Archive for 21 juli, 2008

Välkommen till Stasi och KGB land – 34!

21 juli, 2008

Här kommer några fler bidrag från tecknaren Hans Lindström om FRA. Visst är det ”trösterikt” att det alltid är någon som ”lyssnar”.

Tekningarna finns här: http://www.bonton.se/

OBS! Om ni klickar på teckningarna så blir de större.

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/fri-+och+r%E4ttigheter” rel=”tag”>fri- och rättigheter</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/yttrandefrihet” rel=”tag”>yttrandefrihet</a>,<a href=”http://bloggar.se/om/fra” rel=”tag”>fra</a>

Välkommen till Stasi och KGB land – 33!

21 juli, 2008

Som en kompletering till namnen på listan med de 103 svenskar som olaglig blev avlysnade OCH registerade av FRA kommer här kopian på anmälan till datainspektionen.

Det är återigen Henrik Alexandersson som är först med att publicerade anmälan på sin blogg http://henrikalexandersson.blogspot.com/2008/07/fra103-ven-sjlva-anmlan-r-intressant.html

Se även mina tidigare inlägg:Välkommen till Stasi och KGB land -31!,  Välkommen till Stasi och KGB land – 29!,  Välkommen till Stasi och KGB land – 28! där namnen finns och Välkommen till Stasi och KGB land – 26!).

Vanliga massmedia är tyvärr som vanligt totalt akterseglad – deras okunskap och i många fall ointresse är monumentalt. De är tyvärr inte längre den 3 statsmakten utan har blivit en del av makten och etablissemanget

Nå, det som står i själva anmälan är verkligen intressant.

Läs och begrunda följande som står i anmälan.

”Dessa har vidarebefordrats till Säkerhetspolisen i form av skriftlig rapportering i mitten och slutet av 1990-talet.

Av rapportmottagarnas tjänsteanteckningar framgick emellertid att många personer, vars förehavanden och kontakter som FRA regelmässigt rapporterade, inte var föremål för Säkerhetspolisens intresse. Hela materialet gav dessutom intryck av att vara en svepande form av spaning utan tydligt fokus.

När jag vid ett tillfälle anträffade uppgifter om personer i min egen bekantskapskrets blev jag betänksam. Jag beslöt därför att samla på mig uppgifter om enskilda vilka enligt Säpos bedömning inte utgjorde något hot mot rikets säkerhet, och där följaktligen syftet med FRA: s rapportering var oklar.”

Regeringen och FRA :s försvar och motiveringen har ju hela tiden varit att FRA ENBART skall SPANA PÅ ”YTTRE HOT” och INTE ”ENSKILDA PERSONER”. Och ALL ÖVERSKOTTSINFORMATION SKALL OMEDELBART RADERAS enligt vad Åkeson och FRA säger att deras regler är.

Att allt detta är en lögn visar ju just listan med de 103 namnen. Som 14 år SENARE FORTFARANDE FINNS MED I ETT REGISTER. I BROTT MOT ALLT SOM FRA lagens försvarare säger INTE SKER och INTE KAN förekomma.

Och det blir ännu värre!

FRA säger att man gör denna spaning UPPDRAG av andra svenska myndigheter. I detta fall SÄPO. Och så visar det sig att SÄPO inte ALLS HAR BESTÄLLT DENNA SPANING OCH INTE ÄR INTRESSERAD AV DESSA PERSONER. Utan tvärtom FRA s.a.s. prackar på Säpo dessa uppgifter.

Detta är ju någonting oerhört!!

Hela FRA ledningen borde OMEDELBART DRAS INFÖR RÄTTA FÖR ATT DE BRUTIT MOT SINA EGNA FÖRESKRIFTER och de få lagar som reglerar deras verksamhet!

Hallå hela pressen – Någon som är vaken???

Och det andra mycket intressanta är vad anmälaren skriver om FUN – detta ”mäktiga” ” kontrollorgan” utsett av riksdagen

”Jag har förfogat över dessa uppgifter en tid, utan att riktigt veta vart jag ska vända mig. Vid ett tillfälle var jag på väg att kontakta Försvarets Underrättelsenämnd, som jag förstått har det övergripande tillsynsansvaret för FRA:s verksamhet. Jag blev dock bestämt avrådd av en jurist inom polisväsendet, som menade att det fanns stor risk att frågan aldrig skulle utredas om den hamnade på Underrättelsenämndens bord. Om FRA faktiskt agerat olämpligt skulle ju detta även drabba nämnden och dess ordförande, som rimligtvis borde ha upptäckt denna rapportering för länge sedan.”

Vilket visar just vilket skämt dessa s.k. ”kontrollorgan” är som består av riksdagsledamöter eller f.d. politiker. Som aldrig frågar något besvärligt och heller aldrig begär fram obekväma dokument för de vill inte rota i en verksamhet de är satta att kontrollera.

På rak arm – kan någon nämna någon gång när ett s.k. ”kontrollorgan” har slagit larm om någonting? Och dragit den man är satt att övervaka inför rätta??

Det var alltså med dessa ”kontrollorgan” som FRA lagens förespråkare så stolt hänvisade till när de röstade JA. Som ett exempel – Datainspektionen som är en utpräglad pappersvändarmyndighet som gör sina ”inspektioner” genom att skicka papper med frågor till den som är ”utsatt” för inspektionen.

Och mycket riktigt så skickade ju Datainspektionen omedelbart en kopia till FRA av denna anmälan och sa att man skulle återkomma i september. Ja, det är raskt marscherat – man påbörjar pappersinspektionen 3 månader senare.

Någon som tror att de finns några besvärande bevis kvar då??

  

 

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/fri-+och+r%E4ttigheter” rel=”tag”>fri- och rättigheter</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/yttrandefrihet” rel=”tag”>yttrandefrihet</a>,<a href=”http://bloggar.se/om/fra” rel=”tag”>fra</a>


%d bloggare gillar detta: