se/om/fra” rel=”tag”>fra</a>

Temperature data – What it really means.

10 juli, 2008

Temperaturdata brukas nästan alltid presenteras i form av grafer som visar avvikelser från det ”normala” (anomalies). Dessa grafer visar ALLTSÅ INTE DEN FAKTISKA TEMPERATUREN UTAN ENBART AVVIKELSEN FRÅN DEN ”NORMALA” TEMPERATUREN.

Effekten av detta presentationssätt blir att det hela ser mycket mer dramatiskt ut på grafen än vad det i själva verket är. Eftersom graferna är konstruerade för ATT BETONA SKILLNADER.

Detta är ett faktum som Global Warming Hysterikerna med IPCC, Al Gore et consortes i spetsen har utnyttjat för att försöka ”påvisa” som de säger ”drastiska” temperaturförändringar som varit. Allt i syfte att skrämma upp vanligt folk och driva sin Global Warming Agenda.

Det här har med tiden blivit väldigt svårt eftersom temperaturen i stort sett har varit ”stilla” de senaste 10 åren. Och sjunkit drastiskt de senaste 1 ½ åren (0,65 grader).

Det första exemplet är den globala temperaturen RSS MSU monthly mean anomaly för de senaste 10 åren:

(OBS! Klicka på graferna så blir de större)

 

Grafen finns här Very Cold May – Global Mean Temperature (RSS) sunk – 0,083 C

Eller så ser det ut så här som visar skillnaden i tioendelsgrader (UAH monthly globally averaged lower atmospheric temperature variations since 1979 as measured by NOAA and NASA satellites):

Grafen finns här: http://www.weatherquestions.com/Roy-Spencer-on-global-warming.htm
 
Men, OCH HÅLL I ER NU, om man tittar på ” actual global mean temperature”, dvs. hur den globala temperaturen har varit ENLIGT MÄTDATA de senaste 156 åren. OCH INTE TITTAR PÅ AVVIKELSEN (anomaly) så ser grafen ut så här:

(Observera att de senaste 1 ½ årens sänkning INTE FINNS MED)

 Grafen finns här: http://www.ipa.org.au/library/59-1_CertaintyCloudsIPCC.pdf

WOH! Vilken skillnad! För att se de mycket små variationerna så måste ni faktiskt plocka fram luppen och förstora ganska mycket INNAN NI SER NÅGON SKILLNAD.

Det är alltså DETTA som skulle vara en OMEDELBAR FARA FÖR JORDENS UNDERGÅNG enligt IPCC och mr Gloom and Doom Al Gore.

Dessa herrar och damer vill alltså spendera biljontals och åter biljontals kr (1 000 000 000 000) av våra skattepengar, och ta oss tillbaks till den levnadsstandard vi hade på 1800 talet. För att ”bekämpa” detta ”enorma” och omedelbara ”hot” mot mänskligheten och naturen.

Som en liten jämförelse låt oss först se på temperaturutvecklingen de senaste 422 700 åren. Som ser ut så här:

(OBS! Klicka på graferna så blir de större)

 

Och en förstoring av de senaste 13 000 åren ser ut så här:                           

  

Graferna finns här:

https://uddebatt.wordpress.com/2008/01/09/422-700-ar-av-temperaturdata-fran-antarktis/

Och för att fortsätta temperaturjämförelsen låt oss se på temperaturutvecklingen de senaste 2 miljarder åren. Som ser ut så här:

 

Grafen finns här:https://uddebatt.wordpress.com/2008/04/14/2-miljarder-ar-av-temperaturdata/

GLOBAL WARMING ANYONE??

Se även det här inlägget:

http://www.jennifermarohasy.com/blog/archives/003237.html

Se även mina andra inlägg om temperaturdata:

CO2 can not be blamed for Global Warming!There is no evidence man-made CO2 causes climate changeClimate Regime Shifts of the Past Four CenturiesGlobal Warming: Has the Climate Sensitivity Holy Grail Been Found?The Greenhouse ConspiracyA Climate of Belief – The Story of Climate models!Has Global Warming Research Misinterpreted Cloud Behavior?Study of Greenland Ice Finds Rapid Change in Past ClimateGlobal Warming Appetizer – Seattle experienced the coldest first week of June ever!Very Cold May – Global Mean Temperature (GISS)Cool spring season and very cool May in USAVery Cold May – Global Mean Temperature (RSS) sunk – 0,083 CNOAA Cherry Picking on Trend AnalysesVery Cold May – Global Mean Temperature (UAH) sunk – 0,180 CThe American Army: Sun, Not Man, Is Causing Climate Change!Observation does not fit theory and yet the theory is deemed correctMay 2008 Was A Cold Month in USAUAH Satellite data: Globally, 2008 significantly cooler than last yearDoes the IPCC’s Main Conclusion Need to be Revisited?The Unholy Alliance that manufactured Global WarmingThe Spatial Pattern and Mechanisms of Heat-Content Change in the North AtlanticYtvattentemperaturen i Atlanten utanför Central Amerika de senaste 32 000 åren.Assessment of the reliability of climate predictions based on comparisons with historical time seriesCold in the tropical troposphere but it should be warming if Global Warming ”theories” are correct!How will the political class manage the necessary climb-down?Global warming is probably the biggest scientific boondoggle since the days of Galileo1000 år av temperaturdata från Nya ZeelandAverage Day By Day Variations Of The Global And Hemispheric Average Lower Tropospheric TemperaturesOur Climate Numbers Are a Big Old MessOpen letter to IPCC to renounce its current policy!2 miljarder år av temperaturdata!The Flawed science behind the Kyoto protocol!Rewriting Temperature History – Time and Time Again!Has the IPCC inflated the feedback factor?Outstanding Job That Anthony Watts Has Done On Documenting The Immediate Environment Of Suface Temperature Monitoring SitesNew England winters have cooled in past decadeThe wonderful benefits of CO2!Manipulation av temperatur grafer men bara när de pekar nedåt!20 000 år av temperaturdata från PeruKallaste januari sedan år 2000 – Hela Global Warming utraderad!6 000 år av temperaturdata från Venezuela3500 år av temperaturdata från Kina, Temperaturen för 130 000 år sedan422 700 år av temperaturdata från Antarktis, 3000 år av temperaturdata från Syd Afrika, 4000 år av temperaturdata från Grönland2000 år av temperaturdata från Antarktis2000 år av temperaturdata från Österrike3600 år av temperaturdata från Sverige2000 år av global temperaturdata

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/milj%F6” rel=”tag”>miljö</a>

Välkommen till Stasi och KGB land – 17!

10 juli, 2008

Här kommer ett utmärkt debattinlägg från Maria Abrahamsson, ledarskribent på ”husorganet” SVD (nu tjänstledig) där hon går till hård attack mot FRA lagen och regeringen och riksdagen.

Men hon har väl som alla andra 99,99 % av svenska folket totalt missuppfatta allting. Trotts regeringen och riksdagsledamöternas lysande ”pedagogiska” insatser för att ”förklara” det hela.

Så nu har regeringen hela svenska folket, alla ungdomsförbund, många, många vanliga partimedlemmar och aktiva på lägre nivåer, massmedia (som äntligen 5 minuter EFTER 12 har vaknat), och nu ledarskribenten i SVD i mot sig

Det hela börjar alltmer påminna om orkestern som fortsatte att spela medans Titanic sjönk och prästen som med hög röst proklamerade ”Gud är med oss!”.

Det var ju till stor tröst för alla som dog när fartyget gick under.

Se även mitt föregående inlägg om IB affären Välkommen till Stasi och KGB land – 16! hur överheten (ÖB, Regerigen, Partiet (S) etc.) MEDVETET LJÖG FÖR SVENSKA FOLKET.

Debatt artikeln finns här:

http://www.aftonbladet.se/debatt/article2868382.ab

Riv upp FRA-lagen!

Maria Abrahamsson: ”Min entusiasm för alliansregeringen har nått fryspunkten”

Om mindre än ett år tar regeringen över ordförandeskapet i EU. Undrar vad våra europeiska vänner tycker om att FRA kommer att kunna avlyssna deras telefonsamtal och mejltrafik under ministerråds- och toppmöten i Sverige? De lär knappast lugnas av att inte heller Kungens, Säpochefens eller ÖB:s teletrafik och mejlkorrespondens undgår FRA:s allseende öga och allhörande öra.

Den annars så intressanta frågan om ytterligare skattesänkningar ter sig futtig när också din och min privata korrespondens, bankaffärer och telefonprat kommer att kunna granskas av staten.

Den efterlängtade reformeringen av skatterabatten för hushållstjänster från och med den 1 januari känns plötsligt ointressant när man vet att man från samma tidpunkt kan få sin telefon- och mejltrafik avlyssnad av FRA.

Till och med justitieministerns löfte om 20 000 poliser blir lättviktigt när FRA inom kort får möjlighet att övervaka hela befolkningen, utan brottsmisstanke och utan domstolskontroll.

Min entusiasm för alliansregeringen är på fryspunkten och det finns bara en sak som kan ändra på det: riv upp FRA-lagen och ge Säpo under kontrollerade former monopol på den hemliga övervakning som trots allt behövs.

Det är ingen avancerad gissning att mp i dag på sin utspelsdag i Almedalen kommer att plocka poäng på partiets och socialdemokraternas listigt påkomna alternativutredande av den nyss klubbade FRA-lagen. Och jag lovar att jubla om alliansen gisslas för att den är lika kär i Bodströmsamhället som någonsin den gamla s-regeringen var.

Visst har jag haft invändningar mot buggning och telefonavlyssning vid misstanke om brott. Men den signalspaning som riksdagen har gett FRA klartecken för från och med nästa årsskifte är något annat. Den handlar om generell övervakning av landets befolkning.

Regeringen och FRA idisslar att alltihop bara är en fråga om anpassning till att eterburen trafik nu går via kablar. Men hur många av oss vanliga telefonpratare och e-postanvändare meddelade oss tidigare med omvärlden via radiovågor?

Försvarsministerns försäkringar saknar tyvärr trovärdighet. I riksdagens maratondebatt utmålade Sten Tolgfors sina meningsmotståndare som oansvariga när de vägrade erkänna att FRA:s utvidgade signalspaning behövs för att skydda svenska trupper i Afghanistan. En rövarhistoria som till och med FRA-chefen senare tvingades dementera.

Alliansbrodern Staffan Danielsson (c) stod för en parodisk höjdpunkt i debatten när han lovordade visheten i att låta regeringen utreda om signalspaningslagen behövs. Efter att lagen har trätt i kraft, vill säga. Allt för att ta udden av vänsterpartisten Alice Åströms berättigade påpekande om att ett så ingripande lagförslag borde ha utretts av en parlamentarisk kommitté. Åström kunde gott ha lagt till att lagförslaget under s-regeringen togs fram internt inom försvarsdepartementet av rättschefen och sedermera FRA-chefen Ingvar Åkesson.

Riksdagens hastigt påkomna idé om att låta en ny ”domstolsliknande nämnd” pröva vilka sökbegrepp som är godtagbara går inte att ta på allvar. Om riksdagen tycker att det är nödvändigt att tillståndsgivningen utsätts för juridisk kontroll, varför godkände man då en FRA-lag utan sådana garantier?

Lagstiftning ska heller inte behövas för de ytterligare säkerhets- och kontrollmekanismerna som riksdagens FRA-kritiker på allianssidan var så stolta över att de fick igenom. När riksdagen nu nöjer sig med att dessa mekanismer regleras enbart av regeringen genom föreskrifter i förordningsform, då lämnar riksdagen walk over om vilka ändamål som ska berättiga FRA till massavlyssning.

Hur ska man någonsin mer kunna ta en svensk valsedel i sin hand utan att kräkas? Det undrade Karl Vennberg 1973 i Aftonbladet efter Fib/Kulturfronts avslöjanden om IB. Den gången var det helt och hållet en sosseskandal. Den övervakningsskandalen plågade ännu i 1998 års valrörelse Göran Persson svårt.

35 år efter IB-affären odlar Perssons efterträdare på statsministerposten sin egen varböld genom att försvara en lag med mer integritetskränkande konsekvenser för landets medborgare än vad IB-affären någonsin hade.

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/fri-+och+r%E4ttigheter” rel=”tag”>fri- och rättigheter</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/yttrandefrihet” rel=”tag”>yttrandefrihet</a>,<a href=”http://bloggar.se/om/fra” rel=”tag”>fra</a>

Välkommen till Stasi och KGB land – 16!

10 juli, 2008

Här kommer ytterligare två exempel på hur svenska folket blir vilselett. Och hur förljugen argumentationen är i ”försvaret” för FRA lagen.

I det ena fallet så rör det sig om en kuslig intervju som dåvarande ÖB Stig Synnergren gav angående IB-affären.

Så här sa Stig Synnergren i en intervju från 1973 om IB-affären:

”Vi håller inte rätt på svenska medborgare och osv i IB. Det är inte den organisations uppgift ”

”Vi registrerar INTE svenska medborgare. Organisationens huvudinriktning är att hålla reda på vad som sker i vår omvärld INTE I SVERIGE.”

Och vi vet ju att han därmed ljög hela svenska folket rakt upp i ansiktet!.

Känns mönstret och argumenteringen igen kanske? Samma argument då som nu.

Intervjun finns här:

http://svt.se/content/1/c6/64/73/07/oa-1973-0502-ib-synnergrenakt_hi.asx

Tipps tack till Sami på Pär Ströms blogg till nyhetsinslaget:

http://parstrom.wordpress.com/2008/07/09/rusning-till-fra-seminarium-i-almedalen/

 

I det andra fallet rör det sig om FRA: s generaldirektör Ingvar Åkesson och hans ständigt skiftande åsikter om varför FRA lagen behövs.

FRA: s generaldirektör Ingvar Åkesson 28 juni i SvD:

”Samtidigt tar han avstånd från ett av argumenten för lagen, nämligen att kabelspaning skulle skydda svenska soldaters i Afghanistan. Argumentet har förts fram av bland andra försvarsminister Sten Tolgfors (m) och folkpartiets partisekreterare Erik Ullenhag. Men enligt FRA-chefen är sannolikheten liten för att afghanska talibaner skulle mejla om ett eventuellt attentat mot svenska trupper via en kabel där informationen kan snappas upp av FRA.

– Det är inget bra argument för lagen. Kommunikationerna där sker mest i etern, säger Ingvar Åkesson.”

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_1411465.svd

FRA:s generaldirektör Ingvar Åkesson 9 juli i DN:

”Vilka syften har då kabelspaningen? Ingvar Åkesson räknar upp några. IT-attacker är ett växande problem och ett av de största hoten mot rikets säkerhet, säger han. För att avvärja sådana krävs spaning i kabel. Spridning av massförstörelsevapen och terroristattacker oroar honom också. Och tvärt emot vad vissa kritiker säger är spaningen, enligt honom, betydelsefull för Sveriges utlandsstyrkor.

Det finns mycket, mycket information på det som vi kallar för det globala nätet, till exempel om säkerhetsläget i Afghanistan. Den kan vi komma åt genom den här kabelaccessen. Tro det eller ej, det är väldigt mycket trafik som går genom Sverige.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=803137

Finns även omnämnt här

http://badlandshyena.wordpress.com/2008/07/09/klara-besked-fran-fras-generaldirektor/

Kommentar överflödig! Om ytterligare en vecka så har väl denna ”expert” svängt 90 grader till. Eller rentav av svängt 180 grader och är tillbaks där han började den 28 juni.

Det är alltså denne Ingvar Åkesson som skall leda denna myndighet som har ”anförtrotts” att massavlyssna hela svenska folkets kommunikation.

Som sagt – Motståndet har bara börjat och fortsätter!

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/fri-+och+r%E4ttigheter” rel=”tag”>fri- och rättigheter</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/yttrandefrihet” rel=”tag”>yttrandefrihet</a>,<a href=”http://bloggar.se/om/fra” rel=”tag”>fra</a>


%d bloggare gillar detta: