Hur våra politiska partier har sålt ut ALLT vad fri- och rättigheter heter!

Datalagringsdirektiv, Telekompaket, ACTA, IPRED, IPRED2, FRA1 och FRA 2…..

Läs och förskräcks över hur våra politiker i allt snabbare takt överger och säljer ut VÅRA fri- och rättigheter. Och de har mage att påstå att de gör det för att skydda OSS.

VAD VI VERKLIGEN BEHÖVER SKYDD FRÅN ÄR ALLA POLITIKER OCH POLITISKA PARTIER SOM HAR ÖVERGETT SINA PARTIPROGRAM OCH SINA IDEOLOGIER!

Och där det bara är en sak som gäller – MAKTEN och MAKTENS BERUSNING!

Och lägg märke till att detta har ingenting med ”höger” eller ”vänster” att göra. Eller med ”sossar” kontra ”moderater” att göra.

Vad det handlar om är försvaret av fundamentala fri- och rättigheter och rättstraditioner.

MOT våra s.k. ”folkvalda” politiker som vill införa dessa mycket långtgående inskränkningar i svenska folkets fri- och rättigheter. Och som en extra förolämpning – Det sker i ”Vårt Namn” och för att ”skydda oss”.

Vad vi VERKLIGEN behöver skyddas emot är den politiska elitens nya klassificering av sina egna medborgare som ”opålitliga” och ”potentiella brottslingar”! Som bara kan ”bevisa” sin oskuld genom att ”snällt” finna sig i en total MASSÖVERVAKNING och MASSAVLYSSNING.

Vi, det svenska folket, måste alltså först ”bevisa” att vi är ”oskyldiga” och ”värdiga” medborgare innan vi finner ”nåd” hos de höga herrarna och damerna.

En total pervertering av den rättsordning som gällt de senatse århundradenaDvs. att du är OSKYLDIG TILLS NÅGOT ANNAT ÄR BEVISAT BORTOM ALLA RIMLIGA TVIVEL!

Och som en lök på laxen så är det vi, hederliga svenska skattebetalare, som TVINGAS BETALA FÖR VÅR EGEN ÖVERVAKNING OCH KRÄNKNINGEN AV VÅRA FRI- OCH RÄTTIGHETER!

Enligt telekombolagens eget branschorgan, IT & Telekomföretagen, så är kostnaderna  4 000 kronor per hushåll. OCH DÅ ÄR INTE KOSTNADERNA FÖR IPRED LAGEN MEDRÄKNADE.

INGET av de borgerliga partierna hade någon av dessa punkter på sitt valprogram 2006. Tvärtom – de skrev och pratade vitt och brett hur de ville stärka våra fri- och rättigheter och värna och stärka skyddet för vår personliga integritet.

Jo tack vi har sett vad det betyder i praktiken!

Det finns med andra ord inget som helst mandat från väljarna att genomföra dessa åtgärder.

Som ett litet, litet exempel på maktens totala arrogans och hyckleri, och förolämpning av svenska folkets intelligens, kan tas vad Carl Bild skrev med anledning av 60 års firandet av FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna:

Carl Bildt:

”Sverige ska stå i främsta ledet för att slå vakt om informationsfriheten

Det är ingen djärv gissning att en allt större del av framtidens kamp för friheten kommer att röra de klassiska frågorna om rätten att fritt få sprida och ta del av information. Vi ser redan i dag hur i vissa länder bloggarna förföljs, servrar stängs ner, internetsidor censureras eller tillgången till datorer begränsas.

Här ska Sverige stå i främsta ledet för att slå vakt om informationsfriheten. Jag har därför i dag satt igång ett arbete inom UD att inför det svenska ordförandeskapet ta fram förslag om hur Sverige kan verka för att stärka Europeiska unionens insatser till försvar för yttrande- och informationsfriheten på internet.

Detta som en blygsam men ändå födelsedagspresent till en hyggligt vital 60-åring”.

http://www.aftonbladet.se/debatt/article3955892.ab

Detta skriver alltså Carl Bildt som sitter i den nuvarande regeringen som har drivit igenom FRA1 och FRA2 med piska och fysisk och psykiska mobbing av de riksdagsledamöter som protesterade och hade invändningar.

Carl Bildt körde ju för övrigt med den ”käcka” slogan ”Fri med FRA” på sin blogg där han ivrigt försvarade FRA lagen.

Och som nu i FULL FART håller på att genomföra Datalagringsdirektiv, Telekompaket, ACTA, IPRED etc.

ALLT DETTA i OPPOSITION MOT SINA EGNA UNGDOMSFÖRBUND, LOKALA PARTIORGANISATIONER OCH MEDLEMMAR.

För att inte nämna Advokatsamfundet och Sveriges jurister, Journalistförbundet, SÄPO, Justitiedepartementet, Rikspolisstyrelsen för att bara nämna några som protesterade.

För att inte tala om majoriteten av svenska folket.

Till saken hör också att regeringen kör med kollektivt beslutsfattande – Dvs. ALLA statsråd är ansvariga för alla beslut. Beslut som tas i enighet.

Å så har karln mage att säga ” ”Sverige ska stå i främsta ledet för att slå vakt om informationsfriheten.” och ”ta fram förslag om hur Sverige kan verka för att stärka Europeiska unionens insatser till försvar för yttrande- och informationsfriheten på internet.”

Jag tror INTE att det var MASSÖVERVAKNING och MASSAVLYSSNING som FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna avsåg.

Och jag tror ganska bestämt att denna 60 åring betackar sig för denna typ av ”presenter”.

Det som blir extra ironiskt är att Carl Bild utsatte Fredrik Reinfeldt för samma fysiska och psykiska mobbing i februari 1995. Alltså samma typ av ”avrättning” som Fredrik Reinfeldt utsatte Karl Sigfrid för i juni i år.

” Sigfrid själv svarar bara att han inte orkade ”igenom processen utan blev utkvittad”.

Karl Sigfrid sitter i ett skruvstäd. Han har varit illojal mot partiledningen genom att hota att rösta nej. Att berätta om hur de fick honom att ändra sig skulle vara att bryta mot ännu en hederskodex.

Men det finns andra som har beskrivit hur det kan gå till på moderata gruppmöten, när partiledaren har utmanats.

Hans teknik är att först skälla ut mig en timme och sedan ska alla ­andra hålla med. Ingen får gå hem förrän det skrikits färdigt på mig”.

Det tog flera år innan Fredrik Reinfeldt bröt tystnaden om det här mötet i riksdagsgruppen för 13 år sedan, ­våren 1995.

Skälet till urladdningen var att den unge Reinfeldt hade skrivit en bok om valförlusten som innehöll kritik mot Carl Bildt. Partiledaren visade inför hela riksdagsgruppen att han inte uppskattade initiativet.

Någon försöker invända att de inte förstår syftet med en sådan här avrättning. Men det hjälper inte. Carl bara fortsätter” har Fredrik Reinfeldt berättat.

Jag kände mig otroligt kränkt” är hans sammanfattning av känslan ­efter mötet med Bildt och riksdagsgruppen.

Fredrik Reinfeldt var 29 år gammal när Bildt placerade honom i den ­moderata frysboxen. Karl Sigfrid hade fyllt 30 år när FRA-frågan fick relationen till Reinfeldt och partiledningen att frysa till is. ”

http://www.svd.se/nyheter/politik/artikel_1434237.svd

Jag känner bara för att kräkas över detta ovärdiga taskspeleri från våra politiker med våra fri- och rättigheter!

Och bara för att förstärka denna bild av total maktarrogans så har idag regeringen publicerat ”Viktigare lagar & förordningar inför årsskiftet 2008/2009”.

Där står det så här som rubrik på sidan 13 (FÖ) angående FRA lagen (FRA 1 utan det som ”överenskoms i höstas”):

”Signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet lagregleras för förstärkt integritetsskydd”.

Jäpp – Massavlysning innebär ”förstärkt integritetsskydd” enligt detta orwellianska nyspråk (Newspeak).

”ALL ANIMALS ARE EQUAL, BUT SOME ANIMALS ARE MORE EQUAL THAN OTHERS”

http://www.regeringen.se/content/1/c6/11/76/22/d4eebe7f.pdf

Hur du kan skydda dig på ett någorlunda enkelt sätt mot STASI:S och KGB:S arvtagare:

 http://frapedia.se/wiki/Hur_man_skyddar_sig_mot_avlyssning

 http://www.digitalidag.se/wiki/Portal:FRA/Skydd

 http://www.fraskydd.se/

Den länksamling och artiklar som följer är bara ett litet urval.

Se även mina tidigare inlägg om FRA: Om riksdagen röstar ja till FRA lagen den 17 juni så hamnar vi på samma nivå som Öst Tyskland under STASI eller Sovjet under KGB!, Välkommen till Stasi och KGB land! till Warning! In Case of Terrorist attack: Keep Your Wits! Do not discard brain (Välkommen till Stasi och KGB land 54!)

 ——————————–

”Någonstans på vägen har vårt samhälle gått från representativ demokrati till repressiv politik. Spärren för det otänkbara har filats ner och flodportarna är nu öppnade.

Det är våra politiker som svikit sig själva och oss genom att sälja ut våra principer. Trygghet sägs vara orsaken, trots att vi under en längre tid levt i en tid då vi aldrig varit tryggare.”

http://opassande.se/index.php/2008/12/14/vad-mer-kan-politikerna-ta-ifran-oss/

 ”Vad kostar kalaset? Jag är så fruktansvärt trött på att bli beskattad till döds för att finansiera de mest idiotiska lagar som våra politiker skapar.”

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2161905.svd

 ”Att Ipred-lagens bestämmelser därmed ger upphovsrättsinnehavarna större befogenheter än vad polisen har, eftersom polisen bara får göra husrannsakningar om det finns fängelse i straffskalan, menar Rickardsson är medvetet nedtystat i debatten.

 – Det som polisen inte får, får IFPI och Antipiratbyrån göra. Jag undrar om politikerna vet vad de egentligen röstar igenom här.”

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2157331.svd

 ”Av Per Sundins svar på frågorna framgår det att upphovsrättsindustrin inte är intresserade av att hitta den som faktiskt gjort sig skyldig till upphovsrättsintrång. Upphovsrättsindustrin är bara intresserad av att hitta någon de kan skicka ett kravbrev till. I detta fall innehavaren av internetabonnemanget oavsett om denna råkar vara skyldig eller oskyldig. Detta görs redan idag i bl.a. England och Danmark.

 Detta synsätt framgår också klart och tydligt i förarbeten till den föreslagna lagstiftningen. I lagrådsremissen står det ”Det krävs däremot inte att den som har gjort intrånget eller överträdelsen är identifierad. Det krävs inte heller att intrånget eller överträdelsen har begåtts uppsåtligen eller av oaktsamhet”. Alltså finns det inget krav på att innehavaren av abonnemanget skall ha gjort sig skyldig till den olagliga fildelningen för att uppgifterna skall lämnas ut. Min sambo som står för vårt internet har inget uppsåt och min ”osmarta” granne, han med det trådlösa nätverket, skyddade sitt nätverk med WEP-kryptering, som jag forcerade på ett par minuter, har inte varit oaktsam men skyldig ändå.

Upphovsrättsindustrin är inte intresserad av att hitta skyldiga. De är i bästa fall bara intresserade av att statuera exempel. Införandet av IPRED medför att innehavaren av ett Internetabonnemang, skyldig eller oskyldig, blir juridiskt ansvarig.”

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_2103621.svd

 ”Lagringskostnaderna för den gigantiska informationsmängd som det är fråga om har uppskattats till 200 miljoner kronor de första åren. En kostnad som kallt föreslås vältras över på operatörerna. Jovisst, de ska kompenseras av staten med 20 miljoner kronor. Men gissa vem som får stå för resten?

Man behöver inte vara nobelpristagare i ekonomi för att begripa att utgifterna som inte täcks av staten kommer att vältras över på abonnenterna. Det vill säga vi får själva betala för den integritetskränkande lagringen av våra samtalsuppgifter och kommunikationsmönster. Bingo!!”

http://blogg.svd.se/ledarbloggen?id=10836

”Ja, jag vet: vi på Aktieskolan brukar inte lyfta våra åsikter utan rapporterar bara om ekonomiska händelser. Men det här är så allvarligt att vi går ett undantag.”

 Det handlar om IPRED, jakten på fildelare och förslagen om att göra det enklare för skivbolag och andra att stämma folk som delar med sig av sina musikupplevelser till medmänniskorna. De skriver:

 ”Vi på Aktieskolan tror på att marknaden ska sätta pris. Vi tror inte på att polis och stat ska skydda för höga priser med hot om fängelse för den som inte vill betala alltför höga priser.”

http://swartz.typepad.com/texplorer/2008/11/om-fri-ekonomi-och-ipred.html

”Det finns också en oro för att den nya lagen ska kunna användas för helt andra syften än riksdagen har tänkt sig. Den skulle till exempel kunna användas av religiösa sekter eller politiska extremgrupper som kan hävda att någonting fildelats illegalt från deras hemsida.

– Den risken är påtaglig. Dessutom kan man gå till någon annan för att få en kartläggning gjord. Och via nätet är du väldigt sårbar, säger Stefan B Grinneby, chef för Sitic, Sveriges IT-incidentcentrum, en specialenhet under Post- och telestyrelsen.

Och det blir väldigt ensidigt. Med det här blir din egen identitet röjd men de som har fått din identitet kan förbli anonyma när de agerar mot dig. Där blir det en obalans och en ojämlikhet som är obehaglig, säger Grinneby som anser att det nya lagförslaget är känsligare än FRA-lagen ur en personlig integritetssynvinkel.”

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2120527.svd

”Representanter för regeringen och de borgerliga partierna försöker få folk att tro att EU tvingar Sverige att införa den så kallade piratjägarlagen.

 Det är fel. Det är medvetet vilseledande – så till den milda grad att det kan kallas direkt lögnaktigt.

 Till och med många inom gammelmedia har gått på denna bluff.

 Så här:

IPED1 är ett EU-direktiv som gäller fler saker än piratjägarlagen. I det stora hela måste Sverige införliva detta direktiv i svensk lagstiftning, ja.

 Men EG-domstolen säger uttryckligen att medlemsstaterna inte behöver genomföra den del av direktivet som handlar om piratjägarlagen!

 EG-domstolen slår i det så kallade Telefónica-målet fast att det är upp till medlemsstaterna att själva bestämma om de vill ha sådana lagar. Men EU kan inte tvinga dem, eftersom det innebär en allt för stort integritetkränkning.”

http://henrikalexandersson.blogspot.com/2008/12/ipred-sverige-mste-inte-alls-hr-r.html

”IPRED: § 55 ger möjlighet till bokbål

Då går vi vidare i läsningen av IPRED lagen.

Nu är det dags för § 55 i lagen om upphovsrätt (1960:729).

I denna paragraf skapar man möjlighet till bokbål och att bränna elektroniska kopior av cd:ar.

Om det passar dåligt kan man radera hårddisken. Det kan man till nöds förstå.

 Det som är allvarligare är att upphovsrättsinnehavaren kan få rätt att förstöra ”hjälpmedel” som man använt för ”brottet” mot upphovsrätten. Inte nog med det”hjälpmedel” som man tänkt (förberedelse eller försök) använda för ett ”upphovsrättsbrott” kan också förstöras. Byggnader får inte förstöras. Det var väl tur!

Vad går gränsen för vad ett hjälpmedel är? Är det en dator. Är det ett företag? Är det en bil?”

http://martenssonsmeningar.blogspot.com/2008/12/ipred-55-ger-mjlighet-till-bokbl.html

”Men aldrig att jag anade hur jag själv skulle komma att ställas inför detta mardrömsliknande scenario. Aldrig. Jag som är född och uppvuxen i världens tryggaste land, i toppen av välfärdspyramiden, har börjat inse att precis vad som helst kan hända. Inte bara i romanens värld, utan i min egen.

Det är FRA, Ipred och nu datalagringsdirektivet. Jag måste säga att jag skälver. Hur kan det komma sig att jag, den lilla människan på den här delen av klotet, numer inte har den svenska statens förtroende längre. Jag är inte särskilt kriminell, jag har aldrig varit det. Men ändå kommer allting som jag fortsättningsvis företar mig via telefon och dator att lagras utifall, liksom.

Till och med om jag skulle råka slå ett nummer felaktigt till någon möjligtvis lite suspekt person, så kan det hända att jag därefter ganska omgående får mina eventuella tillgångar frysta och mitt hem genomsökt, av människor jag aldrig tidigare träffat.

Det är knappt så att man tror att det är sant. Förmodligen har vi levt för länge i en skyddande bubbla vi svenskar. Den håller inte längre. Nu är det vi mot staten. För snart är det omvänd bevisbörda som kommer att gälla.”

http://witchbitch.wordpress.com/2008/12/12/ar-jag-verkligen-sa-intressant/

”- Det här är ett oerhört stort ingrepp i den personliga integriteten. Det är ett paradigmskifte att börja övervaka och registrera människor som inte är misstänkta för brott, säger till exempel Sveriges advokatsamfunds generalsekreterare Anne Ramberg till SvD.

 Hon kallar lagen ”häpnadsväckande” och menar att den riskerar att bryta mot både den svenska regeringsformen och Europakonventionen.

-Man måste kunna visa att det finns ett behov av det här som inte kan lösas på annat sätt, att ingreppet blir effektivt och att intrånget står i proportion till det man uppnår. Det gör man inte, och jag kan inte ens med stor fantasi få det här att gå ihop.”

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2189089.svd

”Beatrice Ask om datalagringsdirektivet…

i SvD, 8/10-2005:

”Som förslaget ser ut i dag kan inte vi stödja det. Regeringen kan inte visa vad det kostar och det är dessutom väldigt integritetskränkande.”

i CS, 23/9-2005:

Oss emellan vet han [Thomas Bodström, min anm.] ingenting om datorer. Han har sagt till mig att polisens kostnader är tolv miljoner kronor för lagring. Men det har ju ingenting att göra med de framtida kostnaderna.”

och

”Jag ifrågasätter hur effektivt det egentligen är för brottsbekämpningen. Det kostar mycket och det är ett problem ur integritetssynpunkt. Allvarligast är att man kan se precis på vilka hemsidor du har surfat.”

och

”Vem tror på honom? Dessutom läcker alla register. Och det är en gigantisk historia för operatörerna.”

http://blogg.frihetfildelningfeminism.se/2008/12/dags-fr-datalagring.html

”Spärrade bankkonton, och upphovsrättsinnehavare som får göra husrannsakan och tillgång till medborgares privata kommunikation, och tvinga oskyldigt anklagade att bevisa sin oskuld – man baxnar. Allt för kulturens skull, sägs det, för skador som både KTH och Harvard konstaterat inte existerar.

 Vad svenska folket anser om upphovsrättsintrång som anledning till denna form av lagstiftning verkar vara tydlig nog enligt en undersökning beställd av TV4. Man undrar nästan om de etablerade partierna VILL få in piratpartiet i riksdagen.

 Nästa steg är IPRED2, då upphovsrättsintrång ska generera fängelsestraff, tätt följt av ACTA och Telekompaketet. Nån mer än jag som får svindel?”

http://opassande.se/index.php/2008/12/06/husrannsakan-och-frysta-tillgangar-for-upphovsrattsintrang-och-det-ar-bara-borjan/

 ”En viktig del av lagen kommer till genom att man ändrar i lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (1960:729)

En lydelse har skapats i § 53. Det är bland annat i de nya underpunkterna §53b -§53h.”

 ”I paragraf §53b inför regeringen möjlighet att lagföra någon när det gäller ”fråga om försök” eller ”förbereder intrång”.

 Detta är en betydande utvidgning av upphovsrätten.

Alla och envar inser att det kommer att uppstå gränsdragningsproblem. Så som det är nu krävs ett fullbordat brott. Nu blir det olagligt att försöka och förbereda sig.”

 ”I § 53g inskränker man den enskildes rättigheter enligt personuppgiftslagen.

Vilka konsekvenser det får i praktiken kräver en längre utredning.

 I §53h återinförs stupstocken. Den som har begått detta ”brott” eller som medverkat till ”brottet” ska bekosta information om domen i målet. Detta gäller även vid försökt till upphovsrättsbrott. Medeltidens stupstock ska uppenbarligen återinföras.

 Detta är skrämmande läsning.

Det som står i lagtexten är inte förenligt med en rättsstat.”

http://martenssonsmeningar.blogspot.com/2008/12/ipred-terinfr-stupstocken.html

 ——————————– 

http://tianmi.info/blogge/posts/08/12/12/Mest-misslyckade-regeringen-nagonsin/

”Mest misslyckade regeringen någonsin

Fredag 12 december 2008, 17:42 /

 FRA. Ipred. Datalagringsdirektiv. Se där tre vansinniga initiativ som i ett slag och var för sig omvandlar Sverige till en totalitär övervakningsstat där all trafik och all information övervakas av staten och där med staten sammanväxta kommersiella industrikarteller ges polisiära privilegier efter välkänt fascistiskt mönster. Varför lagra bara i ett år, eller två år? Varför inte löpa linan ut med en gång och lagra permanent och samköra systemen för alla möjliga behjärtansvärda ändamål som exempelvis kontroll av vabbande småbarnsföräldrar? Det är ju ändå ett så litet intrång i den personliga integriteten, särskilt med tanke på vilken nytta övervakningen kan göra i brottsbekämpningens namn! Speciellt finurligt är det med tanke på att snart sagt all brottslighet är att anse som ”grov” – se bara på Asks positiva syn på att göra det fundamentala ickebrottet sexköp till ett globalt brott med obligatoriskt fängelsestraff. En säpoagent i varje tropisk turistort, snart din verklighet.

Jo, sexköpslagen var Ask och moderaterna emot. I oppositionsställning. De var emot datalagringsdirektivet också. De var emot en jävla massa i opposition, saker som nu genomförs, expanderas, förstärks eller vidgas ändå. I opposition kan man säga vad som helst, ungefär på samma sätt som sossar, miljömuppar och kommunister nu säger att de är emot FRA, Ipred och datalagringsdirektiv. Det är de inte. Det är från början deras förslag, förslag som rimmar positivt med deras syn på totalitär kollektivism, förslag som sammanfattas i beteckningen Bodströmsamhället.

 Vi ska ha detta i minnet när vi beaktar alternativen. För i verkligheten finns inte längre några alternativ. Alla är överens, övervakningssamhället ska införas, mot befolkningens vilja. Boskapen måste märkas och kontrolleras. Båda allianserna vill införa samma system och har exakt samma syn på alla frihetliga frågor. Och båda ljuger lika friskt.

 Men det är denna kristborgerliga alliansregim som trots allt har drivit och klubbat besluten under innevarande mandatperiod. Detta har de gjort trots att det är bland dem ett litet hopp teoretiskt stått att finna om ett försvar för frihetliga frågor. Detta hopp är sedan länge utsläckt, och kvar finns bara en fadd smak av besvikelse. Alliansregimen kommer att skriva in sig i historieböckerna som demokratins dödgrävare och den mest misslyckade regim Sverige någonsin tvingats utstå. Hur kunde det gå så här?

Man kunde tro att galenskaperna skulle stanna vid FRA-frågan. Eller vid ipred-lagen. Eller vid datalagringsdirektivet. Men det stannade inte vid någon av dem, och inte heller vid den sammanlagda kombinationen av dem. Och vi har ännu bara sett början på eländet – de tre initiativen kommer att följas av än fler och än mer integritetskränkande lagar, vilka var och en bara kommer att utgöra ytterligare ett ”litet” intrång i den personliga integriteten. Integriteten nöts ned stegvis, tills dess att den är helt urholkad och upphör att existera som argument. De små stegens tyranni. Det är då kontrollen av boskapen är allestädes närvarande och total – en kamera i varje vrå, RFID-taggar på varje mojäng, heltäckande upptagning av all kommunikation, kompletta DNA-banker över befolkningens arvsmassa… science fiction-filmerna blir grym realitet. Åt var och en efter sina arvsanlag; mest produktiv och lydig vinner de materiella fördelarna.

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/fri-+och+r%E4ttigheter rel=”tag”>fri- och rättigheter</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/yttrandefrihet rel=”tag”>yttrandefrihet</a>,<a href=”http://bloggar.se/om/fra rel=”tag”>fra</a>

Ännu är vi dock inte helt fångna i matrisen, och den verkliga världen finns kvar därute. Eller så är det en glitch i matrisen vi just upplevt, en déjà vu, en blast from the past när matrisen kodades om under en millisekund. Vi är tillbaka i 1976, då den borgerliga alliansregimen satsade tiotals miljarder på att hålla liv i svensk varvs- och tekoindustri. Någon som minns Facit och annan elektromekanisk industri? Nu är det Volvo och Saab alliansregimen tar under sitt beskydd. Man tallar i syltburken och snor helt sonika 4000 spänn av varje medborgare för att ge konstgjord andning åt två amerikanska bolag som står inför en våldsam strukturomvandling av samma dignitet som en gång i tiden varvs- och textilindustrierna. Man upprepar samma misstag en gång till, trots att man sagt att man inte ska göra det och trots en förnuftig opinion mot sådana tankar från skribenter av olika slag – istället lyssnar man på Lena Mellin och Göran Greider. Det är så sant som det är sagt, inga är så bra på att driva socialistisk och icke frihetlig politik som den borgerliga alliansregimen. Det var sant 1976-1982, det var sant 1991-1994, och det är sant 2006-2010.

 Och som denna saga alltid har sett ut tidigare kommer slutfacit att vara hög arbetslöshet, usla statsfinanser och förlorade år i respirator när valet väl står för dörren – svensk politik är som ett självspelande piano! Man kunde ha tagit den liberala vägen och låta industrin ta hand om sig själv på marknadens villkor – antingen lyckas man omstrukturera eller så går man under. Man kunde ha tagit den liberala vägen även i upphovsrättsfrågan – antingen lyckas industrin skapa tjänster och produkter som är mer attraktiva än nedladdning via långsamma och klumpiga fildelningsnätverk, eller så går man under. Men man tog inte den liberala vägen, utan den konservativa, den repressiva och den kollektivistiska. Det som alltid har varit ska fortsätta vara, tills döden inträder, och till priset av att vi förlorar momentum. Förmågan att tänka nytt är som alltid allestädes frånvarande i politikerklassen.”

 

 Om varför regeringen i konsekvensens namn även måste inför ett nätbokförsäljningsdirektivet och få ett slut på hotet mot Bokrean:

http://badlandshyena.wordpress.com/2008/12/14/dyrare-bocker-med-natbokforsaljningsdirektivet/

 ”Dyrare böcker med nätbokförsäljningsdirektivet

14 december 2008 · 4 kommentarer

 Bokrean hotas av nätförsäljningen, skriver DN. Nästa bokrea kan till och med bli den sista.

Regeringen bör ta krafttag mot näthandeln med böcker som hotar de fysiska bokhandlarna. Om vi ska ha kvar en levande bokhandelskultur måste den billiga försäljningen på nätet tävla på samma villkor som försäljningen i verkligheten.

 På grund av nätet har verkligheten på punkt efter punkt fått se sig överkörd. Verkliga människor känner sig ställda i utanförskap när den självutnämnda näteliten diskuterar bakom deras ryggar. Åsikter sprids ”fritt” utan den tröghet som är nödvändig för en fungerande demokrati. Mobbandet har ökat med 80 % eftersom det är så lätt att göra det i overkligheten. Och mobbningen utförs ofta av anonyma personer, vars antal ökat med häpnadsväckande 750 %!

 Och nu hotas verkliga människors glädje att strosa omkring i verkliga bokhandlar i verkligheten. Böcker som säljs obegränsat devalverar litteraturens värde. När böckerna var dyrare och många titlar var svåra att få tag på fanns det ett skimmer, en större betydelse i den bok man faktiskt bar hem från den verklige bokhandlaren.

 Speciellt trevligt var det när boken specialbeställdes och det kunde det dröja ett par månader att få den. Under dessa månader fick man gå till sin bokhandlare upprepade gånger och fråga om leveransen anlänt, och alltid få samma svävande svar.

 För att vi ska få tillbaka gamla tiders trivsel måste regeringen Reinfeldt nu införa nätbokförsäljningsdirektivet, som röstades igenom av ministerrådet för jordbruk och fiske inom EU. Nätbokförsäljningsdirektivet innebär att skillnaden mellan en nätsåld bok och en bokhandelssåld bok räknas ut automatiskt och att en räkning på mellanskillnaden skickas ut till kunden.

 För att systemet ska fungera måste staten inrätta en myndighet, nätbokförsäljningsmyndigheten, som registrerar vilka böcker som säljs på nätet och till vem. Registreringen kommer att kosta en miljard, en kostnad som betalas av nätoperatörerna.

 Visserligen ökar detta kostnaden för internetuppkoppling för den enskilde, men bokhandlare måste faktiskt kunna leva på sitt yrke. Att köpa billiga böcker på nätet är som att gå in i en verklig bokhandel, betala en lägre summa än den som står på prislappen och helt sonika gå iväg med sitt ”fynd”.

 Så fungerar det inte i verkligheten, och därför måste nätbokförsäljningsdirektivet genomföras så fort som möjligt. Först smygs det igenom i det nya, demokratiska EU och sedan skyndas och piskas det igenom i riksdagen innan någon hinner förstå vad som egentligen sker (medan vi för att lugna allmänheten sprider ”anpassade” sanningar). Så gör vi faktiskt i demokratiska länder.

 Fredrik ”Flipper” Filén”

  Och

Advokatsamfundet sågar hela IPRED lagen:

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2189089.svd

 ”Brott mot svensk grundlag?

Publicerad: 12 december 2008, 06.00. Senast ändrad: 12 december 2008, 11.04

 Uppgifter som lagras kan hamna i fel händer, den personliga integriteten hotas och lagen kan bryta mot både den svenska grundlagen och Europakonventionen. Det menar kritiker mot datalagringsdirektivet.

 Redan i den statliga utredningen kring hur datalagringsdirektivet ska implementeras i Sverige konstateras att det finns integritetsproblem med lagen. Det är också en slutsats som flera av de remissinstanser som i våras lämnade sina synpunkter på utredningen delar.

 – Det här är ett oerhört stort ingrepp i den personliga integriteten. Det är ett paradigmskifte att börja övervaka och registrera människor som inte är misstänkta för brott, säger till exempel Sveriges advokatsamfunds generalsekreterare Anne Ramberg till SvD.

 Hon kallar lagen ”häpnadsväckande” och menar att den riskerar att bryta mot både den svenska regeringsformen och Europakonventionen.

 -Man måste kunna visa att det finns ett behov av det här som inte kan lösas på annat sätt, att ingreppet blir effektivt och att intrånget står i proportion till det man uppnår. Det gör man inte, och jag kan inte ens med stor fantasi få det här att gå ihop.

 Enligt Advokatsamfundet finns inga garantier för att den information som lagras inte läcker ut. Och med information om bland annat skickade sms och gjorda telefonsamtal kan en människas liv enkelt kartläggas.

Med en sådan här lagring kan man skapa ett fullständigt sociogram över en person, alltså en fullständig bild över vilka personer en individ har kontakt med och när, säger Ramberg.”

 

Här en liten sammanställning av vad Moderaterna och Beatrice Ask tyckte INNAN de fick regeringsmakten:

http://blogg.frihetfildelningfeminism.se/2008/12/dags-fr-datalagring.html

 ”Dags för datalagring

Beatrice Ask om datalagringsdirektivet…

 i SvD, 8/10-2005:

”Som förslaget ser ut i dag kan inte vi stödja det. Regeringen kan inte visa vad det kostar och det är dessutom väldigt integritetskränkande.”

 i CS, 13/4-2005:

Förslaget är dåligt. Jag är inte mycket till att tvinga operatörerna att lagra all information. Dels kostar det för mycket, dels ger det för litet tillbaka.”

 i Sydsvenskan, 21/2-2006:

”Nu ska man tillsätta en utredning i justitiedepartementet för att utreda hur det ska genomföras i Sverige. Om man driver ett sådant här förslag så hårt så lever man ju i föreställningen att det är tillräckligt klart för att genomföras i Sverige”

 och

Vi har ställt många frågor under resans gång utan att få några svar, alltifrån kostnaderna till hur avgränsningarna ska göras.”

 i GP, 27/7-2005:

”Förslaget förändras ju hela tiden, men hittills är jag väldigt tveksam, för att inte säga helt emot.”

 och

Vi moderater tycker att man måste vara väldigt varsam med den personliga integriteten. Det finns bra argument för vartenda intrång men sammantaget kan det bli för mycket. När vi gör intrång ska det vara effektivt och nödvändigt. I det här fallet ser jag en risk att de vi vill åt bara låter sin trafik gå på andra vägar.”

 och

”Mitt intryck är att flera partier tycker att det är väldigt bra med brottsbekämpning, så att de bara följer med.”

i CS, 23/9-2005:

”I det pressmeddelande jag har står att operatörerna ska lagra alla trafikdata i ett och ett halvt år. Jag har inte fått reda på vad kostnaden blir. För en och en halv vecka sedan fanns det inget underlag.”

 och

Oss emellan vet han [Thomas Bodström, min anm.] ingenting om datorer. Han har sagt till mig att polisens kostnader är tolv miljoner kronor för lagring. Men det har ju ingenting att göra med de framtida kostnaderna.”

 och

”Jag ifrågasätter hur effektivt det egentligen är för brottsbekämpningen. Det kostar mycket och det är ett problem ur integritetssynpunkt. Allvarligast är att man kan se precis på vilka hemsidor du har surfat.”

och

”Vem tror på honom? Dessutom läcker alla register. Och det är en gigantisk historia för operatörerna.”

 Men det var som sagt DÅ.

Nu som justitieminister har hon drivit igenom denna lag. OCH förstärkt och gjort den hårdare än vad EU direktivet kräver.

 

Hur moderaterna NU VILL GÅ LÄNGRE ÄN EU direktivet:

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2188839.svd

”M vill arkivera datatrafik ett år

Alliansen splittrad – övriga regeringspartier vill spara i sex månader

Publicerad: 12 december 2008, 06.00. Senast ändrad: 12 december 2008, 13.38

 Uppgifter om svenskarnas telefonsamtal, sms och e-post ska sparas i ett år, anser moderaterna. Sex månader räcker, tycker övriga regeringspartier. Men när förhand- lingarna nu har inletts öppnar de borgerliga för att på två punkter gå längre än det kritiserade EU-direktivet.

 Efter lagen om illegal fildelning ska regeringen nu ta sig an nästa omtvistade EU-direktiv. Det gäller kravet på lagring av trafikuppgifter, som innebär att telefonbolag och internetoperatörer ska bli skyldiga att spara uppgifter om vilka som varit i kontakt med varandra genom telefonsamtal, sms och e-post.

 Målet är avslöja ”allvarlig brottslighet”, men de nya reglerna har fått hård kritik för att vara integritetskränkande.

 De borgerliga regeringspartierna har inlett förhandlingarna om hur propositionen ska utformas. Sverige kommer dock inte att hinna genomföra bestämmelserna till den 15 mars 2009, som EU kräver.

 – Det här är en väldigt komplicerad och viktig fråga, så vi vill ha ett bra förslag att komma med. Det beskedet brukar EU nöja sig med, säger justitieminister Beatrice Ask (m).

 Direktivet slår fast att uppgifterna om vem som har ringt till vem, när och varifrån ska sparas ”minst sex månader och högst två år från det datum kommunikationen ägde rum”. Både förre justitieministern Thomas Bodström (s), en av direktivets varmaste tillskyndare, och hans statliga utredare har förordat en lagringstid på ett år. De borgerliga partierna har hittills inte visat korten.

 – Ett år är en rimlig utgångspunkt för att det här ska bli ett effektivt verktyg för polisen och i det brottsförebyggande arbetet. Det är vad utredningen föreslog och det finns goda skäl för det, säger nu moderaternas rättspolitiske talesman Henrik von Sydow.

 Han tillägger dock:

 – Det här är fortfarande en diskussionssak.

 Den borgerliga alliansen är splittrad. Centerpartiet är, av integritetsskäl, motståndare till kravet på datalagring.

 – Men Bodström har försatt oss i läget att det här måste genomföras. Vår utgångspunkt är miniminivån, sex månader, säger Johan Linander (c), rättspolitisk talesman.

 Även kristdemokraternas Inger Davidson och folkpartiets Johan Pehrson förordar att uppgifterna ska sparas kortast möjliga tid.

 – Efter våra kontakter med polisen bedömer vi att sex månader borde räcka. Skulle det visa sig att detta är till förfång i brotts- bekämpningen, och människors trygghet försämras, då får vi väl återkomma, säger Johan Pehrson.

 Enligt Thomas Bodström skulle en lagringstid på endast ett halvår göra det svårare att bekämpa grov organiserad brottslighet.

 – Det blir lite bättre för Hells Angels, lite sämre för polis och åklagare och det har ingen som helst betydelse för den person-liga integriteten.

Samtidigt öppnar de borgerliga för att på två punkter gå längre än vad EU kräver. Även misslyckade försök att ringa någon, alltså när ingen svarar i andra änden, kan komma att omfattas av telefonbolagens lagringsskyldighet.

 – Det kan vara värdefull information, lika väl som ett lyckat samtal, motiverar Johan Pehrson.

 Även Henrik von Sydow anser att det ”finns skäl” att spara också icke besvarade samtal:

 – Men det gäller att väga helheten i lagförslaget, så att balansen blir rimlig och effektiv.

 Direktivet anger att uppgifter om var ett mobilsamtal påbörjas ska lagras, men de borgerliga överväger att lagstifta om att operatörerna också ska tvingas spara var samtalet avslutas.

Det är en av de frågor som diskuteras, och jag är inte helt främmande för det, säger Inger Davidson.

Också Johan Linander kan tänka sig ett tuffare krav.

 – Det är en liten ytterligare integritetskränkning, men väldigt viktigt för polisen.”

 OCH

http://parstrom.wordpress.com/2008/12/12/infor-eu-direktivet-minimalistiskt/

Inför EU-direktivet minimalistiskt!

By parstrom

Efter FRA och Ipred är det dags för direktivet om trafikdatalagring, som Bodstrom tyvärr hjälpte den brittiska inrikesministern att baxa igenom EU. Då, för några år sedan, hade direktivet kunnat stoppas om samma opinion funnits som senare dök upp i FRA-frågan. Nu finns direktivet, och vi måste införa det i svensk lag.

 Men det ska ske minimalistiskt. Tyvärr verkar det som om alliansen tänker gå längre än vad EU kräver på tre punkter:

 – Lagring av data i 12 månader istället för 6

– Lagring även av obesvarade försök till telefonsamtal

– Lagring av geografisk position inte bara när ett mobilsamtal påbörjas utan även när det avslutas.

 Det parti som vill gå längst i lagring av data om alla medborgares privatliv är moderaterna, det parti som en gång i tiden värnade om individens frihet och starka ställning gentemot statsmakten.

 Naturligtvis ska vi införa så lite vi bara kan av EU-direktivet. Och regeringen ska arbeta inom EU för att på sikt få direktivet avskaffat!”

 

Hur man skyddar friheten genom att avskaffa den:

http://parstrom.wordpress.com/2008/12/13/att-skydda-friheten-genom-att-avskaffa-den/

 ”Att skydda friheten genom att avskaffa den

By parstrom

 Det finns de som går så långt i sin iver att försvara vår västerländska frihet att de är beredda att avskaffa den för att nå sitt mål. Det är min tanke när jag tar del av den nya rapporten från den amerikanska senatens försvarsutskott,  som säger att det var den dåvarande försvarsministern Donald Rumsfeld som gav order om de högst kränkande och ovärdiga förhörsmetoder i Irak som chockade en hel värld.  Se DN-länk nedan.

 Åt samma håll, men inte lika långt, går mina tankar när jag reflekterar över det EU-direktiv om trafikdatalagring som nu kommer upp i den svenska politiken för genomförande.  Se SvD-länkar nedan.

 Det går en röd tråd mellan Abu Ghraib-fängelset i Irak och Thomas Bodströms ”bodströmsamhälle” (digitalt snokande på människors privatliv), och det är politikers övertro på sig själva. Det handlar om politiska ledare som är så övertygade om att de vet bäst vad som behövs för att frälsa världen att de är beredda att avskaffa de värden som striden egentligen står om. Nämligen frihet, demokrati och mänskliga rättigheter.”

  

En fråga: Hur kan det komma sig att jag, den lilla människan på den här delen av klotet, numer inte har den svenska statens förtroende längre:

http://witchbitch.wordpress.com/2008/12/12/ar-jag-verkligen-sa-intressant/

 ”Är jag verkligen så intressant?

december 12, 2008 av Birgitta Alvskogen

 Jag minns att när jag läste George Orwells ”1984″, jag tror det var tidigt åttiotal, så kröp det kalla kårar utmed ryggen på mig. Att jag överhuvudtaget orkade läsa klart den, berodde enbart på att jag vid den tiden levde i ett annat land än det jag nu befinner mig i. Det hette visserligen Sverige även på den tiden och visst, vi hade haft IB-affären och det pågick fruktansvärda saker runt om ute i den stora världen.

 Men aldrig att jag anade hur jag själv skulle komma att ställas inför detta mardrömsliknande scenario. Aldrig. Jag som är född och uppvuxen i världens tryggaste land, i toppen av välfärdspyramiden, har börjat inse att precis vad som helst kan hända. Inte bara i romanens värld, utan i min egen.

 Det är FRA, Ipred och nu datalagringsdirektivet. Jag måste säga att jag skälver. Hur kan det komma sig att jag, den lilla människan på den här delen av klotet, numer inte har den svenska statens förtroende längre. Jag är inte särskilt kriminell, jag har aldrig varit det. Men ändå kommer allting som jag fortsättningsvis företar mig via telefon och dator att lagras utifall, liksom.

 Till och med om jag skulle råka slå ett nummer felaktigt till någon möjligtvis lite suspekt person, så kan det hända att jag därefter ganska omgående får mina eventuella tillgångar frysta och mitt hem genomsökt, av människor jag aldrig tidigare träffat.

Det är knappt så att man tror att det är sant. Förmodligen har vi levt för länge i en skyddande bubbla vi svenskar. Den håller inte längre. Nu är det vi mot staten. För snart är det omvänd bevisbörda som kommer att gälla. Privata företag kommer att ha makten att spärra mina bankkonton, säkra mina värdesaker och klampa in i mitt hem för att göra husrannsakan.

 Varenda människa borde kunna se hur makabert och omänskligt det här hanterandet av privatliv och integritet är. Nästan varenda människa gör det förmodligen. Sen har vi en liten, men tyvärr så mäktig klick, av korrumperade. Hur fan kunde det komma sig att dessa nu kan kalla sig folkvalda?”

  

Och det är bara att återigen konstatera att den s.k. ”3 statsmaken” för länge sedan har abdikerat från sina uppgifter och sålt sin själ och blivit ”His Masters Voice”

http://kulturbloggen.com/?p=2974

 ”Har de traditionella medierna abdiketat? Har de kapitulerat och gett upp tanken på att vara den tredje statsmakten, vill de traditionella medierna inte ens längre vara en granskande part i samhället? Ser journalister inte längre på sig själv som en grupp som ska granska makthavare, som ska vara en nagel i ögat på etablissemanget? Hur ska man annars tolka rubriken i tidningen journalisten?

 Lagen som bloggarna glömde

 Tidningen Journalisten berättar om det lagförslag som högerregeringen ska rösta igenom på onsdag. Ännu en gång ska högerregeringen öka avlyssningen av medborgarna, fortsätta genomföra det stalinistiska Storebrors-samhället. Högerregerigen är beredda att gå ännu ett steg för att minska den personliga integriteten.

 Och då har detta kunnat fortgå utan att gammelmedier reagerat – och i stället för att fundera på hur och varför journalistisken ännu en gång misslyckats vänder Tidningen Journalisten på det och vill belägga bloggarna med skuldkänslor. Nu är ju de flesta bloggare inte anställda för att ha någon koll på makthavarna. Journalisterna är ju anställda för att ha koll. Eller?”

 

Och som tack för att våra friheter och rättigheter blir kränkta, så får vi på köpet betala kalaset. De är så påhittiga de där intälägänta politikerna:

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2194989.svd

”Datalagring kan kosta 1 miljard

Publicerad: 12 december 2008, 21.57. Senast ändrad: 13 december 2008, 15.57

 220 miljoner kronor -det är den prislapp som den statliga utredningen om datalagringsdirektivet har satt på den kommande lagen. Men summan är fyra gånger högre, menar branschorganisationen It- och telekomföretagen. I slutändan kommer kunderna att få betala.”

Och

http://blogg.svd.se/ledarbloggen?id=10836

”Bingo! Vi får själva betala för lagringen

 Vem talade med vem? När exakt började och avslutades samtalet? Har du det senaste året haft telefonkontakter som du inte vill att din chef eller partner ska få reda på? Var på kartan befann du dig när du talade i mobiltelefonen? Till vilka skickade du sms i går? Vilka har du haft e-postkontakt med och när på minuten skedde det? Hur många samtal ringde du utan att mottagaren behagade lyfta på luren? När loggade du in och ut på nätet?

 Den som ställer sådana nyfikna, för att inte säga kränkande, frågor till andra blir vanligtvis bemött med ett helt berättigat ”det är inte din sak”. Snart blir det ändring på det. Trafikuppgiftsutredningen om hur EU:s direktiv om lagring av trafikuppgifter ska genomföras i Sverige, har varit föremål för en formell remissrunda. Formell i den meningen att inget lär kunna rubba inriktningen på förslagen som nu processas på högsta nivå  regeringskansliet.

 Den här lagstiftningen saknar motstycke i brottsbekämpningssammanhang genom att lagringen av uppgifterna ska ske även om det inte finns någon som helst brottsmisstanke. Och det är något helt annat än restriktionerna som gäller vid buggning och andra tvångsmedel.

 Så länge Bodström var minister drev han stenhårt linjen att även innehållet i telefonsamtal, e-post och internetsurfning skulle lagras. Dessbättre fick Bodström inte fullt gehör för sina idéer.

 I opposition påpekade Beatrice Ask med all rätt att alla register läcker. I regeringsställning tvingas hon göra det bästa möjliga av det EU- beslut som hennes företrädare drev fram.

 Om allt går enligt plan kommer i vår information från svenskarnas abonnemang för fast telefoni, mobiltelefonabonnemang och internetacesser att lagras för polisens eventuella framtida behov. Hur länge är föremål för förhandling. Moderaterna lutar åt ett år medan c, kd och fp tycker att det räcker med 6 månader, som är kortast möjliga lagringstid enligt EU-direktivet. Av detta kan man tyvärr bara dra slutsatsen att Ask har blivit överkörd av sina egna igen. 

Lagringskostnaderna för den gigantiska informationsmängd som det är fråga om har uppskattats till 200 miljoner kronor de första åren. En kostnad som kallt föreslås vältras över på operatörerna. Jovisst, de ska kompenseras av staten med 20 miljoner kronor. Men gissa vem som får stå för resten?

Man behöver inte vara nobelpristagare i ekonomi för att begripa att utgifterna som inte täcks av staten kommer att vältras över på abonnenterna. Det vill säga vi får själva betala för den integritetskränkande lagringen av våra samtalsuppgifter och kommunikationsmönster. Bingo!!

 Maria Abrahamsson 2008-12-12 15:15 ”

 Och

http://www.svd.se/naringsliv/it/artikel_2127395.svd

”Höjda IT-kostnader för nya lagar

Publicerad: 1 december 2008, 15.10. Senast ändrad: 1 december 2008, 15.26

 Telekomföretagen får betala mellan 11 och 16 miljarder kronor för att leva upp till nya lagar. Det motsvarar upp mot 4 000 kronor per hushåll.

Det är telekombolagens eget branschorgan, IT & Telekomföretagen, som räknat ut vad en mängd olika lagar och förändringskrav från myndigheterna kostar företagen. Engångskostnaderna för samtliga förändringar beräknas till mellan 11 och 16,5 miljarder kronor.

Det är kostnader som hushållen kommer att få ta en stor del av, mellan 2 500 och 3 700 kronor.

 De årliga kostnaderna för alla förändringar beräknas bli mellan 670 miljoner och 1 miljard kronor. Det motsvarar mellan 152 och 227 kronor årligen för hushållen.

 Kostnaderna per år motsvarar cirka 5 procent av företagens vinster. ”Det torde inte vara osannolikt att detta kommer att tas ut av slutkunderna”, heter det i rapporten.

Då ingår inte den kontroversiella ipred-lagen, som tvingar operatörerna att lämna ut vem som har en viss ip-adress, när olaglig fildelning misstänks. Enligt lagrådsremissen ska operatörerna få ersättning för detta, men enligt IT & Telekomföretagen, kommer den inte att täcka de löpande, årliga kostnaderna. Hur mycket det blir, har man dock inte kunnat beräkna, eftersom det ännu inte finns något slutgiltigt lagförslag.

 Kostnadsberäkningen bygger i stället på en rad andra lagar och förändringar som väntar telekomföretagen. Det handlar om FRA-lagen, där operatörerna ska etablera så kallade samverkanspunkter för avtappning av trafik samt upprätta en administration för detta.

 Det handlar om trafikdatalagen, som riksdagen väntas anta nästa vår. Den innebär att alla operatörer blir skyldiga att inhämta, lagra och kunna lämna ut trafikdata för alla typer av telefoni och meddelandehantering via internet. Ett annat krav, som gäller sedan i somras, är spärrfunktioner och specificerad faktura, för att konsumenterna ska kunna begränsa det maximala fakturabeloppet, till exempel vid mobila tjänster utomlands.

 Därtill kommer auktionskostnader för frekvensområden, glesbygdsavgift, beredskapsavgift samt kostnader för Post & telestyrelsen och Konsumenternas tele & internetbyrå (KTIB).”

  

Och här vad SÄPO:s förre säkerhetsexpert och tekniska rådgivare André Rickardsson tycker om det hela:

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2157331.svd

”Säkerhetsexpert: Ipred gör skivbolagen till privatpoliser

Publicerad: 5 december 2008, 21.11. Senast ändrad: 7 december 2008, 22.49

Ipred-lagen ger skivbolagen möjligheten att utföra en ”privat husrannsakan” i jakten på bevis mot fildelare. Det menar säkerhetsexperten André Rickardsson som nu riktar skarp kritik mot förslaget.

– Fildelningsjägarna får större befogenheter än vad polisen har, säger André Rickardsson. ”

 ”Och i jakten på datorn, finns enligt upphovsrättslagarna möjligheten för en upphovrättsinnehavare, till exempel ett skiv- eller filmbolag, att med hjälp av kronofogden genomföra en intrångsundersökning.

 Enligt André Rickardsson är det att jämföra med en ”privat husrannsakan” vars syfte skulle vara söka efter föremål eller handlingar som kan ha betydelse för att bevisa att den misstänkte personen överträtt upphovsrättsreglerna.

Ipred-lagen innebär också att den som misstänks för fildelening får reda på att att IP-adressen lämnats ut först efter en månad.

– Med en månad hinner upphovrättsinnehavarna begära en intrångsundersökning och hitta datorn. Och den som är misstänkt hinner inte förstöra bevis.

 Att Ipred-lagens bestämmelser därmed ger upphovsrättsinnehavarna större befogenheter än vad polisen har, eftersom polisen bara får göra husrannsakningar om det finns fängelse i straffskalan, menar Rickardsson är medvetet nedtystat i debatten.

 – Det som polisen inte får, får IFPI och Antipiratbyrån göra. Jag undrar om politikerna vet vad de egentligen röstar igenom här.”

 Och

 http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_2103621.svd

André Rickardsson.

”Oskyldiga kan drabbas”

Publicerad: 26 november 2008, 15.25. Senast ändrad: 3 december 2008, 20.30

I debatten angående den nya fildelningslagen/IPRED har IP-adressers bevisvärde diskuterats. Det går att konstatera att Svea Hovrätt i mål nr B 8799-05 i domen fastslår att det förutom IP-adressen också måste styrkas vem som satt vid tangentbord. Det är också känt att IT-brottsroteln vid Rikskrim vid minst 6 tillfällen har fått felaktiga IP-adresser, vilket har drabbat oskyldiga. Minst en IP-adress av tusen är direkt felaktig. Vi kan diskutera IP-adressers bevisvärde men det är inte det IPRED handlar om. I en civilrättslig process behöver det inte finnas någon utpekad gärningsman.

 Säkerhetsexpert: Ipred gör skivbolagen till privatpoliser

 I ett försök att klargöra upphovsrättsindustrins avsikter med den nya ”piratjägarlagen” ställde jag under pseudonymerna, Sambon och Trådlös ett antal frågor till Universals vd Per Sundin när han medverkade i en chatt i TV4 .

 Utdrag från chatten:

 ”Sambo: Min sambo står på vårt Internet. Blir det hon som kommer att bli ansvarig för min olagliga fildelning?

 Per Sundin: Ja det blir hon. mvh Per”

 ”Trådlöst: Hej jag avänder min grannes trådlösa nätverk. Blir det han som kommer att bli ansvarig för min olagliga fildelning?

 Per Sundin: Det stämmer! Att idag inte skydda sitt trådlösa nätverk med tex inloggning är väldigt osmart. Mvh Per”

 Av Per Sundins svar på frågorna framgår det att upphovsrättsindustrin inte är intresserade av att hitta den som faktiskt gjort sig skyldig till upphovsrättsintrång. Upphovsrättsindustrin är bara intresserad av att hitta någon de kan skicka ett kravbrev till. I detta fall innehavaren av internetabonnemanget oavsett om denna råkar vara skyldig eller oskyldig. Detta görs redan idag i bl.a. England och Danmark.

 Detta synsätt framgår också klart och tydligt i förarbeten till den föreslagna lagstiftningen. I lagrådsremissen står det ”Det krävs däremot inte att den som har gjort intrånget eller överträdelsen är identifierad. Det krävs inte heller att intrånget eller överträdelsen har begåtts uppsåtligen eller av oaktsamhet”. Alltså finns det inget krav på att innehavaren av abonnemanget skall ha gjort sig skyldig till den olagliga fildelningen för att uppgifterna skall lämnas ut. Min sambo som står för vårt internet har inget uppsåt och min ”osmarta” granne, han med det trådlösa nätverket, skyddade sitt nätverk med WEP-kryptering, som jag forcerade på ett par minuter, har inte varit oaktsam men skyldig ändå.

 Upphovsrättsindustrin är inte intresserad av att hitta skyldiga. De är i bästa fall bara intresserade av att statuera exempel. Införandet av IPRED medför att innehavaren av ett Internetabonnemang, skyldig eller oskyldig, blir juridiskt ansvarig.”

 Och

 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2161905.svd

Orimliga proportioner”

Publicerad: 7 december 2008, 22.51. Senast ändrad: 7 december 2008, 23.09

 IPRED-lagen ger uphovsrättsinnehavare större befogenheter än polisen, menar säkerhetsexperten André Rickardsson. Nyheten väcker starka känslor hos SvD:s läsare.

IPRED-lagen öppnar för att upphovsrättsinnehavare, till exempel ett skiv- eller filmbolag, kan genomföra en så kallad intrångsundersökning.

 Det är att jämföra med en ”privat husrannsakan” vars syfte skulle vara söka efter bevis för att den misstänkte personen överträtt upphovsrättsreglerna. Det ger upphovsrättsinnehavarna större befogenheter än polisen, menar Rickardsson.

 Hos SvD:s läsare väcker jämförelsen med polisen starka känslor.

 Rh anser att proportionerna är orimliga. ”Fildelning av upphovsskyddat material är olagligt. Men att i jakten på fildelare lagstifta så att vi riskerar få se privata ”stormtrupper” göra husrannsakan i hemmen är ju helt vansinnigt. Proportionerna är orimliga och rättssäkerheten känns väldigt liten.”

 Ove Jonsson ser hellre att skivbolagen ägnar sig åt annat. ” Det är mediebolagens uppgift att skapa media. Inte att leka poliser. Jag själv som artist är mycket tacksam till fildelning. Jag anser att artister, likt resten av folket måste jobba, och inte kunna försörja sig på en hit. Jag hissar min flagg för piratpartiet”, skriver han.

 Många läsare riktar skarp kritik mot politikerna i regeringen.

”Farligt. KGB är en piss i Östersjön mot alliansen. Snart har vi ett öga som övervakar i vart hem” skriver signaturen Säpo.

 Signaturen Anders W skriver: ” Ungdomsförbunden är emot IPRED-lagen. Lagen fungerar inte utomlands, fildelningen fortgår i oförminskad skala, oskyldiga får kravbrev/hotbrev om höga skadestånd och rättegångskostnader. Bolagen sätter orimligt höga skadestånd. Jag röstar på Piratpartiet för privatlivets skull.”

 Signaturen Vakna tror inte att IPRED-lagen gör att upphovsrättsinnehavarna kommer att få betalt. ”Kopierade grejor finns det gott om, turkiska Lacoste, kinesiska Peak, asiatiska kopior av Kosta glas, Rolex för 300 kronor etc. Se till att hitta ett sätt att ta betalt på nätet, kan porrindustrin få folk att betala borde även musik och filmbranschen kunna skapa ett mervärde för kunderna som gör att de betalar.10 miljoner medlemmar a 1 krona /månaden skulle ge en skaplig årslön till de flesta artister.”

 Toto är arg och undrar: ”Vad kostar kalaset? Jag är så fruktansvärt trött på att bli beskattad till döds för att finansiera de mest idiotiska lagar som våra politiker skapar.

Lola är trött på debatten och menar att det är rätt att värna artisternas rätt till betalt.

 ”Jag är så trött på detta snack om ”rätten” att ladda ner film/musik från nätet. Om inte filmskapare och musiker får betalt för sin produktion – hur F-N ska vi då kunna se film eller lyssna på musik. Vem skall betala filmer/CD-skivor då? Tror ni att de jobbar gratis för att roa oss?”

 Nesto håller med och skriver: ”Att ta sig rätt är inte rätt. De flesta tycks tycka att det är helt okej att ta sig rätten att snylta på andras arbete. Ur moralisk synpunkt kan detta jämföras med stöld. Jag har läst många försök att förklara att otillåten kopiering inte är ett brott. Hjärnsläpp!”

Embe menar att det inte är särskilt sannolikt att en ny lag får rätsida på problemet. ”Fildelningen kommer sluta sig i mer privata sällskap där man kan lita på de inblandade. De ändra reglerna, men de kan inte stoppa spelet.”

 EU direktivet finns här:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:105:0054:0063:SV:PDF

 

Och här är lögnen om att VI MÅSTE införa IPRED lagen. Vilket vi alltså INTE ALLS BEHÖVER – DEN DELEN ÄR NÄMLIGEN FRIVILLIG.

http://henrikalexandersson.blogspot.com/2008/12/ipred-sverige-mste-inte-alls-hr-r.html

 IPRED: Sverige måste inte alls! Här är beviset!

 Representanter för regeringen och de borgerliga partierna försöker få folk att tro att EU tvingar Sverige att införa den så kallade piratjägarlagen.

 Det är fel. Det är medvetet vilseledande – så till den milda grad att det kan kallas direkt lögnaktigt.

 Till och med många inom gammelmedia har gått på denna bluff.

 Så här:

 IPED1 är ett EU-direktiv som gäller fler saker än piratjägarlagen. I det stora hela måste Sverige införliva detta direktiv i svensk lagstiftning, ja.

 Men EG-domstolen säger uttryckligen att medlemsstaterna inte behöver genomföra den del av direktivet som handlar om piratjägarlagen!

 EG-domstolen slår i det så kallade Telefónica-målet fast att det är upp till medlemsstaterna att själva bestämma om de vill ha sådana lagar. Men EU kan inte tvinga dem, eftersom det innebär en allt för stort integritetkränkning.

 Läs själv. http://curia.europa.eu/sv/actu/communiques/cp08/aff/cp080005sv.pdf

 Detta är viktigt – och får inte slarvas bort i debatten!

 Och de borgerliga partierna skall inte kunna komma undan med att bluffa i frågan. Detta är helt och hållet deras eget beslut, som inte går att skylla på någon annan.

 Ljug aldrig om sådant som går att kontrollera!

Upplagd av Henrik Alexandersson kl. 11:10″

 Läs även:

http://henrikalexandersson.blogspot.com/2008/12/ipred-1-den-lnga-och-grundliga.html

 http://henrikalexandersson.blogspot.com/2008/12/spelplanen.html

 http://henrikalexandersson.blogspot.com/2008/12/teledatalagringen-r-p-vg-nu.html

http://henrikalexandersson.blogspot.com/2008/12/knappt-tre-veckor-kvar-till-fra-101.html

 http://henrikalexandersson.blogspot.com/2008/12/acta-att-gra.html

http://henrikalexandersson.blogspot.com/2008/12/acta-i-morgon-r-en-viktig-dag.html

 http://henrikalexandersson.blogspot.com/2008/09/det-r-vldigt-mycket-nu.html

 http://henrikalexandersson.blogspot.com/2008/12/vi-lever-i-intressanta-tider.html

”Förr stod i vart fall moderaterna och folkpartiet för värden som integritet, rättssäkerhet och yttrandefrihet. I dag är dessa partier värre fiender till dessa värden än någon annan.”

 http://klamberg.blogspot.com/2008/12/rttegngsbalken-ska-glla-vid-utlmning-av.html

  

Om hur privata bolag får förstöra privat egendom:

http://martenssonsmeningar.blogspot.com/2008/12/ipred-55-ger-mjlighet-till-bokbl.html

 ”den 7 december 2008

IPRED: § 55 ger möjlighet till bokbål

Då går vi vidare i läsningen av IPRED lagen.

Nu är det dags för § 55 i lagen om upphovsrätt (1960:729).

 I denna paragraf skapar man möjlighet till bokbål och att bränna elektroniska kopior av cd:ar.

Om det passar dåligt kan man radera hårddisken. Det kan man till nöds förstå.

Det som är allvarligare är att upphovsrättsinnehavaren kan få rätt att förstöra ”hjälpmedel” som man använt för ”brottet” mot upphovsrätten. Inte nog med det”hjälpmedel” som man tänkt (förberedelse eller försök) använda för ett ”upphovsrättsbrott” kan också förstöras. Byggnader får inte förstöras. Det var väl tur!

 Vad går gränsen för vad ett hjälpmedel är? Är det en dator. Är det ett företag? Är det en bil?

Det kommer att ta lång tid att få gränserna definierade i rättspraxis.

Hjälpmedel som skulle kunnat användas vid ett försök eller vid förberedelse ska också kunna förstöras. Hur ska man kunna definiera detta någonsin?

 Glöm inte att förstörelsen ska bekostas av den som begått ”upphovsrättsbrottet”.

 Och

 http://martenssonsmeningar.blogspot.com/2008/12/ipred-terinfr-stupstocken.html

”En viktig del av lagen kommer till genom att man ändrar i lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (1960:729)

 En lydelse har skapats i § 53. Det är bland annat i de nya underpunkterna §53b -§53h.

 I paragraf §53b inför regeringen möjlighet att lagföra någon när det gäller ”fråga om försök” eller ”förbereder intrång”.

Detta är en betydande utvidgning av upphovsrätten.

Alla och envar inser att det kommer att uppstå gränsdragningsproblem. Så som det är nu krävs ett fullbordat brott. Nu blir det olagligt att försöka och förbereda sig.

Om jag gör en parodi på Arn-filmen skulle det av upphovsrättsinnehavaren kunna uppfattas som försök till intrång.

I vart fall hindras den kreativa utvecklingen bara genom denna utvidgning.

 I § 53g inskränker man den enskildes rättigheter enligt personuppgiftslagen.

Vilka konsekvenser det får i praktiken kräver en längre utredning.

 I §53h återinförs stupstocken. Den som har begått detta ”brott”eller som medverkat till ”brottet” ska bekosta information om domen i målet. Detta gäller även vid försökt till upphovsrättsbrott. Medeltidens stupstock ska uppenbarligen återinföras.

 Detta är skrämmande läsning.

Det som står i lagtexten är inte förenligt med en rättsstat.”

Och

 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2120527.svd

Publicerad: 29 november 2008, 13.43. Senast ändrad: 29 november 2008, 15.10

Regeringens förslag till fildelarlag är ett större hot mot personlig integritet än FRA-lagen, anser flera kritiker. Och redan nu har nya anonymiseringstjänster börjat dyka upp som gömmer fildelare om lagen genomförs.

Pär Ström, IT-expert på stiftelsen Den nya välfärden, är mycket kritisk mot regeringens planer. Han befarar att den nya lagen kommer att inskränka den personliga integriteten, även för helt vanliga datoranvändare.

 – Vad man laddar ner säger mycket om personligheten, det kan vara väldigt känslig information om läggning eller sjukdomar. Och det är olämpligt att en privat aktör får tillgång till sådan känslig information om en namngiven person, säger Ström.

 – Risken för läckage är ju uppenbar, till och med svensk polis läcker ju ur sekretessbelagda register.

 Ström ser också en stor risk för en slags legaliserad utpressning. I flera andra länder med liknande lagar har upphovsrättsorganisationerna skickat ut brev med hot om stora skadestånd till privatpersoner. Men om en reducerad summa betalas in inom tio dagar går det att slippa domstolen. Och risken att tvingas betala både skadestånd och skivbolagens dyra advokater.

 – När man ser krav på över 250 000 kronor, som har förekommit, är det lätt att bli rädd och betala även om man är helt oskyldig. Men det kan ju vara någon annan som tagit sig in på mitt trådlösa nätverk. I en familj kan man ju heller aldrig vara riktigt säker på om barnen eller deras kompisar laddat ner någonting, säger Ström som samtidigt understryker att han stödjer upphovsrätten och vill se någon legaliserad fildelning.

– Men det här är en alldeles för grov åtgärd för ett relativt lindrigt brott, säger Ström.

 Det finns också en oro för att den nya lagen ska kunna användas för helt andra syften än riksdagen har tänkt sig. Den skulle till exempel kunna användas av religiösa sekter eller politiska extremgrupper som kan hävda att någonting fildelats illegalt från deras hemsida.

– Den risken är påtaglig. Dessutom kan man gå till någon annan för att få en kartläggning gjord. Och via nätet är du väldigt sårbar, säger Stefan B Grinneby, chef för Sitic, Sveriges IT-incidentcentrum, en specialenhet under Post- och telestyrelsen.

 – Och det blir väldigt ensidigt. Med det här blir din egen identitet röjd men de som har fått din identitet kan förbli anonyma när de agerar mot dig. Där blir det en obalans och en ojämlikhet som är obehaglig, säger Grinneby som anser att det nya lagförslaget är känsligare än FRA-lagen ur en personlig integritetssynvinkel.

 – FRA-lagen var aldrig avsedd att användas mot privatpersoner, det var en tänkbar bieffekt. Den här lagen är direkt riktad mot privatpersoner och därför är integritetsaspekterna mycket mycket viktigare.

 Men Sara Lindbeck, jurist på Antipiratbyrån, filmbranschens intresseorganisation, tycker att farhågorna för integriteten är kraftigt överdrivna.

– Vi ser en EU-lagstiftning som införts i alla EG-länder utom Sverige och Luxemburg. Och vi har inte sett några problem med integriteten i de övriga länderna. Sedan ska det ske en domstolsbedömning för att man över huvud taget ska få ut personuppgifterna, säger Lindbeck.

 Hon ser heller ingen risk för att sekter eller politiska extremgrupper skulle kunna utnyttja lagen.

– Skyddet gäller upphovsrätt. Det här är en ren nidbild av hur lagen kommer att kunna användas, säger Lindbeck.

Medan diskussionen om Ipred-lagen pågår har intresset växt från små och stora fildelare för att gömma sitt IP-nummer när de går ut på nätet. Det har redan växt fram en bukett av enkla och billiga anonymiseringstjänster. Medieföretaget Flashback erbjuder numera en krypterad uppkoppling som gömmer fildelares IP-nummer för 45 kronor i månaden. Det innebär att den nya lagen kan vara tandlös redan innan den är formulerad.

 – Jag är ingen förespråkare för anonymitet på nätet men jag inser också problemet med integriteten, säger Jan Axelsson, ägare till Flashback.

 Och

 http://opassande.se/index.php/2008/12/06/husrannsakan-och-frysta-tillgangar-for-upphovsrattsintrang-och-det-ar-bara-borjan/

 ”Hela proppen finns för nedladdning här. Det verkar sannerligen som om lagförslaget väl möter antipiraternas våtaste drömmar. De får fullständig makt, av ett slag som jag tror få av oss kunnat föreställa sig. Bara det där med att fildelare verkar anses kunna vara ”flyktbenägna” och måste tvingas stanna i landet med hjälp av frysta tillgångar (s. 176 i propositionen) skickar ett par rejäla rysningar längs med ryggraden.

Aldrig att ett upphovsrättsintrång är tillräckligt bra anledning för den här sortens lagstiftning. Man ska hela tiden komma ihåg att även oskyldiga kommer drabbas av detta. Hemförsäkringar som kan betala eventuella rättegångskostnader är klen tröst för den som drabbas felaktigt. Jag kan bara tänka mig vilken fullständig ekonomisk katastrof det skulle bli för en vanlig barnfamilj att bli utsatt för detta.

 Spärrade bankkonton, och upphovsrättsinnehavare som får göra husrannsakan och tillgång till medborgares privata kommunikation, och tvinga oskyldigt anklagade att bevisa sin oskuld – man baxnar. Allt för kulturens skull, sägs det, för skador som både KTH och Harvard konstaterat inte existerar.

 Vad svenska folket anser om upphovsrättsintrång som anledning till denna form av lagstiftning verkar vara tydlig nog enligt en undersökning beställd av TV4. Man undrar nästan om de etablerade partierna VILL få in piratpartiet i riksdagen.

 Nästa steg är IPRED2, då upphovsrättsintrång ska generera fängelsestraff, tätt följt av ACTA och Telekompaketet. Nån mer än jag som får svindel?”

Läs även:

http://swartz.typepad.com/texplorer/2008/12/ipred-att-konkurrera-mot-gratis.html

”IPRED: Att konkurrera mot gratis

 Justitieministern framstår som monumentalt obevandrad i debatten om nätsamhället och kulturens framtid och om vad som är på väg att ske. Hennes uttalanden i DN samband med IPRED-lagen är hårresande naiva: ”Vi kunde tagit lagen ännu längre, hittills har bilden av pirater i debatten varit folk med plastsvärd i något sorts lekkammar-perspektiv. Verkligheten är att de skadar människor”. Grrrr! Giv mig styrka!! Man slår sig för pannan! ”Man måste få betalt för det man skapar”, fortsätter hon. Ett uttalande som bara är varm luft om man inte preciserar det.

 ”Piraterna” skadar inte människor mer än andra strukturomvandlingar. Jag skrev en krönika i Computer Sweden om detta i veckan som gick: ”Slå inte med batongen” satt de som titel. ”Kulturen” har inga problem. Däremot kan enskilda kulturella uttrycksformer eller sätt att leverera och ta betalt för kultur ha problem. Beror det på nätet? Absolut! Har det med den svåra konkurrensen mot ”gratis” att göra. Japp! Men inte på det sätt Beatrice Ask tror.”

 

http://swartz.typepad.com/texplorer/2008/11/om-fri-ekonomi-och-ipred.html

”Om fri ekonomi och IPRED

Alltså, jag blir varm när ”medelålders herrar” som driver en sajt som heter Aktieskolan och tror på kapitalism och fri ekonomi plötsligt höjer rösten:

”Ja, jag vet: vi på Aktieskolan brukar inte lyfta våra åsikter utan rapporterar bara om ekonomiska händelser. Men det här är så allvarligt att vi går ett undantag.”

Det handlar om IPRED, jakten på fildelare och förslagen om att göra det enklare för skivbolag och andra att stämma folk som delar med sig av sina musikupplevelser till medmänniskorna. De skriver:

 ”Vi på Aktieskolan tror på att marknaden ska sätta pris. Vi tror inte på att polis och stat ska skydda för höga priser med hot om fängelse för den som inte vill betala alltför höga priser.”

BRA! Det börjar bli som med FRA-lagen där mat- och Hockey-bloggare plötsligt ursäktade sig och ringde i varningsklockorna för sina läsare. För nu kokar det i bloggosfären och på Facebook. Skivbolagen hyllar lagförslaget. Professorn säger nej.”

 

http://computersweden.idg.se/2.2683/1.197978/sla-inte-med-batongen

2008-12-04 13:45 – Computer Sweden:

 Slå inte med batongen

Av Oscar Swartz |

Sista ordet Ludditerna. Så kallades en rörelse i England i början av 1800-talet som fått rykte om sig att vara teknofob. De gjorde nattliga räder mot tillskärar-, väv- och stickmaskiner och andra nymodigheter i textilindustrin.

Ludditerna var hantverkare som ogillade att apparaterna kunde skötas av lärlingar och amatörer.

Kvaliteten på strumporna sades bli lägre och lönerna pressades. Till konsumenternas lycka förstås.

I Frankrike lär de ha kastat träskor (sabots på franska, clogs på engelska) in i varpen på väverimaskinerna. ”Sabotaget” var fött. Eller ”clogging the machinery”.

Historien upprepar sig. Nu är det kulturarbetarna som skriver upprop för att få bukt med det nya: internet. Huruvida Per ”den-som-har-flest-prylar-när-han-dör-vinner” Gessle är kulturarbetare kan man ju undra.

Han snickrade hyfsade poplåtar för 20 år sedan. Klart han vill ha intäktsströmmar långt efter döden. Att han berövar dagens kreatörer motsvarande stålar nämns inte.

I stället för textilmaskiner kom datorn. Varje unge är en hypereffektiv ersättare för en detalj i kulturindustrins produktionskedja: mångfaldigandet av digitala exemplar.

Själva framställandet av kopior tillför inte längre något värde. Sunt förnuft säger att man då inte ska kunna leva på just det.

 Musik har alltid funnits. Mozart var pianolärare och skrev på kommission. Jazzens stora var instrumentalister av guds nåde.

Under en kort historisk period kunde en viss grupp leva på att producera exemplar av musik och sälja dem i massupplaga. Musikens toppliste­period varade i 50 år.

Det är inte kulturen som är hotad av datorer och nätet. Det är ”exemplaret” som kulturell massprodukt som hotas.

Precis som de som tänkt leva gott på att massproducera digitala filer med noll i produktionskostnad och sedan ta tio kronor per fil.

Ipred-lagarnas syfte är att upprätthålla topplistekulturen genom att slänga träskor i varpen.

Äldre läsare minns 88-öresevyn med Hasse & Tage, där Valfrid Lindemans lämplighet för polisutbildning testas vid antagningsintervjun:

”En demonstrant kommer mot er med ett plakat där det står USA ut ur Vietnam. Vad gör ni då?”

 ”Då slår jag honom med batongen.”

 Andra scenarier gås igenom.

”En Jesustant?”

”Då slår jag henne med batongen!”

”Ett demontrationståg som ropar Palme och Geijer, Nixons lakejer?”

”Batongen!”

Det politiska etablissemanget har hakat upp sig på samma vis. Spåra alla med dator och slå dem med batongen. Dessutom vill man korrigera nät­generationens värderingar om kopiering genom att skicka ut broschyrer i skolorna.

 Hasse & Tage igen:

 ”Men ni har ingen batong! Ni ska försöka tala dem till rätta!”

 ”Då ropar jag: Palme och Geijer: Finfina grejer!”

 Just så! Vi kan gå en fantastisk kulturell framtid till mötes. Det gäller bara att inse att det digitala exemplaret som värdebärare är finito och att nätet är dubbelriktat.

Makten ska kunna lyssna också, inte bara ropa slagord och slå med batongen.”

 http://blog.erlandsson.info/2008/12/06/ipred-upphovsrattsindustrin-far-gora-husrannsakan-och-frysa-ditt-bankkonto/

 http://minamoderatakarameller.blogspot.com/2008/12/det-r-kompetensbrist.html

http://minamoderatakarameller.blogspot.com/2008/12/har-alla-tappat-sans-och-vett.html

 http://www.public-service.nu/ipred/adlink.html

Etiketter:

6 svar to “Hur våra politiska partier har sålt ut ALLT vad fri- och rättigheter heter!”

 1. Alliansupproret » Det nya (O)Trygga samhället Says:

  […] Hur våra politiska partier har sålt ut ALLT vad fri- och rättigheter heter! […]

 2. Sven Nilsson Says:

  Sophia Albertina
  I detta fall tycks du ha ett hål i huvudet.
  Det verkar som om det är din svanesång.
  Allt ärt snart slut för Sverige som det samhälle
  det en gång var och det höga anseende det
  en gång hade.

  Bluff med global warming. Bluff med etanol.
  Bluff med frihet och integritet.

  Vi får tacka för alla dina insatser hittills. Har med
  nöje och beundran läst din blogg genom åren.
  Jag är nu övertyygad om att du har ett hål i huvudet.
  Ett hål där där ljuset kunde ta sig in.

  Hoppas att du snart kan ha slagit in alla stängda dörrar i den
  ukna partipolitiken i Sverige.

 3. Ture Marklund Says:

  Indirekt är mitt svar orsakat av politiker

  Objektiv utbildning av barn/ungdom
  Jag måste ifrågasätta om utbildningen av barn/ungdom är objektiv eller om det är en politisk indoktrinering som är på gång, eftersom Al Gore filmen visas åtminstone på skolor i Västerbotten utan kommentar till vad som är sanning eller inte.
  Det är en skam att det som sker får förekomma, sanningen får inte undanhållas eller överlåtas till respektive skolledare att fastställa. Barn/ungdom tar intryckav det som sägs och visas, just därför måste skolan vara objektiv.
  Läs ”35 inconvenient truths”(the erorrs in Al Gores movie). Där redogörs hur engelska regeringen beslöt att alla ”secondary schools” ges möjlighet att se filmen. Någon tog filmen till ”high court” i London i oktober 2007 för granskning.
  Domstolen fann så många fel i filmen att den rekommenderade regeringen ”om filmen visades för barn/ungdom skulle man efter filmen visats redovisa för de felaktigheter den innehöll” eftersom filmen var otillbörlig indoktrinering av barn/ungdom.
  Denna upplysning sker inte i Västerbotten
  ture marklund

 4. Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden - och stollighet blev åter normalt « UD/RK Samhälls Debatt Says:

  […] blev åter normalt By sophiaalbertina Som ett komplement till mitt tidigare inlägg Hur våra politiska partier har sålt ut ALLT vad fri- och rättigheter heter!,  kommer här en intressant artikel av Dennis Töllborg. Han har  bland annat varit professor i […]

 5. Välkommen till Stasi och KGB land DAG 1 « UD/RK Samhälls Debatt Says:

  […] Se även mina tidigare inlägg bl.a.: Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden – och stollighet blev åter normalt,   Hur våra politiska partier har sålt ut ALLT vad fri- och rättigheter heter! […]

 6. Välkommen till Stasi och KGB land DAG 10 « UD/RK Samhälls Debatt Says:

  […] en fortsättning på mina inlägg Välkommen till Stasi och KGB land DAG 1,  Hur våra politiska partier har sålt ut ALLT vad fri- och rättigheter heter! […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: