Den svenska utrikesförvaltningens död

Den svenska utrikesförvaltningen (UD) är nu i praktiken “död” och begravd när nu Lissabonfördraget officiellt snart börjar gälla.

Den utveckling som tog sin början med Göran Perssons styre (1996-2006) där han med hjälp av Nuder och Danielsson plus statsrådsberedningen, AKTIVT arbetade för att degradera och sätta UD på ”plats”.  Allt för att göra UD till ett lydigt departement bland andra i regeringskansliet styrd av förvaltnings avdelningen.

Han ville bli av med alla dessa självständiga och kompetenta statstjänstemän/kvinnor som var ett hinder för den totala politisering av hela regeringskansliet som var hans strävan.

Den där gamla statsvetenskapliga modellen där regeringskansliet består av självständiga statstjänstemän som utför sina arbeten professionellt och utan partipolitiska bindningar, och några politiskt tillsatta personer i nyckelställning, är sedan läge död och begraven.

Hela regeringskansliet är nu i grunden GENOMPOLITISERAT NER TILL LÄGSTA NIVÅ.

Och den nuvarande borgerliga regeringen tog över detta utan att ändra något och har bara FORTSATT på denna linje.

Jag har alltid bedömt mina chefer (utrikesministrar) efter två mallar – dels hur de faktiskt sköter utrikespolitiken och dels hur de sköter departementet/myndigheten UD/UM

Och det är bara tyvärr att konstatera att Carl Bildt vad det gäller den senare frågan ÄR TOTALT OINTRESSERAD AV och har noll koll på vad som faktiskt händer på departementet och med dess personal.

Ej heller är han visat något som helst intresse för de kraftigt försämrade arbetsvillkoren, både ute och hemma. Och vi pratar här om allt från arbetsmiljö, godtycke i tjänstetillsättningar, extremt hård arbetsbelastning, urusel lön utom för chefernas gunstlingar etc. etc.

Som ett litet ex. kan tas de nya utlandsvillkoren UVA (som röstades igenom under den förra regeringen), som innebär att de utsända på våra ambassader, delegationer och konsulat FÖRLORAR mellan 7.000-25.000 kr I MÅNADEN NETTO i 91 % fallen.

Och vi pratar här OM DE FAKTISKA KOSTNADERNA för individen som det innebär att vara stationerad utomlands, och inte om någon tjusig representation under ”kristallkronorna”. 

Vilken annan arbetsgrupp skulle snällt finna sig i sådana försämringar? Om det vore ett privat företag så skulle LO slå på trummorna och ryta att detta var oacceptabelt och gå ut i strejkMen nu gäller det ju bara de tjänstemän som skall värna Sverige och vara vår spjutspetts utomlands så då är det tydligen inte så viktigt.

Med de nya villkoren så behandlas vi som den fattige kusinen från landet. Och vi behöver bara jämföra oss med våra nodiska granländer för att inse på vilken absolut bottennivå vi NU ligger.

För att nu inte tala om vi jämför oss med våra kollegor som jobbar åt svenska eller internationella företag utomlands.

Eller hemska tanke, om vi jämför oss med FN, EU och  det nya EEAS, IMF etc.

Men här kommer det fina i kråksången – UD anställda anses nämligen ”så värdefulla” att VI FÅR INTE STREJKA

Så här skrev jag för 2 ÅR SEDAN I mitt inlägg UD/RK: s lönepolitik:

”Föga anade man då vad som komma skulle. Jo, nog blev det individuell lönesättning alltid! Dvs. chefens gunstlingar och favoriter stack iväg som en raket vad det gäller löneutvecklingen. Däremot kärnan av duktiga medarbetare, framför allt sådana med lång erfarenhet och stor kompetens, och som alltid (dumt nog som det har visat sig) har ställt upp då det har behövts av en eller annan anledning.

Det är denna kärna av medarbetare som är ryggraden i all verksamhet i varje departement. De kan ”hantverket” utan och innan, lagar etc. och de är en grundförutsättning för den offentliga verksamhetens oförvitlighet. Kort sagt Sveriges fortlevnad som rättsstat.

Det är dessa personer som arbetsgivaren valt att inte belöna i den individuella lönesättningen förlovade land. Trofast förvisad om att de ändå lojalt kommet att ställa upp och därför behöver de inte ”belönas”.

Som lite kuriosa: I USA så finns det en federal etisk kod som gäller för alla statstjänstemän. Koden inleds med föreskriften, att ”Varje offentligt anställd skall sätta lojaliteten mot de högsta moraliska principer och landet före lojaliteten mot personer, parti eller myndigheter”. Någon motsvarande kod finns inte i Sverige. Utan här har det förutsatts, av hävd och gammal vana, att det är så statstjänstemän skall fungera. Det är med andra ord dessa kärnmedarbetare vi talar om och som utgör garanten för att det verkligen blir så.”

”Vi anses ju gubevars vara SÅ viktiga att vi har strejkförbud. Det märkliga är ju bara att om vi anses SÅ viktiga för samhällets funktion och överlevnad att vi måste ha strejkförbud (vi är en av de få yrkesgrupper som har det), varför har detta då inte synts eller markerats genom t.ex. våra löner och övriga arbetsvillkor??

Hittills har jag aldrig fått något bra svar av vår käre arbetsgivare, vare sig lokalt eller centralt.

Så ser situationen ut på det Utrikesdepartement som sägs utgöra en så viktig del av vårt värn av Sverige och våra relationer med omvärlden.”

Och situationen har bara blivit värre sedan dess.

Ex. det nya sjukvårdsförsäkringen utomlands, som mycket brådstörtat infördes utan förvarning den 27 april i år och skulle börja gälla den 1 maj. DVS. 3 DAGARS FÖRVARNING FÖR ETT HELT NYTT SJUKVÅRDS FÖRSÄKRINGSSYSTEM, där personalen kan få ligga ute med mycket stora sjukvårdskostnader innan de får ersättning.

Undrar hur svenska folket skulle reagera om reageringen plötsligt beslöt att slopa försäkringskassan och hela sjukvårdssystemet och införa ett helt nytt system 3 dagar senare? Och där man får betala sjukvårdskostnaderna direkt och kontant för att först LÅNGT senare få ersättning.

En vanlig svensk familj, där den ena partnern jobbar åt UD utomlands förutsätts alltså att ha en stor kontant buffert för att betala sina sjukvårdskostnader.

Intressant grepp av ”välfärdslandet” Sverige.  Vi är i praktiken tillbaks till det gamla ”feodala” UD där bara adel och rika borgare kunde jobba eftersom man inte fick någon riktig lön utan det var äran att få jobba där som räknades. Och man förväntades leva på sina tillgångar.

(Vid första världskrigets slut så var ca 50% av UD personal adliga, strax före andra världskriget var siffran omkring 30%).

Skillnaden numera är att det är en POLITISK adel som sitter på alla stolar samtidigt.

Och det här är inget ”gnäll” från champagnepimplande stroppar utan en beskrivning av TOTALT ORIMLIGA ARBETSVILLKOR för duktiga och kompetenta människor med familjer som valt att tjänstgöra i UD för att främja och ta till vara Sveriges intressen.

Och jodå, det finns inkompetenta personer på UD också, liksom över allt annars i Sverige.  Både på ”höga” och ”låga” positioner. Och där dessa personer har bidragit till denna förvrängda bild som råder om UD och arbetsvillkoren där. Vilket har fått till följd att mycket allvarlig kritik av arbetsmiljö och arbetsvillkor kan lätt avfärdas som ”tjafs” och ”gnäll” från privilegierade personer.

Och ingenting kan vara längre från sanningen. För att det finns några pellejönsar så skall inte en hel yrkeskår drabbas av fördomar och förakt.  Och där absurda arbetsvillkor och förhållanden (sett med vanliga svenska ögon) kan negligeras i trygg förevisning om att INGEN bryr sig.

Som någon så träffsäkert skrev: ”Bildt ägnar ingen uppmärksamhet åt den förvaltning, utrikesdepartementet, han är chef för. UD har istället blivit utrikesministern rundningsmärke”.

Jo, det finns faktiskt en person som har varit värre om någon undrar – Ola Ullsten (1979-82). Han var TOTALT ointresserad av ALLT som hade med departementet och den faktiska skötseln av myndigheten att göra och med ALLA dessa människor som arbetade där.

I EU:s nya utrikestjänst EEAS (the European External Action Service) så kommer antalet tjänster (och inflytandet) att fördelas mellan medlemsstaterna beroende delvis på fördelningsnyckeln till EU-budgeten. Sverige bidrar med ungefär 2,5-2,7% (varierar lite från år till år).

Det innebär att Sverige kan bidra med omkring 5-7 tjänstemän.

Och vilket inflytande kommer Sverige att få med dessa ca 2,6% när det finns drakar som Frankrike, Tyskland och Storbritannien som är vana att bestämma och få sin vilja igenom.

Tillkommer sedan alla halv och små drakar som Italien, Spanien, Polen etc.

Tror någon att EEAS kommer att tillvarata svenska intressen med de faktiska styrkeförhållanden som råder?

I Sveriges riksdag så måste man ha 4% för att överhuvudtaget komma in.

Kan någon nämna någon politisk församling (kommun, landsting, riksdag, partier etc.) där en grupp på ca 2,6 % har något som helst inflytande över någonting?

Än mindre har kommit in över spärrarna till dessa politiska organ?

Jag skall sluta här. Jag kunde fortsätta och ge ett otal exempel både ute och hemma på det som jag bara som hastigast har nämnt här ovan. Och mycket sorgset konstatera att den kompetenta personal och deras familjer som sägs utgöra ett första värn av Sverige (då vi numera inte har ett försvar som kan försvara Sveriges territorium), och sägs vara så viktiga för våra relationer och utrikeshandel, i många fall behandlas som skit.

Eller för att citera socialdemokraternas motion 2009/10:U340

”anför Socialdemokraterna att Sveriges representation utomlands är en viktig fråga för vår utrikes-, bistånds- och näringspolitik. Sverige måste ha en väl rustad utrikesförvaltning både på Utrikesdepartementet i Stockholm och på plats ute i världen för att kunna förstå politiska, ekonomiska och kulturella trender och för att kunna upprätthålla relationer som ligger till grund för samarbete på en mängd viktiga områden.”

http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3324&doktyp=yttr&dok_id=GX05UU1y&rm=2009/10&bet=UU1y

Så näpet då att det var just sossarna som genomdrivit slaktandet av UD och försämringen av alla villkor främst på utlandssidan.

Hyckleri någon? Och förakt för hårt arbetande tjänstemän med familjer och deras levnadsvillkor under ofta svåra förhållanden utomlands.

Se även mina inlägg:

UD/RK: s lönepolitik

Sverige talar om för Världen hur den borde styras

Så här skriver några tidningar om det hela:

Nya utrikeschefen i EU får stor makt

http://www.dn.se/fordjupning/europa2009/nya-utrikeschefen-i-eu-far-stor-makt-1.982833

”Och dokumentet som DN tagit del av visar att den nya chefen för EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik blir en tung och självständig maktspelare i Bryssel som styr över sin egen budget och sin egen personal.

Utrikestjänsten ”ska vara en avdelning av sui generis-karaktär (unik till sin karaktär), skild från kommissionen och rådssekretariatet. Den bör ha autonomi när det gäller sin administrativa budget och sin personalhantering”, heter det i dokumentet.

Varken EU-kommissionen eller EU-parlamentet får inflytande över denna nya maktbastion.”

Redesigning foreign policy

http://www.europeanvoice.com/article/imported/redesigning-foreign-policy/66221.aspx

“The Lisbon treaty will change the way the EU conducts its foreign policy, both on the top level and on the ground.

The Treaty of Lisbon will reshape the European Union’s institutional architecture for foreign policy from top to bottom. The top – a new-styled high representative for foreign affairs and security policy – is well-defined in the treaty. It is far better defined than the other senior position that the treaty creates, a president of the European Council.

The bottom – a new European diplomatic corps – is left in large part up to the new foreign policy chief, who early in his tenure is to propose to member states the details of its role and functioning.  Increased authority The Lisbon treaty hands the new high representative considerable authority. It adds the function of vice-president of the European Commission in charge of external relations to the existing portfolio of the current high representative, Javier Solana, who oversees the Common Foreign and Security Policy (CFSP) from the Council of Ministers secretariat.

He – or she – will also chair the monthly meetings of member states’ foreign ministers, replacing the foreign minister of the country holding the EU’s rotating presidency, the current arrangement.

Through this personal union of functions that are currently split between the European Commission and the Council of Ministers, the treaty aims to overcome some of the debilitating divisions between the two institutions that have hampered the EU’s foreign policy in past years. The development of the CFSP over the past ten years has outpaced the growth of co-ordination mechanisms in Brussels, although conditions on the ground often look less grim thanks to ad-hoc arrangements. The same applies to the EU’s military and civilian missions (13 at present, compared with none in 2002).

Double-hatting

The ‘double-hatting’ of the new high representative, which anchors the function both in the Commission and the Council of Ministers, is designed to address a problem that became evident years ago – a lack of strategic coherence between foreign policies driven by the Commission and by the member states.

In theory, the division between the two services is straightforward. The Commission handles routine policies towards third countries – enlargement, neighbourhood relations, trade, development assistance, humanitarian aid and so forth – while the high representative deals with security challenges, especially those that require a crisis response.

In practice, the two have frequently been at odds over who should do what, both in the field and at the policy-making level. Bernard Kouchner, France’s foreign minister, restated the problem before the French National Assembly last week (14 October) when he told parliamentarians that the EU’s activities in Afghanistan were “too dispersed between the Commission, the EU’s special representative and member states”. This, Kouchner said, prevented the EU from exercising its political leadership. “The Treaty of Lisbon,” he concluded, “will help us take our rightful place.”

Autonomous external service

At the local level, trial-runs of double-hatting have been undertaken in Macedonia and towards the African Union. These pilot projects are perhaps best seen as a precursor of the Lisbon treaty’s other main innovation in foreign policy – the European External Action Service (EEAS). The new service, which is to be set up as a body with autonomy from both the Council and the Commission, is to “assist” the high representative in fulfilling his mandate, according to the treaty, and is to draw its staff from member states, the Council and Commission. The main outlines of the EEAS are currently being debated. Its scope, status, financing and staffing are all up for negotiation because of the Lisbon treaty’s vagueness. The travails of ratifying the treaty led to an unhelpful secrecy about anything to do with the EEAS – policymakers in Brussels did not want to be perceived as taking ratification of the treaty for granted, for fear of alienating those in Ireland who were yet to vote in a second referendum.

After the Irish ‘Yes’ vote, some of this secrecy has now been lifted and the EU is now trying to make up for lost time and get the EEAS up and running. But the sense of haste and improvisation is less than ideal for laying the foundations of the EU’s new foreign policy. “

Smoothing the road from Nice to Lisbon

http://www.europeanvoice.com/article/imported/smoothing-the-road-from-nice-to-lisbon/66393.aspx

“Foreign policy

Member states’ security ambassadors, who meet in the Political and Security Committee (PSC), will meet under the chairmanship of a representative of the foreign policy chief, that is, a senior official of the European External Action Service (EEAS), the EU’s diplomat corps established under Lisbon.

The remit of the EEAS, whose exact set-up will be proposed by the high representative within a month of taking office and endorsed by EU leaders by next April, appears to have determined member states’ agreement, reached last month, on who should be in charge of which working groups. Nearly 40 working groups in the field of external relations prepare the Council’s work.

Member states have agreed that working groups in the field of trade and development will continue to be chaired by the EU’s rotating presidency, together with a few other groups including those on terrorism, international law and consular affairs.

By contrast, working groups on geographic areas, on most thematic areas such as non-proliferation or human rights, and on matters of security and defence will be chaired by an EEAS official representing the foreign policy chief. Even this second group of working parties, however, will continue to be chaired by the rotating presidency for a transition period – yet to be determined – of either six or 12 months.

The rules of procedure of the Council of Ministers will need to be adapted to reflect these changes.”

Se även

http://www.dn.se/fordjupning/europa2009/tva-nya-viktiga-poster-i-bryssel-1.982831

http://europaportalen.se/print_page.php?compID=1&newsID=45647&page=18001&preview=article&print=true&more=2

Se även mina inlägg om Lissabonfördraget:

EU – The inner game and the Corruption that Cost £684 931,5 per hour EVERY hour EVERY day EVERY year. And is increasing

EU – The aim of this treaty is to be unreadable and unclear AND it can not be understood by ordinary citizens

EU, Lissabonfördraget och den ”NYA” övervaknings stormakten

varning-2

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

16 svar to “Den svenska utrikesförvaltningens död”

 1. Svenska UD är slut - del 1 Says:

  Utmärkt att du tar upp detta ämne Sophia Albertina. Du brukar alltid vara först på plan med allvarliga ämnen som ofta helt försummas av svenska massmedia som varken har tid eller intresse att skumma av mer än det som säljer för stunden.

  Låt oss för ovanlighetens skull börja med ytterligare litet bakgrundsinformation förutom det du redan så förtjänstfullt redovisat – obs nedan nämnda texter är endast för den verkligt intresserade (liksom för övrigt hela detta i grunden så allvarliga ämne):

  ——————————–

  European External Action Service (EEAS)

  EU:s stats- och regeringschefer godkände vid toppmötet i Bryssel den 29-30 oktober 2009 ordförandeskapets rapport om riktlinjer för den europeiska utrikestjänsten (European External Action Service – EEAS). Den framtida höga representanten uppmanades att lägga fram ett förslag till hur EEAS ska organiseras och arbeta så snart som möjligt efter Lissabonfördragets ikraftträdande, så att det kan antas av rådet senast i slutet av april 2010. Bakom beslutet vid Europeiska rådet ligger omfattande förberedelser och sonderande samtal i Stockholm och Bryssel och intensiva veckor av förhandlingar i och vid sidan av Coreper.

  Allmänt

  Rapporten som antogs anger de grundläggande ramarna för utrikestjänstens organisation och arbetsformer, i frågor som EEAS verksamhetsområden, finansiering, bemanning, legal status och EU:s delegationer i tredje land. I rapporten, som också kommissionen och rådssekretariatet ställt sig bakom, framgår t.ex. att EEAS ska vara en självständig institution under den nya höga representanten (HR), med egen budget och eget personalansvar. Finansieringen av utrikestjänsten ska komma från den ordinarie EU-budgeten.
  Kommissionens och rådssekretariatets utrikespolitiska strukturer kommer att slås samman i en organisation och ett desksystem kommer att upprättas för geografiska och funktionella frågor. Huvudansvaret för handels-, utvidgnings- och biståndsfrågor kommer att ligga kvar på kommissionen. Den höga representanten blir permanent ordförande i rådet för utrikespolitiska frågor (det roterande ordförandeskapet försvinner alltså på utrikesområdet). KUSP och flera av rådsarbetsgrupperna på utrikesområdet kommer att ledas av HR:s representanter. Kommissionens delegationer runtom i världen blir EU-delegationer och införlivas i EEAS. Delegationerna kommer att ersätta det roterande ordförandeskapet när det gäller att samordna och företräda unionen i tredje land.

  Nästa steg

  Enligt Lissabonfördraget är det den höga representanten (som inte kan utses förrän fördraget träder i kraft) som ska lägga det formella förslaget om EEAS. Ordförandeskapets rapport ger tydliga riktlinjer om vad medlemsstaterna vill se, även om några frågor kräver fortsatta diskussioner. Under återstoden av det svenska ordförandeskapet kommer arbetet att föras vidare i nära dialog med kommissionen, rådssekretariatet, Europaparlamentet och övriga medlemsstater. När HR tillträder kommer han/hon att börja utarbeta det formella EEAS-förslaget med sikte på ett rådsbeslut (med enhällighet) senast i slutet av april 2010. Därefter kommer det sannolikt att ta en viss tid innan EEAS är uppe i full kapacitet.

  Personal och bemanning

  Enligt fördraget ska en tredjedel tjänsterna inom EEAS vara bemannade av tjänstemän från medlemsstaterna. Kontrakten kommer att vara tidsbegränsade (s.k. ”temporary agents”), men i övrigt ska tjänstemän från MS ha samma status som övriga tjänstemän i organisationen. Samtliga tjänster ska vara öppna för alla, oavsett om man arbetar vid kommissionen, rådssekretariatet eller i en medlemsstat. Tillsättning ska ske efter meriter. Geografisk balans ska säkerställas, dock utan att man skapar landkvoter.

  EEAS totala omfattning är ännu inte bestämd. Preliminärt räknar man dock med att mellan 500 och 700 personer på handläggar- och chefsnivå kommer att arbeta på EEAS i Bryssel. Omkring 200 tjänstemän kommer alltså att rekryteras från medlemsstaterna. Hur tjänsterna fördelas mellan medlemsstaterna beror delvis på fördelningsnyckeln till EU-budgeten. Sverige bidrar med 2,9%, vilket skulle innebära att ungefär 5-8 svenskar inledningsvis kan komma att få jobb i EEAS, utöver de svenskar som redan i dag arbetar i kommissionen eller rådssekretariatet och därmed kan söka EEAS-tjänster på institutionernas ”kvot”.

  Kommissionen har idag 130 delegationer runt om i världen. De är bemannade av kommissions- och lokalanställda. När de omvandlas till EU-delegationer kan förstärkning av viss personal från EEAS komma att behövas. Även dessa tjänster, inklusive delegationschefstjänster, kommer i så fall att vara öppna för personal ur alla tre kategorier.

  Proceduren för tillsättning av tjänster kommer att preciseras under kommande månader. Så snart som ramverket för hur bemanningen ska gå till är klart kommer UD:s personalenhet att gå ut med ny information. Ambitionen är att få in så många svenskar som möjligt i EEAS.
  ———————————–

  Den näst högste under utrikesministern Carl Bildt i Utrikesdepartementet, kabinettssekreteraren Frank Belfrage, har uttalat sig om UD:s framtid. Och han påstår tvärtemot mångas uppfattning att det inte är ”slut med UD”. Men vad skall han säga?

  Jag återkommer med vad han sagt i del 2

 2. Svenska UD är slut - del 2 Says:

  Sophie Albertina

  Här har du UD:s kabinettssekreterares, Frank Belfrages, uttalande för UD:s personal den 29 oktober 2009 om den nya europeiska utrikestjänsten, låt oss kalla den EU:s UD. Som ni alla vet är nu Lissabon-fördraget i hamn och den nya EU-utrikestjänsten under uppbyggnad. De närmaste dagarna kommer vi att få se vem som blir utsedd att leda denna nya EU-utrikesorganisation.

  Låt mig redan nu säga att jag inte delar Frank Belfrages uppfattning och jag kommer att återkomma till detta mera utförligt i mitt inlägg i denna sak i del 3 kommande helg.

  ————————————–

  European External Action Service (EEAS)

  Intervju med kabinettssekreterare Frank Belfrage

  EEAS innebär inte slutet för UD

  En utrikestjänst med drygt 600 handläggare i Bryssel under ledning av den Höga Representanten för utrikesfrågor blir verklighet när Lissabonfördraget träder i kraft.

  Men nej, det är inte slutet för den svenska utrikesförvaltningen och Frank Belfrages rekommendation till UD-kollegorna är att se de nya möjligheterna som öppnar sig samtidigt som det gamla i hög grad finns kvar.

  När den tjeckiske presidenten Vaclav Klaus äntligen har skrivit på det nya EU-fördraget har diskussioner om den nya utrikesförvaltningen redan pågått länge i kulisserna.
  EEAS, European External Action Service, blir EU:s gemensamma utrikestjänst och hela det europeiska utrikespolitiska arbetet omorganiseras. Men gamla välkända möten som GAERC, (utrikesministrarnas månatliga möte), Coreper 1 och 2 och KUSP[1]-ambassadörernas förberedande dito finns kvar liksom flertalet arbetsgrupper.

  Däremot kommer inte ledningen av mötena att som nu att cirkulera till ordförandeländerna utan det blir permanent ordförandeskap genom den Höge Representanten för GAERC och den nya utrikesförvaltningen i Bryssel för GUSP[2]-rådsarbetsgrupperna.

  EU-kommissionens delegationer i världen kommer under 2010 att bli EU:s gemensamma utlandsmyndigheter och företräda unionen i värdlandet inom dom verksamhetsområden som det roterande ordförandeskapets ambassad hittills hållit (gemensamma demarcher, HOMs-rapportering etc.).

  Så vi kan inte lägga ned UD?

  – Alls inte. Vi måste fortsätta att bidra till utformningen av den europeiska politiken, konstaterar kabinettssekreteraren.

  EU:s Höge Representant måste förankra sig i GAERC och man kanske kan likna de nationella utrikesministrarna vid en styrelse och detsamma gäller i KUSP- och GUSP-arbetsgrupperna.

  Dom riktlinjer för EEAS som medlemsländerna enats om siktar på att göra organisationen budgetneutral och undvika dubbelarbete. Vi rationaliserar den verksamhet som idag bedrivs såväl inom kommissionen, som inom rådssekretariatet.

  – Det innebär att kommissionens och rådets personal som sysslar med utrikesfrågor går över till EEAS.

  Resterande, en tredjedel av personalstyrkan, väntas bli hämtade från de nationella utrikesdepartementen och administrationerna.

  När fördelningsnycklarna för personal enligt EU-normerna tillämpas betyder det att 5-8 handläggartjänster i EEAS i Bryssel kan komma att ges till svenska tjänstemän, gissar Frank Belfrage.

  Det finns också en enighet om ett geografiskt och funktionellt desksystem i den nya organisationen.

  Vi återkommer med en längre intervju i UD-kurirens decembernummer om UD inför 2010 i ljuset av EEAS och Egardts utredning som nu tagit fart.

  —————–
  Jag återkommer med kommentarer senare i mitt inlägg del 3, som jag nämnde ovan.

  Svenska UD är slut så som vi minns det. På gott och ont. Det är emellertid inte endast den nya EU-utrikestjänsten som är anledningen till slutet på den organisationen.

  • sophiaalbertina Says:

   Svenska UD är slut,

   Tack för dina vänliga ord. Jag tyckte de var angeläget att dokumentera och berätta för svenska folket om de kraftiga förändringar som har skett i UD, regeringskansliet och i övriga centrala statsförvaltningen de senaste 10-15 åren.

   Och som har inneburit en TOTAL omvandling av dessa klasiska exempel på ”civil servant” kulturen med välutbildade och duktiga icke politiska tjänstemän; till en HELT politiserad mediokrati som lever sitt eget inre liv utan kontakt med verkligheten. Eller den verksamhet den är satt att styra.

   Där byråkratiseringen har exploderat med alla dessa oändliga möten och sammanträden som nästa aldrig leder till några direkta beslut, alla dessa planeringar och omorganisationer som bara gör saken värre, där allt fler gör allt mindre under längre tid.

   Och där det absolut viktigaste man som politisk tjänsteman kan göra är att HÅLLA BUDGETEN. Allting annat är totalt oviktigt i praktiken. Gör du det så kan du vara hur inkompetent som helst, missköta verksamheten både internt och externt etc. men du klarar dig galant.

   Och även om allt går åt skogen och det blir avslöjat så tar det politiska systemet hand om dig.

   Och du har helt rätt om massmedia. Som jag har visat på ett otal gånger i den här bloggen så är mycket av svenskt media i dag ett tragiskt skämt med tanke på de stolta föresatserna. De bryr sig inte om någonting såtillvida det inte är sensationellt och det får materialet ”färdigpaketerat”. Research, elementär faktakoll och s.k. ”grävande journalistik” existerar i stort sett inte längre.

   Massmedia har i praktiken abdikerat från sitt uppdrag som 3:e statsmakten och blivit en megafon åt makten, his masters voice,. Och ännu värre, de deltar aktivt i spridande av ovetenskapligt trams (som i fallet med Global Warming Hysterin). OCH de deltar AKTIVT i att censurera och förfölja de som försöker påpeka elementära fakta och vetenskap.

   Vilket naturligtvis de politiska (och andra) makthavarna hat lärt sig och utnyttjar i det politiska spelet. Så en mycket målmedveten och planerad LÅNGSAM förändring i den riktning man vill kan fortgå hur länge som helst utan att massmedia och svenska folket märker något och reagerar.

   Det är först när något oväntat och plötsligt sker som bryter rutinerna och den byråkratiska mallen som ”allt” avslöjas och visar att kejsaren är naken. Eftersom alla dessa jasägare och rö…slickare som systematiskt har befordrats och placerats på viktiga poster, och som saknar operativ erfarenhet, INTE klarar av att fatta egna beslut eller att ta egna initiativ.

   Man avvaktar order från ”högre ort” och det viktigaste är INTE ATT GÖRA NÅGOT ÅT SITUATIONEN OCH LÖSA DEN utan att skydda sig själv.

   Och INGEN, ABSOLUT INGEN tar något som helst ansvar för någonting. För det ingår inte i denna nya kultur.

   Och när då samma ”högre ort” är lika paralyserad av samma orsaker så händer ABSOLUT INGENTING.

   Och detta har vi tyvärr sett flera exempel på i Sverige de senaste åren.

   Ett sådant typ exempel var Tsunami katastrofen för UD:s del.

   Där tjänstemännen på lägre och mellannivå sköte sig i de flesta fall exemplariskt (vilket naturligtvis INTE framkom i media rapporteringen). Däremot så var kollapsen total på chefsnivå (med några mycket, mycket få enstaka undantag).

   Och sedan står alla där handfallna och ”undrar” hur kunde detta ske. Och varför ”märkte” vi inget?

   Och media drevet kör igång på full styrka med att hitta syndabockar. Där massmedia naturligtvis INTE granskar sina egna LÅNGA underlåtelse synder.

   Jodå, det var många som märkte vad som var på gång. Men teg och tittade bort och jamsade med för att säkra sin egen ”karriär” och löneutveckling. En löneutveckling som nu TOTALT STYRS AV DIN NÄRMASTE CHEF (se mitt inlägg om UD/RK:s lönepolitik<a href="<a https://uddebatt.wordpress.com/2007/11/20/udrk-s-lonepolitik/).

   Det påminner om den där klasiska berättelsen där man placerar en groda i kallt vatten för att sedan sakta koka ihjäl den utan att den märker något och reagerar.

   Som sagt ont om civilkurage är det gott om i det här landet!

   Det är inte sista spiken i kistan utan sista slaget på sista spiken.

   Så du är varmt välkommen till att bidra till denna dokumentation över en central och mycket viktig funktion för Sveriges fortlevnad som självständig stat. En organisation som nu är körd i botten. Ett UD som systematiskt och i grunden har förändrats för att passa några höga herrar och damers politiska syften.

   Ett politiskt spel som kommer att stå Sverige som nation MYCKET DYRT den dag det beger sig. Och som vanligt är det, det svenska folket som kommer at få betala. De höga herrarna och damerna har sedan länge sett till att skydda sig och sätta sig i säkerhet.

   Se där en sedelärande berättelse om dagens Sverige.

 3. Undrande Says:

  Behöver man verkligen UD? TV-serien ”diplomaterna” visade ju hur det går till i verkligheten eller hur? Lättklädda damer som serverar diplomaten gin och tonic när han flyter omkring rund och grann i poolen i något afrikanskt land och dessutom har mage att tacka de svenska skattebetalarna för hans utsvävningar i UD:s namn.

  Tillåt mig att undra. Och vad gör UD för att upplysa om konsekvenserna av den totalt okontrollerade massinvandringen till vårt land av ”föräldralösa” skäggiga ungdomar i 20 års åldern? Alla dessa ”barn” kommer ju från länder där UD har ambassader, eller hur? Rapporterar de inte hem till Stockholm vad som pågår? Eller är det hemligt för svenska folket? Vad skall vi då med UD till?

  Det låter ju som om det var ordning och reda i UD förr i tiden men nu när allt tycks gå för lösa boliner finns det väl ändå ingen anledning att ha kvar UD och de cocktailpimplande diplomaterna? Jag bara undrar?

  Skall följa vad man kan komma fram till i denna bloog som jag av en ren slump fann på google när jag sökte på ordet UD. Jag är nämligen mycket intresserad av vad Carl Bildt håller på med när det gäller just UD-organisationen.

  Har hört rykten att det inte bara är UD som är slut utan också anställningstiden för en hög tjänsteman som styrt och ställt litet väl maktfullkomligt med hela regeringskansliet.

  • sophiaalbertina Says:

   Undrande,

   ”Behöver man verkligen UD? TV-serien ”diplomaterna” visade ju hur det går till i verkligheten eller hur?”

   En bra fråga men tyvärr på helt fel grunder. Dvs. den felaktiga och stereotypa bild som har förmedlats av massmedia. Inte minst denna Tv serie som var ett beställningsverk av den förra regeringen. Och som ingick i en rad av åtgärder för att ”trycka till” UD. Andra delar av detta välregisserade program var t.ex. det ökända ”värdegrundsarbetet”. Ett klasiskt trick för att förvirra och demoralisera en arbetsplatts.

   Som jag skrev i svar till ”Svenska UD är slut”:

   ”Och det här är inget ”gnäll” från champagnepimplande stroppar utan en beskrivning av TOTALT ORIMLIGA ARBETSVILLKOR för duktiga och kompetenta människor med familjer som valt att tjänstgöra i UD för att främja och ta till vara Sveriges intressen.

   Och jodå, det finns inkompetenta personer på UD också, liksom över allt annars i Sverige. Både på ”höga” och ”låga” positioner. Och där dessa personer har bidragit till denna förvrängda bild som råder om UD och arbetsvillkoren där. Vilket har fått till följd att mycket allvarlig kritik av arbetsmiljö och arbetsvillkor kan lätt avfärdas som ”tjafs” och ”gnäll” från privilegierade personer.

   Och ingenting kan vara längre från sanningen. För att det finns några pellejönsar så skall inte en hel yrkeskår drabbas av fördomar och förakt. Och där absurda arbetsvillkor och förhållanden (sett med vanliga svenska ögon) kan negligeras i trygg förevisning om att INGEN bryr sig.”

   Den person du åsyftar, han som skvalpade runt i pooolen, ”placerades” DIREKT på UD (Afrikaenheten) år 2002 UTAN att ha gått den vanliga handläggarutbildningen och sedvanliga praktikperioder på olika avdelningar. Det var alltså inte frågan om någon ansökan och sedan antagning.

   Och någon som undrar varför SVT så totalt ensidigt fokuserar på 2 personer när det finns 2500 att välja på???? Många av dem faktiskt väldigt kompetenta och med LÅNG erfarenhet. Och vad var syftet med det tror du? Hmm… svår fråga.

   Och han i pooolen spelar ju fulländat sin roll som ”nyttig idiot” för de sammanhang som TV serien var framtagen. Duktig gosse!

 4. Undrande Says:

  Det var ju som f-n! Det är alltså manipulerande och mygel ända in i våra vardagsrum. Varför har jag aldrig läst om detta? Det är ju skrämmande om man medvetet försökt att förnedra UD och alla dess normalt arbetande tjänstemän. Och detta har tidigare regeringar hållt på med säger du. Och Alliansen har inte stoppat det? Varför inte? Vill man inte ha något UD? Du skriver ju själv att det är slut. Någon måste väl vilja att det är slut?

  Skall läsa igenom allt detta igen för jag blir inte klok på hur det kan få ha gått till så som du skriver.

 5. The New EU foreign minister – An undemocratic appointment to an undemocratic post created by an undemocratic treaty « UD/RK Samhälls Debatt Says:

  […] Den svenska utrikesförvaltningens död […]

 6. Andreas Says:

  Intressant. Men Sophia det är ohyggligt svårt att ta dig seriöst med tanke på dina särskrivningar

  • sophiaalbertina Says:

   Andreas,
   En mycket intressant kommentar i dubbel be-mär-kel-se. Innehållet är tydligen intressant, men det är inte det viktiga utan kriarättning medelst särskrivningar är poängen.

   Först en liten reflektion, i dagens Sverige så är det en minoritet som vet vad särskrivningar är och innebär, bl.a. tack vare vårt ”eminenta” skolsystem. Så du tillhör en borttynande skara.

   Nå, för din information så är detta en blogg, inte en akademisk avhandling, eller ett stringent PM eller en avtalstext där varje ord har stötts och blötts i långa förhandlingar.

   Och skriven med avsikt därefter. Eller för att citera Erik Axel Karlfeldt: ”Han talade till bönder på bönders språk, och till lärde män på latin.”

   I politikens världs skulle du följaktligen vara totalt ointresserad av de beslut som fattades, eller de lagar som antogs, och bara morfologi och syntax är perfekt så är allt OK.

   Inte undra på att det ser ut som det gör i detta land.

 7. EU: s foreign minster performance so far – lacklustre and a pushover « UD/RK Samhälls Debatt Says:

  […] Den svenska utrikesförvaltningens död […]

 8. EU – an unaccountable mess created by an undemocratic treaty « UD/RK Samhälls Debatt Says:

  […] Den svenska utrikesförvaltningens död […]

 9. EU- an expensive pile of festering rubbish, mired in corruption, surrounded by inept and impotent politicians « UD/RK Samhälls Debatt Says:

  […] Den svenska utrikesförvaltningens död […]

 10. Who the Hell do You Think You Are: The Euro Game Is Up! « UD/RK Samhälls Debatt Says:

  […] Den svenska utrikesförvaltningens död […]

 11. Dödsstöten Says:

  Bästa SophiaAlbertina
  Du aviserade UD:s död förra året. Du hade på ett tidigt stadium din analys klar. Det är slut med det departementet. Carl Bildt och Alliansen har nu fullbordat Göran Perssons och socialdemokraternas på börjat, nämligen slakten av UD, ambassader och konsulat.

  Jag har tagit mig friheten att återge ledaren i Dagens Nyheter idag den 28 januari 2011. En bättre bekräftelse på din analys kan du inte få. Att svensk gammelmedia alltid vaknar för sent är beklagligt för när de gör det så är allt över. Det gäller klimatfrågan och det gäller den okontrollerade massinvandringen till Sverige och islams härjningar i det svenska samhället för att ta några exempel.

  En utskrift från Dagens Nyheters nätupplaga, DN.se

  Artikelns ursprungsadress: http://www.dn.se/ledare/huvudledare/diplomatisk-randstat

  Diplomatisk randstat

  Regeringen fortsätter att stänga ambassader i högt tempo. Det skadar Sveriges relationer till andra länder och minskar vårt inflytande i världen.

  När oroligheterna i Tunisien till slut blev en världsnyhet valde utrikesminister Carl Bildt att kommentera utvecklingen på Twitter. I ett inlägg den 4 januari konstaterade Bildt att vi noga ska följa vad som sker i EU:s närområde. Utrikesministern gjorde sitt uttalande med hänvisning till en artikel i tidskriften Foreign Policy.

  För tio år sedan hade Bildt inte behövt läsa en amerikansk tidskrift för att sent omsider upptäcka vad som händer omkring Medelhavet. Sverige hade då fortfarande en ambassad i Tunis, med diplomater som kontinuerligt bevakade utvecklingen i landet och knöt kontakter i det tunisiska samhället. När någonting intressant inträffade skickades direkt-rapporter till Stockholm och utrikesdepartementet.
  År 2001 beslutade S-regeringen att stänga den svenska ambassaden i Tunis av budgetskäl. Det är möjligt att den dåvarande

  utrikesministern Anna Lindh gjorde en riktig omprioritering av resurserna, även om hon hade kunnat motivera en fortsatt svensk närvaro. Tunisien har en växande betydelse för Europa och antalet svenskar som årligen reser till landet är stort.

  Men oavsett vilken slutsats man kommer fram till belyser Tunisienfallet att ambassadnedläggningar har ett pris. När det väl bränner till finns inget bra alternativ till diplomatisk närvaro och kontakter som byggts upp under lång tid. Om Sverige har ambitionen att påverka EU:s framväxande utrikespolitik duger inte hänvisningar till amerikanska tidskrifter. Den som vill bli respekterad och tagen på allvar behöver utsända som inte bara kan inhämta information från egna källor utan också kan framföra budskap direkt till landets ledning.

  Dessvärre präglar inte denna insikt vare sig regeringens eller oppositionens agerande. Carl Bildt har ända sedan han blev utrikesminister ägnat sig åt att i högt tempo minska antalet utlandsmyndigheter, även på den tid då de borgerliga hade egen majoritet i riksdagen. Om regeringen velat hade den kunnat tillföra mer resurser till UD. I stället valde alliansen att åtgärda underskotten genom stängningar och besparingar. Ambassader och diplomater har ersatts av Bildts personliga dator.

  Socialdemokraterna har med rätta angripit denna dumsnåla och kortsiktiga politik, men strax före jul bytte partiet fot. Tillsammans med Sverigedemokraterna drev de rödgröna igenom ett tufft sparkrav på regeringskansliet. Det krävdes ingen djupare analys för att förstå att också UD skulle drabbas.

  I går rapporterade Dagens Eko att regeringen som en konsekvens överväger att stänga fyra ambassader och ett generalkonsulat, utöver de ambassader som regeringen utan någon konsekvensanalys beslutade att lägga ned före jul.

  Vietnams huvudstad Hanoi är det mest uppmärksammade exemplet, men det finns fler.

  Att Sverige skär i basen av utlands-verksamheten inser man när en stad som Bryssel finns med på listan. Svensk närvaro i Belgiens huvudstad borde vara en självklarhet, mot bakgrund av att Belgien rymmer en stor svenskkoloni och dessutom har en skakig politisk situation. Ändå planeras alltså en stängning under 2011.

  Nedläggningen av ambassader har redan skadat Sveriges relationer till andra länder. Det säger sig självt att också vårt utrikespolitiska inflytande kommer att minska och att rekryteringen av duktiga diplomater försvåras. Stämningen på UD är redan mycket dålig.

  Statsminister Fredrik Reinfeldt har påpekat att Carl Bildt är en mycket ”närvarande utrikesminister”. Beskrivningen är korrekt enbart i fråga om sociala medier. När det gäller diplomatisk närvaro är Sverige på god väg att förvandlas till en randstat.

  • sophiaalbertina Says:

   Dödsstöten,

   Det är sorgligt att det skall ta SÅÅÅÅ lång tid för polletten att trilla ner. Och det är inte med någon större glädje jag konstaterar ”vad var det jag sa”.

   Det gläder mig att DN ÄNTLIGEN har börjat inse vad det handlar om. Det har ju bara pågått lite över 10 år. Som vanligt när det gäller ”gammelmedia” så är de sist i att förstå vad som händer i omgivningen. Framförallt om det är en medveten och långsam process. Och när de väl har vaknat så har ”sista bussen redan gått s.a.s.

   Man kan bara mycket sorgset konstatera att den kompetenta personal och deras familjer som sägs utgöra ett första värn av Sverige (då vi numera inte har ett försvar som kan försvara Sveriges territorium), och sägs vara så viktiga för våra relationer och utrikeshandel, i många fall behandlas som skit.

  • sophiaalbertina Says:

   Jag lämnade följande kommentar på deras ledarsida:

   ”Den svenska utrikesförvaltningens död

   Det gläder mig att DN ÄNTLIGEN har börjat inse vad det handlar om. Det har ju bara pågått lite over 10 år. Som vanligt när det gäller ”gammelmedia” så är ni sist i att förstå vad som händer i omgivningen. Framförallt om det är en medveten och långsam process. Och när ni väl har vaknat så har ”sista bussen redan gått s.a.s.

   Här kan ni läsa historien bakom det hela: Den svenska utrikesförvaltningens död”

   Den blev refuserad. Det är tydligen svårt för de gamla drakarna att erkänna att de blir mindre och mindre relevanta för nyhetsförmedlingen och debatten. Och att bloggsfären slår dem som regel med hästlängder.

   Ett sorligt kapitel i svensk journalistisk historia.

   Uppdatering:

   Jag vet inte om DN läste min kommentar men efter 5 timmars så dök min kommentar plötsligt upp. Bättre sent än aldrig.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: