Archive for augusti, 2008

Välkommen till Stasi och KGB land – 50!

31 augusti, 2008

Som sagt – Motståndet har bara börjat och fortsätter!

Och nu börjar våra grannländer att reagera när de har börjat förstå de stora konsekvenserna även för dem.

Sen kan jag inte annat än att småle åt Hege Solbakkens ordval – den norska regeringen vill ha ”INSYN” i hur FRA lagen fungerar och dess konsekvenser. Jag säger bara en sak – Lycka Till!

Det har vi nu i över 50 år försökt med i Sverige utan att lyckats. Dvs. få insyn i vad FRA egentligen gör.

”Norsk opposition rasar mot FRA-lagen

Publicerad: 31 augusti 2008, 05.36. Senast ändrad: 31 augusti 2008, 08.35

Oppositionspartierna i Norge kräver nu att den norska regeringen reagerar mot den svenska FRA-lagen, som ger svenska försvaret rätt att övervaka data- och teletrafik över Sveriges gränser.

Det nya svenska övervakningslagen är chockerande och kommer att direkt beröra internettrafiken till och från Norge. Norska medborgare och norskt näringsliv kan komma att övervakas, men det verkar inte bekymra den norska regeringen, säger Venstres vice partiledare Trine Skei Grande till Aftenposten.

Stora delar av internettrafiken till och från Norge går via svenska servrar. Därmed berör lagen direkt norska medborgare och norska företag som skickar eller tar emot e-post till eller från utlandet, eller surfar på utländska hemsidor.

Statsminister Jens Stoltenberg från Arbeiderpartiet vill inte svara på kritiken. Statssekreterare Hege Solbakken säger att regeringen först vill skaffa sig insyn i konsekvenserna av den nya svenska lagen.

Oslo TT-NTB”

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_1641947.svd

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=148&a=822566

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/fri-+och+r%E4ttigheter rel=”tag”>fri- och rättigheter</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/yttrandefrihet rel=”tag”>yttrandefrihet</a>,<a href=”http://bloggar.se/om/fra rel=”tag”>fra</a>

Välkommen till Stasi och KGB land – 49!

31 augusti, 2008

Som ett komplement till mitt tidigare inlägg Välkommen till Stasi och KGB land – 48! kommer här några fler kommentarer från folk som deltog i fredagens seminarium/hearingen:

Erik Hultin, centerpartist och en av initiativtagare till Center Uppropet och fredagens symposium/hearing om FRA lagen skriver så här på sin blogg:

”När Clarence Crafoord påpekar att lagen brister mot minst nio av tio punkter vad gäller Europakonventionen så blir man fundersam. Än mer beklämmande blir det när man dessutom lyfter in synpunkten om att konventionen endast avser en minimumnivå ur ett integritetsperspektiv. Att sedan lagen i sig har företräde framför tillägg och liknande skrämmer också. Koppla sedan ihop detta med en av Mårten Schultz viktiga poänger kring att vi som medborgare i praktiken är helt rättslösa om FRA (eller någon av deras uppdragsgivare) hanterar information och sekretessen kring denna felaktigt. Slutsatsen blir att regeringen med detta utsätter de egna medborgarna för ett fruktansvärt övergrepp. Ser jag till vad Anna Serner påpekade kring såväl meddelandeskydd och källskydd så var det inte så särskilt svårt att själv tänkas sig att konsekvensen blir exakt densamma vad gäller banksekretessen, rätten att meddela sig med en präst, en advokat eller sin läkare.”

”Magnus Norell var väldigt krass gällande vilken nytta denna lag egentligen gör. Han menar dessutom (precis som bl.a. Anders Eriksson) att hotbilden i sig saknas. Norell skringrade även dimmorna kring det faktum att spaning i kabel redan pågår.

På tekniksidan gav såväl Jan Nilsson som Håkan Kvarnström uttryck för att det tekniskt sett och i princip är möjligt att särskilja viss trafik. Kvarnström påtalade även bl.a. att TeliaSonera redan nu tvingats agera för att lyfta undan viss verksamhet från Sverige. Han menade även att Sverige p.g.a. FRA-lagen faktiskt med stor sannolikhet kommer att omvandlas till en vit fläck på världens IT-karta. Det öppna och fria inhämtandet av information från hela världen som vi idag kan njuta av via internet är även detta hotat, enligt Kvarnström. I ett längre perspektiv siade han om något som jag skulle vilja kalla för nationella intranät snarare än det internet som vi idag har. Allt detta som en följd av lagstiftning i stil med FRA-lagen. Jan nilsson flaggade även för att just denna lagstiftning sannolikt är droppen som fått bägaren att rinna över för en stor del av befolkningen. Frågan om ACTA-avtalet, PKU-registret och annat samverkar i just det avseendet.

Ska jag peka på en person som verkligen gjorde en svag insats så var det Håkan Jevrell. I stora drag så kändes han som en Tolgfors-papegoja som kommit på plats för att med en dåres envishet upprepa de talepunkter som har kablats över till samtliga riksdagsledamöter som tryckte på ja-knappen den där ödesdigra dagen i juni. Om detta är allt regeringen som helhet kan anföra till lagens försvar så måste man ställa sig frågan vilken fantastisk mängd med annan rappakalja som kan komma i lagstiftningsväg under innevarande mandatperiod.”

”Varje steg i en riktning som tryggar den grundläggande rätten till personlig integritet och rätten till en privat sfär får idag anses vara en liten, liten delseger. Det man däremot verkligen skulle behöva göra är att häva denna lag som allteftersom tiden går framstår som mer och mer problematisk och odemokratisk. CenterUppropets devis framstår efter dagens hearing som om möjligt ännu mer självklar. Stopp! Backa! Börja om!”

http://erikhultin.se/08/fra-lagen-ar-en-lackande-skuta.php

Och så här skriver Rhodin FP på sin blogg om hur FRA lagen förändrade hans bild av svensk politik. Har även en bra sammanställning av alla remissvar innan FRA lagen antogs samt mycket intälägänta svar från några poltiker – Tina Acketoft, FP, Tobias Krantz FP:

”Jag kommer även denna gång offra ett par surt förvärvade semesterdagar för att åka de 60 milen från Lund till Stockholm den 16:e september för att demonstrera mot FRA-lagen vid riksdagens öppnande. (Egentligen är det fan likt, och jag skulle egentligen vilja fakturera riksdagen för resekostnader och ersättning för förlorad arbetstid…)

Men jag känner ett djupt engagemang i den här frågan. Jag har på sistone frågat mig varför just denna fråga verkligen har krypit sig under skinnet på mig – speciellt med tanke på att jag aldrig tidigare uppbådat dylikt engagemang i politiska frågor. Tror jag att jag själv på något sätt skulle vara hotad av FRA? Nej, inte alls. Men det var nåt speciellt som hände när jag förstod att partiet som jag själv stött var på väg att svika sin ideologi, sitt valmanifest, kort sagt sitt politiska berättigande. Jag kontaktade de lokala riksdagspolitikerna inom folkpartiet, vilka bekräftade att så kommer ske. Lagen ska röstas igenom. Detta föranledde mig att resa till Stockholm för att den 17 juni demonstrera mot lagen.

Vad jag dessa två dagar fick bevittna var ett sådant oerhört smutsigt spel. Vid denna tidpunkt, när Allan Widman (fp) och Staffan Danielsson (c) äntrade talarstolen och försvarade lagen med näbbar och klor. När Frederick Federley och Tolgfors hade sin regisserade uppvisning till hån för hela kammaren. När den starkast lysande liberala stjärnan i riksdagen hette Alice Åström (v). Ja, då ändrades min världsbild.

Jag kände en oerhörd tomhet. När jag läser det, så inser jag hur banalt det låter – hur kan ett riksdagsbeslut ha denna påverkan på en vuxen karl?! Men det hade det i alla fall. Jag kände mig lurad, desillusionerad. Jag började få en högre kunskap om hur nonchalant ett sådant här lagförslag kunde drivas igenom.

Mitt första blogginlägg någonsin handlade om politikerförakt. Jag förkastade denna företeelse, och tillskrev till stor det detta till personer som inte hade insett sakfrågornas innebörd och komplexitet. Efter hundratals timmars arbete om FRA, så är jag väl insatt i FRA-frågans innebörd och komplexitet. Och jag känner föraktet pyra. Kanske föraktet för politiker är just sprunget ur en högre kunskap om sakfrågan, kombinerat med ett starkt engagemang?

Riksdagsledamoterna-ar-foraktet-befogat

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/fri-+och+r%E4ttigheter rel=”tag”>fri- och rättigheter</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/yttrandefrihet rel=”tag”>yttrandefrihet</a>,<a href=”http://bloggar.se/om/fra rel=”tag”>fra</a>

Välkommen till Stasi och KGB land – 48!

30 augusti, 2008

Som sagt – Motståndet har bara börjat och fortsätter!

Och här nedan kommer ytterligare några exempel där CCBE (en samarbetsorganisation för advokatorganisationerna inom den Europeiska unionen samt deras grannländer och representerar mer än 700 000 advokater och jurister) stöder Advokatsamfundets kritik av FRA lagen.

Men de har väl missförstått allting som alla vi andra som kritiserar FRA lagen. Vad vet de – de är ju bara jurister från hela Europa.

Vidare några uttalanden från personer som deltog i centerns seminarium i fredags (29/8) om FRA lagen:

Magnus Norell, som är forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut FOI, nämnde det i den första panelen:

FRA spanar redan i kabel, om det var nån som trodde något annat, sa han.

”Men bekräftelsen lät inte vänta på sig särskilt länge. Klockan 11:46 sa Staffan Danielsson (c): ”Idag har FRA tillgång till hela kabelnätet, men man spanar selektivt.”

Alltså samme Danielson (sitter i riksdagens försvarsutskott) som röstade för FRA lagen och envist har hävdat att det han sa ovan inte har skett.

Så här gick Danielson in och kommenterade de hela på bloggen:

”Jonas har rätt. Jag syftade på den beslutade lagen där staten genom FRA får tillgång till kablar över landsgränsen. Och jag frågade om möjligheten att tillståndsmyndigheten vid sitt tillståndsbeslut begränsade FRAs spaning till endast en liten del av det totala signalflödet, till den del som är relevant för den aktuella inriktningen.

Idag får som bekant FRA endast signalspana i etern, jag utgår ifrån att endast så sker, och uppgiften från FOI-forskaren Magnus Norell är därför mycket anmärkningsvärd.

Kommentar av staffan danielsson – 29 augusti 2008 @ 15:15 ”

Och fick följande svar:

”Jonas: Eftersom den lagen ännu inte trätt i kraft så är det I såfall årets talblunder.

Kommentar av Daniel Wijk – 29 augusti 2008 @ 15:24

Staffan, tack för klargörandet – men frågan faller ändå tillbaks på dig (och försvarministern) – vad ämnar du vidta för åtgärde för att utreda detta?

Kommentar av Mikael Nilsson – 29 augusti 2008 @ 15:26

Staffan danielsson: Men det du sa stämmer ju I såfall inte alls eftersom dom inte har tillgång till kablarna förrens oktober nästa år. Om det var menat som en garant så är det med andra ord inte någon garant alls.

Kommentar av Daniel Wijk – 29 augusti 2008 @ 15:27

Detta kan ske i Sverige av ett enda skäl. Under en lång följd av år har politiker och högre tjänstemän allti kommit undan allt ansvar. Den som kke drabbats hårdast av sin egen inkompetens är Lars Danielsson. Handen på hjärtat, ett par år utan arbetsuppgifter med full lön och därefter svensk konsul i Hong Kong skulle jag kunna leva med. Vi har på dessa nivåer en kultur som närmast gynnar dom som tänjer på lagarna.

Vad seda gäller att spaning idag skulle ske med stöd av dn nya lagen så är det fel. FRA lagen träder inte i kraft förrän vid årsskiftet och operatörerna ska börja överföra signaler den 1/10.

Kommentar av Michael Gajditza – 29 augusti 2008 @ 16:18 ”

Mark Klamberg (Doktorand i folkrätt Stockholms universitet, FP):

”Sociogram förklarar hur FRA kan kartlägga människor utan att söka på ord och trots att information är hårdkrypterad. Jag ställde följande direkta fråga till f.d. Säpochefen Andreas Eriksson i pausen av centerns FRA-Hearing: ”Finns Sociogram?” Anders Eriksson svarade ordagrant: ”Sociogrammen finns i analysdatabasen”. Detta kräver att justerar min skiss över databaserna något men därefter bedömer jag att den är helt korrekt. Det kommer att ta lite tid så ni får hålla ut.

I korthet handlar det om följande. Vi lämnar alla elektroniska fotspår, genom betalningar, mail och telefonsamtal. Allt färdas i fiberoptiska kablar och allt som går genom de berörda kablarna överförs till FRA. Olika typer av människor rör sig på olika sätt vilket gör att man kan skapa profiler (sociogram). Det går bra att identifiera mönster även om trafiken är krypterad och utan att söka på text i meddelandet. Reduktion är att man plockar ut nyckeldata ur ursprungsmeddelandet där det senare ej sparas. Nyckeldatan hamnar i analysdatabasen för att bygga upp sociogram.”

”Jag kom tillbaka en gång till när ingen kunde förklara FRA:s PUL. Jag vill genuint tacka Hans Hulthin (c) som ställde frågan om FRA:s PUL. Ingen i panelen kunde svara på frågan om FRA:s PUL så jag tog den. Det gjorde att jag kunde komma tillbaka och förklara att FRA kan använda sexualliv, etnicitet och politisk åskådning som sökbegrepp. På detta sätt kan man skapa profiler (sociogram). Jag tror en del blev stumma i publiken. Jag kände att jag var lugnare och mindre pressad under detta andra inlägg.”

”Som sagt, eftersom FRA inte söker på ord, så måste jag justera skissen. FRA har alltid förnekat att de sökt på ord så har varit ärliga på detta sätt, men de har missat att berätta om sociogram i analysdatabasen.

Den politiska konsekvensen av att vi har denna kunskap är dynamit då både regeringen och FRA förnekat att myndigheten kartlägger människor. Detta är avancerad kartläggning. Jag tror inte att de sparar vanliga människor sociogram, men detta går ju helt på tvärs med hur lagen har beskrivits. Det fanns ju redan tillräckligt många brister.”

Det är bara att totalt instämma i det som HAX säger på sin blogg:

FRA skiter i kabelspaningsförbudet.

FRA väntar inte ens på att den nya avlyssningslagen skall träda i kraft.

FRA struntar arrogant i den demokratiska processen.

FRA tar sig friheter utöver vad gällande lagstiftning medger.

Detta måste, rimligen, så väl den nuvarande som den förra regeringen ha känt till.

Vad är det för land vi lever i, där en underrättelsemyndighet kan sätta sig över alla regler?

Vad säger det om demokratin i Sverige att staten och dess organ anser sig kunna strunta i gällande regler och de beslut som riksdagen fattar? Har vi helt gett upp tanken på att vara en rättsstat?

Och varför har jag en misstanke om att både FRA och politikerna kommer att slippa undan ansvar för detta?

Förstår FRA och politikerna över huvud taget hur allvarligt detta är?”

Och det är bara att hålla med Hanna Wagenius, CUF:

”Slutligen vill jag dock säga att jag saknade en panel. Politikerpanelen. Människor som tagit beslutet och som arbetat för det, människor som är ansvariga för att vi sitter med den här skiten i knät. Visst är det viktigt att reda ut begreppen, men viktigare ändå är att ställa de människor som gett oss lagen till svars för sitt misstag.

Blogginläggen finns här:

FRA spanar redan i kabel, .Svaret är sociogram i analysdatabasenFRA spanar redan i kabel, FRA: Och nu..? Centerns-fra-hearing

Och här bekräftar Mats Nordqvist, chef för FRA:s inhämtning indirekt ovanstående uttalanden om att FRA redan NU avlyssnar (olagligt) kabeltrafik:

”Vid hearingen förklarade FRA sina sökbegrepp. FRA söker inte efter enskilda ord i mejl utan spanar mot trafik från specificerade satelliter, vissa fibrer, i vissa riktningar, telefoner eller IP-nummer eller mot trafik med ett visst mönster.

-Vi behöver inte öppna några mejl för att göra ett urval. Och om vi inte får en träff så blir det ingen lagring, förklarade Mats Nordqvist, chef för FRA:s inhämtning.”

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_1638865.svd

Och maktens arrogans framgår tydligt av detta uttalande av statsekreteraren Håkan Jevrell (moderat, FÖ – alltså det departement som ligger bakom FRA lagen) i ett svar till förre Säpo-chefen Anders Eriksson:

”Regeringen och regeringskansliet behöver inget tillstånd för att inrikta FRA:s spaning, sade Anders Eriksson som föreslog att domstol ges möjlighet att överpröva regeringens beslut.

-Lagen är antagen, glöm inte bort det, påpekade statssekreterare Håkan Jevrell (m).”

Som även kläckte ur sig följande intälägänta påstående:

”Statssekreteraren på försvarsdepartementet, Håkan Jevrell, uppger att man håller på att analysera domen i det brittiska fallet.

Men vår bedömning är ju redan att vi har en lagstiftning som överensstämmer med de mänskliga rättigheterna. Vi har gjort ett gediget arbete och vi har de högsta juristerna i landet bakom oss, säger Jevrell.”

Och här har vi väl insatta personer som BEKRÄFTAR ATT FRA BRYTER mot lagen och att detta har pågått länge.

Alltså allt detta som Reinfeldt, Försvarsministern plus andra ministrar och riksdagsmän och kvinnor, generaldirektören för FRA Ingvar Åkesson m.fl. har med en papegojas envishet upprepat att DETTA HAR ALDRIG HÄNT.

OCH INGEN I SVENSKA MASSMEDIA REAGERAR, JA DE RAPPORTERAR INTE ENS DESSA UTTALANDEN – Hallå hela pressen är det någon hemma?!

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=822188

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=822016

http://blogg.svd.se/ledarbloggen?id=8911

Kommer sedan till detta att FRA ber andra länder avlyssna svenskar och skicka materialet till FRA. Då kan de ju stå upp och troskyldigt säga ”vi avlyssnar inte svenskar”.

http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/internet/article401396.ece?

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=3130&a=821135

FRA: s egen PUL där de får söka och lagra uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv användas som sökbegrepp

SFS 2007:259 http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/20070259.htm

Samt för att inte tala om de eminenta medarbetare FRA har som är anförtrodda att granska OSS:

Bajsmannen på FRA ser dig och Jag-forfoljdes-av-fra-mannen

Som jag har sagt så många gånger tidigare – Det är värdiga representanter vi har i regeringen och Sveriges riksdag!

CCBE’ s brev finns här:

http://www.advokatsamfundet.se/Documents/Advokatsamfundet_sv/Nyheter/080827%20letter%20Anne%20Ramberg%20-%20revised.pdf

Brussels, 27th August 2008

CCBE expresses support for the opposition of the Swedish Bar Association to the new Swedish Act on Signal Surveillance in Defence Intelligence

Dear Mrs Ramberg,

The Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE), which, through the national Bars and Law Societies of the Member States of the European Union and the European Economic Area, represents more than 700,000 European lawyers, would like to express its support for the opposition of the Swedish Bar Association to the new Swedish Act on Signal Surveillance in Defence Intelligence and the accompanying legislative framework.

We understand that the new Act will allow the Swedish Defence Radio Establishment (”FRA”) – a civilian agency – to monitor traffic at all operator-owned Internet exchange points for traffic entering or leaving Sweden in search for all types of activities constituting an external threat to national security, and will enable the FRA to tap all cross-border Internet and telephone communication. Unlike the police, the FRA will not be required to seek a court order to begin surveillance.

The CCBE has in the past, during the passage of the EU’s 2006 Data Retention Directive, expressed its grave concerns about legislative proposals such as this one, for two reasons:

-· Professional secrecy: the CCBE believes that the fact of a government or law enforcement agency being able to know when, where, how and how many times a person consults his/her lawyer seriously challenges the confidentiality of the lawyer-client relationship and even the exercise of the right of defence itself. The CCBE believes that this goes to the root of the rule of law and a democratic society;

-· Judicial authorisation: the CCBE believes that legislative proposals on data retention and access should provide for rules on judicial proceedings for access to the data.

The CCBE of course supports the fight against terrorism and crime. However, we are worried by initiatives which, under cover of the fight against terrorism, are serious infringements of fundamental freedoms and rights. Without ensuring confidentiality, there cannot be trust, and the lawyer will not be able to play his/her specific role in maintaining the rule of law.

Furthermore it is important that national legislative initiatives do not infringe the right to provide and receive cross-border legal services.

Yours sincerely,

Péter Köves

President

Advokatsamfundets uttalande med anledning av CCBEs brev:

http://www.advokatsamfundet.se/templates/CommonPage.aspx?id=8421

”Anne Ramberg välkomnar stödet.

– CCBE:s kritik visar att FRA-lagstiftningen väcker uppseende även utanför Sverige och att det internationella samfundet nu börjar inse att avlyssningen påverkar också andra än svenskar. Det är glädjande att kunna konstatera att Advokatsamfundets engagemang mot lagstiftningen från ett rättssäkerhetsperspektiv inte bara stöds av allt fler i Sverige, utan även av en organisation som CCBE, säger hon.

Advokatsamfundet har länge varit en av de hårdaste kritikerna mot FRA-lagstiftningen. Enligt Anne Ramberg kvarstår kritiken trots de förändringar som riksdagen utlovat, förändringar som Ramberg liknar vid kosmetika. Advokatsamfundet har också krävt att en sanningskommission rörande FRA:s verksamhet inrättas och att en parlamentarisk utredning tillsätts för att se över lagstiftningen från grunden.”

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/fri-+och+r%E4ttigheter rel=”tag”>fri- och rättigheter</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/yttrandefrihet rel=”tag”>yttrandefrihet</a>,<a href=”http://bloggar.se/om/fra rel=”tag”>fra</a>

Välkommen till Stasi och KGB land – 47!

28 augusti, 2008

Här kommer en underbar parodi från Kina TV med en reklamsnutt för FRA. A la den inhemska kinesiska TV shop programmet.

Som sagt – slå till redan idag. FRA paketet för oss som inte har något att dölja! Och du får en reflex utan extra kostnad så du kan visa att du INTE har något att dölja ÄVEN I MÖRKRET!

Visst är det skönt när någon ger dig sin fulla uppmärksamhet.

Digitalt och heltäckande för fullständig kontroll av den moderna människan.

Visa att du också har rent mjöl i påsen – Köp FRA-overallen och få en fin kaffemugg!

Och du – Om du slår till redan idag så får du också en FRA reflex utan extra kostnad!

Nu kan du också visa att du inte har något att dölja – även i mörkret!

FRA paketet. För oss som inte har något att dölja.

Slå till redan idag!”

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/fri-+och+r%E4ttigheter rel=”tag”>fri- och rättigheter</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/yttrandefrihet rel=”tag”>yttrandefrihet</a>,<a href=”http://bloggar.se/om/fra rel=”tag”>fra</a>

An Investment Gets Trapped in Kremlin’s Vise – Justice a la Gazprom/Russian style

27 augusti, 2008

Här kommer mera om hur Ryssland/Putin gör allt för att få total kontroll over energibolagen och hur de systematiskt genom olika åtgärder och trakasserier (inklusive misshandel) driver bort alla utländska intressen.

Och det spelar ingen roll om du är ett enmansföretag eller jätten BP. Så här går det till i dagens Ryssland om du råkar säga något som misshagar makten eller råkar äga något bolag som Putins gäng vill åt.

Där alla statens (alla) maktmedel används för att nå syftet.

http://www.nytimes.com/2008/07/24/world/europe/24kremlin.html

July 24, 2008

Kremlin Rules

An Investment Gets Trapped in Kremlin’s Vise

By CLIFFORD J. LEVY

MOSCOW – William F. Browder was one of the most prominent foreign investors here, a corporate provocateur who brought the tactics of Wall Street shareholder activists to the free-for-all of post-Soviet capitalism. Until, that is, the Kremlin expelled him in 2005.

Mr. Browder then focused on protecting his billions of dollars of stakes in major Kremlin-controlled companies, like Gazprom, and on fighting to return to a land where he had deep and unusual family ties. So when he ran into Dmitri A. Medvedev, the country’s future president, at the World Economic Forum in Davos last year, he saw his chance.

In a brief conversation at a dinner at the Swiss resort, he pressed Mr. Medvedev for help in regaining his Russian visa. Mr. Medvedev, then a top aide to President Vladimir V. Putin, agreed to pass along his request.

A short time later, Mr. Browder’s office received a phone call from a senior Moscow police official, who said he had learned of Mr. Browder’s new visa application and might be able to help.

”My answer will depend on how you behave, what you provide, and so on,” the official said, according to a recording of the call supplied by Mr. Browder. ”The sooner we meet and you provide what is necessary, the sooner your problems will disappear.”

Mr. Browder’s problems, in fact, were just beginning.

The phone call was one move in a wide-ranging offensive by Russian law enforcement that exposed Mr. Browder to the kind of crippling investigations that Kremlin critics have regularly endured under Mr. Putin. It appeared that the ultimate goal was not only to seize Mr. Browder’s investment empire, but also to make him an example of what happens to those who do not toe the government’s line.

His downfall offers a study in how the Kremlin wields power in the Putin era. The rule of law is subject to its wishes, and those out of favor are easy prey.

Mr. Browder’s case points to the official corruption that afflicts Russia, and the Kremlin’s unwillingness to adopt serious measures to combat it by bolstering the independence of the police and the courts. The Kremlin may be reluctant to do so because it wants Russia‘s wealth to accrue to those loyal to the leadership.

Until his visa was canceled and he moved his operations to London, Mr. Browder cut a colorful figure in Russia, a foreign version of the Russian oligarchs who earned their fortunes in the mass privatization after the fall of the Soviet Union. He courted publicity, and his background made a good story: he is the grandson of Earl Browder, a leader of the American Communist Party in the 1930s. He often said that, not unlike Russia itself, he rebelled by becoming a capitalist.

He arrived in Russia in 1996 after a stint in London as an investment banker, and quickly saw opportunities. Russia’s economy was undergoing colossal changes, and Mr. Browder positioned his company, Hermitage Capital, as a vehicle for Western investors to get a piece of the action.

After Mr. Putin became president in 2000, Mr. Browder became a vocal supporter of the Kremlin, saying that Russia needed an authoritarian leader to establish order and calling Mr. Putin his ”biggest ally” in Hermitage’s effort to reform big business. Mr. Browder thrived, and the funds managed by Hermitage grew to more than $4 billion.

Mr. Browder does not know exactly why the Kremlin turned against him. But the Kremlin was consolidating control over prized companies like Gazprom and appeared to be chafing at criticism from outside shareholders.

Once things went bad, Mr. Browder had no recourse. The police confiscated vital documents from his lawyer’s office in Moscow. He discovered that his holding companies had been stolen from him and re-registered in the name of a convicted murderer in a provincial city.

Whoever was behind the scheme took over much of Mr. Browder’s corporate structure in Russia, but failed to get at his investors’ money. Even so, in recent weeks, Mr. Browder said he had learned that his former holding companies had been used to embezzle $230 million from the Russian treasury.

Läs även andra bloggares åsikter om http://bloggar.se/om/Fri-+och+r%E4ttigheter” rel=”tag”>Fri- och rättigheter</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/Yttrandefrihet.” rel=”tag”>Yttrandefrihet.</a>

(more…)

GLOBAL TEMPERATURE TRENDS FROM 2500 B.C. TO 2008 A.D.

26 augusti, 2008

Som en komplement till mina tidigare inlägg om temperaturdata/grafer kommer här en intressant graf för de senaste 4500 åren.

Temperature data – What it really means.CO2 can not be blamed for Global Warming!There is no evidence man-made CO2 causes climate changeClimate Regime Shifts of the Past Four CenturiesGlobal Warming: Has the Climate Sensitivity Holy Grail Been Found?The Greenhouse ConspiracyA Climate of Belief – The Story of Climate models!Has Global Warming Research Misinterpreted Cloud Behavior?Study of Greenland Ice Finds Rapid Change in Past ClimateGlobal Warming Appetizer – Seattle experienced the coldest first week of June ever!Very Cold May – Global Mean Temperature (GISS)Cool spring season and very cool May in USAVery Cold May – Global Mean Temperature (RSS) sunk – 0,083 CNOAA Cherry Picking on Trend AnalysesVery Cold May – Global Mean Temperature (UAH) sunk – 0,180 CThe American Army: Sun, Not Man, Is Causing Climate Change!Observation does not fit theory and yet the theory is deemed correctMay 2008 Was A Cold Month in USAUAH Satellite data: Globally, 2008 significantly cooler than last yearDoes the IPCC’s Main Conclusion Need to be Revisited?The Unholy Alliance that manufactured Global WarmingThe Spatial Pattern and Mechanisms of Heat-Content Change in the North AtlanticYtvattentemperaturen i Atlanten utanför Central Amerika de senaste 32 000 åren.Assessment of the reliability of climate predictions based on comparisons with historical time seriesCold in the tropical troposphere but it should be warming if Global Warming ”theories” are correct!How will the political class manage the necessary climb-down?Global warming is probably the biggest scientific boondoggle since the days of Galileo1000 år av temperaturdata från Nya ZeelandAverage Day By Day Variations Of The Global And Hemispheric Average Lower Tropospheric TemperaturesOur Climate Numbers Are a Big Old MessOpen letter to IPCC to renounce its current policy!2 miljarder år av temperaturdata!The Flawed science behind the Kyoto protocol!Rewriting Temperature History – Time and Time Again!Has the IPCC inflated the feedback factor?Outstanding Job That Anthony Watts Has Done On Documenting The Immediate Environment Of Suface Temperature Monitoring SitesNew England winters have cooled in past decadeThe wonderful benefits of CO2!Manipulation av temperatur grafer men bara när de pekar nedåt!20 000 år av temperaturdata från PeruKallaste januari sedan år 2000 – Hela Global Warming utraderad!6 000 år av temperaturdata från Venezuela3500 år av temperaturdata från Kina, Temperaturen för 130 000 år sedan422 700 år av temperaturdata från Antarktis, 3000 år av temperaturdata från Syd Afrika, 4000 år av temperaturdata från Grönland2000 år av temperaturdata från Antarktis2000 år av temperaturdata från Österrike3600 år av temperaturdata från Sverige2000 år av global temperaturdata

                   Klicka på bilden så blir den större.

http://www.longrangeweather.com/global_temperatures.htm

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/milj%F6” rel=”tag”>miljö</a>

 

Russia’s Disinformation Campaign over South Ossetia

25 augusti, 2008

Som ett komplement till mitt inlägg Before the Gunfire, Cyberattacks against Georgia där det visade sig att den ryska sidan först ”övade” och finslipade taktiken mot Georgien med ett ”test” anfall den 20 juli. Två och en halv vecka INNAN kriget bröt ut.

Kommer här en intressant genomgång av Robert M. Cutler i senaste numret av Central Asia-Caucasus Institute Analyst som visar på de långgående ryska förberedelserna innan kriget. Och att ryska stridsvagnar och pansarfordon varit på väg från Vladikavkaz i flera dagar över bergen.

http://www.cacianalyst.org/?q=node/4919/print

RUSSIA’S DISINFORMATION CAMPAIGN OVER SOUTH OSSETIA

By Robert M. Cutler (08/20/2008 issue of the CACI Analyst)

With Georgian government websites shut down by cyber-attacks in the days immediately preceding hostilities, the Russian story of its army coming to the defense of South Ossetia in the face of Georgian assault gained currency. This script is still often invoked as a preface to any commentary or reportage on current developments. However, as facts begin to surface, it is increasingly revealed as a propaganda strategy planned in advance and contradicted by evidence on the ground, by the testimony of neutral observers, and by the increasingly transparent cynicism of its purveyors.

BACKGROUND: From the very beginning of military clashes on the night of 7-8 August, there has been a concerted Russian effort to vilify President Mikheil Saakashvili as a war criminal. In the first days of the conflict, Russian media repeatedly cited a figure of 2,000 civilian casualties in Tskhinvali city and up to 40,000 refugees (out of a maximum 70,000 total population in South Ossetia of all ethnicities). It was on this basis that not only Russian media but also the highest Russian leaders repeatedly condemned Georgian President Mikheil Saakashvili as a war criminal guilty of ethnic cleansing, and promised prosecution in international courts. These claims have faded in recent days, because they have been shown to be false by systematic investigations by Human Rights Watch as well as by the aggregated testimony of foreign reporters who have entered the region since the Russian occupation. In a twist, Georgia has filed a brief before the International Court of Justice charging Russia with conducting and abetting ethnic cleansing of Georgians from South Ossetia and Abkhazia from 1990 to the present.

There is a general view that Georgia assaulted South Ossetia before Russian troops invaded. A detailed timeline provided by Georgia’s Prime Minister Lado Gurgenidze during an international telephone press conference disputes that assertion, however. This view is corroborated in most part by several independent sources, and an independent Washington Post reconstruction of events concludes that the Georgian assault on Tskhinvali and the Russian tank column’s emergence from the Georgian end of the cross-border Roki Tunnel could only have been minutes apart at most. Roughly 150 Russian vehicles including armored personnel carriers got through before Georgian forces were able to mount an only partially successful attack on the crucial bridge at Kurta linking the Roki Tunnel with Tskhinvali.

It seems inescapable that Russian tanks must have been on the road from Vladikavkaz, North Ossetia, for some time in order to cross the 100 miles of mountain roads to reach South Ossetia when they did. Novaya gazeta’s respected military analyst Pavel Felgenhauer is only one of several writers who have documented how the Russian invasion is only the culmination of a months-long series of provocations as well as strategic and tactical on-the-ground preparations, for example the construction and equipment of a base near the city of Java, northwest of Tskhinvali, as a refueling depot for Russian armor moving southwards. This should be added to the better-known ”railroad repair” troops sent to Abkhazia in recent weeks, who are reliably reported to have constructed tank-launching facilities. The ceremony completing the railway repair was held as late as July 30.

IMPLICATIONS: Reports of fighting on 8 August, for which Russian media were the chief origin, asserted that Georgian forces entered Tskhinvali city early in the day, were then driven back by Russian troops who were said to retake the city, and finally returned to seize parts of the city’s southern outskirts before being repelled for good. However, according to subsequent reports by civilians in Tskhinvali, the Russians never occupied the city; rather, it was combined artillery and aerial bombing that drove the Georgians out of the city. According to Georgian sources, this bombardment was extremely intense and lasted for all the time Georgian forces were in Tskhinvali from dawn on 8 August until just before noon, and continued even afterwards, intensifying again when Georgian forces attempted to re-enter the city later in the day.

Among the weapons systems used by the Russian forces were Uragan and Grad artillery. The latter is the same system that Georgian military affirmed using against Russian military posts outlying Tskhinvali late on the night of 7 August, after Russian armor entered Georgia through the Roki Tunnel. Both sides as well as local observers agree that there was massive aerial bombardment during the day of the eighth. Moreover, American military training provided to the Georgian army over the last few years appears to have concentrated on counterinsurgency tactics, in view of Tbilisi’s contribution of troops to the Iraq conflict.

Given Russian air superiority in the region, it is difficult to suppose that the heavy aerial bombardment of Tskhinvali city came from the Georgian side. Russian sources blame the destruction exclusively on the Georgian artillery assault on the night of 7-8 August, but surviving city dwellers seem to indicate that the Georgian assault was concentrated on the administrative quarters of the Russian-backed South Ossetian separatists, as well as communications links and the like. By contrast, if observers’ reports are to be believed, the degree of devastation visited upon the city by nightfall on 8 August (after Russian bombardment had driven the Georgians from the city) is paralleled in recent history only by the leveling of Grozny in the Second Chechen War of the 1990s.

The Russian side’s signature of consecutive ceasefire agreements without any visible attempt to implement them may also be charitably described as disinformation. This pattern of behavior was first clearly revealed several days ago when, after the Russian and Georgian presidents had both signed French president Nicolas Sarkozy’s six-point ceasefire document, the Russian military began to withdraw from Gori and then, as soon as international media began to report this, literally reversed gear and moved back. As Western video journalists reported live, Russian troops then continued to attack nonmilitary establishments (the nearest military target is a base eight miles outside Gori) while appearing to coordinate with Ossetian and other North Caucasus irregulars who looted property and even abducted civilians.

CONCLUSIONS: What is remarkable about the Russian information policy on the war against Georgia is its failure to adapt to the twenty-first century information environment. Even Russia’s U.N. Ambassador Vitalii Churkin has lost the charisma that he radiated twenty years ago when, during the heyday of glasnost and perestroika, he became the first Soviet ambassador to Washington to testify to a Congressional committee. Russia’s political leaders hold no spontaneous interviews even with representatives of Russian media. By contrast, Saakashvili’s presence on CNN and other western stations, and his and the Georgian leadership’s command of foreign languages, have enabled them to get their message across effectively.

Late on the night of 18 August, Tbilisi time, the Georgian Ministry of Defense posted a statement (hosted on blogspot.com because of continuing infrastructure and cyberattacks against official Tbilisi websites), saying simply: ”It is absolutely obvious to the international community that the Russian Federation chose destruction of economy with the use of military force and ethnic cleansing as an instrument for implementing its foreign policy.”  The credibility of the Georgian message is enhanced not only by reports from foreign journalists on the ground but also by an entirely new element in the information environment: the aggregate of amateur eyewitness reports on youtube.com, ireport.com, and other vlog (video-logging) dedicated websites.

AUTHOR’S BIO: Robert M. Cutler is Senior Research Fellow, Institute of European, Russian and Eurasian Studies, Carleton University, Canada.

Läs även andra bloggares åsikter om http://bloggar.se/om/F%F6rsvar” rel=”tag”>Försvar</a>

Environmental terrorism

25 augusti, 2008

Som ett koplement till bl.a. mina tidigare inlägg Local and global environmental policy is lead by a coterie of fanatics and their powerful opportunistic bedfellows,  Global Warming Mass Hysteria at it’s peak – collecting cow farts and burps!Global Warming as Mass NeurosisGlobal Warming Hysterics – Get out of Africa Now! Or The curse of environmentalism

Kommer här en total sågning av hela Global Warming Hysterin från afrikansk perspektiv av Will Alexander.

Som jag har konstaterat så många gånger tidigare i mina inlägg: hela Global Warming Hysterin handlar INTE om vetenskap och fakta UTAN STYRS av en politisk agenda.

Och det här är väldigt svårt för gemene man att förstå tyvärr. Som tror att det hela handlar om arr rädda vår planet när det i själva verket handlar om att reducera vår levnadsstandard till den nivå som vi hade på 1800 talet.

Först då kommer Global Warming Hysterikerna att vara NÅGORLUNDA nöjda!

Och ta hela skojeriet med dessa avgudade klimatmodellerna! Där de INTE ENS KLARAR AV ATT FÖRUTSE ALLA viktiga och stora klimatpåverkande fenomen. OCH DET ÄR SAMMA MODELLER SOM MAN VILL FÅ OSS ATT TRO KAN FÖRUTSÄGA TEMPERATUREN OM 100 år PÅ EN TIONDELSGRAD NÄR!

Det är alltså resultatet av dess av modeller som IPCC, Al Gore et consortes avgudar och som hela Global Warming Hysterin bygger på.  Och där man vill ”offra” större delen av värt ekonomiska välståd på dess altare för att blidka CO2 guden.

Återigen: Global Warming Hysterin är den största vetenskapliga och politiska skandalen ALLA kategorier detta århundrade!

http://co2sceptics.com/news.php?id=1724

Environmental terrorism

August 25th 2008, 3:59 PM BST

by Will Alexander alexwjr@iafrica.com

We are now witnessing the descent from climate alarmism, to extremism, to terrorism. The predicted flooding of parts of Cape Town is an example. The public are not easily fooled.

Sunday Times letters to the editor

”Your story that the Cape coastline would disappear in 25 years, would cause alarm and despondency here in Cape Town, but for two things. Firstly, the writer is better known for his political satire and secondly, the study appears to have been written with the help of the South African Weather Bureau, notorious for giving the wrong weather forecasts for the Cape. Is this perhaps the trial run for next year’s April Fool’s day?”

I believe that global warming is the biggest scientific scam ever. There is no evidence to prove that the current climate variations are not a natural cycle.

Credibility

While the globe was still warming and environmentalist claims were modest, the IPCC’s case was impregnable. In these modern times the environmentalists fed the media with scare stories in order to advance their cause. The media in turn had little interest in repeating the same warnings month after month. So, climate alarmists were forced to increase the level of alarmism. Environmental terrorism is the result.

Examples are the fraudulent predictions of the destruction of the animals and butterflies of the Kruger National Park, and the imminent loss of our Proteas (South Africa) and Quiver Trees (Namibia) as a result of climate change. These claims are included in the IPCC’s reports where they were accepted without question by the gullible advisory panels.

The latest example is the direct threat to the habitability of South Africa’s coastal areas including flooding of the Cape Town harbour area and the Peninsula towns by a 20 m rise in sea level and two storey high waves. This time even the media were sceptical. A cartoonist in East London’s Daily Despatch illustrated the public reaction in his cartoon. An interesting comment elsewhere is that Bloemfontein is considering appointing a harbourmaster!

These alarmist predictions have backfired. Environmental extremism, and now plain terrorism, is causing tremendous damage to the image of science. It is exacerbated by the failure of conscientious scientists to raise the alarm. Remaining silent is a deliberate decision for which they can be held accountable.

The basic problem goes much deeper. The following is the sequence that drives climate alarmism at both international and national levels.

1.Undesirable emissions (principally carbon dioxide) are discharged into the atmosphere.

2.The emissions create the greenhouse effect.

3.The globe warms as a consequence.

4.The warming results in a number of undesirable effects, including increases in floods, droughts, desertification, and threats to our unique plant and animal species.

5.These pose threats to the habitability of our planet.

Search for proof

Our concern is in Step 5. The direct causes are in Step 4. Where then, should we concentrate our search for evidence? The obvious answer lies in Step 4. Therein lies the proof of the pudding.

If no evidence of adverse consequences can be found in Step 4 then the whole IPCC edifice must collapse. This investigation requires a sound knowledge of the natural, multiyear variability of these processes before changes can be attributed to human activities. This is where I concentrated my efforts during the past 30 years. Despite a diligent study I could find no such evidence.

Unexpected confirmation is in Step 3. Global warming ceased 10 years ago. The globe is now starting to cool.

The vultures are already feasting on the IPCC carcass. At present they are concentrating on Step 2 – the greenhouse effect. The IPCC scientists obviously made a serious mistake when linking increasing carbon dioxide emissions with increasing global temperatures. What is it? What is interesting, is that just as in the real world, these vultures are already squabbling over several alternative reasons for the failure. The alarmists no longer have a case.

Failure of alarmism

Climate is a regional (1), multiyear (2), multi-process (3) phenomenon. Also, in the case of environmental processes, causality (4), has to be demonstrated (5), by concurrent changes (6) in the driving processes (7), typically rainfall (8) and to a lesser extent, temperature (9).

Claims based on observations over a period of less than 30 years, that a single plant or animal species is under stress in a single district, without numerical evidence of concurrent changes in rainfall and temperature, is altogether inadequate proof of climate changes in the wider region. Yet this is the basis for the alarmist claims in the IPCC reports. I have not seen a single report on regional, concurrent, multiyear, multi-process analyses. Our joint paper on this subject is a world first.

Where did they go wrong?

Climate alarmist theory has collapsed. Where did they get it wrong? The answer is simple. They boarded the wrong vehicle (process models) and headed in the wrong direction (they ignored the road signs).

To put it simply, their models replicate the complex atmospheric and oceanic processes and their interactions. For given input assumptions they produce a single set of outputs. The models are fundamentally incapable of detecting changes in these processes. This is why the IPCC has been in existence for 20 years. It has yet to produce statistically believable evidence of progressive climate changes in sub-continental Africa or elsewhere. The best that they can do is to produce model projections of unverifiable and therefore unchallengeable consequences.

This is also why it has to resort to terrorist approaches based on mathematical models instead of an analysis of real world observations. It is intended to create media attention ahead of the Accra conference. The Royal Society adopted the same tactics ahead of the Nairobi conference two years ago.

I have no more faith in global climate model (GCM) predictions than I have in all those emails from Nigeria advising me that I have won the Lotto, or those proposals from rich widows in Dubai who have just lost their husbands, or from the less frequent emails from my bank asking for details of my banking account.

These GCMs are mathematical dinosaurs. Modern laptops are not only more efficient but they are more understandable. The public no longer have to rely on the edicts of the high priests with their questionable objectives and lack of real world knowledge and experiences. The model-based predictions of the inundation of parts of Cape Town and the Cape Peninsula by rising sea levels are an example.

There was a time in my life when spreading alarm and despondency was a punishable offence. Cowardice in the face of the enemy could result in facing a firing squad. I swore an oath of allegiance to my country. Today there are no such legal or moral standards.

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/milj%F6 rel=”tag”>miljö</a>

(more…)

Välkommen till Stasi och KGB land – 46!

24 augusti, 2008

Som ett komplement till mitt inlägg om varför FRA lagen INTE kommer att fungera enligt CIA och  Bruce Schneier, kryptolog och säkerhets guru CIA och Bruce Schneier – Varför FRA lagen INTE KOMMER ATT FUNGERA.

Kommer här en intressant analys (hemligstämplad) av Engelska MI5 ”Understanding radicalisation and violent extremism in UK” som har studerat bakgrunden hos de inhemska terrorister som har deltagit i eller planerat olika terrordåd i Storbritannien

It concludes that it is not possible to draw up a typical profile of the ”British terrorist” as most are ”demographically unremarkable” and simply reflect the communities in which they live.”

Det blir väldigt svårt att profilera någon när det inte har någon speciell profil utan liknar folk som mest i de flesta fall. Och detta kommer givetvis att gälla FRA också. Trots världens 11 superdator och alla ”sofistikerade” sökbegrepp.

http://www.guardian.co.uk/uk/2008/aug/20/uksecurity.terrorism1

MI5 report challenges views on terrorism in Britain

Exclusive: Sophisticated analysis says there is no single pathway to violent extremism

MI5 has concluded that there is no easy way to identify those who become involved in terrorism in Britain, according to a classified internal research document on radicalisation seen by the Guardian.

The sophisticated analysis, based on hundreds of case studies by the security service, says there is no single pathway to violent extremism.

Alan Travis discusses the MI5 report into terrorism in Britain It concludes that it is not possible to draw up a typical profile of the ”British terrorist” as most are ”demographically unremarkable” and simply reflect the communities in which they live.

The ”restricted” MI5 report takes apart many of the common stereotypes about those involved in British terrorism.

They are mostly British nationals, not illegal immigrants and, far from being Islamist fundamentalists, most are religious novices. Nor, the analysis says, are they ”mad and bad”.

Those over 30 are just as likely to have a wife and children as to be loners with no ties, the research shows.

The security service also plays down the importance of radical extremist clerics, saying their influence in radicalising British terrorists has moved into the background in recent years.

The research, carried out by MI5’s behavioural science unit, is based on in-depth case studies on ”several hundred individuals known to be involved in, or closely associated with, violent extremist activity” ranging from fundraising to planning suicide bombings in Britain.

The main findings include:

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/fri-+och+r%E4ttigheter rel=”tag”>fri- och rättigheter</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/yttrandefrihet rel=”tag”>yttrandefrihet</a>,<a href=”http://bloggar.se/om/fra rel=”tag”>fra</a>

(more…)

Criticism = extremism in Russia

24 augusti, 2008

Här kommer mera rapporter och nyheter om den ryska regeringens olika brott mot mänskliga rättigheter. Och hur de ”trakasserar” allt och alla som försöker protestera.

Och om användandet av klusterbomber i Georgien:

http://hrw.org/english/docs/2008/08/20/georgi19660.htm

Georgia: Civilians Killed by Russian Cluster Bomb ‘Duds’

More Attacks Confirmed; Unexploded Ordnance Threatens Many

(Tbilisi, August 21, 2008 ) – Georgian and Russian authorities should take urgent measures to protect the civilian population in Georgian villages from unexploded ordnance left by Russian attacks, Human Rights Watch said today. Human Rights Watch researchers documented additional Russian cluster munitions attacks during the conflict in Georgia, refuting Russia’s earlier denials that it used the weapon.

Human Rights Watch researchers saw and photographed unexploded submunitions from cluster munitions in and around the villages of Shindisi, in the Gori district of Georgia. Residents from Shindisi and the nearby Pkhvenisi village told Human Rights Watch researchers there are hundreds of unexploded submunitions in the area. Submunition ”duds” are highly dangerous and can explode if picked up or otherwise disturbed. 

”Many people have died because of Russia‘s use of cluster munitions in Georgia, even as Moscow denied it had used this barbaric weapon,” said Marc Garlasco, senior military analyst at Human Rights Watch. ”Many more people could be killed or wounded unless Russia allows professional demining organizations to enter at once to clean the affected areas.” 

Witnesses told Human Rights Watch that on August 8, 2008, Russian air strikes on Georgian armored units located near Shindisi and Pkhvenisi were followed by extensive cluster munition strikes that killed at least one civilian and injured another in Shindisi. At least two more civilians were killed and five wounded in the following days when they handled unexploded submunitions, including an incident 10 days after the initial strikes. As of August 20, Shindisi and Pkhvenisi areas remain under Russian control.

Zviad Geladze, 38, points to a cluster munition strike on the path to his farm field.

Human Rights Watch called upon Russia to immediately stop using cluster munitions, weapons so dangerous to civilians that more than 100 nations have agreed to ban their use. Human Rights Watch also called on Russia to provide precise strike data on its cluster attacks in order to facilitate cleanup of areas contaminated by submunitions. Human Rights Watch called on Georgia to undertake an immediate risk education program for its population, including radio and television announcements about the dangers of submunitions.

In Shindisi, Human Rights Watch researchers saw unexploded dual purpose (anti-armor and antipersonnel) submunitions, commonly known as Dual-Purpose Improved Conventional Munition (DPICM) submunitions.

”Highly dangerous unexploded bomblets now litter farms, roads, and pathways in Shindisi and Pkhvenisi,” said Garlasco. ”People remaining in these areas don’t realize the dangers these submunitions pose and are at serious risk of injury or death if they handle, or even approach, the bomblets.”

Human Rights Watch first reported on Russian use of cluster munitions in Georgia on August 15, after it identified strikes on Gori and Ruisi on August 12 that killed at least 11 civilians and injured dozens more. Russia subsequently denied any use of cluster munitions. Colonel General Anatoly Nogovitsyn, deputy head of the Russian General Staff, stated on August 15, ”We did not use cluster bombs, and what’s more, there was absolutely no necessity to do so.” 

Zura Tatrishvili, 62, showed Human Rights Watch researchers an unexploded submunition that he had picked up without realizing that just touching it could make it explode. ”We were playing with them, as were the Georgian soldiers,” said Tatrishvili. ”It was only when one of the bombs exploded after a soldier threw it that we understood that they were dangerous.” Even now, Tatrishvili continues to keep his livestock in a pen with unexploded submunitions, demonstrating the need for clearance as well as education.

Georgia. These submunition ”duds” are highly dangerous and can explode if picked up or otherwise disturbed

During the attack on August 8 in Shindisi, Vano Gogidze, 45, was killed and his relative, Dato Gogidze, 39, was injured. Also in Shindisi, Ramaz Arabashvili, 40, was killed and four people were wounded when a submunition that they had gathered from a field exploded on August 10. On August 18, in Pkhvenisi, Veliko Bedianashvili, 70, died when a submunition exploded in his hand. ”There are so many of these lying around. The fields are full of them,” said his son, Durmiskhan Bedianashvili.

Zviad Geladze, 38, showed Human Rights Watch researchers fields contaminated with submunitions. He estimated the submunitions covered an area extending at least one kilometer through his farm. The fields are full of produce ready to harvest. Because humanitarian agencies continue to lack access to much of the Gori region, fields like Geladze’s may provide residents of the region with their only food source.

Cluster munitions contain dozens or hundreds of smaller submunitions or bomblets and cause unacceptable humanitarian harm in two ways. First, their broad-area effect kills and injures civilians indiscriminately during strikes. Second, many submunitions do not explode, becoming de facto landmines that cause civilian casualties for months or years to come. 

Under international humanitarian law, indiscriminate attacks including attacks in populated areas with weapons that cannot be targeted solely at military targets are prohibited. Russia has an obligation not only to cease any such attacks, but also to take all necessary measures now to ensure the safety of the civilian population in areas over which it exercises effective control.

Human Rights Watch called on Georgia, which is known to have cluster munitions in its stockpiles, to join the international move to ban the use of cluster munitions and to publicly undertake not to use such weapons in this conflict. Human RIghts Watch has also called on Russia to join the convention. Neither Russia nor Georgia was part of the Oslo Process launched in February 2007 to develop a new international treaty banning cluster munitions. In May 2008, 107 nations adopted the Convention on Cluster Munitions, which comprehensively bans the use, production, trade and stockpiling of the weapon. It will be open for signature in Oslo on December 3.

Och här mera om förföljelsen av oliktänkande – i det här fallet en bloggare:

http://hrw.org/english/docs/2008/07/14/russia19346.htm

Läs även andra bloggares åsikter om http://bloggar.se/om/Fri-+och+r%E4ttigheter” rel=”tag”>Fri- och rättigheter</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/Yttrandefrihet.” rel=”tag”>Yttrandefrihet.</a>

(more…)

The Russian system is characterized by intimidation and political passivity on the part of the population.

24 augusti, 2008

Här kommer flera olika rapporter och nyheter om den ryska regeringens olika brott mot mänskliga rättigheter. Och hur de ”trakasserar” allt och alla som försöker protestera.

Här kommer Freedom House rapport från i år om Ryssland:

http://www.freedomhouse.hu/images/fdh_galleries/NIT2008/NT-Russia-final1.pdf

Executive SUMMARY

National Democratic Governance.

The key issue for 2007 was the presidential succession. Putin made it clear that he would not leave the political stage after the end of his constitutionally-mandated two terms in office. This decision leaves in place the current elite and allows them to continue managing the economic assets they gained control over during the last eight years. The system is characterized by intimidation and political passivity on the part of the population. Russia‘s rating for national democratic governance drops from 6.00 to 6.25. Putin’s decision to remain in power demonstrates that the political system is increasingly authoritarian, with little accountability to the population and few opportunities for substantial public participation in the decision-making process. While the system is stable in the short term, the mid- and long-term prospects are bleak because such a top-heavy government has little ability to understand what is going on in Russian society and react to social change effectively.

Electoral Process.

The State Duma elections were neither free nor fair, setting the stage for similarly controlled presidential elections in 2008. Russia placed such strict constraints on international observers that the OSCE monitors ultimately decided not to observe the elections. The campaign was skewed in favor of United Russia, the party of power, with the authorities making extensive use of state resources to ensure victory. Opposition parties were harassed at every step. The national television networks, under the control of the government, promoted pro-Kremlin parties through their news coverage, thereby creating a playing field that was not level. Russia‘s rating for electoral process drops from 6.50 to 6.75. The 2007 parliamentary elections set a new level of state control over the electoral process in Russia and prepared the ground for equally undemocratic presidential elections in 2008.

Civil Society.

Russia’s NGOs continue to face intense pressure from the Russian state, particularly in complying with the provisions of the 2006 Law on NGOs. The state applies the law more harshly against NGOs it does not favor, and many are having trouble meeting its onerous requirements. Kremlin-sponsored groups like Nashi harass the opposition and Moscow-based diplomats alike. Russia‘s rating for civil society worsens from 5.25 to 5.50 because of the implementation of the Law on NGOs, increasing restrictions on the right to public protest, greater use of psychiatric hospitals against activists, and growing political propaganda in the education system.

Independent Media.

The state continues to exercise extensive control over television, radio, and the print media. Only a few exceptional outlets and the Internet remain open for political discussion. While the Kremlin has not limited the range of free discussion on the Internet, critics accuse it of funding online attacks against opponents, while regional authorities have filed criminal charges against some bloggers who criticize them. Russia‘s rating for independent media remains at 6.25 as the state continues to put binding limits on free expression. Attempts to assert more control over the Internet do not bode well for the future.

Judicial Framework and Independence.

Russia’s courts are subject to political manipulation and can be reliably counted on to return the decisions needed by the authorities. Major problems remain in terms of pre-trial detention, lengthy trials, the failure to implement court decisions, and the poor quality of the defense. The greatest indictment of the Russian court system is the large number of citizens who believe that they cannot get a fair hearing and seek redress at the European Court of Human Rights. Although there are provisions for jury trials, they are rarely used, and the decisions are often overturned by higher courts. Russia‘s rating for judicial framework and independence remains at 5.25 because of the system’s inability to assert greater independence. While some reforms have been implemented, such as increasing the role of judges, it will be a long time before these reforms change the way the system actually operates.

Corruption.

Bribery and other forms of corruption continue to pervade Russian society: Official efforts to address the problem have mostly amounted to politically driven campaigns to discredit opponents. Russia‘s rating for corruption stays the same at 6.00 because in conditions where there is not a free press, energetic civil society, and independent judiciary, there are few prospects for making substantial progress in the battle against bribery and abuse of public office.

Nations in Transit Ratings and Averaged Scores
1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Electoral Process 4.00 4.25 4.50 4.75 5.50 6.00 6.25 6.50 6.75
Civil Society 3.75 4.00 4.00 4.25 4.50 4.75 5.00 5.25 5.50
Independent Media 4.75 5.25 5.50 5.50 5.75 6.00 6.00 6.25 6.25
Governance* 4.50 5.00 5.25 5.00 5.25 n/a n/a n/a n/a
National Democratic Governance n/a n/a n/a n/a n/a 5.75 6.00 6.00 6.25
Local Democratic Governance n/a n/a n/a n/a n/a 5.75 5.75 5.75 5.75
Judicial Framework and Independence 4.25 4.50 4.75 4.50 4.75 5.25 5.25 5.25 5.25
Corruption 6.25 6.25 6.00 5.75 5.75 5.75 6.00 6.00 6.00
Democracy Score 4.58 4.88 5.00 4.96 5.25 5.61 5.75 5.86 5.96

Och här Human Rights Watch senaste rapport (2007) från Rysland:

http://hrw.org/wr2k7/pdfs/russia.pdf

Läs även andra bloggares åsikter om http://bloggar.se/om/Fri-+och+r%E4ttigheter” rel=”tag”>Fri- och rättigheter</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/Yttrandefrihet.” rel=”tag”>Yttrandefrihet.</a>

(more…)

How Putins critics get “erased” from the TV screen

21 augusti, 2008

Ränderna går tydligen aldrig ur. Det flitiga användandet av manipulation av officiella fotografier under Stalin tiden – där personer ”försvann” från bilder när de hamnade i ”onåd” hos Stalin.

Nå Putin har återupptagit traditionen i en modern tappning.

Old Soviet Style

Before 1940

After: People’s Commissar for the Interior Nikolai Yezhov, the young man strolling with Stalin to his left, was shot in 1940. He was edited out from a photo by Soviet censors.

http://www.newseum.org/berlinwall/commissar_vanishes/vanishes.htm

”New” Putin Style

In a still frame from video, the incomplete digital erasure of a Putin critic named Mikhail G. Delyagin from an episode of the program ”The People Want to Know” can be seen. Mr. Delyagin’s leg and hand remain visible, to the right of the man holding the microphone.

http://www.nytimes.com/2008/06/03/world/europe/03russia.html?_r=2&oref=slogin&oref=slogin

June 3, 2008

Kremlin Rules It Isn’t Magic: Putin Opponents Vanish From TV

By CLIFFORD J. LEVY

MOSCOW – On a talk show last fall, a prominent political analyst named Mikhail G. Delyagin had some tart words about Vladimir V. Putin. When the program was later televised, Mr. Delyagin was not.

Not only were his remarks cut – he was also digitally erased from the show, like a disgraced comrade airbrushed from an old Soviet photo. (The technicians may have worked a bit hastily, leaving his disembodied legs in one shot.)

Mr. Delyagin, it turned out, has for some time resided on the so-called stop list, a roster of political opponents and other critics of the government who have been barred from TV news and political talk shows by the Kremlin.

The stop list is, as Mr. Delyagin put it, ”an excellent way to stifle dissent.”

It is also a striking indication of how Mr. Putin has increasingly relied on the Kremlin-controlled TV networks to consolidate power, especially in recent elections.

Opponents who were on TV a year or two ago all but vanished during the campaigns, as Mr. Putin won a parliamentary landslide for his party and then installed his protégé, Dmitri A. Medvedev, as his successor. Mr. Putin is now prime minister, but is still widely considered Russia’s leader.

Onetime Putin allies like Mikhail M. Kasyanov, his former prime minister, and Andrei N. Illarionov, his former chief economic adviser, disappeared from view. Garry K. Kasparov, the former chess champion and leader of the Other Russia opposition coalition, was banned, as were members of liberal parties.

Even the Communist Party, the only remaining opposition party in Parliament, has said that its leaders are kept off TV.

And it is not just politicians. Televizor, a rock group whose name means TV set, had its booking on a St. Petersburg station canceled in April, after its members took part in an Other Russia demonstration.

When some actors cracked a few mild jokes about Mr. Putin and Mr. Medvedev at Russia‘s equivalent of the Academy Awards in March, they were expunged from the telecast.

Indeed, political humor in general has been exiled from TV. One of the nation’s most popular satirists, Viktor A. Shenderovich, once had a show that featured puppet caricatures of Russian leaders, including Mr. Putin. It was canceled in Mr. Putin’s first term, and Mr. Shenderovich has been all but barred from TV.

Senior government officials deny the existence of a stop list, saying that people hostile to the Kremlin do not appear on TV simply because their views are not newsworthy.

Läs även andra bloggares åsikter om http://bloggar.se/om/Fri-+och+r%E4ttigheter” rel=”tag”>Fri- och rättigheter</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/Yttrandefrihet.” rel=”tag”>Yttrandefrihet.</a>

(more…)

Some more examples of Gazprom/Russian “friendly” behaviour

21 augusti, 2008

Här kommer några fler notiser om hur Gazprom och Ryssland agerar i olika sammanhang för att stärka sitt inflytande. Och hur de straffar de länder som inte följer husbondens röst.

http://www.monstersandcritics.com/news/business/news/article_1416682.php/

Russia_cuts_Czech_oil_supplies_after_radar_deal_with_US

Russia cuts Czech oil supplies after radar deal with US

Jul 13, 2008, 10:05 GMT

Prague/Moscow – Russia slashed oil supplies to the Czech Republic immediately after last week’s signing of a Czech-US missile defence agreement, Czech officials confirmed Sunday.

But Czech government commissioner Vaclav Bartuska denied the move was in retaliation for Prague allowing Washington to base a radar system on its soil as part of a missile shield programme opposed by Moscow.

Speaking to Deutsche Presse-Agentur dpa, Bartuska ruled out a technical problem, citing the uninterrupted flow of Russian oil to neighbouring countries such as Poland.

He also said a retaliatory move was unlikely because his country could easily obtain oil via another pipeline running through Germany.

But he declined to comment on reports from Moscow that the reduction might be linked to an internal Russian conflict over oil export rights in the wake of the handover of power in the Kremlin.

The Czech government has asked Moscow to explain the reason for the reduction, which began on July 4, but increased markedly after US Secretary of State Condoleeza Rice and Czech Foreign Minister Karel Schwarzenberg signed the radar deal on July 8.

The business magazine Euro said cutback in supplies via the Drushba pipeline could go down from the agreed 500,000 tons in July to 300,000 tons.

Russia has in the past reduced energy supplies to the West for both political and economic reasons. Oil concern Lukoil has cut deliveries to Germany twice in recent months because it was unhappy at the price being paid.

Supplies to the Baltic nation of Lithuania via a northern branch of the Drushba pipeline have been cut for two years, because of what Moscow calls a technical defect. EU and NATO leaders believe political motives are the reason.

In 2006, Russia’s Gazprom cut gas supplies to Ukraine in a pricing dispute and accused the country of siphoning off supplies meant for other countries.

Ukraine and its Western allies saw the move as a political warning to the country’s pro-Western leadership, something which Moscow denied.”

Och här en notis att den ryska militären har återupptagit sin patrullering i Arktis.

http://www.ng.ru/economics/2008-07-15/1_arktika.html?mthree=1

http://www.irishtimes.com/newspaper/breaking/2008/0714/breaking78.htm

”Monday, July 14, 2008, 20:05

Russia ‘resumes patrols’ in disputed Arctic waters

Russia’s navy said today it had resumed patrols in disputed waters around the Arctic Ocean archipelago of Svalbard, where Russia and Norway have clashed over rich fishing rights.

The navy said it had already sent an anti-submarine ship into the disputed waters around the archipelago, known by Russians as Spitzbergen, and said it would soon send a cruiser.

Russia has been keen to underline its growing clout by expanding the reach of its military and staking claim to the mineral and fishing wealth of the Arctic.

Russian fishermen had asked the navy to protect them after a series of clashes over recent years between Russian trawlers and the Norwegian navy, which accuses them of illegal fishing.

Under a 1920 treaty, Svalbard was placed under Norwegian sovereignty, but other signatories were allowed to exploit some land-based resources.

Russia says it has a right to fish in waters almost up to the coast, but Norway in 1977 unilaterally established a 200-mile fisheries zone around Svalbard that Russia does not recognise.

In 2006 a Norwegian coastguard boat chased a Russian trawler across the Arctic Ocean for six days before it escaped into Russian waters. The Norwegians had accused the Elektron of fishing illegally, an accusation it denied.

Russia is in a race with Canada, Denmark, Norway and the United States to control the giant reserves of oil, gas and precious metals that would become more accessible if global warming shrinks the Arctic ice cap.

Reuters ”

Och här en kort notis om hur man med olika metoder systematiskt försöker driva ut utländska företag från energisektorn:

http://www.telegraph.co.uk/money/main.jhtml?xml=/money/2008/07/02/cnbp102.xml

”BP chiefs denied visas quit Russia

By Russell Hotten, Industry Editor

Last Updated: 1:10am BST 03/07/2008

BP executives working at its oil joint venture in Russia, TNK-BP, have already begun leaving the country after work permits for dozens of staff were refused.

Despite meetings yesterday between TNK-BP and authorities in Moscow, Robert Dudley, the joint venture’s chief executive, said in an email to employees that the issue was unlikely to be resolved soon. Mr Dudley will have to leave Russia by the end of July if his visa is not renewed.

BP and its Russian partners, who had previously called for Mr Dudley’s dismissal, have been involved in an acrimonious dispute over control of the joint venture. This latest episode could strengthen the Russians’ power significantly, putting them in day-to-day operational control.

More on oil

Internal wrangling led to TNK-BP submitting two rival requests for work permits. The authorities subsequently approved 71 permits, less than half the 150 requested by Mr Dudley. Two BP staff seconded to the joint venture left yesterday, with the others expected to go over the next two weeks unless the authorities agree to fast-track new visa requests.

But in an email to staff, Mr Dudley said: ”We have been given no grounds to believe these issues will be resolved before senior international staff and their families will have to leave Russia. Unfortunately, this now appears very likely.

”We have been working with the Russian authorities and within Russian laws since April to resolve these issues and will continue to do so.”

TNK-BP, Russia’s third- largest crude producer, is 50pc controlled by the billionaires Mikhail Fridman, German Khan, Viktor Vekselberg and Len Blavatnik.

BP’s shares closed down 2.4pc at 569½p.”

Och här en kort notis om hur Gazprom ”studerar” hur man skall bygga en gasledning till Abschasien:

http://uk.reuters.com/article/governmentFilingsNews/idUKL2520611520080625

Russia may supply gas to Georgia rebel region

Wed Jun 25, 2008 5:21pm BST

By Dmitry Zhdannikov

MOSCOW (Reuters) – Russia is looking into building a gas pipeline to Georgia‘s breakaway Abkhazia region, a proposal likely to alarm Western governments who say Moscow‘s support for the separatists risks stirring up tensions.

The idea is also almost certain to anger aspiring NATO member Georgia, which accuses Moscow of trying to annex the Black Sea region and views as illegal any business dealings with the separatist administration.

There is an idea of building a gas pipeline to Abkhazia directly from Russia but no decision has been taken so far. It is just being studied,” an official with Russia‘s state-controlled gas firm Gazprom (GAZP.MM: Quote, Profile, Research) told Reuters.

Abkhazia, a territory on the Black Sea coast, threw off Tbilisi’s control in a separatist war in the early 1990s. It runs its own affairs, with support from Moscow, but no state has recognized its independence from Georgia.

A spokesman for Abkhazia’s separatist leader confirmed that discussions were underway. ”So far this is just a draft plan,” he said.

Speaking on a visit to Berlin on Wednesday, Georgian President Mikheil Saakashvili said Gazprom intended to explore for oil in Abkhazia. He described that as ”an absolutely outrageous violation of any international commercial law”.

But the Gazprom official said: ”As far as oil is concerned, we know nothing about it.”

A spokeswoman for Gazprom’s oil arm, Gazprom Neft (SIBN.MM: Quote, Profile, Research), said Saakashvili must be mistaken. ”We are not working or exploring in Abkhazia for oil and there are absolutely no plans to do that in the foreseeable future,” the spokeswoman said.

Abkhazia is a constant source of friction between Georgia and Russia in a volatile belt of land between the Caspian Sea and Black Sea which is emerging as a vital corridor for pumping oil and gas en route to world markets.

This year, Russia established semi-official ties with the separatists and sent extra troops to Abkhazia to beef up a peacekeeping contingent there.

Georgia’s Western allies urged Moscow to reverse the decision, saying it was not helping to calm tensions.

Western diplomats said the conflict came close to spilling over into a new war earlier this year. The United Nations said in one incident a Russian air force jet shot down an unmanned Georgian spy plane, though Moscow denied involvement.

© Thomson Reuters 2008″

Läs även andra bloggares åsikter om http://bloggar.se/om/F%F6rsvar” rel=”tag”>Försvar</a>

List of Gazprom’s huge empire of subsidiaries – Part 1

20 augusti, 2008

Som en fortsättning på mina tidigare inlägg Before the Gunfire, Cyberattacks against GeorgiaGazprom and Nord Stream’s strong PR drive to influence local governments,   The Re-Sovietization of the Russian Press and Gazprom’s active part in it.Russia’s Gazprom’s Energy ImperialismScratch Russia Georgia War and You Find Oil and Gas Pipelines och Moscow’s Sinister Brilliance – Who wants to die for Tbilisi or Stockholm? kommer här en lång lista över alla dotterbolag som jätten Gazprom helt eller ”delvis” kontrollerar.  Samt en lista över EN DEL av dessa dotterbolag per land. (Se part 2 av detta inlägg)

Se även mina tidigare inlägg om försvaretVi har en Försvarsmakt i fullständigt fritt fall – 2”Vi har en Försvarsmakt i fullständigt fritt fall”Försvaret – vilken total INKOMPETENS!Vårt dyra lilla kastrerade försvar!, Vårt dyra lilla försvar – 2 och  Vårt dyra lilla försvar

Jätten Gluffs Gluffs någon? Sverige är ju i sammanhanget inte ens en mumsbit för detta ”företag”.

Det är alltså denne jätte som nu ligger bakom Nord Stream projektet och dragningen av gasledningen genom östersjön. Samt byggandet av en ”service” plattform utanför Gotland. Ett projekt som de vill genomdriva till varje pris. Med backning av HELA den ryska staten och militären.

Denna gasledning, liksom andra, har ju av Putin och den ryske försvarsledningen    förklarats som ett ryskt nationellt säkerhetsintresse.

Den ryske marinchefen Admiral Vladimir Masorin beskrev utförligt den ryska marinens deltagande i arbetet kring förberedelserna för dragningen av gasledningen genom östersjön på Gazproms begäran. Hur rysk militär personal deltagit på ”forskningsfartyget” Akademik Golitsyn etc.

Frågan från reportern var: ”Herr amiral, i dag är inte marinens enda uppgift att tillgodose landets säkerhetsbehov, utan också att skydda dess ekonomiska intressen. Var snäll och berätta om hur Östersjöflottan deltar i anläggandet av den nordliga gasledningen.”

Intervjun finns här: http://www.redstar.ru/2007/07/25_07/3_03.html

På detta ”reagerade” svenska kustbevakningen som skall ”övervaka” det hela så här:

”Kustbevakningen är den svenska myndighet som över- vakar den svenska ekonomiska zonen.

Vi har fått reda på att det finns den här typen av kompetens ombord (dvs. personal från ryska försvarsministeriet). Men vi har inte sett några uniformer och utgår från att de följer givna tillstånd. De får inte göra undersökningar med militärt syfte. Om de å andra sidan gör saker som inte är till- låtna är det kanske inget de visar upp, säger avdelningsjurist Sten-Olov Södergård vid kustbevakningen.

Akademik Golitsyn är special- utrustat för att manövrera en undervattensfarkost som sänks ner från akterdäck och tar sig fram på havsbotten med larv- fötter.”

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_254637.svd

Viss är det skönt med sådana ”kompetenta” myndigheter som skall värna vårt land och svenska intressen.

Glöm inte heller Putins uttalade i rysk TV att ”Den ryska Östersjöflottans uppgift är att eventuellt skydda våra ekonomiska intressen i Östersjön. En av våra viktigaste prioriteringar är gasledningen som går genom Östersjön” (26 oktober 2006).

Och så här sa ”president” Medvedev i går:

”If someone thinks they can kill our citizens, kill soldiers and officers fulfilling the role of peacekeepers, we will never allow this,” Mr Medvedev told a group of Second World War veterans in Kursk. ”Anyone who tries to do this will receive a shattering blow.”

He continued: ”Russia has the capabilities – economic, political and military. Nobody has any illusions left about that.”

http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/europe/article4557369.ece

Och här kommer mera fredsälskande uttalanden från ryska militärer:

”General Anatoly Nogovitsyn, deputy chief of Russia’s general staff, who said that Poland had exposed itself to the threat of nuclear attack from Moscow by agreeing with America to place a missile shield on Polish soil.”

http://www.timesonline.co.uk/tol/comment/leading_article/article4547715.ece

”Russia is considering arming its Baltic fleet with nuclear warheads for the first time since the cold war, senior military sources warned last night.

The move, in response to American plans for a missile defence shield in Europe, would heighten tensions raised by the advance of Russian forces to within 20 miles of Tbilisi, the Georgian capital, yesterday.

Under the Russian plans, nuclear warheads could be supplied to submarines, cruisers and fighter bombers of the Baltic fleet based in Kaliningrad, a Russian enclave between the European Union countries of Poland and Lithuania. A senior military source in Moscow said the fleet had suffered from underfunding since the collapse of communism. ”That will change now,” said the source.”

http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/europe/article4547883.ece

Här en liten notis om den ryska flottans markering, närvaro och övningar vid norska gas plattformar i fjol. Och det här var EFTER att StatoilHydro hade slutit ett avtal med Gazprom om Shtokman fältet mitt i Barents hav.

”Russian aircraft carrier training next to Norwegian oil platform

2007-12-11

The Russian Northern Fleet has started a training operation in the close vicinity of a Norwegian oil platform in the North Sea. The heavy military air activities have made StatoilHydro temporary halt helicopter traffic to and from the ”Troll” platform

Several types of military ships, as well as a tanker and 47 aircrafts, are involved in the training. Also strategic bombers are engaged, VG Nett reports.

Several aircrafts and helicopters are in the air around the aircraft carrier ”Admiral Kuznetsov”, which is located near the ”Troll” platform. The military flying has made StatoilHydro halt helicopter traffic to and from the platform

The Norwegian Defence confirms that the Russian training is taking place. Norwegian Coast Guard vessels have been sent to the area to monitor the situation. ,More than aircraft carrier ”Admiral Kuznetsov” has started

The Russian Northern Fleet vessels are most probably on their way to the Mediterranian where Russia has signalled that it wants to strengthen its presence.

The training near the ”Troll” platform inevitably contributes to increased uncertainty in Norway about Russian ambitions in the North. Both Norway and Russia have the last years expressed their intention to step up their presence in the area following the plans for major Arctic oil and gas projects.

The Russian training operation near the ”Troll” could possibly be seen as a signal from the Russian Armed Forces about their intention to stay put in the High North and to protect Russian economic interests in the area.

For StatoilHydro, which recently signed a deal with Russia’s Gazprom over the Shtokman field, the Russian exercise can be seen as a sign of which challenges the company could encounter in the Barents Sea.”

http://www.barentsobserver.com/index.php?id=4442850&cat=16149&xforceredir=1&noredir=1

Och här en liten notis om att ryska flottan skall bygga 5-6 nya ”carrier groups” kring nya hangarfartyg. Placering? – ”The Northern and Pacific Fleets”.

”Russia to have 5-6 aircraft carriers in Northern, Pacific Fleets

27/07/2008 13:01 ST. PETERSBURG, July 27 (RIA Novosti) Russia will create 5-6 aircraft carrier groups in the Northern and Pacific Fleets, the Navy commander said on Sunday.

Admiral Vladimir Vysotsky said the Navy command had decided to build sea-borne aircraft carrier systems for these fleets instead of simply aircraft carriers.

”Everything must work in a system, including aircraft carriers. We have called them sea-borne aircraft carrier systems, which will be based in the Northern and Pacific Fleets. The construction of such systems will begin after 2012,” Vysotsky said before reviewing a military parade on the occasion of Navy Day in Russia.

Vysotsky said new sea-borne aircraft carrier systems will operate in close contact with Russia‘s orbital group of military satellites, and also with the Air Force and air defense.

At present, Russia has only one operational aircraft carrier, the Nikolai Kuznetsov, which was commissioned in the early 1990s and has recently re-entered service after a prolonged overhaul.

The ship, also known as Project 1143.5 heavy aircraft carrier, is currently deployed with Russia’s Northern Fleet and has recently participated in a two-month tour to the Mediterranean as part of Russia’s plans to resume its continual presence in different regions of the world’s seas.”

http://en.rian.ru/russia/20080727/115004797.html

Och var är våra ”käcka” gossar och flickor i uniform? Ja INTE är de på Gotland eller fastlandet. Nej de ”försvarar” våra ”intressen” i Afghanistan och Tchad. Och den främsta prioritering för försvaret är att bekämpa ”klimat hotet” enligt försvarsberedningen..

Se där ytterligare en av dessa eminenta politiska prioriteringar från våra intälägänta företrädare i riksdagen och regeringen (nuvarande och tidigare).

Och vår statsminister sa så här efter utrikesnämnden sammanträde igår:

”Senare i höst kommer regeringens inriktningsproposition för försvaret, och det finns anledning att diskutera vilken påverkan det som hänt i Georgien har på Sverige. Men det behöver inte omedelbart översättas i nya slutsatser, sa Fredrik Reinfeldt.”

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=817530

Och vår s.k. försvarsminister sa så här i sin debattartikel i söndags:

”Kriget i Georgien kommer att få varaktiga politiska konsekvenser och starkt påverka bilden av Ryssland. Rysslands agerande har gått långt utöver mandatet för de fredsbevarande styrkor, som landet haft i Sydossetien.

Militärt övervåld har använts och Georgiens territoriella integritet har allvarligt kränkts. Det politiska och militära syftet med insatsen har varit långtgående. Det är oacceptabelt att motivera agerandet med att gripa in för ryska medborgare i andra länder.”

Och efter denna markering så kommer slutsatsen för Sveriges del:

”Under hösten kommer regeringskansliet i arbetet med den nya försvarspolitiska inriktningen att uppdatera och fördjupa den säkerhetspolitiska analysen.”

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_1573813.svd

Ehh… Han menar alltså att MERA av den eminenta ”analys” som hittills har lett till att Sverige INTE kan värna sina gränser eller territorium skulle vara svaret på Rysslands agerande. Däremot så skall vi som sagt fortsätta att ”bekämpa” ”klimat hotet” för det känns ju mera angeläget eller hur.

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/F%F6rsvar” rel=”tag”>Försvar</a>

List of Gazprom’s huge empire of subsidiaries – Part 2

20 augusti, 2008

Som en fortsättning på mitt tidigare inlägg ”List of Gazprom’s huge empire of subsidiaries – Part 1” kommer här den lista över alla dotterbolag som jätten Gazprom helt eller ”delvis” kontrollerar.  Samt en lista över EN DEL av dessa dotterbolag per land.

Armenia

Armrosgazprom (58%)

Austria

ARosgas Holding AG (100%) – Gas marketing[2]

Centrex Europe Energy & Gas AG (100%) – owned through Gazprombank[3]

GHW (50%)- a joint venture with OMV for gas trading

Sibneft Oil Trade GmbH (100%) – an oil trading company owned through Gazprom Neft[2]

ZGG-Zarubezhgazneftechim Trading GmbH (100%) – a gas trading company[2]

ZMB Gasspeicher Holding GmbH (66.67%) – 33.3% owned by Centrex Europe Energy & Gas AG[4]

Belarus

Belgazprombank (50%)

Beltransgaz (25%, will increase to 50% by 2009)

Bulgaria

Topenergo (100%) – gas trading and transport

Overgas Inc. AD (50%) – a joint-venture with Overgas Holding AD for the gas trading

Cayman Islands

ZGG Cayman Holding Ltd. (100%) – investment company[2]

ZGG Cayman Ltd (100%) – investment company[2]

Cyprus

Ecofran Marketing Consulting & Communication Services Company Limited

GASEXCO Gas Exploration Company Ltd.

Greatham Overseas Limited

Private Company Limited by Shares GPBI (Cyprus) Ltd.

Leadville Investments Ltd (100%) – investment company

MF Media Finance (Overseas) Limited

Odex Exploration Ltd. (20%) – 0il exploration[2]

NTV World Ltd. – media company

Siritia Ventures Ltd. – investment company

Czech Republic

Gas-Invest S.A. (37.5%)

Vemex s.r.o. (33%)

Estonia

Eesti Gaas AS (37.02%)

Finland

Gasum Oy (25%)

France

Frangaz (50%) – a joint venture with Gaz de France

Germany

Agrogaz GmbH (100%)

Centrex Beteiligungs GmbH (38%) – gas trading and investment company

Ditgaz (49%)

Verbundnetz Gas (5.3%) – gas transportation and marketing

Gazprom Germania GmbH (100%)

Wingas GmbH (50%) – a joint venture with Wintershall, the subsidiary of BASF, for a gas transportation and storage

Wintershall Erdgas Handelshaus GmbH & Co. KG (50%) – a joint venture with Wintershall for gas trading

ZMB GmbH (100%) – gas trading

ZMB Mobil (100%)- gas-fuelled automobile technology

НТВ Europa GmbH[2]

Gibraltar

Bleakend Holdings Limited

Greece

Prometheus Gas (50%) – a joint company with Copelouzos Group

Hungary

Panrusgas Rt (40%) – a joint venture with MOL for trading and transport[2]

Borsodchem (25%) – petrochemicals

TVK (13.5%)

DKG-EAST Co (38.1%) – oil and gas equipment manufacturing

Gazkomplekt KFT

NTV Hungary Commercial Limited Liability Company[2]

Ireland

GPB Finance Plc. – investment company

Israel

N.T.V. Global Network (Israel) Ltd.

Italy

Volta SpA (49%) – a joint venture with Edison S.p.A.

Promgas (50%) – a joint venture with ENI

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/F%F6rsvar” rel=”tag”>Försvar</a>

(more…)

Before the Gunfire, Cyberattacks against Georgia

19 augusti, 2008

Här kommer en mycket intressant genomgång av den cyberkrigföring som den Georgiska regeringens drabbades av. Attacken utökades sedan till resten av det georgiska samhället -banker, massmedia, kommunikationsföretag etc.

Det intressanta är ju att man tydligen först ”övade” och finslipade taktiken mot Georgien med ett ”test” anfall den 20 juli. Två och en halv vecka INNAN kriget bröt ut.

För att sedan släppa loss det på allvar i samband med att kriget började den 8 -9 augusti.

Intressant timeing eller hur? Framförallt efter som Ryssland säger att man inte hade EN ANING OM VAD SOM HÄNDE. Och att man inte var förbered på kriget.

Jag redovisar här bara en liten del av det som hände. Materialet är för stort för att redovisas översiktligt i en blogg. Den här attacken var väsentligt mycket större och mer kordinerad jämfört med den som Estland drabbades av 2007.

”On Saturday, the RBN blog, which is run by security researcher Jart Armin, claimed there was a ”full cyber-siege” of Georgia. The RBN blog post claimed that the Russia-based servers AS12389 Rostelecom, AS8342 Rtcomm, and AS8359 Comstar were controlling all traffic to Georgia’s key servers.

According to the blog, German hackers managed to route traffic directly to Georgia through Deutsche Telekom’s AS3320 DTAG server for ”a few hours” on Saturday, but this traffic was intercepted and rerouted through AS8359 Comstar, which is located in Moscow.”

Här är en bild av en liten del av det som hände den 9 augusti. Och hur de Ryska servrarna AS12389 ROSTELECOM, AS8342 RTCOMM, och AS8359 COMSTAR, kontrollerar ALL trafik till de viktiga Georgiska servrarna

               Klicka på bilden så blir den större.

Här är en bild från det St. Petersburgs baserade kriminella nätverket ”the Russian Business Network” (R.B.N.) webbsida som visar hur de attackerar georgiska servrar och webbsidor. Lägg märke till att de även attackerar den Amerikanska Ambassaden i Tiblisi.

”This is ‘stopgeorgia.ru’ which is also utilizing ‘stopgeorgia.info’ as a redirect; the web site itself provides DDos attack tools for download and as the screen grab shows the mostly .ge web sites as priority for attack. Note; also targeted for attack is the US embassy in Tbilisi.”

Klicka på bilden så blir den större. 

Och här en bild på en traceroute som visar hur den Georgiska regeringens hemsida blockeras via TTnet Turkey den 9 augusti.

Klicka på bilden så blir den större.

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/F%F6rsvar” rel=”tag”>Försvar</a>

(more…)

Gazprom and Nord Stream’s strong PR drive to influence local governments

18 augusti, 2008

Gazprom arbetar MYCKET aktivt på att bearbeta opinionen och regeringar i EU och USA. Och lägger ner stora summor på detta. Man har ”been concerned with improving its image abroad” (väl det är väl det minsta man kan säga).

Gazprom har bl.a. anlitat den amerikanska pr-byrån PBN  tillsammans med Schoen & Berland Associates och Hill & Knowlton and Penn i ett treårskontrakt från 2007. Bara under 2007 så spenderar man 11 miljoner dollar hos PBN för att ”förbättra” bolagets rykte.

Under 2006-2007 använde man sig även av Ketchum (New York), GPlus (Bryssel) och den brittiska firman Gavin Anderson.

Gazprom ägnar sig också åt mera udda saker som att på Gerhard Schröders inrådan gå in som huvudsponsor av tyska bundesliga laget Schalke 04. Där man betalar 25 miljoner euros per år för nöjet. Allt för att man skall bli ”populär”.

På hemmaplan så tog man över FC Zenit Saint Petersburg i december 2005

http://www.ft.com/cms/s/0/13bcae1e-d87c-11da-9715-0000779e2340.html?nclick_check=1http://www.kommersant.com/p734218/r_529/,

http://www.cdi.org/russia/johnson/2007-179-15.cfm

Här i Sverige så ägnar man sig åt samma saker. Nord Stream har ägnat stor möda och mycket resurser för att påverka beslutsfattare i Sverige (från lokal nivå – Gotland och uppåt) att godkänna gasledningen genom östersjön och ”service” plattformen utanför Gotland.

Man har bl.a. anlitat två pr-byråer – Hallvarsson & Halvarsson som svensk huvudbyrå, och även Hill & Knowltons internationella nätverk.  Vidare så anställer man folk med goda kontakter i nuvarande regeringskansliet och tidigare regeringar.

Exempelvis så är den svenske representanten för Nord Stream Dan Svanell, en veteran som pressekreterare i olika socialdemokratiska regeringar. Ett annat exempel är Kaj Sandart, ansvarig för kontakterna med Nord Stream på Hallvarsson & Halvarsson. Han har tidigare jobbat på industridepartementet och som utredare på AB Svensk Energiförsörjning. Han är vidare styrelseledamot i programföretaget Vitec, där också Vattenfalls förre koncernchef Carl-Erik Nyqvist sitter i styrelsen. Hmm.. vilket sammanträffande.

Och nu är man alltså ute efter Reinfeldts förre statssekreterare och ”spinndoktor”/ presschef Ulrica Schenström:

”Ett av de mer lukrativa erbjudandena kommer nu från Nord Stream som, enligt uppgifter till Resumé, vill skräddarsy en roll som lobbyist åt henne för den kontroversiella gasledningen från Ryssland – genom Östersjön – till Europa.

Den tidigare statssekreteraren har träffat flera representanter från Nord Stream och flera av bolagets konsulter på deras svenska pr-byrå Hallvarsson & Halvarsson. När Resumé konfronterar Ulrica Schenström med uppgifterna väljer hon att endast svara korthugget:

– Det var intressant. Jag har många erbjudanden.”

Kännetecknande för ALLA dessa personer som Nord Stream har rekryterat eller försöker rekrytera är att de har en STOR kunskap om hur man tar sig fram i maktens korridorer och får saker och ting gjorda officiellt och inofficiellt. De känner viktiga nyckelpersoner och vet vilka personer man skall kontakta OCH har tillträde till dessa personer etc.

Man har även varit MYCKET aktiv i Almedalen under politikerveckan de senaste två åren och satsat stor på olika seminarier och evenemang för att påverka opinionen.

Det kontroversiella gasföretaget Nord Stream storsatsar i Almedalen. Bakom satsningen står Hallvarsson & Halvarsson. Däremot vill pr-byrån inte vara öppna med sina politikerkontakter.

Pr-byrån Hallvarsson & Halvarsson har det prestigefyllda uppdraget att bilda opinion kring Nord Stream kontroversiella gasledning. Byrån har en arbetsgrupp på plats för att lyckas få rätt mediebild på projektet.

Kaj Sandert är kundansvarig på byrån och på plats i Almedalen.

Men Kaj Sandert är förtegen kring hur lukrativt uppdraget är för byrån och vilka kontakter man har med politiker.

–  Jag vill inte kommentera det.

Är du nöjd med resultatet?

– Ja, de vi möter är intresserade och positiva till att vi är här.”

I Almedalen har Nord Stream stor närvaro. Bland annat är den nye medarbetaren Charles Murelius, som tidigare har varit pr-konsult och deltagare i tv-såpan Robinson, här.”

Man har ju även använt sig av Gerhard Schröder som har gjort några besök.

Och nu senast i fredags (15/8 ) så knöt Nord Stream upp Finlands förre statsminister (1995-2003) och socialdemokratiske partiledare (1993-2005) Paavo Lipponen som blir ”konsult”.

http://www.varldenidag.se/index.php?option=com_content&task=view&id=2713&Itemid=98

Som sagt – Raskt Marscherat!

Man förundras bara över den långa rad av före detta socialdemokratiska statsministrar, förbundskansler etc. (Gerhard Schröder, Göran Person, Paavo Lipponen) som så beredvilligt tar tjänst för utländska intressen.

Göran Persson jobbar för lobbyfirman JKL, som driver frågan om energibolaget Eons planer (Eon är en av tre delägare i Nord Stream) på en gasledning i Östersjön.

PÅ den lokala nivån har man varit mycket aktiv. I Gotland kommer man t.ex. att bidra med 100 miljoner kr för att renovera och bygga ut hamnen i Slite (70-90 miljoner kr). Man ger pengar till Högskolan på Gotland (9 miljoner kr) och Länsmuseet (3,2 miljoner kr). Etc.

Allt för att ”köpa” den lokala opinionen. Och på det lokala planet så har man ju lyckats. En stor majoritet (58-13) i kommunstyrelsen på Gotland godkände dessa affärer. Detta TROTTS att man officiellt säger att man är emot byggandet av gasledningen.

” …Vi gillar inte gasledningsprojektet. Men att protestera mot det är inte kommunens sak…”

Några höll inte med:

”Nonsens, tycktes Brittis Benzler (v) mena.

– Det är inte alls ovanligt att kommunfullmäktige uttalar sig i frågor där vi inte har beslutanderätt, att vi uttalar vår åsikt. Jag tycker att vi ska vända oss till både regeringen och EU-parlamentarikerna och be dem göra vad de kan för att stoppa gasledningen. Det är vi i vår fulla rätt att göra, sa hon.

Stefaan De Maecker (mp) hänvisade till andra Östersjökommuners agerande.

– På Naturvårdsverkets hemsida kan man läsa yttranden från en lång rad kommuner som i kraftfulla ordalag protesterar mot gasledningsplanerna. Gotlands kommun borde göra likadant. Gasledningen är farlig för Östersjön och den är farlig för gotlänningarna, jag vill att vi tydligt tar ställning mot den, sa han.”

En privatperson på Gotland reagerade på uppgifterna om att Nord Stream satsar stora pengar på ön för att påverka hela beslutsprocessen. Ärendet anmäldes till riksenheten mot korruption, men någon muta handla det inte om enligt kammaråklagare Malin Palmgren.

Det går inte enligt svensk lagstiftning att åtala någon för att muta EN HEL KOMMUN. Man kan bara åtala om en enskild person gynnas.

Så nu vet vi det – Skall man muta eller köpa någon så skall det vara en kommun, landsting eller ett helt land för det är tydligen helt OK enligt svensk lag. Men om ett företag ger en person en ”gåva” på 300 spänn så åtalas bägge parter. Intressant prioritering eller hur?

Kammaråklagare Malin Palmgren:

”Där blev dock beskedet att någon förundersökning inte kommer att inledas – enligt svensk lagstiftning är det nämligen inte möjligt att muta en hel kommun.

Även om pengarna som bolaget ger är ett sätt att utöva påverkan som måste det enligt svensk lagstiftning finnas en enskild person som kan misstänkas för att ha tagit personlig vinning av pengarna. Och några sådana uppgifter har vi inte i det här fallet, säger kammaråklagare Malin Palmgren, som tog beslutet.

Hon fortsätter:

– Men visst kan det vara svårt för allmänheten att se den här skillnaden i juridiken. Men så är lagstiftningen skriven.”

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/F%F6rsvar” rel=”tag”>Försvar</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/fri-+och+r%E4ttigheter” rel=”tag”>fri- och rättigheter</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/yttrandefrihet” rel=”tag”>yttrandefrihet</a>

(more…)

The Re-Sovietization of the Russian Press and Gazprom’s active part in it.

17 augusti, 2008

Här kommer en fortsättning på mina inlägg om den Ryska staten och dess användning av Gazprom som ett redskap för kontroll och expansion. Russia’s Gazprom’s Energy ImperialismScratch Russia Georgia War and You Find Oil and Gas Pipelines och Moscow’s Sinister Brilliance – Who wants to die for Tbilisi or Stockholm?

I det här fallet rör det sig om hur den ryska staten använt Gazprom för att tysta all kritik och ta över alla oberoende massmedia.

För att göra en jämförelse med Sverige – Det vore som om Reinfeldt satte partisekreteraren Per Schlingmann i ledning för Vattenfall. Och där sedan Vattenfall i rask takt tvingar till sig kontrollen över (med hjälp av skattemyndigheterna, åklagarna, polisen och militären) TV4, TV5, hela Stenbecks sfären, SVD, DN, Expressen, Aftonbladet, GP, Syd Svenskan etc., alla rikstäckande radiokanaler plus de viktigare lokala stationerna etc.

Som liten lokal tidning, tv kanal och radiostation etc. så kan du fortsätta att existera om du inte ägnar dig åt att kritisera Reinfeldt och statsledningen och dess politik

I övrigt så måste ALLA följa TV 1: s direktiv och regler för nyhetssändningar och kommentarer.

Journalister som är ”besvärliga” och inte har förstått den nya ordningen och som envisas med att rapportera ”ofördelaktiga” saker om härskaren Reinfeldt och tillståndet i landet trakasseras och förföljs. Om inte det hjälper så misshandlas man eller i vissa fall mördas man.

Så ser det ut idag i Ryssland vad det gäller massmedia. Och där Gazprom har varit det aktiva verktyget i att fullfölja den ryska statens politik.

Ur IPI (International Press Institute) Watch List Report om Ryssland:

”Repression of the independent media continued in the period running up to parliamentary (2 December 2007) and presidential (2 March 2008 ) elections. Charges of criminal defamation continued to be brought against editors and journalists critical of public officials, with disproportionate penalties proving a disincentive to objective reporting. In addition, journalists who covered opposition parties or reported critically on the current administration were often subjected to threats and physical harassment. Some independent periodicals had their premises raided and equipment confiscated on exaggerated charges related to software piracy. Meanwhile, the state media lavished attention on Vladimir Putin, his presidential successor Dmitry Medvedev, and their ”United Russia” political party.

Russia continued to be a dangerous place for journalists, particularly for those reporting in or on the troubled North Caucasus region. Ten journalists were detained by authorities while covering a demonstration in Ingushetia’s capital in January. Eyewitness accounts indicated that one of the journalists, Mustafa Kurskiev, was severely beaten by police officers during the arrests. Kurskiev and a RIA-Novosti colleague, Said-Khussein Tsarnaev, were detained overnight without being given the opportunity to contact a lawyer, and without food or water; Kurskiev was also denied medical assistance despite his sustained injuries. Also in Ingushetia, in late November 2007, three journalists were kidnapped from their hotel and beaten by unknown assailants.

In March, in two unrelated incidents, two journalists were murdered within the space of 24 hours. Both journalists covered the Russian North Caucasus. Gadzhi Abashilov, head of the state radio and television company in Dagestan, was killed in his car by an unidentified gunman in the Dagestani capital. Only hours before, Ilyas Shurpayev, a Dagestan-born journalist and North Caucasus correspondent for Russia’s state television Channel One, was found dead in his Moscow apartment. He had been strangled and stabbed to death, with the perpetrators setting fire to his apartment in an apparent attempt to cover their tracks.”

IPI Watch List Report om Ryssland finns här:

http://www.freemedia.at/cms/ipi/watchlist_detail.html?country=KW0078

Ett annat exempel hur det går till i Putin land:

” 18 May 2007

PRESS RELEASE

The International Press Institute (IPI), the global network of editors, media executives and leading journalists, strongly condemns the eviction of the Russian Union of Journalists (RUJ) from its Moscow offices.

According to IPI’s sources, the RUJ received a notice dated April 18 from the Federal Property Management Agency (Rosimushchestvo) ordering them to vacate their headquarters on Zubovsky Boulevard within one month. The notice was allegedly not delivered until 15 May, leaving the RUJ only three days to vacate their offices.

The RUJ is Russia‘s largest independent association of journalists. Its member groups include the Glasnost Defense Foundation and the Center for Journalists in Extreme Situations, which are located in the same building and must also vacate their offices. The RUJ was given use of the building on Zubovsky Boulevard under a decree issued by President Boris Yeltsin and plans to take legal action against the eviction.

The Federal Property Management Agency provided no explanation for its decision to evict the RUJ, but local press reports said the premises would be given to Russia Today, a state-owned English-language satellite television channel tasked with creating a positive image of Russia abroad. The eviction comes just days before the RUJ is to host the 26th World Congress of Journalists, an international gathering of media workers, which begins on 28 May.

Speaking about the move to evict the RUJ, Johann P. Fritz, Director of IPI, said, ”The decision and its timing appear to be aimed at sabotaging the upcoming journalists’ conference, and silencing the critical voice of the union and its members.

IPI strongly condemns this action and calls on the authorities to reconsider its decision and to allow the RUJ to operate without further obstruction.”

http://www.freemedia.at/cms/ipi/statements_detail.html?ctxid=CH0055&docid=CMS1179498521761&year=2007

Ytterligare ett exempel bland många:

”06 July 2007

H.E. Vladimir Putin

President

Your Excellency,

The International Press Institute (IPI), a global network of editors, media executives and leading journalists in over 110 countries, is writing to express its growing concern at the behaviour of the Russian authorities in the case of the Educated Media Foundation (EMF); a non-profit journalists’ training organisation formerly known as Internews Russia.

According to information provided to IPI, on 21 January, Manana Aslamazyan, the President of EMF, was stopped by a customs officer at Sheremetyevo airport and found to be carrying an amount of foreign currency exceeding the proscribed limit. The authorities subsequently instituted a criminal enquiry that caused Aslamazyan to leave the country for France. On 19 June, she was charged with smuggling and faces five years in prison.

On 18 April, around 20 investigating officers from the Interior Ministry raided the EMF offices. The officers remained at the premises for 11 hours and took away EMF’s servers, as well as financial and administrative records. In May, the organisation’s bank accounts were frozen.

As a result of the raid and the freezing of assets, EMF was forced to close and suspend its training programmes; many of its 65-member team have been forced to look for alternative employment.

The raid on EMF comes at a time when the Russian government has attacked civil society claiming that many non-governmental organisations (NGOs) are financed by foreign governments for the sole purpose of interfering in the country’s internal affairs. Moreover, there are also mounting concerns over press freedom in Russia, particularly concerning impunity for the murder of journalists.

Although IPI makes no comment on Aslamazyan’s case, it is concerned that the authorities are using an individual’s breach of customs law to silence an independent legal entity involved in improving the practices of journalism in Russia. This will have a detrimental impact not only on Russian journalists, but also on a society already facing a lack of independent sources of information.

IPI also believes that the conflation of the case against Aslamazyan and the pursuit of EMF is politically motivated. Indeed, it would appear that by acting in this extreme manner the authorities are sending a signal to other NGO’s operating in Russia that they may face similar treatment.

If true, such actions only hurt those supported by the organisations. IPI would remind Your Excellency that in the past you have consistently expressed a commitment to Russian civil society. Therefore, we would call on you to uphold this commitment and to do everything in your power to ensure that EMF and any other organisation is allowed to continue with its vital work free of state harassment or interference.

We thank you for your attention.

Johann P. Fritz

IPI Director”

http://www.freemedia.at/cms/ipi/statements_detail.html?ctxid=CH0055&docid=CMS1183729431900&year=2007

Artikeln finns här:

http://www.energytribune.com/articles.cfm?aid=943

Läs även andra bloggares åsikter om http://bloggar.se/om/F%F6rsvar” rel=”tag”>Försvar</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/fri-+och+r%E4ttigheter” rel=”tag”>fri- och rättigheter</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/yttrandefrihet” rel=”tag”>yttrandefrihet</a>

(more…)

Russia’s Gazprom’s Energy Imperialism

15 augusti, 2008

Som en uppföljning av mina tidigare inlägg Scratch Russia Georgia War and You Find Oil and Gas Pipelines och Moscow’s Sinister Brilliance – Who wants to die for Tbilisi or Stockholm? kommer här mera om Gazprom och den Ryska statens strävan efter total kontroll av energitillförseln till Europa och Central Asien.

Lite fakta – Av den totala gas importen i dessa länder så står Ryssland för följande procent:

Slovakien      100 %

Finland          100 %

Makedonien   100 %

Bulgarien        96 %

Serbien och

Montenegro    87 %

Grekland         82 %

Tjekien           79 %

Österrike        72 %

Turkiet           64 %

Slovenien        64 %

Ungern            54 %

Polen              47 %

Kroatien          37 %

Tyskland         37 %

Rumänien        28 %

Italien             25 %

Frankrike         20 %

Det finns en utmärkt bok på ryska Газпром – новое русское оружие. ”Gazprom – det nya ryska vapnet” skriven av journalisterna  Mikhail Zygar (Kommersant)och Valery Panyushkin (Vedomosti).

Som på ett utmärkt sätt beskriver utvecklingen av Gazprom och  innehåller många mycket intressanta intervjuer med tidigare och nuvarande Gazprom höjdare. Och detaljer kring samspelet mellan Kreml och Gazprom och visar med all önskvärd tydlighet att det är Putin som ÄR Gazprom.

Så här står det i förordet till boken:

”De första orden Jeltsins tidigare tf. premiärminister Jegor Gaidar sade till oss, när vi bad honom ge oss en intervju om gas, var följande:

Varför vill ni göra det här? Förstår ni, att de kommer att döda er? Förstår ni, var ni snokar?

Vi förstår inte.”

Läs den om ni vill förstå vad som hänt och händer i Ryssland!

Här finns ett engelskt utdrag ur boken http://otherside.com.ua/news/detail.php?id=39310&lang=3

Här finne en intervju med Panyushkin i Süddeutschen Zeitung:

http://www.sueddeutsche.de/ausland/artikel/943/153550/

Och här en intervju med honom i Berliner Zeitung:

http://www.berlinonline.de/berliner-zeitung/archiv/.bin/dump.fcgi/2008/0117/feuilleton/0005/index.html

Boken finns i tysk översättning ” Gazprom – Das Geschäft mit der Macht”, Droemer Verlag, ISBN: 978-3-426-27452-1

Tidningen Kommersant och  affärstidningen Vedemostin finns här:

http://www.kommersant.com/ och www.vedomosti.ru/

Artikeln finns här:

http://www.energytribune.com/articles.cfm?aid=960

Här finns en utmärkt sammanställning av den Ryska Gazproms expansion och strävan efter kontroll: http://www.energytribune.com/live_images/russia_map_finaedit_2.pdf

Posted on Aug. 07, 2008

By Michael J. Economides and Nate Evans

Gazprom’s Energy Imperialism

An ogre of a giant looms to the east of Europe – occasionally in the shape of a country, other times in the shape of a company, the two often indistinguishable. Russia and Gazprom, Gazprom and Russia, are poised to devour the whole of Europe and its Asian neighbors.

OAO Gazprom’s influence has been underestimated and astonishingly not discussed enough. By far the largest owner of natural gas reserves, and the largest supplier in the world (six times that of the second biggest player, Royal Dutch/Shell), the company currently provides over a quarter of Europe’s natural gas and is aggressively looking to greatly increase this share. Gazprom has been the flagship of former president Vladimir Putin’s strategy, and the battering ram to break down defenses in what can arguably be called energy imperialism. The Russian state owns 50.01 percent of the company, and almost all of the company’s top executives are devout Kremlin loyalists. President Dmitri Medvedev was Gazprom’s chairman. He replaced Putin, who became prime minister, thereby replacing Victor Zubkov, who became Gazprom’s chairman. You get the story.

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/F%F6rsvar” rel=”tag”>Försvar</a>

(more…)

Scratch Russia Georgia War and You Find Oil and Gas Pipelines

14 augusti, 2008

Som ett komplement till mitt tidigare inlägg Moscow’s Sinister Brilliance – Who wants to die for Tbilisi or Stockholm? kommer här en utmärkt genomgång hur ryssarna använder sina energitillgångar för att påverka och kontrollera omvärlden.

Där Gazprom används för att successivt skaffa kontroll, med hot och tvång, eller genom ”samgående” (exempelvis med Italienska ENI , South Stream pipeline med Bulgarien och Grekland etc.) eller direkta uppköp, av infrastrukturen för distribution av gas och olja i hela Central och Öst Europa och Central Asien.

Och som sagt, det är dessa herrar som vill till varje pris bygga en gasledning genom Östersjön och placera en ”service plattform” utanför Gotland.

Ett Gotland som idag genom politikernas eminenta planering och beslut inte har något försvar. Liksom resten av Sverige.

Det var ju ingen slump att Putin utsåg Dmitri Medvedev till president och sin ”efterträdare”. Medvedev var Gazprom’s Chairman of board of directors mellan år 2000 och 2008. Och har alltså aktivt deltagit i denna ryska expansion på energiområdet.

Artikeln finns här:

http://www.energytribune.com/articles.cfm?aid=963

Posted on Aug. 12, 2008

By Michael Economides

Scratch Russia Georgia War and You Find Oil and Gas Pipelines

The war between Russia and Georgia has some nationalist elements, some old grudges but mostly it rubs the wrong way Russia‘s newly found power: energy imperialism.

Georgia has refused to play along like other former Soviet states and, if anything, its independent attitude has been a giant irritant for Russia ever since Vladimir Putin used oil and gas to project hegemony over the region and, by extension, into all Europe. At the same time, Georgia, a tiny, 4 million people country has been trying to ward off the giant on its north by seeking membership in NATO or the European Union. In the postCold War era, the United States and Russiadependent Europe are reduced to just pleading for calm.

A look at the map makes the issue at hand quite transparent.

Oil and gas can come from Russia into Europe by tanker through the Black Sea from its massive terminal in Novorossiysk or by pipelines through Belarus, Ukraine and even plans of under water construction in the Baltic. All of these give Russia a huge leverage, almost monopoly, over both the transit and destination countries. More than 25 European countries depend now for more than 75% of their oil and gas from Russia.

But Georgia was eager to act as a spoiler and European countries were even more eager to comply while trying to avoid incurring the wrath of the hand that feeds them.

First, it was the BakuTbilisiCeyhan Turkey oil pipeline that started in 2002 with a much weaker then Russia. The 1776 km line was to connect the Caspian and south Europe in what was to be an ”Energy Corridor” for European oil and gas supplies. The pipeline was designed to carry 1 million barrels per day from Azerbaijan’s Caspian oil fields to the export terminal Ceyhan via Tbilisi, with Georgia acting as a very important transit country. This did not sit well with Russia, cutting it out from oil exports to that vital part of Europe. The pipeline, funded by western oil companies and banks at the tune of $3.2 billion, was commissioned in 2006.

What gave and still gives Russia fits is what else can happen that could affect its control. For example, how about building underwater pipelines across the Caspian linking Kazakhstan or Turkmenistan?

What really caused the ire of Russia was the talk of a gas pipeline, similar to the oil pipeline, again linking Azerbaijan and Turkey and points beyond BakuTbilisiErzerum through Georgia. This would give Georgia energy independence and create an alternative route to the holy grail of Russian geopolitics: Gazprom’s monopoly.

Back in 2006, Gazprom, flexing its muscles, was manipulating the former Soviet states, by setting new records in gas export prices practically every month. It was clear then that the geopolitical climate in Eastern Europe would be severely damaged. In fact, double and triple increases in gas prices were imposed on Russia‘s neighbors: Ukraine, then Belarus, then Armenia after all of them were threatened with gas supply interruptions, until new contracts with huge price increases were signed. They had no other choice but to surrender on Gazprom’s terms and conditions.

Georgia resisted the Russian might and that conflict predictably ended up with a war.

Things did not deteriorate all of a sudden. The conflict between Russia and Georgia started with the election in 2004 of the westernoriented president, Mikhail Saakashvili, who refused to accommodate Russia’s ambition of control over his country.

Then, Georgians discovered and expelled alleged Russian spies. In return, Russia’s president, Vladimir Putin, stirred a crass witch hunt against ordinary Georgians in Russia while Gazprom threatened to cut off gas supplies to Georgia unless it agreed to pay new gas prices from $110 to $230 per thousand cubic meters.

The blackmail from Gazprom was blatant: ”The Georgian side could still maintain lower gas prices. They could compensate for gas price by trading off some assets… For example, Armenia had already paid Gazprom with its transportation network.” What this referred to was that Armenia saw the writing on the wall and kept the same price for gas supplies as before – $110 per thousand cubic meters. But they relinquished control of their gas network in the bargain.

But it was the talk of the construction of the gas pipelines via Georgia that was bound to create an alternative energy supply route to Russian oil and gas, thus threatening Russia’s energy stranglehold on the vast south European markets. This was not something that Russia could tolerate and the war, no matter what the daily pretexts are, is blatant and punishingly brutal.

Läs även andra bloggares åsikter om http://bloggar.se/om/F%F6rsvar” rel=”tag”>Försvar</a>

Moscow’s Sinister Brilliance – Who wants to die for Tbilisi or Stockholm?

13 augusti, 2008

Militärhistorikern Victor Davis Hanson gör i dagens National Review en sedvanlig icke PK intressant analys av Rysslands ”lyckade” krig med Georgien. En analys som aldrig skulle kunna förekomma i svensk massmedia med något enstaka undantag. Vilket tyvärr säger en hel del om vår undermåliga omvärldsbevakning i svenska massmedia.

Så till våra intälägänta politiker i försvarsberedningen:

”-Vad vill egentligen Ryssland? Vi skulle behöva borra djupare i det som händer och följa utvecklingen noga. Det kanske är försvarsberedningens uppgift, men vi får se vad regeringen kommer fram till, säger Else-Marie Lindgren (kd) ledamot i försvarsberedningen som analyserar och bedömer Sveriges säkerhetspolitiska läge.”

”Ordföranden i försvarsberedningen, Karin Enström (m), är förvånad över Rysslands agerande.

– Man visar en väldig aggressivitet, jag hade inte trott att det skulle gå så här långt. Ryssland har inte nått så långt i den demokratiska utvecklingen som vi hade hoppats, säger hon.”

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_1550749.svd

Det var dessa eminenta politiker, som skall vara vårt ”yttersta värn” i orostider, som i en enig försvarsberedning fastslog att klimatförändringarna är det största hotet mot Sverige. Och som är ansvariga för att Sverige inte har något försvar av sitt territorium i dag.

Samtidigt som regeringen beslutat om en TOTAL massavlysning av det svenska folket (FRA lagen) med hänvisning till ett ospecificerat ”yttre hot”. Samma regering (och tidigare) har alltså samtidigt sett till att vi inte kan försvara oss just mot ett REELLT yttre hot.

Det är dessa charlataner som tillåts leka med Sveriges säkerhet och svenska folkets frihet.

Som jag sagt så många gånger tidigare – vi har värdiga representanter i Sveriges riksdag och regering.

Se även mina tidigare inlägg om försvaret:  Vi har en Försvarsmakt i fullständigt fritt fall – 2”Vi har en Försvarsmakt i fullständigt fritt fall”Försvaret – vilken total INKOMPETENS!Vårt dyra lilla kastrerade försvar!, Vårt dyra lilla försvar – 2 och  Vårt dyra lilla försvar

Se även vad Bo Pellnäs har skrivit:  Bo Pellnäs: Svagt Sverige ger inte trygghet.  Frågorna kring försvaret är fler än svaren,  Säkerhetspolitiken alliansens död,  Bildt hukar om säkerheten,  Gotland ska ha ett försvar Sverige gör sig till åtlöje i EU och Tchad,  Förstår Borg säkerhetspolitik?,   ”Vi lever i dårarnas paradis”,  Tänk om, försvarsministern

Analysen finns här:

http://article.nationalreview.com/?q=MDcwY2I4MjhjMTc0Y2Y4ZmJmMWNmNzJlOTA0Y2MxYjg=&w=MA==

August 12, 2008, 4:00 a.m.

Moscow’s Sinister Brilliance

Who wants to die for Tbilisi?

By Victor Davis Hanson

Lost amid all the controversies surrounding the Georgian tragedy is the sheer diabolic brilliance of the long-planned Russia invasion. Let us count the ways in which it is a win/win situation for Russia.

The Home Front

The long-suffering Russian people resent the loss of global influence and empire, but not necessarily the Soviet Union and its gulags that once ensured such stature. The invasion restores a sense of Russian nationalism and power to its populace without the stink of Stalinism, and is indeed cloaked as a sort of humanitarian intervention on behalf of beleaguered Ossetians.

There will be no Russian demonstrations about an ”illegal war,” much less nonsense about ”blood for oil,” but instead rejoicing at the payback of an uppity former province that felt its Western credentials somehow trumped Russian tanks. How ironic that the Western heartthrob, the old Marxist Mikhail Gorbachev, is now both lamenting Western encouragement of Georgian ”aggression,” while simultaneously gloating over the return of Russian military daring.

Sinister Timing

Russia’s only worry is the United States, which currently has a lame-duck president with low approval ratings, and is exhausted after Afghanistan and Iraq. But more importantly, America’s attention is preoccupied with a presidential race, in which ”world citizen” Barack Obama has mesmerized Europe as the presumptive new president and soon-to-be disciple of European soft power.

Better yet for Russia, instead of speaking with one voice, America is all over the map with three reactions from Bush, McCain, and Obama – all of them mutually contradictory, at least initially. Meanwhile, the world’s televisions are turned toward the Olympics in Beijing. The autocratic Chinese, busy jailing reporters and dissidents, are not about to say an unkind word about Russian intervention. If anything, the pageantry at their grandiose stadiums provides welcome distractions for those embarrassed over the ease with which Russia smothered Georgia.

Comeuppance

Most importantly, Putin and Medvedev have called the West’s bluff. We are sort of stuck in a time-warp of the 1990s, seemingly eons ago in which a once-earnest weak post-Soviet Russia sought Western economic help and political mentoring. But those days are long gone, and diplomacy hasn’t caught up with the new realities. Russia is flush with billions. It serves as a rallying point and arms supplier to thugs the world over that want leverage in their anti-Western agendas. For the last five years, its foreign policy can be reduced to ”Whatever the United States is for, we are against.”

The geopolitical message is clear to both the West and the former Soviet Republics: don’t consider NATO membership (i.e., do the Georgians really think that, should they have been NATO members, any succor would have been forthcoming?).

Together with the dismal NATO performance in Afghanistan, the Georgian incursion reveals the weakness of the Atlantic Alliance. The tragic irony is unmistakable. NATO was given a gift in not having made Georgia a member, since otherwise an empty ritual of evoking Article V’s promise of mutual assistance in time of war would have effectively destroyed the Potemkin alliance.

The new reality is that a nuclear, cash-rich, and energy-blessed Russia doesn’t really worry too much whether its long-term future is bleak, given problems with Muslim minorities, poor life-expectancy rates, and a declining population. Instead, in the here and now, it has a window of opportunity to reclaim prestige and weaken its adversaries. So why hesitate?

Indeed, tired of European lectures, the Russians are now telling the world that soft power is, well, soft. Moscow doesn’t give a damn about the United Nations, the European Union, the World Court at the Hague, or any finger-pointing moralist from Geneva or London. Did anyone in Paris miss any sleep over the rubble of Grozny?

Läs även andra bloggares åsikter om http://bloggar.se/om/F%F6rsvar” rel=”tag”>Försvar</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/fri-+och+r%E4ttigheter” rel=”tag”>fri- och rättigheter</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/yttrandefrihet” rel=”tag”>yttrandefrihet</a>

(more…)

Välkommen till Stasi och KGB land – 45!

4 augusti, 2008

Kan inte låta bli att förmedla nedanstående ”ironiska” inlägg från Rick Falkvinge på hans blogg. Samt två obetalbara kommentarer till inlägget.

http://rickfalkvinge.se/2008/08/04/polisen-soker-forsvunnen-autistisk-man/

Polisen söker försvunnen, tystlåten man

August 4, 2008 – 17:00

Detta kom just in, och jag vidarebefordrar det som en tjänst åt allmänheten:

Polisen söker en försvunnen, tystlåten man i dryga 40-årsåldern med grava kommunikationsstörningar. Han har tidigare diagnosticerats som förvirrad med vanföreställningar. Mannen lystrar endast med svårighet till namnet ”Fredrik” och sågs senast prata förvirrat och osammanhängande i närheten av en brygga.

Polisen misstänker inget brott, utan spekulerar i att mannen är vid mentalt välmående i sin nuvarande föreställningsvärld och helt enkelt själv väljer att avstå från alla former av kommunikation med omvärlden. Icke desto mindre är han sedan en dryg månad försvunnen.

Om du har sett denne man, kontakta medierna och meddela att han fortfarande existerar.

____________________________________________________________

Fredrik är smart, han fattar att FRA inte kan avlyssna honom om han avbryter all kommunikation med omvärlden.

– Lisa – Aug 4, 2008 — 19:35

Signalement: Han går ofta runt i en schabbig dyster smuts-brun-grå kavaj som ser väldigt vardaglig ut. Sen har han herrskjortor utan slips med en smaklöst skuren krage som är skuren extremt brett.

Uppträder ofta i personalrum bland offentligt anställda. Däremot nästan aldrig tillsammans med patienter eller andra som den offentliga servicen riktar sig mot.

Syns sällan på arbetsplatser där det finns privatanställda.

– Putte – Aug 4, 2008 — 21:52

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/fri-+och+r%E4ttigheter rel=”tag”>fri- och rättigheter</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/yttrandefrihet rel=”tag”>yttrandefrihet</a>,<a href=”http://bloggar.se/om/fra rel=”tag”>fra</a>

Välkommen till Stasi och KGB land – 44!

4 augusti, 2008

Den här utmärkta analysen av Jan Kallberg behöver ingen ytterligare kommentar. Totalt förödande.

Se även mitt inlägg om varför FRA lagen INTE kommer att fungera enligt CIA och  Bruce Schneier, kryptolog och säkerhets guru CIA och Bruce Schneier – Varför FRA lagen INTE KOMMER ATT FUNGERA!

Vad det gäller försvarsministerns senaste drapa ” Tolgfors backar inte om FRA” http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_1521175.svd så har jag egentligen bara en kommentar:

Fortsätt prata! Ju mer du pratar och ”förklarar” och idiot förklarar ALLT OCH ALLA dessto mer sänker du regeringen och FRA lagen. Så för Guds skull sluta inte ”förklara” för med ”vänner” som dig så behöver FRA inga fiender.

Artikeln finns här:

http://www.expressen.se/1.1252426

Med FRA minskar inte terror-risken – tvärtom ökar den

De grandiosa påståendena om FRA:s operativa värde för att förhindra terrorism är intellektuellt löjeväckande. 11 september, bombningen i Madrid och attacken i London visar snarare att en FRA-strukturerad övervakning inte stoppar terrordåd. Övertron på att de stora superdatorerna snappar upp om något är på gång är i själva verket en säkerhetsrisk. I stället borde Sverige satsa på betalningar till informatörer som cirkulerar inom våldsbenägna grupper, på ökade säkerhetskontroller vid immigration och på Hemvärnet. Det skriver i dag Jan Kallberg, tidigare svensk reservofficer i Kavalleriet. Han skriver: Regeringen är ett reellt fysiskt hot mot dess medborgare, som lyckas med konststycket att öka kostnaderna, ta bort skydd och höja riskerna.

I FRA-frågan har det talats mycket om rikets säkerhet kontra personlig integritet. Men få ser de reella riskerna med den övertro på FRA som regeringen har. Chimär säkerhet, med den medföljande tron om att allt är under kontroll, är farlig eftersom samhället släpper garden mot hot som inte ”passar in” i den vedertagna världsbilden.

Regeringen har bestämt sig för att elektronisk övervakning är det enda som fungerar. Så länge det finns ett FRA som avlyssnar så kommer terrorister att förhindras verka i Sverige, tycks man tro. Arbetet har byggt på den hemmasnickrade hypotesen att terrorister skriver e-post till varandra och talar öppet och glatt med varandra på telefon, helst på abonnemang som innehavs av andra terrorister, och de tar god tid på sig så att man hinner att FRA-spåra samtalen och översätta hela aktiviteten, analysera och sätta säkerhetspolisen på spåret. Givetvis sker detta på kontorstid utom i juli då alla analytiker är på semester. Det enda som gör att de hinner med är att det saknas relevant trafik att analysera. Det är tomt som en Folkets Park i januari. Nada. Null. Zilch.

De grandiosa påståendena om FRA:s operativa värde för att förhindra terrorism är intellektuellt löjeväckande. Det stora beviset för det operativa värdet påstår FRA:s generaldirektör Åkesson är att FRA har förhindrat ett politiskt mord de senaste tjugo åren. Låt oss nu ha en enkel matematikövning. Det har tagit 700 FRA-anställda tjugo år att förhindra ett mord. Det är 14000 manår med en snittkostnad på 500000 SEK med utrustning och löner. Så för 7 miljarder kronor förhindrar FRA ett mord. Med den effektiviteten får staten sluta betala ut pensioner när de förhindrat tio mord. Med andra ord: FRA ger inget för pengarna.

FRA skulle efter Kalla kriget kraftigt ha reducerats, men lyckas genom att själva få definiera terrorismens modus operandi få en central plats i samhällsförsvaret – helt i strid med internationell erfarenhet. Terrorhandlingar sker när sympatisörer får en tillfällighet att genomföra en attack för att de tror sig kunna utföra, de vill utföra, de har resurserna och de tror sig uppnå de politiska målen. Bombningen i Madrid gjordes möjlig efter att en knarkare mot pengar erbjöd att hjälpa terroristerna att få tag i sprängmedel. Attacken i London hade samma mönster. I bägge fallen hade en FRA-strukturerad övervakning inte fungerat. Så FRA har skapat en övervakningsmodell som övervakar något som inte är farligt, eftersom terroristerna inte har det modus operandi som är grundbulten i hela FRA-argumentationen: att terrorister hittar man genom telefon och internettrafik. Det gör man nämligen inte.

FRA som myndighet vill som alla myndigheter bli större och större när man i verkligheten skulle ha krympts när muren föll och staten fick mer öppna källor. Efter 11 september var den första lärdomen att elektronisk övervakning, det som FRA står för, är helt verkningslös när det verkligen gäller. De enda som hade anat vad som var på gång var några flyglärare som tyckte att de hade suspekta elever. Terroristerna hade lyckats få ett tjugotal personer in i USA, finansierat dem, placerat ut dem och koordinerat attacken utan att det lyste en enda röd lampa inne på NSA (FRA:s amerikanska motsvarighet). Förövarna av attacken 11 september hade kunnat röra sig fritt i det amerikanska samhället eftersom man före 11 september trodde att de stora super- datorerna skulle snappa upp om något var på gång. Vilket som vi vet aldrig inträffade.

Det som fungerar, vilket de förhindrade attentaten i Storbritannien och USA lärt oss, är program som underlättar för människor i extremismens gränsland att meddela myndigheterna att något inte är som det ska vara. Ett enkelt program med betalningar till informatörer som cirkulerar inom våldsbenägna grupper. Andra åtgärder som länder infört är att man ökar identitetskontrollen vid immigration så att man vet vem som ansöker om asyl och anhöriginvandring. Att utföra betydligt bättre säkerhetskontroller vid migration har en indirekt effekt – extremister som söker sig till EU undviker då Sverige i stället för att som i dag föredra Sverige. Om vi fortsätter att utan frågor ge nya pass åt dem som tappat bort fem pass det senaste året så får vi också de risker som följer. Slappheten i identitetssystemet och oviljan att punktmarkera extrema grupper ger Sverige skyhögt högre risker än om vi lade ner FRA.

Bekämpandet av terrorism har tre steg; spaning, skydd mot attentat och lindring av skadeverkan. För att minska verkan av attentat och snabbt få fram arbetspersonal och skyddsvakter är Hemvärnet den naturliga komponenten i kombination med en permanent ökad förmåga på storstadssjukhusen att motta en större mängd offer. Hemvärnet lägger Sten Tolgfors ner och överlevnad vid massiva skadeutfall är bortprioriterat, samtidigt som det saknas faktamässigt och intellektuellt stöd för att FRA skulle vara vitalt för terroristbekämpningen.

Regeringen Reinfeldt är i dag ett reellt fysiskt hot mot dess medborgare, med en strategi som lyckas med konststycket att öka kostnaderna, ta bort skydd och förhöja riskerna.

JAN KALLBERGJan Kallberg är jurist och doktorand i publikt ledarskap vid University of Texas, samt tidigare svensk reservofficer i Kavalleriet.

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/fri-+och+r%E4ttigheter rel=”tag”>fri- och rättigheter</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/yttrandefrihet rel=”tag”>yttrandefrihet</a>,<a href=”http://bloggar.se/om/fra rel=”tag”>fra</a>

Välkommen till Stasi och KGB land – 43!

3 augusti, 2008

Som sagt – Motståndet har bara börjat och fortsätter! Och här nedan kommer ytterligare ett exempel på hur de politiker i Sveriges riksdag som röstade JA till FRA lagen FORTFARANDE INTE HAR FÖRSTÅTT vilket demokratiskt haveri de har åstadkommit.

Och att våra intälägänta politiker INTE har en aning om hur Internet fungerar eller de tekniska konsekvenserna av deras beslut. Och hur otroligt dåligt pålästa och insatta de var när de röstade JA och därmed med på ”frivillig” väg avskaffa integritetsskyddet och rättsstaten för vanliga medborgare I BROTT MOT grundlagen, Europakonventionen om mänskliga fri- och rättigheter och FN: s deklaration om mänskliga rättigheter.

Vilket ju med all tydlighet har framgått så fort någon har försökt ”förklara” eller försvara beslutet. I det här fallet så handlar det om den moderata riksdagsledamoten Peder Wachtmeister som skriver så här i dagens Södermanlands Nyheter:

” FRA har länge spanat internationellt. Även i fortsättningen ska FRA spana mot utlandet medan det är SÄPO som spanar inrikes. Jag betvivlar att någon skulle ge SÄPO:s uppdrag till FRA, och än mindre att FRA skulle acceptera det eftersom dess framtida existens då skulle riskeras.”

http://www.sn.se/parser.php?sect1=131&sect2=178&id=231526

Om vi nu bortser ett litet, litet tag från HELA DEBATTEN som har varit FÖRE, UNDER och EFTER att riksdagen antog FRA lagen.

Och bortser från FRA: s generaldirektör Ingvar Bagdad Bob Åkessons ALLA uttalanden och utspel etc.

Och bortser från publiceringen av listan med de 103 avlyssnade svenskarna som kom från FRA och levererades till SÄPO, anmälan till datainspektionen, FRA: s anmälan av bloggaren som först publicerade listan med namnen plus andra listor etc. etc.

Och låsas att ALLT DETTA INTE HAR HÄNT OCH INTE DEBATTERATS. Så står det faktiskt så här på FRA: s hemsida ”Frågor och svar om FRA” (dvs. om man kan läsa innantill):

”Vilka får ta del av FRA:s underrättelserapporter?

Svar: FRA:s uppdragsgivare, till exempel regeringen, Försvarsmakten och Säkerhetspolisen.”

http://www.fra.se/omfra_faq.shtml

Och så här står det på FRA: s egen hemsida om ”Uppgifter och uppdragsgivare”:

”FRA:S UPPDRAGSGIVARE

Regeringen

Försvarsmakten

Rikspolisstyrelsen

Inspektionen för strategiska produkter

Tullverket

Försvarets materielverk

Totalförsvarets forskningsinstitut

Krisberedskapsmyndigheten”

http://www.fra.se/omfra_uppgifter.shtml

Och så här står det i den anmälan mot FRA som skickades till datainspektionen:

”Dessa har vidarebefordrats till Säkerhetspolisen i form av skriftlig rapportering i mitten och slutet av 1990-talet.

Av rapportmottagarnas tjänsteanteckningar framgick emellertid att många personer, vars förehavanden och kontakter som FRA regelmässigt rapporterade, inte var föremål för Säkerhetspolisens intresse. Hela materialet gav dessutom intryck av att vara en svepande form av spaning utan tydligt fokus.

När jag vid ett tillfälle anträffade uppgifter om personer i min egen bekantskapskrets blev jag betänksam. Jag beslöt därför att samla på mig uppgifter om enskilda vilka enligt Säpos bedömning inte utgjorde något hot mot rikets säkerhet, och där följaktligen syftet med FRA: s rapportering var oklar.”

Välkommen till Stasi och KGB land – 33!

Och som jag sagt så många gånger tidigare – Visst är det värdiga representanter vi har i riksdagen och regeringen!

Sen ”fastnade” jag för två formuleringar i deras verksamhetsidé:

”För att framgångsrikt uppnå intentionerna i verksamhetsidén måste FRA:

 – ha stabil tillgång till relevant råmaterial

 – känna uppdragsgivarnas behov och ha förmåga till flexibilitet för att kunna uppfylla dessa behov

http://www.fra.se/omfra.shtml

Sug och fundera ett tag på vad DESSA mål för verksamheten egentligen innebär för svenska folkets demokratiska rättigheter, rättsäkerheten och vår integritet.

Se även bl. a. mina inlägg: Välkommen till Stasi och KGB land – 38!Välkommen till Stasi och KGB land – 35!Välkommen till Stasi och KGB land -30!Välkommen till Stasi och KGB land – 29!Välkommen till Stasi och KGB land – 27!Välkommen till Stasi och KGB land – 25!Välkommen till Stasi och KGB land – 24!Välkommen till Stasi och KGB land – 23!Välkommen till Stasi och KGB land – 22!Välkommen till Stasi och KGB land – 21!Välkommen till Stasi och KGB land – 20!Välkommen till Stasi och KGB land – 18!Välkommen till Stasi och KGB land – 16!

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/fri-+och+r%E4ttigheter rel=”tag”>fri- och rättigheter</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/yttrandefrihet rel=”tag”>yttrandefrihet</a>,<a href=”http://bloggar.se/om/fra rel=”tag”>fra</a>

Local and global environmental policy is lead by a coterie of fanatics and their powerful opportunistic bedfellows

2 augusti, 2008

Här kommer en av de bästa sågningarna av hela Global Warming Hysterin jag sett på länge. Det är från fredagens EcoWorld (”an information resource on nature and clean technology”) i Editor’s Commentary. Det är faktiskt första gången på länge som jag har sett att aktiva miljökämpar går ut och fördömer hela Global Warming Hysterin för dess ovetenskapliga grunder och de GIGANTISKA kostnaderna för deras nonsensåtgärder.

Det finns faktiskt hopp för miljörörelsen. En miljörörelse som ägnar sig åt riktiga problem som folk dör av här och nu. Och som ser till kostnaderna för dessa åtgärder.

Se även bl.a. mina inlägg:  Global Warming Mass Hysteria at it’s peak – collecting cow farts and burps!Global Warming as Mass NeurosisNo climate model had ever been validated!A factory that makes 30 TIMES MORE MONEY by selling ”carbon credits” to fight global warming than it makes by selling it’s products.Global Warming Hysterics – Get out of Africa Now! Or The curse of environmentalismGlobal Warming Mass Hysteria at it’s peak – scaremongering is the name of the gameEnron – The BIG Sponsor of Global Warming Hysteria!”Environmentalism has replaced socialism as the leading secular religion” – 2”Environmentalism has replaced socialism as the leading secular religion””Blue Planet in Green Shackles”‘Grantsmanship’ – The Iron triangle between researchers, government and media That Distorts Global Warming Science,  THE ENVIRONMENTALIST CREED – Anti human, anti scientific, anti technology!The church of green – You have to repent or be forever dammed!Put a Price on Political Claptrap and Reduce CO2 enormously!Orsaken till ALLT elände i världen!

Ledaren finns här:

http://ecoworld.com/blog/2008/08/01/lucky-lucky-america/

Lucky Lucky America

Posted on: August 1st, 2008 by Ed Ring

As a free nation, a democratic nation, and a global superpower, America’s fate, today more than ever, is to midwife and manage the emergence of the first world generation. Not an easy task, to put it mildly, as technology and globalization mean every belief system and every tradition that survives suddenly is replaced or confronted by every other on this shrinking planet, and our polity grapples with it all.  It would be surprising indeed if America were not also considered a troubled nation, inflicting and incurring heartbreaking trauma every day in this imperfect world.  But this fate is also a stroke of exceptional luck and opportunity.

The message for Americans to send the modernizing, globalizing peoples of the world, through thick and thin, is how bad things were, and how good things have gotten, and how we are on the brink of the best things ever.  Despite lip service, sometimes effective agents of political change in America focus only on the worst possible end of things – endless war, imminent environmental apocalypse.  But the enduring agents of exponential change in the world are technology and democracy, and these are forces of incredible good, that have brought unprecedented prosperity and opportunity to humanity. In only fighting demons, America risks losing what makes her most great.  If dwelling on averting catastrophe replaces optimism and independent enterprise, America‘s promise is at risk; her uniqueness, her gift to humanity.  Optimism and independent enterprise has driven America, draws people to America, defines America.  And like the flow of the river, optimism and enterprise cannot be kept down.  Complaining is no way to get up every morning.  Optimism, can-do, is America’s message to the world.

Global environmentalism, despite a veneer of exhuberance and a facade of hope, today is mostly about doom and gloom.  Extreme environmentalists, more powerful today than ever, at root are complainers, they are indignant, they are doomsayers, and they are dominant today for reasons that ought to be challenged.  Perhaps the world is going to come to an end if we don’t all do exactly what they say.  And perhaps it will not.  In many cases environmentalism, and the policies to enforce it, already constitute the most regressive hidden tax in history, and global warming alarm will catapult these hidden taxes into the stratosphere of economic stagnation.  With carbon trading and carbon taxes and carbon offsets set to eclipse rational environmental policy, our economy and our way of life are what is in peril, not our planetary icecaps, and only financial traders, professional accountants, attorneys, credentialed consultants, academic experts, corporate cartels and the public sector will benefit.  The temple of ecological green will fill with the changers of the financial green, and common sense will be coopted and coerced by the color of money, no matter how the game is called, or how the rules are set.  With global warming alarmist policy, we will rob from the poor and give to the rich as never before.

There is a lot of junk science out there on both sides of the environmental debate, as always with all debates, but extreme environmentalist junk science seems to be carrying the day, so that is where we most appropriately ought to shine our scrutiny.  Daunting, to put it mildly, is the stupifying volume of all these authoritative and ostensibly terrifying studies.  Example – yet another recent (and highly publicized) report reviewed by the California Air Resources Board (CARB) called for additional and significant new regulations and levies.  Citing ”expert” studies, the report projected approximately 300 additional deaths in California due to additional pollution over the next few decades, unless massive corrective actions are not immediately undertaken.  These additional projected 300 deaths over decades are within California’s entire population; already nearly 40 million people.  Despite its portentious tone, this study’s conclusion is not an ominous imperative rationally compelling us to move towards a socialist police state; rather it is completely unimpressive  –  300 deaths within a population of nearly 40 million is a statistically trivial outcome.  There are infinite and totally unforseeable random outcomes, from infinite conceivable causes, that could reduce a population of tens of millions by a few hundred lives over a few decades.

The idea that anyone or any study can project economic or demographic results so far into the future with details so specific and fine is simply ridiculous. Equally absurd is that such fluff might suffice to justify transformative economic policies. If the California Air Resources Board takes something like this seriously, perhaps the entire agency should be eliminated and replaced with people who care about air pollution, not climate speculation and draconian policies that follow from such exercises of counting angels on the point of a needle.  Yet whether it is 15 score additional dead in decades from now, or catastrophic collapse of every global ecosystem in the world within the same brief span, extreme environmentalists carry the public scene today, preaching like the saviours in Salem, burning witches and pressing life out of the truth with relentless stones of rhetoric both formidable in craft and terrifying in content.

We need environmentalists, of course we do, but we need environmentalists who care about the difference between a million and a billion, or a thousand and a million, and who make judgements accordingly.  For informed citizens anywhere being content to leave both local and global environmental policy to a coterie of fanatics and their powerful opportunistic bedfellows, who now – in addition to their usual tricks – hide behind the opaque sheets of science as they unleash this unprecedented and unceasing torrential sleet of fear is pure folly, and tragically irresponsible.  Anyone who has an opinion or so much as votes needs to think for themselves what passes the smell test, and absolutely reject the reflexive, unexamined demonization of anyone who disagrees.

America is a lucky, lucky nation and perhaps cursed as well with troubles so huge, but complaining and doomsaying will not make the world better as fast as optimism and unfettered enterprise. Setting people free to compete, nurturing meritocracy, sustainably improving entitlements everywhere, encouraging building and development – and letting green resume its place within the dazzling full spectrum of reality – will help optimize economic growth and tolerance for pluralism; will help create the next step in the ascent of man.

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/milj%F6 rel=”tag”>miljö</a>


%d bloggare gillar detta: