Välkommen till Stasi och KGB land DAG 273 – Telekomoperatörerna går ÄNTLIGEN i svaromål

Som ett komplement till mitt tidigare inlägg: Välkommen till Stasi och KGB land DAG 269 – En Copyright/Rättighetslagstiftning som MED Politikernas HJÄLP har blivit ETT DIREKT HOT mot våra fri- och rättigheter och EN FARA för demokratin., kommer här för första gången ett samlat svar och motattack riktat till våra intälägänta politiker som lydigt och tjänstvilligt har sprungit upphovsrättens lobbyisters ärenden, från de tunga telekomoperatörerna. Och det är inte en dag förtidigt!!

Förut så har det kommit enstaka svar och motattacker. Medans merparten har tyvärr varit tysta. Vilket är märkligt med tanke på att de är de som våra politiker ålägger att ansvara för innehållet i nätet. Och att vidta alla de åtgärder som inskränker våra fri- och rättigheter samt yttrandefriheten.

En fullkomligt horribel uppgift ur alla aspekter. Som blir ÄNNU MER HORRIBEL med tanke på att den beslutas av de (dvs.politikerna) som är SATTA ATT VÄRNA DESSA FRI- OCH RÄTTIGHETER i demokratins namn.

Telekom operatörerna gör en utmärkt jämförelse med vad det innebär om Posten, Vägverket, kaféägaren etc. skulle åläggas samma ansvar.

Det är alltså detta sanslösa tillstånd som vår regering och riksdag är ansvarig för.

De kämpar AKTIVT FÖR ATT INSKRÄNKA SINA MEDBORGARES (eller snarare undersåtars) yttrandefrihet och deras fri- och rättigheter.

Och för vilka ”ädla” syften gör man denna våldtäckt på allt vad rättssäkerhet och demokrati heter?

Jo, för att tillfredsställa en mycket liten men högljudd grupp som beter sig som en maffiaorganisation med direkta hot, utpressning etc. RIKTAT MOT ENSKILDA INDIVIDER. Och numera även mot telekomoperatörerna och andra bolag.

Och ALLT detta för att rädda deras affärsmodell som har varit oförändrad sedan Hendehös tid – INGENTING; ABSOLUT INGENTING SKALL FÅ FÖRHIDRA VÅR TOTALLA KONTROLL ÖVER PRODUKTER OCH DISTRIBUTION FÖR ALLTID OCH PÅ DET SÄTT SOM VI ALLTID HAR GJORT.

Det är alltså dessa mörkermän som har bekämpat ALLT vad teknikutveckling heter sedan början av 1920 talet (se Välkommen till Stasi och KGB land DAG 110 – Nu får det vara nog! ) som skall bestämma över landet Sveriges framtid inom IT, och våra fri- och rättigheter. Där våra politiker annars så gärna ställer upp och talar varmt om hur viktigt det är med att vi leder IT utvecklingen och ligger i framkant som nation.

Som ett praktexempel på de värdiga representanter vi har i Sveriges riksdag och regering se svaret från Hans Rothenberg (M) nedan, ledamot i näringsutskottet och en av dem som röstade ja till Ipred-lagen. Och som fortsätter att ihärdigt försvara beslutet.

”Det handlar inte om att agera polis, bara om att följa de lagar som riksdagen beslutat om.”

Ehhh… jasså??  Så om lagar som antas av riksdagen bryter mot Europakonventionen, våra egna grundlagar, bryter mot vår egen rättstradition etc. etc. så spelar det tydligen ingen som helst politisk roll. Det VIKTIGA är at DE ÄR ANTAGNA. Punkt slut.

Jag kan upplysa Herr Hans Rothenberg, som liksom de flesta av vår ”företrädare” i riksdagen och regeringen HELT verkar sakna ett historiskt perspektiv. Och förståelse för fundamentala fri- och rättigheter som tillhör en verklig demokrati:

Det har antagits många lagar i olika parlament i olika länder under det senaste seklet som har inneburit förtryck, tortyr, masslakt, folkmord etc. för den egna befolkningen, eller andra.

Men ALLT DETTA SPELAR INGEN SOM HELST ROLL FÖR VÅRA VÄRDIGA ”KÄMPAR” i riksdagen. Det ”viktiga” är nämligen INTE innehållet, eller att beslutet bryter mot våra eller internationella lagar och konventioner, eller vad det får för FAKTISKA KONSEKVENSER. Nej, det viktiga för dessa potentater är att lagen är antagen i ”laga ordning” (SIC!).

När det blir sådana här ”intälägänta” argument så brukar jag ta exemplet med den Sovjetsiska författning som kom till under Stalin. På pappret en av de mest demokratiska författningar som någonsin har skrivits. Och som i sedvanlig stil antogs med att 100% av ledamöterna röstade ja.

Och vi vet ju alla (utom de i riksdagen och regeringen då förstås), vilket fruktansvärt massförtryck och terror som genomfördes mot den egna befolkningen med hjälp av denna författning. 

Men den var ju som sagt ANTAGEN I ”LAGA ORDNING” så Rothenberg et consortes oroar sig inte. Och kan med varm hand med SAMMA argument försvara dessa i ”laga ordning” antagna lagar som ledde till massmord på den egna befolkningen.

Där våra politiker istället för att inse den unika möjligheten att för första gången i mänsklighetens historia göra kunskap och information åtkomlig och lättillgänglig här och nu ÖVER HELA VÄRLDEN för ALLA “instantly”, istället gör ALLT för att begränsa denna frihet och att upprätthålla några få, stora bolags förlegade och teknik/konsument fientliga affärsmodeller.

Se där ett värdigt mål att offra alla medborgares fri- och rättigheter samt vår rättssäkerhet för!”

Se även: http://rickfalkvinge.se/2009/09/30/tva-intressanta-artiklar/

http://swartz.typepad.com/texplorer/2009/07/stockholmsprogrammet—kriminella-internetleverant%C3%B6rer.html

http://www.expressen.se/1.246926

http://swartz.typepad.com/texplorer/2009/08/black-internet—vem-finansierar-%C3%B6verklagandet.html

http://henrikalexandersson.blogspot.com/2009/09/valkomna-in-i-matchen.html

 Artikel här:

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_3584645.svd

Nätoperatörernas roll görs omöjlig

Publicerad: 30 september 2009, 04.43. Senast ändrad: 30 september 2009, 09.27

INTERNET Tänk dig att kaféägare tvingas ansvara för gästernas samtal, eller Vägverket för vad bilisterna gör på vägarna. Sådana krav ställs redan på internetoperatörerna. ­Resultatet blir strypt yttrandefrihet och ökade kostnader. Skjut inte budbäraren, skriver Ann-Marie ­Fransson, IT&Telekomföretagen, tillsammans med vd:arna för nio internetoperatörer.

Den senaste tiden har vi haft flera uppmärksammade fall i Norden, där upphovsrättsföreträdare via olika domstolar tvingat operatörer att, i det senaste fallet under hot om vite, stänga av uppkopplingen till en kund. Det är fullkomligt oacceptabelt.

Vi operatörer driver en infrastruktur. Att tillhandahålla en transportmöjlighet mellan två punkter är kärnan i verksamheten. Dessa tjänster gör att industrin, tjänstesektorn, stat, kommuner och landsting – det vill säga hela Sverige – fungerar.

Alla blir vi i allt större utsträckning beroende av internet. Detta i en omfattning som vida överstiger det beroende vi för 30 år sedan hade av Televerkets telefoner, och för tio år sedan av mobiltelefoner och personsökare. Den största skillnaden är att vi med internet kan nå alla samtidigt. Nyttoeffekten av detta är obestridlig och syns överallt i samhället. Och snart kommer också prylar, sensorer och styrinstrument att vara uppkopplade, till nytta för miljö och Sveriges konkurrensförmåga.

Dessa ökade kommunikationsmöjligheter bidrar till att frågan om operatörernas roll blir allt viktigare. Därför måste den debatteras nu, innan nya lagar och regleringar gör vår roll omöjlig.

Här är det viktigt att poängtera att det är den som använder ett transportsystem som är skyldig att se till att alla tillämpbara regler följs. Det är en självklar och allmänt accepterad rättsprincip. Varför skall inte den gälla på nätet? Kör du bil måste du ha säkerhetsbälte och en besiktigad bil. Skickar du ett paket med farligt gods måste det märkas. Var och en tar ansvar för sina egna handlingar. Som komplement till egenansvaret har staten kontrollsystem. Tullen granskar post, Polisen gör fart – och nykterhetskontroller och rättsväsendetbeslutar om hemlig teleövervakning eller hemlig teleavlyssning.

Operatörer är inte en myndighet och har inte har något myndighetsliknande ansvar. Att lagar och förordningar följer med in i den elektroniska världen är de rättsvårdande myndigheternas ansvar. Att tvinga operatörerna att ta det juridiska ansvaret för vilken trafik som är tillåten skulle medföra oöverskådliga effekter.

Ansvarskravet på operatörer kompliceras ytterligare av att kunder som hyr transportkapacitet ofta säljer den vidare. Kunden blir återförsäljare av operatörens transporttjänster. Stänger man som operatör i det läget av en kund drabbas i värsta fall tiotusentals slutkunder. Varje sådant ingrepp kan få ödesdigra konsekvenser för såväl företag som samhället i stort, och effekterna är dessutom fullständigt omöjliga att förutse.

Mest olyckligt är att vissa vill tvinga oss att granska våra kunder. Om trenden fortsätter tvingas vi se till att varje kund uppfyller hårt ställda etiska, moraliska och affärsmässiga krav, som leder till en byråkrati. Låt oss slå fast det här och nu – det är fullständigt orimligt att operatörer skall ta ansvar för att granska kunderna innan vi sluter avtal.

Allt detta ger uteslutande negativa effekter. Yttrande- och informationsfriheten undergrävs, kostnaderna för operatörerna ökar med höjda bredbandsavgifter och mindre resurser för oss att bygga ut Internetsverige som följd.

Tänk dig att Posten måste ta ansvar för att dess kunder inte skickar skadligt material, att kaféägare måste ta ansvar för gästernas samtal, eller att Vägverket skall ansvara för vad bilisterna gör på vägarna och stänga vägar där brottslingar kan tänkas fara.

”Brottsbekämpningen ska ske ur ett brett och nära medborgarperspektiv. Civilrätten ska vara enkel, tydlig och förutsebar. Människor ska känna att rättsväsendet finns nära dem och finns till för dem, att lagar och regler är rimliga och relevanta och att rättsväsendet fungerar effektivt och rättssäkert”.

Så skriver justitieminister Beatrice Ask i sin ämbetsförklaring på Regeringskansliets hemsida. Den verkligheten gäller i allt mindre utsträckning internet. Särskilt om den nuvarande politiska och regulatoriska trenden tillåts fortgå. Kräv ansvar där ansvaret ska utkrävas. Skjut inte budbäraren.

ANNE-MARIE FRANSSON förbundsdirektör, IT&Telekomföretagen inom Almega

ERIK HEILBORN vd TDC Sverige

GEORGI GANEV vd Bredbandsbolaget

JON KARLUNG vd Bahnhof

MIKAEL EK vd Svenska Stadsnätsföreningen

NICLAS PALMSTIERNA vd Tele2 Sverige

OLA NORBERG vd AllTele

ROGER SÖDERBERG vd BT Nordics

STEFAN TRAMPUS chef för Bredbandstjänster Sverige, TeliaSonera

TOMAS FRANZÉN vd Com Hem

Artikel om Telia här:

http://www.sr.se/sida/artikel.aspx?programid=1646&artikel=3128697

Ifpi missnöjt med Telia

Måndag 28 september 2009 07:07 Uppdaterad 11:52

Telia vill spara mindre information om vilka som finns i deras sladdar

Sveriges största internetoperatör Telia ska nu spara så lite uppgifter som möjligt om sina kunder på grund av Ipredlagen.

Det kan göra det svårare för polis och åklagare att jaga till exempel barnporr och ekonomisk brottslighet, men det är priset man få betala för kundernas integritet, säger Patrik Hiselius som är jurist på Telia.

Med anledning av Ipredlagen ser vi nu över rutinerna för lagringen av kundernas uppgifter säger han.

Operatörerna är kritiska mot lagen för att det är för enkelt för bland annat  film och musikbranschen att få ut uppgifterna om kunderna via domstol. Det påverkar kundernas integritet säger dem.

Ipredlagen som ska stoppa illegal fildelning av musik film och spel bland annat bygger på att kunduppgifterna måste sparas för att rättighetsinnehavarna ska kunna gå till domstol för att få ut namnen på misstänkta pirater från operatörerna

Just nu försöker Antipiratbyrån få ut namnet på en av Telias kunder via domstol med hjälp av Ipredlagen. Tingsrätten har även förbjudit Telia att radera kundens uppgifter. Därför försöker Telia nu att hitta ett sätt för att spara så lite uppgifter som möjligt så att det inte ska ske igen.

Vi tittar på att korta lagringstiderna, och ändå upprätthålla säkerhet, kvalitet och kapaciteten i nätet säger Patrik Hiselius.

Det har flera andra operatörer redan gjort.

– När det gäller integriteten så finns det krav från våra kunder att inte spara i onödan säger Georgi Ganev VD på Bredbandsbolaget.

Att operatörerna nu försöker spara så lite kunduppgifter som möjligt gör det svårare för polis och åklagare att utreda till exempel barnporrbrott tror Patrik Hiselius på Telia.

– Ju kortare tid vi spara uppgifter ju svårare blir det för rättsväsendet.

Vad tänker du om det?

– Det är inte bra, men vi lagrar utifrån våra kunders behov, det är där vår prioritet ligger säger Patrik Hiselius, jurist på Telia.

På Ifpi, som representerar musikbolagen, tycker man det är synd att operatörerna nu gör det svårare för dem att komma åt illegal fildelning.

— Jag kan tycka att det är ett oansvarligt agerande där man motverkar rättighetsinnehavarnas möjligheter att bekämpa brottslighet på nätet säger Magnus Mårtensson på Ifpi.

Flera operatörer gör alltså så här, och det får också musikbranschen att byta taktik.

– Vi anpassar oss efter det och försöker hitta vägar och bekämpar brottlisghet trots att de försöker sätta käppar i hjulet.

På vilket sätt anpassar ni er?

– Det arbete vi gör genom att samla bevisning och sammanställa det i polisanmälningar, det gör vi snabbare än vi gjorde tidigare, vi tvingas att göra det och det verkligheten vi får anpassa oss till då avslutar Magnus Mårtensson.

Lars-Peter Hielle

Artikel här:

http://www.svd.se/naringsliv/it/artikel_3586975.svd

Internetoperatörer får politikerstöd

Publicerad: 30 september 2009, 13.51. Senast ändrad: 30 september 2009, 13.57

Internetoperatörerna vill slippa ansvaret för vad deras kunder gör på nätet och oroas av utvecklingen på integritetsområdet ute i Europa. De får stöd av svenska oppositionspolitiker.

För första gången går ett flertal av de stora svenska nätoperatörer ihop och kräver idag på SvD Brännpunkt besked från regeringen om det ansvar som ålagts dem sedan Ipredlagen trädde i kraft. Upphovsrättsinnehavare har rätt att vända sig till domstol för att få ut uppgifter om vem som står bakom en viss ip-adress – en skyldighet som operatörerna opponerat sig emot sedan lagen blev känd.

Slutförhandlingarna kring det uppmärksammade telekompaketet pågår som bäst i EU just nu direktiv om allt från konsumenträttigheter till hur internet ska styras. En central fråga är möjligheten att stänga av användare från internet – ett lagförslag som redan röstats igenom i Frankrike.

I debattartikeln i dagens SvD ifrågasätter internetoperatörerna de nuvarande ansvarskraven och jämför sig med Vägverket och Posten. Man är också orolig för den utveckling som nya EU-direktiv skulle kunna innebära.

– Vi kan inte agera polis och hållas ansvarig för infrastrukturen. Lika lite som Posten ansvarar för vad som skickas i deras bilar eller Vägverket har ansvar för hur folk kör, säger Jon Karlung, vd för operatören Bahnhof.

Grundproblemet i dagsläget ligger i en konflikt med lagen om elektronisk kommunikation, LEK menar Georgi Ganev, vd för Bredbandsbolaget som tröttnat på tystnaden från regeringen.

Vi har å ena sidan skyldighet att värna våra kunders integritet och inte lagra uppgifter om dem men å andra sidan skyldighet att hjälpa polis och åklagare vid domstolsbeslut. Det går inte ihop, säger han och menar att regeringen saknar en helhetssyn.

Det behövs någon som kan se helheten, hur dessa lagar påverkar varandra. I dagsläget vet inte folk när de gör fel och när de gör rätt, det ser vi tydligt när vi tittar på de samtal vår kundtjänst tar emot.

Han vänder sig också mot de merkostnader man uppges ha.

Vi får agera som regeringens kundservice, folk ringer hit och frågar vad som gäller. Den energin ska inte vi behöva lägga ned när vi istället skulle kunna fokusera på utveckling och samarbeten kring lagliga alternativ för film och musik, säger Georgi Ganev till SvD.se.

Men det synsättet vänder sig Hans Rothenberg (M), ledamot i näringsutskottet och en av dem som röstade ja till Ipred-lagen emot.

– Företag har precis som privatpersoner rätt att se till att lagar och regler efterföljs. Det handlar inte om att agera polis, bara om att följa de lagar som riksdagen beslutat om. Han ifrågasätter också den merkostnad som bolagen beskriver att lagstiftningen genererat.

– Precis som man har skyldighet att ha en lagstadgad redovisning måste man ha resurser att göra det som krävs utifrån gällande lagstiftning.

Bredbandsoperatörerna får dock stöd från delar av oppositionen.

Vi har fått en bisarr utveckling där regeringen gått på de stora mediebolagens linje – resultatet av ett intensivt lobbyarbete, säger Lage Rahm (MP), partiets talesperson i integritetsfrågor som tycker det är fel att operatörerna tvingas lämna ut uppgifter.

– I förlängningen leder den här typen av krav till att de riktigt obehagliga personerna på nätet, till exempel pedofiler utvecklar allt mer avancerade metoder för att gömma sig. Det skadar brottsbekämpningen mer än det hjälper, säger han till SvD.se.

Även Kent Persson (V) ledamot i näringsutskottet har förståelse för operatörernas oro.

– Man kan absolut fundera på vilken påverkan diskussionen inom EU kommer att få för svensk lagstiftning – det finns många orosmoln. Regeringen är relativt passiva, jag förväntar mig en rapport om läget efter det att Ipred infördes men det har hittills varit tyst.

SvD.se har sökt justitieminister Beatrice Ask (M).

Alexandra Hernadi

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/fri-+och+r%E4ttigheter” rel=”tag”>fri- och rättigheter</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/yttrandefrihet” rel=”tag”>yttrandefrihet</a>,<a href=”http://bloggar.se/om/fra” rel=”tag”>fra</a>

varning-2

Annonser

Etiketter:

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: