Välkommen till Stasi och KGB land DAG 52 – IPRED och en Copyrightlagstiftning som har blivit absurd för konsumenterna

Tyvärr så gäller fortfarande denna varning dag 52 och värre blir det:

varning-2

Från och med 00:00:01 den 1 januari 2009 så lever vi i ett land med en TOTAL OFFICIELL MASSAVLYSNING a la Stasi och KGB.

Tack vare våra intälägänta politiker som har, i brott mot grundlagen, sålt ut allt vad fri- och rättigheter, och rättssäkerhet heter.

Och vansinnet fortsätter! Och verkar snarast ÖKA I TAKT! Datalagringsdirektiv, Telekompaket, ACTA, IPRED, IPRED2, FRA1 och FRA 2, Remote Searching ,  Polismetodutredningen etc.

Som ett komplement till mina inlägg  Välkommen till Stasi och KGB land DAG 41 – Kriget mot kunderna och medborgarna och Välkommen till Stasi och KGB land DAG 25 kommer här bloggen Webbhakandes utmärkta sammanfattning av alla dessa inskränkningar och idiotier för konsumenten.

Samt en ledare i Expressen plus mera om underkännandet av FRA lagen från remissinstanser.

Märkligt nog är det ju så att konsumenten, den stackare som faktiskt betalar för boken/skivan/filmen hela tiden får sina rättigheter beskurna. Det är den som betalar som är rättslös. Det är därför man inte får flytta musik man köpt från en dator till en annan. Det är därför man antagligen begår ett brott om man berättar för någon kompis vad en bok handlar om. Det är därför alla filmer man köper börjar med en femminuters anklagelse om att man nog tänkt stjäla den här filmen, och att det är absolut förbjudet att se den här filmen tillsammans med andra människor (om inte de också köper varsitt exemplar, möjligen).

Det här är ovärdigt. I ett sunt samhälle med ett fungerande regelsystem skulle idiotier av den här typen inte förekomma. I ett samhälle med fungerande rättvisa borde det inte gå att dra människor inför domstol för att man tror att man förlorat pengar som man kanske kunde ta tjänat, eventuellt.”

Se även

Hård FRA-kritik från Töllborg

Publicerad: 20 februari 2009, 12.50. Senast ändrad: 20 februari 2009, 17.30

Släng förslaget om FRA-domstolen i papperskorgen! Den är helt feltänkt, öppnar för terrorangrepp och andra hot mot Sverige och ger sämre integritet för medborgarna. Den kritiken levererar professor Dennis Töllborg i ett remissvar från Göteborgs universitet till Försvarsdepartementet.

Han underkänner helt det kontrollsystem som nu är på väg att införas. I den nya Försvarsunderrättelsedomstolen ska ”personer som saknar varje form av erfarenhet och utbildning” i underrättelsefrågor i förväg lägga fast ramarna för FRA.

Svenska domare saknar helt utbildning för att klara av en sådan roll och ta den typ av proaktiva beslut som krävs, påpekar Töllborg. ”

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2497813.svd

Förslag om FRA-domstol avvisas

Flera tunga remissinstanser sänker regeringens förslag om att inrätta en särskild FRA-domstol och riktar skarpa ord mot planerna.

Därmed får Anders Björck stöd för den kritik han i förra veckan framförde mot den nya lagen. ”

”Både Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (SIN) med förre Säpochefen Anders Eriksson som ordförande och hovrätten över Skåne och Blekinge säger i sina remissvar till Försvarsdepartementet att de inte kan tillstyrka förslaget.

Hovrättens jurister konstaterar att det regeringen föreslår inte kan betecknas som domstol och därför bör kallas för vad det är, en nämnd.

Båda myndigheterna vänder sig mot att domstolen bara ska ha en domare, som utses av regeringen, och att dennes beslut inte ska kunna överklagas. SIN undrar om förslaget egentligen är förenligt med Europakonventionen om mänskliga rättigheter.

Meningslöst att informera

Båda svaren kritiserar också frånvaron av ett allmänt ombud i domstolen. Så här skriver Hovrätten:

Ett enpartsförfarande, där beslutet inte kan överklagas, ger ett förfarande som typiskt sett inte hör till rättsskipning”.”

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article4468570.ab

Inlägget här:

http://www.webhackande.se/foerbjud-allt

Förbjud allt

20 februari, 2009 – 15:32 – lholmq42

En god vän skrev en gång ”spräng allt och ät resten!” när han var på extra dåligt humör. Ibland känner jag att han nog hade en poäng där, det vore kanske läge att riva en del saker helt och bygga nytt från grunden i stället för att försöka lappa ihop och fixa brister en bit i taget.

Det är pusslandet som gjort Windows till det rappliga elände det är i dag, och när MS försöker komma med nya förbättrade versioner är de baserade på gammal kod bearbetad i kommittéer, vilket bara ger nya spännande felkällor i stället för ny stabil kod.

Copyrightlagstiftningen är också en sån här lappverkshistoria där alla ihärdigt lobbande företagsledare har gnällt till sig egna små förändringar tills man har ett samlat verk som är oöverskådligt, obegripligt, omöjligt att respektera och orimligt att försöka leva upp till. Jag såg nyss en artikel om att text-till-tal-programvara kan bryta mot författarnas copyright. Man har nämligen inte rätt att läsa högt. Det inkräktar på de stackars talboksförlagens möjliga intäkter, och vi vet ju att de möjliga intäkterna är de bästa intäkterna, och för att skydda sådana är ordningsmakten redo att göra ungefär vad som helst.

Så vad kommer härnäst? Jag förmodar att Ask kommer att ta krafttag mot alla svin till föräldrar som hänsynslöst läser sagor för sina barn utan att ge några pengar till de svältande konstnärerna. Det kanske kan bli en skatt på att ha läslampor, som kan fördelas enligt en hemlig formel av nystartade SFAA (svenska förläggares allmänna avskumsförening) till lite olika förlag, där de mystiskt smälter bort innan några ören råkar hamna hos de verkliga författarna?

Självklart blir det också ett frihetsberövande straff på sådär fyra år för det synnerligen grova brottet mot copyrighten. Ljudboksförlagen skulle ju tjänat 160 miljarder euro i veckan om det inte var för den här piratläsningen. Talsyntes måste förbjudas, för den kan ändå inte användas till lagliga saker, och de blinda som förlitar sig på det ska rimligen betala en extra straffavgift för att de helt egenmäktigt låter bli att köpa vanliga böcker och därmed kostar bokförlagen 160 miljarder euro till i förlorade intäkter. Egentligen kan man nog spara en massa tid och ork genom att fängsla alla med någon form av kollektivanslutning. Det finns ändå ingen som faktiskt lever upp till alla krav i alla delar av den där stinkande biten lagstiftning.

Med tanke på att det finns dårar där ute som argumenterar för att elever skall tvingas förstöra sina anteckningar efter avslutade studier, så de inte kan sälja det material de själva skrivit och därmed underminera studieboksförsäljningen, så är det bara att konstatera att det copyrightsystem vi har nu är så överarbetat och så snett ur nytto-kontra-kostnadssynpunkt att det inte finns något hopp för det. Elda upp skiten, och börja om från början, och ta med konsumentens behov i den nya versionen.

Märkligt nog är det ju så att konsumenten, den stackare som faktiskt betalar för boken/skivan/filmen hela tiden får sina rättigheter beskurna. Det är den som betalar som är rättslös. Det är därför man inte får flytta musik man köpt från en dator till en annan. Det är därför man antagligen begår ett brott om man berättar för någon kompis vad en bok handlar om. Det är därför alla filmer man köper börjar med en femminuters anklagelse om att man nog tänkt stjäla den här filmen, och att det är absolut förbjudet att se den här filmen tillsammans med andra människor (om inte de också köper varsitt exemplar, möjligen).

Det här är ovärdigt. I ett sunt samhälle med ett fungerande regelsystem skulle idiotier av den här typen inte förekomma. I ett samhälle med fungerande rättvisa borde det inte gå att dra människor inför domstol för att man tror att man förlorat pengar som man kanske kunde ta tjänat, eventuellt. Rättsväsendet borde gapskratta och kasta ut den som kommer och försöker starta en process på så vingliga grunder. I stället har vi påtryckningar från lobbygrupper, en rättegång där folk av allt att döma kommer att dömas för sina åsikter och inte för sina handlingar, och en justitieminister som jag inte kan beskriva med ord. När HTML 8 spikas och det finns ett protokoll för luktöverföring kan jag göra ett försök, möjligen.

JJ hade rätt. Spräng allt och ät resten, och bygg något nytt som faktiskt fungerar på de gamla ruinerna.

Ledaren här:

http://www.expressen.se/1.1473921

Isobel Hadley-Kamptz: Våra digitala liv är hotade

”Vi vinner oavsett hur det går.”

Det sade Peter Sunde, en av de åtalade bakom The Pirate Bay, på en presskonferens förra söndagen.

I snäv mening har han förmodligen rätt. PR-effekten för The Pirate Bays varumärke är oskattbar, och fälls de blir de ikoner för generationer. Fildelningen kommer knappast att påverkas alls.

Men det finns ett annat ”vi”. Ett vi – Internet, vi – mänskligheten. Och vi riskerar att förlora det mesta. Det handlar inte enbart om rättegången.

Nyligen blev det klart att socialdemokraterna på onsdag kommer rösta för Ipred och under våren kommer regeringen både lägga fram den reviderade FRA-lagen och datalagringsdirektivet.

Med dem kommer staten att ha total information om allas digitala liv.

I pipeline i EU finns Medina-rapporten, som vill kunna stänga av människor från Internet och Ipred2, som bland annat kommer straffa anstiftan till upphovsrättsintrång med näringsförbud.

Om det betyder att Expressen får lägga ner om jag skriver om fildelningens betydelse för kulturutvecklingen är oklart. Kanske skulle det krävas att jag aktivt uppmanade till kopiering.

Vi har precis levt i ett decennium av oöverträffad frihet. Den digitala revolution som pågått och pågår får 1968 att framstå som ett bridgeparty.

Kanske är det just därför som någon som Jan Guillou viftar undan nätet och påstår att den enda sanningen är möjlig i det han kallar riktiga medier. Nu är han del i den makt som hotas och därför försöker han låtsas som om ingenting förändras.

Men nätet är en enda ständigt pågående konversation där hierarkierna i sanning brutits ned.

Det handlar om en teknisk och mänsklig utveckling där det ena sporrar det andra i oändliga feedback-loopar.

Det som gör detta möjligt är dels internets själva struktur, dels den anda av frihet och nyfikenhet som präglar nätet.

Båda dessa grundförutsättningar hotas nu.

Det TPB-rättegången egentligen handlar om är om det i sig är olagligt att länka till saker som eventuellt är olagligt.

Skall man som länkande part ha ansvar för det material som finns på andra sidan länken, och i så fall i hur många led?

Om TPB är olagligt så är själva Internet olagligt. Internet bygger på länkandet, på sammankopplandet.

Man länkar sitt arbete och sin kreativitet till andras och summan blir större än delarna.

Det är inte en miljö där tanken att varje idé bör hållas åtskild från andra, skyddad i en liten guldbur låst med upphovsrätt och patent, är särskilt stark.

I sammanhanget är det dock fullt logiskt att franska underhållningsgiganten Vivendi kräver stopp för utbyggnaden av bandbredd.

Nu får det vara nog.

Alltihop används ändå bara av pirater.

Om länken är marken så är frihetsandan luften på nätet. Och den hotas direkt av alla integritetskränkande lagar.

Redan ser vi hur människor i Tyskland med deras FRA-lag avstår från att exempelvis kontakta psykologer och själavårdare via nätet.

Man vill inte få sina svagheter dokumenterade och lagrade av staten.

Samma sak kommer så småningom gälla även diskussioner om upphovsrätt, kopiering, multipliering. Straffen är så potentiellt drakoniska att människor kommer att dra sig för att ens riskera att delta.

Det är precis vad upphovsrättsindustrin vill. Men det är förödande för samhället. Vi får ett tystnadens klimat.

Kanske lever vi vårt -68. Men -68 var också året när Richard Milhouse Nixon blev president genom att kanalisera den lille mannens hat mot dem som var bättre rustade än han för framtiden.

Historien går igen på alldeles för många sätt.

 Av Isobel Hadley-Kamptz

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/fri-+och+r%E4ttigheter rel=”tag”>fri- och rättigheter</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/yttrandefrihet rel=”tag”>yttrandefrihet</a>,<a href=”http://bloggar.se/om/fra rel=”tag”>fra</a>

Etiketter:

Ett svar to “Välkommen till Stasi och KGB land DAG 52 – IPRED och en Copyrightlagstiftning som har blivit absurd för konsumenterna”

  1. Välkommen till Stasi och KGB land DAG 109 - IPRED och en Upphovs- och Copyrightlagstiftning som har blivit absurd för konsumenterna « UD/RK Samhälls Debatt Says:

    […] Välkommen till Stasi och KGB land DAG 52 – IPRED och en Copyrightlagstiftning som har blivit absurd… […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: