Välkommen till Stasi och KGB land -30!

Som sagt – Motståndet har bara börjat och fortsätter! Och här nedan kommer flera exempel på detta. Om hur motståndet mot FRA lagen är starkt och växer på lokal politisk nivå.

SE mina tidigare inlägg: Välkommen till Stasi och KGB land – 26!Välkommen till Stasi och KGB land – 25!,  Välkommen till Stasi och KGB land – 20!Välkommen till Stasi och KGB land – 15!Välkommen till Stasi och KGB land – 3!

I det här fallet så är det folkpartiet i Jämtland som redan innan omröstningen uppmanade partiet att rösta NEJ till FRA lagen. Och nu är de fortsatt kritiska.

Artikeln i Länstidningen finns här

http://www.ltz.se/artikel_standard.php?id=532684&avdelning_1=101&avdelning_2=142

”Folkpartiet i Jämtland: Tydliggör FRA-lagen

ÖSTERSUND LT,  Lördag 19 juli 2008

Folkpartisten Kjell Ericsson, från Östersund, håller med de tidigare partiledarna som tillsammans med folkpartistiska riksdagsledamöter uppmanar regeringen att backa om FRA-lagen.

– Det är helt i min linje, jag delar deras uppfattning, säger Kjell Ericsson.

Redan innan omröstningen av FRA-lagen skickade Folkpartiets länsförbund i Jämtland ut ett pressmeddelande där de uppmanade partiet att rösta nej.

Under den månad som gått sedan den omstridda FRA-lagen röstades igenom har flera av folkpartiets ledamöter vacklat och lagen har mött kritik från många håll. I en debattartikel i måndagens Dagens Nyheter uppmanar tunga folkpartistiska politiker regeringen att lyssna på svenska folkets kritik. Bland undertecknarna finns de tre tidigare partiledarna för folkpartiet Ola Ullsten, Bengt Westerberg och Maria Leissner tillsammans med de fyra folkpartistiska riksdagsledamöterna Birgitta Ohlsson, Camilla Lindberg, Cecilia Wikström och Maria Lundqvist-Brömster.

Enligt dem är det största problemet med FRA-lagen att även de som inte är brottsmisstänkta kan få telefonsamtal, e-post och sms avlyssnade och analyserade. Det är även den delen av lagen som folkpartisten Kjell Ericsson, ledamot i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i Östersund, är mest kritisk mot. Han tycker att de förändringar som lades till när lagförslaget röstade igenom inte var tillräckliga. I stället hoppas han att den tilläggsproposition som läggs fram i höst, ska värna om yttrande­- friheten och den personliga integriteten.

Jag har hela tiden varit inne på att lagen måste skydda individen, källskyddet och meddelarfriheten, säger han.

Kjell Ericsson är också pensionerad polis men han ser inte att FRA-lagen förbättrar situationen för polisen eller rättsväsendet. Redan i dag kan polis och åklagare begära avlyssning när det finns misstanke om brott. Det beslutet fattas av tingsrätten. Enligt Kjell Ericsson är det befängt att alla invånare ska avlyssnas.

 – En generell avlyssning av medborgarna är folkpartiet i Jämtland emot.

Kjell Ericsson är däremot positiv till den delen av lagen som innebär avlyssning av trafik som går mellan andra länder.

– FRA-lagen behövs, men jag förväntar mig tillägg som skyddar den personliga integriteten, säger han.

Anna Ahlström”

Och sedan till ett mycket märkligt faktum – KD. I alla andra ”borgerliga” partier så var det debatt före, under och efter FRA lagen antogs. Enskilda riksdagsledamöter från dessa partier har ju kritiserat lagen eller ”ångrat” sig nu så här en månad senare. Och på lokal nivå så har motståndet varit kompakt mot FRA lagen.

Med ETT mycket märkligt undantag – KD. INGEN av riksdagsledamöterna eller ministrarna sa NÅGOT FÖRE, UNDER eller EFTER antagandet av FRA lagen. Inte ett pip! Total tystnad råder!

Enda undantaget är deras ungdomsförbund, som liksom alla andra ungdomsförbund är emot FRA lagen och den massavlysning som det innebär.

Nå, nu har äntligen någon reagerat. Nämligen Mia Frisk som skriver en ledare i kristdemokraternas tidning om det hela med rubriken ”Svårbegriplig tystnad om FRA”.

Som jag sagt så många gånger tidigare – Visst är det värdiga representanter vi har i riksdagen och regeringen!

Ledarkrönikan i Kristdemokraten finns här:

http://miafrisk.blogspot.com/2008/07/veckans-ledarkrnika.html

”fredag, juli 18, 2008

Veckans ledarkrönika

Denna vecka har undertecknad skrivit ledarkrönikan i tidningen Kristdemokraten och ämnet är FRA och Kristdemokraternas tystnad i frågan. Tyvärr, finns den inte utlagd på nätet ännu så att jag kan länka till den så jag lägger ut ledarkrönikan här:

Svårbegriplig tystnad om FRA

Nu har det gått en månad sedan den så kallade FRA-lagen röstades igenom i riksdagen. Kritiken har inte bedarrat, vilket statsministern hoppades på. Tvärtom är kritiken fortsatt massiv. Den lilla piruetten med återremiss var och är inte tillräcklig för att lugna kritikerna. Debatten fortsätter och kritikerna, från höger till vänster, sluter sig samman i upprop för individens frihet. Regeringen duckar.

Inför riksdagsbeslutet ven partipiskorna öppet inom tre av allianspartierna. Att det skulle vara en samvetsfråga med fri röstning var visst otänkbart. Här var det regeringens ära som sattes främst. Det fanns tydliga kritiker inom Moderaterna, Folkpartiet och Centerpartiet. Det var som att följa en dokusåpa med beordrade frukostmöten med partiledare, tårar i talarstolen och hårda ord. Trupperna skulle samlas. Alliansen skulle uppträda enigt. Från Kristdemokraterna var det dock tyst. Inte en enda kristdemokratisk riksdagsledamot var öppet kritisk mot beslutet innan det fattades. Varför inte? Fanns det ingen kritik? Eller var det den starka lojaliteten med regeringen som vägde tyngst? Vad är det den kristdemokratiska riksdagsgruppen har förstått som inte övriga kritiska medborgare förstått?

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet har tydligt tagit ställning emot den nya lagen om signalspaning. Det hedrar dem. Utdelningen av Orwells ”1984” till riksdagsledamöterna var förgäves. Vid rikstinget var flera tunga kristdemokratiska lokalpolitiker starkt kritiska till riksdagsbeslutet om FRA-lagen. Men det fanns inte utrymme för att diskutera frågan på rikstinget. När ska frågan då diskuteras? Märkligt nog har det inte förts någon intern debatt om behovet av en ny signalspaningslag inom Kristdemokraterna innan partiledningen och riksdagsledamöterna bestämde sig för att ställa sig bakom beslutet. Tid till debatt har funnits, men helt uppenbart har partiledningen missbedömt behovet av debatt. Hur kan det komma sig?

Efter riksdagsbeslutet är det flera tunga f d toppolitiker som öppet kritiserat FRA-beslutet. Exempelvis tog Alf Svensson bladet från munnen och var kritisk till hur regeringen hanterat frågan. Det var så dags då. Han röstade inte nej. Att vara utkvittad är ett passivt ja. Senast är det flera tunga folkpartister som går ut och kräver att regeringen måste backa om FRA-lagen. Men från ledande kristdemokrater är det oroväckande tyst. Varför?

Man kan bara konstatera att FRA-debatten har hanterats otroligt dåligt av regeringen. Oppositionen tackar och bockar. FRA-beslutet kommer fortsatt att ligga som ett tungt sänke för regeringen om man inte är beredd att ompröva frågan. Vara villig att lyssna och ödmjukt ta till sig av kritiken. Våga ändra sig om man har haft fel. Det vore unikt och starkt gjort.

posted by Mia at fredag, juli 18, 2008″ 

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/fri-+och+r%E4ttigheter” rel=”tag”>fri- och rättigheter</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/yttrandefrihet” rel=”tag”>yttrandefrihet</a>,<a href=”http://bloggar.se/om/fra” rel=”tag”>fra</a>

Etiketter:

2 svar to “Välkommen till Stasi och KGB land -30!”

 1. Alliansväljare? Says:

  Hej
  Som borgerlig FRA-motståndare delar jag din undran var den kristdemokratiska debatten är. Stå på dig! Skulle det inte vara en idé med ett borgerligt nätverk mot FRA?

 2. sophiaalbertina Says:

  Alliansväljare?

  Var inte orolig – jag kommer att stå på mig. Men din fråga väcker ju tanken vad som är bästa taktiken just nu och den bästa strategin under säg det närmaste året. För man kan ju ha olika taktiska perspektiv (som anpassas efter ”motståndarens” drag och motdrag) men strategin måste vara glasklar.

  Mycket är ju beroende av vad som händer nu i september/oktober när riksdagsledamöterna är tillbaks från ”grönbetet” och riksdagen börjar sitt egentliga arbete. Och det politiska spel som då kommer att ske. Dvs. kommer de personer som NU säger att de ångrar sig verkligen att leverera och därmed riva upp FRA lagen? Eller kommer vi att få se allsköns dribblande och kosmetiska förändringar av lagen så dessa personer kan säga att de har fått igenom ”sina” förändringar och därmed godkänner FRA lagen. Även om inget i själva verket har förändrats.

  Det viktiga nu är att se till att FRA lagen stoppas och rivs upp så att den INTE träder i kraft 1 januari 2009. Och att därmed FRA kan börja bygga sitt nät och börja koppla in kablarna till alla access noder runtom i Sverige. När väl detta är gjort så är med all sannolikhet loppet kört med tanke på tidigare liknande situationer..

  Efter att kablarna har kopplats in så kommer att presenteras ena förklaringen och försäkringen efter den andra varför det är ”nödvändigt” att fortsätta. Och hur ”säkert” allt nu är efter alla dessa ”ändringar”. Och allt detta kommer naturligtvis bara att var snömos för att behålla massavlysningen oavsett vilken ”motivering” man kommer med.

  Det finns redan nu så många initiativ och grupperingar/organisationer som bekämpar Fra lagen. Så att i detta läge starta ett nytt nätverk tror jag inte på då. Det snarare riskerar att öka splittringen bland motståndarna till FRA lagen. Vår stora styrka nu är just denna TOTALA enighet över partigränser, ideologier, ålder, yrkesbakgrund etc.

  Och detta är som jag sagt tidigare något sällsynt och unikt. Jag har undre mycket lång tid på nära håll följt partipolitiken och regeringspolitiken och i modern tid inte sett något liknande.

  Vi får därför inte på något vis låta oss splittras efter partilinjer/ideologi, ålder etc. etc.
  Det är precis det regeringen och alla anhängare till FRA lagen bara väntar på. För då kan de bokstavligen börja plocka och oskadliggöra oss en ”grupp” efter en annan. Genom olika ”förändringar”, justeringar etc. av lagen så att det tillgodoser just den gruppen intressen. För att sakta men säkert oskadliggöra merparten av protesterna.

  Men allt detta kan naturligtvis förändras beroende på vad som händer nu i början av hösten. Och att bygga informella nätverk där vi samrarbetar och öppet går ut och talar om vad vi tycker om detta demokratiska haveri är ju bara bra.

  En annan viktig sak just nu är att ALLA talar om för ”sina” riksdagsledamöter (via telefon, brev email eller vid personliga möten) EXAKT vad vi tycker om detta demokratiska svek från deras håll.

  Om hur dessa ledamöter har tagit bort grundläggande demokratiska rättigheter, vår integritet och rättssäkerhet.

  Vi måste s.a.s. ”put the fear of God into them” så att de verkligen förstår att det får personliga konsekvenser för dem själva och deras politiska karriär – dvs. vi kommer att obarmhärtigt röst bort ALLA som röstade ja. Vi håller dem PERSONLIGT ansvariga för deras röstande. Och det här är något som dessa personer INTE är vana vid.

  Dessa ”modiga” personer som nu efter 1 månad träder fram och säger att de ”ångrar” sig beror just på att det har gått upp för dem att de inte längre sitter säker i sadeln. Och att deras politiska karriärer snart kan vara över. ”Tänkte inte på det” som uppfinnaren Peter Dalle brukade säga i sketcherna när han fått förklarat för sig varför hans uppfinning inte kunde fungera.

  Dessa personer kunde ha stoppat lagen då och där. Men de valde att strunta i svenska folkets protester, tillsammans med ett otal remissinstanser etc., för att följa partiordern (som var ett brott mot deras egna partiprogram och vallöften). De sålde ut allt vad deras officiella ideologier säger och går ut på. De var nöja med att vara ”husse” till lags.

  Som jag sagt så många gånger tidigare – det är värdiga representanter vi har i riksdagen och regeringen. Som skall tillvarata VÅRA intressen.

  Det här blev ett lång svar men det är viktiga saker för det rör våra grundläggande demokratiska rättigheter. Utan dem vad skall vi då med ”demokrati” till?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: