EU, Lissabonfördraget och den ”NYA” övervaknings stormakten

Välkommen till Stasi och KGB land DAG 304 – OM 31 DAGAR SÅ KOPPLAR FRA IN SIG FYSISKT PÅ ALLA KABLAR. Och då är den TOTALA MASSAVLYSSNINGEN AV SVENSKA FOLKET ETT FULLBORDAT FAKTUM.

Tack för det Sveriges riksdag och regeringen!

”I mitt inlägg   Välkommen till Stasi och KGB land DAG 280 – Är våra riksdagspolitiker hjärndöda?  så ställde jag frågan om våra riksdagsledamöter är hjärndöda.

Eller älskar de verkligen TOTAL Övervakning OCH STÄNDIG MASSAVLYSNING av HELA SVENSKA FOLKET – INKLUSIVE DEM SJÄLVA???

Nu vet vi svaret våra riksdagsledamöter är FAKTISKT hjärndöda. Och i total avsaknad av principer och ideologier.

158 RÖSTADE AKTIVT FÖR ATT INSKRÄNKA VÅRA FRI- OCH RÄTTIGHETER och  rättsstaten för vanliga medborgare I BROTT MOT grundlagen, Europakonventionen om mänskliga fri- och rättigheter och FN: s deklaration om mänskliga rättigheter.

Välkommen till Stasi och KGB land DAG 287: Nu vet vi svaret – våra riksdagsledamöter är FAKTISKT hjärndöda

Och fulspelet om telekom paketet fortsätter i vanlig EU stil.

Och lägg märke till att denna TOTALA nonchalerande av parlamentets vilja sker ENLIGT DET MEST ”DEMOKRATISKA” sättet av de tre varianter som finns. Mer än så här betyder inte europaparlamentet, och i förlängningen Europas folk, för makthavarna i EU.

DVS: INGENTING!

Och det är denna modell som våra intälägänta riksdagsledamöter och regeringar unisont hyllar som det ”stora demokratiprojektet”.

Vi, de Europeiska folken, kan tycka vad vi vill, det skiter man FULLSTÄNDIGT i från Europabyråkratin. They couldn’t care less.

Och lägg märke till ATT INGENTING AV DETTA HAR KUNNAT SKE UTAN VÅRA POLITIKERS AKTIVA, OCH I EN DEL FALL TYSTA, MEDGIVANDE OCH DELTAGANDE.

Jag har skrivit tidigare om Lissabonfördraget och dess katastrofala betydelse för svenska folkjets demokrati, våra fri- och rättigheter och våran rättstradition.

Läs här:

EU – The aim of this treaty is to be unreadable and unclear AND it can not be understood by ordinary citizens

EU – The inner game and the Corruption that Cost £684 931,5 per hour EVERY hour EVERY day EVERY year. And is increasing

They, the politicians, take away our freedom and privacy – And All for nothing

Speech of the President Václav Klaus in the European Parliament

Där man röstar 5,6 gånger per MINUT i Europaparlamentet:

MEP sometimes vote up to 450 times in 80 minutes. I don’t know what is going on half the time. The civil servants draw up the list and if it’s vote nr 58 and the paper says vote YES you vote yes. And if it’s vote nr 59 and the paper says vote NO you vote no. It’s an absolute farce! It is a complete shame masquerading as democracy.”

Eller hur man MEDVETET har gjort Lissabonfördraget oläslig:

“They decided in the council that it’s not allowed FOR ANY institution in the European Union to print a consolidated version THAT CAN BE READ before it has been approved in ALL 27 member states.”

Eller hur Lissabonfördraget ger EU makten att UTÖKA SINA MAKTBEFOGENHETER UTAN ATT FRÅGA MEDLEMSSTATERNA OM LOV:

“The constitution gives EU the ability to amend ITSELF in the future without having to refer to more intergovernmental conferences. It gives EU the ability to legislate over literally every single aspect of our lives.”

“As Italian interior minister, Giuliano Amato said at the London School of Economics last February, ”The good thing about not calling it a constitution is that no one can ask for a referendum.

“…så här inför EU valet, kommer här några officiella citat från de som var direkt inblandade i Lissabon fördraget. (Det finns mycket mer).

Som på ett glasklart sätt visar vad det handlar om. Och hur MEDVETET detta falskspel är.

Där den politiska eliten i Europa AVSIKTLIGT konstruerade Lissabon fördraget så att vanligt folk INTE skall förstå och märka vad som är på gång.

EU ’är ju gubevars ett ”demokrati och fredsprojekt” i den officiella retoriken. När det i själva verket handlar om den största makt överflyttningen i Europas historia från folket och lokala parlament till EU byråkratin. Som är utformat efter den franska byråkratiska modellen som den såg ut på 50 talet. Med en oerhört hierarkisk och centralstyrd förvaltning som inte behöver motivera eller redovisa någonting inför medborgarna.

Och som vanligt har massmedia och våra politiker fullständigt svikit i denna fråga. Det har i och för sig funnits enstaka artiklar i pressen, och enstaka politiker som har beskrivit SMÅ DELAR av detta. Men de är skrivna på ”EU byråkratiska så ingen vanlig människa förstår vad det egentligen handlar om.”

Eller hur EU kommissionen består av dömda brottslingar:

“EU commission – Interesting “gang” wouldn’t you say:

Jailed for embezzlement and banned from holding public office for 2 years

– Old communist apparatchik

– Another old communist apparatchik convicted for providing false information and he is in charge of the EU’s (SIC!) Audit and Anti Fraud unit

Accused of lying to the European Parliament by auditor

– 20 of the commissionaires has said that they intend to IMPLEMENT the constitution EVEN before it is ratified”

Eller om hur formellt sett så olika partier ur ideologisk ståndpunkt (konservativa, liberala och socialdemokratiska ) ÄNDÅ röstar lika i 97% av EU-parlamentets slutomröstningar:

”Vi är många som har fått nog!

Det finns enstaka undantag bland de svenska europarlamentarikerna som gör ett bra arbete därnere. Men det spelar liksom ingen roll i det stora hela. Då det är partiledningar här hemma och partigrupperna därnere som verkligen bestämmer när det verkligen gäller.

Och röstsiffrorna visar just detta.

När sossar, moderater, folkpartister, Kd röstar lika i 89-91% av fallen.

Och när konservativa, liberala och socialdemokratiska ledamöter i 97 procent av alla EU-parlamentets slutomröstningar är överens.

Vad skall vi DÅ med dessa partier till? Och vad tog deras ideologier och partiprogram vägen? Och vad är det för ”parlament” där så officiellt ”motstridiga” ideologier är SÅ eniga

Det påminner lite grann om Nordkorea. Men där är man ju till 99,98% överens

Till detta tillkommer sedan detta intressanta fenomen att man i Bryssel röstar igenom saker som man officiellt i Sverige sagt att man inte stöder. Och som är 180 grader ifrån vad man säger i valmanifest och partiprogram.

Etc. Etc.”

”(Enligt planen förefaller det som om man bara tänker ge parlamentets delegation en timma den 4 november för att diskutera det förslag som slutligen kommer att komma från ministerrådet…..

”Åter igen blir det hårresande arbetsformer och framstressade beslut. Så här får det inte gå till. Och det är uppseendeväckande att EU:s enda folkvalda representanter, Europaparlamentet, låter sig behandlas som en femåring.)”

”Det jag kan säga med säkerhet är att jag tycker det här är ett fullständigt barockt sätt att ta fram lagstiftning på. Komplicerade juridiska texter som tas fram muntligt under kaosartade omständigheter, under en ordförande som beter sig på ett sätt som aldrig någonsin skulle accepteras i ett vanligt svenskt elevråd.”

”En ännu mer executive summary:

Rådet visar fullständigt förakt för parlamentet genom att helt bortse från allt det säger. De tänker köra över parlamentet och en gång för alla visa att det är de som bestämmer, och därmed basta.

Det här förfarandet kallas för ”medbeslutande”, för den som undrar. Det framhålls ofta som ett exempel på hur demokratiskt EU är.”

Etc. Etc.

Här nedan kommer några kommentarer från två personer som aktivt var involverade i telekom förhandlingarna:

Telekompaketet: Detta har hänt

http://christianengstrom.wordpress.com/2009/10/18/telekompaketet-detta-har-hant/

Telekompaketet: ny text

http://christianengstrom.wordpress.com/2009/10/21/telekompaketet-ny-text/

Kaotiskt delegationsmöte om telekompaketet

http://christianengstrom.wordpress.com/2009/10/21/kaotiskt-delegationsmote-om-telekompaketet/

Enligt reglerna är det Europaparlamentets 27-mannadelegation som bestämmer vad parlamentet ska säga till rådet. Sedan är det de tre förhandlarnas jobb att utifrån det mandatet sköta de så kallade trialogsamtalen med rådets representanter.

På det förra delegationsmötet den 7 oktober gjordes det helt klart att förhandlarna inte hade något mandat att föra diskussioner utifrån de förslag som rådet och kommissionen hade presenterat, utan att de skulle hålla fast vid parlamentets skrivning av tillägg 138, och försöka få rådet att berätta formellt vad de hade för invändningar mot det.

Innan gårdagens möte hade det förekommit uppgifter om att förhandlarna hade struntat i sitt förhandlingsmandat och svikit parlamentet. Det uppgifterna visade sig vara till 100% sanna.

När de tre förhandlarna träffade rådet hade de bara pratat om rådets och kommissionens förslag, och inte alls om parlamentets 138. Inte nog med att Vidal-Quadras inte gjorde någon hemlighet alls av det när vi träffades igår. Han hade dessutom mage att påstå att delegationen enhälligt hade givit honom det mandatet den 7 oktober.

Philippe Lamberts protesterade å det skarpaste mot den här verklighetsförfalskningen, och påpekade att det var både ohederligt och oprofessionellt av förhandlarna att bete sig så. Då tyckte Vidal-Quadras att Lamberts var ohövlig. Själv ansåg han inte att han hade gjort det minsta fel.

Jag backade upp Lamberts med att säga att jag hade precis samma uppfattning om vilket mandat förhandlarna hade fått på det föregående mötet. Eva-Britt Svensson (V) gjorde det också, men så mycket längre än så kom inte diskussionen i sak på den här punkten.

Den här diskussionen beskriver Lena Ek (C) som att vi ”mest gnällde om procedurfrågor”. Den beskrivningen får stå för henne. Om hon inte bryr sig om att de utsedda förhandlarna faktiskt representerar det mandat de fått av delegation, utan tycker det är okay om de kör sitt eget race och kuckilurar som de vill med rådet, då får hon tycka det.”

”Det jag kan säga med säkerhet är att jag tycker det här är ett fullständigt barockt sätt att ta fram lagstiftning på. Komplicerade juridiska texter som tas fram muntligt under kaosartade omständigheter, under en ordförande som beter sig på ett sätt som aldrig någonsin skulle accepteras i ett vanligt svenskt elevråd.

Det är otroligt mycket som skulle behöva förbättras i den här processen. Lena Ek och Centern får ursäkta, men jag tycker den här hanteringen av procedurfrågorna är både ovärdig och farlig.”

Ett hån mot parlamentet

http://christianengstrom.wordpress.com/2009/10/22/ett-han-mot-parlamentet/

För den som inte känner för att gräva ner sig i textjämförelser kan jag ge en executive summary:

Rådet har strukit alla formuleringar som parlamentet ville ha in för att garantera att ingen ska kunna stängas av från internet utan föregående rättegång, och gått tillbaka till något som i sak är identiskt med det som rådet och kommissionen tidigare föreslagit.

En ännu mer executive summary:

Rådet visar fullständigt förakt för parlamentet genom att helt bortse från allt det säger. De tänker köra över parlamentet och en gång för alla visa att det är de som bestämmer, och därmed basta.

Det här förfarandet kallas för ”medbeslutande”, för den som undrar. Det framhålls ofta som ett exempel på hur demokratiskt EU är.

Telekompaketet: Man häpnar!

http://henrikalexandersson.blogspot.com/2009/10/telekompaketet-man-hapnar.html

”I övrigt spårade det ur fullständigt. Massor med muntliga ändringar och kompletteringar kom in till Trautmanns kompromiss i ”direktsändning”. Efter en muntlig uppläsning (som ifrågasattes) begärde ordföranden mandat att få ta upp fortsatta diskussioner med rådet utifrån detta.

Vi förväntades alltså att ge klartecken till en rörig och delvis ifrågasatt text utan att ha fått en chans att läsa igenom den.

De gröna / Piratpartiet och vänstergruppen kunde inte gå med på detta. Vi ville ha en chans att se, läsa igenom och granska texten först. Vilket man alltså vägrade ge oss. Därför röstade vi helt enkelt nej till att ge delegationens ledning mandat att föra diskussionen vidare med rådet. Men, naturligtvis var vi i minoritet. [Förtydligande: Det röstades formellt inte. Men vi meddelade tydligt att vi inte stod bakom det ”konsensusbeslut” som fattades om att gå vidare.]

Detta är väldigt anmärkningsvärt. En lagstiftande församling vägras tillgång till ett vettigt beslutsunderlag. Istället förväntas man, i hast, ge klartecken in blanco till en text som verkligen behöver granskas – och i vilken det finns en uppenbar risk för slamkrypare.

Så får lagstiftning inte gå till!

Telekompaketet: Dagens trialog

http://henrikalexandersson.blogspot.com/2009/10/teledatalagringen-dagens-trialog.html

”Dock verkar det som om vissa medlemsstater blir allt grinigare ju mer det talas om internetanvändares rättigheter och om medborgerliga fri- och rättigheter i pappren. (Vi vet att fransmännen stretar emot, men en kvalificerad spekulation är att även britterna sätter sig hårt på tvären i ministerrådet.)

Inför nästa rond (Bryssel 4 november) jobbar EU:s svenska ordförandeskap på en ny text som utgår från det papper som låg på bordet i dag.

Vi har fått underhandsinformation om vad de filar på. Det verkar som om de fortfarande vägrar gå med på domstolsprövning innan eventuell avstängning av folk från internet. Däremot vill de ha fler brasklappar om när man skall kunna stänga av folk från nätet.

Såpass!

(Enligt planen förefaller det som om man bara tänker ge parlamentets delegation en timma den 4 november för att diskutera det förslag som slutligen kommer att komma från ministerrådet. Vilket blir tight, även om pappret som sådant sänds ut i förväg. Efter det, samma kväll, blir det möte med hela förlikningskommittén – det vill säga parlamentets 27 ledamöter och rådets 27 ledamöter. Där förväntas vi antagligen säga ja och amen till vad rådet har kommit fram till. Åter igen blir det hårresande arbetsformer och framstressade beslut. Så här får det inte gå till. Och det är uppseendeväckande att EU:s enda folkvalda representanter, Europaparlamentet, låter sig behandlas som en femåring.)

Detta känns helt oacceptabelt. På så många sätt. Kanske skulle detta kunna öppna för en återgång till gamla hederliga 138:an? För det verkar ju inte som om man tänker erbjuda oss något bättre.”

http://henrikalexandersson.blogspot.com/2009/10/rykten-om-telekompaketet.html

http://henrikalexandersson.blogspot.com/2009/10/och-sa-sjunger-vi-alla-we-shall.html

http://henrikalexandersson.blogspot.com/2009/10/measures-against.html

Det är inte bara fildelare som är i farozonen…

http://henrikalexandersson.blogspot.com/2009/10/det-ar-inte-bara-fildelare-som-ar-i.html

”En sak vill jag dock utveckla. Det gäller ministerrådets preliminära kompromissförslag, från trialogmötet förra veckan. Där diskuteras avstängning av användare från internet (och andra åtgärder) i dessa termer…

”…authorising the measures to be taken and to adopt urgent measures in order to assure national security, defence, public security and the prevention, investigation, detection and prosecution of criminal offences.”

Nu handlar det alltså inte bara om fildelare längre.

Avstängning från nätet (och andra ”åtgärder”) kan sättas in i en lång rad fall. Här skall man hålla i minnet att det finns många saker som är ”olagliga” i olika EU-länder. EU:s ramdirektiv mot rasism säger att man inte får förneka folkmord. (Det gäller dock inte alla folkmord. Bara vissa.) Och i Frankrike är det speciellt olagligt att ifrågasätta det turkiska folkmordet på armenier. I många länder är spelsiter förbjudna. På sina håll är läkemedelsinformation (som FASS) förbjuden. I Litauen får man inte skriva positiva saker om bögar. Reglerna för pornografi varierar EU-länderna emellan. Reglerna för reklam för sprit och tobak skiljer sig också. Och många saker som är offentlig handling i Sverige är olagliga att offentliggöra i andra länder.

Fyll gärna på med fler exempel i kommentarerna. Jag tog bara några som jag kom på på rak arm.

Internet kan alltså komma att bli sönderreglerat. Och folk kommer att kunna stängas av från nätet av många olika skäl. Vilka andra ”measures” medlemsstaterna och EU har tänkt sig kan man bara föreställa sig.

Lägg sedan till den europeiska arresteringsordern, som gör att man kan bli utlämnad till ett annat land för en handling som inte är brottslig i ens hemland. Så vad händer om en svensk startar en fransk blogg och ifrågasätter det turkiska folkmordet på armenier? Om en spanjor startar en bögporrsida som vänder sig till en litauisk publik?

(För ett par år sedan greps nätspelbolaget Unibets svenske VD Petter Nylander i Holland, när han var på väg till England – och begärdes utlämnad till Frankrike. Bland annat anklagades han för att ha sponsrat en fransk cykeltävling, vilket bryter mot de franska spellagarna.)

Och för att de ”mesures” man talar om skall kunna sättas in, så måste rimligen även rätten att vara anonym på nätet tas bort.

Det är alltså inte bara fildelare som bör försvara tillägg 138 till telekompaketet – som säger att avstängning av människor från nätet (eller andra, liknande åtgärder) inte får ske utan föregående rättslig prövning.

I ministerrådets preliminära kompromissförslag, som citeras ovan, är ordet ”föregående” rätt och slätt struket.”

Telekomsaker inför veckan som kommer

http://henrikalexandersson.blogspot.com/2009/10/telekomsaker-infor-veckan-som-kommer.html

Om någon undrade varför britterna är så hårdhudade motståndare mot tillägg 138 i EU:s telekompaket (ingen avstängning av folk från nätet utan föregående domstolsprövning) så gav Aftonbladet en bra ledtråd i går.

”Den brittiska regeringen förklarar krig mot de illegala fildelarna. Enligt ett nytt lagförslag ska piraterna kunna stängas av från internet – utan rättslig prövning.”

Det sägs alltså rakt ut att den brittiska regeringen tycker att det där med rättssäkerhet är övervärderat.

Obehagligt.

Och på onsdag är det alltså dags för en ny förhandlingsomgång om EU:s telekompaket.

Uppenbarligen hoppas avstängningsvännerna att det skall bli en snabb process.

Det ligger i luften att ministerrådet vill ha allt klappat och klart nu i veckan. Men parlamentet har ingen anledning att låta sig stressas in i något. Regelverket ger oss tid fram till årsskiftet.

Hur de engelska IP bolagen kämpar emot:

TalkTalk threatens legal action over Mandelson’s filesharing plan

http://www.guardian.co.uk/media/2009/oct/29/talktalk-threatens-legal-action-mandelson

“TalkTalk, the second largest internet service provider in the UK, has threatened to launch legal action if business secretary Peter Mandelson follows through with his plan to cut off persistent illegal filesharers’ internet connections.

Carphone Warehouse-owned TalkTalk, which has more than 4 million ISP customers and owns the Tiscali and AOL brands, claimed the government’s plan was based on filesharers being ”guilty until proven innocent” and constituted an infringement of human rights.

”The approach is based on the principle of ‘guilty until proven innocent’ and substitutes proper judicial process for a kangaroo court,” said Andrew Heaney, the executive director of strategy and regulation at TalkTalk. ”We know this approach will lead to wrongful accusations.”

http://online.wsj.com/article/BT-CO-20091028-712126.html

http://online.wsj.com/article/SB125673511227012955.html

http://www.dontdisconnect.us/

Lisbon Treaty will usher in ‘European surveillance state’

http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/politics/6440812/Lisbon-Treaty-will-usher-in-European-surveillance-state.html

“Open Europe, which opposes greater European integration, said that the ratification of the controversial treaty will see powers over home affairs and justice policy “almost totally shifted to the EU level.

That will allow the creation of new EU-wide systems to monitor citizens’ private lives and movements, the think-tank said.”

“If it takes force, individual member-states’ ability to veto new EU-wide measures will be reduced, since it introduces qualified majority voting to most areas of justice and home affairs policy.”

“According to Open Europe, that opt-out is a “smokescreen” concealing the UK government’s role in promoting a common approach to home affairs policies.

In practice, the UK has often been a key driver of policy, and has in some instances even exported domestic initiatives to the rest of the EU, particularly those that increase the power of the state over the individual,” the report said.

In particular, the group said the UK has pushed for new powers to allow the holding and sharing of personal data across the EU, including travel records. Britain has also enthusiastically backed the use of European Arrest Warrants, the report said.

The report also suggests that the use of QMV in home affairs will allow EU ministers to bring in a raft of new surveillance measures, including a centralised system for storing and sharing personal data and “cyber patrols” monitoring internet access records.

New security bureaucracy could also be created, including an EU Committee on Internal Security, which Open Europe described as “a fledgling EU Home Office.”

There will also be more sharing of secret intelligence material between member-states, the report said. The EU already operates a Joint Situation Centre, which pools common intelligence material.

Stephen Booth, the Open Europe analyst who wrote the report, said: “We are fast approaching a situation where the EU will have the full coercive machinery of a state but without the proper democratic controls or robust checks on power that citizens should expect.

How can citizens expect their fundamental rights to liberty and independence from the state to be protected by unaccountable institutions which have a vested interest in creating more laws?

http://henrikalexandersson.blogspot.com/2009/10/jattestaten.html

Men EU handlar inte om det bästa – utan om det värsta.

Den som vill ha ett förbud mot ditt eller datt är nästan alltid mer motiverad, påstridig och högljudd än den som tycker att man borde kunna lämna folk i fred. Särintressen är som femåringar som tjatar tills de får som de vill. Och politiska ingrepp, regleringar och diktat går alltid att motivera med någon av de där goda föresatserna som vägen till helvetet är stensatt med.

Det finns en inneboende, närmast politisk-psykologisk, kraft som gör att centralstyrning och ”harmonisering” oftast landar i ”worst practice”.

Många svenskar röstade ja till EU för att få det bästa av Europa. För att Sverige skulle bli lite mer ”kontinentalt”. (Själv är jag inte oskyldig.) Men det visade sig att ljuset i slutet av tunneln var ett X2000-tåg, på väg i full fart rakt emot oss. (Eller ett TGV, då.)

Och nu skall Lissabonfördraget rullas ut. EU:s politiker kommer att kunna utöka unionens makt utan att behöva fråga medborgarna om lov. EU kommer att ta makten över juridiken, rättsväsendet och övervakningsapparaten. EU kommer att få militär kapacitet. Makten över den politiska klassens väpnade gren, polisen, kommer att överföras till EU.”

Se även:

Indisputable rewording of Amendment 138

http://www.laquadrature.net/en/indisputable-wording-of-amendment-138

Amendment 138 dead by lack of courage of the Parliament

http://www.laquadrature.net/en/amendment-138-dead-by-lack-of-courage-of-the-parliament

Amendment 138: Why does Trautmann persevere in giving up?

http://www.laquadrature.net/en/amendment-138-why-does-trautmann-persevere-in-giving-up

Amendment 138: European Parliament cannot give up citizens’ freedoms

http://www.laquadrature.net/en/amendment-138-european-parliament-cannot-give-up-citizens-freedoms

Memo: Improving Amendment 138 While Preserving its Core Principles

http://www.laquadrature.net/en/improving-amendment-138-while-preserving-its-core-principles

Amendment 138: The Parliament betrayed by its negotiators

http://www.laquadrature.net/en/amendment-138-the-parliament-betrayed-by-its-negotiators

Amendment 138: The European Parliament must stand up against the Council

http://www.laquadrature.net/en/amendment-138-the-european-parliament-must-stand-up-against-the-council

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/fri-+och+r%E4ttigheter” rel=”tag”>fri- och rättigheter</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/yttrandefrihet” rel=”tag”>yttrandefrihet</a>,<a href=”http://bloggar.se/om/fra” rel=”tag”>fra</a>

varning-2

Etiketter: , , , ,

Ett svar to “EU, Lissabonfördraget och den ”NYA” övervaknings stormakten”

  1. Den svenska utrikesförvaltningens död « UD/RK Samhälls Debatt Says:

    […] EU, Lissabonfördraget och den ”NYA” övervaknings stormakten […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: