Archive for juni, 2011

A Nice Global Warming Summer PLEASE!! I have had enough of this cooling!

21 juni, 2011

The summer is finally here after, again, being a cold winter and “spring”. Isn’t it “lovely” with this “accelerated warming” that is not going on?

And I want to wish every one of you a warm (in the name of Global Warming Hysteria) and nice summer. It will also mean that I will write less and more sporadic posts.

But you have 1115 posts and 2414 comments to go through at your leisure.

This is what I wrote three years ago:

”I’m hopeful, the wind has turned and the Global Warming Hysterics are on the defensive. It is particularly noticeable in Europe where people have finally realized the insanity of these gigantic sums of money that will be squandered on nonsense action. And that will ruin the common people and national economies.

Please note that they are still talking as if nothing has happened but behind the scenes there has been a 180 degree change of course in many countries. Because no one will officially acknowledge this overall shift, instead they will continue to tell you that they have ”adapted” the policies to the prevailing circumstances, etc. Or other euphemisms.

It is only our “intelligent” Swedish politicians, plus the media, who have not understood it yet. And they are still relentlessly pushing this agenda and harping on us to take the lead and be a world leader in terms of restrictions on CO2.

It’s just that if you take the lead, you must have some following, too. And the last two months the crowd behind them has thinned considerably. And it becomes thinner by the day.

The biggest scientific and political scandal in modern times is on track to be exposed and derailed. And I would like to thank you other bloggers who have participated tirelessly in this fight for science and truth. We actually make a difference, even if it does not seem to go so fast sometimes. ”

And you can only note that this trend has continued, and that it has become increasingly obvious to the average person how little of truth and science the Global Warming Hysteria has.

It is now only our “intelligent” politicians who pretend that nothing has happened, and repeat their learned mantras like a drunken parrot. You know that Monte Phyton sketch.

And by the way, it’s the same political elites that are responsible for the current crisis in the EU and the U.S.

Nice work wouldn’t you say!

Thank you for that double whammy courtesy of “our” elected “representatives”.

Sommaren är äntligen här efter att det återigen har varit en kall vinter och ”vår”. Visst är det skönt med denna ”accelererande uppvärmning” som inte sker?

Och jag vill tillönska alla er en riktigt varm (i Global Warming Hysterins anda) och skön sommar. Det innebär också att jag kommer att skriva mycket mer sporadiskt under denna period.

Men ni har ju drygt 1115 inlägg och 2414 kommentarer att botanisera bland. Om ni använder kategorier och taggar plus sökfunktionen så kommer ni att hitta många intressanta saker.

Så här skrev jag för tre år sedan:

”Jag är hoppfull, vinden har vänt och Global Warming Hysterikerna är på defensiven. Det märks inte minst ute i Europa där man äntligen har insett vansinnet med dessa gigantiska summor som kommer att förslösas på nonsensåtgärder. Och som kommer att ruinera vanligt folk och de nationella ekonomierna.

Märk väl att man fortfarande pratar som om inget har hänt men bakom kulisserna så sker just nu en 180 gradig kursomläggning i många länder. För INGEN kommer på officiellt håll att erkänna denna totala omläggning utan man kommer att säga att man har “anpassat” kursen efter rådande omständigheter etc. Eller andra förskönande omskrivningar.

Det är bara våra intälägänta svenska politiker plus massmedia som inte har förstått det ännu. Och som oförtrutet kör på i denna återvändsgränd och tjatar om att vi skall gå i täten och vara världsledande vad det gäller begränsningar av CO2.

Det är bara det att skall man gå i täten så måste man ha några som följer efter också. Och de senaste 2 månaderna så har skaran bakom glesnat betydligt. Och blir glesare för varje dag.

Den största vetenskapliga och politiska skandalen i modern tid är på god väg att avslöjas. Och jag vill passa på att tacka er andra bloggare som oförtrutet har deltagit i denna kamp för vetenskap och sanning. Vi gör faktiskt en skillnad även om det inte verkar gå så fort ibland.”

Och det är bara att konstatera att denna utveckling har ytterligare fortsatt, och att det har blivit alltmer uppenbart för gemene man hur lite med sanningen och vetenskap hela Global Warming Hysterin har.

Det är numera bara våra intälägänta politiker som låtsas som om inget har hänt, (på samma sätt som med FRA lagen, IPRED, datalagringsdirektivet etc.), och upprepar sina inlärda mantran som en drucken papegoja. Ni vet den där Montephyton sketchen.

Och by the way, det är samma politiska elit som är ansvarig för den rådande krisen inom EU ochUSA.

Nice work wouldn’t you say!

Tack för den dubbel smällen från ”våra” valda ”representanter”.

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/milj%F6” rel=”tag”>miljö</a>

Recent 5 Months U.S. Temperature trend/decade – – 18.7 F COOLER in 100 years

15 juni, 2011

And the cooling continues. Sorry – I mean that Global Warming is an imminent treat to humankind.

As a complement to my previous post Recent 3 Months (Mar-May) U.S. Temperature trend/decade – It is getting cooler and cooler, I thought it also would be interesting to look at the recent 5 months (year to date, January-May) US temperature from a “historic” perspective. To see how the decade trends have evolved during the last 111 years.

Especially to see how the decade trends have evolved during the last 31 years. The period that according to the Global Warming Hysterics and computer models they worship should show a steady and accelerated increase in temperature.

And as I always point out:

Remember, these are the official figures. With the poor placement of stations (91 % of the stations are CRN 3 to 5 = bad to very poor); where they have purposely taken away the urban heat island effect, use huge smoothing radius, the historical “adjustment and tweaking” to cool the past etc.

Not to mention the great slaughter of GHCN stations 1990-1993 – roughly 63 % of all stations were “dropped”. Oddly enough many of them in cold places – Hmmm? Now the number of GHCN stations is back at the same numbers as in 1890.

Also remember that the US stations are now nearly a third of the all GHCN world stations.

So here are the trends:

US temperature recent 5 months (Jan-May) 1900-2011

The trend for 1900 to 2011 is 0.16 F / Decade

US temperature recent 5 months (Jan-May) 1980-2011

The trend for 1980 to 2011 is 0.25 F / Decade

US temperature recent 5 months (Jan-May) 1990-2011

The trend for 1990 to 2011 is – 0.32 F / Decade

US temperature recent 5 months (Jan-May) 2000-2011

The trend for 2000 to 2011 is – 1.87 F / Decade

So the “warming trend” 2000-2011 is exactly – 1.87 F degrees COOLER a decade.  That is a whopping – 18.7 F COOLER in 100 years. The freezer next!

According to the computer models that the Global Warming Hysterics love so much, worship and blindly follows (especially our intelligent politicians), it should be EXACTLY the opposite.

And we are supposed to be very worried about a predicted rise of 3-4 F?

But not this ACTUAL trend?

And for this predicted trend the politicians want to take our societies back to the Stone Age. But, as usual, they DO NOTHING about the actual trend.

So to summarize this evidence of this “accelerated warming” trend:

The recent 5 months trend 1980-2011 is exactly 0.25 F degrees a decade.

The recent 5 months trend 1990-2011 is exactly – 0.32 F degrees a decade.

The recent 5 months trend 2000-2011 is exactly – 1.87 F degrees a decade.

So the “warming” trend is really accelerating wouldn’t you say.

Some more “rapid warming” like this and the freezer look really warm.

Another brilliant and glorious example of RAPID WARMING and an eminent treat to humankind!

That is truly “Global Warming” US style.

An interesting ”science” wouldn’t you say.

This is the “stuff” that “Global Warming” is made of.

Läs även andra bloggares åsikter om http://bloggar.se/om/milj%F6” rel=”tag”>miljö</a>, <a href=” http://bloggar.se/om/yttrandefrihet” rel=”tag”>yttrandefrihet</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/fri-+och+r%E4ttigheter” rel=”tag”>fri- och rättigheter, Läs även andra bloggares åsikter om <a href=” http://bloggar.se/om/USA” rel=”tag”>USA</a>

Recent 3 Months (Mar-May) U.S. Temperature trend/decade – It is getting cooler and cooler

14 juni, 2011

As usual and as a complement to my previous post May U.S. Temperature – 5.39 F cooler than the warmest May, I thought it would be interesting to look at the recent 3 months (March-May) US temperature from a “historic” perspective. To see how the decade trends have evolved during the last 111 years.

Especially to see how the decade trends have evolved during the last 31 years. The period that according to the Global Warming Hysterics and computer models they worship should show a steady and accelerated increase in temperature.

And as I always point out:

Remember, these are the official figures. With the poor placement of stations (91 % of the stations are CRN 3 to 5 = bad to very poor); where they have purposely taken away the urban heat island effect, use huge smoothing radius, the historical “adjustment and tweaking” to cool the past etc.

Not to mention the great slaughter of GHCN stations 1990-1993 – roughly 63 % of all stations were “dropped”. Oddly enough many of them in cold places – Hmmm? Now the number of GHCN stations is back at the same numbers as in 1890.

Also remember that the US stations are now nearly a third of the all GHCN world stations.

See also my figure for cities, state and regional here:

Recent 12 Months U.S. Temperature trend/decade – It is getting cooler and cooler

Recent 6 Months U.S. Temperature trend/decade – It is getting cooler and cooler

Recent 3 Months U.S. Temperature trend/decade – It is getting cooler and cooler 2

Temperature Trend/Decade for the 4 Largest U.S. Cities – It is getting Cooler and Cooler

Recent 3 Months U.S. Temperature trend/decade – It is getting Cooler and Cooler

California’s “hot spell”

Texas Cold’em

Catastrophic Climate Change – All human activity ceased in Florida and Georgia!

November Temperature – Continental U.S. and a Regional Analysis

So here are the trends:

US temperature recent 3 months (Mar-May) 1900-2011

The trend for 1900 to 2011 is 0.13 F / Decade

US temperature recent 3 months (Mar-May) 1980-2011

The trend for 1980 to 2011 is 0.26 F / Decade

US temperature recent 3 months (Mar-May) 1990-2011

 The trend for 1990 to 2011 is 0.16 F / Decade

US temperature recent 3 months (Mar-May) 2000-2011

 The trend for 2000 to 2011 is – 1.03 F / Decade

So the “warming trend” 2000-2011 is exactly – 1.03 F degrees COOLER a decade.  That is a whopping – 10.3 F COOLER in 100 years. Take cover!

According to the computer models that the Global Warming Hysterics love so much, worship and blindly follows (especially our intelligent politicians), it should be EXACTLY the opposite.

And we are supposed to be very worried about a predicted rise of 3-4 F?

But not this ACTUAL trend?

And for this predicted trend the politicians want to take our societies back to the Stone Age. But, as usual, they DO NOTHING about the actual trend.

Even worse, “our” politicians, “scientists”, journalists” and the mainstream medias attitude is: Move on, NOTHING to see here.

Or as Obi-Wan so aptly put it: These aren’t the droids you’re looking for – Move along.

As I have been saying all along, it has always been a political agenda – anti human, anti freedom, anti development and anti capitalism. And this Global Warming Hysteria is part of that agenda. It has nothing to do with science, facts or saving the environment or the Earth.

All of this, as always, paid by us, the common people, in the form of taxes, high energy costs and reducing our living standard back to the Stone Age.

So to summarize this evidence of this “accelerated warming” trend:

The recent 3 months trend 1980-2011 is exactly 0.26 Fdegrees a decade.

The recent 3 months trend 1990-2011 is exactly 0.16 Fdegrees a decade.

The recent 3 months trend 2000-2011 is exactly – 1.03 F degrees a decade.

Another brilliant and glorious example of RAPID WARMING and an eminent treat to humankind! Especially during the last 31 years.

That is truly “Global Warming” US style.

An interesting ”science” wouldn’t you say.

This is the “stuff” that “Global Warming” is made of.

Läs även andra bloggares åsikter om http://bloggar.se/om/milj%F6” rel=”tag”>miljö</a>, <a href=” http://bloggar.se/om/yttrandefrihet” rel=”tag”>yttrandefrihet</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/fri-+och+r%E4ttigheter” rel=”tag”>fri- och rättigheter, Läs även andra bloggares åsikter om <a href=” http://bloggar.se/om/USA” rel=”tag”>USA</a>

May U.S. Temperature – 5.39 F cooler than the warmest May

14 juni, 2011

The official May temperature figures are out.

And remember, these are the official figures. With the poor placement of stations (91 % of the stations are CRN 3 to 5 = bad to very poor); where they have purposely taken away the urban heat island effect, use huge smoothing radius, the historical “adjustment and tweaking” to cool the past etc.

Not to mention the great slaughter of GHCN stations 1990-1993 – roughly 63 % of all stations were “dropped”. Oddly enough many of them in cold places – Hmmm? Now the number of GHCN stations is back at the same numbers as in 1890.

Also remember that the US stations are now nearly a third of the all GHCN world stations.

For the April figures see my post:

April U.S. Temperature – 3.37 F cooler than the warmest April

For the March figures see my post:

March U.S. Temperature – 6.6 F cooler than the warmest March

For the February figures see my post:

February U.S. Temperature – 8.26 F cooler than the warmest February

For the January figures see my post:

January U.S. Temperature – 9.74 F cooler than the warmest January

Where you also have links to the other months

For the 2010 figures see my post (where you have links to allUStemperature posts):

2010 U.S.Temperature is -1.32F Cooler than the Warmest Year

May 2011 departure from normal temperature

http://www.ncdc.noaa.gov/oa/climate/research/cag3/cag3.html

And as I said in the beginningalways remember that these figures are based on the official data that has been tweaked, “adjusted” and manipulated to fit their agenda (cool the past, ignore UHI and land use change factors, huge smoothing radius – 1200km etc.)..

 May temperature 1900-2011

“The average temperature in May 2011 was 60.0 F. This was -1.0 F cooler than the 1901-2000 (20th century) average, the 25th coolest May in 117 years. The temperature trend for the period of record (1895 to present) is 0.1 degrees Fahrenheit per decade.”

This year, the May temperature is – 5.39 F cooler than 1934, the warmest May. And if we compare this year’s May with 2000 it is – 4.09 F cooler.

If we compare with 1936 this year’s May is – 4.17 F cooler. And if we compare with 1987 is – 3.98 F cooler.

 And the “warming trend” 1900-2011 is exactly 0.12 F degrees a decade.  That is a whopping 1.2 F warmer in 100 years. The sweat is breaking out!

 And notice the rise from 1933 to 1934. A rise of 4.77 F degrees.

 And the dramatic drop from 1934 to 1935. A drop of 7.38 F degrees.

 And the dramatic rise from 1935 to 1936. A rise of 6.16 F degrees.

 That’s what I call RAPID WARMING and COLING and an eminent treat to humankind! 

 So to summarize these three years:

 From 1933 to1934 the May temperature rose 4.77 F degrees.

 And from 1934 to 1935 it dropped by 7.38 F degrees.

 And from 1935 to 1936 a dramatic rise of 6.16 F degrees.

 Talking about a temperature roller coaster!

 A total change of a whopping 18.31 F degrees in three years.

 And according to the “science” and “logic” of the Global Warming Hysterics humankind would have been killed 3 times over during these years. Especially in North America.

And we all know what happened – USA ceased to exist because of this catastrophic rises and drop in temperature.

Except it didn’t – nothing happened. Everything went on as normal.

There are other years in the chart when the temperature increases 5 – 6.1 F in one year. And still, somehow mysteriously, USA went on as normal.

So a “predicted” rise of 3- 4 F degrees in 100 years is a total catastrophe for humankind.

But an ACTUAL RISE OF 6.16 F degrees IN ONE YEAR is nothing.

And an ACTUAL CHANGE OF 18.31 Fdegrees in three years is also nothing to bother about.

So we can easily survive an actual change of temperature of 18.31 F degrees in three years. But a “predicted”, (by these “eminent” Global Warming Hysteric “scientists” and their models which cannot predict the weather one week from now), rise of 3- 4 F degrees in 100 years is a total catastrophe for humankind.

Interesting ”science” wouldn’t you say.

This is the “stuff” that “Global Warming” is made of.

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/milj%F6” rel=”tag”>miljö</a>, <a href=” http://bloggar.se/om/yttrandefrihet” rel=”tag”>yttrandefrihet</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/fri-+och+r%E4ttigheter” rel=”tag”>fri- och rättigheter</a>, Läs även andra bloggares åsikter om <a href=” http://bloggar.se/om/USA” rel=”tag”>USA</a>

The scam that is called EU and the Euro is behind the present crisis

4 juni, 2011

In this to the point, pedagogic and very telling video (by Clarke and Dawe), the whole madness behind the euro and the present crisis in Greece,Spain,Ireland,Portugal,Italy, etc. is explained.

All thanks to our “dear” local and European politicians and banks (private and central banks, ECB) etc.

“Roger, Financial Consultant: They lent all these vast amounts of money to other European economies that can’t possible pay them back.”

“How can broke economies lend money to other broke economies who haven’t got any money because they can’t pay back the money the broke economy lent to the other broke economy and shouldn’t have lent them in the first place because the broke economy cant pay it back”.

I think even a 5 year old can understand this. But not “our” politicians and bankers.

And remember this video was done a year ago. So now the situation (and the figures) is worse by a factor of two.

Thank you for ruining the common people in all our countries!

And this is on top of their efforts to drive us back to the Stone Age through the Global Warming Hysteria.

(See for example my post: Portugal – The perfect example of how the ”Green” economy destroys a country and sends it into the Abyss)

So this is a double whammy courtesy of “our” elected “representatives”.

Clarke and Dawe – European Debt Crisis

Läs även andra bloggares åsikter om http://bloggar.se/om/milj%F6” rel=”tag”>miljö</a>, <a href=” http://bloggar.se/om/yttrandefrihet” rel=”tag”>yttrandefrihet</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/fri-+och+r%E4ttigheter” rel=”tag”>fri- och rättigheter</a>


%d bloggare gillar detta: