Al Gore: The Mayans civilization died out because of global warming

And this man got the Nobel peace prise for his efforts?

The best comment so far is from The Daily Bayonet:

Not only has Al decided that Mayan civilization ended because of global warming, he also accuses them of not taking the environmental concerns seriously.

Here’s the question that will make any self-respecting lefty head explode… what caused global warming in 800-900AD, the Mayan era?  It wasn’t factories, SUV’s or Al Gore’s private jet, so could it have been… natural?!”

Spot-on!

See also my posts: Al Gore’s Enormous Carbon Footprint – continuation!,  The master hypocrite Al Gore doesn’t want to criticise his Hollywood buddies! Al Gore’s Enormous Carbon Footprint!Al Gores energislösande hem,  Hycklaren Al Gore VÄGRAR att följa sina egna råd

”Looking Back to Look Forward November 19, 2008 : 3:04 PM

A new study suggests the Mayan civilization might have collapsed due to environmental disasters:

”‘These models suggest that as ecosystems were destroyed by mismanagement or were transformed by global climatic shifts, the depletion of agricultural and wild foods eventually contributed to the failure of the Maya sociopolitical system,’ writes environmental archaeologist Kitty Emery of the Florida Museum of Natural History in the current Human Ecology journal.”

As we move towards solving the climate crisis, we need to remember the consequences to civilizations that refused to take environmental concerns seriously.”

http://blog.algore.com/2008/11/looking_back_to_look_forward.html

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/milj%F6 rel=”tag”>miljö</a>

Etiketter: ,

8 svar to “Al Gore: The Mayans civilization died out because of global warming”

 1. Äntligen sanningen Says:

  Debatten kan börja också i Sverige. De politiskt korrekta tycks tro att de kan fortsätta med sina manipulationer. Läs SvD och debatten nedan och kolla vad som sägs internationellt bl.a. genom hänvisningarna i denna utmärkta blogg.

  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_2085447.svd

  Farlig konsensus i politiskt korrekta salonger
  REPLIK TILL JOHAN ROCKSTRÖM, THOMAS B JOHANSSON M FL | Konspirationsteorier

  Publicerad: SvD 23 november 2008, 04.44.

  * Kommentarer (135 st)
  * Blogglänkar (13 st)

  Läs mer

  * Bern manipulerar klimatfakta

  Det är ett underbetyg till den svenska demokratin, att det måste vara en gammal före detta forskare och direktör, som tvingas föra den här debatten. Jag känner mig som flickan i sagan om kejsarens nya kläder, hon var också farlig.

  Författarna till de två genmälena igår på min artikel den 18/11 rör sig alla i de politiskt korrekta salongerna. Där stämplas givetvis min uppfattning som samhällsfarlig. Det är sådan stigmatisering som alla forskare, som inte vill riskera sin utkomst, fruktar.

  Av det här skälet inträffar det att forskare döljer fakta och manipulerar data. Det senaste var det nya falsklarmet från GISS, att oktober månad var den varmaste någonsin. Det visade sig att man rört ihop data mellan månader.

  Seriösa forskare hade kollat en extra gång, när de fick märkliga resultat. Istället valde man, i chefen domedagsprofeten James Hansens anda, att oroa allmänheten med att trycka på larmknappen direkt. Eftersom folk inte kände igen verkligheten avslöjades även det försöket. Oktober var en av de kallaste på 115 år!

  Jag har givetvis haft kontakt med en rad vetenskapsmän innan jag skrev min artikel. Så jag vet att påståendet om vetenskaplig konsensus, rörande hypotesen om CO2 som huvudorsak till den måttliga uppvärmningen, är desinformation.

  Det är bara i de politiskt korrekta salongerna som det råder konsensus, vilket i sig är ett hot mot demokratin.

  I den vetenskapliga världen är uppfattningen delad och de många skeptikerna ökar snabbt. Man är dock försiktig med att basunera ut sin nyvunna över­tygelse för att inte riskera sina forskningsanslag.

  De som besvärar sig att läsa vad jag skriver ser att jag är djupt oroad för miljön på planeten. Men man har faktiskt inte kunnat bekräfta hypotesen att CO2-utsläppen verkligen styr klimatförändringar eller att de har lett till en uppvärmning via en förstärkt växthuseffekt.

  Påståendena bygger enbart på högst förenklade datormodelleringar, där man i förväg byggt in en dominerande roll för koldioxiden, via förstärkningseffekter från vattenånga. Allt fler observationer och upptäckter talar emot denna datorgenererade bild. Det är dock inte samma sak som att säga att CO2 saknar betydelse.

  Det är den politiska klassens enögda fokusering på CO 2 som är hotet mot vår framtid, och inte de hederliga forskare vars mer nyanserade uppfattning jag försöker förmedla.

  Den förda politiken leder till att allvarliga miljöproblem glöms bort och att vi fattar katastrofalt felaktiga beslut. Nu senast har WWF varnat för konsekvenserna av den vansinniga etanolsatsning som skövlar regnskogar och driver upp spannmålspriser. Där är Sverige ledande!

  Vetenskaplig utveckling kommer nästan aldrig ur politiskt styrd beställningsforskning typ IPCC. Det spelar ingen roll hur många forskare som politikerna livnärt med enorma anslag i snart 30 år.

  Vetenskap handlar inte om majoritetsbeslut. De stora framstegen har kommit från individer och små grupper som vågat utmana konsensus. Några bevis för CO 2 -hypotesen har vi hur som helst inte sett.

  Lars Bern

  teknologie doktor och tidigare vd för Ångpanneföreningen

  ———————

  Läs herrarna Rockströms och Johanssons ovetenskapliga inlägg här. Deras svar och agerande förutsågs av Lars Bern. Koldioxidfrågan och människans påverkan genom dessa utsläpp och jordens uppvärmning med 1 – 2 grader om 100 år är en bluff och global warming hysterins företrädare har inga bevis för att deras modeller och gissningar är värda att ta på allvar vilket framgår också av svamlet i det följande inlägget. Professorssvammel på högsta nivå. Professorer som måste ha forskningsbidrag? Vilka fakta framförs om allt nu är så allvarligt och akut? Inte något. Bara invektiv!

  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_2081721.svd

  ——————-

  Bern manipulerar klimatfakta

  Publicerad: SvD 22 november 2008,

  VÄRLDEN ÄR I ETT AKUT TILLSTÅND. Klimatskeptikern Lars Bern, teknologie doktor, ägnar sig åt destruktiva, farliga och ovetenskapliga konspirationsteorier. Han tar på sig ett stort ansvar när han på ett manipulativt sätt dömer ut 10000-tals klimatforskare världen över, skriver professorerna Johan Rockström och Thomas B Johansson och efterlyser ledarskap för att rädda planeten.

  * Kommentarer (92 st)
  * Blogglänkar (9 st)

  Läs mer

  * Farlig konsensus i politiskt korrekta salonger

  Lars Bern tillåter sig att på ett osedvanligt pompöst och manipulativt sätt göra sig till tolk för årtionden av klimatforskning på SvD Brännpunkt (18/11 2008). Det är ett stort ansvar han tar på sig när han dömer ut 10000-tals internationella forskares kritiskt granskade forskning över mer än tre årtionden, och vetenskapligt förankrade positioner hos världens vetenskapliga akademier, universitet, forskningsinstitutioner, och företag (såsom BP och Shell).

  Det är dessutom dags att Lars Bern, och de klimatförnekare han företräder, inser riskerna med sitt ovetenskapliga ältande och hårdföra konspirationsteorier.

  Vetenskapligt grundad debatt är nödvändig för att föra kunskapen framåt, men manipulativt insinuerande är i det läge vi står inför, ytterst destruktivt. Det finns inget i de senaste årens vetenskapliga litteratur som ändrar på IPCC:s slutsatser.

  Snarare tyder nyare forskning på att situationen är allvarligare än den IPCC beskrev. Arktis accelererade avsmältning är ett av flera bevis på detta.

  Det vetenskapliga rådet för klimatforskning i Sverige drog nyligen slutsatsen att vi måste stabilisera koncentrationen av växthusgaser till 400 ppm koldioxidekvivalenter för att undvika farlig klimatförändring, det vill säga en uppvärmning som överstiger två grader.

  Detta är lägre än EU:s mål på 450 ppm som baseras på IPCC:s rapport från september 2007. Över två graders uppvärmning riskerar att leda till katastrofer, framför allt för världens fattiga människor.

  Det är inte såsom Lars Bern vill påskina, att klimatforskning baseras enbart på modeller. För att förstå klimatförändringen måste alla system på jorden analyseras. Här ser vi idag empiriska bevis för en allvarlig situation.

  Haven, som absorberar 25 procent av våra utsläpp av växthusgaser, blir allt surare, vilket minskar förmågan att ta upp koldioxid. Observationer pekar på att världens skogar och marker, som absorberar ytterligare 25 procent, minskar deras förmåga att binda växthusgaser .

  Klimatförändringen styrs av samspel mellan våra utsläpp av växthusgaser, naturliga fenomen som solaktivitet och förstärkande effekter från hav, mark och isar. Hittills har temperaturen ökat med nästan en grad och all granskad forskning visar att våra utsläpp av växthusgaser står för merparten av denna uppvärmning.

  Tyvärr visar ny forskning dessutom att det redan nu borde vara en grad varmare. Denna avkylning förklaras av luftföroreningar i världens städer.

  Smogen i Kina, som hotade att lägga sordin på OS, fungerar som en spegel som reflekterar solinstrålning, och därmed kyler jorden. Den cyniska verkligheten är att en miljökris, luftföroreningar i städer, kamouflerar en annan miljökris, klimatförändringen.

  Klimatförnekare som Lars Bern manipulerar arrogant och okritiskt med information. Det hävdas ofta att det blivit kallare under de senaste tio åren. Detta är inte sant. Mätningar visar en tydlig uppvärmningstrend.

  Klimatskeptiker jämför 1998 (ett extremt varmt El Nino år) med 2008 (ett förhållandevis normalt år), och ger sken av en stabilisering av temperaturen. Detta är ett manipulativt sätt att få oss att stoppa huvudet i sanden.

  Lars Bern påstår dessutom att det blir en dyr och dyster framtid om vi fasar ut vårt fossila energiberoende. Det är en intressant logik att så självsäkert påstå att vår nuvarande livsstil, där vi överexploaterar planetens resurser, skulle vara en bättre värld än den där vi i samspel med ekosystemen försäkrar oss om en stabilisering av klimatet, och på köpet får renare luft och hållbarare utnyttjande av hav och marker.

  Vi har både kunskap och ekonomiska resurser att transformera oss ur vårt olje- och kolberoende. Det finns inga belägg för att en utarmad planet gör oss vare sig rikare eller lyckligare.

  En urfasning av det fossila samhället skulle bidra till fattigdomsbekämpning i världen. Idag dräneras många av de fattigaste länderna av dyr import av olja. Fattiga länder har tillgång till mer solenergi och bioenergiresurser än några andra länder i världen. De har mest att förlora på Lars Berns oljeframtid och mest att vinna på en fossilfri framtid.

  Planeten är ett komplext sammanvävt system. Vi förstår inte alla processer. Vetenskaplig debatt är därför avgörande för att föra kunskapen framåt. Den typ av ovetenskaplig boxning Lars Bern ägnar sig åt för inte utvecklingen framåt. Den är dessutom farlig.

  Vi har mer än tillräcklig kunskap för att tala om ett akuttillstånd. Vi måste börja agera nu.

  Vi vet vad som krävs, och har i stort sett de teknologier och den kunskap som behövs för att börja en positiv ny kursriktning bort från det fossila samhället. Det vore olyckligt om den Lars Bernska intellektuella sörjan skulle försvaga det ledarskap som nu krävs.

  Johan Rockström & Thomas B Johansson

 2. Ture Marklund Says:

  Det Johan Rockström och Tomas B Johansson skriver är den värsta dynga som någon tidigare har spridit. Ni bör vara välutbildade? Vad innebär demokrati för Er? Kritiker får inte tystas på detta sätt.
  Herrarna framträder som om det är bara de som vet, men av texten att döma är Era klimatkunskaper begränsade.
  Ni påstår en massa som överhuvudtaget inte finns dokumenterat av någon klimatforskare. Det enda som Ni tycks vara intresserade av är att utsätta Lars Bern för okontrollerade personangrepp(enligt allt jag kunnat läsa mej till är han sanningen närmast).
  Sådana som Ni borde fråntas Era titlar och förpassas ut i kylan.
  Ramljus och pengar verkar driva och styra Era åsikter.
  Fortsättningsvis då Ni påstår något om klimatet och dess utveckling bör Ni hänvisa till vetenskapliga rapporter/dokument.
  Sanningen om klimatet är inom räckhåll(vad tar Ni Er då till?)
  Ture Marklund fd skogsarbetare

 3. Äntligen sanningen - åter igen Says:

  Det är otrolig läsning att konstatera vad vissa Global warming hysteriker i Sverige har mage att ovetenskapligt framföra i massmedia. Det är lika fruktansvärt som det är glädjande att det finns personer som klokt och sakligt tillbakavisar falsarierna. Läs dagens SvD i den debatt som jag tidigare på denna utmärkta blogg kunnat hänvisa till.

  Det skrivna talar för sig själv. Kommentarer är onödiga för sunt kritiska personer utan förutfattade meningar.
  ————–

  Bern förnekar fysikens grunder

  REPLIK TILL LARS BERN | Sanningen om klimatet

  Publicerad: SvD 26 november 2008,

  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_2099325.svd

  * Kommentarer (109 st)
  * Blogglänkar (8 st)

  Lars Bern har ägnat den senaste månaden åt att djupdyka i klimatforskningslitteraturen (SvD Brännpunkt 18/11). Detta för att få belägg för sina påståenden om att vi klimatforskare sprider des- information om orsakerna bakom den globala uppvärmningen (SvD 22/11).

  Tyvärr verkar Berns djupdykning ha planat ut alldeles för tidigt. Han håller med om att människan ligger bakom koldioxid-ökningen, men hävdar att detta inte kan förklara uppvärmningen.

  Berns påstående motsägs av aktuell klimatforskning som visar att huvudorsaken till uppvärmningen under sista hälften av 1900-talet med stor sannolikhet är den ökade koldioxidhalten i atmosfären (se tex Stott et al. 2006, Journal of Climate, 19, sid 2763–2782).

  Berns brist på trovärdighet framgår också av hans påstående om att den gångna oktobermånaden var ”en av de kallaste på 115 år”. I själva verket var den en av de fem eller sex varmaste (http://www.cru.uea.ac.uk/cru/data/temperature/crutem3gl.txt).

  Bern hävdar att klimatmodeller är värdelösa eftersom de skulle bygga på samma principer som ekonomiska modeller.

  Denna häpnadsväckande och felaktiga slutsats visar att Bern inte alls förstått grunden för klimatmodellering.

  Forskningen utgår från fysikens grundlagar, framförallt Newtons mekanik och termodynamik, och beskriver klimatets utveckling med hjälp av matematiska samband.

  Modellerna är fullt kapabla att simulera huvuddragen av jordens klimat och dess utveckling under 1900-talet. När teknologie doktor Lars Bern hävdar att ökad koldioxidhalt inte bidrar till global uppvärmning är det alltså grundläggande fysik han förnekar, men han säger inget om vilka av fysikens etablerade lagar det är han vill riva upp.

  Verkligheten är att vårt enda redskap för att få en vetenskapligt grundad ”förhandstitt” på hur klimatet kan komma att utvecklas under de närmaste år- tiondena är klimatmodeller.

  Modellerna innehåller fortfarande osäkerheter och forskningen kring dessa engagerar hundratals oberoende forskare vid ett stort antal universitet och forskningsinstitut runt om i världen.

  Bern inkompetensförklarar hela detta forskningsfält på grundval av extremt svaga argument. Vilket vetenskapligt grundat redskap för realistiska framtidsscenarier vill Bern istället att samhälleliga beslut ska vila på?

  Den frågan kräver ett svar.

  JOHAN KLEMAN

  ERLAND KÄLLÉN

  HENNING RODHE

  professorer vid Bert Bolincentret för klimatforskning, Stockholms Universitet

  ———————————————–

  SVAR DIREKT OCH SLUTREPLIK | Attityden är intolerant

  Nu lutar sig klimatalarmismen tydligen bara på några hundra forskare – inte tiotusentals som påstods i lördagens SvD Brännpunkt. Det är sant att väderprognoser bygger på naturlagar, sammanfattbara i enkla ekvationer, men vi vet att de från rådande väderläge alltid spårar ur efter någon vecka.

  Klimatmodellerna baseras däremot på antaganden och är ytterst ofullständiga.

  Ett inbyggt argument är att temperaturen ska stiga med ökad CO2-halt. Fysikaliska samband motiverar en grads temperaturhöjning för en fördubbling av CO2 – men man lägger sen på olika tänkta förstärkande bidrag.

  Modellernas delar är i övrigt otestbara och datorsimuleringarna för grova för att ens hantera något så viktigt som moln. Observationer talar idag emot att temperaturen verkligen stiger på grund av ökad CO2-halt.

  SMHI:s forskningschef Joakim Langner har försvarat sig i P1-morgon med att man bara kan ta med det som är matematiskt uttryckbart – alltså känt – eller snarare antaget. Just nu ser man allehanda ursäkter (tex sot, havsströmmar) till varför jordens medeltemperatur inte stiger som väntat. Att spekulera i geografiska detaljer om framtida klimat gränsar till fria fantasier.

  Min uppgift om temperaturen i oktober kommer från en artikel i Telegraph.co.uk den 20/11 2008 där det bland annat hänvisas till till US National Oceanic and Atmospheric Administration.

  Attityden mot oliktänkande vid många klimatforskningsinstitutioner är idag intolerant, vilket skadar forskningens vetenskapliga trovärdighet.

  Bevis för påståenden om CO2-hypotesens riktighet har vi inte och den hypotesen avser våra missledda politiker nu att lägga till grund för vår tids största samhällsomvälvning.

  LARS BERN, teknologie doktor och f d vd för Ångpanneföreningen

  * Kommentarer (109 st)
  * Blogglänkar (8 st)

  ———————————————————

 4. longbow Says:

  “Not only has Al decided that Mayan civilization ended because of global warming, he also accuses them of not taking the environmental concerns seriously.

  Vilket skitsnack, Gore har aldrig blandat ihop Mayaindianer och global uppvärmning.

  Däremot så säger gore att Maya indianerna inte togs sin tids miljöförstöring på allvar, och dettabiddrog till deras kollaps. Detta är de flesta historiker överrens om, det blir bara löjligt att raljera om SUVS med detta.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Maya_collapse#Systemic_ecological_collapse_model

 5. sophiaalbertina Says:

  longbow,

  ”Vilket skitsnack, Gore har aldrig blandat ihop Mayaindianer och global uppvärmning.”

  Al Gore: “As we move towards solving the climate crisis, we need to remember the consequences to civilizations that refused to take environmental concerns seriously.
  If you haven’t read already read it, take a look at Jared Diamond’s book, Collapse. “

  Så här säger Grist (Environmental News & Commentary) om denna bok som Al Gore hänvisar till:

  Jared Diamond’s Collapse traces the fates of societies to their treatment of the environment.
  If Guns venerated the role that geographic chance played in societal development, Diamond’s newest book, Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed, restores human agency to the picture. Through a grab bag of case studies that range from the Mayan Empire to modern China, Diamond tries to distill a unified theory about why societies fail or succeed. He identifies five factors that contribute to collapse: climate change, hostile neighbors, trade partners (that is, alternative sources of essential goods), environmental problems, and, finally, a society’s response to its environmental problems. The first four may or may not prove significant in each society’s demise, Diamond claims, but the fifth always does. The salient point, of course, is that a society’s response to environmental problems is completely within its control, which is not always true of the other factors. In other words, as his subtitle puts it, a society can ”choose to fail.”
  http://www.grist.org/advice/books/2005/02/08/kavanagh-collapse/

  Vidare så säger du så här:

  ”Däremot så säger gore att Maya indianerna inte togs sin tids miljöförstöring på allvar, och dettabiddrog till deras kollaps. Detta är de flesta historiker överrens om,”

  Och så var det, det där med ”consensus” igen, ”debatten är över” etc. Ränderna verkar aldrig gå ur. Nu skall det tydligen inte bara gälla Global Warming Hysterin utan även Maya forskningen. Intressant utveckling.

  Vilken vetenskap skall härnäst påtvingas ”consensus”?

  Nå, vad det gäller ”enigheten” om vad som orsakade kollapsen för Maya civilisationen:

  Some eighty-eight different theories or variations of theories attempting to explain the Classic Maya Collapse have been identified. (Gill (2000, p.371).

  GILL, RICHARDSON B. (2000). The Great Maya Droughts: Water, Life, and Death. Albuquerque: University of New Mexico Press. ISBN 0-826-32194-1. http://www.amazon.com/Great-Maya-Droughts-Water-Death/dp/0826321941/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1228243765&sr=1-1

  There is no universally accepted theory, though the drought theory is now gaining momentum as the leading explanation. “Like most things, collapse explanations are subject to fashion, and the one most in the limelight today is climatic change, or more specifically, megadrought.” (Webster (2002, p.239).

  WEBSTER, DAVID L. (2002). The Fall of the Ancient Maya: Solving the Mystery of the Maya Collapse. London: Thames and Hudson. ISBN 0-500-05113-5. http://www.amazon.com/Fall-Ancient-Maya-Solving-Collapse/dp/0500051135/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1228243966&sr=1-1

  Men det är klart, vad vet David Webster om Maya rikets undergång – Han är ju bara en av världens ledande experter på Maya kulturen.

 6. Al Gore, James Hansen - Carbon Communists « UD/RK Samhälls Debatt Says:

  […] Global Warming Hysterics – the closed-minded dogmatism of a religious zealot,  Al Gore Testifying About Global Warming During an Ice Storm,   Where is Al Gore when it is brutal cold?? ,  Want to wreck the environment? Have a baby!,  How we know that they, the Global Warming Hysterics, know they are lying,  Global Warming Hysteria – Governments AND Media Together Close Down The Debate,  Al Gore: The Mayans civilization died out because of global warming […]

 7. Johan Normark Says:

  Jag tillhör varken klimatalarmisterna eller dess motståndare, men jag är mayaforskare och kan delvis instämma i sophiaalbertinas inlägg. Dock bör man ta Diamonds bok med en stor nypa salt. Den har kritiserats hårt av framträdande forskare och den har uppenbara sakfel som underlag. Vad gäller den s.k. ”mayakollapsen” så är vare sig ”naturliga” eller antropogena orsaker till klimatförändringar/ekologisk förstörelse några heltäckande förklaringar. Gill har en klart vinklad beskrivning av maya där alla förändringar tillskrivs vulkaner som påverkar Hadleycellens cirkulationsmönster. Hos Webster kan man hitta nyanser och likaså hos Demarest och paret Rices antologi.

  Jag har sammanfattat och kommenterat Tainters recension av fyra ”kollaps”böcker här: http://haecceities.wordpress.com/2009/04/21/climate-and-the-%e2%80%9cmaya-collapse%e2%80%9d-pt-2-irresponsible-authors/

  • sophiaalbertina Says:

   Johan,

   Det sorgliga och beklämmande är att politiker, och andra, utnyttjar dessa påståenden för att driva sin egen agenda. Som oftast inte har ett smack med dessa historiska sammanhang att göra.

   Och att massmedia låter dessa personer komma undan med detta charlataneri.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: