It’s not Warm!

As a complement to my posts Al Gore Testifying About Global Warming During an Ice Storm  and Where is Al Gore when it is brutal cold??

Today Neil Cavuto was interviewing Dan Weiss from George Soros’ Center for American Progress. You now the guy who made billions in currency speculation and is now a big donor to various Global Warming Hysterics organizations. Interesting isn’t it.

 Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/milj%F6 rel=”tag”>miljö</a> 

varning-2

Etiketter: ,

6 svar to “It’s not Warm!”

 1. calandrella Says:

  Global uppvärmning åsamkad av mänsklig aktivitet finns. Vi kan alltså stoppa den globala uppvärmningen. Global uppvärmning kan vara ganska förödande och är definitivt negativ för mänskligheten. Om dessa tre påståenden är vetenskapen enig. (Ja, jag vet att det finns några individer – ofta folk som inte forskar på detta – som motsätter sig det som är vetenskaplig konsensus, men de flesta vetenskapliga teorier torde ha några motståndare.) Vi bör alltså göra allt – som är rimligt – som står i vår makt för att stoppa global uppvärmning.

  Naturligtvis finns möjligheten att vetenskapen har fel. Men det är väldigt osannolikt att vetenskapen har fel. Vi borde ha minskat koldioxidutsläppen även om vetenskapen hade varit oenig (något den på intet sätt är). För då skulle försiktighetsprincipen använts: Om vi gör något åt koldioxidutsläppen blir det inte katastrof. Om vi inte gör något åt det blir det mycket säkert katastrof.

  “Sådana här förändringar i klimatet är vanliga”, säger en del (några av de få forskarna som motsäger det som är vetenskaplig konsensus och ganska många debattörer som inte vill ta till sig de skrämmande fakta som vetenskapen vidhåller) och visar på bland annat en förändring på medeltiden. Mmm. På Medeltiden skedde en förändring i klimatet. Det är sant. Men den var avsevärt mycket mindre än de som sker nu. Se Al Gores film En obekväm sanning för en tabell som visar på den stora skillnaden mellan dåtidens förändring och nuvarande förändring.

  Vissa menar att ekonomin gör att vi inte alls kan bry oss om miljön, särskilt nu i lågkonjunkturen. Dåligt argument. Dels är miljön betydligt viktigare än ekonomin. Dels skadas ekonomin mycket mer av att vi vidtar åtgärder senare, eftersom åtgärderna då kommer behöva vara mycket större, än om vi vidtar åtgärder nu.

 2. Strunt Says:

  Strunt är strunt om än i gyllene-miljöhysterikers dosor.

  Calandrella får ursäkta men så mycket kvalificerat skitsnack som i ditt inlägg får man leta efter.

  Förmodligen tycker du som jag och vill provocera mig till att försvara alla de vetenskapliga bevis som finns för att de av människan påverkbara koldioxidutsläppen inte kan påverka jordens uppvärmning med 1-2 grader om 100 år. Blir det varmare kan vi inte gör något åt det. Plus grader är det väl bäst att tillägga eftersom det troligen blir minusgrader om 100 år enligt min uppfattning, som är lika mycket värd som alla de ofullständiga modeller som IPPC och skojaren Al Gore och hans barnskräckfilm åstadkommit.

  Läs allt på denna blogg käre(-a) Calandrella så kanske du kan skriva en förnuftig insändare till Sofia Albert. Förnuftigare än den du gjort och naturligtvis då mycket bättre än mitt bombastiska inlägg här. Jag är bara så innerligt trött på charlataner som du. Du är med all sannolikhet en av dem som tjänar pengar och berömmelser på miljöindustrin och hyckleriet. Liksom forskare och stater som håvar in skattepengar på bluffen.

 3. Heja FOX Says:

  Fii fan va bra.

 4. Magnus Says:

  Calandrella: “Global uppvärmning åsamkad av mänsklig aktivitet finns. Vi kan alltså stoppa den globala uppvärmningen.”

  Detta är inte ett korrekt antagande, och det bör var och en med över 80 +IQ inse. Om t ex värmen orsakad av människan finns och är av storleksordningen +-0.1 grader C men resten som inte orsakas av människan är av storleksordningen 1 grader C (det är egentligen +-4 grader C senaste årmiljonen med tanke på istider, och större amplitud över längre tid) så kan inte människan stoppa global uppvärmning.

  Jag vet dock också att din typ av totalt ointelligenta ord är vanliga bland klimathysteriker och därför lyssnas andaktsfullt på av de flesta människor som tror att — eller tror att dom måste tro att — klimatfrågan är ett verkligt problem.

  Calandrella: “Global uppvärmning kan vara ganska förödande och är definitivt negativ för mänskligheten.”

  Global uppvärmning är bara bra för mänskligheten enligt alla historiska källor! Läs vilken historiebok som helst om medeltiden eller holocena optimum och om hur växt-, djurrike samt mänskligheten gagnades av ett par grader varmare klimat.

  Calandrella: “Om dessa tre påståenden är vetenskapen enig.”

  Dina två första påståenden innebar en felaktig slutsats. Det första påståendet är oviktigt om människans påverkan är försumbart litet. Det sista är som sagt ingen historiker enig med dig om, och inte heller otaliga klimatforskare. Mike Hulme säger här att 2 grader varmare globalt klimat är bra för mänskligheten, och han tror att vi människor gör jorden varmare såsom IPCC säger:

  http://magnusorerar.blogspot.com/2008/09/tror-p-antropogen-uppvrmning-emot-kyoto.html

  Du verkar totat okunnig och I-oförmögen att ens formulera sådant som klimatforskare vet, utan hasplar bara ur dig helt ointelligenta och osammanhängande floskler som du tror låter bra.

  Calandrella: “Ja, jag vet att det finns några individer – ofta folk som inte forskar på detta – som motsätter sig det som är vetenskaplig konsensus“

  Det du har skrivit är alltså inte sammanhängande bevis för att global uppvärmning orsakad av människan är stor eller ett hot, och det är inte heller en slutledning som leder till det antagandet. Det är tvärtom helt sopiga kommentarer av en sort att man skulle kunna göra komik av det. Några individer? Det finns 34000 forskare som skrivit på Oregon-listan för att de inte anser att människan orsakar påverkan på klimatet på ett farligt sätt samt motsätter sig Kyotoprotokollet. Snart 700 forskare inom områden nära klimatforskningen har på en annan lista antecknat sig som klimatrealister. Jag vet naturvetenskapliga institutioner på universitet i Sverige (t ex geologiinstitutionen i Göteborg samt en fysikinstitution i Lund) där man anger att de flesta är klimatrealister. IPCC:s lås kallade forskning kär full av icke bevisade antaganden som faktiskt motbevisats men upprepas i rapport efter rapport. Det är bland annat förstärkningen som är ett antagande att en temperaturökning åsamkad av CO2 förstärks många gånger den ursprungliga ändringen. Istället har endast dämpningar som reaktion på temperaturpåverkan registrerats, d v s att uppvärmningen blir 1/2 eller 1/3 istället för 2 eller 3 gånger så stor. Det är f ö vad som gäller normalt i alla liknande naturliga dynamiska system i balans, och även därför är IPCC:s nu visat felaktiga antagande häpnadsväckande!

  Detta sista som jag tog upp anser såvitt jag känner till — jag är f ö inte klimatforskare, utan bara utbildad i fysik och ingenjör — tiotals ledande forskare inom klimatforskningen. Sannolikt anser minst 100-tals klimatforskare, om inte fler, detta. Professorerna samt klimatforskaren resp. biologen Hans von Storch och Dennis Bray gjorde 1996 och 2003 en opinionsundersökning bland världens klimatforskare där man 2003 fann att endast 30 procent ansåg att klimatmodeller kan visa klimatet i framtiden, och lite drygt hälften ansåg att människan mest påverkar klimatet. Se några tabeller och länk till undersökningen här:

  http://klimathot-gameover.blogspot.com/2009/01/gigantiska-belopp-p-osannolik-hypotes.html

  Glöm 99 procent, som bara är en siffra som IPCC har hittat på utan att den har någon som helst empirisk vetenskaplig grund!

  Calandrella: “men de flesta vetenskapliga teorier torde ha några motståndare.”

  Vetenskapliga hypoteser ska man inte chansa på är sanna och blir inte sanna för att man hittar på siffror om 99 procent säkerhet när det i själva verket är oerhört kraftfullt ifrågasatta hypoteser som motbevisats och där motbevisen är as sådant slag att avsaknaden av bevis för idén om en kraftig temperaturökning gör att hypotesen om den bör förkastas. Att det finns mycket politik och att det därför är många vetenskapliga organisationer som skrivit under på att hypotesen är vad man bör utgå ifrån är sant skadar i själva verket vetenskapen som därmed inte längre är öppen för falsifiering — f ö samtidigt som falsifieringen av IPCC:s antaganden senaste åren i peer reviewed forskning har varit av storleksordningen dussintals tunga rapporter per år, vilka slår sönder det centrala i hypotesens och klimatmodellernas antaganden. Politik och konsensus

  Calandrella: “Vi bör alltså göra allt – som är rimligt – som står i vår makt för att stoppa global uppvärmning.”

  Grundat på dina felaktiga slutdragningar från start kanske du kan skriva att du anser det och få dagens ointelligenta politiker att tycka att du säger något klokt, men det är bara tragiskt att något sådant absurt kan ske.

  Calandrella: “Naturligtvis finns möjligheten att vetenskapen har fel.”

  Vetenskapen är som sagt inte enig, och eftersom vetenskapen inte tycker en enhetlig sak — många anser som jag visat att människan inte styr klimatet — är dina ord “forskningen har rätt” utan innebörd. Den peer reviewed forskning som senaste året visat att havsströmmar helt styr temperaturen har t ex helt falsifierat de processer som IPCC och klimatmodellerna antar påverkar temperaturen på jorden. Detta skriver också forskarna i sina rapporter, och IPCC har t o m fått hård intern kritik av klimatforskarna som skriver IPCC:s dokument, där de obekväma sanningarna tas bort och inte överförs i sammanställningar. Detta har aldrig beskrivits i medierna, men är en verklighet.

  Calandrella: “Men det är väldigt osannolikt att vetenskapen har fel.”

  Igen utgår du från att vetenskapen bara tycker en sak. Det är minst sagt ointelligent och korkat att göra det.

  Calandrella: “Vi borde ha minskat koldioxidutsläppen även om vetenskapen hade varit oenig (något den på intet sätt är).”

  Vetenskapen är oenig, men varför borde vi minska fossilenergin om det ger fler döda och sjuka människor men inte förbättrar vårt klimat? Vårt klimat förbättras alltså om det blir ett par grader varmare, såsom för 6000-7000 år sedan, precis som klimatforskaren och professor Mike Hulme (som tror på IPCC:s hypotes) säger.

  Calandrella: “För då skulle försiktighetsprincipen använts: Om vi gör något åt koldioxidutsläppen blir det inte katastrof. Om vi inte gör något åt det blir det mycket säkert katastrof.

  Det är självklart att det inte mycket säkert blir katastrof om vi inte gör något. IPCC själva säger att skillnaden i temperatur mellan att inte göra något och att till en kostnad av flera procent av BNP minska utsläppen endast är att den temperaturökning som inträffar 2100 om vi inte skär utsläppen av den rena nyttiga gasen CO2 istället inträffar 2003 om vi skär ned detta.

  Calandrella: “’Sådana här förändringar i klimatet är vanliga‘, säger en del”

  Vilka förändringar menar du? De senaste 10, 7 eller 2 åren har temperaturnedgången(!) varit cirka 0.3 grader C. Ska detta alltså tillskrivas IPCC:s hypotes om varmare klimat?!?

  Calandrella: “[…] På Medeltiden skedde en förändring i klimatet. Det är sant. Men den var avsevärt mycket mindre än de som sker nu. Se Al Gores film En obekväm sanning för en tabell som visar på den stora skillnaden mellan dåtidens förändring och nuvarande förändring.”

  Al Gore visar bara Michael Manns gamla kurva, men den använder medelvärde i statistiken så att äldre data blir platt. Det är ett rent falsarium som National Academy of Science (NAS) och dess ordförande Wegman dömde ut efter noter, helt i enlighet med alla de punkter som kritikerna Steve McIntyre och Ross McKitrick hade. Michael Mann kan med sin metod göra kurvor av brus. Vidare den i temperatur jämna fuskgrafen på de ur alla avseenden dåliga data (trädkärnor, geografiskt begränsat område, efter värden urplockad data där det som inte bekräftade vad Man sökte få fram gömdes undan samt den på många sätt metodiskt/matematiskt felaktiga statistiska databehandlingen) hängdes vidare på GISS direktmätta data för att få chockerande visuell effekt.

  Loehles kurva tar ett större antal efter kvalitetskriterier bra proxydata och visar att temperaturen mellan 1400 och 1450 globalt föll med minst 0.6 grader, dvs med lika mycket som temperaturuppgången på 100 år enligt GISS (där GISS antas ha överdrivit uppgången genom att Urban Heat Island-effekten inte eliminerats; se video nedan, efter 3:00 särskilt [*]). Även lika stora relativt snabba temperaturuppgångar har skett.

  Loehles rekonstruktion av global temperatur:
  http://www.worldclimatereport.com/index.php/2008/02/11/a-2000-year-global-temperature-record/

  [*] http://www.youtube com/watch?v=LcsvaCPYgcI

  Calandrella: “Vissa menar att ekonomin gör att vi inte alls kan bry oss om miljön, särskilt nu i lågkonjunkturen. Dåligt argument. Dels är miljön betydligt viktigare än ekonomin. Dels skadas ekonomin mycket mer av att vi vidtar åtgärder senare, eftersom åtgärderna då kommer behöva vara mycket större, än om vi vidtar åtgärder nu.”

  Varför skulle åtgärder senare behöva bli mycket större än nu? Om åtgärder nu gör oss fattigare kan vi inte utveckla teknik lika bra i framtiden. Det är teknik som åstadkommit alla miljöförbättrande framsteg och kommer att fortsätta att göra det. Att bara kräva försakelse för försakelsens skull är religiöst, och klimathysteriker är verkligen i detta avseende religiösa.

  Ett av de största miljöförbättrande framsteg som gjorts på denna planet anser jag att bruket av fossil energi är. Den har gjort att vi med hjälp av konstgödning (samt besprutning med gifter mot skadedjur, svamp mm) inte har behövt lika mycket odlade arealer eller lika mycket belastat skogarna för att använda dess jämförelsevis mycket begränsade energi . Och har du ingen förståelse för att det kan vara bra att skaffa sig någon form av vetenskaplig säkerhet att ett problem verkligen existerar innan man alls gör något?

  Klarar vi inte ekonomin klarar vi nästan ingenting, dvs inte miljön. Klimatet kommer klart sist i amerikanens prioritetslista över ett 30-tal problem.

  http://people-press.org/report/485/economy-top-policy-priority

 5. Magnus Says:

  80 IQ menade jag (inte ”80 +IQ”).

 6. Magnus Says:

  Oj. Trodde att alla inlägg modererades och att min sista kommentar inte skulle publiceras innen det modererats, men mitt långa svar till calandrella nyss fastande nog p g a dess längd och (kanske) länkar.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: