Välkommen till Stasi och KGB land DAG 275 – Alliansens lokala partifolk är emot FRA lagen

Tre ledare från några landsortstidningar som på olika sätt belyser motståndet mot FRA lagen.

Det ”märkliga” är ju att ALLA verkar ha fattat vad FRA lagen egentligen går ut på och vilket hot den är mot våra fri- och rättigheter och yttrandefriheten. Och detta inkluderar de lokala partiorganisationerna till alliansen.

Men INTE ”våra” intälägänta ledamöter i riksdagen och regeringen. Som OFÖRTRUTET, OCH I ÖKANDE TAKT,  BLINT RUSAR IN I ETT TOTALT ÖVERVAKAT SAMHÄLLE. Där ALLT ”medborgarna” gör registreras, analyseras och lagras för framtida ”behov”.

Gratulerar ”kära” ledamöter i Sveriges riksdag och ”ärade” regeringsföreträdare – Ni har infört ett totalt övervakningssamhälle som bara var en våt dröm för KGB och STASI.

Om 11 ½ månad så är det val.

Ledaren i Södermanlands Nyheter här:

http://www.sn.se/asikter/ledare/1.493407

Publicerad 1 oktober 2009

Regeringen bör lägga öronen mot marken

Yngre män och äldre kvinnor. Där har ni de mest skeptiska befolkningsgrupperna mot statlig övervakning. I en ny undersökning från Göteborgs universitet visar statsvetarna Ulf Bjereld och Henrik Oscarsson att den svenska väljarkåren blivit sunt avvaktande till våra övervakningslagar.

Fjolårets uppmärksammade FRA-debatt har gett resultat i form av en ökad skepsis mot post- och paketöppning, telefonavlyssning och signalspaning i kabelnätet. Rädslan för att bli registrerad och kontrollerad är nästan lika påtaglig som rädslan att utsättas för ett brott.

”Det blåser frihetliga vindar över Sverige”, konstaterar Bjereld och Oscarsson (DN 30/9). Frihetsvindarna är välkomna. Vi är många som tröttnat på att få våra personliga köp- eller resvanor kartlagda. När till och med mäklarkontoren registrerar livsstilar för att ta reda på vem som bor var har kartläggningen gått för långt.

Självklart. Det är skillnad på statlig och privat kartläggning. Staten bör få långtgående befogenheter i arbetet med att bekämpa terrorism och organiserad brottslighet. Samtidigt får hoten inte överdrivas för att få igenom till exempel signalspaning. I fallet med FRA-lagen befinner sig regeringen på ett sluttande plan.

Om Alliansen misslyckas med att bli omvald kommer en stor del av förklaringen stavas FRA. Forskningen vid Göteborgs universitet visar att regeringen missbedömt väljarkåren. I sin iver att vara regeringsdugliga tolkade Allianspartierna till en början FRA-debatten som en form av elitfråga. Inget kunde vara mer fel.

Nu sitter regeringen fast i skyttegravarna. Om mindre än två veckor förväntas riksdagen rösta igenom den reviderade FRA-lagen. Även om reglerna för tillstånd och sökord har skärpts innebär riksdagens beslut att en massavlyssning av svensk internettrafik kan ske innan årets slut.

Regeringens hållning går inte bara stick i stäv med flera liberala riksdagsledamöters samveten, utan också med den rådande trenden i valmanskåren. Alliansen står därmed inför ett integritetspolitiskt självmord, vilket oppositionen inte varit sen att utnyttja.

Överenskommelsen att riva upp FRA-lagen är en av få politiska uppgörelser som oppositionen lyckats fatta.

Det går att beskylla Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet för mycket. Men när det gäller integritetspolitiken har oppositionen valt att lägga öronen mot marken.

Det borde regeringen också göra.

Lars Pettersson

Ledaren i Motala&Vadstena Tidning här:

http://mvt.se/asikter/ledare/1.580268

Publicerad 1 oktober 2009 Uppdaterad 1 oktober 2009

Sätt värde på integriteten

Håller vänstern på att rycka åt sig initiativet i frihetsfrågorna? Statsvetarna Ulf Bjereld och Henrik Oscarsson ställer den frågan efter att ha sett några tecken som kan tyda på det i data från institutet samhälle, opinion och massmedia (SOM) i Göteborg.

Det är bland de tre oppositionspartiernas sympatisörer som flest är negativa till statliga tvångsmedel gentemot medborgarna. Väljarströmmarna vänster­ifrån till Piratpartiet i sommarens EU-val visar på samma tendens, enligt de båda forskarna.

Steget därifrån till att börja se oppositionspartierna som en hemvist för idéer om personlig integritet och skydd från statliga tvångsmedel är dock väldigt långt, möjligen Miljöpartiet undantaget. Skulle Lars Ohly vara frihetens ideologiske banerförare?

Socialdemokraterna har i handling visat att inte heller de har särskilt stor trovärdighet i frågor om integritet på internet eller om individens frihet i förhållande till staten i stort.

Innan alliansen vann regeringsmakten 2006 var Bodströmsamhället påtagligt, en synonym för storebror ser dig, syftande på dåvarande justitieminister Thomas Bodströms (S) villighet att sätta den personliga integriteten på undantag i brottsbekämpande syfte. Mona Sahlin må tala hur mycket hon vill om Socialdemokraterna som en frihetsrörelse, men så länge orden saknar bäring på politiken är de inte något värda.

En tolkning som ligger nära till hands för att förklara varför oppositionens sympatisörer sticker ut i SOM-mätningarna är att de är kritiska mot regeringen i allmänhet och att det sammanfaller med att regeringen nu bär ansvaret för en politik som lämnar en hel del övrigt att önska i fråga om den personliga integriteten.

Nej, alliansregeringen har faktiskt inte så värst mycket att yvas över, vilket FRA-debatten och Ipred-lagen är de tydligaste om än inte enda exemplen på. Övervakning och kontroll har alltför ofta drivits på i förslag som naggat den personliga integriteten i kanten. Inte minst Folkpartiet borde vara en mer pålitlig liberal vakthund i de här frågorna.

Det är glädjande att opinionen i stort mot statliga tvångsmedel gentemot medborgare blir starkare, vilket är den viktigaste trenden som SOM-uppgifterna visar. Tillsammans med framgångarna för Piratpartiet i EU-valet blir det förhoppningsvis en väckarklocka för allianspartierna om att integritetsfrågorna behöver tas på större allvar.

För det är trots allt i den nuvarande regeringen som det borde finnas störst engagemang för personlig frihet och alla medborgares rätt att slippa bli övervakade av staten.

Det viktigaste steget för att komma dithän är att sluta upp med att i tid och otid göra en konstlad uppdelning mellan internet och samhället i stort. Nätet är här för att stanna och är en del av samhället.

Norra Skåne

http://www.nsk.se/article/20091001/OPINION/709309826/1163/

SPORTEN_NYHEDER/*/SIGNERAT/ny-fra-strid-vantar

Ny FRA-strid väntar

2009-10-01 01:00

Kampen kring den omstridda FRA-lagen är ännu inte över. Den första december är det tänkt att kablarna ska kopplas in till Försvarets Radiosanstalt som då får tillgång till all internettrafik i Sverige.

Innan dess ska riksdagen hinna behandla den proposition som nu lagts för att begränsa FRA:s befogenheter. Spaningen ska endast få ske för ett fåtal specificerade ändamål, det ska inte få ske då mottagare och sändare båda sitter i Sverige och domstolstillstånd måste sökas både för de sökord man vill använda och för de trafikstråk man ämnar undersöka.

Denna ”nya” FRA-lag är snäppet bättre än den gamla, men ändrar i praktiken väldigt lite. Många av tilläggen är snömos som inte leder till några egentliga begränsningar. Begreppet trafikstråk exempelvis motsvarar i praktiken trafiken för motsvarande 800 000 till 1,6 miljoner hushåll. All Sveriges internettrafik kan delas upp i runt sju till fjorton trafikstråk. Med största sannolikhet får FRA tillgång till samtliga. Därmed blir det ingen begränsning allas.

Oppositionen låtsas vara motståndare till lagen, men verkar dock ha fått kalla kårar i skarpt läge. Den motion som lagts i samband med propositionen innehåller flertalet förändringar jämfört med den motion som man tidigare lagt. Bland annat föreslår de inte längre att lagen upphävs utan uppdrar endast åt regeringen att se över hur detta kan ske. Det innebär med stor sannolikhet att kablarna kan kopplas in den första december innan en sådan översyn skett. Dessutom har man strukit all kritik mot att begreppet trafikstråk är så brett att övervakning av all internettrafik möjliggörs.

Det är små förändringar i ett politiskt fulspel. Socialdemokraterna har aldrig varit några helhjärtade motståndare. I regeringsställning var man redo att rösta igenom FRA-lagen som den var. När man däremot hamnade i opposition satte man plötsligt upp femton krav för att kunna ge sitt stöd, krav som med råge uppfylldes av de förändringar som alliansen sedermera lade till när man röstade igenom lagen 2008. Trots det vägrade S att godta det nya lagförslaget.

Att Socialdemokraternas motstånd mer bygger på politisk strategi än övertygelse borde det inte råda någon tvekan om. Därför kommer det bli svårt att få till en genomgående förändring av FRA-lagen även om flertalet borgerliga riksdagsledamöter ställer sig redo att trotsa partilinjen. Ska man stoppa det övervakningsmaskineri som heter FRA krävs det att alliansen tar till sig av den kritik man fått. Någon konstruktiv draghjälp från oppositionen är inte att vänta.

Erik Hultgren, medarbetare på Centerpressens nyhetsbyrå.

Se även om centern:

http://mikaelelmlund.wordpress.com/2009/10/02/ar-centerpartiet-ett-liberalt-parti-egentligen/

Är Centerpartiet ett liberalt parti, egentligen?

Kan ett parti gå emot den värdegrund på vilken dess kärntruppers support och engagemang vilar? Svaret är självklart nej, skulle miljöpartiet kunna gå med på svenska kolkraftverk, Socialdemokratin på att strypa facklig verksamhet? Nej, Nej, inte under några omständigheter skulle detta vara möjligt eftersom det skulle vara politiskt självmord och ifrågasätta i grunden partiets relevans som opinionsbildare och samlande kraft för sina medlemmar.

Skulle Centerpartiet kunna gå med på allmän avlyssning av befolkningen under devisen, ”staten är alltid god”? Nej säger jag, Ja säger Annie Johansson, men är det jag eller Annie som är representativ för den folkrörelse som utgör Centerpartiet, är vi liberaler kanske bara en högljud minioritet? Är det kanske som Staffan danielsson verkar tycka att dieselpriset är relevantare än akademiska diskussioner om frihet och mänskliga rättigheter?

Har vi liberaler gått vilse när vi anammade Centerpartiet som en frihetlig platform? För mig och många andra Centerpartister är det paradigmskifte som FRA lagen innebär när det gäller rätten tilll privatliv och brevhemligheten inte ens förhandlingsbart, utom möjligen i en nationell krissituation av ett slag vi som nation i modern tid lyckligtvis inte behövt hantera.

Är det jag eller Centerpartiet som hamnat i fel klubb? Vilken liberal kan förhandla om synen på individens okränkbarhet mot eftergifter inom t.ex närings eller regionalpolitik, eller vilket annat sakområde som helst? Hur kan man tala om svåra avvägningar om man anser sig ha en frihetlig grundsyn.

Frågan bli hela tiden den samma, är Centerpartiet ett liberalt parti och är vår frihetliga platform något annat än ett utryck för en minoritets strävan, en minoritet som 2006 kanske köpte grisen i säcken?

Det är en mycket relevant fråga inför valrörelsen 2010.

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/fri-+och+r%E4ttigheter” rel=”tag”>fri- och rättigheter</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/yttrandefrihet” rel=”tag”>yttrandefrihet</a>,<a href=”http://bloggar.se/om/fra” rel=”tag”>fra</a>

varning-2

Etiketter: ,

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: