Välkommen till Stasi och KGB land – 18!

FRA som alltså skall ”anförtros” av våra intälägänta politiker att massavlyssna det svenska folket enligt en lag som avskaffar integritetsskyddet och rättsstaten för vanliga medborgare I BROTT MOT grundlagen, Europakonventionen om mänskliga fri- och rättigheter och FN: s deklaration om mänskliga rättigheter.

Där nu politikerna högt och ljudligt har talat om alla dessa ”kontrollstationer” som man nu i ALL HAST har tillfört FRA lagen som en ”garant” för att ALLT skall gå ”rätt till”.

Nå det börjar ju inte så bra – FRA bryter redan mot den gamla offentlighetsprincipen! Som dessutom säger att varje myndighet SKYNDSAMT måste efterkomma en sådan begäran. Det är bara mycket specifika fall där man kan dröja ETT TAG med att svara. Och då måste myndigheten skyndsamt meddela detta till frågeställaren.

FRA vill alltså INTE ENS TALA OM HUR MÅNGA EMAIL MAN FÅTT DE SENASTE VECKORNA. Ett klart brott mot offentlighetsprincipen

Och denna myndighet skall alltså få tillgång TILL ALL VÅR ELEKTRONISKA KOMMUNIKATION via kabel. Och vara ett ”värn” mot ”yttre hot”.

Artikeln i dagens GP finns här:

http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=913&a=432090

FRA vägrar lämna ut uppgifter om mejl

Trots offentlighetsprincipen vägrar Försvarets radioanstalt att lämna ut uppgifter om hur många mejl allmänheten sänt till myndigheten den senaste månaden.

– FRA är skyldiga att lämna uppgifter som inte är hemliga. Det finns sekretessbestämmelser för FRA, en allmän och en försvarssekretess med hänvisning till rikets säkerhet. Om FRA gör bedömningen att uppgifter inte är hemliga har man rätt ta ta del av dem, säger Jörgen Bure, byråchef hos justitieombudsmannen.

Han har svårt att se vad som skulle vara så kontroversiellt i att tala om hur många mejl myndigheten fått från allmänheten.

Den uppgiften visar sig vara lika väl förborgad som en statshemlighet.

Uppmanades vidarebefordra mejl

Det började som ett vanligt kollsamtal från GP:s redaktion till FRA i måndags.

Efter den uppmärksammade FRA-omröstningen bombarderades riksdagsmän som röstat ja med sex miljoner mejl från en missnöjd allmänhet.

På en av FRA-motståndarnas hemsidor, FRApedia, uppmanas allmänheten att vidarebefordra kopior på alla sina mejl direkt till myndigheten, och begära att mejlen som offentliga handlingar diarieförs och får diarienummer.

GP ville veta hur många mejl av den här typen som inkommit till Försvarets radioanstalt.

Svaret lät vänta på sig. Generaldirektören Ingvar Åkessons sekreterare, Kristina Oscarsson, bollade vidare frågan till FRA:s säkerhetschef, Pär Landby. Han hade noterat uppmaningen, men hade i övrigt inga kommentarer.

Tillbaka till generaldirektörens sekreterare, som på den tredje dagen vidarebefordrade ett mejl från FRA:s generaldirektör Ingvar Åkesson, som svarade följande:

”FRA har noterat en ökning av inkommande e-post under de senaste 2-3 veckorna. Vi har fått avsevärt fler inkommande e-brev per dygn än normalt.

Alla inkomna e-brev som är allmän handling diarieförs. Däremot gallras (raderas) sådan inkommen e-post som är obegriplig, meningslös eller saknar betydelse för myndighetens verksamhet och övrig e-post som kan anses vara spam”.

”Märkligt”

En bekräftelse på att allmänheten sänt fler mejl än vanligt till FRA – men fortfarande inget svar på hur många.

GP kontaktar FRA:s registrator, som säger att hon inte är rätt person att uttala sig.

Vi kontaktar ånyo sekreteraren Kristina Olofsson:

– Du kan inte få något annat svar än det du fått, säger hon.

Byråchefen Jörgen Bure, på JO, tycker det är märkligt att FRA inte kan svara på hur de hanterar konkreta mejl.

– Detta är ju så uppmärksammat att de borde kunna svara på hur de gjort med detta, säger han.

Marie Kennedy

Fakta: Offentlighetsprincipen

Grundläggande princip för svensk rättskipning och offentlig förvaltning. Allmänna handlingars offentlighet regleras i tryckfrihetsförordningen (TF). Undantagen anges i sekretesslagen.

En allmän handling, är en handling som förvaras hos en myndighet och som antingen inkommit dit eller upprättats där.

En allmän handling är offentlig, om inte sekretesslagen innehåller någon föreskrift som möjliggör hemlighållande. Allmän handling som är offentlig skall på begäran genast lämnas ut av den myndighet där den förvaras. Vägran att lämna ut kan överklagas, i sista hand till Regeringsrätten.

Källa: Nationalencyklopedin

Copyright © 1995 – 2008 Göteborgs-Posten

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/fri-+och+r%E4ttigheter” rel=”tag”>fri- och rättigheter</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/yttrandefrihet” rel=”tag”>yttrandefrihet</a>,<a href=”http://bloggar.se/om/fra” rel=”tag”>fra</a>

Etiketter:

Ett svar to “Välkommen till Stasi och KGB land – 18!”

  1. Rick Falkvinge (pp) » Blog Archive » Den här signalspaningen är massavlyssning Says:

    […] Opassande #6, Svensson, Det Progressiva USA, UD/RK Samhälls Debatt #5, Bo Widegren, Fajaf Blog, UD/RK Samhälls Debatt #6, Kansliet, Sidvind #3, satmaran igen, No size fits all, Fritänk #4, Syrrans […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: