Välkommen till Stasi och KGB land – 48!

Som sagt – Motståndet har bara börjat och fortsätter!

Och här nedan kommer ytterligare några exempel där CCBE (en samarbetsorganisation för advokatorganisationerna inom den Europeiska unionen samt deras grannländer och representerar mer än 700 000 advokater och jurister) stöder Advokatsamfundets kritik av FRA lagen.

Men de har väl missförstått allting som alla vi andra som kritiserar FRA lagen. Vad vet de – de är ju bara jurister från hela Europa.

Vidare några uttalanden från personer som deltog i centerns seminarium i fredags (29/8) om FRA lagen:

Magnus Norell, som är forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut FOI, nämnde det i den första panelen:

FRA spanar redan i kabel, om det var nån som trodde något annat, sa han.

”Men bekräftelsen lät inte vänta på sig särskilt länge. Klockan 11:46 sa Staffan Danielsson (c): ”Idag har FRA tillgång till hela kabelnätet, men man spanar selektivt.”

Alltså samme Danielson (sitter i riksdagens försvarsutskott) som röstade för FRA lagen och envist har hävdat att det han sa ovan inte har skett.

Så här gick Danielson in och kommenterade de hela på bloggen:

”Jonas har rätt. Jag syftade på den beslutade lagen där staten genom FRA får tillgång till kablar över landsgränsen. Och jag frågade om möjligheten att tillståndsmyndigheten vid sitt tillståndsbeslut begränsade FRAs spaning till endast en liten del av det totala signalflödet, till den del som är relevant för den aktuella inriktningen.

Idag får som bekant FRA endast signalspana i etern, jag utgår ifrån att endast så sker, och uppgiften från FOI-forskaren Magnus Norell är därför mycket anmärkningsvärd.

Kommentar av staffan danielsson – 29 augusti 2008 @ 15:15 ”

Och fick följande svar:

”Jonas: Eftersom den lagen ännu inte trätt i kraft så är det I såfall årets talblunder.

Kommentar av Daniel Wijk – 29 augusti 2008 @ 15:24

Staffan, tack för klargörandet – men frågan faller ändå tillbaks på dig (och försvarministern) – vad ämnar du vidta för åtgärde för att utreda detta?

Kommentar av Mikael Nilsson – 29 augusti 2008 @ 15:26

Staffan danielsson: Men det du sa stämmer ju I såfall inte alls eftersom dom inte har tillgång till kablarna förrens oktober nästa år. Om det var menat som en garant så är det med andra ord inte någon garant alls.

Kommentar av Daniel Wijk – 29 augusti 2008 @ 15:27

Detta kan ske i Sverige av ett enda skäl. Under en lång följd av år har politiker och högre tjänstemän allti kommit undan allt ansvar. Den som kke drabbats hårdast av sin egen inkompetens är Lars Danielsson. Handen på hjärtat, ett par år utan arbetsuppgifter med full lön och därefter svensk konsul i Hong Kong skulle jag kunna leva med. Vi har på dessa nivåer en kultur som närmast gynnar dom som tänjer på lagarna.

Vad seda gäller att spaning idag skulle ske med stöd av dn nya lagen så är det fel. FRA lagen träder inte i kraft förrän vid årsskiftet och operatörerna ska börja överföra signaler den 1/10.

Kommentar av Michael Gajditza – 29 augusti 2008 @ 16:18 ”

Mark Klamberg (Doktorand i folkrätt Stockholms universitet, FP):

”Sociogram förklarar hur FRA kan kartlägga människor utan att söka på ord och trots att information är hårdkrypterad. Jag ställde följande direkta fråga till f.d. Säpochefen Andreas Eriksson i pausen av centerns FRA-Hearing: ”Finns Sociogram?” Anders Eriksson svarade ordagrant: ”Sociogrammen finns i analysdatabasen”. Detta kräver att justerar min skiss över databaserna något men därefter bedömer jag att den är helt korrekt. Det kommer att ta lite tid så ni får hålla ut.

I korthet handlar det om följande. Vi lämnar alla elektroniska fotspår, genom betalningar, mail och telefonsamtal. Allt färdas i fiberoptiska kablar och allt som går genom de berörda kablarna överförs till FRA. Olika typer av människor rör sig på olika sätt vilket gör att man kan skapa profiler (sociogram). Det går bra att identifiera mönster även om trafiken är krypterad och utan att söka på text i meddelandet. Reduktion är att man plockar ut nyckeldata ur ursprungsmeddelandet där det senare ej sparas. Nyckeldatan hamnar i analysdatabasen för att bygga upp sociogram.”

”Jag kom tillbaka en gång till när ingen kunde förklara FRA:s PUL. Jag vill genuint tacka Hans Hulthin (c) som ställde frågan om FRA:s PUL. Ingen i panelen kunde svara på frågan om FRA:s PUL så jag tog den. Det gjorde att jag kunde komma tillbaka och förklara att FRA kan använda sexualliv, etnicitet och politisk åskådning som sökbegrepp. På detta sätt kan man skapa profiler (sociogram). Jag tror en del blev stumma i publiken. Jag kände att jag var lugnare och mindre pressad under detta andra inlägg.”

”Som sagt, eftersom FRA inte söker på ord, så måste jag justera skissen. FRA har alltid förnekat att de sökt på ord så har varit ärliga på detta sätt, men de har missat att berätta om sociogram i analysdatabasen.

Den politiska konsekvensen av att vi har denna kunskap är dynamit då både regeringen och FRA förnekat att myndigheten kartlägger människor. Detta är avancerad kartläggning. Jag tror inte att de sparar vanliga människor sociogram, men detta går ju helt på tvärs med hur lagen har beskrivits. Det fanns ju redan tillräckligt många brister.”

Det är bara att totalt instämma i det som HAX säger på sin blogg:

FRA skiter i kabelspaningsförbudet.

FRA väntar inte ens på att den nya avlyssningslagen skall träda i kraft.

FRA struntar arrogant i den demokratiska processen.

FRA tar sig friheter utöver vad gällande lagstiftning medger.

Detta måste, rimligen, så väl den nuvarande som den förra regeringen ha känt till.

Vad är det för land vi lever i, där en underrättelsemyndighet kan sätta sig över alla regler?

Vad säger det om demokratin i Sverige att staten och dess organ anser sig kunna strunta i gällande regler och de beslut som riksdagen fattar? Har vi helt gett upp tanken på att vara en rättsstat?

Och varför har jag en misstanke om att både FRA och politikerna kommer att slippa undan ansvar för detta?

Förstår FRA och politikerna över huvud taget hur allvarligt detta är?”

Och det är bara att hålla med Hanna Wagenius, CUF:

”Slutligen vill jag dock säga att jag saknade en panel. Politikerpanelen. Människor som tagit beslutet och som arbetat för det, människor som är ansvariga för att vi sitter med den här skiten i knät. Visst är det viktigt att reda ut begreppen, men viktigare ändå är att ställa de människor som gett oss lagen till svars för sitt misstag.

Blogginläggen finns här:

FRA spanar redan i kabel, .Svaret är sociogram i analysdatabasenFRA spanar redan i kabel, FRA: Och nu..? Centerns-fra-hearing

Och här bekräftar Mats Nordqvist, chef för FRA:s inhämtning indirekt ovanstående uttalanden om att FRA redan NU avlyssnar (olagligt) kabeltrafik:

”Vid hearingen förklarade FRA sina sökbegrepp. FRA söker inte efter enskilda ord i mejl utan spanar mot trafik från specificerade satelliter, vissa fibrer, i vissa riktningar, telefoner eller IP-nummer eller mot trafik med ett visst mönster.

-Vi behöver inte öppna några mejl för att göra ett urval. Och om vi inte får en träff så blir det ingen lagring, förklarade Mats Nordqvist, chef för FRA:s inhämtning.”

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_1638865.svd

Och maktens arrogans framgår tydligt av detta uttalande av statsekreteraren Håkan Jevrell (moderat, FÖ – alltså det departement som ligger bakom FRA lagen) i ett svar till förre Säpo-chefen Anders Eriksson:

”Regeringen och regeringskansliet behöver inget tillstånd för att inrikta FRA:s spaning, sade Anders Eriksson som föreslog att domstol ges möjlighet att överpröva regeringens beslut.

-Lagen är antagen, glöm inte bort det, påpekade statssekreterare Håkan Jevrell (m).”

Som även kläckte ur sig följande intälägänta påstående:

”Statssekreteraren på försvarsdepartementet, Håkan Jevrell, uppger att man håller på att analysera domen i det brittiska fallet.

Men vår bedömning är ju redan att vi har en lagstiftning som överensstämmer med de mänskliga rättigheterna. Vi har gjort ett gediget arbete och vi har de högsta juristerna i landet bakom oss, säger Jevrell.”

Och här har vi väl insatta personer som BEKRÄFTAR ATT FRA BRYTER mot lagen och att detta har pågått länge.

Alltså allt detta som Reinfeldt, Försvarsministern plus andra ministrar och riksdagsmän och kvinnor, generaldirektören för FRA Ingvar Åkesson m.fl. har med en papegojas envishet upprepat att DETTA HAR ALDRIG HÄNT.

OCH INGEN I SVENSKA MASSMEDIA REAGERAR, JA DE RAPPORTERAR INTE ENS DESSA UTTALANDEN – Hallå hela pressen är det någon hemma?!

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=822188

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=822016

http://blogg.svd.se/ledarbloggen?id=8911

Kommer sedan till detta att FRA ber andra länder avlyssna svenskar och skicka materialet till FRA. Då kan de ju stå upp och troskyldigt säga ”vi avlyssnar inte svenskar”.

http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/internet/article401396.ece?

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=3130&a=821135

FRA: s egen PUL där de får söka och lagra uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv användas som sökbegrepp

SFS 2007:259 http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/20070259.htm

Samt för att inte tala om de eminenta medarbetare FRA har som är anförtrodda att granska OSS:

Bajsmannen på FRA ser dig och Jag-forfoljdes-av-fra-mannen

Som jag har sagt så många gånger tidigare – Det är värdiga representanter vi har i regeringen och Sveriges riksdag!

CCBE’ s brev finns här:

http://www.advokatsamfundet.se/Documents/Advokatsamfundet_sv/Nyheter/080827%20letter%20Anne%20Ramberg%20-%20revised.pdf

Brussels, 27th August 2008

CCBE expresses support for the opposition of the Swedish Bar Association to the new Swedish Act on Signal Surveillance in Defence Intelligence

Dear Mrs Ramberg,

The Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE), which, through the national Bars and Law Societies of the Member States of the European Union and the European Economic Area, represents more than 700,000 European lawyers, would like to express its support for the opposition of the Swedish Bar Association to the new Swedish Act on Signal Surveillance in Defence Intelligence and the accompanying legislative framework.

We understand that the new Act will allow the Swedish Defence Radio Establishment (”FRA”) – a civilian agency – to monitor traffic at all operator-owned Internet exchange points for traffic entering or leaving Sweden in search for all types of activities constituting an external threat to national security, and will enable the FRA to tap all cross-border Internet and telephone communication. Unlike the police, the FRA will not be required to seek a court order to begin surveillance.

The CCBE has in the past, during the passage of the EU’s 2006 Data Retention Directive, expressed its grave concerns about legislative proposals such as this one, for two reasons:

-· Professional secrecy: the CCBE believes that the fact of a government or law enforcement agency being able to know when, where, how and how many times a person consults his/her lawyer seriously challenges the confidentiality of the lawyer-client relationship and even the exercise of the right of defence itself. The CCBE believes that this goes to the root of the rule of law and a democratic society;

-· Judicial authorisation: the CCBE believes that legislative proposals on data retention and access should provide for rules on judicial proceedings for access to the data.

The CCBE of course supports the fight against terrorism and crime. However, we are worried by initiatives which, under cover of the fight against terrorism, are serious infringements of fundamental freedoms and rights. Without ensuring confidentiality, there cannot be trust, and the lawyer will not be able to play his/her specific role in maintaining the rule of law.

Furthermore it is important that national legislative initiatives do not infringe the right to provide and receive cross-border legal services.

Yours sincerely,

Péter Köves

President

Advokatsamfundets uttalande med anledning av CCBEs brev:

http://www.advokatsamfundet.se/templates/CommonPage.aspx?id=8421

”Anne Ramberg välkomnar stödet.

– CCBE:s kritik visar att FRA-lagstiftningen väcker uppseende även utanför Sverige och att det internationella samfundet nu börjar inse att avlyssningen påverkar också andra än svenskar. Det är glädjande att kunna konstatera att Advokatsamfundets engagemang mot lagstiftningen från ett rättssäkerhetsperspektiv inte bara stöds av allt fler i Sverige, utan även av en organisation som CCBE, säger hon.

Advokatsamfundet har länge varit en av de hårdaste kritikerna mot FRA-lagstiftningen. Enligt Anne Ramberg kvarstår kritiken trots de förändringar som riksdagen utlovat, förändringar som Ramberg liknar vid kosmetika. Advokatsamfundet har också krävt att en sanningskommission rörande FRA:s verksamhet inrättas och att en parlamentarisk utredning tillsätts för att se över lagstiftningen från grunden.”

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/fri-+och+r%E4ttigheter rel=”tag”>fri- och rättigheter</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/yttrandefrihet rel=”tag”>yttrandefrihet</a>,<a href=”http://bloggar.se/om/fra rel=”tag”>fra</a>

Annonser

Etiketter:

4 svar to “Välkommen till Stasi och KGB land – 48!”

 1. Välkommen till Stasi och KGB land - 49! « UD/RK Samhälls Debatt Says:

  […] UD/RK Samhälls Debatt Ett rättframt, öppet och intressant forum! « Välkommen till Stasi och KGB land – 48! […]

 2. Rick Falkvinge (pp) » Det är skillnad på att knulla och att bli våldtagen Says:

  […] (pp) #5 | projo’s blog | Björn Wadström – ettan #3 | Drottningsylt | Expressenbloggen | UD/RK Samhällsdebatt #3 | Mårtensson | Törnqvist tänker och tycker igen | Björn Wadström – ettan #4 | bara rara […]

 3. Rick Falkvinge (pp) » Cs och FPs FRA-alternativ är oacceptabla Says:

  […] mot FRA) | projo’s blog | Drottningsylt | Björn Wadström – ettan #3 | Expressenbloggen | UD/RK Samhällsdebatt #3 | Mårtensson | Törnqvist tänker och tycker igen | Björn Wadström – ettan #4 | bara rara […]

 4. Anna Troberg » FRA-lagen vs. morallagen Says:

  […] – ettan #3 | Rick Falkvinge (pp) #5 | projo’s blog | Drottningsylt | Expressenbloggen | UD/RK Samhällsdebatt #3 | Mårtensson | Törnqvist tänker och tycker igen | Björn Wadström – […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: