Välkommen till Stasi och KGB land – 33!

Som en kompletering till namnen på listan med de 103 svenskar som olaglig blev avlysnade OCH registerade av FRA kommer här kopian på anmälan till datainspektionen.

Det är återigen Henrik Alexandersson som är först med att publicerade anmälan på sin blogg http://henrikalexandersson.blogspot.com/2008/07/fra103-ven-sjlva-anmlan-r-intressant.html

Se även mina tidigare inlägg:Välkommen till Stasi och KGB land -31!,  Välkommen till Stasi och KGB land – 29!,  Välkommen till Stasi och KGB land – 28! där namnen finns och Välkommen till Stasi och KGB land – 26!).

Vanliga massmedia är tyvärr som vanligt totalt akterseglad – deras okunskap och i många fall ointresse är monumentalt. De är tyvärr inte längre den 3 statsmakten utan har blivit en del av makten och etablissemanget

Nå, det som står i själva anmälan är verkligen intressant.

Läs och begrunda följande som står i anmälan.

”Dessa har vidarebefordrats till Säkerhetspolisen i form av skriftlig rapportering i mitten och slutet av 1990-talet.

Av rapportmottagarnas tjänsteanteckningar framgick emellertid att många personer, vars förehavanden och kontakter som FRA regelmässigt rapporterade, inte var föremål för Säkerhetspolisens intresse. Hela materialet gav dessutom intryck av att vara en svepande form av spaning utan tydligt fokus.

När jag vid ett tillfälle anträffade uppgifter om personer i min egen bekantskapskrets blev jag betänksam. Jag beslöt därför att samla på mig uppgifter om enskilda vilka enligt Säpos bedömning inte utgjorde något hot mot rikets säkerhet, och där följaktligen syftet med FRA: s rapportering var oklar.”

Regeringen och FRA :s försvar och motiveringen har ju hela tiden varit att FRA ENBART skall SPANA PÅ ”YTTRE HOT” och INTE ”ENSKILDA PERSONER”. Och ALL ÖVERSKOTTSINFORMATION SKALL OMEDELBART RADERAS enligt vad Åkeson och FRA säger att deras regler är.

Att allt detta är en lögn visar ju just listan med de 103 namnen. Som 14 år SENARE FORTFARANDE FINNS MED I ETT REGISTER. I BROTT MOT ALLT SOM FRA lagens försvarare säger INTE SKER och INTE KAN förekomma.

Och det blir ännu värre!

FRA säger att man gör denna spaning UPPDRAG av andra svenska myndigheter. I detta fall SÄPO. Och så visar det sig att SÄPO inte ALLS HAR BESTÄLLT DENNA SPANING OCH INTE ÄR INTRESSERAD AV DESSA PERSONER. Utan tvärtom FRA s.a.s. prackar på Säpo dessa uppgifter.

Detta är ju någonting oerhört!!

Hela FRA ledningen borde OMEDELBART DRAS INFÖR RÄTTA FÖR ATT DE BRUTIT MOT SINA EGNA FÖRESKRIFTER och de få lagar som reglerar deras verksamhet!

Hallå hela pressen – Någon som är vaken???

Och det andra mycket intressanta är vad anmälaren skriver om FUN – detta ”mäktiga” ” kontrollorgan” utsett av riksdagen

”Jag har förfogat över dessa uppgifter en tid, utan att riktigt veta vart jag ska vända mig. Vid ett tillfälle var jag på väg att kontakta Försvarets Underrättelsenämnd, som jag förstått har det övergripande tillsynsansvaret för FRA:s verksamhet. Jag blev dock bestämt avrådd av en jurist inom polisväsendet, som menade att det fanns stor risk att frågan aldrig skulle utredas om den hamnade på Underrättelsenämndens bord. Om FRA faktiskt agerat olämpligt skulle ju detta även drabba nämnden och dess ordförande, som rimligtvis borde ha upptäckt denna rapportering för länge sedan.”

Vilket visar just vilket skämt dessa s.k. ”kontrollorgan” är som består av riksdagsledamöter eller f.d. politiker. Som aldrig frågar något besvärligt och heller aldrig begär fram obekväma dokument för de vill inte rota i en verksamhet de är satta att kontrollera.

På rak arm – kan någon nämna någon gång när ett s.k. ”kontrollorgan” har slagit larm om någonting? Och dragit den man är satt att övervaka inför rätta??

Det var alltså med dessa ”kontrollorgan” som FRA lagens förespråkare så stolt hänvisade till när de röstade JA. Som ett exempel – Datainspektionen som är en utpräglad pappersvändarmyndighet som gör sina ”inspektioner” genom att skicka papper med frågor till den som är ”utsatt” för inspektionen.

Och mycket riktigt så skickade ju Datainspektionen omedelbart en kopia till FRA av denna anmälan och sa att man skulle återkomma i september. Ja, det är raskt marscherat – man påbörjar pappersinspektionen 3 månader senare.

Någon som tror att de finns några besvärande bevis kvar då??

  

 

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/fri-+och+r%E4ttigheter” rel=”tag”>fri- och rättigheter</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/yttrandefrihet” rel=”tag”>yttrandefrihet</a>,<a href=”http://bloggar.se/om/fra” rel=”tag”>fra</a>

Etiketter:

6 svar to “Välkommen till Stasi och KGB land – 33!”

 1. Mike Says:

  Bra låt om Nwo sakens skull.

 2. Trött på osanningarna Says:

  Har vi en regring som talar osanning eller som det kan heta: handskas vårdslöst med sanningen? Eller rent ut serverar lögner för att föra folk folk bakom ljuset. Det som rapporteras här borde ju ju få TV och tidningar att kalla in ett extra kalla fakta respektive stort upplagda reportage om det svenska demokratiska samhällets fullständiga upplösning.

  TV 1 gör i kväll med K G Bergström ett EXTRA inslag med en lätt kvällstidningsintervju med två gentlemen som deltog i en visserligen viktig men nu ack så historiskt gammal amerikansk protest under OS i Mexico mot hur svarta idrottsmän då behandlades i US. Men att regeringen och FRA begår brott mot den svenska grundlagen, EU:s och FN:s regler om mänskliga rättigheter mm. bryr man sig inte om mer än litet löst i en morgonsoffa då och då. DN-Galans två tillresande huvudfigurer är viktigare. De får ett eget program. EXTRA insatt. Man tar sig för pannan!

  Men det är ett mått på den publika TV:ns förmåga och omdöme! Och inte minst manipulerande med opinioner. Visa ett, tig ihjäl annat! Använd svaga reportrar som KGB som dessutom är PK. Samma problem har vi ju i bluffen med den globala uppvärmningsfrågan – så väl illustrerat i denna blogg – , så vad kan man vänta sig? Att vanligt folk snart revolterar mot all osanning?

  Hade bloggarna inte funnits hade vi varit helt ovetande om de flesta ohederligheterna som förekommer i den politiska och massmediala manipuleringen.

 3. Jonas Says:

  Alla tycks utgå ifrån att lagringen av uppgifterna om de 103 svenskarna i mer än 10 år är ett lagbrott. Det är inte säkert. Tvärtom kanske Åkesson skulle ha brutit mot lagen om han förstört uppgifterna.

  Det kan ju faktiskt vara så att FRA har en skyldighet att långtidslagra sådan information som man fört vidare till sina uppdragsgivare. Detta för att det ska finnas spårbarhet till uppgifterna.

  Sen vet vi inte säkert om det är FRA eller uppdragsgivaren som gjort något fel här, eller ingen av dem. Det hela beror ju på hur väl defnierat spaningsuppdraget var, och hur regelverket såg ut på den tiden.

  Fanns det reglerat hur en inriktning skulle se ut, och hur personuppgifter skulle behandlas?

  Jag tror att risken är stor att Datainspektionen inte kommer att rikta någon kritik alls mot FRA, utan bara hänvisa till luddiga eller obefintliga regler vid tidpunkten för spaningen. Ingvar Åkesson kan därmed slå sig för bröstet, och Tomhylsan kan återigen peka på behovet av den nya lagtsiftningen som skapar ett tydligare regelverk.

 4. sophiaalbertina Says:

  Jonas,

  Om man tar sig besvär att gå igenom vad som skrivits om det hela (några exempel nedan plus vad som står i mina inlägg) så framgår med all tydlighet att FRA TOLKAR ev. lagar lite som de vill och hur de vill och när de passar dem och ”deras” behov.

  Så här sa Åkesson till Sveriges Radio den 13 juni förra året:
  http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=1422283

  ”Omdiskuterat förslag
  Förslaget har varit omdiskuterat. Men en mindre del i det har inte berörts: att FRA ska kunna spara information om exempelvis vilka som e-postar till varandra, om e-posten passerar gränsen.

  Orsaken till att FRA ska kunna spara informationen är, enligt Ingvar Åkesson, att den behövs för FRA:s tekniska utveckling.

  Hur länge de här uppgifterna får sparas är inte helt klart än. I ett annat förslag om brottsbekämpning i EU står det att uppgifterna ska få sparas i högst två år.

  Jag kan inte på rak arm svara på hur detta kommer att se ut. Det finns ju regler om att man ska gallra ut uppgifter, säger Ingvar Åkesson.
  ”Inga stora mängder trafikdata”
  Enligt Åkesson kommer inte några stora mängder trafikdata sparas eftersom det skulle ta för mycket plats i datorerna.

  Svenska e-postadresser och nummer kan beröras men främst lär det beröra meddelanden som bara passerar Sverige på väg någon annanstans.

  Om exempelvis polisen utifrån materialet vill veta något om vem som e-postar vem, måste fallet ha koppling till ett ärende där FRA har rätt att hjälpa polisen, enligt Åkesson.

  Utbyte av information
  Ibland byter FRA information med liknande myndigheter utomlands. Men information om trafikdata som berör svenskar ska inte lämnas till utlandet, enligt Ingvar Åkesson.

  – Det betyder att vi inte lämnar ut uppgifter om enskilda personer som vistas här därför att då menar vi att det kan skada deras intressen, säger han.

  Mats Eriksson”

  Expressen 16/6
  http://www.expressen.se/nyheter/1.1201042/svenska-samtal-lagras-redan-av-fra

  Nu avslöjar SVT:s rapport att FRA redan i dag lagrar kontakter mellan svenskar via telefon och internet. Enligt SVT ska detta ha pågått under lång tid, runt 10 år.

  Massinhämtning

  Det som fångas in och sparas är vad FRA kallar trafikdata, vem som kontaktar vem, när, var och hur. Denna data lagras i en trafikdatabas som heter Titan. FRA framhåller att de arbetar med precisa verktyg för att endast söka upp utländsk trafik.

  Detta stämmer inte, enligt Rapports källa. I stället handlar det om en massinhämtning där både svenska och utländska medborgares trafikdata samlas in.

  Begränsar arbetet

  I ett hemligt dokument som Rapport tagit del av påpekar en chef på FRA att den nya lagen snarare kommer att begränsa FRA:s arbete. Lagen kommer att ”tvinga oss att bli mer precisa i vårt urval och arbete. Den tid då vi kunde inhämta all tillgänglig trafik på enskilda inriktningar för att sedan sovra i efterhand är av flera skäl förbi”, menar FRA-chefen.
  Rapport frågar FRA generaldirektör, Ingvar Åkesson, om han inte tror att svenska folket är intresserade av att veta om att FRA lagrar uppgifter om deras korrespondens.
  – Jag tror att svenska folket är intresserade av att veta att vi är till för folkets trygghet, svarar Ingvar Åkesson.”

  Så här sa Åkesson i Sydsvenskan den 12/7
  http://sydsvenskan.se/sverige/article345915.ece

  … oskyldig information som trots allt fastnar i FRA:s filter:
  Varken vi eller våra uppdragsgivare är intresserade av folks privatliv. Information som inte har att göra med det uppdrag vi fått förstörs.

  Så här stod det i SVD den 14 juni
  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_1364237.svd

  Lagen tillåter endast att FRA lagra uppgifter som handlar om terrorism eller liknande. I de aktuella fallen har säkerhetspolisen inte något intresse av de berörda personerna, skriver anmälaren till Datainspektionen.”

 5. Mike Says:

  Regeringen är ju rena skämtet

  Vilket dårskap.

  Direkt demokrati EFTERLYSES.

 6. Jonas Says:

  Det är nog riktigt att FRA tolkar reglerna till sin egen fördel, men här är det ändå Datainspektionen som ska säga sitt.

  Men, som sagt, jag tror inte att denna anmälan kommer att resultera i någonting alls. Om det har funnits en inriktning för denna spaning, har knappast FRA gjort något formellt fel. Och om inriktningen har varit för allmänt formulerad, så är det svårt att se att uppdragsgivaren kan lastas för det, om regelverket varit luddigt

  Möjligen väcker det vissa frågor, när det gäller tillsynsorganet FUN. Men jag tror knappast att Datainspektionen kommer att syssla med den delen i sin granskning. Om det nu varit en mycket vidlyftig spaning, där hundratals oskyldiga registrerats, undrar man ju om FUN haft någon insyn i spaningsuppdraget.

  Det står förresten en hel del intressant i Expressen idag.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: