Välkommen till Stasi och KGB land DAG 280 – Är våra riksdagspolitiker hjärndöda?

Eller älskar de verkligen TOTAL Övervakning OCH STÄNDIG MASSAVLYSNING av HELA SVENSKA FOLKET – INKLUSIVE DEM SJÄLVA???

Det är en av de många aspekter jag har så svårt att förstå – Är våra riksdagspolitiker så TOTALT och enfaldigt naiva *******(fyll i tomrummet). Eller är det ännu värre – De förstår inte ens att de inte förstår?? 

Så för dessa riksdagsledamöter samt regeringen skall jag berätta den sedelärande historien om J. Edgar Hoover (chef för FBI från 1924 till 1972).

Nu var han ju INTE chef för FBI så extremt länge p.g.a. sin skicklighet eller ledaregenskaper, (han var däremot utomordentligt skicklig på att ge sig själv bra PR och att ta åt sig äran i de fall FBI lyckades).

Däremot så var han utomordentligt skicklig på att använda FBI: s resurser till att samla material om ALLA makthavare, eller kommande makthavare, i regeringen eller kongressen.

Klanen Kennedy försökte, och misslyckades totalt, med att avlägsna honom från sin tjänst.

Så här sa Lynden B. Johnson (President 1963-69) när en medarbetare frågade honom om varför han behöll Hoover:

”Better to have him inside the tent pissing out, than outside pissing in.”

Så, så kan de gå när man ger en person, eller organisation, total kontroll och tillgång till allt data. Och tänk OM Hoover hade haft tillgång till allt det regeringen nu har beslutat om.

Tänkte inte på det” som en känd TV figur (Peter Dalle) brukade säga till tjänstemannen (Claes Månsson) på patent och registreringsverket.

För att inte tala om vilket “mums” detta material är för utländska underrättelseorganisationer. Att användas vid framtida ”förhandlingar” med Sverige.

Så på det temat kommer här lite blandat kompott om FRA lagen,  hemlig avlyssning , tsunamibanden och Lissabonfördraget. Som alla går tillbaks till denna fundamentala frågeställning som berör kärnan i om Sverige numera verkligen kan kallas en demokrati..

Vi börjar med DN:s ledare om hemlig avlyssning och HUR LITE MAN VET OM DESS EFFEKTIVITET.

Notera vad som sägs om vad som krävs för hemlig avlyssning:

”För att en domstol ska ge polisen tillstånd att i hemlighet avlyssna en persons telefon- och datortrafik krävs att man kan anta att den misstänkte döms till minst 2 års fängelse för brottet.”

Det rör sig alltså om grova brott där straffet måste vara MINST 2 år.

Men för att avlyssna HELA SVENSKA FOLKET som nu kommer att ske med FRA lagen så ”krävs” INGENTING. Inte ens en futtig brottmisstanke där straffet bara är dagsböter.

NIX, nada, niente, nothing…   Man ”BARA” KAN göra det för att politikerna vill!

Sedan tillkommer datalagringsdirektivet m.m. som gör att ”myndigheterna” kan följa din mobiltelefon överallt, se var du befinner dig och vid vilken tid, vilka du ringer eller SMS: r etc. etc.

Alltså TOTAL ÖVERVAKNING OCH REGISTREING av svenska folket.

Där dessa uppgifter dessutom sparas i en mängs olika register och där data från dessa register delges till ”olika intressenter”, både inom och utom landets gränser.

Tack för det Sveriges riksdag och regeringen! Det känns väldigt ”tryggt”.

Notera OCKSÅ den låga effektiviteten.  Och då skall man komma ihåg att i det här fallet så är det DIREKTA insatser mot kända kriminella.

Och vad tror ni blir ”effektiviteten” om man Ständigt avlyssnar ALLA?

Ja, det svaret kan till och med en 5 åring räkna ut. Men inte våra intälägänta riksdagspolitiker och regeringen.

Se bl.a. mina inlägg:

CIA och Bruce Schneier – Varför FRA lagen INTE KOMMER ATT FUNGERA!

Välkommen till Stasi och KGB land – 13!

Välkommen till Stasi och KGB land – 44!

Välkommen till Stasi och KGB land – 46!

Välkommen till Stasi och KGB land DAG 47 – Björck avgår i protest mot FRA lagen

”Hemlig övervakning är ett allvarligt intrång i människors liv. Det kan bara motiveras om det är ett effektivt medel mot mycket allvarliga brott. Och det återstår att bevisa.”

Och vad är då TOTAL OCH STÄNDIG ÖVERVAKNING AV HELA SVENSKA FOLKET????

Ehhh.. Hallå är det någon där???

För första gången på mycket länge så håller vi medborgare varje enskild riksdagsledamot ansvarig för sitt röstande. Det går inte att fegt krypa bakom partiet och partipiskan för att urskulda sitt eget ställningstagande. Varje ledamot är ansvarig gentemot det svenska folket för sitt eget ställningstagande. Det går inte att svika fundamentala demokratiska principer och sedan skylla på partiorder.

Nürnbergrättegången fastslog en gång för alla att ”lyda order” är ingen som helst ursäkt för att genomföra en rättsvidrig och brottslig handling. Ansvaret vilar helt och hållet på den person som väljer att genomför orden. Det finns nämligen alltid ett val. Du kan alltid välja att INTE genomföra en orättfärdig order även om det blir kännbart för dig som individ. Det enda som krävs är nämligen lite civilkurage. Och i Sveriges riksdag så saknas det helt och hållet med några få undantag.

Som sagt – Det är ”värdiga” representanter vi har i riksdag och regering!

Och det blir ÄNNU värre om man lägger till försvarsaspekten. I Sverige skall alltså hela svenska folket massavlyssnas p.g.a. obestämda och odefinierade ”yttre” hot.

Och det hela blir ju ytterligare patetiskt och tragiskt med tanke på att det är samma regering (plus föregående) SOM TOTALT HAR MONTERAT NER VÅRT FÖRSVAR OCH FÖRMÅGAN ATT VÄRNA VÅRT TERRITORIUM.

Se mina inlägg: https://uddebatt.wordpress.com/category/forsvar/

Vi skall alltså massavlyssnas för att skydda oss mot ”yttre” hot SAMTIDIGT SOM VI INTE KAN FÖRSVARA VÅRT TERRITORIUM!

Och för detta skådespel så offrar våra intälägänta politiker svenska folkets integritet och rättssäkerhet!

Så här skrev jag i mitt inlägg: https://uddebatt.wordpress.com/2009/01/01/valkommen-till-stasi-och-kgb-land-dag-1/  och det gäller tyvärr ÄNNU MERA NU.

”Tack vare våra intälägänta politiker som har, i brott mot grundlagen, sålt ut allt vad fri- och rättigheter, och rättssäkerhet heter.

OCH DE FATTAR FORTFARANDE INTE VAD DE STÄLLT TILL MED!

OCH DE VÄGRAR ATT TA NÅGOT SOM HELST ANSVAR FÖR NÅGONTING!

OCH DE VÄGRAR ATT DEBATTERA ELLER FÖRKLARA VARFÖR!

Politikerna har med ”vett och vilja” förklarat krig mot sin egen befolkning genom att klassificera den vanlige svenske medborgaren som ”opålitlig” och ”potentiell brottsling”!

Där vi bara kan ”bevisa” vår oskuld genom att ”snällt” finna oss i en total MASSÖVERVAKNING och MASSAVLYSSNING.

Vi, det svenska folket, måste alltså först ”bevisa” att vi är ”oskyldiga” och ”värdiga” medborgare innan vi finner ”nåd” hos de höga herrarna och damerna.

En total pervertering av den rättsordning som gällt de senaste århundradena – Dvs. att du är OSKYLDIG TILLS NÅGOT ANNAT ÄR BEVISAT BORTOM ALLA RIMLIGA TVIVEL!

Och som en lök på laxen så är det vi, hederliga svenska skattebetalare, som TVINGAS BETALA FÖR VÅR EGEN ÖVERVAKNING OCH KRÄNKNINGEN AV VÅRA FRI- OCH RÄTTIGHETER!

Våra politiker har i och med detta, (dvs. Datalagringsdirektiv, Telekompaket, ACTA, IPRED, IPRED2, FRA1 och FRA 2), ENSIDIGT sagt upp det underförstådda ömsesidiga samhällskontrakt som finns mellan medborgaren och staten.

Dvs. medborgaren avstår från vissa saker mot att staten i gengäld garantera vissa FUNDAMENTALA saker. Såsom fri- och rättigheter och en fungerande rättsordning som syftar till att ge ett skydd för de FUNDAMENTALA DEMOKRATISKA PRINCIPER som ett fritt och demokratiskt samhälle behöver för att bestå.

Det hela bygger just på att det är ömsesidigt – vi avstår frivilligt från vissa saker för att i gengäld garanteras ett skydd från staten vad det gäller våra fundamentala fri och rättigheter. Samt en fungerande rättsordning.

Nu har våra intälägänta politiker sagt upp detta samhällskontrakt! Och totalt ”ryckt undan mattan” för ett demokratiskt samhälle.

Och de är inte ens medvetna om det!

Än mindre verkar de förstå konsekvenserna av detta beslut.

Det betyder också att vi, vanliga svenska medborgare inte längre är bundna av detta samhällskontrakt som våra politiker så total och ensidigt har sagt upp.

VAD VI VERKLIGEN BEHÖVER I DETTA LAND ÄR ETT SKYDD FRÅN ALLA POLITIKER OCH POLITISKA PARTIER SOM HAR ÖVERGETT SINA PARTIPROGRAM OCH SINA IDEOLOGIER!

Och där det bara är en sak som gäller – MAKTEN och MAKTENS BERUSNING!

Och lägg märke till att detta har ingenting med politisk ”färg” eller parti att göra.

Vad det handlar om är försvaret av fundamentala fri- och rättigheter och rättstraditioner.

Och en ”demokrati” värd namnet.”

Ledaren i DN här:

http://www.dn.se/opinion/huvudledare/avlyssning-utan-koll-1.967079

Elektronisk övervakning

Avlyssning utan koll

Publicerat 2009-10-05 00:05

Varje år utsätts allt fler svenskar för hemlig avlyssning. Hur många av dem som döms till straff över två år har ingen tagit reda på. Det är hög tid att undersöka.

För att en domstol ska ge polisen tillstånd att i hemlighet avlyssna en persons telefon- och datortrafik krävs att man kan anta att den misstänkte döms till minst 2 års fängelse för brottet. Då får polisen lyssna och läsa inte bara på de telefonnummer den misstänkte själv har, utan också sådana man vet att han ringer upp.

Samma regler gäller för hemlig kameraövervakning. I båda fallen gäller att de integritetskränkande åtgärderna måste vara av ”synnerlig vikt” för att föra en förundersökning vidare.

För tillstånd för hemlig teleövervakning är kravet att en dom slutar på minst sex månaders fängelse. Då får polisen kontrollera vilka nummer som haft kontakt med varandra när och var, men inte ta del av innehållet. Här kan det handla om barnpornografibrott.

I fjol fick polisen att avlyssna 990 personer, ytterligare 465 fick sin teletrafik övervakad, 77 personer följdes med hemlig kamera. Domstolarna sa bara nej till 8 ansökningar.

Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten, som tillsammans rapporterar om teleavlyssning till regeringen varje år, förklarar det ringa antalet avslag med att ansökningarna är väl underbyggda – och det på grund av att åtgärden är ”resurskrävande och integritetskränkande”. En annan möjlighet är förstås att domstolarna inte tycker det hela är så mycket att bråka om.

Användningen av hemlig övervakning av olika slag har ökat i rask takt. För tjugo år sedan avlyssnades 218 personer, varav 203 för narkotikabrott. För tio år sedan var det 312 personer, där 251 misstänktes för grova drogbrott. I fjol var siffrorna 990 respektive 600. Då var alltså antalet avlyssnade i utredningar om mord, våld och rån och andra grova brott nästan lika stort som det totala antalet för tio år sedan.

Denna utveckling har skett samtidigt som polisen varje år klagat över resursbrist och samtidigt som polisen hävdar att åtgärderna är mycket resurskrävande.

Då vill det till att de ger effekt. Men om de gör det vet ingen. För det har ingen ens försökt undersöka på något vettigt vis, trots att vi genom åren haft fler statliga utredningar om hemliga tvångsåtgärder. I årets rapport från polisen och Åklagarmyndigheten är måttet på effektivitet att avlyssningen lett till att den misstänkte utsatts för ytterligare tvångsåtgärder, som anhållande eller husrannsakan. Det har skett i hälften av fallen.

Dessutom har 75 personer som talat med de avlyssnade i sin tur blivit misstänkta för brott.

De två myndigheterna är inte nöjda med effektivtetsmätningen, resonerar om att antalet misstänkta som avförts från utredningen (det vill säga avlyssnats i ogjort väder) också bör räknas.

Ett givet räknesätt är att följa upp hur många av de avlyssnade som verkligen döms till mer än två års fängelse, vilket är grunden för att tillåta hemlig tjuvlyssning- och -läsning. Men det har aldrig använts.

Av redovisningen för år 2007 framgår att 137 förundersökningar där hemlig avlyssning använts lett till ett eller flera åtal med fällande dom. Inget sägs om längden på straffen. Detta ska sättas i relation till att 966 tillstånd gavs för ändamålet. Andelen dömda är alltså ringa. Men effektiviteten kan vara sämre än så – att polisen lyssnat behöver ju inte betyda att den bevisningen var avgörande för utgången i målet.

Hemlig övervakning är ett allvarligt intrång i människors liv. Det kan bara motiveras om det är ett effektivt medel mot mycket allvarliga brott. Och det återstår att bevisa. Det är dags för justitiedepartementet att göra en grundlig undersökning.

DN

Och vad det gäller Lissabonfördraget så kan man NU Öppet och officiellt göra det man har gjort hela tiden i skymundan. Där EU i det tysta mycket medvetet har jobbat med att införa alla dessa ändringar enligt Lissabonfördraget. Som alltså INTE skulle kunna införas om något land sa NEJ. Eller förens ALLA stater hade skrivit under och ratificerat föredraget.  Allt enligt fördraget och vad ALLA regerings chefer sa vid undertecknandet.

Se mina inlägg om EU och Lissabon fördraget:

EU – The aim of this treaty is to be unreadable and unclear AND it can not be understood by ordinary citizens

EU – The inner game and the Corruption that Cost £684 931,5 per hour EVERY hour EVERY day EVERY year. And is increasing.

Artikel i SVD här:

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3610705.svd

”Den svenska regeringen anser dock att kommissionens skrivningar är ”väl försiktiga”, enligt uppgifter till SvD.se. Kommissionen utgick från att Nice-fördraget gäller och därmed krävs enhällighet i beslut inom det rättsliga området.

Men med Irlands ja till Lissabonfördraget och ett förväntat godkännande från både Polen och Tjeckien öppnas möjligheten upp för att gå längre. Den vetorätt som medlemsländerna har inom det rättsliga området idag tas bort om Lissabonfördraget införs och det krävs då enbart kvalificerad majoritet.

– Under förutsättningar att Stockholmsprogrammet ska fungera i en Lissabon-miljö så kommer det att ske en viss ambitionshöjning jämfört med kommissionens meddelande. Men exakt hur är svårt att säga eftersom det fortfarande pågår samtal och förhandlingar med medlemsländerna, säger Anders Hall, stabschef åt Beatrice Ask, till SvD.se.”

Och till sist hur regeringen vränger och förvränger sekretesslagen för att skydda makten. En lag och dess tillämpningar som jag är väl förtrogen med. Och gör PRECIS TVÄRTOM när det gäller våra trafikdata.

Eller som Peter Kadhammar så bra sammanfattar det:

”Bortom skrytet och självgodheten är Sverige ett litet slutet land där eliterna skyddar varandra. ”

Kolumnen i Aftonbladet här:

http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/peterkadhammar/article5916273.ab

Publicerad: 2009-10-07:

Reinfeldt, låt oss se tsunamibanden

Så fort våra älskade ­ledare – socialdemokrater eller moderater – ska beskriva Sverige skryter de om den svenska öppenheten.

Sverige är världens öppnaste land.

Nu vill justitieminister Beatrice Ask och statsminister Fredrik Reinfeldt hemligstämpla magnetbanden som visar datatrafiken i regeringskansliet efter tsunamin i Thailand 2004.

Banden ska vara hemliga i 70 år. Så var det med den öppenheten.

Sverige är världens öppnaste land länge öppenheten inte besvärar regeringen eller dess myndigheter. Om öppenheten kan medföra generande avslöjanden är den samhällsfarlig och då tar man fram hemligstämpeln.

Socialdemokraterna ville också sekretessbelägga tsunamibanden vilket inte är så konstigt. Regeringen Persson gjorde ju bort sig å det grövsta när den sattes på prov i en kris där hundratals svenskar omkom.

Hur ska man förklara att Reinfeldt vill göra samma sak?

Varningen att utomstående kan kartlägga regeringskansliets arbete med hjälp av magnetbanden är ett försök att vända vitt till svart: Ja, det är för att kunna kartlägga regeringskansliets arbete som vi vill se banden. Eller rättare sagt, för att kunna granska regeringskansliets icke-arbete, dess passivitet, usla organisation och möjligen högt uppsatta individers skandalösa inkompetens.

Jämför regeringens ynkliga hantering av tsunamibanden med en verklig storkris.

Under Watergateskandalen, som tvingade den amerikanske presidenten Nixon att avgå, avslöjades att han låtit spela in sina samtal med medarbetare. Richard Nixon ville bevara sina ord för eftervärlden.

När det kom till en utredning om kriminalitet ville han inte lämna ut banden, men kongressen tvingade honom: tusentals timmar av samtal som ger en intim inblick i Nixons sätt att styra USA.

Fredrik Reinfeldt – liksom regeringen Persson – vill hemligstämpla tsunamibanden i 70 år. 70 år!

Först när de saknar all betydelse, när de är en fotnot i vår politiska historia, ska allmänheten få veta vad de innehåller.

Bortom skrytet och självgodheten är Sverige ett litet slutet land där eliterna skyddar varandra.

Peter Kadhammar

Sanna Raymans kommentar i SVD ledarblogg här:

http://blogg.svd.se/ledarbloggen?id=15941

Med hänsyn tagen till regeringens bekvämlighet

Jag läser. Jag fattar inte. Jag ringer upp Beatrice Asks pressekreterare, Martin Valfridsson. För en stund tror jag att jag fattar. Så läser jag lite till och dimper ner i nollkoll-tillståndet igen. Ringer tillbaka. Lägger på, fortfarande osäker på om jag förstår. Är inte ens säker på att regeringen själv gör det

De så kallade tsunamibandens existens, som avslöjades av SvD, är en anomali. Hade vardagen trampat på som vanligt i Rosenbad den där vintern 2004/2005 hade de varit puts väck för längesen. Men nu blev det inte så. I stället plockade någon undan banden och gömde dem i ett skåp. Besvärligt, visst, men så kan det gå. Och nu som då kan man inte frigöra sig från tanken att den som gjorde detta, gjorde det av en anledning. 

Såväl den förra som den nuvarande regeringen har intresserat sig för att oskadliggöra banden. Den parlamentariska e-offentlighetskommittén har sett över frågan och vinnlägger sig om att se till så att besvär av den här arten inte ska återkomma i framtiden. Tricket blir att tryckfrihetsförordningen får ett tillägg: 

”Handling som förvaras hos en myndighet endast som ett led i teknisk bearbetning eller teknisk lagring för annans räkning anses inte som allmän handling hos den myndigheten. En säkerhetskopia anses inte som allmän handling.”

”…särskilt inte en säkerhetskopia som någon lömsk person gömt i ett mörkt rum i Rosenbad”, frestas man tillägga. Det hade också varit kontentan om enbart kommitténs uppfattning hade fått råda. Riktigt så övertydligt väljer inte regeringen att hantera saken. Tsunamibanden finns, alltså kan de vara allmän handling. Således föräras de en helt egen specialbestämmelse i sekretesslagen: 

”Sekretess gäller för uppgift i kopior som i säkerhetssyfte har genererats i regeringskansliets datasystem och som har bevarats med anledning av naturkatastrofen i Asien år 2004, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan fara för att Regeringskansliets verksamhet skadas.”

Regeringen har förstås rätt i att en säkerhetskopia kan vara allmän handling. Tsunamibanden är ju rätt och slätt trafikdata från en given period och innehåller följaktligen både information som är allmän/offentlig och information som inte är det. 

Valfridsson förklarar att tsunamibanden egentligen inte är så intressanta. ”Allmänna handlingar finns ju i vårt arkiv och kan begäras ut därifrån”. 

Joo… Men det vi undrar över är ju varför banden gömdes… Ursäkta ett fräckt påstående, men det verkar ju lite som att banden innehåller något som liksom inte finns i de där arkiven

Vidare är skrivningen i sekretesslagens specialbestämmelse märklig. Regeringen värnar nyspråkligt verksamheten i sitt kansli från faror och försöker få det att låta som om sakens tyngd tangerar rikets säkerhet. Men sådana handlingar har ju redan skydd i Tryckfrihetsförordningen. Den här skrivningen verkar snarare vilja skydda regeringens bekvämlighet. Det är faktiskt inte alls samma sak. 

Samtidigt närmar sig ett nytt FRA-beslut riksdagen. I ljuset av detta är det en särskilt ironisk sorg att se regeringen kämpa för att skydda Rosenbads integritet gällande – trafikdataGemensamt för de båda frågorna är att bekvämlighet har prioriterats högre än grundläggande principer. 

Sanna Rayman 2009-10-05 18:18

Och juristen Mark Klambergs kommentarer:

http://klamberg.blogspot.com/2009/10/regeringens-monumentala-hyckleri.html

tisdag, oktober 06, 2009

Regeringens monumentala hyckleri

Sanna Rayman har skrivit en ledare om varför regeringen inte vill att tsunamibanden ska offentliggöras. Det beror på att tsunamibanden innehåller trafikdata eller på vanlig svenska, information om vem som ringt eller skickat mail till vem inom regeringskansliet. Anledningen till att regeringen inte vill att denna information ska offentligggöras är rimlig, sådan information kan röja regeringskansliet arbetssätt. Jag brukar normalt inte vara en olyckskorp, men sådan information skulle kunna användas av politiska extremister, terrorister och främmande makter till skada för Sverige. I vissa situationer är det dock rimligt att regeringskansliet trafikdata röjs men det måste ske under kontrollerade former, t.ex. som när Johan Hirschfeldts katastrofkommission fick tillgång till banden för att kontrollera vad den förra regeringen gjorde i samband med tsunamikatastrofen 2004. Allt detta har behandlats av den parlamentariskt tillsatta E-offentlighetskommitten.

När det gäller medborgarnas trafikdata är det tvärtom, när en FRA-anställd läckte till SVT Rapport att FRA lagrar och fortsatt avser att i massiv omfattning lagra vanliga svenskars trafikdata (vem som ringer vem) så är det locket på. SÄPO engageras för att jaga rätt på läckan och ingen utredning tillsätts. Senare rapporteras att FRA överför stora mängder rådata (vilket omfattar trafikdata) till andra länder. Lagen som riksdagen har röstat igenom tillåter detta utan att saken diskuterats. Det är en skandal. Ledande politiker vägrar att svara på berättigade frågor.

Som en anekdot kan jag nämna varför jag motsatte mig alliansöverenskommelsen om FRA den 25 september 2008. Det berodde på att regeringen inte ville begränsa omfattningen av FRAs trafikdatalagring eller utbytet med andra länder. Som ett minimum kunde regeringen tillsatt en parlamentarisk utredning med oppositionen. Vid den tidpunkten representerade jag folkpartiet i E-offentlighetskommitten men jag valde som protest mot FRA-överenskommelsen att hoppa av det uppdraget. Cirkeln är sluten.

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/fri-+och+r%E4ttigheter” rel=”tag”>fri- och rättigheter</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/yttrandefrihet” rel=”tag”>yttrandefrihet</a>,<a href=”http://bloggar.se/om/fra” rel=”tag”>fra</a>,<a href=”http://bloggar.se/om/F%F6rsvar” rel=”tag”>Försvar</a>

varning-2

Etiketter: , , ,

2 svar to “Välkommen till Stasi och KGB land DAG 280 – Är våra riksdagspolitiker hjärndöda?”

  1. FRA-debatten igång igen « Andreas Froby – kandidat till kommunfullmäktige i Botkyrka Says:

    […] DN, Sossar mot storebror, Farmorgun i Norrtälje, Välkommen till Stasi och KGB land, annankia, Zac’s åsikter på ett fat, Mark […]

  2. EU, Lissabonfördraget och den ”NYA” övervaknings stormakten « UD/RK Samhälls Debatt Says:

    […] mitt inlägg   Välkommen till Stasi och KGB land DAG 280 – Är våra riksdagspolitiker hjärndöda?  så ställde jag frågan om våra riksdagsledamöter är […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: