Archive for 16 juli, 2008

GREENHOUSE CONFUSION RESOLVED – the influence of anthropogenic CO2 but a molecule on the back of the microbe.

16 juli, 2008

Här kommer den avslutande artikeln (den 9:e) i Stephen Wilde’s mycket intressanta artikelserie om CO2 och vad som driver ”the atmospheric greenhouse effect”.

”The atmospheric greenhouse effect is a flea on the back of an oceanic elephant and the influence of CO2 but a microbe on the back of the flea and the influence of anthropogenic CO2 but a molecule on the back of the microbe.”

Summary

The Greenhouse Effect is only a tiny part of the global temperature control mechanism. In addition there is The Hot Water Bottle Effect whereby the oceans release stored heat intermittently at variable rates depending on the average state of the various oceanic oscillations at any particular time. The current assumption that the oceanic oscillations are ‘just’ a mechanism for redistributing heat already available to the atmosphere must be wrong. The oceanic heat store should be regarded as an additional heat source that adds or subtracts the effect of earlier solar irradiance (or lack of it) to or from the present day effect of current solar irradiance.

The total heat store available in the oceans is so large that it is capable of rendering changes in any Greenhouse Effect an irrelevance for all practical purposes.

Oceanic oscillations are sufficient to cancel out or enhance the effects of natural variations in solar irradiance or other forms of solar input to the heat budget of the Earth for variable periods of time. A range of a mere 4 Watts per square metre or less in Total Solar Irradiance is sufficient to explain changes in Earth’s atmospheric temperature for the past 400 years. Outside that narrow band of apparent solar normality we would have more to worry about than any Greenhouse Effect.

The global temperature switches from cooling to warming mode frequently as a result of the ever changing interplay between variations in solar influence and intermittent heat flows from the oceanic Hot Water Bottle. The mechanism by which the oceanic effect is transferred to the atmosphere involves evaporation, convection, clouds and rainfall the significance of which has to date been almost entirely ignored due to the absence of any relevant figures.”

The atmospheric Greenhouse Effect merely sets a theoretical background atmospheric temperature level that is continually overridden as a result of the size of the constant interlinked changes in both the solar and oceanic heat inputs. It is wholly swamped by the far more powerful oceanic Hot Water Bottle Effect.

The atmospheric greenhouse effect is a flea on the back of an oceanic elephant and the influence of CO2 but a microbe on the back of the flea and the influence of anthropogenic CO2 but a molecule on the back of the microbe.”

Artikeln finns här:

http://co2sceptics.com/news.php?id=1562

Stephen Wilde has been a Fellow of the Royal Meteorological Society since 1968. The first eight articles from Mr Wilde were received with a great deal of interest throughout the Co2 Sceptic community.

In Stephen Wilde’s ninth and exclusive article for CO2Sceptics.Com called ”Greenhouse Confusion Resolved” he answers the questions that have been raised as a result of his previous work ”The Hot Water Bottle Effect”.

GREENHOUSE CONFUSION RESOLVED – by Stephen Wilde

A short while ago I published an article on this site attempting to explain why the so called atmospheric greenhouse effect was insignificant as a planetary heat store in comparison to the oceans. The Hot Water Bottle Effect

I received interesting comments from AGW proponents and sceptics alike which showed an astonishing range of differing interpretations and understandings of the greenhouse effect none of which bore much relation to the actuality.

Perhaps those who made no comment were free of such confusion but somehow I doubt it.

The fact is that unless one can properly appreciate the nature and scale of the effect that an atmosphere has on planetary surface temperature then the significance of my article and indeed the entire underlying debate is impossible to assess meaningfully.

This article will attempt to resolve that confusion.

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/milj%F6” rel=”tag”>miljö</a>

(more…)

Välkommen till Stasi och KGB land – 26!

16 juli, 2008

Som sagt – Motståndet har bara börjat och fortsätter! Och här nedan kommer flera exempel på detta.

Men först om de 103 svenskar som olagligt avlyssnades av FRA under 1990 talet. Och DÄR MAN LAGRADE DESSA UPPGIFTER. Man skulle ju som sagt bara lyssna på ”yttre militära hot” och INTE ENSKILDA SVENSKA PERSONER. Och INTE LAGRA sådana uppgifter.

En av dem är Lennart Lannerbäck i Eskilstuna som arbetat som kapten på P10 i Strängnäs. Och därefter i UndSäk (en del av militära underrättelse- och säkerhetstjänsten).

Så här säger han till Sveriges Radio ÖstNytt:

”Han tror att det beror på att han hade synpunkter på hur man bedrev underättelsetjänsten. Och att han hade synpunkter på FRA.”

”Datainspektionen har fått en anonym anmälan där Försvarets radioanstalt FRA anklagas för att ha registrerat svenskar som haft kontakter med Ryssland på 1990-talet. Flera personer på listan är helt ovetande om registreringen. En av dem är Lennart Lannerbäck i Eskilstuna som bland annat arbetat som kapten på P10 i Strängnäs.”

Nyhetsinslaget finns här:

http://svt.se/svt/road/Classic/shared/mediacenter/index.jsp?&d=33700&a=1196835&lid=puff_1196824&lpos=extra_0

Artikeln finns här

http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=33686&a=1196824

En annan är Lars-Erik Balogi, brandman.

Lars-Erik Balogi i Storfors är en av de personer som kan ha avlyssnats av FRA. Hans namn finns med på en lista som SVT har tagit del av.

 På listan finns 103 svenskar som FRA enligt anmälan ska ha lagrat uppgifter om. Gemensamt för flera av dem är att de haft någon kontakt i Ryssland, som till exempel vänner eller jobbkontakter. Lars-Erik Balogi skrev en magisteruppsats i Ryssland i mitten av 90-talet, men att det skulle ha kunnat vara av intresse för FRA är för honom oförståeligt. ”Jag är chockad” säger han till Värmlandsnytt bara några timmar efter att han fått reda på att han kan ha avlyssnats. FRA vill inte vara med på någon intervju, men med anledning av anmälan som nu gjorts skriver man på sin hemsida att ”den aktuella signalspaningen bedömdes ligga inom ramen för de regler som gällde då 1994-1997.” FRA:s generaldirektör skriver också att det i dag gäller betydligt striktare regler.

http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=33874&a=1196944

Eller som Badlanshyena konstaterar angående att pastor Ulf Ekman också har avlyssnats av FRA:

”För sista gången: FRA varken kan eller får spana på enskilda individer. Endast mot personer. Och på det passar pastor Ekman utmärkt in: han är ju en person.”

http://badlandshyena.wordpress.com/2008/07/15/fra-ekman-ar-en-person/

Och för att fortsätta på temat om hur upproret växer INOM de fyra partier som drev igenom FRA lagen. Så här säger fyra representanterna för de fyra borgerliga studentförbunden i dagens brännpunktartikel i SVD:

”Det är inte bara i detaljerna som alliansen hamnat fel. Ungas världsbild skiljer sig markant från regeringens 40-talistperspektiv. Istället för att värna ett fritt och öppet internet ska fildelare jagas och allas kommunikation ska skickas för avlyssning till FRA.

I en tid när vi unga läser tidningar, skickar foton till kompisar, flirt-sms:ar och gör nästan allt via nätet är förslag som FRA-lagen och fildelarjakten frontalangrepp mot oss.”

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_1461335.svd

Ett annat exempel är protesterna inom folkpartietpå lokal nivå.

Missnöjet mot FRA växer inom regeringspartierna

Publicerad: 16 juli 2008, 17.40. Senast ändrad: 16 juli 2008, 21.00

Regeringen får allt svårare att övertyga sina egna i FRA-frågan. En rundringning till folkpartiets länsförbund som SvD har gjort visar att inte ens vart fjärde förbund stöder lagen. Partiet startar nu en intern grupp för att lyssna på kritiken.”

En månad har gått sedan regeringen lyckades baxa FRA-lagen genom riksdagen, men de kritiska rösterna blir allt fler. Flera borgerliga riksdagsledamöter vill avskaffa den nya lagen.

””- En förutsättningslös diskussion är just en förutsättningslös diskussion. Då kan man inte utgå från ett beslut som redan är fattat, menar Gunnar Nordmark, ordförande i Kronoberg.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_1463839.svd

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/fri-+och+r%E4ttigheter” rel=”tag”>fri- och rättigheter</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/yttrandefrihet” rel=”tag”>yttrandefrihet</a>,<a href=”http://bloggar.se/om/fra” rel=”tag”>fra</a>

Välkommen till Stasi och KGB land – 25!

16 juli, 2008

Som sagt – Motståndet har bara börjat och fortsätter! Och här kommer flera exempel på detta.

Som en komplettering till mina inlägg Välkommen till Stasi och KGB land – 20!Välkommen till Stasi och KGB land – 15!Välkommen till Stasi och KGB land – 3! om hur protesterna växer bland politikerna på lokal nivå. Så kommer här ett nyhetsinslag från Sveriges Radio Örebro. Där de har intervjuat alla i kommunstyrelsen plus oppositionen. Resultat? En stor majoritet av ledamöterna är emot FRA lagen.

”Det är ett feltänk från början till slut och hotar en del av de grundläggande värdena som vårt samhälle är uppbyggt på”

Centerpartist: ”Är vi dumma och mindre vetande för att vi kritiserar FRA lagen?

Nyhetsinslaget finns här:

http://www.sr.se/webbradio/webbradio.asp?type=db&id=1256119

”Protester mot FRA på lokal nivå

Protesterna mot FRA-lagen fortsätter och motståndet mot lagen växer bland politiker på lokal nivå. Majoriteten av ledamöterna i kommunstyrelsen i Örebro är emot FRA-lagen. Det visar en rundringning som Sveriges Radio Örebro har gjort.

Hör politikerna i Örebro kommun om deras inställning till FRA-lagen

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet som är i opposition är också emot Fra-lagen. ”

http://www.sr.se/cgi-bin/orebro/nyheter/artikel.asp?Artikel=2196362

Och här kommer en intressant undersökning som är gjord på ungdomar mellan 15-20 år. Och deras åsikter är glasklara – de gillar INTE FRA lagen och det kommer att påverka deras beslut i valet 2010.

”FRA-lagen påverkar 7 av 10 ungdomar i valet 2010

Nästan alla ungdomar tycker inte att det är OK att avlyssna den privata kommunikationen, visar en undersökning gjord av Wyatt Media Group på ungdomssajten Lunarstorm. Undersökningen visar dessutom att 73 % av Sveriges ungdomar säger sig påverkas av den nya FRA-lagen i valet 2010.

Undersökningen är gjord bland medlemmarna på Lunarstorm om deras inställning till den nya FRA-lagen. Sammanlagt svarade 3159 ungdomar mellan 15-20 år, varav 1 512 tjejer (48 %) och 1 647 killar (52 %).

Av dem som kände till lagen fick följande frågor och gav följande svar:

2) Tycker du att det är OK att nästan all kommunikation kan avlyssnas? (e-post, sms, webbtrafik, chattar, mobil och telefonsamtal)

Svar totalt: Ja = 6 %

Nej = 90 %

Jag bryr mig inte = 4 %

3) Tycker du att det är OK man ska kunna avlyssna* för att skydda Sverige från andra länders intrång? (*e-post, sms, webbtrafik, chattar, mobil och telefonsamtal)

Svar totalt: Ja = 33 %

Nej = 62 %

Jag bryr mig inte = 5 %

4) Tycker du att det är OK att regering och myndigheter har rätt att avlyssna* och söka i din privata kommunikation? (*e-post, sms, webbtrafik, chattar, mobil och telefonsamtal)

Svar totalt: Ja = 6 %

Nej = 91 %

Jag bryr mig inte = 3 %

5) Kommer detta att påverka dig när du röstar i nästa val 2010?

Svar totalt: Ja = 73 %

Nej = 10 %

Jag bryr mig inte = 5 %

Jag får inte rösta då = 12 %

Undersökningen finns här:

http://www.newsdesk.se/pressroom/lunarworks_ab/pressrelease/view/fra-lagen-paaverkar-7-av-10-ungdomar-i-valet-2010-228006

Se även mina tidigare inlägg: Välkommen till Stasi och KGB land – 24!Välkommen till Stasi och KGB land – 23!Välkommen till Stasi och KGB land – 22!Välkommen till Stasi och KGB land – 21! Välkommen till Stasi och KGB land – 20!Välkommen till Stasi och KGB land – 19!Välkommen till Stasi och KGB land – 18!Välkommen till Stasi och KGB land – 17!Välkommen till Stasi och KGB land – 16!Välkommen till Stasi och KGB land – 15!Välkommen till Stasi och KGB land – 14!Välkommen till Stasi och KGB land – 13!Välkommen till Stasi och KGB land – 12!CIA och Bruce Schneier – Varför FRA lagen INTE KOMMER ATT FUNGERA!Välkommen till Stasi och KGB land – 10!Välkommen till Stasi och KGB land – 9!Välkommen till Stasi och KGB land – 8!Välkommen till Stasi och KGB land – 7!Välkommen till Stasi och KGB land – 6!Välkommen till Stasi och KGB land – 5!Välkommen till Stasi och KGB land – 4!Välkommen till Stasi och KGB land – 3!Välkommen till Stasi och KGB land – 2!Välkommen till Stasi och KGB land!, Om riksdagen röstar ja till FRA lagen den 17 juni så hamnar vi på samma nivå som Öst Tyskland under STASI eller Sovjet under KGB! och Om riksdagen röstar ja till FRA lagen den 17 juni så hamnar vi på samma nivå som Öst Tyskland under STASI eller Sovjet under KGB – 2!

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/fri-+och+r%E4ttigheter” rel=”tag”>fri- och rättigheter</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/yttrandefrihet” rel=”tag”>yttrandefrihet</a>,<a href=”http://bloggar.se/om/fra” rel=”tag”>fra</a>
 

%d bloggare gillar detta: