Välkommen till Stasi och KGB land 52!

Igår lämnade Thomas Bodström (S, f.d. justitieminister och bl.a. ordförande i justitieutskottet) och Anders Karlsson (S, bl.a. ordförande i försvarsutskottet) följande anmälan till konstitutionsutskottet där de vill att man skall granska hela remisshanteringen bakom FRA lagen.

Bara den hanteringen är en skandal i sig och ett totalt hån mot hela remissförfarandet.

Hela FRA lagen (som egentligen är 4 lagar) med ALLA förarbeten och betänkanden skickades alltså ut den 22 december på e.m. Och remisserna skulle vara departementet till handa den 8 januari.

Mellan den 22 december och den 8 januari fanns det 6 arbetsdagar. Och även om posten levererade remissen i ”normal” tid så innebär det att man hade 3-4 arbetsdagar på sig från det att man fått remissen, till att gå igenom detta digra material, skriva synpunkter och få det formellt antaget/beslutat av respektive myndighetsledning och skicka det med posten senast den 7 januari.

Och alla vet ju hur många som arbetar mellan Jul och Trettonhelgen. Då vanligtvis ALLA myndigheter och organisationer toppar bemanningen för att ha beredskap OM regeringen skall skicka en remiss.  Eller hur?

Och den 11 januari (3 dagar senare) så fattar regeringen beslutet om FRA lagen. Naturligtvis efter att ha GRUNDLIGT LÄST och BEDÖMT och VÄGT IN ALLA de remissvar som kommit in (de få som HANN komma in).

Ett mycket  realistiskt och ”värdig” tidsplan eller hur? Framförallt med tanke på att FRA lagen innebär att man avskaffar integritetsskyddet och rättsstaten för vanliga medborgare I BROTT MOT grundlagen, Europakonventionen om mänskliga fri- och rättigheter och FN: s deklaration om mänskliga rättigheter ingen roll.

Reinfeldt säger såhär i utfrågningen i konstitutionsutskottet den 19 april i år:

Grundlagsbestämmelserna är väldigt allmänt hållna och de utesluter inte att det så kallade normala berednings- och remissförfarandet kan ersättas med andra beredningsformer i undantagssituationer.”

Han betecknar alltså läget som rådde mellan den 8 och 11 januari som en ”undantagssituation”. Mycket intressant eller hur. Hur en regering SJÄLV tydligen kan beteckna läget i landet som en ”undantagssituation” och DÄRMED STRUNTA I ALLA FORMALIA SOM GÄLLER NORMALT VAD DET GÄLLER REMISSER OCH BESLUT.

Jag tror inte någon ENDA person i Sverige, förutom då delar av regeringen, upplevde att det var en ”undantagssituation” i Sverige mellan den 8 till 11 januari i år.

Alla som kände så räck upp en hand tack!

Och en annan sak:

OM NU REGERINGENR TYCKTE ATT DET RÅDDE EN ”UNDANTAGSSITUATION” i Sverige mellan den 8 till 11 januari, borde man då inte kanske ha VÄNLIGHETEN att meddela resten av befolkningen detta ”faktum”?

Borde de inte ha slagit på pukor och blåst i trumpeter, skickat pressmeddelanden, ordnat presskonferenser – LIVE i direktsänd TV etc., för att meddela nationen detta alvarliga läge?

Men det var total tyst, inte ens ett endaste litet pip kom från regeringen.

Hum… Undrar varför?

Så handlar en ansvarskännande och lyssnade regering som vill värna OCH stärka sina medborgares demokratiska rättigheter.

Det här har ju tyvärr blivit ett vanligt trixande av det parti/partier som har regeringsmakten. Socialdemokraterna  har ju själva använt denna taktik när man vill ha igenom ett beslut utan en ”massa demokratiska besvär”. DVS. man vill HA RÄTT BESLUT OCH RÄTTA REMISSSYNPUNKTER. Andra gör sig icke besvär.

Hela remissförfarandet har ju tyvärr i många fall blivit ett skämt där man högaktningsfullt struntar i de synpunkter som kommit in. Eller skräddarsyr remissinstanserna så att svaret blir det efterfrågande och inget annat.

Visst är det skönt med demokratiska beslut fattade ÅT oss! Då behöver ju vi vanliga svenska medborgare inte bekymra oss så mycket över våra demokratiska fri- och rättigheter och så.

Det skall bli intressant att se vad konstitutionsutskottet ”kommer fram till” då de ”borgerliga” partierna har majoritet (9 av de 17 ordinarie ledamöterna) http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=5554

Som sagt – vi har värdiga representanter för det svenska folket i Sveriges riksdag och regeringen.

Anmälan finns här:

http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=10&doktyp=utskottsdokument&rm=2008/09&bet=14&dok_id=GWA174858

Granskning av regeringens beredning av lagstiftningen rörande signalspaning

Anmälare: Thomas Bodström och Anders Karlsson, riksdagsledamöter (s)

Datum: 2008-09-16

Dnr: 050-17-2008/09

Begäran hos konstitutionsutskottet om granskning av regeringens beredning av lagstiftningen rörande signalspaning.

Sakfrågan kring hur den svenska signalspaningen ska bedrivas torde vara väl känd för de flesta. FRA-debatten har varit livlig och intensiv under flera månader nu. Det står därför klart för alla att detta är en fråga som intresserar svenska folket och där regeringen bör vara intresserad av ett så brett och genomtänkt beslutsmaterial som möjligt. Men det vi ser är motsatsen.

Redan i samband med den remissrunda som föregick det lagförslag som antogs av en smal riksdagsmajoritet veckan före midsommar i år var tvärtom regeringens vilja att inhämta synpunkter minimal. Den tidsplanen såg nämligen ut så här: den 22 december på eftermiddagen skickades förslaget ut till myndigheterna på remiss. Remisstiden var satt till den 8 januari och tre dagar senare skulle regeringen fatta beslut. Myndigheterna skulle alltså svara under julledigheten, då många har en minimal bemanning. Alla som vet något om regeringsärendens handläggning vet också att en seriös remiss där man ska sammanställa inkomna synpunkter, bereda ärendet politiskt och skriva fram ett förslag är en process som tar minst en månad. Med en tid på tre dagar mellan remisstidens utgång och regeringsbeslut finns det ingen möjlighet att remisserna ska kunna ha någon som helst påverkan på beslutet. Regeringens remiss var inget annat än ett spel för gallerierna.

När nu de tillägg och ändringar av lagen som riksdagen beställde ska tas fram har den borgerliga regeringen inte lärt sig någonting av den tidigare hanteringen. Remisstiden är nu planerad till mindre än en månad mot normalt tre månader. Utifrån en politisk synvinkel är detta en stark indikation på att regeringen egentligen inte vill veta vad myndigheterna tycker kring frågor som rör integriteten och rättssäkerheten för enskilda i FRA-lagstiftningen. Varken när den ursprungliga lagen bereddes eller när ändringarna och tilläggen ska beredas.

Utifrån en konstitutionell synvinkel är det mycket allvarligt att regeringen ständigt tänjer på gränserna för beredningstvånget. Den borgerliga regeringen har beslutat om t.ex. stora förändringar i A-kassan och försäljningar av statliga företag med en beredning som varit, om inte obefintlig så åtminstone bristfällig. Beredningen av utförsäljningen av de statliga företagen har t ex dömts ut av riksrevisionen som stridande mot grundlagen.

I samband med konstitutionsutskottets tidigare granskning av den borgerliga regeringens beredning av ärenden uttalade statsministern följande i utfrågning den 19 april 2007.

”Grundlagsbestämmelserna är väldigt allmänt hållna och de utesluter inte att det så kallade normala berednings- och remissförfarandet kan ersättas med andra beredningsformer i undantagssituationer. ”

”vår ambition (är) naturligtvis att fö ja beredningskraven så som de ser ut. ” ”Remissförfarandet är väl ett sätt att öppna för att kritik och synpunkter får framföras.”

Dessa citat visar att statsministern i teorin förstår vad beredningskravet innebär för regeringen. Regeringens handlande i sak pekar dock i en helt annan riktning, nämligen på att det är just det sista statsministern tar upp i citaten ovan, att öppna för kritik och synpunkter, som man med alla medel söker undvika. Att det skulle föreligga någon anledning till att beskriva det som en undantagssituation för denna lagstiftning är också svårt att se. Tvärtom har frågan varit föremål för beredning inom regeringskansliet under flera år, vilket gjort det möjligt för den borgerliga regeringen att hitta rimliga former för inhämtande av synpunkter, om man verkligen varit intresserade av att få in dem.

Hanteringen av frågan är helt enkelt inte acceptabel i ett ärende där man vet att många myndigheter, enskilda och organisationer har starka synpunkter på innehållet i förslagen.

Vi vill därför att konstitutionsutskottet granskar om regeringens beredning av lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet och ändringarna i 6 kap. 19 a § och 21 § tredje punkten lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation står i överensstämmelse med Regeringsformens 7 kap. 2§.

Thomas Bodström               Anders Karlsson

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/fri-+och+r%E4ttigheter rel=”tag”>fri- och rättigheter</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/yttrandefrihet rel=”tag”>yttrandefrihet</a>,<a href=”http://bloggar.se/om/fra rel=”tag”>fra</a>

Etiketter:

Ett svar to “Välkommen till Stasi och KGB land 52!”

 1. Ingen fara Says:

  Ingen fara. Alliansen kommer att backa också när det gäller FRA-lagen. Man kommer att låtsas att man bara har velat se hur mycket kallt stål svenskarna tål?

  Alliansen utgick från att sossarna inte skulle skulle resa några hinder. Och att folket DÄRFÖR skulle svälja det hela. Kritiken från bloggarna brydde man sig inte om och ej heller tidningarnas ledare och debattsidor eftersom svenska folket – uppdragsgivarna – inte i allmänhet läser tidningar. Det är främst radio och sedan TV som gäller för folkflertalet. Nu gick Alliansen emellertid i sossarnas politiska fälla. De är inte lika sluga och manipulativa som den socialdemokratiska-rörelsen och medlöparen LO och deras trupper ute på arbetsplatserna. Sossarna har 50-60 års vana vid hantera folkmassorna på ett uträknande och listigt sätt med hjälp av sina påverkansapparater oh sin propaganda.

  Alliansen är fortfarande de politiskt naiva scouterna som menar sig vilja väl, vara helt öppna och ärliga i sin approach. Därför har Alliansen gått på den ena minan efter den andra och har i väldigt många fall måst dansa efter det manipulativa sossetrycket som bara har ett uttryck: Allt vad Alliansen gör är fel och för mycket eller för litet. Allt är orättvist.

  MEN.

  Ingen fara dock. Även scouter växer upp och blir ledare. Alliansen har nu också lärt sig läxan med Lex FRA. Man skall inte genomföra förändringar som inte är politiskt kloka även om de egentligen är sunda och behövliga i en reell värld. FRA-lagen kommer att bli ett slagträ också framöver och Alliansen gör därför förmodligen snart en helomvändning och lägger hela lagen på is tills efter 2010 för att då, om de är kvar vid makten, göra de förändringar som är rimliga och nödvändiga för att FRA eller något helt nytt organ skall kunna verka utan att hota svenskens integritet eller strioda mot grundlagen och generell internatiell västerländsk ordning. Framhärdar Alliansen är det politiska loppet kört. Den stora oredan kommer då som ett brev på mailen i svensk politik. En splittrad Allians och ett sd i Riksdagen kommer att bli en lustiger dans.

  Så Albertina, ingen fara. Du har åter varit i bräschen för en viktig fråga och ägnat tid och snträngningar på att söka få politikerna att inse att de skall fatta kloka beslut. Din blogg och alla andra har bidragit till en möjlig ljusning i FRA-frågan.

  Nu återstår bl.a. global warming-hysterin. Den tjuren måste tas vid hornen. Århundradets största skandal. Vi är på rätt väg. Fler och fler ifrågasätter IPPC och Al Gores skojeri.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: