Posts Tagged ‘FRA’

Climate Gate – All the manipulations and lies revealed 137

21 december, 2009

“Granting the spotlight to the tyrannical trio of Zimbabwean President Robert Mugabe, Iranian President Mahmoud Ahmadinejad and Venezuelan President Hugo Chavez so they could express their profound concern for Mother Earth is like asking former New York Gov. Eliot Spitzer and his prostitute Ashley Dupre to propound upon the state of marriage.

“No doubt the tanks Mr. Chavez is buying from Russia will come with efficient hybrid engines and will be used only to demand that neighboring countries tighten fuel-efficiency standards. Those TV stations he shut down must have refused to use clean and responsible solar energy.”

“Iran and Venezuela, in particular, finance their oppressive governments with the export of oil. Now what was it that causes carbon emissions again? Fossil fuels, was it? “

http://www.washingtontimes.com/news/2009/dec/20/the-green-dictatorship/

Sunday, December 20, 2009

EDITORIAL: The green dictatorship

THE WASHINGTON TIMES

Last week’s Copenhagen summit surrendered all pretense to significance when it turned into a showcase for dictators’ attempts to greenwash their bloody regimes. Granting the spotlight to the tyrannical trio of Zimbabwean President Robert Mugabe, Iranian President Mahmoud Ahmadinejad and Venezuelan President Hugo Chavez so they could express their profound concern for Mother Earth is like asking former New York Gov. Eliot Spitzer and his prostitute Ashley Dupre to propound upon the state of marriage.

Mr. Mugabe used the opportunity to blame global warming for the deaths of millions of his subjects. No doubt his country turned from food exporter to famine because of coal electric plants in Idaho. Of course, driving thousands of farmers from their land, rejecting modern farming methods, confiscating his people’s wealth and turning his nation into a police state have little to do with Zimbabwean poverty.

”When we spew hazardous emissions for selfish, consumptionist ends, in the process threatening land masses and atmospheric space of smaller and weaker nations, are we not guilty of gross human rights violations?” Mr. Mugabe asked. In case you didn’t recognize him, that’s the good dictator, the campaigner for human rights and pollution control.

In Mr. Ahmadinejad’s case, he unsurprisingly pushed an agenda of spreading nuclear technology to all nations. In a slight oversight, the misunderstood Iranian president failed to mention his desperate hurry to create a nuclear arsenal. No matter, the good Mr. Ahmadinejad is about saving the environment with a profound commitment to disarmament. ”Would it not be better that part of the military funds of some countries be dedicated to improving the welfare of people and reducing pollution?” pleaded the green Iranian dictator.

That’s rather an ironic color choice, as Mr. Ahmadinejad recently stole elections from an opposition party using green as its signature campaign color.

Not to be left out is Mr. Chavez as representative of a nation feverishly arming for war with its neighbors, nationalizing whole industries and silencing the opposition press. He believes, ”The cause of all this disastrous situation is the destructive capitalist system. … Capitalism is the road to hell.” No doubt the tanks Mr. Chavez is buying from Russia will come with efficient hybrid engines and will be used only to demand that neighboring countries tighten fuel-efficiency standards. Those TV stations he shut down must have refused to use clean and responsible solar energy.

Such deep concern for Western capitalism, consumerism and militarism didn’t keep the dictators from joining other less developed nations with their hand out for a $100 billion bribe to be financed by that awful capitalism. But these green dictators have more in common than a desire for handouts. Iran and Venezuela, in particular, finance their oppressive governments with the export of oil. Now what was it that causes carbon emissions again? Fossil fuels, was it?

To call the eco-friendly posturing of Third World dictators a farce is to understate the scandal. That the audience greeted such self-serving insanity with applause and that Secretary of State Hillary Rodham Clinton and President Obama sanctified the gathering with their presence exposes a dark side to the green agenda. Global-warming theology is not just a fraud; it attacks freedom and encourages dictatorship.

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/milj%F6” rel=”tag”>miljö</a>, <a href=” http://bloggar.se/om/yttrandefrihet” rel=”tag”>yttrandefrihet</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/fri-+och+r%E4ttigheter” rel=”tag”>fri- och rättigheter</a>, Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/USA” rel=”tag”>USA</a>

Välkommen till Stasi och KGB land DAG 335

1 december, 2009

All tyranny needs to gain a foothold is for people of good conscience to remain silent.”

”I have sworn upon the altar of God, eternal hostility against every form of tyranny over the mind of man.”

Thomas Jefferson 1743-1826

En av dessa odödliga sanningar som folk aldrig verkar lära sig!

Etienne de la Boetie’s (Fransk domare, författare, filosof och “politiker” under 1500 talet) The Politics of Obedience: The Discourse of Voluntary Servitude. 

”It is incredible how as soon as a people becomes subject, it promptly falls into such complete forgetfulness of its freedom that it can hardly be roused to the point of regaining it, obeying so easily and so willingly that one is led to say … that this people has not so much lost its liberty as won its enslavement.”

Lika sant då som nu

Eleanor Roosevelt (1884 – 1962) från hennes bok ”This Is My Story” från 1937

”No one can make you feel inferior without your consent.”

Tänk on människor kunde förstå och lära sig detta!

Så här skrev jag den första januari i år i mitt inlägg Välkommen till Stasi och KGB land DAG 1:

”Jag vill passa på att önska alla en god fortsättning. Men på något sätt så fastnar det ”hela i halsen”. Från och med 00:00:01 idag så lever vi i ett land med en TOTAL OFFICIELL MASSAVLYSNING a la Stasi och KGB.

Tack vare våra intälägänta politiker som har, i brott mot grundlagen, sålt ut allt vad fri- och rättigheter, och rättssäkerhet heter.

OCH DE FATTAR FORTFARANDE INTE VAD DE STÄLLT TILL MED!

OCH DE VÄGRAR ATT TA NÅGOT SOM HELST ANSVAR FÖR NÅGONTING!

OCH DE VÄGRAR ATT DEBATTERA ELLER FÖRKLARA VARFÖR!

Politikerna har med ”vett och vilja” förklarat krig mot sin egen befolkning genom att klassificera den vanlige svenske medborgaren som ”opålitlig” och ”potentiell brottsling”!

Där vi bara kan ”bevisa” vår oskuld genom att ”snällt” finna oss i en total MASSÖVERVAKNING och MASSAVLYSSNING.

Vi, det svenska folket, måste alltså först ”bevisa” att vi är ”oskyldiga” och ”värdiga” medborgare innan vi finner ”nåd” hos de höga herrarna och damerna.

En total pervertering av den rättsordning som gällt de senaste århundradenaDvs. att du är OSKYLDIG TILLS NÅGOT ANNAT ÄR BEVISAT BORTOM ALLA RIMLIGA TVIVEL!

Och som en lök på laxen så är det vi, hederliga svenska skattebetalare, som TVINGAS BETALA FÖR VÅR EGEN ÖVERVAKNING OCH KRÄNKNINGEN AV VÅRA FRI- OCH RÄTTIGHETER!

Våra politiker har i och med detta, (dvs. Datalagringsdirektiv, Telekompaket, ACTA, IPRED, IPRED2, FRA1 och FRA 2), ENSIDIGT sagt upp det underförstådda ömsesidiga samhällskontrakt som finns mellan medborgaren och staten.

Dvs. medborgaren avstår från vissa saker mot att staten i gengäld garantera vissa FUNDAMENTALA saker. Såsom fri- och rättigheter och en fungerande rättsordning som syftar till att ge ett skydd för de FUNDAMENTALA DEMOKRATISKA PRINCIPER som ett fritt och demokratiskt samhälle behöver för att bestå.

Det hela bygger just på att det är ömsesidigt – vi avstår frivilligt från vissa saker för att i gengäld garanteras ett skydd från staten vad det gäller våra fundamentala fri och rättigheter. Samt en fungerande rättsordning.

Nu har våra intälägänta politiker sagt upp detta samhällskontrakt! Och totalt ”ryckt undan mattan” för ett demokratiskt samhälle.

Och de är inte ens medvetna om det!

Än mindre verkar de förstå konsekvenserna av detta beslut.

Det betyder också att vi, vanliga svenska medborgare inte längre är bundna av detta samhällskontrakt som våra politiker så total och ensidigt har sagt upp.

VAD VI VERKLIGEN BEHÖVER I DETTA LAND ÄR ETT SKYDD FRÅN ALLA POLITIKER OCH POLITISKA PARTIER SOM HAR ÖVERGETT SINA PARTIPROGRAM OCH SINA IDEOLOGIER!

Och där det bara är en sak som gäller – MAKTEN och MAKTENS BERUSNING!

Och lägg märke till att detta har ingenting politisk ”färg” eller parti att göra.

Vad det handlar om är försvaret av fundamentala fri- och rättigheter och rättstraditioner.

Och en ”demokrati” värd namnet.”

Och IDAG så har alltså kablarna officiellt kopplats in.

Storebror ser och lyssnar aktivt på dig NU! OCH I FRAMTIDEN!

Tack för det regeringen och riksdagen.

Och vi vet ju vilka som röstade ja både i juni 2008 och nu. Och som sålde ut allt vad våra, det svenska folkets, fri- och rättigheter, och rättssäkerhet heter.

Det är som sagt bara drygt 9 månader till nästa val.  Och eftersom det enda dessa ”värdiga” personer förstår är maktens språk, vilket de så tydligt har visat gång på gång, så skall vi, det svenska folket, använda detta maktens språk och rösta bort dem.

 De länkar som jag gav i mitt inlägg Välkommen till Stasi och KGB land DAG 3 är fortfarande aktuella:

 ”Hur du kan skydda dig på ett någorlunda enkelt sätt mot STASI:S och KGB:S arvtagare:

 (OBS. Passa på NU INNAN det är för sent att skydda dig. Våra intälägänta politiker pratar redan nu om att förbjuda en del av dessa skyddsmekanismer. Det hela blir mer och mer som i Kina eller Nord Korea. Eller Sovjet och Öst Tyskland när det begav sig. Dvs. som vanlig enkel, hederlig medborgare så måste du leva ett dubbelliv med en massa säkerhetsåtgärder och skydd för att freda dig mot statens övervakning.)”

  http://frapedia.se/wiki/Hur_man_skyddar_sig_mot_avlyssning

  http://www.digitalidag.se/wiki/Portal:FRA/Skydd

  http://www.fraskydd.se/

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/fri-+och+r%E4ttigheter” rel=”tag”>fri- och rättigheter</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/yttrandefrihet” rel=”tag”>yttrandefrihet</a>,<a href=”http://bloggar.se/om/fra” rel=”tag”>fra</a>

varning-2

EU, Lissabonfördraget och den ”NYA” övervaknings stormakten

31 oktober, 2009

Välkommen till Stasi och KGB land DAG 304 – OM 31 DAGAR SÅ KOPPLAR FRA IN SIG FYSISKT PÅ ALLA KABLAR. Och då är den TOTALA MASSAVLYSSNINGEN AV SVENSKA FOLKET ETT FULLBORDAT FAKTUM.

Tack för det Sveriges riksdag och regeringen!

”I mitt inlägg   Välkommen till Stasi och KGB land DAG 280 – Är våra riksdagspolitiker hjärndöda?  så ställde jag frågan om våra riksdagsledamöter är hjärndöda.

Eller älskar de verkligen TOTAL Övervakning OCH STÄNDIG MASSAVLYSNING av HELA SVENSKA FOLKET – INKLUSIVE DEM SJÄLVA???

Nu vet vi svaret våra riksdagsledamöter är FAKTISKT hjärndöda. Och i total avsaknad av principer och ideologier.

158 RÖSTADE AKTIVT FÖR ATT INSKRÄNKA VÅRA FRI- OCH RÄTTIGHETER och  rättsstaten för vanliga medborgare I BROTT MOT grundlagen, Europakonventionen om mänskliga fri- och rättigheter och FN: s deklaration om mänskliga rättigheter.

Välkommen till Stasi och KGB land DAG 287: Nu vet vi svaret – våra riksdagsledamöter är FAKTISKT hjärndöda

Och fulspelet om telekom paketet fortsätter i vanlig EU stil.

Och lägg märke till att denna TOTALA nonchalerande av parlamentets vilja sker ENLIGT DET MEST ”DEMOKRATISKA” sättet av de tre varianter som finns. Mer än så här betyder inte europaparlamentet, och i förlängningen Europas folk, för makthavarna i EU.

DVS: INGENTING!

Och det är denna modell som våra intälägänta riksdagsledamöter och regeringar unisont hyllar som det ”stora demokratiprojektet”.

Vi, de Europeiska folken, kan tycka vad vi vill, det skiter man FULLSTÄNDIGT i från Europabyråkratin. They couldn’t care less.

Och lägg märke till ATT INGENTING AV DETTA HAR KUNNAT SKE UTAN VÅRA POLITIKERS AKTIVA, OCH I EN DEL FALL TYSTA, MEDGIVANDE OCH DELTAGANDE.

Jag har skrivit tidigare om Lissabonfördraget och dess katastrofala betydelse för svenska folkjets demokrati, våra fri- och rättigheter och våran rättstradition.

Läs här:

EU – The aim of this treaty is to be unreadable and unclear AND it can not be understood by ordinary citizens

EU – The inner game and the Corruption that Cost £684 931,5 per hour EVERY hour EVERY day EVERY year. And is increasing

They, the politicians, take away our freedom and privacy – And All for nothing

Speech of the President Václav Klaus in the European Parliament

Där man röstar 5,6 gånger per MINUT i Europaparlamentet:

MEP sometimes vote up to 450 times in 80 minutes. I don’t know what is going on half the time. The civil servants draw up the list and if it’s vote nr 58 and the paper says vote YES you vote yes. And if it’s vote nr 59 and the paper says vote NO you vote no. It’s an absolute farce! It is a complete shame masquerading as democracy.”

Eller hur man MEDVETET har gjort Lissabonfördraget oläslig:

“They decided in the council that it’s not allowed FOR ANY institution in the European Union to print a consolidated version THAT CAN BE READ before it has been approved in ALL 27 member states.”

Eller hur Lissabonfördraget ger EU makten att UTÖKA SINA MAKTBEFOGENHETER UTAN ATT FRÅGA MEDLEMSSTATERNA OM LOV:

“The constitution gives EU the ability to amend ITSELF in the future without having to refer to more intergovernmental conferences. It gives EU the ability to legislate over literally every single aspect of our lives.”

“As Italian interior minister, Giuliano Amato said at the London School of Economics last February, ”The good thing about not calling it a constitution is that no one can ask for a referendum.

“…så här inför EU valet, kommer här några officiella citat från de som var direkt inblandade i Lissabon fördraget. (Det finns mycket mer).

Som på ett glasklart sätt visar vad det handlar om. Och hur MEDVETET detta falskspel är.

Där den politiska eliten i Europa AVSIKTLIGT konstruerade Lissabon fördraget så att vanligt folk INTE skall förstå och märka vad som är på gång.

EU ’är ju gubevars ett ”demokrati och fredsprojekt” i den officiella retoriken. När det i själva verket handlar om den största makt överflyttningen i Europas historia från folket och lokala parlament till EU byråkratin. Som är utformat efter den franska byråkratiska modellen som den såg ut på 50 talet. Med en oerhört hierarkisk och centralstyrd förvaltning som inte behöver motivera eller redovisa någonting inför medborgarna.

Och som vanligt har massmedia och våra politiker fullständigt svikit i denna fråga. Det har i och för sig funnits enstaka artiklar i pressen, och enstaka politiker som har beskrivit SMÅ DELAR av detta. Men de är skrivna på ”EU byråkratiska så ingen vanlig människa förstår vad det egentligen handlar om.”

Eller hur EU kommissionen består av dömda brottslingar:

“EU commission – Interesting “gang” wouldn’t you say:

Jailed for embezzlement and banned from holding public office for 2 years

– Old communist apparatchik

– Another old communist apparatchik convicted for providing false information and he is in charge of the EU’s (SIC!) Audit and Anti Fraud unit

Accused of lying to the European Parliament by auditor

– 20 of the commissionaires has said that they intend to IMPLEMENT the constitution EVEN before it is ratified”

Eller om hur formellt sett så olika partier ur ideologisk ståndpunkt (konservativa, liberala och socialdemokratiska ) ÄNDÅ röstar lika i 97% av EU-parlamentets slutomröstningar:

”Vi är många som har fått nog!

Det finns enstaka undantag bland de svenska europarlamentarikerna som gör ett bra arbete därnere. Men det spelar liksom ingen roll i det stora hela. Då det är partiledningar här hemma och partigrupperna därnere som verkligen bestämmer när det verkligen gäller.

Och röstsiffrorna visar just detta.

När sossar, moderater, folkpartister, Kd röstar lika i 89-91% av fallen.

Och när konservativa, liberala och socialdemokratiska ledamöter i 97 procent av alla EU-parlamentets slutomröstningar är överens.

Vad skall vi DÅ med dessa partier till? Och vad tog deras ideologier och partiprogram vägen? Och vad är det för ”parlament” där så officiellt ”motstridiga” ideologier är SÅ eniga

Det påminner lite grann om Nordkorea. Men där är man ju till 99,98% överens

Till detta tillkommer sedan detta intressanta fenomen att man i Bryssel röstar igenom saker som man officiellt i Sverige sagt att man inte stöder. Och som är 180 grader ifrån vad man säger i valmanifest och partiprogram.

Etc. Etc.”

”(Enligt planen förefaller det som om man bara tänker ge parlamentets delegation en timma den 4 november för att diskutera det förslag som slutligen kommer att komma från ministerrådet…..

”Åter igen blir det hårresande arbetsformer och framstressade beslut. Så här får det inte gå till. Och det är uppseendeväckande att EU:s enda folkvalda representanter, Europaparlamentet, låter sig behandlas som en femåring.)”

”Det jag kan säga med säkerhet är att jag tycker det här är ett fullständigt barockt sätt att ta fram lagstiftning på. Komplicerade juridiska texter som tas fram muntligt under kaosartade omständigheter, under en ordförande som beter sig på ett sätt som aldrig någonsin skulle accepteras i ett vanligt svenskt elevråd.”

”En ännu mer executive summary:

Rådet visar fullständigt förakt för parlamentet genom att helt bortse från allt det säger. De tänker köra över parlamentet och en gång för alla visa att det är de som bestämmer, och därmed basta.

Det här förfarandet kallas för ”medbeslutande”, för den som undrar. Det framhålls ofta som ett exempel på hur demokratiskt EU är.”

Etc. Etc.

Här nedan kommer några kommentarer från två personer som aktivt var involverade i telekom förhandlingarna:

Telekompaketet: Detta har hänt

http://christianengstrom.wordpress.com/2009/10/18/telekompaketet-detta-har-hant/

Telekompaketet: ny text

http://christianengstrom.wordpress.com/2009/10/21/telekompaketet-ny-text/

Kaotiskt delegationsmöte om telekompaketet

http://christianengstrom.wordpress.com/2009/10/21/kaotiskt-delegationsmote-om-telekompaketet/

Enligt reglerna är det Europaparlamentets 27-mannadelegation som bestämmer vad parlamentet ska säga till rådet. Sedan är det de tre förhandlarnas jobb att utifrån det mandatet sköta de så kallade trialogsamtalen med rådets representanter.

På det förra delegationsmötet den 7 oktober gjordes det helt klart att förhandlarna inte hade något mandat att föra diskussioner utifrån de förslag som rådet och kommissionen hade presenterat, utan att de skulle hålla fast vid parlamentets skrivning av tillägg 138, och försöka få rådet att berätta formellt vad de hade för invändningar mot det.

Innan gårdagens möte hade det förekommit uppgifter om att förhandlarna hade struntat i sitt förhandlingsmandat och svikit parlamentet. Det uppgifterna visade sig vara till 100% sanna.

När de tre förhandlarna träffade rådet hade de bara pratat om rådets och kommissionens förslag, och inte alls om parlamentets 138. Inte nog med att Vidal-Quadras inte gjorde någon hemlighet alls av det när vi träffades igår. Han hade dessutom mage att påstå att delegationen enhälligt hade givit honom det mandatet den 7 oktober.

Philippe Lamberts protesterade å det skarpaste mot den här verklighetsförfalskningen, och påpekade att det var både ohederligt och oprofessionellt av förhandlarna att bete sig så. Då tyckte Vidal-Quadras att Lamberts var ohövlig. Själv ansåg han inte att han hade gjort det minsta fel.

Jag backade upp Lamberts med att säga att jag hade precis samma uppfattning om vilket mandat förhandlarna hade fått på det föregående mötet. Eva-Britt Svensson (V) gjorde det också, men så mycket längre än så kom inte diskussionen i sak på den här punkten.

Den här diskussionen beskriver Lena Ek (C) som att vi ”mest gnällde om procedurfrågor”. Den beskrivningen får stå för henne. Om hon inte bryr sig om att de utsedda förhandlarna faktiskt representerar det mandat de fått av delegation, utan tycker det är okay om de kör sitt eget race och kuckilurar som de vill med rådet, då får hon tycka det.”

”Det jag kan säga med säkerhet är att jag tycker det här är ett fullständigt barockt sätt att ta fram lagstiftning på. Komplicerade juridiska texter som tas fram muntligt under kaosartade omständigheter, under en ordförande som beter sig på ett sätt som aldrig någonsin skulle accepteras i ett vanligt svenskt elevråd.

Det är otroligt mycket som skulle behöva förbättras i den här processen. Lena Ek och Centern får ursäkta, men jag tycker den här hanteringen av procedurfrågorna är både ovärdig och farlig.”

Ett hån mot parlamentet

http://christianengstrom.wordpress.com/2009/10/22/ett-han-mot-parlamentet/

För den som inte känner för att gräva ner sig i textjämförelser kan jag ge en executive summary:

Rådet har strukit alla formuleringar som parlamentet ville ha in för att garantera att ingen ska kunna stängas av från internet utan föregående rättegång, och gått tillbaka till något som i sak är identiskt med det som rådet och kommissionen tidigare föreslagit.

En ännu mer executive summary:

Rådet visar fullständigt förakt för parlamentet genom att helt bortse från allt det säger. De tänker köra över parlamentet och en gång för alla visa att det är de som bestämmer, och därmed basta.

Det här förfarandet kallas för ”medbeslutande”, för den som undrar. Det framhålls ofta som ett exempel på hur demokratiskt EU är.

Telekompaketet: Man häpnar!

http://henrikalexandersson.blogspot.com/2009/10/telekompaketet-man-hapnar.html

”I övrigt spårade det ur fullständigt. Massor med muntliga ändringar och kompletteringar kom in till Trautmanns kompromiss i ”direktsändning”. Efter en muntlig uppläsning (som ifrågasattes) begärde ordföranden mandat att få ta upp fortsatta diskussioner med rådet utifrån detta.

Vi förväntades alltså att ge klartecken till en rörig och delvis ifrågasatt text utan att ha fått en chans att läsa igenom den.

De gröna / Piratpartiet och vänstergruppen kunde inte gå med på detta. Vi ville ha en chans att se, läsa igenom och granska texten först. Vilket man alltså vägrade ge oss. Därför röstade vi helt enkelt nej till att ge delegationens ledning mandat att föra diskussionen vidare med rådet. Men, naturligtvis var vi i minoritet. [Förtydligande: Det röstades formellt inte. Men vi meddelade tydligt att vi inte stod bakom det ”konsensusbeslut” som fattades om att gå vidare.]

Detta är väldigt anmärkningsvärt. En lagstiftande församling vägras tillgång till ett vettigt beslutsunderlag. Istället förväntas man, i hast, ge klartecken in blanco till en text som verkligen behöver granskas – och i vilken det finns en uppenbar risk för slamkrypare.

Så får lagstiftning inte gå till!

Telekompaketet: Dagens trialog

http://henrikalexandersson.blogspot.com/2009/10/teledatalagringen-dagens-trialog.html

”Dock verkar det som om vissa medlemsstater blir allt grinigare ju mer det talas om internetanvändares rättigheter och om medborgerliga fri- och rättigheter i pappren. (Vi vet att fransmännen stretar emot, men en kvalificerad spekulation är att även britterna sätter sig hårt på tvären i ministerrådet.)

Inför nästa rond (Bryssel 4 november) jobbar EU:s svenska ordförandeskap på en ny text som utgår från det papper som låg på bordet i dag.

Vi har fått underhandsinformation om vad de filar på. Det verkar som om de fortfarande vägrar gå med på domstolsprövning innan eventuell avstängning av folk från internet. Däremot vill de ha fler brasklappar om när man skall kunna stänga av folk från nätet.

Såpass!

(Enligt planen förefaller det som om man bara tänker ge parlamentets delegation en timma den 4 november för att diskutera det förslag som slutligen kommer att komma från ministerrådet. Vilket blir tight, även om pappret som sådant sänds ut i förväg. Efter det, samma kväll, blir det möte med hela förlikningskommittén – det vill säga parlamentets 27 ledamöter och rådets 27 ledamöter. Där förväntas vi antagligen säga ja och amen till vad rådet har kommit fram till. Åter igen blir det hårresande arbetsformer och framstressade beslut. Så här får det inte gå till. Och det är uppseendeväckande att EU:s enda folkvalda representanter, Europaparlamentet, låter sig behandlas som en femåring.)

Detta känns helt oacceptabelt. På så många sätt. Kanske skulle detta kunna öppna för en återgång till gamla hederliga 138:an? För det verkar ju inte som om man tänker erbjuda oss något bättre.”

http://henrikalexandersson.blogspot.com/2009/10/rykten-om-telekompaketet.html

http://henrikalexandersson.blogspot.com/2009/10/och-sa-sjunger-vi-alla-we-shall.html

http://henrikalexandersson.blogspot.com/2009/10/measures-against.html

Det är inte bara fildelare som är i farozonen…

http://henrikalexandersson.blogspot.com/2009/10/det-ar-inte-bara-fildelare-som-ar-i.html

”En sak vill jag dock utveckla. Det gäller ministerrådets preliminära kompromissförslag, från trialogmötet förra veckan. Där diskuteras avstängning av användare från internet (och andra åtgärder) i dessa termer…

”…authorising the measures to be taken and to adopt urgent measures in order to assure national security, defence, public security and the prevention, investigation, detection and prosecution of criminal offences.”

Nu handlar det alltså inte bara om fildelare längre.

Avstängning från nätet (och andra ”åtgärder”) kan sättas in i en lång rad fall. Här skall man hålla i minnet att det finns många saker som är ”olagliga” i olika EU-länder. EU:s ramdirektiv mot rasism säger att man inte får förneka folkmord. (Det gäller dock inte alla folkmord. Bara vissa.) Och i Frankrike är det speciellt olagligt att ifrågasätta det turkiska folkmordet på armenier. I många länder är spelsiter förbjudna. På sina håll är läkemedelsinformation (som FASS) förbjuden. I Litauen får man inte skriva positiva saker om bögar. Reglerna för pornografi varierar EU-länderna emellan. Reglerna för reklam för sprit och tobak skiljer sig också. Och många saker som är offentlig handling i Sverige är olagliga att offentliggöra i andra länder.

Fyll gärna på med fler exempel i kommentarerna. Jag tog bara några som jag kom på på rak arm.

Internet kan alltså komma att bli sönderreglerat. Och folk kommer att kunna stängas av från nätet av många olika skäl. Vilka andra ”measures” medlemsstaterna och EU har tänkt sig kan man bara föreställa sig.

Lägg sedan till den europeiska arresteringsordern, som gör att man kan bli utlämnad till ett annat land för en handling som inte är brottslig i ens hemland. Så vad händer om en svensk startar en fransk blogg och ifrågasätter det turkiska folkmordet på armenier? Om en spanjor startar en bögporrsida som vänder sig till en litauisk publik?

(För ett par år sedan greps nätspelbolaget Unibets svenske VD Petter Nylander i Holland, när han var på väg till England – och begärdes utlämnad till Frankrike. Bland annat anklagades han för att ha sponsrat en fransk cykeltävling, vilket bryter mot de franska spellagarna.)

Och för att de ”mesures” man talar om skall kunna sättas in, så måste rimligen även rätten att vara anonym på nätet tas bort.

Det är alltså inte bara fildelare som bör försvara tillägg 138 till telekompaketet – som säger att avstängning av människor från nätet (eller andra, liknande åtgärder) inte får ske utan föregående rättslig prövning.

I ministerrådets preliminära kompromissförslag, som citeras ovan, är ordet ”föregående” rätt och slätt struket.”

Telekomsaker inför veckan som kommer

http://henrikalexandersson.blogspot.com/2009/10/telekomsaker-infor-veckan-som-kommer.html

Om någon undrade varför britterna är så hårdhudade motståndare mot tillägg 138 i EU:s telekompaket (ingen avstängning av folk från nätet utan föregående domstolsprövning) så gav Aftonbladet en bra ledtråd i går.

”Den brittiska regeringen förklarar krig mot de illegala fildelarna. Enligt ett nytt lagförslag ska piraterna kunna stängas av från internet – utan rättslig prövning.”

Det sägs alltså rakt ut att den brittiska regeringen tycker att det där med rättssäkerhet är övervärderat.

Obehagligt.

Och på onsdag är det alltså dags för en ny förhandlingsomgång om EU:s telekompaket.

Uppenbarligen hoppas avstängningsvännerna att det skall bli en snabb process.

Det ligger i luften att ministerrådet vill ha allt klappat och klart nu i veckan. Men parlamentet har ingen anledning att låta sig stressas in i något. Regelverket ger oss tid fram till årsskiftet.

Hur de engelska IP bolagen kämpar emot:

TalkTalk threatens legal action over Mandelson’s filesharing plan

http://www.guardian.co.uk/media/2009/oct/29/talktalk-threatens-legal-action-mandelson

“TalkTalk, the second largest internet service provider in the UK, has threatened to launch legal action if business secretary Peter Mandelson follows through with his plan to cut off persistent illegal filesharers’ internet connections.

Carphone Warehouse-owned TalkTalk, which has more than 4 million ISP customers and owns the Tiscali and AOL brands, claimed the government’s plan was based on filesharers being ”guilty until proven innocent” and constituted an infringement of human rights.

”The approach is based on the principle of ‘guilty until proven innocent’ and substitutes proper judicial process for a kangaroo court,” said Andrew Heaney, the executive director of strategy and regulation at TalkTalk. ”We know this approach will lead to wrongful accusations.”

http://online.wsj.com/article/BT-CO-20091028-712126.html

http://online.wsj.com/article/SB125673511227012955.html

http://www.dontdisconnect.us/

Lisbon Treaty will usher in ‘European surveillance state’

http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/politics/6440812/Lisbon-Treaty-will-usher-in-European-surveillance-state.html

“Open Europe, which opposes greater European integration, said that the ratification of the controversial treaty will see powers over home affairs and justice policy “almost totally shifted to the EU level.

That will allow the creation of new EU-wide systems to monitor citizens’ private lives and movements, the think-tank said.”

“If it takes force, individual member-states’ ability to veto new EU-wide measures will be reduced, since it introduces qualified majority voting to most areas of justice and home affairs policy.”

“According to Open Europe, that opt-out is a “smokescreen” concealing the UK government’s role in promoting a common approach to home affairs policies.

In practice, the UK has often been a key driver of policy, and has in some instances even exported domestic initiatives to the rest of the EU, particularly those that increase the power of the state over the individual,” the report said.

In particular, the group said the UK has pushed for new powers to allow the holding and sharing of personal data across the EU, including travel records. Britain has also enthusiastically backed the use of European Arrest Warrants, the report said.

The report also suggests that the use of QMV in home affairs will allow EU ministers to bring in a raft of new surveillance measures, including a centralised system for storing and sharing personal data and “cyber patrols” monitoring internet access records.

New security bureaucracy could also be created, including an EU Committee on Internal Security, which Open Europe described as “a fledgling EU Home Office.”

There will also be more sharing of secret intelligence material between member-states, the report said. The EU already operates a Joint Situation Centre, which pools common intelligence material.

Stephen Booth, the Open Europe analyst who wrote the report, said: “We are fast approaching a situation where the EU will have the full coercive machinery of a state but without the proper democratic controls or robust checks on power that citizens should expect.

How can citizens expect their fundamental rights to liberty and independence from the state to be protected by unaccountable institutions which have a vested interest in creating more laws?

http://henrikalexandersson.blogspot.com/2009/10/jattestaten.html

Men EU handlar inte om det bästa – utan om det värsta.

Den som vill ha ett förbud mot ditt eller datt är nästan alltid mer motiverad, påstridig och högljudd än den som tycker att man borde kunna lämna folk i fred. Särintressen är som femåringar som tjatar tills de får som de vill. Och politiska ingrepp, regleringar och diktat går alltid att motivera med någon av de där goda föresatserna som vägen till helvetet är stensatt med.

Det finns en inneboende, närmast politisk-psykologisk, kraft som gör att centralstyrning och ”harmonisering” oftast landar i ”worst practice”.

Många svenskar röstade ja till EU för att få det bästa av Europa. För att Sverige skulle bli lite mer ”kontinentalt”. (Själv är jag inte oskyldig.) Men det visade sig att ljuset i slutet av tunneln var ett X2000-tåg, på väg i full fart rakt emot oss. (Eller ett TGV, då.)

Och nu skall Lissabonfördraget rullas ut. EU:s politiker kommer att kunna utöka unionens makt utan att behöva fråga medborgarna om lov. EU kommer att ta makten över juridiken, rättsväsendet och övervakningsapparaten. EU kommer att få militär kapacitet. Makten över den politiska klassens väpnade gren, polisen, kommer att överföras till EU.”

Se även:

Indisputable rewording of Amendment 138

http://www.laquadrature.net/en/indisputable-wording-of-amendment-138

Amendment 138 dead by lack of courage of the Parliament

http://www.laquadrature.net/en/amendment-138-dead-by-lack-of-courage-of-the-parliament

Amendment 138: Why does Trautmann persevere in giving up?

http://www.laquadrature.net/en/amendment-138-why-does-trautmann-persevere-in-giving-up

Amendment 138: European Parliament cannot give up citizens’ freedoms

http://www.laquadrature.net/en/amendment-138-european-parliament-cannot-give-up-citizens-freedoms

Memo: Improving Amendment 138 While Preserving its Core Principles

http://www.laquadrature.net/en/improving-amendment-138-while-preserving-its-core-principles

Amendment 138: The Parliament betrayed by its negotiators

http://www.laquadrature.net/en/amendment-138-the-parliament-betrayed-by-its-negotiators

Amendment 138: The European Parliament must stand up against the Council

http://www.laquadrature.net/en/amendment-138-the-european-parliament-must-stand-up-against-the-council

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/fri-+och+r%E4ttigheter” rel=”tag”>fri- och rättigheter</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/yttrandefrihet” rel=”tag”>yttrandefrihet</a>,<a href=”http://bloggar.se/om/fra” rel=”tag”>fra</a>

varning-2

Välkommen till Stasi och KGB land DAG 287: Nu vet vi svaret – våra riksdagsledamöter är FAKTISKT hjärndöda

14 oktober, 2009

I mitt inlägg   Välkommen till Stasi och KGB land DAG 280 – Är våra riksdagspolitiker hjärndöda?  så ställde jag frågan om våra riksdagsledamöter är hjärndöda.

Eller älskar de verkligen TOTAL Övervakning OCH STÄNDIG MASSAVLYSNING av HELA SVENSKA FOLKET – INKLUSIVE DEM SJÄLVA???

Nu vet vi svaret våra riksdagsledamöter är FAKTISKT hjärndöda. Och i total avsaknad av principer och ideologier.

158 RÖSTADE AKTIVT FÖR ATT INSKRÄNKA VÅRA FRI- OCH RÄTTIGHETER och  rättsstaten för vanliga medborgare I BROTT MOT grundlagen, Europakonventionen om mänskliga fri- och rättigheter och FN: s deklaration om mänskliga rättigheter.

En, SÄG EN person avstod – Camilla Lindberg FP

http://www.riksdagen.se/templates/R_HtmlCallPage____19486.aspx

Voteringen här:

http://www.riksdagen.se/templates/R_ExternalPage____3383.aspx?op=anf&anf=1110910140068978512

Ja till FRA-lagen

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3651685.svd

Stora delar av riksdagens försvarsutskott har kunskapsluckor när det gäller den nya FRA-lagen, visar SvD:s granskning

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3648715.svd

”Riksdagen är förlorad. Nu kan vi bara hoppas på Europadomstolen”

http://blogg.svd.se/ledarbloggen?id=16127

Riksdagen klubbade den nya FRA-lagen

http://www.dn.se/nyheter/valet2010/fra-lagen-riksdagen-fattar-beslut-i-dag-1.973817

Läs även FRA: Tolgfors ljuger i DN-chatten!

http://minimaliteter.blogspot.com/2009/10/fra-tolgfors-ljuger-i-dn-chatten.html

Det här är inte min regering längre

http://mikaelelmlund.wordpress.com/2009/10/14/det-har-ar-inte-min-regering-langre/

Söndersmulad i debatten i Riksdagen

http://erikhultin.se/10/sondersmulad-i-debatten-i-riksdagen.php

FRA. Och en del annat.

http://henrikalexandersson.blogspot.com/2009/10/fra-och-en-del-annat.html

FRA: Riksdagsmännen som skall avlyssnas

http://swartz.typepad.com/texplorer/2009/10/fra-riksdagsm%C3%A4nnen-som-skall-avlyssnas.html

Idag blev undantaget regel

http://scabernestor.blogg.se/2009/october/idag-blev-undantaget-regel.html

Som jag skrev bl.a. om i följande inlägg  Välkommen till Stasi och KGB land DAG 1   så har våra intälägänta politiker NU ÅTERIGEN BEKRÄFTAT ATT DE HAR ENSIDIGT SAGT UPP det  underförstådda ömsesidiga samhällskontrakt som finns mellan medborgaren och staten.

Dvs. medborgaren avstår från vissa saker mot att staten i gengäld garantera vissa FUNDAMENTALA saker. Såsom fri- och rättigheter och en fungerande rättsordning som syftar till att ge ett skydd för de FUNDAMENTALA DEMOKRATISKA PRINCIPER som ett fritt och demokratiskt samhälle behöver för att bestå.

Det hela bygger just på att det är ömsesidigt – vi avstår frivilligt från vissa saker för att i gengäld garanteras ett skydd från staten vad det gäller våra fundamentala fri och rättigheter. Samt en fungerande rättsordning.

Nu har våra intälägänta politiker sagt upp detta samhällskontrakt! Och totalt ”ryckt undan mattan” för ett demokratiskt samhälle.

Och de är inte ens medvetna om det!

Än mindre verkar de förstå konsekvenserna av detta beslut.

Det betyder också att vi, vanliga svenska medborgare inte längre är bundna av detta samhällskontrakt som våra politiker så total och ensidigt har sagt upp.”

”Politikerna har med ”vett och vilja” förklarat krig mot sin egen befolkning genom att klassificera den vanlige svenske medborgaren som ”opålitlig” och ”potentiell brottsling”!

Där vi bara kan ”bevisa” vår oskuld genom att ”snällt” finna oss i en total MASSÖVERVAKNING och MASSAVLYSSNING.

Vi, det svenska folket, måste alltså först ”bevisa” att vi är ”oskyldiga” och ”värdiga” medborgare innan vi finner ”nåd” hos de höga herrarna och damerna.

En total pervertering av den rättsordning som gällt de senaste århundradena – Dvs. att du är OSKYLDIG TILLS NÅGOT ANNAT ÄR BEVISAT BORTOM ALLA RIMLIGA TVIVEL!

Och som en lök på laxen så är det vi, hederliga svenska skattebetalare, som TVINGAS BETALA FÖR VÅR EGEN ÖVERVAKNING OCH KRÄNKNINGEN AV VÅRA FRI- OCH RÄTTIGHETER!”

Jag har roat mig med att gå till baka och läsa vad som skrevs på riksdagsledamöternas bloggar under maj/juni 2008 när beslutet om FRA1 hastades igenom. Samt vad som skrevs under den efterföljande beslutet om FRA 1.1

Och två saker framstår som fullkomligt glasklara:

– Det ena är att väldigt många mycket kunniga personer inom juridik, teknik och politik har påpekat de oklarheter, brister etc. som fanns i lagförslaget. Och ställt många frågor som belyser de förödande konsekvenser lagen kommer att få för en demokrati och rättssamhälle.

Och detta INNAN lagen antogs i juni 2008.

Och då har jag INTE NÄMNT de tunga remissinstanserna och deras förödande kritik.

Så det finns INGA SOM HELST URSÄKTER a la ”vi visste inte”, ”vi hade ingen aning”, ”vi förstod inte konsekvenserna” etc.

– Det andra är att politikerna konsekvent har VÄGRAT att lyssna, VÄGRAT att svara på frågor och förklara sig. I många fall har de tvärtom gjort ALLT för att förringa och förnedra de som ställt frågorna.

Så våra intälägänta politiker har med berått ”mod” VALT ATT FULLSTÄNDIGT STRUNTA i ALLT som med stor sakkunskap har framförts från en mängd personer och organisationer/myndigheter.

Att de dessutom har sålt ut ALLT  vad deras EGNA PARTIPROGRAM säger och står för verkar INTE HELLER BEKYMMRA partiledningarna och riksdagsledamöterna.

Där de gör som de blir tillsagda och GÅR ENBART PÅ DEN OFFICIELLA PARTILINJEN för att ”trygga” sin karriär inom partiet.

Så frågan uppstår naturligtvis varför vi överhuvudtaget skall rösta på dessa partier som när det kommer till kritan INTE STÅR FÖR NÅGONTING ANNAT ÄN ATT BEHÅLLA MAKTEN. Vad man gör med denna makt verkar mindre viktigt.

Och där man gladeligen offrar sina medborgares fri- och rättigheter, rättsstaten etc. för att sitta kvar på tronen.

Som sagt vi har ”värdiga” representanter i riksdagen och regeringen.

Som jag skrev i mitt inlägg

För första gången på mycket länge så håller vi medborgare varje enskild riksdagsledamot ansvarig för sitt röstande. Det går inte att fegt krypa bakom partiet och partipiskan för att urskulda sitt eget ställningstagande. Varje ledamot är ansvarig gentemot det svenska folket för sitt eget ställningstagande. Det går inte att svika fundamentala demokratiska principer och sedan skylla på partiorder.

Nürnbergrättegången fastslog en gång för alla att ”lyda order” är ingen som helst ursäkt för att genomföra en rättsvidrig och brottslig handling. Ansvaret vilar helt och hållet på den person som väljer att genomför orden. Det finns nämligen alltid ett val. Du kan alltid välja att INTE genomföra en orättfärdig order även om det blir kännbart för dig som individ. Det enda som krävs är nämligen lite civilkurage. Och i Sveriges riksdag så saknas det helt och hållet med några få undantag.”

Och som sagt – 0m 11 månader så är det val och vi vet ju VILKA VI INTE SKALL RÖSTA PÅ om vi vill behålla en demokrati och rättsstat som är värd namnet.

Se mina inlägg om FRA 

https://uddebatt.wordpress.com/tag/fra/

Se mina inlägg om fri- och rättigheter 

https://uddebatt.wordpress.com/category/fri-och-rattigheter/

Se mina inlägg om yttrandefrihet 

https://uddebatt.wordpress.com/category/yttrandefrihet/

Här kommer listan på de personer som röstade JA för att införa TOTAL MASSAVLYSSNING av OSS, svenska folket,  I BROTT MOT grundlagen, Europakonventionen om mänskliga fri- och rättigheter och FN: s deklaration om mänskliga rättigheter.

Moderata samlingspartiet

97 personer hittades.

A
Andersson, Jan R (m) Kalmar län, plats 150    
Andersson, Magdalena (m) Jönköpings län, plats 324    
Anger, Staffan (m) Västmanlands län, plats 271    
Appelros, Staffan (m) Malmö kommun, plats 122    
Arkelsten, Sofia (m) Stockholms kommun, plats 51    
Asplund, Lena (m) Västernorrlands län, plats 346    
Avsan, Anti (m) Stockholms län, plats 248    
Axén, Gunnar (m) Östergötlands län, plats 30    
B
Bengtson Skogsberg, Eva (m) Kalmar län, plats 91    
Bengtsson, Finn (m) Östergötlands län, plats 33    
Berg, Ulf (m) Dalarnas län, plats 135    
Bergheden, Sten (m) Västra Götalands läns Östra, plats 194    
Bill, Per (m) Uppsala län, plats 147    
Blix, Gustav (m) Stockholms kommun, plats 314    
Bouveng, Helena (m) Jönköpings län, plats 326    
Brodén, Anne Marie (m) Hallands län, plats 126    
Brännström, Katarina (m) Kronobergs län, plats 254    
C
Cederbratt, Mikael (m) Västra Götalands läns norra, plats 337    
Cederfelt, Margareta (m) Stockholms kommun, plats 81    
E
Elinderson, Lars (m) Västra Götalands läns östra, plats 101    
Engblom, Annicka (m) Blekinge län, plats 14    
Engström, Hillevi (m) Stockholms län, plats 145    
Enström, Karin (m) Stockholms län, plats 115    
Ericson, Jan (m) Västra Götalands läns södra, plats 339    
F
Fahmi, Mahmood (m) Stockholms kommun, plats 206    
Forslund, Patrik (m) Dalarnas län, plats 134    
G
Garstedt, Inge (m) Malmö kommun, plats 152    
Gerdau, Mats (m) Stockholms län, plats 285    
Grape, Ulf (m) Västerbottens län, plats 79    
Grönfeldt Bergman, Lisbeth (m) Göteborgs kommun, plats 297    
Gunnarsson, Rolf (m) Dalarnas län, plats 23    
H
Habsburg Douglas, Walburga (m) Södermanlands län, plats 117    
Hamilton, Björn (m) Stockholms län, plats 176    
Hammar Johnsson, Ann-Charlotte (m) Skåne läns västra, plats 185    
Hammarbergh, Krister (m) Norrbottens län, plats 277    
Hansson, Anders (m) Skåne läns södra, plats 331    
Hedquist, Lennart (m) Uppsala län, plats 146    
Hjälmered, Lars (m) Göteborgs kommun, plats 334    
Holm, Christian (m) Värmlands län, plats 132    
J
Jernbeck, Isabella (m) Stockholms län, plats 283    
Johansson, Bengt-Anders (m) Jönköpings län, plats 288    
Johansson, Mats (m) Stockholms kommun, plats 242    
Jönsson, Christine (m) Skåne läns södra, plats 295    
K
Karlsson, Ulrika i Uppsala (m) Uppsala län, plats 286    
Khelili Dylami, Reza (m) Stockholms kommun, plats 243    
Kierkemann, Marianne (m) Hallands län, plats 157    
Kinberg Batra, Anna (m) Stockholms län, plats 210    
Kjellberg, Bertil (m) Västernorrlands län, plats 344    
Kjellin, Margareta B (m) Gävleborgs län, plats 166    
L
Lavesson, Olof (m) Malmö kommun, plats 184    
Leivik, Björn (m) Västra Götalands läns norra, plats 301    
Lennmarker, Göran (m) Stockholms län, plats 25    
Lilliehöök, Anna (m) Stockholms kommun, plats 141    
Lindblad, Göran (m) Göteborgs kommun, plats 225    
Lindblad, Lars (m) Skåne läns södra, plats 186    
Linderoth, Curt (m) Stockholms kommun, plats 316    
Löfsjögård, Malin (m) Stockholms län, plats 282    
M
Magnusson, Cecilia (m) Göteborgs kommun, plats 226    
Malmberg, Betty (m) Östergötlands län, plats 119    
Montan, Göran (m) Skåne läns norra och östra, plats 94    
N
Nilsson, Gustav (m) Blekinge län, plats 12    
Nilsson, Mats G (m) Stockholms kommun, plats 279    
Nilsson, Nils Oskar (m) Stockholms län, plats 212    
Nilsson, Rolf K (m) Gotlands län, plats 35    
Norlén, Andreas (m) Östergötlands län, plats 149    
O
Olsson, Kent (m) Västra Götalands läns västra, plats 19    
P
Persson, Sven Yngve (m) Skåne läns västra, plats 292    
Pettersson, Göran (m) Stockholms län, plats 249    
Plass, Maria (m) Västra Götalands läns västra, plats 129    
Polfjärd, Jessica (m) Västmanlands län, plats 343    
de Pourbaix-Lundin, Marietta (m) Stockholms län, plats 83    
Pålsson, Anne-Marie (m) Skåne läns södra, plats 223    
Pålsson, Margareta (m) Skåne läns norra och östra, plats 40    
R
René, Inger (m) Västra Götalands läns västra, plats 18    
Rivière, Helena (m) Stockholms kommun, plats 317    
Roszkowska Öberg, Eliza (m) Stockholms län, plats 85    
Rothenberg, Hans (m) Göteborgs kommun, plats 299    
Rådhström, Jan-Evert (m) Värmlands län, plats 46    
S
Sander, Mats (m) Skåne läns västra, plats 330    
Schulte, Fredrik (m) Stockholms län, plats 321    
Sigfrid, Karl (m) Stockholms län, plats 320    
Staxäng, Lars-Arne (m) Västra Götalands läns västra, plats 158    
Sundell, Ola (m) Jämtlands län, plats 239    
Svantesson, Elisabeth (m) Örebro län, plats 341    
von Sydow, Henrik (m) Hallands län, plats 156    
T
Tenfjord-Toftby, Cecilie (m) Västra Götalands läns södra, plats 231    
Tenje, Anna (m) Kronobergs län, plats 291    
Thalén Finné, Ewa (m) Skåne läns södra, plats 187    
Thingwall, Göran (m) Stockholms län, plats 144    
Tobé, Tomas (m) Gävleborgs län, plats 236    
V
Wachtmeister, Peder (m) Södermanlands län, plats 6    
Wallmark, Hans (m) Skåne läns norra och östra, plats 95    
Watz, Marianne (m) Stockholms kommun, plats 110    
Weibull Kornias, Marie (m) Skåne läns västra, plats 329    
Widegren, Cecilia (m) Västra Götalands läns östra, plats 131    
Wikström, Rune (m) Stockholms län, plats 246    
Ö
Öholm, Oskar (m) Örebro län, plats 162    

 

Centerpartiet

29 personer hittades.

A
Andersson, Jan (c) Hallands län, plats 127    
B
Bergström, Sven (c) Gävleborgs län, plats 106    
C
Carlsson, Ulrika i Skövde (c) Västra Götalands läns östra, plats 195    
D
Danielsson, Staffan (c) Östergötlands län, plats 89    
E
Eriksson, Erik A (c) Värmlands län, plats 103    
F
Federley, Fredrick (c) Stockholms kommun, plats 315    
J
Johansson, Annie (c) Jönköpings län, plats 327    
Johansson, Jörgen (c) Västmanlands län, plats 235    
Johansson, Kenneth (c) Dalarnas län, plats 47    
K
Kornevik Jakobsson, Maria (c) Västra Götalands läns västra, plats 41    
L
Larsen, Sofia (c) Örebro län, plats 232    
Levi, Lennart (c) Stockholms län, plats 213    
Linander, Johan (c) Skåne läns södra, plats 259    
Lodenius, Per (c) Stockholms län, plats 318    
Lundgren, Kerstin (c) Stockholms län, plats 143    
N
Nilsson, Karin (c) Kronobergs län, plats 182    
P
Pettersson, Lennart (c) Skåne läns västra, plats 293    
Q
Qarlsson, Annika (c) Västra Götalands läns norra, plats 300    
S
Sandström, Åke (c) Västerbottens län, plats 138    
Selin Lindgren, Eva (c) Göteborgs kommun, plats 296    
Sellén, Birgitta (c) Västernorrlands län, plats 2    
T
Ternström, Solveig (c) Stockholms kommun, plats 209    
Tiefensee, Roger (c) Södermanlands län, plats 86    
Tornberg, Stefan (c) Norrbottens län, plats 348    
V
Wallin, Gunnel (c) Skåne läns norra och östra, plats 39    
Västerteg, Claes (c) Västra Götalands läns södra, plats 266    
Z
Zander, Solveig (c) Uppsala län, plats 322    
Å
Åkesson, Anders (c) Kalmar län, plats 120    
Åsling, Per (c) Jämtlands län, plats 311    

 

Folkpartiet liberalerna

28 personer hittades.

A
Acketoft, Tina (fp) Skåne läns västra, plats 257    
Andrén, Gunnar (fp) Stockholms län, plats 142    
B
Backman, Hans (fp) Gävleborgs län, plats 137    
Bargholtz, Helena (fp) Stockholms län, plats 4    
Berliner, Agneta (fp) Västmanlands län, plats 307    
Brodén, Anita (fp) Västra Götalands läns norra, plats 264    
C
Carlsson Löfdahl, Emma (fp) Jönköpings län, plats 290    
E
Ertsborn, Jan (fp) Hallands län, plats 97    
F
Flyborg, Eva (fp) Göteborgs kommun, plats 191    
G
Granbom Ellison, Karin (fp) Östergötlands län, plats 88    
H
Hagberg, Liselott (fp) Södermanlands län, plats 3    
Hamilton, Carl B (fp) Stockholms kommun, plats 171    
Hellquist, Solveig (fp) Västernorrlands län, plats 310    
L
Larsson, Nina (fp) Värmlands län, plats 133    
       
Lundqvist-Brömster, Maria (fp) Västerbottens län, plats 202    
M
Malm, Fredrik (fp) Stockholms kommun, plats 244    
N
Nilsson, Ulf (fp) Skåne läns södra, plats 154    
Nylander, Christer (fp) Skåne läns norra och östra, plats 17    
O
Ohlsson, Birgitta (fp) Stockholms kommun, plats 208    
P
Pehrson, Johan (fp) Örebro län, plats 197    
Pilsäter, Karin (fp) Stockholms län, plats 27    
T
Tysklind, Lars (fp) Västra Götalands läns västra, plats 68    
U
Ullenhag, Erik (fp) Uppsala län, plats 251    
V
Westerholm, Barbro (fp) Stockholms län, plats 84    
Widman, Allan (fp) Malmö kommun, plats 93    
Wigström, Cecilia i Göteborg (fp) Göteborgs kommun, plats 263    
Winbäck, Christer (fp) Västra Götalands läns östra, plats 130    

 

Kristdemokraterna

24 personer hittades.

A
Andersson, Yvonne (kd) Östergötlands län, plats 11    
Anefur, Michael (kd) Skåne läns norra och östra, plats 15    
von Arnold, Otto (kd) Skåne läns södra, plats 222    
Attefall, Stefan (kd) Jönköpings län, plats 217    
D
Davidson, Inger (kd) Stockholms län, plats 26    
E
Eldensjö, Kjell (kd) Södermanlands län, plats 56    
Enochson, Annelie (kd) Göteborgs kommun, plats 227    
G
Gustafsson, Holger (kd) Västra Götalands läns östra, plats 43    
Gustafsson, Lars (kd) Hallands län, plats 96    
H
Henriksson, Emma (kd) Stockholms län, plats 24    
J
Johnsson, Eva (kd) Kronobergs län, plats 255    
K
Kihlström, Dan (kd) Värmlands län, plats 45    
L
Lindgren, Else-Marie (kd) Västra Götalands läns södra, plats 230    
N
Nordell, Lars-Axel (kd) Örebro län, plats 268    
O
Oscarsson, Mikael (kd) Uppsala län, plats 215    
Oskarsson, Irene (kd) Jönköpings län, plats 253    
P
Pethrus Engström, Désirée (kd) Stockholms kommun, plats 80    
Pålsson Ahlgren, Chatrine (kd) Kalmar län, plats 60    
R
Runegrund, Rosita (kd) Västra Götalands läns västra, plats 20    
S
Sacrédeus, Lennart (kd) Dalarnas län, plats 164    
Svensson, Ingvar (kd) Stockholms län, plats 82    
T
Tjernberg, Gunilla (kd) Västerbottens län, plats 109    
V
Vänerlöv, Ingemar (kd) Västra Götalands läns norra, plats 193    
Å
Ågren, Jan Erik (kd) Västernorrlands län, plats 309    

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/fri-+och+r%E4ttigheter” rel=”tag”>fri- och rättigheter</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/yttrandefrihet” rel=”tag”>yttrandefrihet</a>,<a href=”http://bloggar.se/om/fra” rel=”tag”>fra</a>

varning-2

Välkommen till Stasi och KGB land DAG 280 – Är våra riksdagspolitiker hjärndöda?

7 oktober, 2009

Eller älskar de verkligen TOTAL Övervakning OCH STÄNDIG MASSAVLYSNING av HELA SVENSKA FOLKET – INKLUSIVE DEM SJÄLVA???

Det är en av de många aspekter jag har så svårt att förstå – Är våra riksdagspolitiker så TOTALT och enfaldigt naiva *******(fyll i tomrummet). Eller är det ännu värre – De förstår inte ens att de inte förstår?? 

Så för dessa riksdagsledamöter samt regeringen skall jag berätta den sedelärande historien om J. Edgar Hoover (chef för FBI från 1924 till 1972).

Nu var han ju INTE chef för FBI så extremt länge p.g.a. sin skicklighet eller ledaregenskaper, (han var däremot utomordentligt skicklig på att ge sig själv bra PR och att ta åt sig äran i de fall FBI lyckades).

Däremot så var han utomordentligt skicklig på att använda FBI: s resurser till att samla material om ALLA makthavare, eller kommande makthavare, i regeringen eller kongressen.

Klanen Kennedy försökte, och misslyckades totalt, med att avlägsna honom från sin tjänst.

Så här sa Lynden B. Johnson (President 1963-69) när en medarbetare frågade honom om varför han behöll Hoover:

”Better to have him inside the tent pissing out, than outside pissing in.”

Så, så kan de gå när man ger en person, eller organisation, total kontroll och tillgång till allt data. Och tänk OM Hoover hade haft tillgång till allt det regeringen nu har beslutat om.

Tänkte inte på det” som en känd TV figur (Peter Dalle) brukade säga till tjänstemannen (Claes Månsson) på patent och registreringsverket.

För att inte tala om vilket “mums” detta material är för utländska underrättelseorganisationer. Att användas vid framtida ”förhandlingar” med Sverige.

Så på det temat kommer här lite blandat kompott om FRA lagen,  hemlig avlyssning , tsunamibanden och Lissabonfördraget. Som alla går tillbaks till denna fundamentala frågeställning som berör kärnan i om Sverige numera verkligen kan kallas en demokrati..

Vi börjar med DN:s ledare om hemlig avlyssning och HUR LITE MAN VET OM DESS EFFEKTIVITET.

Notera vad som sägs om vad som krävs för hemlig avlyssning:

”För att en domstol ska ge polisen tillstånd att i hemlighet avlyssna en persons telefon- och datortrafik krävs att man kan anta att den misstänkte döms till minst 2 års fängelse för brottet.”

Det rör sig alltså om grova brott där straffet måste vara MINST 2 år.

Men för att avlyssna HELA SVENSKA FOLKET som nu kommer att ske med FRA lagen så ”krävs” INGENTING. Inte ens en futtig brottmisstanke där straffet bara är dagsböter.

NIX, nada, niente, nothing…   Man ”BARA” KAN göra det för att politikerna vill!

Sedan tillkommer datalagringsdirektivet m.m. som gör att ”myndigheterna” kan följa din mobiltelefon överallt, se var du befinner dig och vid vilken tid, vilka du ringer eller SMS: r etc. etc.

Alltså TOTAL ÖVERVAKNING OCH REGISTREING av svenska folket.

Där dessa uppgifter dessutom sparas i en mängs olika register och där data från dessa register delges till ”olika intressenter”, både inom och utom landets gränser.

Tack för det Sveriges riksdag och regeringen! Det känns väldigt ”tryggt”.

Notera OCKSÅ den låga effektiviteten.  Och då skall man komma ihåg att i det här fallet så är det DIREKTA insatser mot kända kriminella.

Och vad tror ni blir ”effektiviteten” om man Ständigt avlyssnar ALLA?

Ja, det svaret kan till och med en 5 åring räkna ut. Men inte våra intälägänta riksdagspolitiker och regeringen.

Se bl.a. mina inlägg:

CIA och Bruce Schneier – Varför FRA lagen INTE KOMMER ATT FUNGERA!

Välkommen till Stasi och KGB land – 13!

Välkommen till Stasi och KGB land – 44!

Välkommen till Stasi och KGB land – 46!

Välkommen till Stasi och KGB land DAG 47 – Björck avgår i protest mot FRA lagen

”Hemlig övervakning är ett allvarligt intrång i människors liv. Det kan bara motiveras om det är ett effektivt medel mot mycket allvarliga brott. Och det återstår att bevisa.”

Och vad är då TOTAL OCH STÄNDIG ÖVERVAKNING AV HELA SVENSKA FOLKET????

Ehhh.. Hallå är det någon där???

För första gången på mycket länge så håller vi medborgare varje enskild riksdagsledamot ansvarig för sitt röstande. Det går inte att fegt krypa bakom partiet och partipiskan för att urskulda sitt eget ställningstagande. Varje ledamot är ansvarig gentemot det svenska folket för sitt eget ställningstagande. Det går inte att svika fundamentala demokratiska principer och sedan skylla på partiorder.

Nürnbergrättegången fastslog en gång för alla att ”lyda order” är ingen som helst ursäkt för att genomföra en rättsvidrig och brottslig handling. Ansvaret vilar helt och hållet på den person som väljer att genomför orden. Det finns nämligen alltid ett val. Du kan alltid välja att INTE genomföra en orättfärdig order även om det blir kännbart för dig som individ. Det enda som krävs är nämligen lite civilkurage. Och i Sveriges riksdag så saknas det helt och hållet med några få undantag.

Som sagt – Det är ”värdiga” representanter vi har i riksdag och regering!

Och det blir ÄNNU värre om man lägger till försvarsaspekten. I Sverige skall alltså hela svenska folket massavlyssnas p.g.a. obestämda och odefinierade ”yttre” hot.

Och det hela blir ju ytterligare patetiskt och tragiskt med tanke på att det är samma regering (plus föregående) SOM TOTALT HAR MONTERAT NER VÅRT FÖRSVAR OCH FÖRMÅGAN ATT VÄRNA VÅRT TERRITORIUM.

Se mina inlägg: https://uddebatt.wordpress.com/category/forsvar/

Vi skall alltså massavlyssnas för att skydda oss mot ”yttre” hot SAMTIDIGT SOM VI INTE KAN FÖRSVARA VÅRT TERRITORIUM!

Och för detta skådespel så offrar våra intälägänta politiker svenska folkets integritet och rättssäkerhet!

Så här skrev jag i mitt inlägg: https://uddebatt.wordpress.com/2009/01/01/valkommen-till-stasi-och-kgb-land-dag-1/  och det gäller tyvärr ÄNNU MERA NU.

”Tack vare våra intälägänta politiker som har, i brott mot grundlagen, sålt ut allt vad fri- och rättigheter, och rättssäkerhet heter.

OCH DE FATTAR FORTFARANDE INTE VAD DE STÄLLT TILL MED!

OCH DE VÄGRAR ATT TA NÅGOT SOM HELST ANSVAR FÖR NÅGONTING!

OCH DE VÄGRAR ATT DEBATTERA ELLER FÖRKLARA VARFÖR!

Politikerna har med ”vett och vilja” förklarat krig mot sin egen befolkning genom att klassificera den vanlige svenske medborgaren som ”opålitlig” och ”potentiell brottsling”!

Där vi bara kan ”bevisa” vår oskuld genom att ”snällt” finna oss i en total MASSÖVERVAKNING och MASSAVLYSSNING.

Vi, det svenska folket, måste alltså först ”bevisa” att vi är ”oskyldiga” och ”värdiga” medborgare innan vi finner ”nåd” hos de höga herrarna och damerna.

En total pervertering av den rättsordning som gällt de senaste århundradena – Dvs. att du är OSKYLDIG TILLS NÅGOT ANNAT ÄR BEVISAT BORTOM ALLA RIMLIGA TVIVEL!

Och som en lök på laxen så är det vi, hederliga svenska skattebetalare, som TVINGAS BETALA FÖR VÅR EGEN ÖVERVAKNING OCH KRÄNKNINGEN AV VÅRA FRI- OCH RÄTTIGHETER!

Våra politiker har i och med detta, (dvs. Datalagringsdirektiv, Telekompaket, ACTA, IPRED, IPRED2, FRA1 och FRA 2), ENSIDIGT sagt upp det underförstådda ömsesidiga samhällskontrakt som finns mellan medborgaren och staten.

Dvs. medborgaren avstår från vissa saker mot att staten i gengäld garantera vissa FUNDAMENTALA saker. Såsom fri- och rättigheter och en fungerande rättsordning som syftar till att ge ett skydd för de FUNDAMENTALA DEMOKRATISKA PRINCIPER som ett fritt och demokratiskt samhälle behöver för att bestå.

Det hela bygger just på att det är ömsesidigt – vi avstår frivilligt från vissa saker för att i gengäld garanteras ett skydd från staten vad det gäller våra fundamentala fri och rättigheter. Samt en fungerande rättsordning.

Nu har våra intälägänta politiker sagt upp detta samhällskontrakt! Och totalt ”ryckt undan mattan” för ett demokratiskt samhälle.

Och de är inte ens medvetna om det!

Än mindre verkar de förstå konsekvenserna av detta beslut.

Det betyder också att vi, vanliga svenska medborgare inte längre är bundna av detta samhällskontrakt som våra politiker så total och ensidigt har sagt upp.

VAD VI VERKLIGEN BEHÖVER I DETTA LAND ÄR ETT SKYDD FRÅN ALLA POLITIKER OCH POLITISKA PARTIER SOM HAR ÖVERGETT SINA PARTIPROGRAM OCH SINA IDEOLOGIER!

Och där det bara är en sak som gäller – MAKTEN och MAKTENS BERUSNING!

Och lägg märke till att detta har ingenting med politisk ”färg” eller parti att göra.

Vad det handlar om är försvaret av fundamentala fri- och rättigheter och rättstraditioner.

Och en ”demokrati” värd namnet.”

Ledaren i DN här:

http://www.dn.se/opinion/huvudledare/avlyssning-utan-koll-1.967079

Elektronisk övervakning

Avlyssning utan koll

Publicerat 2009-10-05 00:05

Varje år utsätts allt fler svenskar för hemlig avlyssning. Hur många av dem som döms till straff över två år har ingen tagit reda på. Det är hög tid att undersöka.

För att en domstol ska ge polisen tillstånd att i hemlighet avlyssna en persons telefon- och datortrafik krävs att man kan anta att den misstänkte döms till minst 2 års fängelse för brottet. Då får polisen lyssna och läsa inte bara på de telefonnummer den misstänkte själv har, utan också sådana man vet att han ringer upp.

Samma regler gäller för hemlig kameraövervakning. I båda fallen gäller att de integritetskränkande åtgärderna måste vara av ”synnerlig vikt” för att föra en förundersökning vidare.

För tillstånd för hemlig teleövervakning är kravet att en dom slutar på minst sex månaders fängelse. Då får polisen kontrollera vilka nummer som haft kontakt med varandra när och var, men inte ta del av innehållet. Här kan det handla om barnpornografibrott.

I fjol fick polisen att avlyssna 990 personer, ytterligare 465 fick sin teletrafik övervakad, 77 personer följdes med hemlig kamera. Domstolarna sa bara nej till 8 ansökningar.

Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten, som tillsammans rapporterar om teleavlyssning till regeringen varje år, förklarar det ringa antalet avslag med att ansökningarna är väl underbyggda – och det på grund av att åtgärden är ”resurskrävande och integritetskränkande”. En annan möjlighet är förstås att domstolarna inte tycker det hela är så mycket att bråka om.

Användningen av hemlig övervakning av olika slag har ökat i rask takt. För tjugo år sedan avlyssnades 218 personer, varav 203 för narkotikabrott. För tio år sedan var det 312 personer, där 251 misstänktes för grova drogbrott. I fjol var siffrorna 990 respektive 600. Då var alltså antalet avlyssnade i utredningar om mord, våld och rån och andra grova brott nästan lika stort som det totala antalet för tio år sedan.

Denna utveckling har skett samtidigt som polisen varje år klagat över resursbrist och samtidigt som polisen hävdar att åtgärderna är mycket resurskrävande.

Då vill det till att de ger effekt. Men om de gör det vet ingen. För det har ingen ens försökt undersöka på något vettigt vis, trots att vi genom åren haft fler statliga utredningar om hemliga tvångsåtgärder. I årets rapport från polisen och Åklagarmyndigheten är måttet på effektivitet att avlyssningen lett till att den misstänkte utsatts för ytterligare tvångsåtgärder, som anhållande eller husrannsakan. Det har skett i hälften av fallen.

Dessutom har 75 personer som talat med de avlyssnade i sin tur blivit misstänkta för brott.

De två myndigheterna är inte nöjda med effektivtetsmätningen, resonerar om att antalet misstänkta som avförts från utredningen (det vill säga avlyssnats i ogjort väder) också bör räknas.

Ett givet räknesätt är att följa upp hur många av de avlyssnade som verkligen döms till mer än två års fängelse, vilket är grunden för att tillåta hemlig tjuvlyssning- och -läsning. Men det har aldrig använts.

Av redovisningen för år 2007 framgår att 137 förundersökningar där hemlig avlyssning använts lett till ett eller flera åtal med fällande dom. Inget sägs om längden på straffen. Detta ska sättas i relation till att 966 tillstånd gavs för ändamålet. Andelen dömda är alltså ringa. Men effektiviteten kan vara sämre än så – att polisen lyssnat behöver ju inte betyda att den bevisningen var avgörande för utgången i målet.

Hemlig övervakning är ett allvarligt intrång i människors liv. Det kan bara motiveras om det är ett effektivt medel mot mycket allvarliga brott. Och det återstår att bevisa. Det är dags för justitiedepartementet att göra en grundlig undersökning.

DN

Och vad det gäller Lissabonfördraget så kan man NU Öppet och officiellt göra det man har gjort hela tiden i skymundan. Där EU i det tysta mycket medvetet har jobbat med att införa alla dessa ändringar enligt Lissabonfördraget. Som alltså INTE skulle kunna införas om något land sa NEJ. Eller förens ALLA stater hade skrivit under och ratificerat föredraget.  Allt enligt fördraget och vad ALLA regerings chefer sa vid undertecknandet.

Se mina inlägg om EU och Lissabon fördraget:

EU – The aim of this treaty is to be unreadable and unclear AND it can not be understood by ordinary citizens

EU – The inner game and the Corruption that Cost £684 931,5 per hour EVERY hour EVERY day EVERY year. And is increasing.

Artikel i SVD här:

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3610705.svd

”Den svenska regeringen anser dock att kommissionens skrivningar är ”väl försiktiga”, enligt uppgifter till SvD.se. Kommissionen utgick från att Nice-fördraget gäller och därmed krävs enhällighet i beslut inom det rättsliga området.

Men med Irlands ja till Lissabonfördraget och ett förväntat godkännande från både Polen och Tjeckien öppnas möjligheten upp för att gå längre. Den vetorätt som medlemsländerna har inom det rättsliga området idag tas bort om Lissabonfördraget införs och det krävs då enbart kvalificerad majoritet.

– Under förutsättningar att Stockholmsprogrammet ska fungera i en Lissabon-miljö så kommer det att ske en viss ambitionshöjning jämfört med kommissionens meddelande. Men exakt hur är svårt att säga eftersom det fortfarande pågår samtal och förhandlingar med medlemsländerna, säger Anders Hall, stabschef åt Beatrice Ask, till SvD.se.”

Och till sist hur regeringen vränger och förvränger sekretesslagen för att skydda makten. En lag och dess tillämpningar som jag är väl förtrogen med. Och gör PRECIS TVÄRTOM när det gäller våra trafikdata.

Eller som Peter Kadhammar så bra sammanfattar det:

”Bortom skrytet och självgodheten är Sverige ett litet slutet land där eliterna skyddar varandra. ”

Kolumnen i Aftonbladet här:

http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/peterkadhammar/article5916273.ab

Publicerad: 2009-10-07:

Reinfeldt, låt oss se tsunamibanden

Så fort våra älskade ­ledare – socialdemokrater eller moderater – ska beskriva Sverige skryter de om den svenska öppenheten.

Sverige är världens öppnaste land.

Nu vill justitieminister Beatrice Ask och statsminister Fredrik Reinfeldt hemligstämpla magnetbanden som visar datatrafiken i regeringskansliet efter tsunamin i Thailand 2004.

Banden ska vara hemliga i 70 år. Så var det med den öppenheten.

Sverige är världens öppnaste land länge öppenheten inte besvärar regeringen eller dess myndigheter. Om öppenheten kan medföra generande avslöjanden är den samhällsfarlig och då tar man fram hemligstämpeln.

Socialdemokraterna ville också sekretessbelägga tsunamibanden vilket inte är så konstigt. Regeringen Persson gjorde ju bort sig å det grövsta när den sattes på prov i en kris där hundratals svenskar omkom.

Hur ska man förklara att Reinfeldt vill göra samma sak?

Varningen att utomstående kan kartlägga regeringskansliets arbete med hjälp av magnetbanden är ett försök att vända vitt till svart: Ja, det är för att kunna kartlägga regeringskansliets arbete som vi vill se banden. Eller rättare sagt, för att kunna granska regeringskansliets icke-arbete, dess passivitet, usla organisation och möjligen högt uppsatta individers skandalösa inkompetens.

Jämför regeringens ynkliga hantering av tsunamibanden med en verklig storkris.

Under Watergateskandalen, som tvingade den amerikanske presidenten Nixon att avgå, avslöjades att han låtit spela in sina samtal med medarbetare. Richard Nixon ville bevara sina ord för eftervärlden.

När det kom till en utredning om kriminalitet ville han inte lämna ut banden, men kongressen tvingade honom: tusentals timmar av samtal som ger en intim inblick i Nixons sätt att styra USA.

Fredrik Reinfeldt – liksom regeringen Persson – vill hemligstämpla tsunamibanden i 70 år. 70 år!

Först när de saknar all betydelse, när de är en fotnot i vår politiska historia, ska allmänheten få veta vad de innehåller.

Bortom skrytet och självgodheten är Sverige ett litet slutet land där eliterna skyddar varandra.

Peter Kadhammar

Sanna Raymans kommentar i SVD ledarblogg här:

http://blogg.svd.se/ledarbloggen?id=15941

Med hänsyn tagen till regeringens bekvämlighet

Jag läser. Jag fattar inte. Jag ringer upp Beatrice Asks pressekreterare, Martin Valfridsson. För en stund tror jag att jag fattar. Så läser jag lite till och dimper ner i nollkoll-tillståndet igen. Ringer tillbaka. Lägger på, fortfarande osäker på om jag förstår. Är inte ens säker på att regeringen själv gör det

De så kallade tsunamibandens existens, som avslöjades av SvD, är en anomali. Hade vardagen trampat på som vanligt i Rosenbad den där vintern 2004/2005 hade de varit puts väck för längesen. Men nu blev det inte så. I stället plockade någon undan banden och gömde dem i ett skåp. Besvärligt, visst, men så kan det gå. Och nu som då kan man inte frigöra sig från tanken att den som gjorde detta, gjorde det av en anledning. 

Såväl den förra som den nuvarande regeringen har intresserat sig för att oskadliggöra banden. Den parlamentariska e-offentlighetskommittén har sett över frågan och vinnlägger sig om att se till så att besvär av den här arten inte ska återkomma i framtiden. Tricket blir att tryckfrihetsförordningen får ett tillägg: 

”Handling som förvaras hos en myndighet endast som ett led i teknisk bearbetning eller teknisk lagring för annans räkning anses inte som allmän handling hos den myndigheten. En säkerhetskopia anses inte som allmän handling.”

”…särskilt inte en säkerhetskopia som någon lömsk person gömt i ett mörkt rum i Rosenbad”, frestas man tillägga. Det hade också varit kontentan om enbart kommitténs uppfattning hade fått råda. Riktigt så övertydligt väljer inte regeringen att hantera saken. Tsunamibanden finns, alltså kan de vara allmän handling. Således föräras de en helt egen specialbestämmelse i sekretesslagen: 

”Sekretess gäller för uppgift i kopior som i säkerhetssyfte har genererats i regeringskansliets datasystem och som har bevarats med anledning av naturkatastrofen i Asien år 2004, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan fara för att Regeringskansliets verksamhet skadas.”

Regeringen har förstås rätt i att en säkerhetskopia kan vara allmän handling. Tsunamibanden är ju rätt och slätt trafikdata från en given period och innehåller följaktligen både information som är allmän/offentlig och information som inte är det. 

Valfridsson förklarar att tsunamibanden egentligen inte är så intressanta. ”Allmänna handlingar finns ju i vårt arkiv och kan begäras ut därifrån”. 

Joo… Men det vi undrar över är ju varför banden gömdes… Ursäkta ett fräckt påstående, men det verkar ju lite som att banden innehåller något som liksom inte finns i de där arkiven

Vidare är skrivningen i sekretesslagens specialbestämmelse märklig. Regeringen värnar nyspråkligt verksamheten i sitt kansli från faror och försöker få det att låta som om sakens tyngd tangerar rikets säkerhet. Men sådana handlingar har ju redan skydd i Tryckfrihetsförordningen. Den här skrivningen verkar snarare vilja skydda regeringens bekvämlighet. Det är faktiskt inte alls samma sak. 

Samtidigt närmar sig ett nytt FRA-beslut riksdagen. I ljuset av detta är det en särskilt ironisk sorg att se regeringen kämpa för att skydda Rosenbads integritet gällande – trafikdataGemensamt för de båda frågorna är att bekvämlighet har prioriterats högre än grundläggande principer. 

Sanna Rayman 2009-10-05 18:18

Och juristen Mark Klambergs kommentarer:

http://klamberg.blogspot.com/2009/10/regeringens-monumentala-hyckleri.html

tisdag, oktober 06, 2009

Regeringens monumentala hyckleri

Sanna Rayman har skrivit en ledare om varför regeringen inte vill att tsunamibanden ska offentliggöras. Det beror på att tsunamibanden innehåller trafikdata eller på vanlig svenska, information om vem som ringt eller skickat mail till vem inom regeringskansliet. Anledningen till att regeringen inte vill att denna information ska offentligggöras är rimlig, sådan information kan röja regeringskansliet arbetssätt. Jag brukar normalt inte vara en olyckskorp, men sådan information skulle kunna användas av politiska extremister, terrorister och främmande makter till skada för Sverige. I vissa situationer är det dock rimligt att regeringskansliet trafikdata röjs men det måste ske under kontrollerade former, t.ex. som när Johan Hirschfeldts katastrofkommission fick tillgång till banden för att kontrollera vad den förra regeringen gjorde i samband med tsunamikatastrofen 2004. Allt detta har behandlats av den parlamentariskt tillsatta E-offentlighetskommitten.

När det gäller medborgarnas trafikdata är det tvärtom, när en FRA-anställd läckte till SVT Rapport att FRA lagrar och fortsatt avser att i massiv omfattning lagra vanliga svenskars trafikdata (vem som ringer vem) så är det locket på. SÄPO engageras för att jaga rätt på läckan och ingen utredning tillsätts. Senare rapporteras att FRA överför stora mängder rådata (vilket omfattar trafikdata) till andra länder. Lagen som riksdagen har röstat igenom tillåter detta utan att saken diskuterats. Det är en skandal. Ledande politiker vägrar att svara på berättigade frågor.

Som en anekdot kan jag nämna varför jag motsatte mig alliansöverenskommelsen om FRA den 25 september 2008. Det berodde på att regeringen inte ville begränsa omfattningen av FRAs trafikdatalagring eller utbytet med andra länder. Som ett minimum kunde regeringen tillsatt en parlamentarisk utredning med oppositionen. Vid den tidpunkten representerade jag folkpartiet i E-offentlighetskommitten men jag valde som protest mot FRA-överenskommelsen att hoppa av det uppdraget. Cirkeln är sluten.

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/fri-+och+r%E4ttigheter” rel=”tag”>fri- och rättigheter</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/yttrandefrihet” rel=”tag”>yttrandefrihet</a>,<a href=”http://bloggar.se/om/fra” rel=”tag”>fra</a>,<a href=”http://bloggar.se/om/F%F6rsvar” rel=”tag”>Försvar</a>

varning-2

Välkommen till Stasi och KGB land DAG 275 – Alliansens lokala partifolk är emot FRA lagen

2 oktober, 2009

Tre ledare från några landsortstidningar som på olika sätt belyser motståndet mot FRA lagen.

Det ”märkliga” är ju att ALLA verkar ha fattat vad FRA lagen egentligen går ut på och vilket hot den är mot våra fri- och rättigheter och yttrandefriheten. Och detta inkluderar de lokala partiorganisationerna till alliansen.

Men INTE ”våra” intälägänta ledamöter i riksdagen och regeringen. Som OFÖRTRUTET, OCH I ÖKANDE TAKT,  BLINT RUSAR IN I ETT TOTALT ÖVERVAKAT SAMHÄLLE. Där ALLT ”medborgarna” gör registreras, analyseras och lagras för framtida ”behov”.

Gratulerar ”kära” ledamöter i Sveriges riksdag och ”ärade” regeringsföreträdare – Ni har infört ett totalt övervakningssamhälle som bara var en våt dröm för KGB och STASI.

Om 11 ½ månad så är det val.

Ledaren i Södermanlands Nyheter här:

http://www.sn.se/asikter/ledare/1.493407

Publicerad 1 oktober 2009

Regeringen bör lägga öronen mot marken

Yngre män och äldre kvinnor. Där har ni de mest skeptiska befolkningsgrupperna mot statlig övervakning. I en ny undersökning från Göteborgs universitet visar statsvetarna Ulf Bjereld och Henrik Oscarsson att den svenska väljarkåren blivit sunt avvaktande till våra övervakningslagar.

Fjolårets uppmärksammade FRA-debatt har gett resultat i form av en ökad skepsis mot post- och paketöppning, telefonavlyssning och signalspaning i kabelnätet. Rädslan för att bli registrerad och kontrollerad är nästan lika påtaglig som rädslan att utsättas för ett brott.

”Det blåser frihetliga vindar över Sverige”, konstaterar Bjereld och Oscarsson (DN 30/9). Frihetsvindarna är välkomna. Vi är många som tröttnat på att få våra personliga köp- eller resvanor kartlagda. När till och med mäklarkontoren registrerar livsstilar för att ta reda på vem som bor var har kartläggningen gått för långt.

Självklart. Det är skillnad på statlig och privat kartläggning. Staten bör få långtgående befogenheter i arbetet med att bekämpa terrorism och organiserad brottslighet. Samtidigt får hoten inte överdrivas för att få igenom till exempel signalspaning. I fallet med FRA-lagen befinner sig regeringen på ett sluttande plan.

Om Alliansen misslyckas med att bli omvald kommer en stor del av förklaringen stavas FRA. Forskningen vid Göteborgs universitet visar att regeringen missbedömt väljarkåren. I sin iver att vara regeringsdugliga tolkade Allianspartierna till en början FRA-debatten som en form av elitfråga. Inget kunde vara mer fel.

Nu sitter regeringen fast i skyttegravarna. Om mindre än två veckor förväntas riksdagen rösta igenom den reviderade FRA-lagen. Även om reglerna för tillstånd och sökord har skärpts innebär riksdagens beslut att en massavlyssning av svensk internettrafik kan ske innan årets slut.

Regeringens hållning går inte bara stick i stäv med flera liberala riksdagsledamöters samveten, utan också med den rådande trenden i valmanskåren. Alliansen står därmed inför ett integritetspolitiskt självmord, vilket oppositionen inte varit sen att utnyttja.

Överenskommelsen att riva upp FRA-lagen är en av få politiska uppgörelser som oppositionen lyckats fatta.

Det går att beskylla Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet för mycket. Men när det gäller integritetspolitiken har oppositionen valt att lägga öronen mot marken.

Det borde regeringen också göra.

Lars Pettersson

Ledaren i Motala&Vadstena Tidning här:

http://mvt.se/asikter/ledare/1.580268

Publicerad 1 oktober 2009 Uppdaterad 1 oktober 2009

Sätt värde på integriteten

Håller vänstern på att rycka åt sig initiativet i frihetsfrågorna? Statsvetarna Ulf Bjereld och Henrik Oscarsson ställer den frågan efter att ha sett några tecken som kan tyda på det i data från institutet samhälle, opinion och massmedia (SOM) i Göteborg.

Det är bland de tre oppositionspartiernas sympatisörer som flest är negativa till statliga tvångsmedel gentemot medborgarna. Väljarströmmarna vänster­ifrån till Piratpartiet i sommarens EU-val visar på samma tendens, enligt de båda forskarna.

Steget därifrån till att börja se oppositionspartierna som en hemvist för idéer om personlig integritet och skydd från statliga tvångsmedel är dock väldigt långt, möjligen Miljöpartiet undantaget. Skulle Lars Ohly vara frihetens ideologiske banerförare?

Socialdemokraterna har i handling visat att inte heller de har särskilt stor trovärdighet i frågor om integritet på internet eller om individens frihet i förhållande till staten i stort.

Innan alliansen vann regeringsmakten 2006 var Bodströmsamhället påtagligt, en synonym för storebror ser dig, syftande på dåvarande justitieminister Thomas Bodströms (S) villighet att sätta den personliga integriteten på undantag i brottsbekämpande syfte. Mona Sahlin må tala hur mycket hon vill om Socialdemokraterna som en frihetsrörelse, men så länge orden saknar bäring på politiken är de inte något värda.

En tolkning som ligger nära till hands för att förklara varför oppositionens sympatisörer sticker ut i SOM-mätningarna är att de är kritiska mot regeringen i allmänhet och att det sammanfaller med att regeringen nu bär ansvaret för en politik som lämnar en hel del övrigt att önska i fråga om den personliga integriteten.

Nej, alliansregeringen har faktiskt inte så värst mycket att yvas över, vilket FRA-debatten och Ipred-lagen är de tydligaste om än inte enda exemplen på. Övervakning och kontroll har alltför ofta drivits på i förslag som naggat den personliga integriteten i kanten. Inte minst Folkpartiet borde vara en mer pålitlig liberal vakthund i de här frågorna.

Det är glädjande att opinionen i stort mot statliga tvångsmedel gentemot medborgare blir starkare, vilket är den viktigaste trenden som SOM-uppgifterna visar. Tillsammans med framgångarna för Piratpartiet i EU-valet blir det förhoppningsvis en väckarklocka för allianspartierna om att integritetsfrågorna behöver tas på större allvar.

För det är trots allt i den nuvarande regeringen som det borde finnas störst engagemang för personlig frihet och alla medborgares rätt att slippa bli övervakade av staten.

Det viktigaste steget för att komma dithän är att sluta upp med att i tid och otid göra en konstlad uppdelning mellan internet och samhället i stort. Nätet är här för att stanna och är en del av samhället.

Norra Skåne

http://www.nsk.se/article/20091001/OPINION/709309826/1163/

SPORTEN_NYHEDER/*/SIGNERAT/ny-fra-strid-vantar

Ny FRA-strid väntar

2009-10-01 01:00

Kampen kring den omstridda FRA-lagen är ännu inte över. Den första december är det tänkt att kablarna ska kopplas in till Försvarets Radiosanstalt som då får tillgång till all internettrafik i Sverige.

Innan dess ska riksdagen hinna behandla den proposition som nu lagts för att begränsa FRA:s befogenheter. Spaningen ska endast få ske för ett fåtal specificerade ändamål, det ska inte få ske då mottagare och sändare båda sitter i Sverige och domstolstillstånd måste sökas både för de sökord man vill använda och för de trafikstråk man ämnar undersöka.

Denna ”nya” FRA-lag är snäppet bättre än den gamla, men ändrar i praktiken väldigt lite. Många av tilläggen är snömos som inte leder till några egentliga begränsningar. Begreppet trafikstråk exempelvis motsvarar i praktiken trafiken för motsvarande 800 000 till 1,6 miljoner hushåll. All Sveriges internettrafik kan delas upp i runt sju till fjorton trafikstråk. Med största sannolikhet får FRA tillgång till samtliga. Därmed blir det ingen begränsning allas.

Oppositionen låtsas vara motståndare till lagen, men verkar dock ha fått kalla kårar i skarpt läge. Den motion som lagts i samband med propositionen innehåller flertalet förändringar jämfört med den motion som man tidigare lagt. Bland annat föreslår de inte längre att lagen upphävs utan uppdrar endast åt regeringen att se över hur detta kan ske. Det innebär med stor sannolikhet att kablarna kan kopplas in den första december innan en sådan översyn skett. Dessutom har man strukit all kritik mot att begreppet trafikstråk är så brett att övervakning av all internettrafik möjliggörs.

Det är små förändringar i ett politiskt fulspel. Socialdemokraterna har aldrig varit några helhjärtade motståndare. I regeringsställning var man redo att rösta igenom FRA-lagen som den var. När man däremot hamnade i opposition satte man plötsligt upp femton krav för att kunna ge sitt stöd, krav som med råge uppfylldes av de förändringar som alliansen sedermera lade till när man röstade igenom lagen 2008. Trots det vägrade S att godta det nya lagförslaget.

Att Socialdemokraternas motstånd mer bygger på politisk strategi än övertygelse borde det inte råda någon tvekan om. Därför kommer det bli svårt att få till en genomgående förändring av FRA-lagen även om flertalet borgerliga riksdagsledamöter ställer sig redo att trotsa partilinjen. Ska man stoppa det övervakningsmaskineri som heter FRA krävs det att alliansen tar till sig av den kritik man fått. Någon konstruktiv draghjälp från oppositionen är inte att vänta.

Erik Hultgren, medarbetare på Centerpressens nyhetsbyrå.

Se även om centern:

http://mikaelelmlund.wordpress.com/2009/10/02/ar-centerpartiet-ett-liberalt-parti-egentligen/

Är Centerpartiet ett liberalt parti, egentligen?

Kan ett parti gå emot den värdegrund på vilken dess kärntruppers support och engagemang vilar? Svaret är självklart nej, skulle miljöpartiet kunna gå med på svenska kolkraftverk, Socialdemokratin på att strypa facklig verksamhet? Nej, Nej, inte under några omständigheter skulle detta vara möjligt eftersom det skulle vara politiskt självmord och ifrågasätta i grunden partiets relevans som opinionsbildare och samlande kraft för sina medlemmar.

Skulle Centerpartiet kunna gå med på allmän avlyssning av befolkningen under devisen, ”staten är alltid god”? Nej säger jag, Ja säger Annie Johansson, men är det jag eller Annie som är representativ för den folkrörelse som utgör Centerpartiet, är vi liberaler kanske bara en högljud minioritet? Är det kanske som Staffan danielsson verkar tycka att dieselpriset är relevantare än akademiska diskussioner om frihet och mänskliga rättigheter?

Har vi liberaler gått vilse när vi anammade Centerpartiet som en frihetlig platform? För mig och många andra Centerpartister är det paradigmskifte som FRA lagen innebär när det gäller rätten tilll privatliv och brevhemligheten inte ens förhandlingsbart, utom möjligen i en nationell krissituation av ett slag vi som nation i modern tid lyckligtvis inte behövt hantera.

Är det jag eller Centerpartiet som hamnat i fel klubb? Vilken liberal kan förhandla om synen på individens okränkbarhet mot eftergifter inom t.ex närings eller regionalpolitik, eller vilket annat sakområde som helst? Hur kan man tala om svåra avvägningar om man anser sig ha en frihetlig grundsyn.

Frågan bli hela tiden den samma, är Centerpartiet ett liberalt parti och är vår frihetliga platform något annat än ett utryck för en minoritets strävan, en minoritet som 2006 kanske köpte grisen i säcken?

Det är en mycket relevant fråga inför valrörelsen 2010.

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/fri-+och+r%E4ttigheter” rel=”tag”>fri- och rättigheter</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/yttrandefrihet” rel=”tag”>yttrandefrihet</a>,<a href=”http://bloggar.se/om/fra” rel=”tag”>fra</a>

varning-2

Välkommen till Stasi och KGB land DAG 274 – De borgerliga röstar JA till FRA 2 i försvarsutskottet

1 oktober, 2009

Och ”våra” intälägänta politiker fortsätter som om ingenting har hänt att i ALLT SNABBARE TAKT SÄLJA UT ALLT VAD fri- och rättigheter, och rättssäkerhet heter i brott mot grundlagen, Europakonventionen etc.

Som det står i regeringsformens första kapitel första paragrafen: ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning…” och ” Den offentliga makten utövas under lagarna.”

http://www.riksdagen.se/templates/R_PageExtended____6055.aspx

Jo vi har märkt det!

Det är dags att folket tar tillbaks denna makt och påminner vår politiska maktelit om att detta enkla förhållande FORTFARANDE FAKTISKT GÄLLER.”

Nu senast så har alltså de borgerliga representanterna i försvarsutskottet sagt JA OCH AMEN till FRA 2. Det senast årets debatt och protester från allt och alla spelar INGEN SOM HELST ROLL.

Det är alltså dessa personer (ordinarie ledamöter) som har röstat för att införa FRA 2:

 

Gunnarsson, Rolf (m) Dalarnas län, plats 23
Enström, Karin (m) Stockholms län, plats 115
Nilsson, Nils Oskar (m) Stockholms län, plats 212
Danielsson, Staffan (c) Östergötlands län, plats 89
Widman, Allan (fp) Malmö kommun, plats 93
Jernbeck, Isabella (m) Stockholms län, plats 283
Lindgren, Else-Marie (kd) Västra Götalands läns södra, plats 230
Nilsson, Rolf K (m) Gotlands län, plats 35
Eldensjö, Kjell (kd) Södermanlands län, plats 56

Ledamöter i försvarsutskottet:

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?org=F%C3%B6U&nid=1305&rdlstatus=samtliga&s=1&sort=i

En av dessa IHÄRDIGA kramare och ständige försvarare av FRA lagen och allt annat som ha beslutas från ”våra” intälägänta leadmöter i riksdagen som inskränker våra fri- och rättigheter, är centerpartiets försvarspolitiske talesman och ledamot i försvarsutskottet, Staffan Danielsson.

Nu har frendo.se/ dagen till ära skapat en mycket träffande valaffisch till Staffan.

Det geniala med denna affisch är att det som sagt bara är att byta namn på person och parti på denna valaffisch så kan den borgerliga alliansen ha EN GEMENSAM AFFISCH INFÖR NÄSTA VAL – pratiskt och enkelt!

http://www.frendo.se/arkiv08.html#090930

                                            center_fra_stor

Jag håller vidare fullständigt med Mikael Elmlund’s reaktion (se nedan) över ”våra värdiga representanter” i Sveriges riksdag och deras handlingar:

”Ursäkta medan jag går ut och kräks…”

Läs även dessa bloggar som kommenterar centers agerande (eller snarare brist på agerande):

Det behövs mer än frihetlig debatt Annie Johansson

http://fridholm.net/2009/09/30/det-behovs-mer-an-frihetlig-debatt-annie-johansson/

Handling är vad som krävs. Inte fagra ord.

http://erikhultin.se/09/handling-ar-vad-som-kravs-inte-fagra-ord.php

Ökad övervakning är inte borgerlig politik

http://oscarfredriksson.blogspot.com/2009/09/okad-overvakning-ar-inte-borgerlig.html

Varför synades inte FRA:s argument?

 http://oscarfredriksson.blogspot.com/2009/10/varfor-synades-inte-fras-argument.html

Läs också

När kompromissviljan går överstyr och blir en sjukdom. (FRA-Lagen.)

http://scabernestor.blogg.se/2009/september/nar-kompromissviljan-gar-overstyr-och-blir-en.html

På rätt spår mot FRA-upprivning

http://rickfalkvinge.se/2009/10/01/pa-ratt-spar-mot-fra-upprivning/

 

Artikel om beslutet i försvarsutskottet här:

http://www.dn.se/nyheter/sverige/fra-lagen-ja-i-forsvarsutskottet-till-andringar-1.965000

Ja till nya FRA-lagen i försvarsutskottet

Publicerat i dag. 13:06

De ändringar i FRA-lagen som regeringen föreslagit godkändes på torsdagen som väntat av försvarsutskottets borgerliga majoritet.

Försvarsutskottet menar i ett pressmeddelande att regeringens tillägg ”stärker både rättssäkerheten och skyddet av den personliga integriteteten”.

Nytt i propositionen är bland annat att en domstol ska tillståndspröva specifika spaningsuppdrag, syftena med spaningen tydliggörs i lagen och en kontrollmyndighet ska på begäran utreda om enskilda medborgare har övervakats på felaktiga grunder.

Regeringens ändringsförslag [1] har av bland annat kritiska jurister [2] betecknats som otillräckliga. Särskilt gäller detta den oklara hanteringen av så kallade trafikdata, det vill säga uppgifter som talar om vem som meddelar sig med vem och när och hur det sker.

Oppostionspartierna S, V och MP vill riva upp FRA-lagen [3] och tillsätta en parlamentarisk utredning.

Syftet med FRA-lagen är att reglera på vilket sätt Försvarets radioanstalt (FRA) får ta del av kommunikation i kabel som passerar Sveriges gränser, det vill säga telefon- och internettrafik. Detta brukar kallas signalspaning. FRA-lagen antogs av riksdagen den 18 juni 2008 efter intensiv debatt och trädde i kraft 1 januari 2009.

Närmast väntar debatt och eventuellt beslut i riksdagens kammare den 14 oktober.

Hans Rosén

Försvarsutskottets betänkande här:

http://www.riksdagen.se/upload/Dokument/utskotteunamnd/200910/

FoU3_Signalspaning_justerad_2009-10-01.pdf

Mikael Elmlund’s Blogg:

http://mikaelelmlund.wordpress.com/2009/10/01/centerpartiet-sumpar-sista-chansen-att-lamna-fra-debatten-med-hedern-i-behall/

Centerpartiet sumpar sista chansen att lämna FRA-debatten med hedern i behåll 

”De ändringar i FRA-lagen som regeringen föreslagit godkändes på torsdagen som väntat av försvarsutskottets borgerliga majoritet” Allas vår politiskt tondöva representant i frågan Staffan Danielsson gjorde därmed klart, det som vi redan misstänkte, att det enda frihetsfråga som är relevant för denna man är böndernas dieselpris.

Nu har vi alltså FRA 2.0, istället för FRA 1.1, vilken redan på 1.0 nivån var ett utsökt stycke lagstiftning enligt Staffan. Vilken version vi hamnar på är fortsatt irrelevant så länge det innebär massavlyssning av i princip hela befolkningen. Det finns ännu ingen relevant begränsning, eller domstolsprövning värt namnet.

Den ”goda storebrors staten” verkar fortsatt vara den ideologiska ledstjärnan i Centerpartiet anno 2009.

Så då återstår med andra ord endast möjligheten att oppositionen reder ut vansinnet i höst eller att vi i rent liberalt självförsvar tvingas rösta bort vårt eget parti ifrån makten 2010.

Ursäkta medan jag går ut och kräks…

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/fri-+och+r%E4ttigheter” rel=”tag”>fri- och rättigheter</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/yttrandefrihet” rel=”tag”>yttrandefrihet</a>,<a href=”http://bloggar.se/om/fra” rel=”tag”>fra</a>

varning-2

Välkommen till Stasi och KGB land DAG 273 – Telekomoperatörerna går ÄNTLIGEN i svaromål

30 september, 2009

Som ett komplement till mitt tidigare inlägg: Välkommen till Stasi och KGB land DAG 269 – En Copyright/Rättighetslagstiftning som MED Politikernas HJÄLP har blivit ETT DIREKT HOT mot våra fri- och rättigheter och EN FARA för demokratin., kommer här för första gången ett samlat svar och motattack riktat till våra intälägänta politiker som lydigt och tjänstvilligt har sprungit upphovsrättens lobbyisters ärenden, från de tunga telekomoperatörerna. Och det är inte en dag förtidigt!!

Förut så har det kommit enstaka svar och motattacker. Medans merparten har tyvärr varit tysta. Vilket är märkligt med tanke på att de är de som våra politiker ålägger att ansvara för innehållet i nätet. Och att vidta alla de åtgärder som inskränker våra fri- och rättigheter samt yttrandefriheten.

En fullkomligt horribel uppgift ur alla aspekter. Som blir ÄNNU MER HORRIBEL med tanke på att den beslutas av de (dvs.politikerna) som är SATTA ATT VÄRNA DESSA FRI- OCH RÄTTIGHETER i demokratins namn.

Telekom operatörerna gör en utmärkt jämförelse med vad det innebär om Posten, Vägverket, kaféägaren etc. skulle åläggas samma ansvar.

Det är alltså detta sanslösa tillstånd som vår regering och riksdag är ansvarig för.

De kämpar AKTIVT FÖR ATT INSKRÄNKA SINA MEDBORGARES (eller snarare undersåtars) yttrandefrihet och deras fri- och rättigheter.

Och för vilka ”ädla” syften gör man denna våldtäckt på allt vad rättssäkerhet och demokrati heter?

Jo, för att tillfredsställa en mycket liten men högljudd grupp som beter sig som en maffiaorganisation med direkta hot, utpressning etc. RIKTAT MOT ENSKILDA INDIVIDER. Och numera även mot telekomoperatörerna och andra bolag.

Och ALLT detta för att rädda deras affärsmodell som har varit oförändrad sedan Hendehös tid – INGENTING; ABSOLUT INGENTING SKALL FÅ FÖRHIDRA VÅR TOTALLA KONTROLL ÖVER PRODUKTER OCH DISTRIBUTION FÖR ALLTID OCH PÅ DET SÄTT SOM VI ALLTID HAR GJORT.

Det är alltså dessa mörkermän som har bekämpat ALLT vad teknikutveckling heter sedan början av 1920 talet (se Välkommen till Stasi och KGB land DAG 110 – Nu får det vara nog! ) som skall bestämma över landet Sveriges framtid inom IT, och våra fri- och rättigheter. Där våra politiker annars så gärna ställer upp och talar varmt om hur viktigt det är med att vi leder IT utvecklingen och ligger i framkant som nation.

Som ett praktexempel på de värdiga representanter vi har i Sveriges riksdag och regering se svaret från Hans Rothenberg (M) nedan, ledamot i näringsutskottet och en av dem som röstade ja till Ipred-lagen. Och som fortsätter att ihärdigt försvara beslutet.

”Det handlar inte om att agera polis, bara om att följa de lagar som riksdagen beslutat om.”

Ehhh… jasså??  Så om lagar som antas av riksdagen bryter mot Europakonventionen, våra egna grundlagar, bryter mot vår egen rättstradition etc. etc. så spelar det tydligen ingen som helst politisk roll. Det VIKTIGA är at DE ÄR ANTAGNA. Punkt slut.

Jag kan upplysa Herr Hans Rothenberg, som liksom de flesta av vår ”företrädare” i riksdagen och regeringen HELT verkar sakna ett historiskt perspektiv. Och förståelse för fundamentala fri- och rättigheter som tillhör en verklig demokrati:

Det har antagits många lagar i olika parlament i olika länder under det senaste seklet som har inneburit förtryck, tortyr, masslakt, folkmord etc. för den egna befolkningen, eller andra.

Men ALLT DETTA SPELAR INGEN SOM HELST ROLL FÖR VÅRA VÄRDIGA ”KÄMPAR” i riksdagen. Det ”viktiga” är nämligen INTE innehållet, eller att beslutet bryter mot våra eller internationella lagar och konventioner, eller vad det får för FAKTISKA KONSEKVENSER. Nej, det viktiga för dessa potentater är att lagen är antagen i ”laga ordning” (SIC!).

När det blir sådana här ”intälägänta” argument så brukar jag ta exemplet med den Sovjetsiska författning som kom till under Stalin. På pappret en av de mest demokratiska författningar som någonsin har skrivits. Och som i sedvanlig stil antogs med att 100% av ledamöterna röstade ja.

Och vi vet ju alla (utom de i riksdagen och regeringen då förstås), vilket fruktansvärt massförtryck och terror som genomfördes mot den egna befolkningen med hjälp av denna författning. 

Men den var ju som sagt ANTAGEN I ”LAGA ORDNING” så Rothenberg et consortes oroar sig inte. Och kan med varm hand med SAMMA argument försvara dessa i ”laga ordning” antagna lagar som ledde till massmord på den egna befolkningen.

Där våra politiker istället för att inse den unika möjligheten att för första gången i mänsklighetens historia göra kunskap och information åtkomlig och lättillgänglig här och nu ÖVER HELA VÄRLDEN för ALLA “instantly”, istället gör ALLT för att begränsa denna frihet och att upprätthålla några få, stora bolags förlegade och teknik/konsument fientliga affärsmodeller.

Se där ett värdigt mål att offra alla medborgares fri- och rättigheter samt vår rättssäkerhet för!”

Se även: http://rickfalkvinge.se/2009/09/30/tva-intressanta-artiklar/

http://swartz.typepad.com/texplorer/2009/07/stockholmsprogrammet—kriminella-internetleverant%C3%B6rer.html

http://www.expressen.se/1.246926

http://swartz.typepad.com/texplorer/2009/08/black-internet—vem-finansierar-%C3%B6verklagandet.html

http://henrikalexandersson.blogspot.com/2009/09/valkomna-in-i-matchen.html

 Artikel här:

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_3584645.svd

Nätoperatörernas roll görs omöjlig

Publicerad: 30 september 2009, 04.43. Senast ändrad: 30 september 2009, 09.27

INTERNET Tänk dig att kaféägare tvingas ansvara för gästernas samtal, eller Vägverket för vad bilisterna gör på vägarna. Sådana krav ställs redan på internetoperatörerna. ­Resultatet blir strypt yttrandefrihet och ökade kostnader. Skjut inte budbäraren, skriver Ann-Marie ­Fransson, IT&Telekomföretagen, tillsammans med vd:arna för nio internetoperatörer.

Den senaste tiden har vi haft flera uppmärksammade fall i Norden, där upphovsrättsföreträdare via olika domstolar tvingat operatörer att, i det senaste fallet under hot om vite, stänga av uppkopplingen till en kund. Det är fullkomligt oacceptabelt.

Vi operatörer driver en infrastruktur. Att tillhandahålla en transportmöjlighet mellan två punkter är kärnan i verksamheten. Dessa tjänster gör att industrin, tjänstesektorn, stat, kommuner och landsting – det vill säga hela Sverige – fungerar.

Alla blir vi i allt större utsträckning beroende av internet. Detta i en omfattning som vida överstiger det beroende vi för 30 år sedan hade av Televerkets telefoner, och för tio år sedan av mobiltelefoner och personsökare. Den största skillnaden är att vi med internet kan nå alla samtidigt. Nyttoeffekten av detta är obestridlig och syns överallt i samhället. Och snart kommer också prylar, sensorer och styrinstrument att vara uppkopplade, till nytta för miljö och Sveriges konkurrensförmåga.

Dessa ökade kommunikationsmöjligheter bidrar till att frågan om operatörernas roll blir allt viktigare. Därför måste den debatteras nu, innan nya lagar och regleringar gör vår roll omöjlig.

Här är det viktigt att poängtera att det är den som använder ett transportsystem som är skyldig att se till att alla tillämpbara regler följs. Det är en självklar och allmänt accepterad rättsprincip. Varför skall inte den gälla på nätet? Kör du bil måste du ha säkerhetsbälte och en besiktigad bil. Skickar du ett paket med farligt gods måste det märkas. Var och en tar ansvar för sina egna handlingar. Som komplement till egenansvaret har staten kontrollsystem. Tullen granskar post, Polisen gör fart – och nykterhetskontroller och rättsväsendetbeslutar om hemlig teleövervakning eller hemlig teleavlyssning.

Operatörer är inte en myndighet och har inte har något myndighetsliknande ansvar. Att lagar och förordningar följer med in i den elektroniska världen är de rättsvårdande myndigheternas ansvar. Att tvinga operatörerna att ta det juridiska ansvaret för vilken trafik som är tillåten skulle medföra oöverskådliga effekter.

Ansvarskravet på operatörer kompliceras ytterligare av att kunder som hyr transportkapacitet ofta säljer den vidare. Kunden blir återförsäljare av operatörens transporttjänster. Stänger man som operatör i det läget av en kund drabbas i värsta fall tiotusentals slutkunder. Varje sådant ingrepp kan få ödesdigra konsekvenser för såväl företag som samhället i stort, och effekterna är dessutom fullständigt omöjliga att förutse.

Mest olyckligt är att vissa vill tvinga oss att granska våra kunder. Om trenden fortsätter tvingas vi se till att varje kund uppfyller hårt ställda etiska, moraliska och affärsmässiga krav, som leder till en byråkrati. Låt oss slå fast det här och nu – det är fullständigt orimligt att operatörer skall ta ansvar för att granska kunderna innan vi sluter avtal.

Allt detta ger uteslutande negativa effekter. Yttrande- och informationsfriheten undergrävs, kostnaderna för operatörerna ökar med höjda bredbandsavgifter och mindre resurser för oss att bygga ut Internetsverige som följd.

Tänk dig att Posten måste ta ansvar för att dess kunder inte skickar skadligt material, att kaféägare måste ta ansvar för gästernas samtal, eller att Vägverket skall ansvara för vad bilisterna gör på vägarna och stänga vägar där brottslingar kan tänkas fara.

”Brottsbekämpningen ska ske ur ett brett och nära medborgarperspektiv. Civilrätten ska vara enkel, tydlig och förutsebar. Människor ska känna att rättsväsendet finns nära dem och finns till för dem, att lagar och regler är rimliga och relevanta och att rättsväsendet fungerar effektivt och rättssäkert”.

Så skriver justitieminister Beatrice Ask i sin ämbetsförklaring på Regeringskansliets hemsida. Den verkligheten gäller i allt mindre utsträckning internet. Särskilt om den nuvarande politiska och regulatoriska trenden tillåts fortgå. Kräv ansvar där ansvaret ska utkrävas. Skjut inte budbäraren.

ANNE-MARIE FRANSSON förbundsdirektör, IT&Telekomföretagen inom Almega

ERIK HEILBORN vd TDC Sverige

GEORGI GANEV vd Bredbandsbolaget

JON KARLUNG vd Bahnhof

MIKAEL EK vd Svenska Stadsnätsföreningen

NICLAS PALMSTIERNA vd Tele2 Sverige

OLA NORBERG vd AllTele

ROGER SÖDERBERG vd BT Nordics

STEFAN TRAMPUS chef för Bredbandstjänster Sverige, TeliaSonera

TOMAS FRANZÉN vd Com Hem

Artikel om Telia här:

http://www.sr.se/sida/artikel.aspx?programid=1646&artikel=3128697

Ifpi missnöjt med Telia

Måndag 28 september 2009 07:07 Uppdaterad 11:52

Telia vill spara mindre information om vilka som finns i deras sladdar

Sveriges största internetoperatör Telia ska nu spara så lite uppgifter som möjligt om sina kunder på grund av Ipredlagen.

Det kan göra det svårare för polis och åklagare att jaga till exempel barnporr och ekonomisk brottslighet, men det är priset man få betala för kundernas integritet, säger Patrik Hiselius som är jurist på Telia.

Med anledning av Ipredlagen ser vi nu över rutinerna för lagringen av kundernas uppgifter säger han.

Operatörerna är kritiska mot lagen för att det är för enkelt för bland annat  film och musikbranschen att få ut uppgifterna om kunderna via domstol. Det påverkar kundernas integritet säger dem.

Ipredlagen som ska stoppa illegal fildelning av musik film och spel bland annat bygger på att kunduppgifterna måste sparas för att rättighetsinnehavarna ska kunna gå till domstol för att få ut namnen på misstänkta pirater från operatörerna

Just nu försöker Antipiratbyrån få ut namnet på en av Telias kunder via domstol med hjälp av Ipredlagen. Tingsrätten har även förbjudit Telia att radera kundens uppgifter. Därför försöker Telia nu att hitta ett sätt för att spara så lite uppgifter som möjligt så att det inte ska ske igen.

Vi tittar på att korta lagringstiderna, och ändå upprätthålla säkerhet, kvalitet och kapaciteten i nätet säger Patrik Hiselius.

Det har flera andra operatörer redan gjort.

– När det gäller integriteten så finns det krav från våra kunder att inte spara i onödan säger Georgi Ganev VD på Bredbandsbolaget.

Att operatörerna nu försöker spara så lite kunduppgifter som möjligt gör det svårare för polis och åklagare att utreda till exempel barnporrbrott tror Patrik Hiselius på Telia.

– Ju kortare tid vi spara uppgifter ju svårare blir det för rättsväsendet.

Vad tänker du om det?

– Det är inte bra, men vi lagrar utifrån våra kunders behov, det är där vår prioritet ligger säger Patrik Hiselius, jurist på Telia.

På Ifpi, som representerar musikbolagen, tycker man det är synd att operatörerna nu gör det svårare för dem att komma åt illegal fildelning.

— Jag kan tycka att det är ett oansvarligt agerande där man motverkar rättighetsinnehavarnas möjligheter att bekämpa brottslighet på nätet säger Magnus Mårtensson på Ifpi.

Flera operatörer gör alltså så här, och det får också musikbranschen att byta taktik.

– Vi anpassar oss efter det och försöker hitta vägar och bekämpar brottlisghet trots att de försöker sätta käppar i hjulet.

På vilket sätt anpassar ni er?

– Det arbete vi gör genom att samla bevisning och sammanställa det i polisanmälningar, det gör vi snabbare än vi gjorde tidigare, vi tvingas att göra det och det verkligheten vi får anpassa oss till då avslutar Magnus Mårtensson.

Lars-Peter Hielle

Artikel här:

http://www.svd.se/naringsliv/it/artikel_3586975.svd

Internetoperatörer får politikerstöd

Publicerad: 30 september 2009, 13.51. Senast ändrad: 30 september 2009, 13.57

Internetoperatörerna vill slippa ansvaret för vad deras kunder gör på nätet och oroas av utvecklingen på integritetsområdet ute i Europa. De får stöd av svenska oppositionspolitiker.

För första gången går ett flertal av de stora svenska nätoperatörer ihop och kräver idag på SvD Brännpunkt besked från regeringen om det ansvar som ålagts dem sedan Ipredlagen trädde i kraft. Upphovsrättsinnehavare har rätt att vända sig till domstol för att få ut uppgifter om vem som står bakom en viss ip-adress – en skyldighet som operatörerna opponerat sig emot sedan lagen blev känd.

Slutförhandlingarna kring det uppmärksammade telekompaketet pågår som bäst i EU just nu direktiv om allt från konsumenträttigheter till hur internet ska styras. En central fråga är möjligheten att stänga av användare från internet – ett lagförslag som redan röstats igenom i Frankrike.

I debattartikeln i dagens SvD ifrågasätter internetoperatörerna de nuvarande ansvarskraven och jämför sig med Vägverket och Posten. Man är också orolig för den utveckling som nya EU-direktiv skulle kunna innebära.

– Vi kan inte agera polis och hållas ansvarig för infrastrukturen. Lika lite som Posten ansvarar för vad som skickas i deras bilar eller Vägverket har ansvar för hur folk kör, säger Jon Karlung, vd för operatören Bahnhof.

Grundproblemet i dagsläget ligger i en konflikt med lagen om elektronisk kommunikation, LEK menar Georgi Ganev, vd för Bredbandsbolaget som tröttnat på tystnaden från regeringen.

Vi har å ena sidan skyldighet att värna våra kunders integritet och inte lagra uppgifter om dem men å andra sidan skyldighet att hjälpa polis och åklagare vid domstolsbeslut. Det går inte ihop, säger han och menar att regeringen saknar en helhetssyn.

Det behövs någon som kan se helheten, hur dessa lagar påverkar varandra. I dagsläget vet inte folk när de gör fel och när de gör rätt, det ser vi tydligt när vi tittar på de samtal vår kundtjänst tar emot.

Han vänder sig också mot de merkostnader man uppges ha.

Vi får agera som regeringens kundservice, folk ringer hit och frågar vad som gäller. Den energin ska inte vi behöva lägga ned när vi istället skulle kunna fokusera på utveckling och samarbeten kring lagliga alternativ för film och musik, säger Georgi Ganev till SvD.se.

Men det synsättet vänder sig Hans Rothenberg (M), ledamot i näringsutskottet och en av dem som röstade ja till Ipred-lagen emot.

– Företag har precis som privatpersoner rätt att se till att lagar och regler efterföljs. Det handlar inte om att agera polis, bara om att följa de lagar som riksdagen beslutat om. Han ifrågasätter också den merkostnad som bolagen beskriver att lagstiftningen genererat.

– Precis som man har skyldighet att ha en lagstadgad redovisning måste man ha resurser att göra det som krävs utifrån gällande lagstiftning.

Bredbandsoperatörerna får dock stöd från delar av oppositionen.

Vi har fått en bisarr utveckling där regeringen gått på de stora mediebolagens linje – resultatet av ett intensivt lobbyarbete, säger Lage Rahm (MP), partiets talesperson i integritetsfrågor som tycker det är fel att operatörerna tvingas lämna ut uppgifter.

– I förlängningen leder den här typen av krav till att de riktigt obehagliga personerna på nätet, till exempel pedofiler utvecklar allt mer avancerade metoder för att gömma sig. Det skadar brottsbekämpningen mer än det hjälper, säger han till SvD.se.

Även Kent Persson (V) ledamot i näringsutskottet har förståelse för operatörernas oro.

– Man kan absolut fundera på vilken påverkan diskussionen inom EU kommer att få för svensk lagstiftning – det finns många orosmoln. Regeringen är relativt passiva, jag förväntar mig en rapport om läget efter det att Ipred infördes men det har hittills varit tyst.

SvD.se har sökt justitieminister Beatrice Ask (M).

Alexandra Hernadi

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/fri-+och+r%E4ttigheter” rel=”tag”>fri- och rättigheter</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/yttrandefrihet” rel=”tag”>yttrandefrihet</a>,<a href=”http://bloggar.se/om/fra” rel=”tag”>fra</a>

varning-2

Välkommen till Stasi och KGB land DAG 269 – En Copyright/Rättighetslagstiftning som MED Politikernas HJÄLP har blivit ETT DIREKT HOT mot våra fri- och rättigheter och EN FARA för demokratin.

26 september, 2009

Tyvärr så gäller fortfarande denna varning dag 269 och eländet fortsätter:

varning-2

Från och med 00:00:01 den 1 januari 2009 så lever vi i ett land med en TOTAL OFFICIELL MASSAVLYSNING a la Stasi och KGB.

Tack vare våra intälägänta politiker som har, i brott mot grundlagen, sålt ut allt vad fri- och rättigheter, och rättssäkerhet heter.

Och vansinnet fortsätter! Och verkar snarast ÖKA I TAKT! Datalagringsdirektiv, Telekompaket, ACTA, IPRED, IPRED2, FRA1 och FRA 2, Remote Searching ,  Polismetodutredningen etc.

Nu vet vi även om EU:s Indect projekt som skall ÖVERVAKA INTERNET  för att LETA EFTER ”Abnormal Behaviour”. Där det ingår sådana delprojekt som ”ADABTS: Automatic Detection of Abnormal Behaviour and Threats in crowded Spaces”, ”SUBITO: Surveillance of unattended baggage and the identification and tracking of the owner” och ”SAMURAI: Suspicious and Abnormal behaviour Monitoring Suspicious Using a network of cameras for sItuation awareness enhancement”.

 “A five-year research programme, called Project Indect, aims to develop computer programmes which act as ”agents” to monitor and process information from web sites, discussion forums, file servers, peer-to-peer networks and even individual computers. Its main objectives include the ”automatic detection of threats and abnormal behaviour or violence”.

http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/6210255/EU-funding-Orwellian-artificial-intelligence-plan-to-monitor-public-for-abnormal-behaviour.html

Så här skrev jag i mitt inlägg Välkommen till Stasi och KGB land DAG 135 – IPRED och en Upphovs- och Copyrightlagstiftning som har blivit absurd för konsumenterna:

”Bonniers avtal låser författare på livstid, och författarens arvingar ytterligare en livstid.”

”Bonniers utnyttjar sin dominerande position för att få avtal som ger dem rätt att sitta på författares texter utan att faktiskt göra något. Böcker låses in i upp till tre år utan att författaren får en enda krona.”

”På det här sättet drar Bonniers med sig hela bokbranschen i samma träsk som nästan tagit kål på musikbranschen.”

Ett mycket illustrativt exempel på IPRED lagens totala vansinne och dess förödande effekter. Det är alltså dessa affärsintressen regeringen har gett större befogenheter än polisen och offrat våra fri- och rättigheter samt vår rättssäkerhet för.

Så att privata affärsintressen kan låsa in vår kultur i TVÅ livstider. Och stämma skiten ur och HOTA vanliga familjer så att de kan sitta på denna kultur utan att behöva GÖRA NÅGONTING!

Tack för det Sveriges riksdag och regeringen!

Som istället för att inse den unika möjligheten att för första gången i mänsklighetens historia göra kunskap och information åtkomlig och lättillgänglig här och nu ÖVER HELA VÄRLDEN för ALLA “instantly”, istället gör ALLT för att begränsa denna frihet och att upprätthålla några få, stora bolags förlegade och teknik/konsument fientliga affärsmodeller.

Se där ett värdigt mål att offra alla medborgares fri- och rättigheter samt vår rättssäkerhet för!

Som sagt, vi har ”värdiga” representanter i regeringen och riksdagen som ”verkligen” tillvaratar svenska folkets intressen. Om 4 veckor är det val till EU parlamentet (se mitt inlägg EU – The inner game and the Corruption that Cost £684 931,5 per hour EVERY hour EVERY day EVERY year. And is increasing.). Då blir det ett utmärkt tillfälle att påminna dessa arroganta makthavare som har gjort allt för att inskränka våra fri- och rättigheter och vår rättssäkerhet i brott mot grundlagen,  om att det FORTFARANDE faktiskt är folket som röstar  och FORTFARANDE avgör vilka partier som kommer in.

Som det står i regeringsformens första kapitel första paragrafen: ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning…” och ” Den offentliga makten utövas under lagarna.”

http://www.riksdagen.se/templates/R_PageExtended____6055.aspx

Jo vi har märkt det!

Det är dags att folket tar tillbaks denna makt och påminner vår politiska maktelit om att detta enkla förhållande FORTFARANDE FAKTISKT GÄLLER.”

Och så här skrev ja i mitt inlägg Välkommen till Stasi och KGB land DAG 110 – Nu får det vara nog!:

 ”Som sagt – NU får det vara nog!

We are Mad as hell på att bli betraktade som tjuvar och skurkar. Och har vi inget gjort nu så UTGÅR MAN FRÅN ATT VI SNART KOMMER ATT GÖRA NÅGOT!

Hur vi än gör så är vi antingen redan brottslingar eller presumtiva brottslingar i ”deras” värld. För så har ”de” bestämt!

Att tvingas se på en ”uppläxning” på 23 eller 27 OLIKA SPRÅK där man förklarar för oss att man betraktar ”oss” som presumtiva tjuvar i 5 minuter.

INNAN VI ENS KAN BÖRJA TITTA PÅ FILMEN!

För en film som jag HAR KÖPT OCH HAR ÄGANDERÄTTEN TILL.

Eller att om jag köper en DVD i New York så kan jag inte titta på den i Europa, Asien etc. För det har ”de” bestämt!

Om jag däremot köper en tidning, bok etc. i New York så utgår ALLA naturligtvis från att man kan läsa den varthelst på jorden man är.

Och om jag köper en CD skiva så kan jag inte kopiera den till datorn eller i vissa fall inte spela den i cd spelaren i bilen. För det har ”de” bestämt!

För en CD skiva som JAG HAR KÖPT OCH HAR ÄGANDERÄTTEN TILL.

Och jag kan ge hur många exempel som helst på detta, det totala vansinnet att en hel industri förklarar krig MOT SINA EGNA KUNDER. Och gör ALLT för att göra livet som kund så svårt det överhuvudtaget går.

Och lägg märke till att denna industri ALLTID HAR MOTARBETAT TEKNISKA LANDVINNINGAR OCH UTVECKLINGEN!

Man var emot och motarbetade radion redan på den tiden. Följt av kampen mot grammofonen, TV: n , videon, kassettbandspelaren etc. etc.

Och bara för att visa hur otroligt korkade och ICKE AFFÄRSMÄSSIGA de här mörker männen och kvinnorna är så kan man just ta exemplet med videon som det gjorde ALLT för att motarbeta och sänka.

På 80 och 90 talet så tjänade denna industri MERA på intäkterna från dessa videos (försäljning, uthyrning etc.) ÄN VAD DE TJÄNADE PÅ SJÄLVA FILMVERKSAMHETEN!

Om dessa mörkermän och kvinnor hade lyckats med att stoppa videon så hade de med andra ord raderat sin största inkomstkälla de närmaste 20 åren.

Snacka om smart business och customer orientation!

Och detta totala vansinne får nu AKTIVT STÖD AV VÅRA POLITIKER OCH RÄTTSAPPARATEN!

Tack vare våra intälägänta politiker som har, i brott mot grundlagen, sålt ut allt vad fri- och rättigheter, och rättssäkerhet heter.

Och överlämnar rättskippningen till privata affärsintressen som numera har större befogenheter än polisen.

Som istället för att inse den unika möjligheten att för första gången i mänsklighetens historia göra kunskap och information åtkomlig och lättillgänglig här och nu ÖVER HELA VÄRLDEN för ALLA ”instantly”, istället gör ALLT för att begränsa denna frihet och att upprätthålla några få, stora bolags förlegade och teknik/konsument fientliga affärsmodeller.

Se där ett värdigt mål att offra alla medborgares fri- och rättigheter samt vår rättssäkerhet för!”

Vidare så behandlas återigen frågan om FRA1,och FRA2 i riksdagen just nu. Omröstningen sker den 14 oktober. Och det vanliga fulspelet och trixandet från regeringen fortsätter för att förhindra en seriös debatt inför omröstningen.

thttp://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=5475

http://rickfalkvinge.se/2009/09/25/halarm-mer-fulspel-med-fra/

Vad det gäller Telekompaketet så börjar tredje ronden  nu på måndag. Den 28 sept träffas Europaparlamentets delegation till förlikningskommittén – som skall förhandla om telekompaketet.

Etc. Etc.

Nu börjar lokala politiker, författare etc. bli varse vad allt det där snacket om ”rättigheter” från de stora musik och media bolagen är värt. De var ju för att ”skydda” dessa rättigheter som våra politiker tjänstvilligt har tagit fram och genomdrivit alla dessa lager som inskränker vanliga medborgares fri- och rättigheter, hotar yttrandefriheten och demokratin (IPRED m.fl.).

Nå, nu var det ju bara det att när dessa musik och media bolag så varmt snackade om att ”skydda” dessa ”rättigheter” så tänkte man JU INTE PÅ UPPHOVSMÄNNEN/KVINNORNA (dvs. de som faktiskt har skrivit verken) UTAN SIN EGEN TOTALA KONTROLL ÖVER DESSA VERK OC RÄTTIGHETER.  Där man INTE HAR NÅGRA SOM HELST SKYLDIGHETER GENTEMOT UPPHOVSMÄNNEN och där man kan sitta på dessa ”rättigheter” för evigt.

Ja ni läser helt rätt – de vill ha Total Kontroll för EVIG TID.

Se även mina inlägg:

They, the politicians, take away our freedom and privacy – And All for nothing

 Välkommen till Stasi och KGB land DAG 110 – Nu får det vara nog! – 2

Läs mera om mina inlägg här:

Fri- och Rättigheter

https://uddebatt.wordpress.com/category/fri-och-rattigheter/

Yttrandefrihet

https://uddebatt.wordpress.com/category/yttrandefrihet/

FRA

https://uddebatt.wordpress.com/tag/fra/

 Här kommer 4 utmärkta exempel på denna ilska som lokala politiker och författare känner.

http://badlandshyena.wordpress.com/2009/09/22/hot-okar-vinsten-30-000-ganger/

Hot ökar vinsten 30.000 gånger

22 september 2009 · 14 kommentarer

Är stämningar musikindustrins nya affärsidé? frågar sig Madeleine Sjöstedt (FP) i SvD. Den påstådda förlusten av fildelning är 30.000 gånger större än den mängd stålar skivförsäljningen någonsin fått att löpa in i hagen, påpekar Sjöstedt.

Nu är det faktiskt så att verklig försäljning på en fri marknad inte längre räcker för att inbringa de vinster som företag kräver. Visst kan man avreglera allting, men vi stöter ändå mot en gräns – den som sätts av konsumentens ”lust” att konsumera.

Men fantasins värld är obegränsad. Och det är något musikindustrin insett. När förlusten på grund av tänkt illegal aktivitet är 30.000 gånger större än den summa som skivförsäljningen någonsin inbringat blir möjligheterna att kräva ersättning av konsumenterna så oerhört mycket större.

Affärsmodellen ”inbillad förlust” kan och bör övertas av alla företag. Gränsen sätts då endast av företags och branschers fantasi. Vinsten slutar vara beroende av den motsträvige och oberäknelige konsumenten och förs över dit där den hör hemma – till företaget.

Innovation och kreativitet blir följden när mängder av metoder att pressa folk på pengar utvecklas. Och är det något vi behöver i det halvkommunistiska u-landet Sverige (endast Nordkorea och Kuba är värre) är det innovativa och kreativa affärsidéer. Endast fantasin sätter gränsen.

Ordet ”fantasi” har dock en negativ klang, då man tänker på konstnärer och andra psykotiker. Låt oss i stället utgå från ordet ”kreativ” när det gäller den nya ekonomin. Låt oss kalla den kreationistisk ekonomi.

Klaus-Dieter Fliik

Brilliant!

Överste von Gyllenstråhle // 22 september 2009 vid 11:42 f m | Svara

Jag har personligen som managementkonsult länge ägnat mig åt sk. ”aggresiv fakturering”, dvs varje gång jag tänkt på kunden så har jag fakturerat en timme.

På senare tid har jag dock ägnat mig åt ”kreativ fakturering”, dvs jag har tagit hänsyn till multipla tidsdimensioner. Detta innebär att varje gång jag rent teoretiskt skulle ha kunnat tänka på kunden i någon tidsdimension så debiterar jag kunden en timme för varje tänkbar tidsdimension.

På detta vis kan jag debitera varje kund 30.000 gånger 24 timmar (dvs 720000 timmar) per dygn.

 

Madeleine Sjöstedts artikel här:

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_3552619.svd

 ”Är stämningar musikförlagens nya affärsidé?

Publicerad: 22 september 2009, 08.58. Senast ändrad: 22 september 2009, 10.30

Kan det vara så att hot och stämningar är musikförlagens nya affärsidé när skivförsäljningen har gått ned? Den frågan ställer sig kultur- och idrottsborgarrådet Madeleine Sjöstedt (FP) efter den strid som blossat upp efter att en föreställning på Stockholms stadsteater stoppats av upphovsrättsskäl.

En strid har blåst upp kring upphovsrätten. Stockholms stadsteater står i fokus då en föreställning stoppats och en spelar under hot från musikförlagen. Fokus riktas mot upphovsrätten. Håller upphovsrättsinnehavarna på att skjuta fram sina positioner? I så fall kan det få allvarliga konsekvenser för upphovsmännen, som har rätt att få betalt, och för teatrarna, som vill sprida musik och naturligtvis ska betala för sig.

Svenska musikförläggarföreningen (SMFF) skriver i ett brev till mig att jag sprider ”felaktig information” när jag menar att musikförlagen inte respekterar Stim-avtalet, och att jag ”ensidigt pekar finger” (osäkert dock på vad) i diskussionen om Stadsteaterns uppsättning De tre musketörerna. Brevet är precis som hela musikindustrins process mot Stadsteatern denna sommar ett hot mot den fria kulturen i Stockholm. ”

Men det är inte vad diskussionen handlar om, utan hur musikförlagen beter sig gentemot teatrar som vill använda musik i sina uppsättningar, deras ”viktiga roll”.

”Under våren och sommaren har Stadsteatern vidare gjort stora ansträngningar att komma överens med musikförlagen om ytterligare ersättning till upphovsmännen. Denna ansträngning har nonchalerats av flertalet förlag, trots att, som SMFF själva påpekar, flera av upphovsmännen ställer sig positiva till att verken framförs i pjäsen.”

”Under våren och sommaren har Stadsteatern vidare gjort stora ansträngningar att komma överens med musikförlagen om ytterligare ersättning till upphovsmännen. Denna ansträngning har nonchalerats av flertalet förlag, trots att, som SMFF själva påpekar, flera av upphovsmännen ställer sig positiva till att verken framförs i pjäsen

Dagen för nypremiären den 14 augusti hade Stadsteatern fortfarande inte erhållit svar på alla sina förfrågningar hos förlagen. Två av de sex berörda förlagen hade överhuvudtaget inte hört av sig.

Under hela denna process har Universal – samtidigt som man har haft ett avtal med Stadsteatern – dessutom förklarat att man kommer att stämma teatern. Första gången var i slutet av april, och andra gången i augusti.

I augusti förklarar Universal också att gästspelet Sounds of Silence från Riga, i vilket man spelar musik av Simon and Garfunkel på en grammofon i bakgrunden, inte ska få spelas i Stockholm. Uppsättningen har turnerat över hela Europa och aldrig haft några problem. Men plötsligt har Paul Simon fått upp ögonen för uppsättningen, och vill inte att hans musik används, hävdar Universal.

Jag skrev då brev till Paul Simon och frågade om detta verkligen var hans avsikt, och fick snabbt besked från hans representant Eddie Simon om att här måste något ha blivit fel. Universal representerar inte Paul Simon i avtal med teatrar. Och Paul Simon har definitivt inte sagt nej till uppsättningen, förklarade han. Universal backade då och sa att det inte längre var några problem. Den lettiska teatern hade dock redan dragit tillbaka uppsättningen, som Stockholmspubliken nu inte fick se.

Om detta bara var en enskild incident skulle det hela kunna ursäktas som resultat av nonchalans. Kan det vara så att hot och stämningar är musikförlagens nya affärsidé när skivförsäljningen har gått ned? I USA har detta nämligen blivit vardag.

I våras dömde en domstol i Boston, Jim Tenenbaum att betala 675 000 dollar i böter till de fem skivbolag – av vilka Universal var ett – som stämt honom för att ha laddat ned 30 låtar på fildelningssiten Kazaa. Det är cirka 160 000 kronor per låt.

Enligt skivbolagens internationella samarbetsorganisation IFPI kopierades 40 miljarder musikfiler olagligt under 2008. Om varje låt var värd 160 000 kronor skulle det innebära att den totala skadan var 6,4 miljoner miljarder kronor.

När skivförsäljningen i världen nådde sin topp i början av 2000-talet sålde man enligt samma organisation skivor för 27 miljarder dollar, cirka 200 miljarder kronor. Den påstådda förlusten av fildelningen som man grundade skadeståndsanspråken på var alltså drygt 30 000 gånger större än vad skivförsäljningen någonsin inbringat. Domen mot Tenenbaum handlade alltså inte om ersättning för en skada, den är en del av en ny affärsmodell för skivbolagen.

Risken är nu att samma förfarande kommer till Sverige. Frågan handlar därför inte bara om Stadsteaterns rätt att använda musiken i enlighet med det avtal man har haft med Stim sedan länge, utan om att de stora musikbolagen måste sluta hota med stämning. Då slutar man använda musik. Det vore en katastrof.

I SMFFs brev till mig står det att de vill ha dialog. Det sker inte genom hot eller via domstol.

MADELEINE SJÖSTEDT (FP)

Kultur- och idrottsborgarråd Stockholms stad

Isobel Hadley-Kamptz artikel här:

http://www.expressen.se/kultur/1.1719716/de-forledande

De förledande

Bonnierkoncernens nya kontrakt berövar författarna upphovsrätten. Isobel Hadley-Kamptz förklarar varför hon inte vill skriva under.

”Hjälp” sa jag trött och mer än en liten aning förfärat. Vi stod några stycken i augusti och pratade efter bokförlagen Atlas och Natur & Kulturs gemensamma seminarium om bokbranschens framtid. Sällan har jag känt tydligare att jag verkar i en gryende och en döende bransch samtidigt.

Alla verkade eniga, även i rapporteringen efteråt. Att döma av den aggressivt defensiva stämningen på tillställningen är frågan snarare om bokbranschen alls har en framtid än om hur den i så fall ser ut.

Det är i och för sig ingen ny insikt. Under det senaste halvårets alltmer intensiva diskussion om nya medie- och kulturformer har bokvärlden, förlag och i viss utsträckning författare, positionerat sig som bakåtsträvandets främsta härförare. Det var ett svenskt bokförlag, och inte Hollywood eller Big music, som i våras hängde på låset för att utnyttja Ipred, denna vår senaste privatisering av rättssystemet.

Förläggarföreningen hostade upp multum i Almedalen i somras för att sprida de mest banala fientligheter mot internet och mot en friare kulturspridning, inklusive en debatt där lobbyisten Henrik Pontén fejkagerade som ”expert” och ett föredrag där den statligt avlönade Dick Harrison var skorrande uppbragt över att hans studenter inte ville betala extra för att ta del av utbildningsmaterial han sammanställt på sin statligt betalda arbetstid.

Författarna vill desperat hålla fast vid den romantiska, och i den längre historien rätt aparta, idén om det enskilda geniet som skapar ur intet och som därför har en moralisk rättighet till sitt verk. En rätt som sägs trumfa den rätt alla människor har till vårt gemensamma kulturarv, för att njuta av den och för att ur den skatten skapa ny kultur. Det är ledsamt, men ändå kanske förståeligt.

De stora förlagen däremot är mest ute efter att tjäna så mycket pengar så möjligt, utan att ändra sina affärsmodeller. Jag hårdrar här, det är medvetet. Tyvärr är inte överdriften lika stor som jag skulle önska.

För parallellt med den här debatten har jag fört en alldeles privat diskussion som författare med mitt bokförlag, Wahlström & Widstrand.

Tidigt i våras lämnade jag nämligen in ett förstamanus till min förläggare på min nya roman. Av olika anledningar dröjde det långt in i preutgivningsmaskineriet innan jag ens fick ett kontraktsförslag. Jag orkade inte bråka, eftersom jag ändå inte akut behövde förskottspengarna.

När jag väl fick kontraktet i handen var jag mycket tacksam över just det. Annars hade jag kanske skrivit under av pur finansiell desperation.

I det beryktade tillstånd som kan kallas förr i världen, exempelvis när jag gav ut min debutbok för drygt två år sen, skrev man kontrakt som var bindande för båda parter. Förlaget fick ensamrätt om att ge ut boken men var också bundet att faktiskt göra det. Bonniers, för det är likadana nya kontrakt inom hela koncernen, ville nu i stället både äta kakan och bakbinda kakbakaren.

De vill ha rätten att ge ut boken, i alla tänkbara format, pocket, ljudbok et cetera men utan motsvarande skyldighet att faktiskt göra det. Om de alltså inte skulle känna för att göra en pocket så småningom måste författaren i stället hitta ett annat förlag som är berett att köpa pocketrätten av Bonniers. Pengar som författaren såklart inte får någon del av.

Lägg till detta hanteringen av den digitala marknaden, där Bonniers ville köpa rätten till alla upptänkliga, nu och i framtiden existerande, digitala format för evig tid. För denna digitala livegenskap vill de betala 11 procent av nettointäkten.

Som författarförbundet redan gjort kan detta jämföras med de 63 procent av intäkterna som Google Books lovar författare, eller varför inte bara med de 24 procent som är standard för vanliga böcker. Så småningom backade Bonniers från det livslånga till, i internetvärlden obetydligt kortare, sju år.

Men syftet går inte att bortse från. De vill, i strid med all svensk upphovsrättstradition, ta ifrån författaren rätten att själv bestämma över sitt verk och bakvägen införa producenträttigheter för litteratur, något som redan finns för skiv- och filmbolag.

För att ta ett konkret exempel så skrev jag min förra roman delvis på och med hjälp av min blogg. Om jag skrivit under ett liknande kontrakt då hade Bonniers plötsligt ägt rättigheterna till bloggen också. Hela den möjliga användningen av internet blir på förlagets villkor, så fort det finns ett tecknat kontrakt måste författaren be om lov också för sin kreativa process.

Skälen till de nya kontrakten är enkla. Vi vet att också litteraturen är på väg in i det digitala. Läsplattor, print-on-demand och andra ännu inte kända publiceringsformer kommer att revolutionera bokmarknaden och förlagsvärlden står i strålkastarskenet, orörlig av fasa och förvirring. Det enda de stora förlagen kan komma på är att försöka föra över risken på författarna och säkra stålarna till sig själva.

Här spricker ohjälpligt den korporativistiska illusionen att författare och förlag skulle ha samma intressen. Den bilden vill ju upphovsrättsindustrin gärna hålla fast vid, eftersom enskilda konstnärer är bättre omslagsflickor för vilken politisk linje som helst än skivbolagsdirektörer eller bokbaroner.

Men det var talande att ingen på det där seminariet i augusti sade något om författares möjligheter att nå ut, endast om förlagens möjligheter att tjäna pengar. För författare och konstnärer är ju den nya världen full av möjligheter snarare än faror. Världens hela bibliotek i fickan, världens alla läsare precis bortom fingrarna.

Den tanken är, med alla potentiella inblandade hot och svårigheter, så glimrande i sin lockelse att jag knappt står ut med att finnas i ett sammanhang där det reaktionärt och kortsiktigt kommersiella är så dominerande. Detta, nästan mer än det förolämpande i att ses som blott en intäktskälla, är anledningen till att jag ändå inte tänker skriva under.

Tack men nej, tack.

Och det är faktiskt inte jag, det är ni.

Linda Skugges artikel här:

http://www.expressen.se/kultur/1.1717568/de-forlegade

De förlegade

Förlagsbranschen hänger inte med i utvecklingen på bokmarknaden. Linda Skugge listar några av de kommande årens stora förändringar.

När jag i slutet av augusti var inbjuden att delta i en debatt om bokbranschens framtid på bokförlaget Natur & Kultur så möttes jag av en vägg av hat, man kunde skära hatet i luften med kniv.

En fåfäng förläggare frågade varför personer som inte kommer ifrån bokbranschen ska få uttala sig (hej Kristoffer Lind). Så jag som författare till fler än tio böcker, mediearbetare i hela mitt vuxna liv, redaktör, skivbolagsboss (eget bolag på 90-talet), vd för ett print on demand-företag som på två år har givit ut 10 000 titlar tillhör alltså inte branschen?) Maken till vuxenmobbning får man leta efter.

Min tioåriga dotter frågar mig om det är skivbolagen som har kommit på Spotify. Naturligtvis är det så det borde ha varit, skivbolagen skulle ha varit offensiva i stället för att försöka hindra att tiden har sin gång. Nu gör bokförlagen samma misstag. Bokförlagen är i dag i samma läge som skivbolagen var i början av 2000-talet. Digitaliseringen av böcker kommer göra det svårare att kontrollera affärskedjan. Vem som helst förstår att det får långtgående konsekvenser, och effekterna blir inte mildare för att man håller för öronen.

Det man nu verkar ägna stor energi åt är att skjuta budbäraren och låtsas som om branschen är immun mot förändringar. Varför tog inte bokförlagen ett initiativ till läsplatta och en digitalplattform för flera år sedan? Och när man påtalar detta får man höra att man är den citat mest korkade person som gått i ett par skor slut citat (hej Lasse Winkler).

De fina förlagen tål nämligen inte att höra sanningen.

Det finns bara en sanning och den är bitter, kära vänner. Bokbranschen kommer inom kort att se helt annorlunda ut. Var lite innovativa för en gångs skull. Jag pratade om reklamfinansierade böcker eller olika samarbeten redan när jag gav ut mina allra första böcker på 90-talet.

Men hos förlagen får man noll gehör för nya innovativa idéer. Så jag gav upp och startade mina egna bolag.

Förändringar som kommer:

X Snart kommer vi alla köpa böcker och tidningar till läsplattor/mobiler så som vi köper musik på Itunes och lyssnar i realtid på Spotify. Bokhandlare är väl inte drömyrket just nu.

X Nätet är en framtida försäljningskanal. Operatörerna sitter på en fett gigantisk galleria, den största bokbasar världen skådat. Alltid öppet, alltid tillgänglig.

X Print-on-demand blir vardag för alla författare. Nej, jag hypar inte upp mit eget företag här, vi gör nåt helt annat. Vi ger inte främst ut ”författare” utan snarare böcker för eget bruk, alltifrån en present till en smal udda bok om dialektala uttryck i övre Bohuslän, som trycks i tio exemplar och köpes nästan uteslutande av skribenten själv.

X Vi kommer att se andra former för bokutgivning, det kan vara att SL/SJ distribuerar en massupplaga av en bok. Företagssamarbeten, se pigge Sigge Sigfridssons utgivning av Jesper Kärrbrinks deckare som säljs i spelbutiker där man får Trisslotter på köpet. Eller som Max Ström som ger ut en fredsbok till landets alla 16-åringar i samarbete med Swedbank, Oriflame, Expressen, Adlibris med flera. Volvo borde sponsra nästa Läckberg som ren produktplacering, naturligtvis går det lika bra i en bok som i en film. Book your life är en strålande modern idé, med tydliga intäkter från dag ett. Naturligtvis kom det inte från förlagen. Utan från entreprenören Carina Nunstedt.

På Natur & Kulturs debatt sa förläggarna att deras författare är nöjda. Nej, författarna är inte nöjda, det är snarare så att de inte vågar svara annat när stora förlaget frågar. Alla författare är missnöjda med sina förlag, jag pratar dagligen med kända författare eftersom mina vänner är dessa författare! Marknadsföringen är obefintlig.

Jo, det klassiska ”vi har ju skickat ut recensionsex” och sedan sitta och VÄNTA vid telefon tillämpas fortfarande.

Som branschen fungerar i dag är förlagen marknadsföringsmaskiner för ett fåtal storsäljare. Det rimmar illa med det jag ofta får höra att förlagen sysslar med Kultur, och vikten av goda Berättelser, att man gör en kulturgärning. Det är inte sant! Visst finns det personer på förlagen som är kunniga och genuint intresserade av skapandet i sig men själva företagsapparaten är inställd på något helt annat.

Detta är ett kortsiktigt lönsamt koncept, men om man inte underhåller intresset för bra berättelser och god litteratur så minskar efter en tid intresset för litteratur.

Google Books är en alldeles strålande kulturgärning, och naturligtvis bromsar förlagen utvecklingen.

Och Lasse Winkler, jag ska söka upp dig om 10 år, så får vi se hur korkad jag var hösten 2009.

Linda Skugge

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/fri-+och+r%E4ttigheter” rel=”tag”>fri- och rättigheter</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/yttrandefrihet” rel=”tag”>yttrandefrihet</a>,<a href=”http://bloggar.se/om/fra” rel=”tag”>fra</a>

They, the politicians, take away our freedom and privacy – And All for nothing

25 augusti, 2009

The politicians have always kept repeating the mantra when they put a new law or regulation in place that limits our freedom, or takes away another piece of our privacy; that they do this to fight terrorism, organised crime, trafficking, currency speculation etc. etc.

Bellow is some interesting statistics about what ALL these new laws and techniques ACTUALLY accomplish in the real world. It’s grotesque how little we, the ordinary people, get in “return” for what we had to sacrifice in loss of freedom and privacy.

And for this our politicians gladly sold out our freedom and privacy rights- all for nothing!

And like a drunken driver they continue on this road in an ever accelerating speed.

The politicians want literally to know EVERYTHING we do: Every cell call you make, where we are when we make these calls and to whom, every SMS you send, every internet website you visit, every card transaction you make, every airline ticket you buy, every book you buy, every bank transaction you make, etc. etc.

To mention JUST A FEW EXAMPLES.

And they want to keep and store this information for as long as they like. To be “used” when they feel like it. Yes there are laws and rules that are supposed to put limits to the time “they” can keep these data and information. But as we have seen time and again from examples all over the world – these rules and laws means nothing in real life. They keep these data as long as they want, and share it with whoever the like regardless of what the laws says.

And this data and information is also “leaked” and outright sold.

Doesn’t it sound like a nice, cosy democratic and free society we all like to live in?

Se more in my posts here:

https://uddebatt.wordpress.com/category/fri-och-rattigheter/

https://uddebatt.wordpress.com/category/yttrandefrihet/

 

Stories here:

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/london/8219022.stm

”1,000 cameras ‘solve one crime’

Only one crime was solved by each 1,000 CCTV cameras in London last year, a report into the city’s surveillance network has claimed.

The internal police report found the million-plus cameras in London rarely help catch criminals. In one month CCTV helped capture just eight out of 269 suspected robbers.  David Davis MP, the former shadow home secretary, said: ”It should provoke a long overdue rethink on where the crime prevention budget is being spent.

He added: ”CCTV leads to massive expense and minimum effectiveness.

”It creates a huge intrusion on privacy, yet provides little or no improvement in security. ”The Metropolitan Police has been extraordinarily slow to act to deal with the ineffectiveness of CCTV.”

Nationwide, the government has spent £500m on CCTV cameras.

But Det Sup Michael Michael McNally, who commissioned the report, conceded more needed to be done to make the most of the investment.

He said: ”CCTV, we recognise, is a really important part of investigation and prevention of crime, so how we retrieve that from the individual CCTV pods is really quite important.  ”There are some concerns, and that’s why we have a number of projects on-going at the moment.”  Among those projects is a pilot scheme by the Met to improve the way CCTV images are used.

A spokesman for the Met said: ”We estimate more than 70% of murder investigations have been solved with the help of CCTV retrievals and most serious crime investigations have a CCTV investigation strategy.”

Officers from 11 boroughs have formed a new unit which collects and labels footage centrally before distributing them across the force and media.

It has led to more than 1,000 identifications out of 5,260 images processed so far.

A Home Office spokeswoman said CCTVs ”help communities feel safer”.

Published: 2009/08/24 18:27:26 GMT
© BBC MMIX

Se also: “The statistics of CCTV”:

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/8159141.stm

“One of the most dramatic revelations is that both the Shetland Islands Council and Corby Borough Council – among the smallest local authorities in the UK – have more CCTV cameras than the San Francisco Police Department.”

For your information: Shetland Islands have 21,990 people (2001), San Francisco has 808,976 people (2008)

 “The City of London [borough] has 619 cameras, but a population of only 9,000. This represents 68.7 cameras per 1,000 people.

The borough of Wandsworth has the highest number of CCTV cameras in London, with just under four cameras per 1,000 people. Its total number of cameras – 1,113 – is more than the police departments of Boston [USA], Johannesburg and Dublin City Council combined.

Some more statistics:

The borough of Wandsworth has a population of 260,380 (2001)

Boston has a population of 609,023 (2008), Johannesburg has 3,225,812 (2001) in reality around 7 million and Dublin has 1,187,176 (2006).A combined total of – 5,022,011+.

 Some interesting statistics from Germany – (Vorratsdatenspeicherung):

http://de.wikipedia.org/wiki/Vorratsdatenspeicherung

“Basierend auf den Zahlen des Bundeskriminalamts würde sich die Aufklärungsquote im besten Fall um 0,006 Prozentpunkte erhöhen[17], siehe Darstellung unter Eingeschränkter Nutzen.”

Yes, at “BEST” this would “increase” the Clearance Rate a whopping 0,006 %!

Se also:

http://www.vorratsdatenspeicherung.de/index.php?option=com_content&task=view&id=78&Itemid=86

http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Informationen_%C3%BCber_die_Vorratsdatenspeicherung

http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Chronik_der_Vorratsdatenspeicherung

http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Chronik_des_%C3%9Cberwachungsstaates

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/fri-+och+r%E4ttigheter” rel=”tag”>fri- och rättigheter</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/yttrandefrihet” rel=”tag”>yttrandefrihet</a>,<a href=”http://bloggar.se/om/fra” rel=”tag”>fra</a>

varning-2

Välkommen till Stasi och KGB land DAG 135 – IPRED och en Upphovs- och Copyrightlagstiftning som har blivit absurd för konsumenterna

15 maj, 2009

Tyvärr så gäller fortfarande denna varning dag 135 och eländet fortsätter:

varning-2

Från och med 00:00:01 den 1 januari 2009 så lever vi i ett land med en TOTAL OFFICIELL MASSAVLYSNING a la Stasi och KGB.

Tack vare våra intälägänta politiker som har, i brott mot grundlagen, sålt ut allt vad fri- och rättigheter, och rättssäkerhet heter.

Och vansinnet fortsätter! Och verkar snarast ÖKA I TAKT! Datalagringsdirektiv, Telekompaket, ACTA, IPRED, IPRED2, FRA1 och FRA 2, Remote Searching ,  Polismetodutredningen etc.

”Bonniers avtal låser författare på livstid, och författarens arvingar ytterligare en livstid.”

”Bonniers utnyttjar sin dominerande position för att få avtal som ger dem rätt att sitta på författares texter utan att faktiskt göra något. Böcker låses in i upp till tre år utan att författaren får en enda krona.”

”På det här sättet drar Bonniers med sig hela bokbranschen i samma träsk som nästan tagit kål på musikbranschen.”

Ett mycket illustrativt exempel på IPRED lagens totala vansinne och dess förödande effekter. Det är alltså dessa affärsintressen regeringen har gett större befogenheter än polisen och offrat våra fri- och rättigheter samt vår rättssäkerhet för.

Så att privata affärsintressen kan låsa in vår kultur i TVÅ livstider. Och stämma skiten ur och HOTA vanliga familjer så att de kan sitta på denna kultur utan att behöva GÖRA NÅGONTING!

Tack för det Sveriges riksdag och regeringen!

Som istället för att inse den unika möjligheten att för första gången i mänsklighetens historia göra kunskap och information åtkomlig och lättillgänglig här och nu ÖVER HELA VÄRLDEN för ALLA “instantly”, istället gör ALLT för att begränsa denna frihet och att upprätthålla några få, stora bolags förlegade och teknik/konsument fientliga affärsmodeller.

Se där ett värdigt mål att offra alla medborgares fri- och rättigheter samt vår rättssäkerhet för!

Som sagt, vi har ”värdiga” representanter i regeringen och riksdagen som ”verkligen” tillvaratar svenska folkets intressen.  Om 4 veckor är det val till EU parlamentet (se mitt inlägg EU – The inner game and the Corruption that Cost £684 931,5 per hour EVERY hour EVERY day EVERY year. And is increasing.). Då blir det ett utmärkt tillfälle att påminna dessa arroganta makthavare som har gjort allt för att inskränka våra fri- och rättigheter och vår rättssäkerhet i brott mot grundlagen,  om att det FORTFARANDE faktiskt är folket som röstar  och FORTFARANDE avgör vilka partier som kommer in.

Som det står i regeringsformens första kapitel första paragrafen: ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning…” och ” Den offentliga makten utövas under lagarna.”

http://www.riksdagen.se/templates/R_PageExtended____6055.aspx

Jo vi har märkt det!

Det är dags att folket tar tillbaks denna makt och påminner vår politiska maktelit om att detta enkla förhållande FORTFARANDE FAKTISKT GÄLLER.

Se även mina inlägg:

Välkommen till Stasi och KGB land DAG 109 – IPRED och en Upphovs- och Copyrightlagstiftning som har blivit absurd för konsumenterna

Välkommen till Stasi och KGB land DAG 110 – Nu får det vara nog!

Välkommen till Stasi och KGB land DAG 110 – Nu får det vara nog! – 2

Artikeln här:

http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/mats-soderlund-googles-avtal-battre-an-bonniers-1.866727

Mats Söderlund: Googles avtal bättre än Bonniers

Öm Bonnier-tå. Google erbjuder författarna avsevärt högre ersättning. Det skriver Sveriges författarförbunds ordförande Mats Söderlund i ett debattinlägg.

Bonnierförlagen nobbar Googleavtalet, meddelar deras jurist Dag Wetterberg i Dagens Nyheter (8/5 – läs här). De vill ha ett eget avtal, tycker att de fått för lite betalt och jämför plötsligt USA med Kina. Dessutom oroar de sig för att Googles affärsidé inte håller.

Men samtidigt som Bonniers vill förhandla själva med Google nekar de sina egna författare samma rättighet: ”De författare som inte anpassar sig till villkoren kan söka andra förlag” (Svensk Bokhandel 7/09).

Jag gissar att Bonniers ilska bottnar i att Google satt fingret på en öm punkt. Av de 60 000 titlar Dag Wetterberg talar om tillhör en majoritet författarna och Bonniers har låg eller ingen ersättning alls att hämta där.

När de nu lanserar egna e-boksavtal är villkoren betydligt sämre än Googles. En enkel jämförelse:

Googles avtal är inte exklusivt, författaren behåller rätten att göra vad man vill med sina texter. Bonniers kräver ensamrätt.

Författaren kan när som helst begära att Google plockar bort hans eller hennes böcker. Bonniers avtal låser författare på livstid, och författarens arvingar ytterligare en livstid. Google ger författaren 63 procent av intäkterna. Bonniers ”erbjuder” 24 procent.

Sveriges Författarförbund ser inget skäl att avråda sina medlemmar att ingå i förlikningen med Google men uppmanar dem att inte skriva på Bonnieravtalet. Bonniers utnyttjar sin dominerande position för att få avtal som ger dem rätt att sitta på författares texter utan att faktiskt göra något. Böcker låses in i upp till tre år utan att författaren får en enda krona. SFF vill se en bred branschöverenskommelse som ger läsare tillgång till litteraturskatten och alla parter en rimlig ersättning, även förläggarna där de har legitima intressen.

På det här sättet drar Bonniers med sig hela bokbranschen i samma träsk som nästan tagit kål på musikbranschen.

Mats Söderlund

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/fri-+och+r%E4ttigheter” rel=”tag”>fri- och rättigheter</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/yttrandefrihet” rel=”tag”>yttrandefrihet</a>,<a href=”http://bloggar.se/om/fra” rel=”tag”>fra</a>

Välkommen till Stasi och KGB land DAG 110 – Nu får det vara nog! – 2

20 april, 2009

Här kommer gårdagens ledare från Financial Times. Det är ord och inga visor över copyright- och upphovsmaffians fasoner.

Kapitalismens högborg har talat. Så vilka ”affärsintressen” är de politikerna säger sig vilja skydda med sina inskränkningar i våra fri- och rättigheter?

Do not enclose the cultural commons

http://www.ft.com/cms/s/0/f435f4d4-2d09-11de-8710-00144feabdc0.html?nclick_check=1

Published: April 19 2009 19:26 | Last updated: April 19 2009 19:26

The European parliament will next week consider a proposal by the European Commission to extend copyright for performers and producers of recorded music to 95 years from the current 50. Charlie McCreevy, the commissioner in charge, says the extension will help vulnerable ageing performers and promote the cultivation of new artists. It will do neither; this disgraceful proposal only grants the music industry even more power over the already distorted market. The parliament must vote it down.

Copyright is an act of force: it is the means by which states forcibly establish artificial monopolies in cultural works. There are two arguments why governments can legitimately do this. The first is to ensure efficient incentives for cultural production. The second is to ensure that artists get a fair reward for their contribution to our culture’s enrichment. In the absence of copyright, the ease with which cultural works can be reproduced may leave creators with neither efficient incentives nor fair rewards.

But neither consideration justifies extension of copyright beyond the current 50 years. If anything, copyright terms are currently too long.

Anyone acquainted with human creativity knows that most artistic work worth having springs not from the expectation of lengthy royalty streams but from the intrinsic motivation to create. Artistic production is simply something humans do: it pervades history, copyright protection or not. Dave Rowntree, drummer with Blur and The Ailerons, put it succinctly to the 2006 Gowers Review on intellectual property in the UK. The review, which was written by a former FT editor and opposed extension, quotes him as saying: ”I have never heard of a single one [band] deciding not to record a song because it will fall out of copyright in ‘only’ 50 years. The idea is laughable.” Quite so.

Even more laughable is Mr McCreevy’s tear-dripping depiction of artists ”at the most vulnerable period of their lives” losing income from recordings they did in the 1960s. By the commissioner’s own admission, most revenues accrue to a few ”superstars” – and of course producers. It is therefore the likes of Sir Cliff Richard and EMI who stand to benefit the most from an extension. (Besides, reduced income at retirement is hardly unique to musicians; one wonders why their predicament is specially worrisome.)

This is not to deny that many artists benefit too little from their work. The solution is not to indulge production companies more, but to shift power from them to artists and performers.

Copyright extension is, in the main, just the well-known strategy of powerful companies: profit-grabbing through lobbying for state protection. That is bad enough. Worse is the chilling effect it can have on creativity: the industry is already on a legal crusade against the sampling of copyrighted material into new original work. This is like the Grimm brothers’ descendants suing Disney for using their fairy tales.

The cultural industries are over-protected. If cultural works were less greedily hoarded, consumers would enjoy more variety – and artists would create more freely.

Copyright The Financial Times Limited 2009

 varning-2

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/fri-+och+r%E4ttigheter” rel=”tag”>fri- och rättigheter</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/yttrandefrihet” rel=”tag”>yttrandefrihet</a>,<a href=”http://bloggar.se/om/fra” rel=”tag”>fra</a>

Välkommen till Stasi och KGB land DAG 110 – Nu får det vara nog!

20 april, 2009

Som ett komplement till mitt tidigare post Välkommen till Stasi och KGB land DAG 109 – IPRED och en Upphovs- och Copyrightlagstiftning som har blivit absurd för konsumenterna kommer här mera om en Upphovs- och Copyrightlagstiftning som bara blir mer och mer absurd för konsumenterna.

varning-2 

Som sagt – NU får det vara nog!

We are Mad as hell på att bli betraktade som tjuvar och skurkar. Och har vi inget gjort nu så UTGÅR MAN FRÅN ATT VI SNART KOMMER ATT GÖRA NÅGOT!

Hur vi än gör så är vi antingen redan brottslingar eller presumtiva brottslingar i ”deras” värld. För så har ”de” bestämt!

Att tvingas se på en ”uppläxning” på 23 eller 27 OLIKA SPRÅK där man förklarar för oss att man betraktar ”oss” som presumtiva tjuvar i 5 minuter.

INNAN VI ENS KAN BÖRJA TITTA PÅ FILMEN!

För en film som jag HAR KÖPT OCH HAR ÄGANDERÄTTEN TILL.

Eller att om jag köper en DVD i New York så kan jag inte titta på den i Europa, Asien etc. För det har ”de” bestämt!

Om jag däremot köper en tidning, bok etc. i New York så utgår ALLA naturligtvis från att man kan läsa den varthelst på jorden man är.

Och om jag köper en CD skiva så kan jag inte kopiera den till datorn eller i vissa fall inte spela den i cd spelaren i bilen. För det har ”de” bestämt!

För en CD skiva som JAG HAR KÖPT OCH HAR ÄGANDERÄTTEN TILL.

Och jag kan ge hur många exempel som helst på detta, det totala vansinnet att en hel industri förklarar krig MOT SINA EGNA KUNDER. Och gör ALLT för att göra livet som kund så svårt det överhuvudtaget går.

Och lägg märke till att denna industri ALLTID HAR MOTARBETAT TEKNISKA LANDVINNINGAR OCH UTVECKLINGEN!

Man var emot och motarbetade radion redan på den tiden. Följt av kampen mot grammofonen, TV: n , videon, kassettbandspelaren etc. etc.

Och bara för att visa hur otroligt korkade och ICKE AFFÄRSMÄSSIGA de här mörker männen och kvinnorna är så kan man just ta exemplet med videon som det gjorde ALLT för att motarbeta och sänka.

På 80 och 90 talet så tjänade denna industri MERA på intäkterna från dessa videos (försäljning, uthyrning etc.) ÄN VAD DE TJÄNADE PÅ SJÄLVA FILMVERKSAMHETEN!

Om dessa mörkermän och kvinnor hade lyckats med att stoppa videon så hade de med andra ord raderat sin största inkomstkälla de närmaste 20 åren.

Snacka om smart business och customer orientation!

Och detta totala vansinne får nu AKTIVT STÖD AV VÅRA POLITIKER OCH RÄTTSAPPARATEN!

Tack vare våra intälägänta politiker som har, i brott mot grundlagen, sålt ut allt vad fri- och rättigheter, och rättssäkerhet heter.

Och överlämnar rättskippningen till privata affärsintressen som numera har större befogenheter än polisen.

Som istället för att inse den unika möjligheten att för första gången i mänsklighetens historia göra kunskap och information åtkomlig och lättillgänglig här och nu ÖVER HELA VÄRLDEN för ALLA ”instantly”, istället gör ALLT för att begränsa denna frihet och att upprätthålla några få, stora bolags förlegade och teknik/konsument fientliga affärsmodeller.

Se där ett värdigt mål att offra alla medborgares fri- och rättigheter samt vår rättssäkerhet för!

Här följer tre utmärkta exempel på denna ilska som vi medborgare känner. Och som sagt :

Snart är det EU val och då om inte förr är det dags att skicka en mycket tydlig signal till de etablerade partierna att vi har fått nog av alla dessa lögner och inskränkningar i våra fri- och rättigheter!

 

Partierna måste läsa skriften på väggen

http://blogg.expressen.se/peterj/entry.jsp?messid=495711

Piratpartiet har nu bortåt 30000 medlemmar, visserligen gratismedlemmar och via internet, men i alla fall. Det är ungefär en fördubbling före domen mot Pirate Bay. Och får nog tas som en liten varning till alla etablerade svenska partier. Man ska nog inte försöka bortförklara ilskan eller underskatta den.

På en mailinglista jag är med på gjorde en av deltagarna följande inlägg i dag:

Själv är jag en konservativ medelålders man som aldrig någonsin har ”fildelat”. (Och jag tycker illa om piratkopiering.) Ändå har jag nu för avsikt att gå med i piratpartiet, rösta på dem i EU-valet och ge dem ett penningbidrag till deras valkampanj.

Orsaken till detta är förstås att alla andra partier helt uppenbart är beredda att införa sinnessjukt oproportionerligt repressiva lagar och kontroller för att en ganska oväsentlig näring (nöjesindustrin) under några år till skall kunna klamra sig fast vid en fullständigt obsolet och förlegad affärsmodell.

Det vore ju en sak om det handlade om krig och terrorism, om akut brist på mat eller på rent vatten. Då kunde man ju förstå om situationen vore så fruktansvärt allvarlig att vissa inskränkningar i den personliga integriteten vore nödvändiga.

Men nu handlar det inte om något som är ens det minsta lilla oundgängligt för någons överlevnad eller hälsa, utan om att en i sig ganska oväsentlig industri skall kunna hålla fast vid ett förlegat sätt att tjäna alldeles för mycket pengar, att dagens trubadurer, skådespelare och andra gycklare och deras finansiärer inte skall behöva anpassa sin affärsmodell till utvecklingen.

En total, en helt osannolik, en fullständigt patologisk brist på sinne för alla proportioner. Ungefär som att jämna ett helt samhälle med marken bara för att kejsaren under några veckor skall kunna ta morgonpromenader ostört på just den platsen.

Till sist en fråga: Är det någon på listan (utom riksdagsmän och andra i uppenbar lojalitetskonflikt) som _inte_ har för avsikt att rösta på piratpartiet i EU-valet? Och i så fall: Varför i helvete inte?

Jag skrev och frågade om jag fick citera honom och gav han genast sin tillåtelse och tilla att han tänkte kopiera upp den själv och sprida i sitt villaområde. Så nog finns det en ilska över den hejdlösa repressionen i fildelningsregleringen som går långt bortanför finniga och bleksiktiga hackertonåringar.

 

Läsarförakt, lyssnarförakt, väljarförakt

http://fridholm.net/2009/04/20/lasarforakt-lyssnarforakt-valjarforakt/

måndagen den 20/4 -2009, av Göran Widham

Från Leo Erlandsson fick jag idag veta att Peter Sunde har den goda smaken att citera

Thomas Paine:

What we obtain too cheap we esteem too lightly.

I citatet gömmer sig ironin att piratrörelsen konstant anklagas för att vara snåla och ovilliga att betala för sig – dvs cheap. Men det är inte det handlar om. Att göra om frågeställningen till denna förenklade, moralistiska, svartvita bild visar bara på ett monumentalt förakt. Ett förakt för inte bara en hel generation. Nej, vi finns i alla åldrar vi som känner oss misshandlade och missförstådda.

Det handlar om ett förakt för en hel läsekrets, en hel lyssnarskara, en hel väljarkår.

Läsarförakt

De har varit några stycken, representanterna för Sveriges författare och gammelmediala journalister (Jan Guillou, Liza Marklund, Carina Rydberg) som har velat göra sig till tolk för hela sin yrkeskår. De har utan att bry sig om att sätta sig in i vare sig teknik, ekonomi eller spridning av upphovsrättsligt skyddade verk utnämnt en hel rörelse till tjuvar. Spännande nog en hel rörelse som inbegriper många av de kollegor de gör sig till tolk för (Unni Drougge, Anna Troberg, Anders Widén och lustigt nog Carina Rydberg igen).

Senast i raden av träskallar är Dick Harrison som lyckas med konststycket att gråta ut över en utebliven försäljning när han bevisligen inte tillhör de mest nerladdade författarna i Sverige. Han har antagligen större problem med gammaldags xeroxkopiering.

Dick fungerar dessutom som ett utmärkt exempel på det läsarförakt jag talar om. Han anser nämligen inte att han behöver upprätthålla någon annan kontakt med sin läsekrets än böckerna. Det ingår inte i jobbet för en författare. Han ska helt enkelt ha betalt eftersom han skriver.

I de flesta arbeten kan man inte definiera bort behovet av kunder, men det är klart när man anklagar sin läsare för att vara tjuvar, så är det ju uppenbart att man inte ser dom som kunder. Frågan är bara hur länge man har läsare. Jag har i vilket fall läst min sista Dick Harrison-bok.

Ett annat läsarförakt är det som uppvisas av papperstidningarna. DN:s Wolodarski kallar idag självaste Google för parasiter. Jag är övertygad om att jag inte är ensam om att anse att jag har mer nytta av Google än av DN. Varför det är fult av Google men fint av DN att aggregera information har jag redan funderat över idag.

Och det tål verkligen att fundera på. För Wolodarski tycks mena att det är läsekretsens fel att hans tidning inte tjänar pengar. Den läsekrets som upptäckt att den får en lika bra eller i alla fall mer prisvärd nyhetskälla genom att använda gratistidningar och gratistjänster på nätet. Jag tror vi nyhets- och samhällsintresserad är vuxna nog att välja bort dåliga nyhetstjänster, som t ex DN som ju uppenbarligen inte respekterar oss och våra val.

När vi gör det valet ropas på rättsliga eller politiska ingripanden. De som ropar borde minnas att det sällan har varit lyckat att förbjuda eller begränsa användningen av modern teknik för att rädda företag som är fast i den gamla. De som vill överleva måste istället utvecklas med sin tid.

Lyssnarförakt

Om författarna har problem med sina läsare så är det ingenting mot hur arga musikerna är på sina lyssnare. Mångmiljonärerna Björn Ulvaeus och Per Gessle (som dessutom båda varit inblandade i upphovsrättstvister) vill att vi ska tycka så synd om dem för deras uteblivna inkomster (för att de blir bestulna). Fast det de egentligen vill är ju att göra sig till talesmän för de som i framtiden ska kunna sitta på en hög av guld tack vare gamla meriter och gamla royalties.

De tycks inte fatta att dagens begåvade unga artister är på väg någon helt annanstans. En annan typ av musik, en annan yrkesroll och en annan sorts karriär. Och att det sker av nödvändighet. För när dagens unga börjar närma sig pensionen kommer det inte finnas några stora nationella radiostationer och tevekanaler som kan generera fantasisummor i STIM, inte heller några möjligheter till royalties genom att ge ut den tredje sortens plastbit och tvinga alla fans att köpa samma musik för tredje gången.

Ska vi kalla det lyssnarförakt? Om ni tvivlar så kan ni läsa vad Åsa Jinder skriver på sin blogg till en förhållandevis artig läsare som kommenterat:

Ännu en idiot.
Som pratar om SIN INTEGRITET som om den vore viktigare än det faktum att han STJÄL FRÅN ANDRA.
Lägg ner för fan. På allvar.
Lägg ner.
Det går verkligen inte att diskutera med idioter. Tjuvar.
Som buhuuuuuar om sin integritet och buhuuuar om stopp på samhällutvecklingen om inte de får stjäla…buhuuuu.
Vad är det som är så svårt att förstå i meningen – du skall betala- du, skall eller betala?

Leo Erlandsson som skrev kommentaren Jinder svarar på hade på inget sätt antytt att han inte ville betala för musik. Han kunde mycket väl ha varit en framtida köpare av en Åsa Jinder-skiva. De flesta av oss som är mot IPRED och kritiska till TP-domen vill faktiskt inte stjäla musik. Många av oss fildelar inte ens. Jag har betalat för all musik jag äger.

Vad vi däremot är, är förbannade. Arga på en bransch som inte litar på oss, som behandlar oss som tjuvar. Som tvingar oss att köpa samma vara flera gånger. Som inte låter oss spela den musik vi köpt var vi vill. Det betyder i mitt fall att jag kan ha förståelse för de sk tjuvarna, förståelse för att man till slut ledsnar på att det man vill köpa inte går att köpa.

Jag saknar också den gamla skivbutiken där det var självklart att man ville provlyssna innan man köpte. Oerhört mycket av de musik som ligger och skräpar som mp3:or i folks datorer spelas aldrig. Den plockades ner för att provlyssnas och har sedan glömts bort. Är det verkligen upphovsrättsbrott att flytta en bunt ettor och nollor om dessa ettor och nollor aldrig blir omgjorda till musik av en DA-omvandlare? Och om det är det juridiskt, är det rimligt?

Varför är artisterna så arga när det var de och deras representanter som startade krig mot kunderna? Extra underligt blir alltihop när vi talar om ett rättsfall om saker som skedde för fyra år sen, när det idag äntligen börjar dyka upp tekniska och affärmässiga lösningar.

Väljarförakt

Till sist är det dags att döpa om politikerföraktet. Det handlar inte om ett förakt mot politiker. Det handlar om politikernas förakt mot sina väljare. Det är dags att kalla det vid dess rätta namn: Väljarförakt!

Efter Bodströmsamhället, FRA-frågan, stiftandet av IPRED-lagen så är det tydligt att vad väljarna vill tala med sina politiker om är ganska ointressant för politikerna mellan valen. Vi blir fler och fler som ger upp hoppet om partier som inte tycks ha behov av något annat än väljare. Medlemmar vill man väl fortfarande ha, men aktivister, funktionärer och folk som vill vara med och forma politiken, nej tack.

När människor reagerar med att starta nya partier så är detta en av de mest grundläggande politiska rättigheterna. Något som borde högaktas av det politiska systemet, även om det inte håller med om idéerna hos de nya partierna. Om ett nytt parti dessutom lyckas med något som närmast är den moderna politikens heliga Graal, att engagera ungdomar politiskt, så borde ju detta parti väcka en smula intresse. Men det som sker är ett förminskande och förlöjligandet av nya partier. Piratpartiet är knappast det första partiet som råkar ut för detta.

Det är dags för lite respekt och tolerans inte bara mot piratpartiet utan mot läsare, lyssnare och väljare.

 

 

Att få lön för sitt arbete

http://scriptorium.se/josh/2009/04/19/att-fa-lon-for-sitt-arbete/

– Joshua_Tree @ 19:46

Kampen om kulturen eskalerar snabbt just nu. Debatten har varit glödhet sedan Ipred röstades igenom och katalyseras ständigt av nya händelser, som rättegången mot The Pirate Bay, införandet av Ipred och domen mot TPB. Det går knappt en dag utan att någon företrädare för upphovsrättslobbyn, antingen en direktör eller en upphovsman, gråter ut i media, ondgör sig om tjuvar och vädjar om att rätten att få betaaalt för sitt arbete. Jag försökte länge ha överseende och förståelse för åtminstone upphovsmännens känslor och rädslor, men jag har fått nog nu. Tills dess att ni själva börjar använda er av hyfs och visa respekt för era meningsmotståndare, fans och läsare kan ni dra åt helvete för min del.

Med hyfs och respekt menar jag till att börja med att kalla saker för vad det är. Att ständigt kalla saker för stöld när det inte är stöld är intellektuellt ohederligt. Vilselededande. Eller varför inte lögn? Upphovsrättsintrång må vara ett brott, men det är inte stöld, det är inte våldtäkt, det är inte rattfylla, mord, kidnappning, hemfridsbrott eller landsförräderi. Det är upphovsintrång. Och medhjälp till upphovsrättsintrång är givetvis då inte heller stöld, våldtäkt, rattfylla eller något annat. Det är inte ens medhjälp till stöld, våldtäkt eller rattfylla. Det är medhjälp till upphovsrättsintrång.

Vidare vore det fint om man slutade ljuga om hur mycket pengar man förlorar. Vi känner ju alla till den pinsamma historia som Liza Marklund och hennes vän Johan ställde till med nyligen, när han förklarade hur mycket Stockholm Stoner förlorat på fildelning och hon helt okritiskt skrev om det. Det tog svärmen några minuter att göra den research Marklund inte orkade göra, och så var lögnen avslöjad. Historikern Dick Harrison gör samma sak. Han vet minsann något som ingen annan vet – nämligen hur många böcker han borde ha sålt. Det måste han veta, ty han vet hur hårt hans ekonomi drabbats av fildelning. Han är faktiskt en av de som drabbats hårdast av fildelning, enligt Aftonbladet. För övrigt är han en ouppfostrad rövhatt som inte låter sina meningsmotståndare tala till punkt. Att avbryta sina motdebattörer är stöld, våldtäkt och rattfylla!

En intressant detalj när det gäller Dick Harrisson är att om man söker på hans namn på The Pirate Bay så får man… ingenting! Dick jävla Harrison är inte fildelad på The Pirate Bay, men han vet minsann att det är deras fel att han inte har ett fetare bankkonto än han har. Det måste vara så bekvämt att leva i en sådan föreställningsvärld. ”Om inte om vore så vore jag rik som ett troll”. Det finns alldeles säkert en psykologiterm för slikt.1

Och så var det ju det där med att få betalt för sitt arbete. Det är också en intressant inställning, att man har rätt att få betalt för sitt arbete. Vi vanliga löntagare vet att någon sådan naturrätt inte existerar. Lön för sitt arbete får man om arbetet efterfrågas. Annars får man skaffa sig ett annat arbete eller stämpla. Om jag går ut och gräver ett hål i gatan här utanför utför jag ett arbete, men jag är ganska säker på att när jag går till gatukontoret för att kräva lön för mitt arbete kommer jag istället att bli åtalad och bötfälld. Vafalls!? Ska jag betala för mitt arbete? Vad är det för jävla samhälle vi lever i!?

På samma sätt kan jag inte kräva att jag ska få betalt för det jag skriver eller för mitt gitarrspelande. Betalt får jag om någon är villig att anlita mina tjänster eller köpa vad jag skapar. Om jag kysser en Opel på skiva kommer jag inte att få en spänn för det, men är det verkligen fildelningens fel? Om Stockholm Stoner kysser en Opel på skiva får inte de heller betalt för det, men i Liza Marklunds och Dick Harrisons verkligheter är det givet att det beror på fildelningen.

Om Per Gessle däremot kysser en Opel på skiva så kommer han att tjäna pengar på det. Där har vi den verkliga ”stölden” – det faktum att det finns en gräddfil i kulturbranschen som gör att om du blivit tillräckligt känd är du garanterad att dra in pengar oavsett vad du släpper för skit. Aktörerna i gräddfilen stjäl från alla andra upphovsmän. Fildelning kan ändra på det. Alla dessa upphovsmän som aldrig får någon som helst hjälp med marknadsföring men ändå bör avstå större delen av intäkterna för sitt arbete till ett bolag enbart för ynnesten att bli utgivna har en möjlighet att bli sedda, upptäckta, älskade, genom fildelning. Klart som fan att gräddfilen bävar!

Tillbaka till det där med rätten att få lön för sitt arbete. När Anna Troberg försökte debattera med Dick Harrison uttryckte han att det där med kontakt med sina läsare inte var något som roade honom. Han var inte intresserad av att ägna sig åt dylikt. Liksom Anna tycker jag att det är märkligt att just författare ska ha privilegiet att bara syssla med sådant de tycker är kul, och naturligtvis få betalt för det. Tror du att jag står på ett fabriksgolv för att jag tycker att det är kul, Dick? Är du dum i hela huvudet?

För större delen av befolkningen är det faktiskt så att man får betalt för att göra saker som inte är så roliga, men som behöver göras. Saker som är roliga gör man gärna gratis. För en klar minoritet existerar förhållandet att man faktiskt får betalt för att göra något man tycker är roligt att göra, som att skriva böcker eller spela musik, lira hockey eller meka med bilar. Eller vad det nu må vara. Det finns givetvis en hel del knegare som verkligen älskar sitt jobb, det måste inte vara ett kreativt yrke, och jag gläds med alla som har den ynnesten, men att det skulle vara en självklarhet att tjäna pengar på att ha kul är världsfrånvänt.

Det är här problemet uppstår för just upphovsmännen, för de är faktiskt beroende av människors betalningsvilja. Visserligen har upphovsrättindustrin skapat en del fiffiga insamlingstjänster som gör att upphovsmännen får betalt även om ingen köper skiten, genom offentligt framförande i radio och tv till exempel, men i längden räcker inte det. Säljer man inte så framförs man till slut inte heller offentligt. Man kan bara kyssa en Opel på skiva så många gånger innan folk vänder en ryggen, även om det kan vara svårt att tro.

Betalningsviljan är heller inte enbart upphängd på huruvida människor är beredda att betala för det man skapat. Det räcker inte att folk älskar det du skapar. De måste också älska dig. Du är ditt varumärke. Om du inte är intresserad av dina fans är de inte intresserade av dig. Om du kallar dem tjuvar kommer de att be dig dra åt helvete och gå vidare. Det är tämligen enkel psykologi och det är obegripligt att somliga inte förstår det. Fråga vilken näringsidkare som helst och de kommer att berätta att a och o är att hålla sig väl med sina kunder. Det finns en anledning till att man säger kunden har alltid rätt. Vad tror ni händer med Sibas kundunderlag om deras personal står utanför entrén och skriker ”tjyv!” efter alla som går förbi och istället besöker Elgiganten?

Vill ni ha betalt för ert arbete? Skapa något som människor är beredda att betala för. Sätt ett pris som människor är beredda att betala. Och, framför allt, var rädd om era kunder. Utan kunder har ni ingenting.

Slutligen hoppas jag att alla de upphovsmän som nu sjunger upphovsrättsindustrins lov får duktigt betalt för sitt lobbyarbete. Det är nämligen de sista betalningarna ni kommer att få. Era fans vänder er ryggen för att ni spottar på dem, och när de slutar köpa era verk, när pengarna slutar ramla in, då kommer bolagen också att dumpa er.

All work and no play makes Jack a dull boy.

– ur The Shining.

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/fri-+och+r%E4ttigheter” rel=”tag”>fri- och rättigheter</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/yttrandefrihet” rel=”tag”>yttrandefrihet</a>,<a href=”http://bloggar.se/om/fra” rel=”tag”>fra</a>

Välkommen till Stasi och KGB land DAG 109 – IPRED och en Upphovs- och Copyrightlagstiftning som har blivit absurd för konsumenterna

19 april, 2009

Tyvärr så gäller fortfarande denna varning dag 109 och eländet fortsätter:

varning-2

Från och med 00:00:01 den 1 januari 2009 så lever vi i ett land med en TOTAL OFFICIELL MASSAVLYSNING a la Stasi och KGB.

Tack vare våra intälägänta politiker som har, i brott mot grundlagen, sålt ut allt vad fri- och rättigheter, och rättssäkerhet heter.

Och vansinnet fortsätter! Och verkar snarast ÖKA I TAKT! Datalagringsdirektiv, Telekompaket, ACTA, IPRED, IPRED2, FRA1 och FRA 2, Remote Searching ,  Polismetodutredningen etc.

Och här kommer mera om hur våra intälägänta politiker oförtrutet fortsätter att inskränka våra fri- och rättigheter. Och gör ALLT för att inskränka det där ”hemska och demokratiska” internet där de INTE kan styra och ställa som de är vana vid. Och där de blir avslöjade med byxorna nere när de kommer med osanningar och fakta fel. Eller inte vet vad de pratar om.

Jag menar, vad är det här? Skall våra medborgare VERKLIGEN kunna ifrågasätta va VI (de ”folkvalda” och regeringen) säger och påstå att vi ljuger när vi ljuger!

Vad är det för medborgare! Och det här skall kalas demokrati! När vi inte får bestämma själva utan en massa onödigt tjafs från våra undersåtar!

Och överlämnar rättskippningen till privata affärsintressen som numera har större befogenheter än polisen.

Som istället för att inse den unika möjligheten att för första gången i mänsklighetens historia göra kunskap och information åtkomlig och lättillgänglig här och nu ÖVER HELA VÄRLDEN för ALLA ”instantly”, istället gör ALLT för att begränsa denna frihet och att upprätthålla några få, stora bolags förlegade och teknik/konsument fientliga affärsmodeller.

Se där ett värdigt mål att offra alla medborgares fri- och rättigheter samt vår rättssäkerhet för!

Hur du kan skydda dig på ett någorlunda enkelt sätt mot STASI:S och KGB:S arvtagare:

(OBS. Passa på NU INNAN det är för sent att skydda dig. Våra intälägänta politiker pratar redan nu om att förbjuda en del av dessa skyddsmekanismer. Det hela blir mer och mer som i Kina eller Nord Korea. Eller Sovjet och Öst Tyskland när det begav sig. Dvs. som vanlig enkel, hederlig medborgare så måste du leva ett dubbelliv med en massa säkerhetsåtgärder och skydd för att freda dig mot statens och privata affärsintressens övervakning.)

http://frapedia.se/wiki/Hur_man_skyddar_sig_mot_avlyssning

http://www.digitalidag.se/wiki/Portal:FRA/Skydd

http://www.fraskydd.se/

Se även mina inlägg 

Välkommen till Stasi och KGB land DAG 52 – IPRED och en Copyrightlagstiftning som har blivit absurd för konsumenterna

Välkommen till Stasi och KGB land DAG 47 – Björck avgår i protest mot FRA lagen

Välkommen till Stasi och KGB land DAG 41 – Kriget mot kunderna och medborgarna

Välkommen till Stasi och KGB land DAG 35

Välkommen till Stasi och KGB land DAG 25 

Välkommen till Stasi och KGB land DAG 10

Välkommen till Stasi och KGB land DAG 9

Välkommen till Stasi och KGB land DAG 5 forts.

Välkommen till Stasi och KGB land DAG 5

Välkommen till Stasi och KGB land DAG 3

Välkommen till Stasi och KGB land DAG 2

Välkommen till Stasi och KGB land DAG 1

Med flera

Piratchock: Ett halv folkparti på 36 timmar!

http://swartz.typepad.com/texplorer/2009/04/piratchock-ett-halv-folkparti-p%C3%A5-36-timmar.html

Mellan klockan 18:41 och 18:42 igår den 17 april 2009 passerade Piratpartiet (pp) medlemsantalet för Folkpartiet (fp), 17.799 medlemmar. Fp har funnits i sin nuvarande form sedan åtminstone 1934. Piratpartiet sedan 2006.

Idag mellan kl 22:04 och 22:05 passerade Piratpartiet Kristdemokraterna (kd), som har 22.919 medlemmar. Under den minuten tillkom 32 medlemmar till (pp).

Sedan Pirate Bay-domens kungörande, hade Piratpartiet lagt mer än ett halvt Folkparti till medlemsantalet kl 23:25 den 18 april 2009 (23.610 medlemmar totalt).

På 36 timmar och 25 minuter hade man adderat 50 % av Folkpartiets medlemsskara.

Vad händer??

Kommer Sverige 2009 att bli motsvarigheten till Summer of Love i San Francisco 1967 ?? En motkultur som då bestod av ”sex, drugs and rock’n roll”, anti-kommersialism, ”sharing”, motstånd mot kriget (Vietnam). Sånt där som alla talar om i framtiden och ser nostalgiskt tillbaks på? Det där epokgörande skiftet när nya värderingar bröt igenom? Kanske!

Med finanskrisens flopp och den äldre generationens attack på de nya gemenskaper som uppstår genom nätet finns förutsättningarna. Med krig som inte leder framåt. Motkulturen behöver inte se ut på samma sätt och inte ens manifesteras fysiskt i form av en massa människor som dras samman på en plats som i Haight-Ashbury/San Francisco. Nu kanske samlingarna sker virtuellt? Om man i den fysiska världen får ihop 1000 personer med en dags varsel är det stort idag.

Alla kan sprida sina idéer och påverka andra. Jag fick ett anonymt mejl idag som jag blev glad över. Jag vet inte vem det är. Personen skrev: ”hej oscar, det är nu dryga 3 år sedan jag började följa vad du skrev på din blogg och började intressera mig, idag förstår jag… i går blev jag piratpartist och idag var jag på medborgarplatsen..det låter ju inte så mycket..men ditt skribentjobb har givit mig mycket..och idag är jag en mycket klokare människa..”

Jag kan ha fel. Men jag misstänker att de som inte hängde med under nätgenerationens revolution 2009 kommer att ångra sig. Det är upp till oss alla vad som sker nu. Let it rock!!

Jag gillar alltså Piratbyråns Tobias Anderssons Facebookstatus igår och är nyfiken framåt: är imponerad och jävligt peppad av alla 1000 gräsrotsprojekt som växer ur det här jävla spektaklet. snart alla flottiga direktörer kommer ni bittert ångra att ni försökte stöpa om vårt internet till en kabeltvkanal!”

VIi älskar nätet. Bara fantasin sätter gränser. Kom ihåg det!

 

Det fattas några ord i SvDs rubrik

http://rickfalkvinge.se/2009/04/19/det-fattas-nagra-ord-i-svds-rubrik/

”Piratpartiet har fått fler nya medlemmar de senaste 48 timmarna än MP har sammanlagt.”

 

Här kan ni se piratpatiets medlemsutveckling i REALTID:

https://pirateweb.net/Pages/Public/Data/MemberCountHistory.aspx

När detta skrivs så har Piratpartiet 29212 medlemmar:

Alltså på morgonen den 17 april så hade man ca 14.700 medlemmar: Nu 2 dygn senare så har man mer än fördubblat detta och är nu STÖRRE än MP och VPK  TILLSAMMANS. Och större än FP och KD.

Deras ungdomsförbund är LIKA STOR som Grön ungdom, CUF,  KDU och SSU är TILLSAMMANS.

Och då skall man komma ihåg allt det fusk som har förekommit bland de etablerade partierna för att blåsa upp sina medlemssiffror för att MAXIMERA bidrag på ALLA nivåer.

Snart är det EU val och då om inte förr är det dags att skick en mycket tydlig signal till de etablerade partierna att vi har fått nog av alla dessa lögner och inskränkningar i våra fri- och rättigheter!

Här kommer ett litet urval av artiklar och inlägg som behandlar frågan:

 

Pirate Bay: Anakatas kommentar till världen.

http://swartz.typepad.com/texplorer/2009/04/pirate-bay-anakatas-kommentar-till-v%C3%A4rlden.html

”Det är alltså Gottfrids kommentar: ”Som en hund!”.

Det är en bra kommentar. Processen handlar ju just om den obönhörliga och svårbegripliga byråkratin som mal på utan självreflexion. Man förstår aldrig vad poängen är.

Faktum är att några av Sveriges främsta entreprenörer just blivit dömda till fängelse. De har skapat något stort: En community som attraherar mängder av människor som vill dela med sig av digital information. Alla kunde ha gjort detta. Skivbolag, Hollywood, avdankade popstjärnor, ja vem som helst. Det gjorde de inte. Google försörjer sig på att sälja annonser på en replikerbar standardtjänst som att söka bland webbsidor. Filmbolag skulle kunna göra samma sak genom att starta ett eget ”Pirate Bay”. Men det vill man inte. Man vill ta betalt per exemplar trots att den modellen egentligen är död.

Min gamle affärskollega Jon Karlung, Bahnhofs VD, skrev ungefär så på Newsmill nyligen: Fildelningslagen ekonomisk katastrof för Sverige, som han uttryckte det. Helt korrekt. Vi ligger ju längst fram i Sverige!

 

Upphovsrätt är inte ”viktigast av allt”

http://opassande.se/index.php/2009/04/18/upphovsratt-ar-inte-viktigast-av-allt/

”Numera använder man mobiltelefoner att surfa och chatta med. Ofta åker laptops fram när folk möts – det kan vara för att kolla var saker finns, se en rolig grej, skicka ett mail, informera sig i största allmänhet. Internet är där vi är – hela tiden. Vi är internet.

Det statiska, det planerade försvinner i allt större utsträckning. Nätet finns där hela tiden, likväl som jag träffar folk runt ett fikabord som i en chattkanal, betalar räkningar, läser tidningar, beställer och bokar, handlar… Webben är inte en svårflyttad tv i vardagsrummet, helt enkelt, utan en integrerad del i våra liv.

När vi kämpar för rättigheter online kämpar vi för att ha rättigheter punkt slut. Det handlar inte om att ha ”rätt” att ladda ner gratis. Det handlar inte om att ha ”rätt” att vara elak mot någon online som man emellanåt får intryck av i rapporteringen.

Det handlar om grundläggande rättigheter som att få yttra sig, kommunicera privat och inte bli omyndigförklarad i sitt vardagsliv.

Det är ganska många rättigheter som hamnar på undantag i upphovsrättens namn. Att vilja se över upphovsrättslagstiftningen för att få den i samklang med andra rättigheter är inte anarkistiskt. Det är en förutsättning för samhällets demokratiska utveckling.”

 

Tingsrätten har bestämt – TPB är cheferna över internet och oss alla

http://opassande.se/index.php/2009/04/17/tingsratten-har-bestamt-tpb-ar-cheferna-over-internet-och-oss-alla/

”Svärmen har således fått några ”chefer” utsedda av tingsrätten, amerikanska konglomerat och svenska politiker. Svärmen som består av miljoner människor varav alla hjälpt till att bidra till The Pirate Bays popularitet. Svärmen som skapat deltagarkultur och fört utvecklingen framåt med hjälp av ny teknik för att vi velat det.

För att amerikanska särintressen ska få rätt att monopolisera oss döms killarna för något vi alla varit med om att bygga upp och eftersträva. Fildelning kommer att fortsätta, inte ens The Pirate Bay kommer att stängas ner. De döms för att det ser bra ut (inför vilka kan man ju undra) men har inte någon anknytning till verkligheten.

Det är frestande att be Fredrik, Peter och Gottfrid om ursäkt för att de får klä skott för min och andras önskan om ett utvecklande och öppet samhälle med demokratiska grundprinciper och aktivt tagit del i The Pirate Bays utveckling. Men istället blir det ett stort tack. Tack för att ni envisats, orkat och stått raka i ryggen. Kampen går vidare och jag ska göra vad jag kan för att hjälpa till.

Det lär väl komma in lite analyser om domen, men redan nu är det svårt att inte fundera över konsekvenserna. I vilken utsträckning är länkar till upphovsrättsskyddat material olagligt, undrar man så smått. Frågan är om jag nu gör mig skyldig till ett brott som länkar till det här? Eller det här? Begår jag en olaglighet som söker efter filer via google, rent av, eller är det google som gör fel när de gör information tillgängligt i länkform?

Artister som av olika skäl inte är anknutna till konglomeraten – bryter de mot några lagar som försöker nå människor på egen hand när de använder sig av fildelning? Eller är det okej att de straffas utan att ha gjort något illa? Jag undrar detta eftersom om man bestämmer att The Pirate Bay är olagligt har man sumariskt bestämt att alla länkar på siten till innehåll är olagliga – ett direkt slag mot deltagarkulturen.

De konsekventa attackerna mot tekniken för med sig att möjligheter försvinner. Ett argument som ofta använts av motståndare till deltagarkulturen – ”man kan ju välja själv om man vill bli fildelad”. Nej, det kan man inte om domar av det här slaget är något att utgå från. Förbjuds tekniken förbjuds utveckling och nyskapande. Det handlar om tekniken, att försöka lägga ut dimridåer och påstå motsatsen är nästan larvigt.

Det får konsekvenser i både stort och smått. Väldigt mycket av det som finns på min blogg, t.ex. är länkar till vad andra skapat, sagt eller skrivit. Min kunskap är nästan helt avhängigt av vad jag lärt mig från andra, till och med. Vilken information kommer vara laglig att dela med sig av, vem bestämmer det – amerikanska konglomerat?

Hur långt ner sträcker sig kaninhålet?”

 

Älskade internet

http://www.expressen.se/1.1537699

” Att det skulle bli en fällande dom för de åtalade bakom The Pirate Bay hade nämligen redan läckt ut. Också det en intressant detalj i ett samhälle där vissa desperat försöker kontrollera information och kommunikation.”

”Jag säger inte att det inte finns skäl att vara ledsen. Efter att ha suttit i den där rättssalen i Stockholms tingsrätt och med egna ögon sett nämndemännen slumra till under förhandlingarna bekymrar det mig såklart att de ändå kände sig bortom rimligt tvivel säkra i ett mål som nästan helt saknar bevisning och där själva grundfrågan inte gäller om de åtalade är skyldiga utan om något brott över huvud taget begåtts.

Självfallet finns det också anledning att känna sorg över hur vissa specifika näringslivsintressen försöker döda internet och avskaffa grundläggande medborgerliga rättigheter.”

Det går inte att se Pirate bay-domen skild från upphovsrättslobbyns försök att via EU få stänga av misstänkta fildelare från internet utan rättegång, via ACTA få genomsöka vanliga resenärers datorer på jakt efter fildelat material, eller via Ipred få ta över det jobb som i normala västerländska demokratier utförs av polisen.”

” Som Jan-Hugo Stenbeck en gång sade vinner teknik alltid över politik.

Det här var på den tiden svenska staten ensamt ville bestämma över vad vi fick se på tv. Nu vill underhållningsindustrin bestämma över vad vi får säga och göra på nätet. De vill göra om internet till just kabeltv, med oss som maktlösa konsumenter av deras utvalda produkter.

Där står de inte bara mot tekniken. De måste också kämpa ner miljontals människors kärlek till den revolution som internet innebär. Domen i dag är bara bränsle för elden i våra hjärtan. Det är en strid de aldrig kan vinna.”

 

Alla andra får skylla sig själva när dörren är olåst…

http://minamoderatakarameller.blogspot.com/2009/04/alla-andra-far-skylla-sig-sjalva-nar.html

”Min första tanke när jag hör om domen mot TPB är att romanen Fahrenheit 451 blev verklig den också precis som 1984. Jag såg filmen Fahrenheit när den kom 1966, Truffaut regisserade. Då handlade det om att bränna litteratur och i stället visades underhållning på interaktiva TV-skärmar. Det känns som om det tagits ett steg längre nu och man vill få kontroll över interaktiviteten och skärmarna. Känns oroande och mycket bakåtsträvande. Kolla på bokbränningsscenen från filmen här. Den går inte att bädda in… Ännu en begränsning av internet.

Det blev alltså fängelsestraff för alla fyra i TPB och ett oerhört stort skadestånd. Otroligt. Vad är detta annat än en politisk dom egentligen? Politiken får dessutom numera skötas av särintressen, det är en obehaglig utveckling. För samtidigt är det en dom helt i avsaknad av politisk fingertoppskänsla och framtidsvision. Domen är en skam för politiken tycker jag och ett urtypiskt exempel på när man inte ser skogen för bara träd. Har man väl funnit ett träd så stannar man där och låtsas inte om hur de andra påverkar i omgivning. Det är lite skrämmande. Hur särintressen som film- och musikindustrin kan få så stort inflytande på det politiska arbetet är inget annat oroande.

”Artister som kopplas samman med musikindustrin kommer att få dåligt rykte och vi lyssnar hellre på de andra och i längden så drabbar de det alla. Jag kommer aldrig mer att lägga en spänn på något som passerat via film- och musikindustrin, det får bli en princip att hålla sig till i fortsättningen. Sonyprodukter är sedan länge bannlysta i vårt hem sedan de höll på och installerade rootkit på våra datorer, och det har gått utmärkt att klara sig utan dem, det finns andra märken.”

” Deeped skriver på sin blogg att TPB-domen är ett slag mot demokratin. Man kan inte göra annat än hålla med honom om det. Vem som helst kan bli åtalad genom att särintressen kräver det. Vart tog rättsamhället vägen? Skrämmande ur den synvinkeln. När man sedan får höra av närvarande att nämndemän satt och sov under rättegången så blir man uppbragt av den anledningen. Var det inte intressantare än så det här hörrni? Ni dömer människor till fängelse och stora skadestånd och så sitter ni och sover under rättegången. Vad är det för stil?.”

 

Politiker vs Industri och Lobbyister.

http://farmorgun.blogspot.com/2009/04/politiker-vs-industri-och-lobbyister.html

” Enligt skolboken ska politikernas roll vara att stå upp för medborgerliga intressen när företrädare för företag och lobbyister med uppdrag för olika särintressen tränger sig på. Men, här blir det på nytt tydligt att i avvägningen mellan att slå vakt om medborgarnas fundamentala fri- och rättigheter gentemot industri och lobbyister, så väljer alltför många politiker att gå ärenden åt de senare. Att nyhetsförmedlingen om Telekompaketets innehåll blivit en ”kulturfråga” har sin förklaring i att Frankrikes president Sarkozy jobbar stenhårt för skrivningar i paketet, som ska möjliggöra för honom att stifta egna lagar hemma i Frankrike (DN) för att kunna filtrera/censurera innehållet i kablarna samt se till att telebolag och operatörer binder upp medborgarnas d v s kundernas beteende i civilrättsliga avtal med sanktionsåtgärder. Vad som håller på att hända är att vi medborgare görs till kunder på nätet och därför är det politikernas plikt att skriva in de demokratiska fri- och rättigheterna i direktiven för ett nät där vi verkar som medborgare! Detta borde infrastrukturminister Åsa Torstensson och hennes sakkunnige Henrik Hansson liksom förhandlaren Jörgen Samuelsson i Bryssel inse. Och en hel del andra politiker, som verkar där nere i Bryssel. Triangulering, som förhandlingarna där nere kallas, pågår.”

 

Regeringen: Internet ska regleras med konkurrensrätt

http://www.erikjosefsson.eu/blogg/2009/04/17/regeringen-internet-ska-regleras-med-konkurrensraett

”Där kom det. Rapportören Harbours uppfattning att det är konkurrensrätten som ska användas som verktyg för att reglera Internet delas av regeringen. På frågan om Deutsche Telecom ska få blockera Skype svarar Henrik Hansson:

Men vi tycker givetvis inte att det är en önskvärd utveckling att vissa tjänster medvetet blockeras på nätet. Hur man ska formulera lagtext som tillåter det förra, men inte det sistnämnda vet jag ärligt talat inte. Det är därför som jag lutar åt att det är bättre konkurrensrätten tar hand om det här problemet.

Ett katastrofrecept helt enkelt. Och ett falskt argument. Åtalspunkten ”missbruk av dominerande ställning” kan bara användas om marknaden är definierad. Jämför med browsermarknaden (pressmeddelande från ECIS):

The Commission’s investigation follows a complaint by Opera, the Norwegian browser developer. Despite consistently lower user satisfaction ratings for IE, the Microsoft browser maintains its dominant position as the gateway to the World Wide Web because of illegal bundling with the Windows operating system. Other browsers that are rated superior to IE cannot compete on their merits. Similar tying practices have already been condemned by both the Commission and European Court of First Instance with respect to Windows Media Player.

Skype och T-Mobile är inte konkurrenter på samma marknad. Hur mycket än Torstensson&Co hoppas att Skype och T-Mobile ska vara konkurrenter.

Så här förklarar MEP Roger Helmer hur fint det är tänkt (precis som Hansson):

Many of the amendments he has tabled boost transparency so that consumers will be able to make informed decisions about which services they would like to use

Jättebra, vi får alltså välja vilka tjänster vi vill ha. Vidare:

This would mean that if Internet Service operators decide to restrict access to certain services (which is the current situation, for example, where Skype is currently blocked on some mobile phones), the consumer could then decide not to use that service provider and opt for another one, which does provide Skype.

Torstenssons vision är alltså att vissa interentleverantörer ska konkurrera med att tillåta Skype. Andra kanske med att tillåta Wikipedia, eller bittorrent, eller nåt annat. Om du vill ha Spotify måste du byta interentleverantör. Välkommen Till Internet Med Extra Allt!

Här ett citat från en person som jag ska berätta vem det är i mina memoarer:

I agree entirely that it would be ridiculous to leave this to competition law. It just cannot handle such situations. This would be the same as doing nothing at all.

Torstensson&Co vill alltså se till att Post och telestyrelsen inte kan göra ett skit om vi får en Skype/T-Mobile-situation i Sverige, eller en Comcast v. Vuze. Toppen. Vuze är en ”entertainment platform”. Comcast levererar ”cable services”. Samma marknad? Knappast.

De som vill läsa på kan titta i kapitel 4.2 EU competition law och 5.3 Ideas on
prioritisation regulation här.

Hur var det nu med finanskrisen? Pratar man inte om att man måste reglera finansmarknaderna? Bara en tanke…”

 

TPB: I dag börjar kriget om framtiden på allvar

http://henrikalexandersson.blogspot.com/2009/04/tpb-i-dag-borjar-nog-kriget-om.html

” Samtidigt lever vi i en värld med hyperdistribution. I princip all form av information (däribland underhållning) går att sprida blixtsnabbt till en global publik. Så ser det ut. Det kan inga tingsrättsdomar ändra. Så i praktiken innebär domen ingenting.

Grundproblemet finns kvar: Det finns en jätteklyfta mellan tekniken och informationssamhället å ena sidan – och nöjesindustrins förlegade affärsmodeller å den andra.

Detta väcker frågan: Vad tänker politikerna och nöjesindustrin göra nu? Vilka vapen har de att ta till när fildelningen inte försvinner trots speciallagar och trots att de kastar folk i finkan?

Eftersom nöjesindustrin envisas med att se sig själva som distributörer av information i fysisk form i en värld som i övrigt blir allt mer digital – så har den bara en väg att gå.

Det är att driva politikerna att införa nya inskränkningar av internets frihet; att införa mer övervakning; att lagstifta om hårdare straff; att strypa det fria informationsflödet och att börja bekämpa själva tekniken.

Och de kommer ändå inte att lyckas. De kommer att ställa till med svår skada på vägen. Men de kommer inte att lyckas bättre än de som en gång försökte stoppa till exempel tryckpressen eller den mekaniska vävstolen.

 

EU: Fulspel om förlängd upphovsrätt

http://henrikalexandersson.blogspot.com/2009/04/eu-fulspel-om-forlangd-upphovsratt.html

 

Bananrepubliken Sverige

http://henrikalexandersson.blogspot.com/2009/04/bananrepubliken-sverige.html

” Nu när allas blickar tycks vara riktade mot vårt rättsväsende, kan det vara på sin plats att påpeka en sak som är väldigt orimlig.

I Sverige stiftar politikerna lagarna – sedan sitter det politiker och dömer i våra tingsrätter.

I demokratier brukar man anse att det är bra med maktdelning. Men inte i Sverige. Här har vi en modell som möjliggör politiska domar. Det är synd att grundlagsutredningen inte brydde sig om att ta tag i detta problem.”

 

Kommer TPB-domen att leda till nätcensur?

http://henrikalexandersson.blogspot.com/2009/04/kommer-tpb-domen-att-leda-till.html

” Efter domen mot The Pirate Bay vill nöjesindustrin att internetoperatörerna blockerar siten i sina nät. De lutar sig bland annat mot tingsrättens märkliga glidning om att själva bittorrentprotokollet skulle vara något konstigt eller olagligt.

Operatörerna vägrar dock, tack och lov. Än så länge, får man väl tillägga.”

 

Kulturklimatet i Sverige 2009

http://henrikalexandersson.blogspot.com/2009/04/kulturklimatet-i-sverige-2009.html

 ”Ett antal författare och musiker hoppar upp och ner av glädje över att människor som hjälpt andra att ta del av deras verk kan komma att kastas i fängelse.

Närmare bestämt ett antal författare och musiker som oftast säger sig vara vänster, går omkring i Che-tröjor, dissar kapitalismen, vill skatta ihjäl företagen och applåderar när Lars Ohly talar om det klasslösa samhället.

Vi lever i intressanta tider.”

 

Ingenting räcker

http://anders.mmmalmo.se/2009/04/17/ingenting-racker/

Två veckor efter Ipred-lagen trädd i kraft hade trafiken på internet gått ner – ordentligt. Antipiratbyråns Henrik Pontén sa då följande till Metro Teknik:

” …effektmässigt var det nog ingen som hade trott att trafikminskningen skulle bli så kraftig. Eller att den skulle hänga kvar så länge”.

Jag tycker att det var ett intressant uttalande. För om Antipiratbyrån inte trodde att lagen skulle påverka användarnas beteende, vad skulle då krävas för att uppnå målet att stoppa den illegala fildelningen?

Sanningen är att det kommer att krävas en snabb följd av strängare lagar, en utbyggd övervakning av människors kommunikation på internet, en flora av integritetskränkande åtgärder och – till sist – ett förbud mot att vara anonym på internet för att ens komma en bit på vägen.

Ja, sanningen är faktiskt att INGENTING RÄCKER.

Det kommer alltid att krävas att vi tar ytterligare ett steg. Puttar ytterligare några principer åt sidan. Anpassar oss ännu mer till en syn på demokrati och yttrandefrihet som liksom bara råkade sig smyga sig in i våra hem och plötsligt en dag bodde där. Och då rättar vi oss efter situationen, vänjer oss och säger saker som att det där med telekommunikation kan väl ändå inte handla om mänskliga rättigheter.

Nu hittar vi inte bara medborgarna på ena sidan, allt mer trängda av lagar som de upplever som integritetskränkande, så utskuffade på kanten att de hamnat i en motsatsposition till staten, utan också operatörerna som även de har börjat att reagera.”

 

Nedlåtande snack från de som vill försvaga internetfriheten

http://lars-ericksblogg.blogspot.com/2009/04/nedlatande-snack-fran-de-som-vill.html

” Några mörkermännskor anser att internets frihet är en slags lyxfråga för de som inte svälter. Att ”svältande barn” inte ser internets frihet som en mänsklig rättighet.

Vad vet de om det?

Jag tycker det är ett tecken på att dessa censurivrare inte inser vad internet står för. Eller så inser de det och vill begränsa denna utomordentliga demokratiska kanal, de vill inte demokrati!

Dessutom är det en nedlåtande människoskyn att tillskriva människor åsikten att den som svälter inte har en önskan efter frihet och demokrati.

Demokrati och demokratiska rättigheter brukar vara en väg bort från svält.

Svält är ett relativt begrepp. Och kan omfatta annat än fysisk svält. Varför ska vi, som anser oss leva i den rika världen, tala om för andra vad som är viktigt för dem?

Internet är faktiskt något av det bästa som hänt yttrandefriheten, det har gett tillgång till information och möjlighet till debatt och tankeutbyte. Allt detta är grundvalar för demokrati.

I länder utan demokrati är internet dynamit! Den som strävar efter spridning av demokratin borde glädja sig över att det finns internetcaféer snart sagt i varje buske även i den del av världen som anses fattig. Som internetanvändare (och resenär) vet jag att så är det.

Är det fel att fattiga vill smaka på den demokratiska frihet som internet är?

Är det rätt att begränsa internets frihet i hittills som demokratiska ansedda länder? Som vårt.”

 

Domen är en fällande dom mot demokratin

http://deepedition.com/2009/04/17/domen-ar-en-fallande-dom-mot-demokratin/

”Konsekvenserna av TPB-domen är så långtgående att det svindlar. Anders Mildner skriver bland annat om det idag.

Idag kan du bli åtalad i åtal som i princip är beställda av företag. I princip handlar om att rättegången tar vid där razzian mot TPB 2006 slutade.

Idag kan du bli fälld utan några som helst vettiga bevis. Uppsåtsbrott är knappast något som är enkelt.

Idag kan du få betala gigantiska summor för att ha skapat en sajt som ger människor möjligheten att dela material – oavsett dess copyrightmässiga status. Oavsett vilken del i kedjan du är. Bye bye bredband.

Idag slutade Sverige att vara en demokratisk rättstat. (Och Dick Harrisson visade sig ha icke-demokratiska, extremt egoistiska åsikter. Precis som att Journalistens ledare uppenbart är ointresserad av saker som rättsäkerhet. Eller att få fakta rätt – TPB rättegången handlar inte om att de fyra åtalade stulit något. Giertta är en sak – hjärna verkar vara en annan.)”

 

Dags att stämma Google och Yahoo.

http://erikhultin.se/04/dags-att-stamma-google-och-yahoo.php

”Detta räcker nästan för att man ska drabbas av andnöd p.g.a. ilska. Jag antar att det är sådant elände som detta som våra folkvalda anser är rättssäkert, och då kan vi bara konstatera att Sverige är mycket, mycket illa ute.

Jag använder inte TPB och jag känner ingen av de dömda. För min del så kan det alltså kvitta ifall TPB finns eller ej. Min reaktion på domen kommer sig helt av att domen är så fullständigt absurd. De åtalade döms alltså skyldiga till något så fantastiskt som ”medhjälp till upphovsrättsbrott”. De har alltså inte själva begått upphovsrättsbrott, utan de har tillhandahållit en sökmotor som länkar till upphovsrättsligt skyddat material.

Jag testade att söka på Google med sökorden britney spears torrent och där fick jag 1.580.000 träffar. Det är kanske inte någon överraskning att mängder av dessa träffar leder direkt till sidor där man med en eller två knapptryckningar kan starta nedladdning via Bittorrent. Jag har inte brytt mig om att undersöka hur det ser ut på Yahoo, utan jag gjorde samma sökning på svenska sökmotorn sesam.se (ägs av Schibsted som även äger bl.a. Aftonbladet) och fick ännu fler träffar där.

Enligt rådmannen Tomas Norström så har de åtalade ”främjat brott mot upphovsrättslagen bland annat genom välutvecklade sökfunktioner”. Ööööööh… Enligt exakt samma parameter så är i princip alla sökmotorer lika skyldiga/brottsliga som The Pirate Bay. Att man har kunnat ladda upp torrent-filer till The Pirate Bay omnämns av denna rådman i någon form av försök att verka initierad. Och??? När blev torrent-filer olagliga???

Undermålig kunskap och insikt samt en övertro på förträffligheten hos musik- och filmindustrins argument är det som ligger bakom denna skandalösa dom.

Går man vidare och tittar på straffet och skadeståndet så kanske följande kan tjäna som en lite jämförelse.

– Ett års fängelse kan man få om man t.ex. döms för rattfylleri, grov misshandel eller våldtäkt av barn. Ett års fängelse dömde tingsrätten för samtliga 4 åtalade i TPB-rättegången.

– Skadestånd vid våldtäkt kan ofta ligga på ca 75.000:-. När det blir riktigt eländigt så kan det bli rekordskadestånd. En 13-årig flicka fick nästan en halv miljon kronor i skadestånd, men hon hade våldtagits av sex män i fyra månader. 30 miljoner kronor dömde tingsrätten ut i skadestånd för de 4 åtalade i TPB-rättegången.

Var finns det någon som helst rim och reson i allt detta och exakt hur godtyckligt har tingsrätten kommit fram till skadeståndsbeloppet?”

 

När är en seger en seger?

http://erikhultin.se/04/nar-ar-en-seger-en-seger.php

IFPI anser att segern är så total så att de nu kräver att The Pirate Bay ska censureras/stängas av från internet av internetoperatörerna. Telia Sonera-juristen Patrik Hiselius konstaterar att någon avstängning inte är aktuell, dels för att domen ännu inte vunnit laga kraft och dels för att domen är en dom mot The Pirate Bay och ingenting annat. Advokaten Monique Wadsted (som själv har begått våld på upphovsrätten på sin hemsida) anser att de svenska internetoperatörerna borde ta sitt ansvar och fundera över vad de tjänar pengar på. Samma sak borde då även gälla datortillverkare, tillverkare av mp3-spelare, mobiltelefoner och allehanda andra möjliga påhitt. Kanske borde även Microsoft se till att stoppa sin mediaspelare, eftersom man ju kan använda den för att lyssna på olagligt nedladdad musik.

Ludvig Werner, styrelseordförande i Ifpi, visar tydligt att han ännu inte har förstått vad en torrent-tracker är när han säger: ”Det är klart att nu finns det bevis från domstol på att den här sajten sprider olagligt kopierade filer”. Hur många gånger man än upprepar detta mantra så innehåller en torrent-tracker inget upphovsrättsligt skyddat material. Det är en sökmotor, vare sig mer eller mindre. Trackern länkar till det skyddade materialet, inget annat.”

”Detta med snedfördelningen av pengar i branschen är en indikation som många politiker bör ta till sig. Vi kan inte lagstifta genom att lyssna ensidigt på kommersiella intressen. Det finns så många andra saker att ta hänsyn till.

Trots att den nuvarande upphovsrättslagstiftningen är klart otidsenlig så tas nu på torsdag frågan om förlängning av upphovsrätten upp i EU. Detta trots att det idag finns många artister som anser att detta enbart leder till högre kostnader och inte gagnar artisten själv. Läs mer om detta på Sound Copyright. Det ÄR INTE upphovsrättsindustrin som äger (eller ska äga) internet. Ett fritt internet är en väg för medborgare att både söka information och använda sin lagstadgade rätt att uttrycka sig. Det är svårt att göra detta via t.ex. kabeltv-nätet, eller hur?”

 

Sociala medier behöver lagskydd

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_2756153.svd

”Konflikten mellan upphovsrätt och ny teknik är gammal, och det här är långt i från den första rättegången som prövar vilket ansvar en teknikutvecklare har. När videobandspelaren kom i slutet av 1970-talet beklagade sig tv-bolagens jurister över att människor stal tv-material genom att spela in det på videoband.

Att kontrollera vad tv-tittarna gjorde i sina vardagsrum var förstås omöjligt, så upphovsrättsindustrin valde att i stället angripa tekniken.

I en uppmärksammad rättsprocess stämdes elektronikjätten Sony av Universal, Disney och andra stora filmbolag. Sony hade enligt filmindustrin ett medansvar för alla upphovsrättsintrång som gjordes med hjälp av Sony-utrustning. Rättsprocessen pågick fram till mitten av 1980-talet och resulterade i att Sony helt friades i den amerikanska Högsta domstolen.

En princip som domstolen slog fast i Sony-domen var att den som tillverkar kopieringsutrustning som används för omfattande laglig verksamhet inte ansvarar för enskilda användares eventuella upphovsrättsbrott. Tack vare den friande domen kunde teknikutvecklingen fortsätta.

Den fällande domen mot The Pirate Bay får sannolikt inga omedelbara konsekvenser – positiva eller negativa. Fildelningssajten stängs knappast ned och möjligheterna att dela filer på internet kvarstår. Det mesta talar dessutom för att fallet går vidare till ytterligare en eller ett par högre instanser, vilket i så fall innebär att vi får vänta på det slutliga avgörandet. På den tiden kan den i dag dominerande torrent-tekniken bli obsolet.

Domen mot The Pirate Bay kommer inte att skapa bättre förutsättningar för konstnärer att leva på föråldrade affärsmodeller. Däremot har upphovsrättsorganisationer redan meddelat att de efter en fällande dom kommer att vidta åtgärder för att strypa informationsflödet på internet.

Bland annat vill organisationer som Antipiratbyrån och IFPI stänga av fildelare från internet så att de varken kan blogga, läsa nyheterna eller utföra bankärenden. De vill dessutom tvinga internetleverantörer att blockera fildelningssajter. Det skulle bli första gången en internetleverantör tvingas blockera material på nätet, vilket är en modern variant av att förbjuda böcker och tidningar. ”

 

Vad f*n hände med vårt demokratiskta rättsamhälle?!

http://enungman.se/blogg/2009/04/vad-fn-hande-med-vart-demokratiskta-rattsamhalle/

Vi ska inte jaga en hel generation” stod Reinfelt & Co. och sade för inte så länge sen.. under hans mandatperiod har FRA-lagen röstats fram, IPRED nu senast som låter enskilda företag och organisationer (privatpoliser) bedriva brottsbekämpning och dessutom få möjlighet att tvinga bredbandsleverantörer att lämna ut personuppgifterna bakom fildelande IP-nummer (för övrigt en möjlighet som inte ens polisen har i dagsläget!).

Så till det senaste..

Dagens dom i TPB-rättegången där de fyra bakom tjänsten dömdes till fängelse i ett år + ca. 30.000.000 (30 miljoner) i skadestånd till de ”drabbade” bolagen?!

Detta är ett av de högsta skadestånd som någonsin dömt ut i svensk domstol och det är inte utan att man blir förbannad :@

Det är ett hån, inget annat!

Ta som exempel lite andra skadestånd som dömts ut i Sverige senaste åren:

Englas mamma fick 75.000 i skadestånd för sin mördade dotter

Anna Lindhs familj fick totalt 150.000 efter mordet

Våldtäkts- och misshandelsoffer får ett schablonskadestånd på 75.000 (upp till max. 100.000 om brottet anses som särskilt grovt)

Men i Sverige.. där döms man till 30 miljoner för att man skapat och drivit en websida som länkar till andra människor filer (lagliga såväl som olagliga). De fyra männen dömdes alltså för ”medhjälp till upphovsrättsbrott” utan att ens själv inneha filerna!

Vad blir nästa grej? Vem ska nu åtalas?!

Ska vi åtala Volvo och Saab för medhjälp till vållande till annans död när det sker dödsolyckor?

Ska vi låta bilfabrikanterna betala våra fortkörningsböter? (de har ju trots allt byggt bilar som går att köra för fort med, dvs. medhjälp till fortkörning)

Ska vi döma tillverkare av trimsatser och chiptrim till bilar och mopeder för medhjälp till olovlig körning?

Ska vi åtala vapentillverkare för medhjälp till mord?

Ska vi åtala svenska Prince för vållande till annana död? (de tillverkar cigaretter.. cigaretter ger cancer.. folk dör)

Ska vi åtala Google oxå för medhjälp till upphovsrättbrott? (gör en sökning så ser ni ju hur många .torrent-filer de länkar till)

Listan kan göras hur lång som helst efter dagens domslut och än en gång..

Dagens domslut är rättsvidrigt :@

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/fri-+och+r%E4ttigheter rel=”tag”>fri- och rättigheter</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/yttrandefrihet rel=”tag”>yttrandefrihet</a>,<a href=”http://bloggar.se/om/fra rel=”tag”>fra</a>

Välkommen till Stasi och KGB land DAG 52 – IPRED och en Copyrightlagstiftning som har blivit absurd för konsumenterna

21 februari, 2009

Tyvärr så gäller fortfarande denna varning dag 52 och värre blir det:

varning-2

Från och med 00:00:01 den 1 januari 2009 så lever vi i ett land med en TOTAL OFFICIELL MASSAVLYSNING a la Stasi och KGB.

Tack vare våra intälägänta politiker som har, i brott mot grundlagen, sålt ut allt vad fri- och rättigheter, och rättssäkerhet heter.

Och vansinnet fortsätter! Och verkar snarast ÖKA I TAKT! Datalagringsdirektiv, Telekompaket, ACTA, IPRED, IPRED2, FRA1 och FRA 2, Remote Searching ,  Polismetodutredningen etc.

Som ett komplement till mina inlägg  Välkommen till Stasi och KGB land DAG 41 – Kriget mot kunderna och medborgarna och Välkommen till Stasi och KGB land DAG 25 kommer här bloggen Webbhakandes utmärkta sammanfattning av alla dessa inskränkningar och idiotier för konsumenten.

Samt en ledare i Expressen plus mera om underkännandet av FRA lagen från remissinstanser.

Märkligt nog är det ju så att konsumenten, den stackare som faktiskt betalar för boken/skivan/filmen hela tiden får sina rättigheter beskurna. Det är den som betalar som är rättslös. Det är därför man inte får flytta musik man köpt från en dator till en annan. Det är därför man antagligen begår ett brott om man berättar för någon kompis vad en bok handlar om. Det är därför alla filmer man köper börjar med en femminuters anklagelse om att man nog tänkt stjäla den här filmen, och att det är absolut förbjudet att se den här filmen tillsammans med andra människor (om inte de också köper varsitt exemplar, möjligen).

Det här är ovärdigt. I ett sunt samhälle med ett fungerande regelsystem skulle idiotier av den här typen inte förekomma. I ett samhälle med fungerande rättvisa borde det inte gå att dra människor inför domstol för att man tror att man förlorat pengar som man kanske kunde ta tjänat, eventuellt.”

Se även

Hård FRA-kritik från Töllborg

Publicerad: 20 februari 2009, 12.50. Senast ändrad: 20 februari 2009, 17.30

Släng förslaget om FRA-domstolen i papperskorgen! Den är helt feltänkt, öppnar för terrorangrepp och andra hot mot Sverige och ger sämre integritet för medborgarna. Den kritiken levererar professor Dennis Töllborg i ett remissvar från Göteborgs universitet till Försvarsdepartementet.

Han underkänner helt det kontrollsystem som nu är på väg att införas. I den nya Försvarsunderrättelsedomstolen ska ”personer som saknar varje form av erfarenhet och utbildning” i underrättelsefrågor i förväg lägga fast ramarna för FRA.

Svenska domare saknar helt utbildning för att klara av en sådan roll och ta den typ av proaktiva beslut som krävs, påpekar Töllborg. ”

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2497813.svd

Förslag om FRA-domstol avvisas

Flera tunga remissinstanser sänker regeringens förslag om att inrätta en särskild FRA-domstol och riktar skarpa ord mot planerna.

Därmed får Anders Björck stöd för den kritik han i förra veckan framförde mot den nya lagen. ”

”Både Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (SIN) med förre Säpochefen Anders Eriksson som ordförande och hovrätten över Skåne och Blekinge säger i sina remissvar till Försvarsdepartementet att de inte kan tillstyrka förslaget.

Hovrättens jurister konstaterar att det regeringen föreslår inte kan betecknas som domstol och därför bör kallas för vad det är, en nämnd.

Båda myndigheterna vänder sig mot att domstolen bara ska ha en domare, som utses av regeringen, och att dennes beslut inte ska kunna överklagas. SIN undrar om förslaget egentligen är förenligt med Europakonventionen om mänskliga rättigheter.

Meningslöst att informera

Båda svaren kritiserar också frånvaron av ett allmänt ombud i domstolen. Så här skriver Hovrätten:

Ett enpartsförfarande, där beslutet inte kan överklagas, ger ett förfarande som typiskt sett inte hör till rättsskipning”.”

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article4468570.ab

Inlägget här:

http://www.webhackande.se/foerbjud-allt

Förbjud allt

20 februari, 2009 – 15:32 – lholmq42

En god vän skrev en gång ”spräng allt och ät resten!” när han var på extra dåligt humör. Ibland känner jag att han nog hade en poäng där, det vore kanske läge att riva en del saker helt och bygga nytt från grunden i stället för att försöka lappa ihop och fixa brister en bit i taget.

Det är pusslandet som gjort Windows till det rappliga elände det är i dag, och när MS försöker komma med nya förbättrade versioner är de baserade på gammal kod bearbetad i kommittéer, vilket bara ger nya spännande felkällor i stället för ny stabil kod.

Copyrightlagstiftningen är också en sån här lappverkshistoria där alla ihärdigt lobbande företagsledare har gnällt till sig egna små förändringar tills man har ett samlat verk som är oöverskådligt, obegripligt, omöjligt att respektera och orimligt att försöka leva upp till. Jag såg nyss en artikel om att text-till-tal-programvara kan bryta mot författarnas copyright. Man har nämligen inte rätt att läsa högt. Det inkräktar på de stackars talboksförlagens möjliga intäkter, och vi vet ju att de möjliga intäkterna är de bästa intäkterna, och för att skydda sådana är ordningsmakten redo att göra ungefär vad som helst.

Så vad kommer härnäst? Jag förmodar att Ask kommer att ta krafttag mot alla svin till föräldrar som hänsynslöst läser sagor för sina barn utan att ge några pengar till de svältande konstnärerna. Det kanske kan bli en skatt på att ha läslampor, som kan fördelas enligt en hemlig formel av nystartade SFAA (svenska förläggares allmänna avskumsförening) till lite olika förlag, där de mystiskt smälter bort innan några ören råkar hamna hos de verkliga författarna?

Självklart blir det också ett frihetsberövande straff på sådär fyra år för det synnerligen grova brottet mot copyrighten. Ljudboksförlagen skulle ju tjänat 160 miljarder euro i veckan om det inte var för den här piratläsningen. Talsyntes måste förbjudas, för den kan ändå inte användas till lagliga saker, och de blinda som förlitar sig på det ska rimligen betala en extra straffavgift för att de helt egenmäktigt låter bli att köpa vanliga böcker och därmed kostar bokförlagen 160 miljarder euro till i förlorade intäkter. Egentligen kan man nog spara en massa tid och ork genom att fängsla alla med någon form av kollektivanslutning. Det finns ändå ingen som faktiskt lever upp till alla krav i alla delar av den där stinkande biten lagstiftning.

Med tanke på att det finns dårar där ute som argumenterar för att elever skall tvingas förstöra sina anteckningar efter avslutade studier, så de inte kan sälja det material de själva skrivit och därmed underminera studieboksförsäljningen, så är det bara att konstatera att det copyrightsystem vi har nu är så överarbetat och så snett ur nytto-kontra-kostnadssynpunkt att det inte finns något hopp för det. Elda upp skiten, och börja om från början, och ta med konsumentens behov i den nya versionen.

Märkligt nog är det ju så att konsumenten, den stackare som faktiskt betalar för boken/skivan/filmen hela tiden får sina rättigheter beskurna. Det är den som betalar som är rättslös. Det är därför man inte får flytta musik man köpt från en dator till en annan. Det är därför man antagligen begår ett brott om man berättar för någon kompis vad en bok handlar om. Det är därför alla filmer man köper börjar med en femminuters anklagelse om att man nog tänkt stjäla den här filmen, och att det är absolut förbjudet att se den här filmen tillsammans med andra människor (om inte de också köper varsitt exemplar, möjligen).

Det här är ovärdigt. I ett sunt samhälle med ett fungerande regelsystem skulle idiotier av den här typen inte förekomma. I ett samhälle med fungerande rättvisa borde det inte gå att dra människor inför domstol för att man tror att man förlorat pengar som man kanske kunde ta tjänat, eventuellt. Rättsväsendet borde gapskratta och kasta ut den som kommer och försöker starta en process på så vingliga grunder. I stället har vi påtryckningar från lobbygrupper, en rättegång där folk av allt att döma kommer att dömas för sina åsikter och inte för sina handlingar, och en justitieminister som jag inte kan beskriva med ord. När HTML 8 spikas och det finns ett protokoll för luktöverföring kan jag göra ett försök, möjligen.

JJ hade rätt. Spräng allt och ät resten, och bygg något nytt som faktiskt fungerar på de gamla ruinerna.

Ledaren här:

http://www.expressen.se/1.1473921

Isobel Hadley-Kamptz: Våra digitala liv är hotade

”Vi vinner oavsett hur det går.”

Det sade Peter Sunde, en av de åtalade bakom The Pirate Bay, på en presskonferens förra söndagen.

I snäv mening har han förmodligen rätt. PR-effekten för The Pirate Bays varumärke är oskattbar, och fälls de blir de ikoner för generationer. Fildelningen kommer knappast att påverkas alls.

Men det finns ett annat ”vi”. Ett vi – Internet, vi – mänskligheten. Och vi riskerar att förlora det mesta. Det handlar inte enbart om rättegången.

Nyligen blev det klart att socialdemokraterna på onsdag kommer rösta för Ipred och under våren kommer regeringen både lägga fram den reviderade FRA-lagen och datalagringsdirektivet.

Med dem kommer staten att ha total information om allas digitala liv.

I pipeline i EU finns Medina-rapporten, som vill kunna stänga av människor från Internet och Ipred2, som bland annat kommer straffa anstiftan till upphovsrättsintrång med näringsförbud.

Om det betyder att Expressen får lägga ner om jag skriver om fildelningens betydelse för kulturutvecklingen är oklart. Kanske skulle det krävas att jag aktivt uppmanade till kopiering.

Vi har precis levt i ett decennium av oöverträffad frihet. Den digitala revolution som pågått och pågår får 1968 att framstå som ett bridgeparty.

Kanske är det just därför som någon som Jan Guillou viftar undan nätet och påstår att den enda sanningen är möjlig i det han kallar riktiga medier. Nu är han del i den makt som hotas och därför försöker han låtsas som om ingenting förändras.

Men nätet är en enda ständigt pågående konversation där hierarkierna i sanning brutits ned.

Det handlar om en teknisk och mänsklig utveckling där det ena sporrar det andra i oändliga feedback-loopar.

Det som gör detta möjligt är dels internets själva struktur, dels den anda av frihet och nyfikenhet som präglar nätet.

Båda dessa grundförutsättningar hotas nu.

Det TPB-rättegången egentligen handlar om är om det i sig är olagligt att länka till saker som eventuellt är olagligt.

Skall man som länkande part ha ansvar för det material som finns på andra sidan länken, och i så fall i hur många led?

Om TPB är olagligt så är själva Internet olagligt. Internet bygger på länkandet, på sammankopplandet.

Man länkar sitt arbete och sin kreativitet till andras och summan blir större än delarna.

Det är inte en miljö där tanken att varje idé bör hållas åtskild från andra, skyddad i en liten guldbur låst med upphovsrätt och patent, är särskilt stark.

I sammanhanget är det dock fullt logiskt att franska underhållningsgiganten Vivendi kräver stopp för utbyggnaden av bandbredd.

Nu får det vara nog.

Alltihop används ändå bara av pirater.

Om länken är marken så är frihetsandan luften på nätet. Och den hotas direkt av alla integritetskränkande lagar.

Redan ser vi hur människor i Tyskland med deras FRA-lag avstår från att exempelvis kontakta psykologer och själavårdare via nätet.

Man vill inte få sina svagheter dokumenterade och lagrade av staten.

Samma sak kommer så småningom gälla även diskussioner om upphovsrätt, kopiering, multipliering. Straffen är så potentiellt drakoniska att människor kommer att dra sig för att ens riskera att delta.

Det är precis vad upphovsrättsindustrin vill. Men det är förödande för samhället. Vi får ett tystnadens klimat.

Kanske lever vi vårt -68. Men -68 var också året när Richard Milhouse Nixon blev president genom att kanalisera den lille mannens hat mot dem som var bättre rustade än han för framtiden.

Historien går igen på alldeles för många sätt.

 Av Isobel Hadley-Kamptz

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/fri-+och+r%E4ttigheter rel=”tag”>fri- och rättigheter</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/yttrandefrihet rel=”tag”>yttrandefrihet</a>,<a href=”http://bloggar.se/om/fra rel=”tag”>fra</a>

Försvaret – Det totala vansinnet och oansvaret fortsätter som om ingenting har hänt

20 februari, 2009

Vad skall man säga?

När man tror att den absoluta bottennivån är nådd vad det gäller TOTAL INKOMPETENS OCH OANSVAR från försvarsledningen och våra politiker, och att  det OMÖJLIGEN KAN BLI VÄRRE. Ja menar det FINNS JU EN BOTTEN PÅ INKOMPETENSNIVÅN NÅGONSTANS.

Men tydligen INTEDet svenska försvaret ledds av personer som har lyckats med mästerstycket att passera den TOTALA INKOMPETENS NIVÅN och fortsätter neråt.

Det finns TYDLIGEN INGEN SOM HELST BOTTEN PÅ DENNA INKOMPETENS.

OCH INGEN TAR I VANLIG ORDNING NÅGOT SOM HELST ANSVAR FÖR NÅGONTING.

Varken politikerna eller försvarsledningen.

Och denna LEKSTUGA KOSTAR FORTFARANDE OMKRING 42 MILJARDER Kr.

OCH KAN INTE FÖRSVARA SVERIGE!

Och för DETTA OFFRAR ”VÅRA” politiker våra fri- och rättigheter med FRA-lagen i brott mot grundlagen!

Arma land och arma folk!

Se även mina inlägg:  Försvaret – Ett exempel PÅ TOTAL INKOMPETENS och OANSVARVi har en Försvarsmakt i fullständigt fritt fall – 2”Vi har en Försvarsmakt i fullständigt fritt fall”,  Försvaret – vilken total INKOMPETENS!,  Vårt dyra lilla försvar, Vårt dyra lilla försvar – 2, Vårt dyra lilla kastrerade försvar!

Artikeln här:

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2495589.svd

Fienden kan avlyssna Gripenorder

Publicerad: 20 februari 2009, 06.10. Senast ändrad: 20 februari 2009, 08.59

Möjligheten att ta emot hemliga order försvann i den senaste versionen av stridsflygplanet Jas Gripen. Alla order till planet måste gå i klartext, uppger Sveriges Radios Ekoredaktion.

Det innebär inte bara att planets förare kan höra vad flygets stridsledningscentral säger – även en fiende kan höra det.

Dessutom blir det lättare att störa ut kommunikationen, säger FP-riksdagsmannen Allan Widman till Ekot. Och så här förblir det till 2015.

Widman hävdar att militärledningen hemlighöll detta för politikerna vid beslutet om köp av den ny Gripenversionen. De generaler som hade ansvar för projektet borde överväga att avgå, anser han.

De första Gripenplanen fick utrustning som möjliggjorde för piloterna att lyssna på sina krypterade order. Men de sista av de planen försvinner snart ur insatsorganisationen.

Anledningen till att det blivit så här är försvarets ekonomiska besparingar, säger flygvapnets utvecklingsansvarige Torgny Fälthammar till Ekot.

Stockholm TT

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/F%F6rsvar” rel=”tag”>Försvar</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/fri-+och+r%E4ttigheter” rel=”tag”>fri- och rättigheter</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/yttrandefrihet” rel=”tag”>yttrandefrihet</a>,<a href=”http://bloggar.se/om/fra rel=”tag”>fra</a>

varning-2

Välkommen till Stasi och KGB land DAG 47 – Björck avgår i protest mot FRA lagen

16 februari, 2009

Tyvärr så gäller fortfarande denna varning dag 47 och värre blir det:

varning-2

Från och med 00:00:01 den 1 januari 2009 så lever vi i ett land med en TOTAL OFFICIELL MASSAVLYSNING a la Stasi och KGB.

Tack vare våra intälägänta politiker som har, i brott mot grundlagen, sålt ut allt vad fri- och rättigheter, och rättssäkerhet heter.

Det är många som har kommenterat Björcks avhopp i protest mot FRA lagen. Därför kommer här bara några korta kommentarer/reflektioner:

Han bekräftar det vi alla kritiker har sagt hela tiden: Att ALLA dessa nya organ (nämnder, domstolar etc.) är bara symbolisk bjäfs för att det skall se bättre ut än vad det egentligen gör. Och att de INTE förändrar ett smack i själva sakfrågan.

Dvs. En TOTAL massavlysning av svenska folket och en total kränkning av våra fri- och rättigheter i brott mot grundlagen.

Och kom ihåg att när vi alla påstod detta så blev vi idiotförklarade av statsministern försvarsministern et consortes.

Nu tillhör en f.d. försvarsminister, vice talman, vice ordförande för konstitutionsutskottet, landshövding m.m., och ordförande i FUN denna stora och växande skara.

En annan kritik som vi har framfört är att lagen är fullkomligt verkningslös då det gäller det ”uttalade” syftet att komma åt ”yttre hot”. En kritik som nu Björck delar.

För även detta påstående blev vi idiotförklarade  och betecknade som ”mindre vetande” etc.

Nu tillhör en f.d. försvarsminister, vice talman, vice ordförande för konstitutionsutskottet, landshövding m.m., och ordförande i FUN denna stora och växande skara.

Men vad vet han, han har ju bara ”övervakat” Sveriges samlade underrättelsetjänst de senaste 12 åren.

Och som jag konstaterat så många gånger tidigare: Det är samma intälägänta politiker som har sett till att Sverige är försvarslöst SAMTIDIGT som de inför en total massavlysning av svenska folket och kränker våra fri- och rättigheter MED MOTIVERINGEN ATT DE SKALL VÄRNA MOT YTTRE HOT.

Ett hot som vi alltså INTE KAN MÖTA tack vare dessa politiker.

Men att offra våra fri- och rättigheter med denna lögnaktiva ”motivering” går tydligen alldeles utmärkt.

Han har tydligen försökt framföra sin kritik internt som den lojale partgängare han är. Men utan något som helst resultat (någon som är förvånad? Någon?? v.g. räck upp en hand).

Men som sagt, Fredrik Reinfeldt är ju statministern som enligt egen utsago ”lyssnar”. Det vet vi ju eller hur.

Se mina inlägg:  CIA och Bruce Schneier – Varför FRA lagen INTE KOMMER ATT FUNGERA!

Och

Försvaret – Ett exempel PÅ TOTAL INKOMPETENS och OANSVARVi har en Försvarsmakt i fullständigt fritt fall – 2”Vi har en Försvarsmakt i fullständigt fritt fall”,  Försvaret – vilken total INKOMPETENS!,  Vårt dyra lilla försvar, Vårt dyra lilla försvar – 2, Vårt dyra lilla kastrerade försvar!

Så här säger Internationella Juristkommissionen i sin senaste rapport som släppets idag om utvecklingen av fri- och rättigheter i den demokratiska världen:

”In the course of this inquiry, we have been shocked by the extent of the damage done over the past seven years by excessive or abusive counter-terrorism measures in a wide range of countries around the world. Many governments, ignoring the lessons of history, have allowed themselves to be rushed into hasty responses to terrorism that have undermined cherished values and violated human rights. The result is a serious threat to the integrity of the international human rights legal framework,” said Justice Arthur Chaskalson, the Chair of the Panel, former Chief Justice of South Africa and first President of the South African Constitutional Court.”

”It is now absolutely essential that all states restore their commitment to human rights and that the United Nations takes on a leadership role in this process. If we fail to act now, the damage to international law risks becoming permanent”, she added.

 ”The Panel received disturbing evidence that in many countries intelligence agencies have acquired new powers of surveillance, and even powers of arrest, detention and interrogation, in both criminal and non-criminal contexts. As a result, the work of the intelligence sector is increasingly overlapping with, or supplanting, the duties normally performed by law enforcement bodies, without being subject to the corresponding accountability and oversight mechanisms. This point was driven home in many Hearings including those on the Middle East, North Africa, Pakistan, and the Russian Federation. In some instances, it was difficult to avoid the conclusion that States are bolstering the role of intelligence agencies in preference to traditional law enforcement agencies, precisely because the latter have well-defined lines of accountability to the legislature and judiciary as well as the executive. Witnesses reported many abuses.”

”The transnational character of the current terrorist threat means that intelligence agencies in liberal democratic countries are increasingly cooperating with, and frequently are dependent on information from, their foreign counterparts, including those with known records of human rights violations. The Panel received evidence concerning increased powers of surveillance and data-collection, storage, and information sharing, often with insufficient safeguards built in to protect against an erosion of privacy rights.”

”The distinction between legal and operational use of such information obtained by torture and other illicit treatment suggests that the receipt of intelligence information is frequently not subject to any meaningful restraint, so long as it is not used in legal proceedings. The Panel is concerned that the regular reliance on and acceptance of such ”tainted” information implies an encouragement of and even complicity in internationally prohibited practices.”

”The need for secrecy cannot excuse these or other grave human rights violations. Yet the Panel received evidence that intelligence services worldwide effectively enjoy impunity for human rights violations because of a lack of meaningful civilian oversight and/or a lack of political will by governments to investigate and prosecute State agents involved in such abuses. In addition, legal doctrines such as state secrecy or public interest immunity have been used to foreclose civil suits and hence remedies to the victims of such abuses.”

”The Panel recommends that agencies involved in intelligence gathering, including military intelligence, must be subject to effective mechanisms of control and that their operations (domestic and transnational) must be governed by law and regulations in full compliance with all human rights standards.”

Som sagt, är det någon som lyssnar bland våra intälägänta politiker? 

http://www.icj.org/news.php3?id_article=4453&lang=en

Pressmeddelandet finns här:

http://www.icj.org/IMG/EJP_PRESSE_RELEASE_16.02.09.pdf

Rapporten finns här:

http://www.icj.org/IMG/EJPReport.pdf

Se även.:

http://henrikalexandersson.blogspot.com/2009/02/anders-bjorck-m-avgar-i-protest-mot-fra.html

http://blogg.expressen.se/peterj/entry.jsp?messid=472195

Nyheten här:

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2473427.svd

Björck avgår i protest mot FRA-lag

Publicerad: 16 februari 2009, 00.34. Senast ändrad: 16 februari 2009, 00.35

Anders Björck avgår i förtid som högste kontrollant av Sveriges underrättelsetjänst. Han slutar i protest mot FRA-lagarna som han anser leder till en ineffektiv underrättelsetjänst med sämre skydd för integriteten.

Läs vidare Fakta

 • Försvarets underrättelsenämnd förkortas FUN.

Nämnden består idag av ordföranden, sekreteraren, en hög jurist och fyra politiker. Den granskar främst FRA och Försvarsmakten. FUN fick med FRA-lagarna ett större ansvar.

Fakta

Landshövdingen och tidigare försvarsministern Anders Björck har i tolv år varit ordförande för Försvarets underrättelsenämnd, FUN. Nämnden övervakar Sveriges underrättelsetjänst – hemliga verksamheter som kostar över en halv miljard kronor varje år. Den största myndighet som FUN kontrollerar är Försvarets radioanstalt, FRA.

Björck har ett förordnande som går ut i juni, men ville sluta redan igår.

– I min avskedsansökan har jag begärt att sluta den 15 februari. Försvarsministern har bett att jag ska vara kvar till årets slut. Men jag är en hederlig och principfast man, förklarar Anders Björck för SvD.

Avgången är en protest mot FRA-lagarna, en kritik som han ”i hög grad” har fört fram till regeringen.

Jag har tänkt över detta noga. Lagarna och den kontrollverksamhet man nu tänker sig främjar varken integriteten eller effektiviteten. Jag tror inte på de lösningar som har genomförts och de som nu skisseras från den 1 juli. Då tycker jag det är enklast och renhårigast att de som tror på det här får driva det vidare, förklarar Anders Björck.

Eftersom spaningen kostar så mycket gäller det enligt honom att driva den effektivt och få valuta för pengarna.

– Då är det oerhört viktigt att ha en integritet som fungerar, och inte en massa nya organ som skänker en bild av att det kommer att fungera bättre än det system vi haft tidigare. Det tror jag inte det kommer att göra, säger Anders Björck.

Samtidigt med Björck slutar nämndens sekreterare Ulf Birath. Istället har regeringen utsett ambassadör Ulf Håkansson till kanslichef. Försvarsminister Sten Tolgfors (M) säger att han uppskattar Anders Björcks arbetsinsats. Björck är ännu inte entledigad av regeringen som ska utse hans efterträdare inom kort.

– Det ska nämligen istället vara en domare som ska leda nämndens arbete. Fyra partiledare, fyra partier och en riksdagsmajoritet har sagt att den juridiska kompetensen i FUN ska stärkas, säger Sten Tolgfors.

Mikael Holmström

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/F%F6rsvar” rel=”tag”>Försvar</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/fri-+och+r%E4ttigheter” rel=”tag”>fri- och rättigheter</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/yttrandefrihet” rel=”tag”>yttrandefrihet</a>,<a href=”http://bloggar.se/om/fra rel=”tag”>fra</a>

Välkommen till Stasi och KGB land DAG 41 – Kriget mot kunderna och medborgarna

10 februari, 2009

Tyvärr så gäller fortfarande denna varning dag 41 och värre blir det:

varning-2

Från och med 00:00:01 den 1 januari 2009 så lever vi i ett land med en TOTAL OFFICIELL MASSAVLYSNING a la Stasi och KGB.

Tack vare våra intälägänta politiker som har, i brott mot grundlagen, sålt ut allt vad fri- och rättigheter, och rättssäkerhet heter.

Som ett komplement till mitt inlägg Välkommen till Stasi och KGB land DAG 35, kommer här mera om IPRED och våra intälägänta politiker.

Som istället för att inse den unika möjligheten att för första gången i mänsklighetens historia göra kunskap och information åtkomlig och lättillgänglig här och nu ÖVER HELA VÄRLDEN för ALLA ”instantly”, istället gör ALLT för att begränsa denna frihet och att upprätthålla några få, stora bolags förlegade och teknik/konsument fientliga affärsmodeller.

Se där ett värdigt mål att offra alla medborgares fri- och rättigheter samt vår rättssäkerhet för!

Läs även inlägg från Oscar Swartz:

The Pirate Bay och kriget mot MÄNNISKAN

http://swartz.typepad.com/texplorer/2009/02/the-pirate-bay-och-kriget-mot-m%C3%A4nniskan.html

Artikeln här

http://sydsvenskan.se/nojen/article411387/Kriget-mot-kunderna.html

Kriget mot kunderna

Av Anders Mildner

 Först publicerad: 7 februari 2009 23:30, Senast uppdaterad: 8 februari 2009 11:42

Anders Mildner har bevakat fildelning och upphovsrätt för Sydsvenskan sedan år 2000. Här ger han sin egen bild av vad som hänt – och varför frågan är viktigare än någonsin.

 – Jag önskar att jag hade ett svar till honom.

Skivbolagsmannen skruvade på sig och sa:

– Men det har jag inte.

På bordet framför honom låg ett brev från en kille som gillade Kent. Det innehöll en enkel fråga. Ingen på skivbolaget kunde komma på ett svar. Det nya seklet hade precis tagit sina första steg och någonstans på vägen hade nöjesbranschen blivit galen. Enkla frågor fick plötsligt oerhört komplicerade svar.

I brevet frågade killen med Kent-skivan hur bolaget tyckte att han skulle göra för att lyssna på den. Han hade nämligen upptäckt att skivans kopieringsskydd gjorde det omöjligt att föra över låtarna till en mp3-spelare. Eftersom han inte hade en cd-spelare kunde han nu inte höra musiken alls.

För skivbolaget var detta ett olösligt problem. Resonemanget gick så här: eftersom digitala filer kunde kopieras – och därmed spridas vind för våg – var kopieringsskydd nödvändiga. Det egentliga svaret blev därför: du måste fortsätta att lyssna i en cd-spelare. Men kunde verkligen producenterna få bestämma vilken maskin konsumenterna skulle använda när de lyssnade?

När konsumenterna envisades med att välja filer framför cd-skivor, gjorde inte bolagen det naturliga (att snabbt som tusan börja sälja vad publiken efterfrågade) utan förklarade i stället krig mot sina kunder. De försökte på alla sätt hindra filer från att användas.

Där någonstans blev fildelningen en konsumentfråga. Tidiga tjänster som Napster och Mp3.com hade gjort nöjesbranschen livrädd. Den ekonomiska dippen fick bolagen att agera allt märkligare. 2005 avslöjades att Sony BMG smugit in ett spionprogram på sina cd-skivor, som inte bara kunde skada användarnas datorer – utan också sände information om datorn tillbaka till skivbolaget. När skandalen var ett faktum svarade bolaget med att skicka ut ett program som skulle ta bort spionprogrammet. Men det enda som hände var att man inte längre kunde upptäcka spionprogrammet.

Föraktet för publiken nådde möjligen en topp med detta. Fildelningen kunde i det läget ha stannat kvar i konsumentfrågefacket – om inte nöjesindustrin utnyttjat alla muskler för att påverka lagstiftarna i kriget mot kunderna.

Då hände två saker. Dels kom fildelningsfrågan att handla om övervakning och integritet, dels kunde piratjakten på ett för politikerna fiffigt vis kopplas samman med terroristhot och kamp mot organiserad brottslighet.

Dessa beståndsdelar har bildat grunden för den kraftsamling vi har sett de senaste åren, som bäst kan beskrivas som ett angrepp mot det fria internet och mot människors rätt att vara anonyma på nätet. Och då handlar det plötsligt om något mycket större – nämligen demokratins förutsättningar.

Skivbolagen struntar i vilket.

I dagsläget är de mest inriktade på att få tillstånd att ta reda på vem som döljer sig bakom vilka ip-adresser, för att därefter skicka utpressningsbrev med hot om stämningar om inte skyhöga schablonsummor betalas ut inom mycket kort tid. Galenskapen har inte direkt avtagit med åren.

Under de nio år som jag har diskuterat ämnet har jag aldrig mött någon i den svenska skivbolagsbranschen som tagit frågan på intellektuellt allvar. Det är problematiskt, inte minst eftersom den piratfråga de så gärna vill diskutera på ett sätt faktiskt redan är överspelad.

– Vi måste kunna tjäna pengar på våra verk! säger branschrepresentanterna.

Ja, men gå och gör det då. Affärsmodellerna finns redan, vilket tjänster som Spotify och Last FM har visat. Men i stället för att omfamna dem och försöka sälja det som efterfrågas (gratistjänster), gör nöjesindustrin allt för att motarbeta utvecklingen och lobbar för en integritetskränkande lagstiftning, som sista utväg i en värld där ingen vill köpa dess produkter i den form som de saluförs.

Den fria tillgången till information utmanar nu med stark kraft alla maktstrukturer. Vi brukar ju prata om den svenska folkskolans effekter på samhället. Vad kan man tänka sig händer i ett läge där all världens böcker, alla världens filmer, all världens musik, ja, all världens samlade digitala kunskap blir tillgänglig för alla människor på hela jorden?

Fildelningen är utan tvivel en av de viktigaste samhällspolitiska frågorna just nu, inte minst eftersom den rymmer så mycket, och för att utfallet pekar mot ett lika stort spektrum.

Vi skulle nämligen alla kunna vara vinnare i den här utvecklingen.

Det kan bli så att vi alla förlorar.

 

Artikeln här:

http://www.expressen.se/1.1458125

Isobel Hadley-Kamptz: Upphovsrätten är inte självklar

Jag började fildela på en av Svenska Arbetsgivareföreningens datorer. Det var vintern 1999 och fildelningsnätverket Napster hade precis blivit stämt av den amerikanska skivbolagsindustrin.

Själv hade jag mitt livs första jobb på SAF:s informationsavdelning och tyckte att allt som fanns i glamorösa it-tidningen Wired var framtiden.

En viktig diskussion på jobbet gällde då den globalisering som yrvakna frihandelsförespråkare genom WTO-kravallerna i Seattle plötsligt upptäckt att man måste försvara. En knäckfråga hette TRIPS, det avtal om immateriella rättigheter som den rika världen tvingade på den fattiga i utbyte mot lite friare handel. TRIPS tillät exempelvis inte parallellimporterade AIDS-mediciner till döende afrikanska befolkningar, eftersom det hotade patenträtten.

Snabbt blev det tydligt för mig att de två områdena, musiken på nätet och immaterialrättens hot mot den fria handeln, hängde ihop.

Borde verkligen upphovsrätt och patent fungera som de gjorde? Den frågan förtjänar fortsatt att ställas. Hittills har allt dock gått i motsatt riktning, med patent på mänskligt DNA och allt längre upphovsrättstider.

Om vi håller oss till musik och film så stängdes Napster snart av den jagande industrin och nästa måndag börjar rättegången här i Sverige mot The Pirate Bay. Redan har dock en del EU-politiker förklarat hur den svenska domstolen bör döma i frågan.

I mars kommer nämligen Europaparlamentet ta ställning till Medinarapporten. Den slår fast att The Pirate Bay är olagligt, trots att det är ytterst juridiskt osäkert och alltså under pågående rättsprövning. Medina föreslår också drakoniska straff för fildelning, som avstängning från internet, trots att parlamentet flera gånger tidigare avvisat sådana straffmöjligheter.

Rapporten är som en önskelista från upphovsrättslobbyn. Att SF:s Rasmus Ramstad i veckan krävt att staten ska stänga de internetleverantörer som ger tillgång till upphovsrättsskyddat material, det vill säga alla, är i sammanhanget helt logiskt. Ta bort hela det där internetet så att vi kan fortsätta tjäna pengar på samma sätt som vi alltid gjort.

Det är ledsamt men i grunden rätt ointressant att följa denna kamp för döende affärsmodeller. Det som däremot är viktigt är grundfrågan. Är det rimligt att allting patenteras och skyddas för allt längre tid?

Är tanken att idéer kan ägas och förhindras att användas av andra till godo för samhället?

 Spontant talar mycket för det. Man ska kunna tjäna pengar på sitt tankearbete. Men vi ser hur det inskränker forskningsvärlden, där alltmer kunskap blir otillgänglig för människor utanför det egna forskningslaget eller företaget.

Här blir det också tydligt att immaterialrätt inte alls handlar om det förenklade resonemanget att man ska äga sina tankar. Kampen för patent handlar ju tvärtom ofta om att flera personer tänkt likadant, men att någon var lite snabbare med att kräva skydd. När patenten registreras fråntas konkurrenterna därför lagenligt rätten till sina tankar.

Bland intellektuella är det i dag nära nog självklart att ifrågasätta immaterialrättssamhället.

I veckan höll näringslivsgurun Chris Anderson föredrag i Malmö om gratiskulturen. Alla där var tveksamma till dagens upphovsrätt och till kampen för att rädda dess privilegier.

Samtidigt kämpar upphovsrättslobbyn vidare för att stänga av internet. Den kommer inte att lyckas. Frågan är hur mycket de kan förstöra på vägen. Och varför alla politiker tycker att en viss branschs slumpmässigt hävdvunna villkor är viktigare än hela samhällets bästa.

  Av Isobel Hadley-Kamptz

 

Och här:

http://www.nytimes.com/indexes/2007/12/20/technology/circuitsemail/index.html

 The Generational Divide in Copyright Morality

By DAVID POGUE  December 20, 2007

I’ve been doing a good deal of speaking recently. And in one of my talks, I tell an anecdote about a lesson I learned from my own readers.

It was early in 2005, and a little hackware program called PyMusique was making the rounds of the Internet. PyMusique was written for one reason only: to strip the copy protection off of songs from the iTunes music store.

The program’s existence had triggered an online controversy about the pros, cons and implications of copy protection. But to me, there wasn’t much gray area. ”To me, it’s obvious that PyMusique is designed to facilitate illegal song-swapping online,” I wrote. And therefore, it’s wrong to use it.

Readers fired back with an amazingly intelligent array of counterexamples: situations where duplicating a CD or DVD may be illegal, but isn’t necessarily *wrong.* They led me down a garden path of exceptions, proving that what seemed so black-and-white to me is a spectrum of grays.

I was so impressed that I incorporated their examples into a little demonstration in this particular talk. I tell the audience: ”I’m going to describe some scenarios to you. Raise your hand if you think what I’m describing is wrong.”

Then I lead them down the same garden path:

I borrow a CD from the library. Who thinks that’s wrong?” (No hands go up.)

I own a certain CD, but it got scratched. So I borrow the same CD from the library and rip it to my computer.” (A couple of hands.)

I have 2,000 vinyl records. So I borrow some of the same albums on CD from the library and rip those.”

 ”I buy a DVD. But I’m worried about its longevity; I have a three-year-old. So I make a safety copy.”

 With each question, more hands go up; more people think what I’m describing is wrong.

Then I try another tack:

I record a movie off of HBO using my DVD burner. Who thinks that’s wrong?” (No hands go up. Of course not; time-shifting is not only morally O.K., it’s actually legal.)

I *meant* to record an HBO movie, but my recorder malfunctioned. But my buddy recorded it. Can I copy his DVD?” (A few hands.)

I meant to record an HBO movie, but my recorder malfunctioned and I don’t have a buddy who recorded it. So I rent the movie from Blockbuster and copy that.” (More hands.)

And so on.

The exercise is intended, of course, to illustrate how many shades of wrongness there are, and how many different opinions. Almost always, there’s a lot of murmuring, raised eyebrows and chuckling.

Recently, however, I spoke at a college. It was the first time I’d ever addressed an audience of 100 percent young people. And the demonstration bombed.

In an auditorium of 500, no matter how far my questions went down that garden path, maybe two hands went up. I just could not find a spot on the spectrum that would trigger these kids’ morality alarm. They listened to each example, looking at me like I was nuts.

Finally, with mock exasperation, I said, ”O.K., let’s try one that’s a little less complicated: You want a movie or an album. You don’t want to pay for it. So you download it.”

 There it was: the bald-faced, worst-case example, without any nuance or mitigating factors whatsoever.

 ”Who thinks that might be wrong?”

 Two hands out of 500.

Now, maybe there was some peer pressure involved; nobody wants to look like a goody-goody.

Maybe all this is obvious to you, and maybe you could have predicted it. But to see this vivid demonstration of the generational divide, in person, blew me away.

 I don’t pretend to know what the solution to the file-sharing issue is. (Although I’m increasingly convinced that copy protection isn’t it.)

I do know, though, that the TV, movie and record companies’ problems have only just begun. Right now, the customers who can’t even *see* why file sharing might be wrong are still young. But 10, 20, 30 years from now, that crowd will be *everybody*. What will happen then?

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/fri-+och+r%E4ttigheter rel=”tag”>fri- och rättigheter</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/yttrandefrihet rel=”tag”>yttrandefrihet</a>,<a href=”http://bloggar.se/om/fra rel=”tag”>fra</a>

Välkommen till Stasi och KGB land DAG 35

4 februari, 2009

Tyvärr så gäller fortfarande denna varning dag 35 och värre blir det:

varning-2

Från och med 00:00:01 den 1 januari 2009 så lever vi i ett land med en TOTAL OFFICIELL MASSAVLYSNING a la Stasi och KGB.

Tack vare våra intälägänta politiker som har, i brott mot grundlagen, sålt ut allt vad fri- och rättigheter, och rättssäkerhet heter.

Så här skrev Eva Rundkvist, ordförande för socialdemokraterna i Upplands Väsby angående kritiken mot FRA lagen:

http://evarundkvist.blogspot.com/2009/02/sondag-kommer-fore-mandag.html

Hela debatten känns i alla bemärkelser en smula nattstånden.

 Jag har i alla fall dunderkoll på halva min bekantskapskrets, minut för minut. Det har säkert världens säkerhetstjänster också, med eller utan signalspaning.

Skillnaden, men det är knivigare att ta till sig kanske, är att redskapet signalspaning kan vara ett skydd mot yttre hot. Givet att svenska myndigheter kan använda det.

Och då tänker jag nog inte riktigt på den lede ryssen som alla mossiga tyckare tror, utan de tiotusentals kapade datorer som kan användas i terrorsyfte och riktas simultant mot exempelvis svenska finansiella betalsystem.

För att ta ett enda exempel i raden.

Själv undrar jag bara:

Vem betalar Alexandersson och hans kompisar. För det de gör kostar pengar. Inte den lede ryssen väl?

Intresset ljuger sällan.”

Läs detta uttalande en gång till.

Och begrunda att detta är hur en ledande socialdemokrat ser på all debatt och kritik som varit mot hur våra ”folkvalda” sålt ut allt vad fri- och rättigheter heter.

Hon anklagar alltså försåtligt alla som kritiserat FRA lagen för att vara ”köpta” av den lede fi.

En dag senare ”tvingades” hon ta tillbaka det hela och be om ursäkt. Men det är på det där raljanta politiska sättet ”härtill är jag nöd och tvungen”, där ”ursäkten” snarare förstärker förolämpningen.

Och här kommer det ”roliga”. Eva Rundkvist jobbar som kommunikationsstrateg och webbsidesansvarig på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Som skapades genom en sammanslagning av Räddningsverket, Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar.

Innan dess så jobbade hon i sekretariatet på MSB-kommittén som låg bakom denna förändring.

Hallå!? Är det någon vaken?

Ok, jag tar det än gång till.

Socialdemokraten Eva Rundkvist jobbar som kommunikationsstrategmyndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Alltså den myndighet som skall ”värna” oss medborgare i händelse av olika kriser.

 Så här står det på kommittens hemsida:

”MSB är en sammanhållen mångfacetterad myndighet med ansvar för allt från vardagsolyckor till katastrofhantering och krisberedskap.

MSB ska värna befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet samt förmågan att upprätthålla grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet samt mänskliga fri- och rättigheter.

MSB ska leda och driva det gemensamma arbetet för ett stärkt samhällskydd och en god beredskap där alla tar ansvar. För att lyckas ska MSB vara en öppen, kompetent och drivande myndighet med fokus på individen och samhället.”

http://www.sou.gov.se/msb/

http://msbkommitten.blogspot.com/

Som sagt ” förmågan att upprätthålla grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet samt mänskliga fri- och rättigheter.”

Yes box, det har vi just sett ett lysande exempel på eller hur!

Är det någon mer än jag som känner ett ”mycket stort förtroende” för denna myndighets kompetens? Och dess sätt att värna våra ”grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet samt mänskliga fri- och rättigheter.”

Som sagt det är ”värdiga” representanter vi har i våra partier. Och visst är det tryggt med sådana representanter i ledningen för Myndigheten för SAMHÄLLSSKYDD och BEREDSKAP!

Som ”värnar” våra intressen.

Läs även:

Vi blev lurade!

FRA-lagen kommer fortfarande, med eller utan de aviserade ändringarna, att utgöra den största nedmontering av grundläggande fri- och rättigheter som Sverige sett i modern tid.

http://www.aftonbladet.se/debatt/article4313534.ab

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/fri-+och+r%E4ttigheter rel=”tag”>fri- och rättigheter</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/yttrandefrihet rel=”tag”>yttrandefrihet</a>,<a href=”http://bloggar.se/om/fra rel=”tag”>fra</a>

Försvaret – Ett exempel PÅ TOTAL INKOMPETENS och OANSVAR

30 januari, 2009

Jag har tidigare skrivit om ett försvar i fritt fall, och det bottenlösa träsk av inkompetens som råder, och har rått bland våra politiker och försvarsledningen.

Hur Sverige idag är i praktiken försvarslöst TROTTS en budget på 42-43 Miljarder kr. Jämfört med Finland som IDAG till halva priset får ut ungefär 5-10 ggr mer försvarseffekt OCH KAN försvara sitt territorium.  De dåliga materialen för utlandsuppdragen Etc. Etc.

Så här skrev jag för ett år sedan:

”Det TOTALA byråkratiska vansinnet och inkompetensen fortsätter oförtrutet inom försvaret och har nått nya höjder – hur nu det är möjligt! Det borde vara värt ett pris i sig!

Och det var inte bara möjligt utan det har blivit ÄNNU VÄRRE!

Och nu pågår ETT NYTT VARV på försvarspositivet. Med halvering av antalet stridsvagnar (till 60 st), en tredjedel av den arme som finns kvar på pappret skall bort till max 12.500 man, nedläggning av det sista amfibiebataljonen, halvering av hemvärnet, den sedvanliga flytt- och nedläggnings karusellen baserad på bypolitik etc. etc.

År 2014 kommer insatsorganisationen att ha kapacitet motsvarande 1700 personer och 300 i beredskap.

Det blir inte ens en tummetott kvar. Och försvaret KOSTAR FORTFARANDE ÖVER 40 MILJARDER kr.

Inkompetens från de ansvariga är så MONUMENTAL, OCH HAR PÅGÅTT SÅ LÄNGE, att det är svårt att ens börja beskriva omfattningen av detta svek från politiker och försvarsledningen.

För det är ett svek mot Sverige OCH det svenska folket.

Och som en liten ironisk bisatts: enligt internationell rätt så är ett land som säger sig vara neutralt SKYLDIG att VÄRNA sina gränser och territorium.

Och det hela blir mer än perverst med tanke på FRA lagen1 och 2, Datalagringsdirektivet, Telekompaketet, IPRED1 och 2, ACTA, Remote Searching, Polismetodutredningen etc.

Där våra intälägänta politiker, i brott mot grundlagen, har sålt ut våra fri- och rättigheter, och rättssäkerheten med ”motiveringen” att de vill skydda oss mot yttre hot.

Det är alltså samma intälägänta politiker SOM SAMMTIDIGT har gjort Sverige FÖRSVARSLÖST.

Så vi, det svenska folket, blir TOTALT MASSAVLYSNADE OCH ÖVERVAKADE för att ”skydda” oss från yttre hot SAMTIDIGT SOM DET INTE FINNS NÅGOT FÖRSVAR MOT DETTA YTTRE HOT!

I USA så kan man ställa statsledningen, från presidenten och nedåt, inför impeachment.

I Sverige fanns förut ett motsvarande sätt att bli av med inkompetenta, korrupta och brottsliga politiker i statsledningen och höga tjänstemän – Riksrätten. Men det avskaffades i praktiken 1974.

(Riksrätten upprättades i och med och 1772 års regeringsform och avskaffades slutligen i och med 1974 års regeringsform).

Riksrättens uppgifter övertogs 1975 formellt av Högsta domstolen.

Alltså samma domstol där ALLA justitieråd är utnämnda av regeringen. Där dessa personer under långa tider har jobbat i justitiedepartementet eller åt justitiedepartementet, haft utredningar eller ordförande uppdrag åt, eller där de har blivit utnämnda av regeringen.

Hela sitt liv har de varit en del av och beroende av den politiska makten. Dvs. den makt de formellt skall ”övervaka”.

SAMTIDIGT som de extraknäckar åt privata intressen som medlare/skiljedomare etc. Och tjänar 2-5 ggr MER än deras lön som domare i högsta domstolen. Och där dessa uppdrag dessutom tar mycket tid.

Som ett exempel – vid skiljedomen mellan Skandia Liv och Skandia (november 2008 ) så fick de 4 personerna i skiljenämnden (en var justitieråd) 19 miljoner för sitt arbete.

Förut så behövde justitieråden INTE redovisa någonting. Men sedan 1999 gäller en ny bestämmelse. Justitieråden skall nu rådfråga HD:s ordförande om extraknäcken kan tänkas vara skadlig.

Dvs. domstolen får SJÄLV avgöra om det man gör att rätt och riktigt.

Tilläggas kan att Högsta domstolens ordförande Johan Munck är en av de ”flitigaste” extraknäckarna. 75 % av hans ”inkomster” 2006 kom från dessa extraknäck. Han dömdes för övrigt till skatteböter 2007. Och det ironiska är att han själv gjorde utredningen som ligger till grund för dagens lagstiftning om skattetillägg.

Som jämförelse – för domare i EG-domstolen är alla ”extraknäck” förbjudna.

Det är någonting mycket ruttet i Konungariket Sverige. Och stanken börjar bli outhärdlig!

Arma folk och arma land.

Nå, nedan kommer en bra beskrivning av sakernas tillstånd. Och hur det på 1-2 timmar skulle gå till att ta över Sverige genom ett strategiskt överfall. Jag har några taktiska och tekniska invändningar här och där. Men det är fullkomligt ointressant i sammanhanget.

Det scenario som beskrivs här är FULLT GENOMFÖRBART IDAG. Och Sverige skulle inte kunna sätta emot NÅGONTING.

Tack för det alla inblandade politiker och försvarsledningen!

Se även mina inlägg:

Vi har en Försvarsmakt i fullständigt fritt fall – 2”Vi har en Försvarsmakt i fullständigt fritt fall”,  Försvaret – vilken total INKOMPETENS!,  Vårt dyra lilla försvar, Vårt dyra lilla försvar – 2, Vårt dyra lilla kastrerade försvar!

Samt även:

 How the West Fueled Putin’s Sense of Impunity by doing nothing,  A Short collection of news about ”friendly neighborly Russian behavior”Russia’s War in Georgia and the background chronology to it,  Damage assessment: Georgian village Tamarasjeni the most destroyed and damagedAnother Russian Journalist Shoot in the Head – By the Police,   An Investment Gets Trapped in Kremlin’s Vise – Justice a la Gazprom/Russian style,  Russia’s Disinformation Campaign over South OssetiaCriticism = extremism in RussiaThe Russian system is characterized by intimidation and political passivity on the part of the population.How Putins critics get ”erased” from the TV screen,   Some more examples of Gazprom/Russian ”friendly” behaviourList of Gazprom’s huge empire of subsidiaries – Part 1,  List of Gazprom’s huge empire of subsidiaries – Part 2Before the Gunfire, Cyberattacks against GeorgiaGazprom and Nord Stream’s strong PR drive to influence local governments,   The Re-Sovietization of the Russian Press and Gazprom’s active part in it.Russia’s Gazprom’s Energy ImperialismScratch Russia Georgia War and You Find Oil and Gas Pipelines och Moscow’s Sinister Brilliance – Who wants to die for Tbilisi or Stockholm?

Här en litet urval artiklar:

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_2389895.svd

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_2383415.svd

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_2389893.svd

 

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2398857.svd

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2395399.svd

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2384867.svd

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2379487.svd

Inlägget finns här:

http://cornubot.blogspot.com/2009/01/strategiskt-overfall-pa-sverige.html

2009-01-30

Strategiskt överfall på Sverige

 En gång i tiden kunde Sverige inom 48 timmar mobilisera 850 000 man till försvaret. Inom 24 timmar ett antal 100 000 unga, nyligen utbildade och väl motiverade män. Antalet mobiliseringspunkter över Sverige kunde mätas i 1000-tals, och det överallt stod det löpande underhållna och redo fordon och utrustning. Vi kunde sätta över 20 riktiga fältförband i form av brigader i strid, förband som kunde slå fienden och återta landstigningspunkter även med den tidens utrustning. Vi hade hundratals artilleripjäser och över 300 flygplan. Enbart en enda pansarbrigad hade 80-talet stridsvagnar och 100-talet pansarbandvagnar och kunde antagligen inom 48 timmar från mobilisering fara färdig för strid. Enbart en stridande bataljon hade åtminstone fyra artilleripjäser, plus hundratals pjäser på brigad- och fördelningsnivå. Enskilda bataljoner och kompanier med extra hög beredskap kunde inom några timmar anfalla fiendens första brohuvuden. Den svenska försvarsviljan var god, då det fanns en känsla av att man hade en chans. Och försvaret var en tusenhövdad hydra. Även om man kapade av de största huvudena, så växte det hela tiden ut fler. Det kanske var synd om överste Sandström och hans familj om han blev ett offer för Spetsnaz, men det var inget som svenska försvaret stod elller föll med.

Det är på marken man tar och håller ett land, eller försvarar det. Ett flygplan eller en helikopter kan inte sitta vid fronten 24/7. Det enda som kan göra det är manskap med vapen i näven, eller bakom pansaret på ett stridsfordon, förstås helst med ett hyfsat skydd i luften.

Idag kan armén inom 12-24 månader, inte timmar, inte dagar, inte veckor, mobilisera 20 000 man i ett tiotal bataljoner, inte brigader. Alla dessa är inte heller stridande fältförband. Vi kan trolla fram fyra artilleripjäser och 120 stridsvagnar. Med de kommande nedskärningarna skall armén på kortare varsel kunna mobilsera 12500 yrkessoldater i lätta förband och 60 stridsvagnar, men antagligen kommer en stor del av dessa vara förlagda i utlandsuppdrag. Eventuellt kommer vi inte heller ha kvar någon amfibiebataljon. Och hur är försvarsviljan? Vill 12500 man gå i döden i en strid de inte kan vinna?

Och frågan är om det spelar någon roll. Innan de katastrofala försvarsbesluten med start 90-talet gick det inte att ta Sverige med ett strategiskt överfall. Det gör det idag.

För att beskriva hur utfallet kunde blivit i slutet av 80-talet finns tre böcker i Garbo-serien. För att beskriva hur det skulle se ut idag räcker det med ett blogginlägg.

Läs vidare. Ber om ursäkt för varierande detaljnivå och att en del trådar dör ut, men tiden är knapp och det här är inget litterärt verk. Incidenterna skall ses som exempel. Fyller kanske ut lite under dagen.

Lördagen den 22:e juni 2009. Midsommardagen.

06:45 Landvetter Flygplats
En chartrad Aeroflot Boeing 767 med plats för över 200 passagerare på charter från St Petersburg till London anropar Landvetter flygplats på nödkanalen. Man har rökutveckling i kabinen och begär omedelbart om att få landa. Tillstånd ges, och flygplatsbrandkåren rycker omedelbart ut.

06:48 Arlanda Flygplats
En chartrad Aeroflot Ilyushin Il-96-300 med plats för över 250 passagerare, också den på väg till London från St Petersburg anropar tornet på Arlanda. En motor har havererat och brinner. Flygplatsen antar högsta beredskap och storlarm slås. Dussintals ambulanser sätter fart mot Arlanda, liksom räddningstjänst från såväl närområdet som från Uppsala och Stockholm. Liksom alla poliser norr om Stockholm. De som inte gått av nattens jobbiga midsommarskift och åkt hem och lagt sig. Vilket är de flesta. Det går att se svart rök från ena motorn på den klara midsommarmorgonen, fastän planet fortfarande ligger på 20 000 fots höjd.

06:51 Landvetter Flygplats
Aeroflots Boeing 767 landar på Landvetter flygplats, men stoppar inte vid banans slut och inväntar räddningstjänsten, utan fortsätter tvärt emot direktiv från tornet att taxa rakt mot terminalen.

06:53 Svealand, Götaland
Strömmen går över hela södra Sverige. Ledningsstolpar utanför kärnkraftverken i Oskarshamn, Forsmark och Ringhals sprängs sönder samtidigt som matarledningar från Norrland får ett antal stolpar fällda av sprängladdningar. Spänningsfallet gör att även försörjda delar automatiskt slås av. Sabotörerna drar sig tillbaka i terrängen och inväntar reparatörerna, samtidigt som de ställer in kikarsiktena på prickskyttegevären.

Stambanorna Stockholm-Malmö-Göteborg-Örebro-Stockholm, och Göteborg-Jönköping sprängs ute på öde platser i skogen. Med det sprängs också en stor del av de fiberkablar grävts ner i banvallarna och bär viktig delar av den svenska teletrafiken av. Även här drar sig sabotörerna tillbaka och inväntar att någon kommer ut och inspekterar.

Strömavbrottet gör att klockan börjar ticka för reservkraften på telestationer och basstationer, i den mån den fungerar. Även om

Veckor och dagar tidigare har ett antal ryska sabotagegrupper tagit sig in i landet från andra EU-länder. En del är rent av etniska ryssar boende i t ex Estland och är här och jobbar som billig arbetskraft. Via vanliga lastbilstransporter från andra EU-länder har sprängämnen, automatkarbiner och prickskyttegevär smugglats in till tre samlingspunkter. Sabotagegrupperna som uppträder fyra och fyra har vanliga svenska hyrbilar. Varje team har, förutom sprängämnen och handgranater, två automatkarbiner och två prickskyttegevär.

06:54-08:00 Kattegatt, Östersjön
Miniubåtar klipper av de flesta fiberkablar som går till och från Sverige till havs, och successivt minskas kontakten med omvärlden i den mån den inte redan störts av strömavbrott och sabotagen mot stambanorna. Samtliga kablar till Gotland bryts.

06:54 Kaliningrad
Från den ryska enklaven i Kalinningrad avfyras 54 missiler mot nordväst. Ryssland har trots protester från NATO anmält att man skall ha en missilövning tillsammans med den rådande mindre flottövningen. Övervakningssystem noterar avfyrningen, och telefoner börjar ringa ilsket i Berlin, Bryssel, London och Washington.

06:58 Arlanda Flygplats
Aeroflots plan landar på Arlanda, där all flygtrafik strandats i väntan på katastroflandningen. Det syns klart och tydligt hur stora mängder svart rök bolmar ut från en behållare bredvid ena motorn. Planet stannar inte för den samlade räddningstjänsten utan taxar vidare mot terminalen.

06:59 Landvetter Flygplats
Ut ur planet på Landvetter strömmar det ryska elitsoldater i kamouflagekläder och med automatkarbiner. Väktare och poliser som möter upp skjuts brutalt ner, och resterande människor flyr fältet. Två vakter från Falck och en polisman blir de första svenska dödsfallen. Panik utbryter inne på terminalen när ljudet av eld från automatvapen hörs.

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/F%F6rsvar” rel=”tag”>Försvar</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/fri-+och+r%E4ttigheter” rel=”tag”>fri- och rättigheter</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/yttrandefrihet” rel=”tag”>yttrandefrihet</a>

varning-2

  (more…)

Välkommen till Stasi och KGB land DAG 25

25 januari, 2009

Tyvärr så gäller fortfarande denna varning dag 25 och värre blir det:

varning-2

Från och med 00:00:01 den 1 januari 2009 så lever vi i ett land med en TOTAL OFFICIELL MASSAVLYSNING a la Stasi och KGB.

Tack vare våra intälägänta politiker som har, i brott mot grundlagen, sålt ut allt vad fri- och rättigheter, och rättssäkerhet heter.

 Och vansinnet fortsätter! Och verkar snarast ÖKA I TAKT! Efter Datalagringsdirektiv, Telekompaket, ACTA, IPRED, IPRED2, FRA1 och FRA 2, remote searching ….. så kommer nu Polismetodutredningen.

Först så ge man alltså privata affärsintressen större befogenheter än polisen (IPRED).

Nu när det beslutet är snart är fattat så ger man polisen samma och STÖRRE befogenheter med hänvisning att polisen inte kan ha mindre befogenheter än de privata affärsintressena.

Och som lök på laxen så säger den intälägänta Ask att det här ”förstärker och förbättrar rättssäkerheten” för oss medborgare!

Utredningen har det orwellianska namnet: ”En mer rättssäker inhämtning av elektronisk kommunikation i brottsbekämpningen”.

Citat: ” Utgångspunkten för utredningens arbete har varit att dels upprätthålla en effektiv brottsbekämpande verksamhet, dels förstärka och bygga ut rättssäkerheten och integritetsskyddet.”

Dvs. Det blir enligt dessa intälägänta politiker ”mera rättssäkert” om polisen INTE behöver gå till åklagare utan kan avlyssna alla (ip, telefoner, position etc.) eller få ut information – Det räcker med böter och småbrott – de ”säger sig behöva”.

Jag uppmanar ALLA att kopiera meddelandet ovan, eller gör er egen variant.

Hur du kan skydda dig på ett någorlunda enkelt sätt mot STASI:S och KGB:S arvtagare:
OBS. Passa på NU INNAN det är för sent att skydda dig. Våra intälägänta politiker pratar redan nu om att förbjuda en del av dessa skyddsmekanismer. Det hela blir mer och mer som i Kina eller Nord Korea. Eller Sovjet och Öst Tyskland när det begav sig. Dvs. som vanlig enkel, hederlig medborgare så måste du leva ett dubbelliv med en massa säkerhetsåtgärder och skydd för att freda dig mot statens övervakning.

 http://frapedia.se/wiki/Hur_man_skyddar_sig_mot_avlyssning

 http://www.digitalidag.se/wiki/Portal:FRA/Skydd

  http://www.fraskydd.se/

 Utredningen finns här

http://www.regeringen.se/sb/d/11385/a/119163

Här kommer ett lite urval av artiklar och inlägg:

 

Även polisen får fritt fram för fildelarjakt

http://christianengstrom.wordpress.com/2009/01/23/aven-polisen-far-fritt-fram-for-fildelarjakt/

”Det vi ser är hur våra medborgerliga rättigheter monteras ned steg för steg. Varje nytt steg motiveras med det förra. Nu åker vi rutschkana på det sluttande planet.

 Politikerna som styr Sverige har glömt bort allt vad värn av den personliga integriteten heter. Alla ska övervakas, och ingen brottsmisstanke är för liten för att motivera att privatlivets helgd bryts.

Den här utvecklingen måste vi få stopp på omedelbart. Nu är det faktiskt allvar.”

 

Fy skäms på oss

http://opassande.se/index.php/2009/01/23/fy-skams-pa-oss/

”Dessutom säger man nu att det VAR ett problem att upphovsrättsinnehavare skulle få större befogenhet än polisen. Vi som beklagat detta, tänkte väl oss kanske inte att polisen skulle bli fullkomligt ansvarsbefriade från integritetsaspekter i sitt arbete.

 Det fortsätter att ramla in olika vittnesmål om hur ”gratiskulturen” som inspirerar till ovanstående lagstiftning, faktiskt genererar en massa pengar. Härom sistens kunde vi t.ex. läsa om hur Monty Python-gänget beslutat sig för att lägga upp sitt material på tuben. Detta har föranlett en ökning i försäljningssiffrorna för deras dvd-skivor. Med 23000 procent. De ligger nu tvåa på amazon.coms bästsäljarlista. Fy skäms på oss ”gratisätare”.”

 

Polismetodutredningen utplånar privatliv på nätet

http://rickfalkvinge.se/2009/01/23/polismetodutredningen/

Den s.k. polismetodutredningen presenterade nyss sitt delbetänkande. Den gick mycket längre än jag hade trott.

Polisen ska alltid kunna få ut abonnenten bakom en IP-adress, även vid småbrott som förtal och olovlig körning, utan att blanda in någon domstol eller juridisk mellaninstans. Ett uttryckligt skäl är att polisen ska kunna jaga fildelare.

Det här innebär att trafikuppgifter som IP-adresser helt saknar integritetsskydd. Utredningen går på linjen som SOU 2005:38 föreslog – den utredningen som Oscar Swartz beskrev som att den öppnar dammluckorna för ett totalt övervakningssamhälle – och klassar helt enkelt om trafikuppgifterna som ”kataloguppgifter”. Ett juridiskt trick för att utplåna stora delar av brevhemligheten med ett penndrag.

Det är också intressant att utredningen delvis motiverar det här med att Ipred ger upphovsrättsinnehavarna större befogenheter än polisen, något de ihärdigt förnekat tidigare. Misstaget ”rättas alltså till” genom att ge samma befogenheter till polisen också.

Piratpartiet har redan skickat ut ett pressmeddelande. Mini har också hunnit kommentera.

Tidigare har rättsväsendet endast fått göra sådana intrång i privatlivet för brott som ger två års fängelse eller mer. Bara en handfull av de allra grövsta brotten faller i denna kategori, som mord, grov mordbrand och våldtäkt. I den här utredningen, så ges alltså polisen rätt att spåra människor även för brott som förtal, snatteri och olovlig körning. Det är en kraftig försvagning av integritetsskyddet.

 

Svensk Myndighetskontroll: Naken i en bur av glas

http://blogg.aftonbladet.se/21909/perma/1096885/

”Detta blir bara mer och mer Orwellskt.

Återigen så ”förstärker” man rättssäkerhet och integritetsskydd genom att försvaga dom. Hur stärks mitt rättsskydd av att polisen får tillstånd och utökade befogenheter att få min IP-adress?

Enligt Beatrice Ask, så tycks det vara så att nu när privata företag har den rätten så vore det konstigt om inte polisen hade det…….!!

 Jamen för helvete!!

Det är ju regeringen som i sitt lagförslag först har givit industrin den rätten. Sedan ”förstärker” man mitt genom detta försämrade rättskydd, med att ge ytterligare en organisation samma möjlighet. Med regeringens logik så blir alltså min integritet mindre kränkt ju fler som får reda på saker om mig?

Enligt regeringen ökar min rättssäkerhet av att fler får tillgång till min ip-adress. Med samma logik så blir alltså rättssäkerheten större ju mer godtycke polisen får använda?

Det måste ju vara något fullständigt fel på regeringskollektivets sätt att resonera. Fortsätt med den logiken så är ju det allra bästa att sitta naken i en glasbur där alla som vill kan se och höra allt jag gör. Då är jag som mest integritetsskyddad och rättssäker.

Nu ska jag läsa igenom hela förslaget och då så kommer det säkert fram mer som är vansinnigt.

Säger som Arnold….I´ll be back!”

 

Polismetodutredningen underlättar jakt på fildelare

http://parstrom.wordpress.com/2009/01/23/polismetodutredningen-underlattar-jakt-pa-fildelare/

”Denna avslutande formulering öppnar för ökade befogenheter för myndigheterna – bland annat underlättas ju jakten på fildelare väsentligt av att det ska räcka med böter i straffskalan:

Utredningen föreslår att inhämtning av lokaliseringsuppgifter rörande mobiltelefoner ska få ske på motsvarande sätt som inhämtning av trafikuppgifter, oberoende av om uppgiften har samband med ett telemeddelande eller inte. Utredningen föreslår också att uppgifter om vem som innehar ett visst telefon- eller IP-nummer (abonnemangsuppgifter) ska lämnas ut av operatörerna till de brottsbekämpande myndigheterna även när det misstänkta brottet enbart kan leda till ett bötesstraff.

Det verkar ju också som om lokalisering av mobiltelefoner ska få göras även när samtal inte har ringts. Det är ett steg mera påträngande än om plats bara specificeras vid samtal.”

 

Borgarna VILL bli hatade

http://jinge.se/politik/borgarna-vill-bli-hatade.htm

På något annat sätt kan jag inte förstå agerandet från den borgerliga regeringen. En utredning förslår en ändring som gör att IPRED-lagen kommer att slå ännu hårdare mot fildelarna. Och inte bara fildelarna.

AB: ”Det ska bli lättare för polisen att få ut identiteten på fildelare. Det är innebörden i ett förslag från en statlig utredning. I dag krävs domstolsbeslut för att polisen ska få veta vem som har ett visst telefonnummer eller IP-nummer från operatörerna. Det misstänkta brottet måste dessutom leda till fängelse. Nu föreslår den statliga Polismetodutredningen i ett delbetänkande att det ska räcka med böter i straffskalan för att polisen ska kunna begära ut uppgifterna.”

Och böter är det lägsta straffet, vilket innebär att samtliga innevånare i riket kommer att omfattas. Säger polisen att de ”tror” att Nisse fildelar så får de ut IP-numret. Men det blir värre…

AB: ”Beslut om hemlig teleövervakning ska även kunna fattas när det inte finns någon skälig misstänkt av såväl domstol, åklagare eller undersökningsledaren.”

Man får, enligt förslaget, lyssna på telefonsamtal även om det inte finns någon misstänkt. Och Beatrice Ask påstår att det här förbättrar rätts-säkerheten. Moderaterna drar sig inte ett ögonblick för att använda rena lögner för att trumma igenom sina storebrorslagar. Karl Sigfrid är den enda som protesterar.

De som är unga idag kommer aldrig att rösta på (c), (fp), (kd) eller (m) på ett par decennier. Man får trösta sig med det…”

 

Polismetodutredningen – som IPRED fast tvärtom

http://sigfrid.wordpress.com/2009/01/23/polismetodutredningen-som-ipred-fast-tvartom/

Så vad vi ser är följande utveckling: IPRED-lagen stiftas med hänvisning till att upphovsrätten är en civilrättslig angelägenhet. Rättighetsinnehavare, hette det då, skulle inte behöva gå omvägen via polisen för att kunna stämma fildelare:

Nu förs det motsatta resonemanget. Polisen kan inte i en rättsstat ha mindre långtgående befogenheter än vad andra aktörer har, så med hänvisning till IPRED föreslås att polisen får nya verktyg för att jaga fildelare. Värt att notera är att detta förslag ger större befogenheter än vad IPRED gör i och med att polisen inte behöver gå via domstol. Betyder det, för övrigt, att en rättighetsinnehavare som får nej i domstol kan få beslutet överprövat av en polis?

”Ett logiskt nästa steg blir därför att ge polisen nya verktyg för att säkra ytterligare bevisning genom att proportionalitetskraven för husrannsakan sänks.

Allt detta är en följd av en upphovsrätt vars hela syfte är att låta rättighetsinnehavare kontrollera andra människors aktiviteter.”

 

Japp, polisjakt på fildelare

http://minimaliteter.blogspot.com/2009/01/japp-polisjakt-p-fildelare.html

”Polismetodutredningen föreslår att polisen ska få obegränsad tillgång till abbonenten bakom IP-adresser, så länge någon form av misstanke av någon grad förekommer.

Förslag: Skyldigheten för leverantörerna att lämna ut uppgifter om abonnemang till brottsbekämpande myndigheter ska i motsats till vad som nu gäller inte vara begränsad till misstanke om brott av viss svårhetsgrad.

Det är svårt att tro att det är sant, men en av motiveringarna är just att ”men upphovsrättsinnehavara får ju med IPRED, då måste ju Polisen få!”

När det gäller det immaterialrättsliga området är det värt att notera att ett genomförande av förslagen i prop. 2008/09:67 med nuvarande reglering skulle innebära att rättighetshavare, om än efter domstolsprövning, i några fall skulle ha mer vittgående befogenheter att få ut IP-nummer från Internetleverantörerna än vad de brottsbekämpande myndigheterna för närvarande har. I en rättsstat måste dock det huvudsakliga brottsbekämpande arbetet åvila polisen och andra myndigheter, även när det gäller bötesbrottslighet av det slag som upphovsrättsbrott utgör exempel på.

Detta förnekas ju annars av IPRED-förespråkare. Nu är det påpekat av regeringens utredare som ett problem som måste åtgärdas.”

 

IPRED och immaterialrätten är farlig för mänskligheten

http://djingis.blogspot.com/2009/01/ipred-och-immaterialrtten-r-farlig-fr.html

 ”Det saknas empiriskt stöd för tesen att immaterialrätten är samhällsnyttig.”

Det skriver juridikprofessorerna Michele Boldrin och David K Levine i boken Against Intellectual Monopoly (Cambridge University Press, 298s)

 ”Och mer än så: de menar att upphovsrättens eventuella fördelar är mycket mindre än skadan den gör. Med en rad exempel på hur patent missbrukas, hur upphovsrätten hindrar spridning av kunskap och information och hur immaterialrätten förvandlas till ett verktyg för begränsning av medborgarnas rätt att ta del av information och kunskap, tecknar de en entydig bild av en immaterialrätt som de menar inte längre förtjänar att försvaras.” SvD

 ”Vi vet också, så där lite till mans i bakhuvudet, att man med allmänna medel har finansierat kartläggningen av människans gener. Nu när man kartlagt dem är de stora företagen inbegripna i en veritabel kapplöpning för att vara den som först kan patentera flest mänskliga genom. Man vill inte dela med sig av kunskap. Man vill tjäna pengar på den.

Den stora frågan; är det rätt? Gynnar det mänskligheten, eller låser man återigen för möjligheten att vi snabbare kan hitta vägar att bota cancer, AIDS eller vanlig influensa om vi istället delar på kunskapen på det sätt som redan sker inom Opens Source-rörelsen?”

”I detta fall har tre forskare, med lön från det allmänna, undersökt något som naturen har utvecklat, sedan får de patent på detta så att ingen annan ska kunna utnyttja forskningsresultaten utan att betala till dessa ”uppfinnare”.

Frågan är: Hur gynnar detta utvecklingen, eller samhällsnyttan, eller mänskligheten, vilket väl ursprungligen var anledningen till att vi beviljar sådana monopol som patenten utgör?”

http://www.svd.se/kulturnoje/understrecket/artikel_2353475.svd

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/fri-+och+r%E4ttigheter rel=”tag”>fri- och rättigheter</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/yttrandefrihet rel=”tag”>yttrandefrihet</a>,<a href=”http://bloggar.se/om/fra rel=”tag”>fra</a>

Välkommen till Stasi och KGB land DAG 10

10 januari, 2009

Tyvärr så gäller fortfarande denna varning dag 10:

varning-2

Som en fortsättning på mina inlägg Välkommen till Stasi och KGB land DAG 1Hur våra politiska partier har sålt ut ALLT vad fri- och rättigheter heter! etc.

Så kommer här mera om hur våra partier har sålt ut våra fri- och rättigheter.

Från och med 00:00:01 den 1 januari 2009 så lever vi i ett land med en TOTAL OFFICIELL MASSAVLYSNING a la Stasi och KGB.

Tack vare våra intälägänta politiker som har, i brott mot grundlagen, sålt ut allt vad fri- och rättigheter, och rättssäkerhet heter.

OCH DE FATTAR FORTFARANDE INTE VAD DE STÄLLT TILL MED!

OCH DE VÄGRAR ATT TA NÅGOT SOM HELST ANSVAR FÖR NÅGONTING!

OCH DE VÄGRAR ATT DEBATTERA ELLER FÖRKLARA VARFÖR!

Politikerna har med ”vett och vilja” förklarat krig mot sin egen befolkning genom att klassificera den vanlige svenske medborgaren som ”opålitlig” och ”potentiell brottsling”!

Där vi bara kan ”bevisa” vår oskuld genom att ”snällt” finna oss i en total MASSÖVERVAKNING och MASSAVLYSSNING.

Vi, det svenska folket, måste alltså först ”bevisa” att vi är ”oskyldiga” och ”värdiga” medborgare innan vi finner ”nåd” hos de höga herrarna och damerna.

En total pervertering av den rättsordning som gällt de senaste århundradena – Dvs. att du är OSKYLDIG TILLS NÅGOT ANNAT ÄR BEVISAT BORTOM ALLA RIMLIGA TVIVEL!

Och som en lök på laxen så är det vi, hederliga svenska skattebetalare, som TVINGAS BETALA FÖR VÅR EGEN ÖVERVAKNING OCH KRÄNKNINGEN AV VÅRA FRI- OCH RÄTTIGHETER!

Våra politiker har i och med detta, (dvs. Datalagringsdirektiv, Telekompaket, ACTA, IPRED, IPRED2, FRA1 och FRA 2), ENSIDIGT sagt upp det underförstådda ömsesidiga samhällskontrakt som finns mellan medborgaren och staten.

Dvs. medborgaren avstår från vissa saker mot att staten i gengäld garantera vissa FUNDAMENTALA saker. Såsom fri- och rättigheter och en fungerande rättsordning som syftar till att ge ett skydd för de FUNDAMENTALA DEMOKRATISKA PRINCIPER som ett fritt och demokratiskt samhälle behöver för att bestå.

Det hela bygger just på att det är ömsesidigt – vi avstår frivilligt från vissa saker för att i gengäld garanteras ett skydd från staten vad det gäller våra fundamentala fri och rättigheter. Samt en fungerande rättsordning.

Nu har våra intälägänta politiker sagt upp detta samhällskontrakt! Och totalt ”ryckt undan mattan” för ett demokratiskt samhälle.

Och de är inte ens medvetna om det!

Än mindre verkar de förstå konsekvenserna av detta beslut.

Det betyder också att vi, vanliga svenska medborgare inte längre är bundna av detta samhällskontrakt som våra politiker så total och ensidigt har sagt upp.

VAD VI VERKLIGEN BEHÖVER I DETTA LAND ÄR ETT SKYDD FRÅN ALLA POLITIKER OCH POLITISKA PARTIER SOM HAR ÖVERGETT SINA PARTIPROGRAM OCH SINA IDEOLOGIER!

Och där det bara är en sak som gäller – MAKTEN och MAKTENS BERUSNING!

Och lägg märke till att detta har ingenting med politisk ”färg” eller parti att göra.

 Vad det handlar om är försvaret av fundamentala fri- och rättigheter och rättstraditioner.

Och en ”demokrati” värd namnet.

 

Här kommer ett litet urval:

http://bloggenbent.se/modules/wordpress/2009/01/10/nu-har-centeruppropetse-ppnat-igen/

Nu har CenterUppropet.se öppnat igen!

10. January 2009 @ 14:20

Nu har Centeruppropet öppnat sina dörrar igen, och den här gången är saker och ting lite annorlunda.

Det största, roten till allt det onda, som har hänt med Centerpartiet under de senaste åren kan stavas till ”organisationsproblem”. Alltså, Centerpartiets riksledning tycker sig ha mandat att köra över stämmobeslut och partiets styrdokument som medlemmar har bestämt ska gälla.

Det spelar alltså mindre roll vad vi medlemmar tycker och röstar på när vi har våra stämmor och årsmöten. Partiets riksledning tycker att detta är något som kan ignoreras när det kommer till regeringsbeslut.

På ett möte med partiledningen i samband med FRA-debatten så exemplifierade jag detta med att riksledningen skulle kunna få för sig att införa socialismen som partiets ideologi utan att tillfråga medlemmarna, om detta gjorde att regeringsinnehavet säkerställdes.

Det är ungefär på den nivån som vi medlemmar känner när det gäller integritetsfrågorna. I bubblan som alla riksdagsmän lever i, så har partiets ledning bestämt sig för att göra vad som motsvarar att införa socialismen.

Centeruppropet skapades i ett ganska snävt syfte – att bekämpa FRA-lagen. Det var det stora hotet. Vi kom inte hela vägen fram, men jag tror att vi med fog kan säga att vi ruskade om partiet ganska ordentligt. Det syntes kanske inte så mycket utåt eftersom vi bestämde oss rätt tidigt för att vara taktiska och strategiska och lirka och jollra med partiledningens representanter.

Men Centeruppropet tystnade. Jag försvann in i mitt eget privata lilla helvete därför att mitt äktenskap kraschade mitt under processen. Eriks företag krävde hans odelade egenskap under en längre tid. De andra medlemmarna skingrades också.

Och så kom IPRED. Och Datalagringen. Framöver kommer IPRED2 och ACTA och gud vet vad. Det tycktes stå ganska klart, ur min personliga analys, att vår tystnad tycktes uppfattas som acceptans av det som skedde.

Trots rabaldret inom partiet under FRA-debatten, och trots alla samtal och möten med partisekreterare och riksdagsmän och höga tjänstemän, så hade inte modus operandi för partiets riksledning förändrats. Vårt integritetsmanifest, vårt principprogram, våra stämmobeslut kördes över – igen och igen och igen.

Betydde det att de tolkade vår tystnad som acceptans av allt detta? Ja, kanske. Det är i så fall vårt fel inom Centeruppropet att vi inte tydliggjort vår ställning tydligare. Men vi är som sagt inte heltidspolitiker, och vi är upptagna med våra liv utanför politiken, och vi kunde inte fortsätta jollra med politikerna på grund av våra livs andra krav.

Men nu har vi startat upp igen, på grund av allt det som hänt, och vår målsättning den här gången är betydligt bredare integritetspolitiskt än FRA-lagen. Det tycks finnas ett grundproblem som måste angripas inom partiet, nämligen den här felaktiga inställningen att medlemmarnas formella beslut i olika principiellt viktiga frågor är förhandlingsbara.

Det tycks vara så att integritetsfrågor är en fråga där Centerpartiet alltid får ge med sig på, medan man ”respekterar” vår ställning om kärnkraften. Ingen har krävt att vi ska överge kärnkraftshållningen, men alla kräver att vi ska lägga oss flata när det gäller den betydligt viktigare frågan om integritetspolitiken.

Man kan ju fråga sig vad ett sjuprocentsparti kan åstadkomma, egentligen, och det är en relevant fråga. Men det är ett ogiltigt argument.

Riksdagsordningen fungerar som så att regeringsförslag först behandlas i samordningskansliet, och skickas sedan till riksdagsgrupperna och till partiledningen. Då sker en intern riksdagsdebatt, vilket slutligen – med eller utan partipiska – resulterar i ett regeringsförslag.

I Centerpartiets fall så tycks beslut som går emot våra grundläggande ideologiska ställningstaganden alltid komma ut ur samordningskansliet snarare än att de vetoläggs där och då av våra representanter där. Om de stoppades rakt i papperskorgen, så skulle de aldrig komma i en situation där de ”hotade regeringens sammanhållning”.

Avlivandet av idiotiska förslag skulle ske i tysthet, och de enda som möjligtvis skulle bli sura vad de andra partiernas tjänstemän på samordningskansliet. Men något offentligt bråk skulle det aldrig bli frågan om. Om andra partier sedan tog det vidare, så skulle ansvaret för ”regeringens sammanhållning” helt vila på deras axlar.

Men så sker förstås inte och det är därför idiotiska och integritetskränkande förslag kommer till riksdagen och till partiledningen. Och så börjar processen med att försöka ”förbättra” de idiotiska förslagen snarare än att avliva dem innan de växer sig för stora.

Nåväl, det där är som sagt en organisatorisk fråga för partiet, och det är i den änden som jag kommer att arbeta inom CenterUppropet, och det är i den ändan jag hoppas att CenterUppropet kommer att börja nysta.

Det blir i vilket fall som helst ett betydligt bredare anslag den här gången än i samband med FRA-debatten. Nu är det hela politiken som ska nagelfaras, och hur vi som parti agerar vad gäller centrala delar av vår ideologi.

För min personliga analys är att vi har hamnat i den här soppan på grund av att den interna demokratin inte längre respekteras av högre nivåer inom partiet, och det är min personliga förhoppning att Centeruppropet ska bidra till att ta in riksledningen på mattan och förklara sakernas fakta för dem – att de inte har mandat att förhandla bort partiets kärnideal.

Om det betyder bråk och splittring i partiet under ett par valår, så får det bli så då tycker jag. Det var inte medlemmarna som valde det, utan våra representanter när de valde att köra över det som vi medlemmar tycker är allra viktigast, integriteten.

 

http://minimaliteter.blogspot.com/2009/01/det-r-dags-att-gra-upp-en-gng-fr-alla.html

den 8 januari 2009

 Vad ska man med centerpartiet till?

Det är dags att göra upp en gång för alla med centerpartiet – partiet som sökt profilera sig som integritetsförkämpar och ett parti i takt med den nya tekniken.

En kort summering av 2008 ur detta perspektiv:

FRA-lagen:

Centerpartiet skriver i sitt öppenhetsmanifest:

Hoten mot öppenheten

De senaste åren har det öppna samhället hotats i en mängd frågor. Just genom sin mångfald har det också varit svårt att se sambandet mellan frågorna. Vi menar dock att det går en röd tråd genom dessa frågor, från tilltagande övervakning till EU-kritisk retorik: 

 • Vi ser idag ett tilltagande övervakningssamhälle. Det gäller exempelvis förslag om trafikdatalagring, rätt för Försvarets radioanstalt att signalspana på trådbunden kommunikation samt rätten att använda hemliga tvångsmedel i förebyggande syfte.” 

 

 1. Centerpartiet föreslår att FRA bara ska få tillgång till transittrafik (trafik mellan utländska adresser).
 2. Centerpartiet vill att FRAs verksamhet ska exponeras i en sannningskommission.
 3. Centerpartiet vill att all spaning ska förhandsprövas.

Resultat:

 1. Centerpartiet röstar för FRA-lagen i riksdagen den 18 juni, med några innehållslösa kontrollinstanser men med samma integritetsintrång.
 2. Kravet på transittrafik glöms bort.
 3. Det blir ingen sanningskommission.
 4. Förhandsprövningen ska bara gälla om det inte är bråttom, och om FRA råkar veta vad man ska spana på.

Slutsats:

Mycket snack och lite hockey.

IPRED:

 1. Centerpartiet vill legalisera fildelning för privat bruk:
  Fildelning för privat bruk ska inte vara olagligt – det är Centerpartiets ståndpunkt. Upphovsrättslagen bör därför moderniseras.
 2. Centerpartiet vill inte att abbonnentuppgifter ska lämnas ut.
 3. Centerpartiet vill att utlämning av abbonnentuppgifter ska föregås av varningsbrev.

Resultat:

 1. Centerpartiet röstar för att jaga privatkopierande fildelare.
 2. Centerpartiet säger ja till att abbonnentuppgifter lämnas ut
 3. Inga varningsbrev.

Slutsats:

Mycket snack och lite hockey

Datalagringen:

 1. Centerpartiet säger i sitt öppenhetsmanifest:
  ”om posten skulle få direktiv att registrera all brevväxling med uppgifter om vem som skickat brev till vem och vid vilken tidpunkt skulle detta knappast accepteras, vare sig av allmänhet eller domstolar. Men just detta gäller idag när man skickar mail – genom så kallad datalagring.”
 2. Centerpartiet säger nej till datalagringen i EU-nämnden.
 3. Centerpartiet säger nej till datalagringen i EU-parlamentet.
 4. Centerpartiet vill inte ha datalagringsdirektivet i Sverige.

Resultat:

Centerpartiet kommer att säga ja till datalagringen i riksdagen.

Slutsats:

Mycket snack och lite hockey

Dags att utkräva ansvar

Centerpartiet säger att man tvingas kompromissa. Men vad får man i utbyte? I själva verket har man kompromissat bort hela sitt integritetsprogram (samt en rad andra hjärtefrågor, men det kan vi låta vara just nu). Det är inte acceptabelt. Jag har sett en lång rad före detta centerväljare, online och IRL, som ångrar bittert att de lät centern förvalta deras röst i valet 2006.

För vad har vi fått? En allians där det räcker med 49 moderater, 15 centerpartister, 13 kristdemokrater och 15 folkpartister för att driva igenom vilken integritetskränkning som helst. Även mot en samlad opposition! Det är 26% av riksdagsledamöterna. I själva verket räcker det med hälften av det, för är två partier med på tåget så hakar de andra på.

 ”Le, du har blivit grundlurad”

CENTERPARTIET: INTEGRITET
Centerpartiet tror på ett öppet och demokratiskt samhälle. Ett samhälle där människor kan känna sig trygga. Rätten till personlig integritet, var och ens möjlighet att styra över sina egna tankar, sin egen kropp och uppgifterna kring sin person, är grundläggande rättigheter ingenting som centerpartiet jobbar aktivt för. Skyddet av den personliga integriteten har en central ingen plats i vår värdegrund. Det öppna och demokratiska samhället hotas i dag på flera sätt. Terroristattacker är tydliga exempel på detta. Datalagring, registrering och misstänksamhet mot andra Terroristattacker, terroristattacker och terroristattacker är andra. Det är viktigt att brottsbekämpningen, till exempel i form av avlyssning, står i samklang med inte begränsas av skyddet av den personliga integriteten. Centerpartiet eftersträvar ett öppet samhälle, inte ett övervakarsamhälle där den personliga integriteten inte respekteras.

Centerpartiet vill:

 • Ha stärkt grundlagsskydd för den personliga integriteten
 • Att varje nytt förslag som kan innebära en kränkning av integriteten ska föregås av en beskrivning av vad det innebär för den personliga integriteten
 • Integritetsmärka produkter och tjänster
 • Sitta i regering

(Tack Onsdag)

Centerpartiet förtjänar inte min röst 2009 eller 2010. Förtjänar de din?

Upplagd av Mikael Nilsson kl. 13:43

 

http://erikhultin.se/01/denna-blogg-erbjuder-varken-musik-eller-pizza.php

Denna blogg erbjuder varken musik eller pizza

Postat av Erik den 08 Jan 2009 kl. 22:43

 Lätt road noterar jag att min lilla blogg kl. 16.48 idag hade besök från STIM. Förvisso så är STIM välkomna på besök hit, men om de funderar över ifall jag spela musik för läsarna eller liknande så kan jag lugnt avfärda den tanken. Här serveras nämligen varken musik eller pizza. Bara mina egna tankegångar.

 I övrigt så noterar jag att den folkpartistiska riksdagsledamoten Solveig Hellquist från Sundsvall ville värna den personliga integriteten när det gällde FRA-lagen och att hon nu är nöjd med lagen när väl förändringarna träder i kraft. Den personliga integriteten och det vettiga i att överlämna nästintill polisiära befogenheter åt privata affärsintressen bekymrar henne dock inte så särskilt mycket. Varken hon i egenskap av riksdagsledamot eller jag som privatperson är skyldiga att uppfinna en fungerande affärsmodell år profithungriga och bakåtsträvande skivbolag och musikinvestorer. Mitt råd till Solveig är att hon dels bör läsa på och dels att hon kanske bör reflektera över varför IPRED redan har fällts för att den är för integritetskränkande nere i EU. Där duger lagen inte, men nu handlar det ju bara om svenska medborgare. Jag undrar hur mycket av hennes kritik mot den gamla FRA-lagen som var verklig och hur mycket som var taktik. Vi får se vad hon säger när de penninghungriga vargarna från EMI, Sony et al för första gången hugger sina klor i en svensk medborgare med osannolika ersättningskrav och hot om stämning. Man får ju undra över varför någon tror att ”musikskaparna” ska agera annorlunda i Sverige än i alla andra länder. För att vi svenskar ju är sååååååå snälla och fina?

 http://erikhultin.se/01/mer-pa-tv-om-fra-och-nu-aven-om-ipred.php

 http://erikhultin.se/01/terrorister-musikskapare-grova-brottslingar-usa-eu.php

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/fri-+och+r%E4ttigheter rel=”tag”>fri- och rättigheter</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/yttrandefrihet rel=”tag”>yttrandefrihet</a>,<a href=”http://bloggar.se/om/fra rel=”tag”>fra</a>

Välkommen till Stasi och KGB land DAG 9

9 januari, 2009

Tyvärr så gäller fortfarande denna varning dag 9:

varning-2

Hax gör en ganska bra sammanfattning av varför det går som det går i Sverige. Och att de flesta, tyvärr inte verkar bry sig.

Även om jag måste säga att jag har inte på mycket länge, och jag har bevakat inrikespolitik och utrikespolitik under mycket lång tid, sett en sådan ilska och vrede växa fram i de breda folkdjupen oavsett politisk åskådning, över detta svek från politikernas sida över hur de har sålt ut allt vad det gäller våra fundamentala fri- och rättigheter

Detta bådar gott och ger hopp för framtiden.

Trotts vansinne som Datalagringsdirektiv, Telekompaket, ACTA, IPRED, IPRED2, FRA1 och FRA 2, och ”remote searching”.

Jag uppmanar ALLA att kopiera meddelandet ovan, eller gör er egen variant.

Skicka med detta meddelande i varje email, precis som journalistförbundet kommer att göra. Eller bifoga den i allt ni publicerar online.

Folk måste ”göras” medvetna om vad som händer. Och detta budskap måste tyvärr ”nötas in”.

Hur du kan skydda dig på ett någorlunda enkelt sätt mot STASI:S och KGB:S arvtagare:

(OBS. Passa på NU INNAN det är för sent att skydda dig. Våra intälägänta politiker pratar redan nu om att förbjuda en del av dessa skyddsmekanismer. Det hela blir mer och mer som i Kina eller Nord Korea. Eller Sovjet och Öst Tyskland när det begav sig. Dvs. som vanlig enkel, hederlig medborgare så måste du leva ett dubbelliv med en massa säkerhetsåtgärder och skydd för att freda dig mot statens övervakning.)

http://frapedia.se/wiki/Hur_man_skyddar_sig_mot_avlyssning

http://www.digitalidag.se/wiki/Portal:FRA/Skydd

http://www.fraskydd.se/

Hax artikel I Expressen här:

http://www.expressen.se/debatt/1.1426167/storebror-mar-bast-av-att-inte-veta-allt

Han bloggpost här:

http://henrikalexandersson.blogspot.com/2009/01/att-brottas-med-demokraturen.html

”Att brottas med demokraturen

Konspirationsteorier. Hemliga papistiska sällskap. Tramsiga frimurare och den långtråkiga Bilderbergkonferensen. Tällberg, Folk & Försvar, Davos, New World Order. Nja…

Det är, som jag skriver nedan, inte detta som hotar vår frihet – utan den billiga vardagliga maktkorruptionen. Konsensus, grupptänk, ansvarsflykt, fantasilöshet, inlärd hjälplöshet, auktoritetstro, småskurenhet, byråkrati enligt Parkinson, passiviserande gruppdynamik och förutfattade meningar är verkliga problem.”

Även om allt är på väg att gå åt skogen, så är det ingen som vill att det skall göra det. Det är därför ingen lyssnar när några skriker att vargen kommer.

 Sverige är helt enkelt ett halvhyggligt land. Folk har det rätt bra. Medborgarna har, av lättja eller rationell ignorans, valt att överlämna allt som är viktigt och jobbigt till staten i utbyte mot källskatteinbetalningar som de själva slipper se. Skattefinansierad solidaritet förhåller sig, förvisso, till verklig solidaritet på samma sätt som prostitution förhåller sig till verklig kärlek. Men det funkar i vart fall… någorlunda. I vart fall rätt ofta. Vi slipper tänka eller ta ansvar. Eller att besöka moster på långvården. De medborgerliga fri- och rättigheterna, rättsstaten och demokratin är inte saker som uppbär klockren respekt, men som ändå klarar sig någorlunda i ett internationellt perspektiv. Det är dessutom saker som är jobbigare att fundera på än vem som skall vinna Let´s dance. Så varför bråka..?

Det är detta som är Sveriges problem! Ett postmodernt relativiserande som långsamt kokar grodan. En marsch till helvetet längs en väg stensatt med goda föresatser. En princip- och moraluppluckring (med moral menas här respekt för andra männsikors frihet, fria val, säkerhet och egendom) som motiveras med att motsatsen antas vara Sieg Järrel i Hets. Allt administrerat av en byråkrati som har sin helt egna agenda. Beslutat av politiker som har noll koll. Ledda av Lasse Kronér. Upprätthållet av ett våldsmonopol som kompenserar vad det saknar i form av gott omdöme med en god tillgång på regler, paragrafer, skyddsombud, organisationsförändringar, fikapauser, mikrofoner och batonger.

Detta är den svenska demokraturen. En demokratisk stat med tydliga totalitära och korporativistiska tendenser. Vilket få förstår och ingen bryr sig om. I vart fall inte innan det är för sent.

Skrik diktatur och allt du får är kufpoäng. Gör motstånd och du blir inspärrad (med allmänhetens gillande). Hänvisa till grundlagen och du kan bli ett fall för rättspsykiatrin.

Vill man sticka kniven i Levithan, då måste det ske inom ett normsystem som är allmänt begripligt och accepterat. Tyvärr.

Vill man kämpa för fri- och rättigheter, då får man vara beredd på att få ta de allra hårdaste smällarna. Och att sedan artigt tacka. Stå upp för rättssäkerhet eller rättsstaten och du blir ombedd att sätta dig ner. Vänd då andra kinden till, om inte annat så för att skapa uppmärksamhet. Det gäller att vara jävligt listig. Att lirka. Att uttrycka sig så att folk verkligen fattar. Att vara oändligt tålmodigt pedagogisk. Att flyga in under radarn. Att räkna ut vad som triggar folk. Att provocera fram svenska folkets dolda stolthet och integritet. Att aldrig ge upp.

Jag varken kan eller vill beväpna mig. (Förmodligen skulle jag bara skada mig själv.) Jag tänker inte tvinga andra människor till deras egen lycka. Jag har inga planer på att sälja min själ till partipolitiken. Allt jag kan göra är att argumentera för att staten skall lämna vanligt, hederligt folk i fred. Jag gör det dag efter dag. Och det skulle vara kul att ha flera vänner.

Hur många är vi som gör det här? 100? 500? 1.000? Men ändå lyckas vi – ibland – pressa upp makthavarna mot väggen. Ändå lyckas vi emellanåt göra EU-byråkratin nervös. Ändå är det vi gör tillräckligt intressant för att då och då plockas upp av gammelmedia. Ändå förändrar vi en del saker, åt rätt håll. Ibland.

Tänk om vi vore dubbelt så många. Eller fem gånger så många. Hur mycket skulle vi inte kunna förändra då? Istället för att bara haverera. Tänk om vi skulle ta och skärpa till oss en stund…

Det är därför du borde fundera, ta ställning – och ansluta dig till något som verkligen är ideellt arbete: Att varje dag envist ta strid för friheten. Streetsmart och med hjärnan inkopplad.

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/fri-+och+r%E4ttigheter rel=”tag”>fri- och rättigheter</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/yttrandefrihet rel=”tag”>yttrandefrihet</a>,<a href=”http://bloggar.se/om/fra rel=”tag”>fra</a>

Välkommen till Stasi och KGB land DAG 5 forts.

5 januari, 2009

Tyvärr så gäller fortfarande denna varning dag 5:

 varning-2

Som ett utmärkt komplement till mitt inlägg Välkommen till Stasi och KGB land DAG 4 kommer här  Badlands Hyenas kommentar:

http://badlandshyena.wordpress.com/2009/01/05/cyberkrig-mot-medborgare/

 Cyberkrig mot medborgare

5 januari 2009 ·

Engelsk polis ska få hacka sig in i datorer utan att behöva söka tillstånd, rapporterar Times (via HAX). Även franska, tyska och andra länders poliser inom EU kan begära att brittiska kollegor tar sig in i misstänkta datorer.

Vi är på tankesmedjan Limbo oroade för följderna om polismakten begränsas på detta sätt och anser att vilken polisman som helst inom EU ska få möjlighet att ta sig in i vilken dator som helst inom unionen, utan att först behöva kontakta polisen i det aktuella landet.

Polisen ska få skicka e-post med virus som möjliggör övervakning. Givetvis bör även virus som ”ställer till det” få skickas ut till välkända kriminella och andra individer som rent allmänt är besvärliga och exempelvis skickar brev till riksdagsmän som under anti-FRA-kampanjen sommaren 2008.

Nu när stora krig tack vare EU undvikits i Europa sedan 1945 är det dags att inse att vår fiende inte finns i andra länder. Vi är alla bröder och systrar inom EU. I stället finns fienden mitt ibland oss. Låt oss tala klarspråk: det är medborgarna som orsakar problemen. Och vi inom den femprocentiga storstadseliten måste ta vårt ansvar och övervaka och, vid behov, utöva cyberkrig mot de skyldiga.

De våldsresurser och den spionageverksamhet som tidigare använts mot yttre fiender riskerar att hamna i träda vilket kan leda till förlorade arbetstillfällen. Därför är det inte bara nödvändigt utan helt oundvikligt att vi riktar resurserna inåt.

Inget svetsar samman ett land som ett krig, brukar man säga. Med ständig övervakning och e-krig mot medborgarna kommer EU att svetsas samman. Äntligen blir vi alla européer och kan därmed äta en baguette på ett utekafé även i Sverige.

 Klaus-Dieter Fliik

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/fri-+och+r%E4ttigheter rel=”tag”>fri- och rättigheter</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/yttrandefrihet rel=”tag”>yttrandefrihet</a>,<a href=”http://bloggar.se/om/fra rel=”tag”>fra</a>

Välkommen till Stasi och KGB land DAG 5

5 januari, 2009

Tyvärr så gäller fortfarande denna varning dag 5:

varning-2

Senaste exemplet är STIMS agerande och maffiametoder i IPRED:s anda mor en lokal pizzeria i Malmö.

Jag uppmanar ALLA att kopiera meddelandet ovan, eller gör er egen variant.

Skicka med detta meddelande i varje email, precis som journalistförbundet kommer att göra. Eller bifoga den i allt ni publicerar online.

Folk måste ”göras” medvetna om vad som händer. Och detta budskap måste tyvärr ”nötas in”.

Hur du kan skydda dig på ett någorlunda enkelt sätt mot STASI:S och KGB:S arvtagare:

(OBS. Passa på NU INNAN det är för sent att skydda dig. Våra intälägänta politiker pratar redan nu om att förbjuda en del av dessa skyddsmekanismer. Det hela blir mer och mer som i Kina eller Nord Korea. Eller Sovjet och Öst Tyskland när det begav sig. Dvs. som vanlig enkel, hederlig medborgare så måste du leva ett dubbelliv med en massa säkerhetsåtgärder och skydd för att freda dig mot statens övervakning.)

 http://frapedia.se/wiki/Hur_man_skyddar_sig_mot_avlyssning

 http://www.digitalidag.se/wiki/Portal:FRA/Skydd

 http://www.fraskydd.se/

Artiklar här:

http://opassande.se/index.php/2009/01/05/nar-upphovsindustrin-anklagar-ar-man-automatiskt-skyldig/

http://marcin.webbop.fi/post/32105

http://rickfalkvinge.se/2009/01/05/om-en-pizzeria/

Om en pizzeria

January 5, 2009 – 21:05

Jag har ofta pratat om principer i mina nyhetsbrev. Om hur viktigt det är med rättssäkerhet, transparens, och hur mycket skada aggressiva monopolister kan ställa till med. Idag tänkte jag i stället prata om några av människorna bakom statistiken och principerna. Det handlar om en liten pizzeria i Malmö. Pizzeria Lazio på Lundavägen i Malmö.

 En helt vanlig kvarterspizzeria, bortsett från en liten detalj som inte syns utåt. Personerna där har valt att ta strid mot STIM, som är byrån som samlar in pengar från affärer som spelar musik för sina kunder. STIM har kontaktat pizzerian och kräver pengar för den musik som spelas på pizzerian.

Det finns bara en hake. Den här pizzerian spelar ingen musik.

Det skiter STIM i, och skickar fakturor ändå. Pizzerian skiljer sig från sina kollegor, och tar hellre strid än betalar. Den senaste turen är att pizzerian är stämd inför tingsrätt – i Stockholm! – så att ägaren kommer att behöva åka till Stockholm från sin pizzeria i Malmö och bevisa för tingsrätten att de inte har en radio.

Men vi tar det från början. För två år sedan, så började STIM skicka fakturor till Pizzeria Lazio i Malmö. STIM hävdade att pizzerian spelade musik genom radio för sina kunder. Efter ett tag slutade pizzerian att betala, eftersom de inte hade någon radio. STIM stämde dem då inför tingsrätten, och pizzerian vann.

Sedan tog det bara sex månader innan STIM började skicka fakturor igen, återigen med hot om stämning. Vi har alltså ett fall där en gigantisk miljardmaskin lägger in hela sina muskler och använder principen ”störst har rätt” mot små företagare, och helt enkelt ställer till såpass mycket problem för dem att de hellre betalar än tar strid. Trots att de fått fel gentemot pizzerian i tingsrätt, så försöker de helt enkelt med utmattning.

 Vi blir behandlade som om vi var tvungna att betala för något som vi inte har gjort, säger Jami Parvizi, pizzeria Lazios ägare. Det är som maffiautpressning mot mig. Och nu måste alltså Jami Parvizi på egen bekostnad ta sig till tingsrätten i Stockholm, där han blivit stämd, och bevisa att deras pizzeria inte har en radio.

Maffia. Utpressning. Han använder bekanta ord. Var har vi hört de orden förut i debatten kring upphovsrätt?

Att STIM samlar in pengar från affärer ses som ett tecken på att insamlingsmonopolet fungerar. Det är inte alls ett tecken på att insamlingsmonopolet fungerar. Det är däremot ett tecken på att klassiska maffiametoder med beskyddarverksamhet fungerar, och att de flesta affärsinnehavare väljer att hellre betala en liten summa varje månad, än att ta strid mot jättarna utanför. Sedan spelar det ingen roll om jättarna heter Cosa Nostra, Hells Angels eller STIM. Metoderna är desamma, och effekterna likaså.

Upphovsrättskartellerna är inte det minsta intresserade av samhällsintresset. De är intresserade av att samla in pengar, och använder alla verktyg de kommer åt för att göra det, oavsett om upphovsrättskartellerna har laglig rätt eller inte. Resultatet är att alla som står upp mot dem råkar illa ut, och att det blir så jobbigt att försvara sig att de i underläge hellre ger efter.

Normalt anser vi att organisationer som beter sig så är kriminella. Utpressningsverksamhet. Beskyddarverksamhet. Maffiametoder. Det är därför det är dags att kalla de här organisationerna för de kriminella busar de är – även om de idag använder lagen och välpolerade advokater som slagträ, så är det dags att ändra på den lagen så att de kan fällas i domstol som vilka maffiabossar som helst.

De av våra aktivister som bor nära Lundavägen i Malmö får naturligtvis gärna åka förbi pizzerian bara för att visa stöd. De behöver det just nu.

Och imorgon kan samma karteller stå utanför din dörr.

Anledningen till att jag tar upp det här är att det är samma karteller som driver in pengar från affärer, som kommer att hantera insamlingen när Privatpolislagen Ipred1 har tagit effekt. Samma människor som skiter i om Pizzeria Lazio faktiskt är skyldiga enligt lag att betala, är också samma människor som kommer att skita i om du är skyldig enligt lag att betala. De kommer bara att göra som vanligt och skicka horder av välpolerade advokater, stämningar, och helt enkelt använda principen om den starkes rätt för att få in mera pengar.

Mot barnfamiljer. Mot skolflickor. Mot farmödrar. Mot dig och dina släktingar. Och till och med mot pizzerior.

 Samtidigt fortsätter de etablerade partierna att tro att folk bryr sig mer om barnbidrag än Privatpolislagen Ipred. Bloggen Infallsvinkel noterar, i hårda siffror, att de har fel. Piratpartiet behövs.

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/fri-+och+r%E4ttigheter rel=”tag”>fri- och rättigheter</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/yttrandefrihet rel=”tag”>yttrandefrihet</a>,<a href=”http://bloggar.se/om/fra rel=”tag”>fra</a>

Välkommen till Stasi och KGB land DAG 4

4 januari, 2009

Tyvärr så gäller fortfarande denna varning dag 4 och värre blir det:

varning-2

Och vansinnet fortsätter! Efter Datalagringsdirektiv, Telekompaket, ACTA, IPRED, IPRED2, FRA1 och FRA 2….. så kommer nu ”remote searching”.

Godkännt av EU:s ministerråd!

Och det räcker att en ” senior officer says he ”believes” that it is ”proportionate” and necessary”.

”The hacking is known as ”remote searching”. It allows police or MI5 officers who may be hundreds of miles away to examine covertly the hard drive of someone’s PC at his home, office or hotel room.

Material gathered in this way includes the content of all e-mails, web-browsing habits and instant messaging.

Under the Brussels edict, police across the EU have been given the green light to expand the implementation of a rarely used power involving warrantless intrusive surveillance of private property. The strategy will allow French, German and other EU forces to ask British officers to hack into someone’s UK computer and pass over any material gleaned.

A remote search can be granted if a senior officer says he ”believes” that it is ”proportionate” and necessary to prevent or detect serious crime – defined as any offence attracting a jail sentence of more than three years. ”

Jag uppmanar ALLA att kopiera meddelandet ovan, eller gör er egen variant.

Skicka med detta meddelande i varje email, precis som journalistförbundet kommer att göra. Eller bifoga den i allt ni publicerar online.

Folk måste ”göras” medvetna om vad som händer. Och detta budskap måste tyvärr ”nötas in”.

 Hur du kan skydda dig på ett någorlunda enkelt sätt mot STASI:S och KGB:S arvtagare:

  (OBS. Passa på NU INNAN det är för sent att skydda dig. Våra intälägänta politiker pratar redan nu om att förbjuda en del av dessa skyddsmekanismer. Det hela blir mer och mer som i Kina eller Nord Korea. Eller Sovjet och Öst Tyskland när det begav sig. Dvs. som vanlig enkel, hederlig medborgare så måste du leva ett dubbelliv med en massa säkerhetsåtgärder och skydd för att freda dig mot statens övervakning.)

 http://frapedia.se/wiki/Hur_man_skyddar_sig_mot_avlyssning

 http://www.digitalidag.se/wiki/Portal:FRA/Skydd

 http://www.fraskydd.se/

HAX kommentar här:

http://henrikalexandersson.blogspot.com/2009/01/nr-du-trodde-att-det-inte-kunde-bli.html

 ”Notera speciellt EU-referensen. Tidningen skriver vidare ”Under the Brussels edict, police across the EU have been given the green light to expand the implementation of a rarely used power involving warrantless intrusive surveillance of private property.”

 Samma sak är på gång här i Sverige. Utredningen är klar. Regeringen funderar just nu på hur propositionen skall skrivas. Och sossarna är för. De har, precis som när det gäller teledatalagringen, varit pådrivande.

 (I den svenska utredningen talas för övrigt öppet om att man ser människors lösenord, kryptonycklar och användandet av anonymiseringstjänster som ett problem som man måste komma till rätta med.)”

Artikeln finns här:

http://www.timesonline.co.uk/tol/news/politics/article5439604.ece

From The Sunday TimesJanuary 4, 2009

 Police set to step up hacking of home PCs

David Leppard

THE Home Office has quietly adopted a new plan to allow police across Britain routinely to hack into people’s personal computers without a warrant.

 The move, which follows a decision by the European Union’s council of ministers in Brussels, has angered civil liberties groups and opposition MPs. They described it as a sinister extension of the surveillance state which drives ”a coach and horses” through privacy laws.

 The hacking is known as ”remote searching”. It allows police or MI5 officers who may be hundreds of miles away to examine covertly the hard drive of someone’s PC at his home, office or hotel room.

Material gathered in this way includes the content of all e-mails, web-browsing habits and instant messaging.

 Under the Brussels edict, police across the EU have been given the green light to expand the implementation of a rarely used power involving warrantless intrusive surveillance of private property. The strategy will allow French, German and other EU forces to ask British officers to hack into someone’s UK computer and pass over any material gleaned.

A remote search can be granted if a senior officer says he ”believes” that it is ”proportionate” and necessary to prevent or detect serious crime – defined as any offence attracting a jail sentence of more than three years.

 However, opposition MPs and civil liberties groups say that the broadening of such intrusive surveillance powers should be regulated by a new act of parliament and court warrants.

 They point out that in contrast to the legal safeguards for searching a suspect’s home, police undertaking a remote search do not need to apply to a magistrates’ court for a warrant.

 Shami Chakrabarti, director of Liberty, the human rights group, said she would challenge the legal basis of the move. ”These are very intrusive powers – as intrusive as someone busting down your door and coming into your home,” she said.

 ”The public will want this to be controlled by new legislation and judicial authorisation. Without those safeguards it’s a devastating blow to any notion of personal privacy.”

 She said the move had parallels with the warrantless police search of the House of Commons office of Damian Green, the Tory MP: ”It’s like giving police the power to do a Damian Green every day but to do it without anyone even knowing you were doing it.”

Richard Clayton, a researcher at Cambridge University’s computer laboratory, said that remote searches had been possible since 1994, although they were very rare. An amendment to the Computer Misuse Act 1990 made hacking legal if it was authorised and carried out by the state.

 He said the authorities could break into a suspect’s home or office and insert a ”key-logging” device into an individual’s computer. This would collect and, if necessary, transmit details of all the suspect’s keystrokes. ”It’s just like putting a secret camera in someone’s living room,” he said.

 Police might also send an e-mail to a suspect’s computer. The message would include an attachment that contained a virus or ”malware”. If the attachment was opened, the remote search facility would be covertly activated. Alternatively, police could park outside a suspect’s home and hack into his or her hard drive using the wireless network.

 Police say that such methods are necessary to investigate suspects who use cyberspace to carry out crimes. These include paedophiles, internet fraudsters, identity thieves and terrorists.

The Association of Chief Police Officers (Acpo) said such intrusive surveillance was closely regulated under the Regulation of Investigatory Powers Act. A spokesman said police were already carrying out a small number of these operations which were among 194 clandestine searches last year of people’s homes, offices and hotel bedrooms.

”To be a valid authorisation, the officer giving it must believe that when it is given it is necessary to prevent or detect serious crime and [the] action is proportionate to what it seeks to achieve,” Acpo said.

Dominic Grieve, the shadow home secretary, agreed that the development may benefit law enforcement. But he added: ”The exercise of such intrusive powers raises serious privacy issues. The government must explain how they would work in practice and what safeguards will be in place to prevent abuse.”

 The Home Office said it was working with other EU states to develop details of the proposals.

 Copyright 2008 Times Newspapers Ltd.

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/fri-+och+r%E4ttigheter rel=”tag”>fri- och rättigheter</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/yttrandefrihet rel=”tag”>yttrandefrihet</a>,<a href=”http://bloggar.se/om/fra rel=”tag”>fra</a>

Välkommen till Stasi och KGB land DAG 3

3 januari, 2009

Tyvärr så gäller fortfarande denna varning dag 3:

varning-2

Jag uppmanar ALLA att kopiera detta meddelande, eller gör er egen variant.

Skicka med detta meddelande i varje email, precis som journalistförbundet kommer att göra. Eller bifoga den i allt ni publicerar online.

Folk måste ”göras” medvetna om vad som händer. Och detta budskap måste tyvärr ”nötas in”.

Hur du kan skydda dig på ett någorlunda enkelt sätt mot STASI:S och KGB:S arvtagare:

 (OBS. Passa på NU INNAN det är för sent att skydda dig. Våra intälägänta politiker pratar redan nu om att förbjuda en del av dessa skyddsmekanismer. Det hela blir mer och mer som i Kina eller Nord Korea. Eller Sovjet och Öst Tyskland när det begav sig. Dvs. som vanlig enkel, hederlig medborgare så måste du leva ett dubbelliv med en massa säkerhetsåtgärder och skydd för att freda dig mot statens övervakning.)

 http://frapedia.se/wiki/Hur_man_skyddar_sig_mot_avlyssning

 http://www.digitalidag.se/wiki/Portal:FRA/Skydd

 http://www.fraskydd.se/

Här kommer lite mera urval:

http://scabernestor.blogg.se/2009/january/regeringen-har-glomt-valhemligheten-eller.html

Regeringen har glömt valhemligheten, eller?

Björn Andersson (s-bloggare) tar upp en ny aspekt som jag tror kan vara värd mer uppmärksamhet.

Idag kan vi deklarera, betala räkningar och göra andra post/ bankärende. Vi kan köpa saker, lyssna på musik och se på film via Internet. Varje dag kan vi direkt prata med någon på andra sidan jorden. Allt detta kan vi idag göra men inte att rösta i olika val! Demokratiutredningen tog upp frågan om möjligheten till en omröstning via nätet! Där beslutades att försök skulle göras på flera av landets skolor.

[…]

Enligt bloggen Alliansupproret ska Estländarna rösta mobilt i valet 2011.

”En analys som gjorts uppges visa att vanligt id-kort och mobilt id är likvärdiga i fråga om säkerhet mot röstfusk.”

[…]

Ett annat problem ligger i att det är omöjligt att säga att det faktiskt är personen i fråga som sitter vid sin dator eller som håller i mobilen. Sedan har ju nu regeringen med Signalspaningslagen eller den såkallade FRA-lagen dödat denna möjlighet! För först måste vi ju stryka alla formuleringar om ”valhemlighet” i grundlagen, eller hur?

Brevhemligheten är redan borta, källskyddet brutet tillsammans med meddelarfriheten.

Undrar om valhemligheten blir nästa grundlagsskyddade rättighet som tas bort?

Känns det avlägset?

Tänk tillbaka ett år och berätta för mig att denna Regeringen, som gick till val på att inte införa Bodströmsamhället, inte bara skulle införa det utan också skulle  förstärka det till den milda grad att Kina numera tittar på oss för nya idéer till sin egen övervakning.

Fråga en allianspolitiker om de kände till detta under valrörelsen och ifall de kände till det, varför togs inte detta upp?

Kan bero på att få politiker skulle överleva med en ideologisk bas som borde dött tillsammans med Berlinmuren.

Vem kunde tro att svensk borgerlighet skulle göra kommunisternas jobb bättre än kommunisterna själva?

http://erikhultin.se/01/snart-olagligt-att-vara-svensk.php

Snart olagligt att vara svensk

Postat av Erik den 02 Jan 2009

I Norge har man just infört en lag som gjort det förbjudet för norska medborgare att köpa sex, vare sig det görs i Norge eller i något annat land. Man utsträcker alltså sin nationella jurisdiktion till att gälla i hela världen. Inte för att det överraskar mig, men helt givet så kommer genast glada bifallsrop från en representant för KD här i Sverige.

Nu räcker det inte med att det är en KD-politiker (vem som helst), utan det råkar vara Inger Davidson, vice ordförande i justiteutskottet, som tycker att även den svenska lagstiftningen ska omfatta sexköp gjorda i annat land. …….

Nå, om vi nu ska se hela vanföreställningen från riksdagspolitiker av idag, om att de på något vis ska stå över oss medborgare och vet vårt eget bästa så är detta ett förslag som lämpar sig extremt väl för en hejdundrande ändamålsglidning. Om detta skulle fungera så kan man ju fundera över vilken annan typ av lagstiftning som ska ha sin giltighet utanför landets gränser. Fortkörning? Skattelagstiftning? PUL?

Med en ökande övervakningsfrenesi, avtagande respekt för vår personliga integritet och andra fiffigheter så blir det oundvikligt att koppla samman alla lagstiftningar med just dessa. Detta helt enkelt eftersom det, om detta får fortgå, kommer att leda till att alla svenskar konstant kommer att vara måltavla för staten. Lika lite som det finns oförvitliga politiker och tjänstemän, lika lite finns det oförvitliga svenska medborgare. Den som då ytterst styr allt är den som sitter på så stora mängder kunskap som möjligt, och det är just där vår svenska demokrati håller på att slå slint fullständigt.

Allianspartierna är just nu fanbärare vad gäller att avskaffa demokrati, frihet och allt sådant som vi fram tills nu har tagit för givet. Inte vänsterblocket som jag alltid har sett som det större hotet i dessa frågor, utan det block som innehåller liberaler.

Det måste få lov att räcka nu. Hör ni det, ni där i riksdagshuset?

 http://erikhultin.se/01/om-att-ta-at-sig-aran-i-politiken.php

Om att ta åt sig äran i politiken.

Postat av Erik den 02 Jan 2009 kl. 13:58

En kort reflektion om FRA-skådespelet. Poltitik är ett lustigt spel där politikers egen agenda styr, och bara brottsstycken av sanningen kan anas av andra. Dessa brottsstycken visar dock i all sin glans upp en häpnadsväckande flexibilitet hos politikerna när det gäller den egna strävan efter makt, inflytande och att positionera sig på den politiska karriärstegen. Än mer komiskt blir det när personer utan egentlig insikt hyllar en sådan politiker.

Är det inte en liten aning komiskt att hitta minst två personer, som på något sätt har visat sitt stöd för FRA-lagen, som medlemmar i Facebook-gruppen ”Liberalt Nätverk för integritet”? Är du själv liberal och känner att integritetsfrågorna väger tungt så tycker jag gott att du kan ansluta dig också.

En annan charad är den där en politiker som röstade igenom FRA-lagen i efterhand äras av tredje person för sina insatser och sitt arbete mot integritetskränkning samt ödmjukt tackar för äran. Detta trots att personen mitt under brinnande debatt konstaterade att ”jag är så jäkla trött på FRA-frågan”.

Ja, jag vet vilka personer jag skriver om. Nej, jag har inte kommentaren inspelad eftersom jag inte har för vana att gå omkring med mikrofoner på mig. Nej, jag kommer varken nu eller sen att peka ut någon av dessa personer. Detta är min egen reflektion över hur det kan fungera i politikens värld, och jag är faktiskt inte ens förvånad.

Riksdagen är tyvärr full av folk som står i beroendeställning till andra personer i Riksdagen. Samtliga dessa (möjligen en för grov generalisering) drivs dessutom av att detta är deras jobb. Vissa drivs även helt naturligt av ren karriärslystnad. Det handlar med andra ord inte om att Riksdagen är full av idealister som vill oss alla väl. Hur man ska lösa detta vet jag faktiskt inte. Däremot så kan jag lugnt säga att OM någon skulle vilja se mig på en riksdagslista och OM jag där skulle få nog många kryss för att få en plats i Riksdagen så skulle jag acceptera detta under maximalt en mandatperiod. Det enda som skulle kunna förändra den principen vore om en mycket, mycket stor skara väljare kräver att jag ska stanna kvar där p.g.a. att mina insatser har uppskattats.

Fast oddsen för att jag ska bli insläppt från början är nog inte så överväldigande stora. 

http://henrikalexandersson.blogspot.com/2009/01/det-vras-fr-integriteten.html

Det våras för integriteten!

Jag fick en nyårshälsning från SVT Opinion och fastnade en stund på deras hemsida. Det räckte med en snabb blick för att konstatera att integritetsfrågorna och nätets frihet har varit stora ämnen under hösten. Och att Storebrorsstatens kritiker tagit sig ton och fått utrymme.

Min bedömning är att integritet länge har varit en ”metastabil” fråga där folk gått omkring och svurit med handen knuten i byxfickan – tills FRA-debatten fick allt att explodera. ”Kokpunkten” var egentligen för länge sedan passerad. Allt som krävdes var en krok att hänga upp debatten på.

Och när intresset väl hade väckts med FRAdå kastade EU och regeringen med dödsförakt mer ved på brasan med IPRED, teledatalagringen, ACTA och jag vet inte vad.

De etablerade partierna har inte varit beredda på att integritetsfrågorna skulle kunna få genomslag. De har inte funnits på deras dagordning. Motståndet kom in långt under partistrategernas radar och överraskade dem totalt.

Det må vara hänt att politikerna inte såg vad som komma skulle. Vad som är märkligt är att regeringen och sossarna fortfarande inte riktigt tycks ha fattat att dessa frågor är uppe på banan nu.

Schlingmann och Ulvskog kliar sig i huvudet och försöker begripa varför deras hemliga opinionsmätningar och fokusgrupper inte gav dem någon förvarning. De vill helst tro att det nog egentligen inte är så här.

Svaret är kanske väldigt enkelt. Partistrategerna har varit så upptagna med att putsa på sina formuleringar i de frågor som de hoppas kan locka mittenväljare att de glömt bort allt som har med principer och ideologi att göra. Och nu kan de inte hantera situationen, eftersom de vant sina partiorganisationer av med att tala om de stora frågorna. Båda de två stora partierna saknar i dag den idémässiga klangbotten som krävs för att kunna ta en seriös principdiskussion om integritet. (Och i (s) fall saknas möjligen även de grundläggande idémässiga traditionerna.)

Detta är en ekvation som inte går ihop för politikerna. Det finns två vägar. Antingen står de upp för integriteten – och dumpar de förslag som nu ligger på bordet. Eller så fortsätter de på den väg de har slagit in på. Partitaktiskt är detta en mardröm. De klarar helt enkelt inte att välja mellan principer och redan satsad prestige i form av lagda förslag. Hur de än gör, så blir det ”fel”.

Om man studerar stora fasförändringar (som till exempel beskrivs i böcker som The Tipping Point och kanske mer seriöst i Critical Mass) så är det just vid sådana här tillfällen som små händelser och förändringar av input kan få mycket stora konsekvenser.

Därför är alla insatser mot FRA, IPRED1, teledatalagringen och ACTA nu viktiga. Alla!

Det samlade opinionstrycket är inte större än summan av dess olika delar. Därför är inte bara tv-debatter och debattartiklar viktiga just nu. Varje bloggpost, varje insändare, varje flygblad, varje demonstration, varje protestbrev, varje affisch och varje samtal om integritetsfrågorna utgör en del av det samlade, stora opinionstrycket – utan vilket tv-debatterna aldrig skulle bli av och debattartiklarna aldrig bli publicerade.

Här kan alla göra en insats – och veta att de gör något som är väldigt viktigt.

Det är med stort intresse jag betraktar Piratpartiet i detta opinionsspel. Enligt (s)&(m)-manualen borde detta parti vara chanslöst. Enligt piratpartisterna själva, så har de en rimlig chans som bubblare. Min försiktiga bedömning är att de etablerade partierna underskattar piraterna. Min något vildare gissning är att till och med piratpartisterna har underskattat sin egen potential. När det väl börjar hända saker i opinionen, då kan allt gå väldigt fort. (Vilket till exempel kan beskrivas med junilistans uppgång och fall.)

Det kommer att bli en spännande vår. Vi måste göra allt för att hålla trycket uppe i integritetsfrågorna. Och vi skall vara medvetna om att många av de etablerade partierna kommer att göra vad de kan för att tona ner dem. I denna kraftmätning har vi som slåss mot Storebrorsstaten faktiskt en rimlig chans. Och lyckas vi, då kommer vi att förändra det politiska landskapet. På flera sätt. Både i Sverige och i EU.

Det kallas demokrati. Och politikerna gillar det inte.

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/fri-+och+r%E4ttigheter rel=”tag”>fri- och rättigheter</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/yttrandefrihet rel=”tag”>yttrandefrihet</a>,<a href=”http://bloggar.se/om/fra rel=”tag”>fra</a>

Välkommen till Stasi och KGB land DAG 2

2 januari, 2009

Tyvärr så gäller fortfarande denna varning:

varning-2

Denna varning kommer att publiceras i VARJE inlägg på min blogg så länge lagen råder.

Jag uppmanar ALLA att kopiera detta meddelande, eller gör er egen variant.

Skicka med detta meddelande i varje email, precis som journalistförbundet kommer att göra. Eller bifoga den i allt ni publicerar online.

Folk måste ”göras” medvetna om vad som händer. Och detta budskap måste tyvärr ”nötas in”.

Det är allvar nu!

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/fri-+och+r%E4ttigheter rel=”tag”>fri- och rättigheter</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/yttrandefrihet rel=”tag”>yttrandefrihet</a>,<a href=”http://bloggar.se/om/fra rel=”tag”>fra</a>

Välkommen till Stasi och KGB land DAG 1

1 januari, 2009

Jag vill passa på att önska alla en god fortsättning. Men på något sätt så fastnar det ”hela i halsen”. Från och med 00:00:01 idag så lever vi i ett land med en TOTAL OFFICIELL MASSAVLYSNING a la Stasi och KGB.

Tack vare våra intälägänta politiker som har, i brott mot grundlagen, sålt ut allt vad fri- och rättigheter, och rättssäkerhet heter.

OCH DE FATTAR FORTFARANDE INTE VAD DE STÄLLT TILL MED!

OCH DE VÄGRAR ATT TA NÅGOT SOM HELST ANSVAR FÖR NÅGONTING!

OCH DE VÄGRAR ATT DEBATTERA ELLER FÖRKLARA VARFÖR!

Politikerna har med ”vett och vilja” förklarat krig mot sin egen befolkning genom att klassificera den vanlige svenske medborgaren som ”opålitlig” och ”potentiell brottsling”!

Där vi bara kan ”bevisa” vår oskuld genom att ”snällt” finna oss i en total MASSÖVERVAKNING och MASSAVLYSSNING.

Vi, det svenska folket, måste alltså först ”bevisa” att vi är ”oskyldiga” och ”värdiga” medborgare innan vi finner ”nåd” hos de höga herrarna och damerna.

En total pervertering av den rättsordning som gällt de senaste århundradenaDvs. att du är OSKYLDIG TILLS NÅGOT ANNAT ÄR BEVISAT BORTOM ALLA RIMLIGA TVIVEL!

Och som en lök på laxen så är det vi, hederliga svenska skattebetalare, som TVINGAS BETALA FÖR VÅR EGEN ÖVERVAKNING OCH KRÄNKNINGEN AV VÅRA FRI- OCH RÄTTIGHETER!

Våra politiker har i och med detta, (dvs. Datalagringsdirektiv, Telekompaket, ACTA, IPRED, IPRED2, FRA1 och FRA 2), ENSIDIGT sagt upp det underförstådda ömsesidiga samhällskontrakt som finns mellan medborgaren och staten.

Dvs. medborgaren avstår från vissa saker mot att staten i gengäld garantera vissa FUNDAMENTALA saker. Såsom fri- och rättigheter och en fungerande rättsordning som syftar till att ge ett skydd för de FUNDAMENTALA DEMOKRATISKA PRINCIPER som ett fritt och demokratiskt samhälle behöver för att bestå.

Det hela bygger just på att det är ömsesidigt – vi avstår frivilligt från vissa saker för att i gengäld garanteras ett skydd från staten vad det gäller våra fundamentala fri och rättigheter. Samt en fungerande rättsordning.

Nu har våra intälägänta politiker sagt upp detta samhällskontrakt! Och totalt ”ryckt undan mattan” för ett demokratiskt samhälle.

Och de är inte ens medvetna om det!

Än mindre verkar de förstå konsekvenserna av detta beslut.

Det betyder också att vi, vanliga svenska medborgare inte längre är bundna av detta samhällskontrakt som våra politiker så total och ensidigt har sagt upp.

VAD VI VERKLIGEN BEHÖVER I DETTA LAND ÄR ETT SKYDD FRÅN ALLA POLITIKER OCH POLITISKA PARTIER SOM HAR ÖVERGETT SINA PARTIPROGRAM OCH SINA IDEOLOGIER!

Och där det bara är en sak som gäller – MAKTEN och MAKTENS BERUSNING!

Och lägg märke till att detta har ingenting politisk ”färg” eller parti att göra.

Vad det handlar om är försvaret av fundamentala fri- och rättigheter och rättstraditioner.

Och en ”demokrati” värd namnet.

Se även mina tidigare inlägg bl.a.: Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden – och stollighet blev åter normalt,   Hur våra politiska partier har sålt ut ALLT vad fri- och rättigheter heter!

Hur du kan skydda dig på ett någorlunda enkelt sätt mot STASI:S och KGB:S arvtagare:

(OBS. Passa på NU INNAN det är för sent att skydda dig. Våra intälägänta politiker pratar redan nu om att förbjuda en del av dessa skyddsmekanismer. Det hela blir mer och mer som i Kina eller Nord Korea. Eller Sovjet och Öst Tyskland när det begav sig. Dvs. som vanlig enkel, hederlig medborgare så måste du leva ett dubbelliv med en massa säkerhetsåtgärder och skydd för att freda dig mot statens övervakning.)

 http://frapedia.se/wiki/Hur_man_skyddar_sig_mot_avlyssning

 http://www.digitalidag.se/wiki/Portal:FRA/Skydd

 http://www.fraskydd.se/

Den länksamling och artiklar som följer är bara ett litet urval:

     varning-2

 

http://rickfalkvinge.se/2008/12/21/vi-kraver-samma-regler-pa-som-utanfor-natet/

Vi kräver samma regler på som utanför nätet

December 21, 2008 – 22:12

Folk anklagar ibland piratrörelsen för att vilja ha andra regler på nätet än IRL. De pratar om ”Internet som ett laglöst land”. De har missat något. Vi vill faktiskt ha raka motsatsen. Vi kräver i detalj att exakt samma regler ska gälla på nätet som utanför nätet.

Sedan 1960-talet har det varit möjligt att kopiera t.ex. en dikt eller en teckning i en kopiator och skicka med posten. Det är absolut skitförbjudet för någon att öppna ett brev för att se om det innehåller en kopierad teckning, upphovsrätten till trots. Brevhemligheten är helig. Vi kräver att samma regler gäller på nätet som utanför nätet.

Sedan 1700-talet har det varit möjligt att skicka anonyma brev och göra anonyma anslag för att driva samhälls- och idéutvecklingen anonymt, skicka tips till reportrar, etc. Vi kräver att samma regler gäller på nätet som utanför nätet.

Sedan 1850-talet har det varit möjligt att ta del av samtidens kultur och kunskap utan begränsningar, även om man inte vill köpa ett eget exemplar, genom att gå till biblioteket och ta del av all kultur och kunskap helt utan begränsningar. Vi kräver att samma regler gäller på nätet som utanför nätet. (Att kunskap och kultur innefattar något annat än böcker är ett nytt fenomen – principen när biblioteken kom var ”hela samtidens kunskap och kultur”.)

Det är fullständigt tabu för staten och andra att registrera vilka som skickar brev till varandra, eller vilka som tar del av vilken kunskap och kultur på biblioteket. Vi kräver att samma regler gäller på nätet som utanför nätet.

Sedan Romartiden har det rått en total budbärarimmunitet, det vill säga att budbäraren aldrig har någon form av ansvar för innehållet i ett förmedlat meddelande mellan två parter. Vi kräver att samma regler gäller på nätet som utanför nätet.

Så länge postförsändelser och telefonbolag har funnits har det varit absolut och fullständigt tabu att försöka hindra försändelser till eller från särskilda adresser eller telefonnummer baserat på moraliska eller andra hänsyn. Vi kräver att samma regler gäller på nätet som utanför nätet.

Lagstiftare tycks inte förstå att medborgarrätter även gäller den kommunikation som medborgare gör på Internet. Den oförståelsen sätter hela medborgarrätten som koncept i fara.

 

http://farmorgun.blogspot.com/2008/12/p-vg-mot-sjlvcensur-i-ett-repressivt.html

”Jag måste erkänna att jag, sedan fjällen föll från mina ögon i början av juni månad, har tvingats omvärdera min syn på våra folkvalda – en och en kan de vara sjyssta, men i grupp verkar de allra flesta gripas av maktberusning eller maktbegär. Utsätts de för frågor sluter de sig samman och markerar vem som bestämmer genom att vara ignoranta eller arroganta.

”…och själv undrar jag om riksdagen är vuxen uppgiften att handha lagstiftningsmakten med den arbetsdelning, som de själva genomfört utan tanke på hur detta urholkar demokratin, då det i realiteten innebär att en mycket begränsad klick bestämmer i enskilda frågor. Partipiska och utkvittning gör att systemets säkerhetsventiler inte fungerar.”

 

http://www.journalisten.se/artikel/17827/foerbundets-mejl-foer-varningstext-om-fra

 Förbundets mejl för varningstext om FRA30 december 2008

Från och med den 1 januari 2009 kommer Journalistförbundet att påminna om att alla mejl som skickas från förbundet är avlyssnade av Försvarets radioanstalt, FRA.

 Alla mejl som går ut från Journalistförbundet kommer att ha en varningstext:

 Varning! E-post till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA.

WARNING! E-mail to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment.

Pär Jansson

 

http://www.idg.se/2.1085/1.197049/eu-vill-ge-polisen-trojaner

EU vill ge polisen trojaner

Av Tomas Gilså | 2008-12-02 10:30 – CSO:

Förra veckan samlades EU:s högsta beslutande råd om ett uttalande om hur IT-brott ska bekämpas. Bland annat vill EU att polisen ska få använda fjärrgenomsökningar, ”remote searches”, av datorer.

I uttalandet börjar ministerrådet med att beskriva hotet från IT-brott som stort, farligt och växande hot mot Europas samhällen. Virus, informationsstöld, spam, id-stöld och barnporr är de största hoten enligt EU. Enligt rapporten har mängden tillgänglig barnporr online ökat med 400 procent på fem år och står nu för hälften av alla brott online.

Som motåtgärd föreslår ministerrådet, EU:s lagstiftande organ, att polis och företag ska samarbeta med, utökad patrullering av internet, större informationsutbyte mellan länder och myndigheter och möjligheten för polis att genomsöka datorer via Internet.

Så länge inte alla datorer i Europa har en bakdörr för polisen måste fjärrgenomsökning genomföras med hjälp av en trojan eller att datorn hackas. Alternativet är att alla som misstänks för något själv installerar polisens program på datorn och att polisen har något sätt att veta att det är rätt dator, vilket kan bli tekniskt svårt.

Interpol ska även få 300 000 euro extra för att samordna kampen mot IT-brott.

Källa: EU:s ministerråd

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1827&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

  

http://djingis.blogspot.com/2008/12/habata-riksdagen-habata.html

”Första steget mot – jag vill inte nämna det vid namn –  går vid självcensuren.

Är vi på väg dit?

Dagligen tar vi kontakt via mejl, telefon, sms, kanske är vi även med i något diskussionsforum. Vi är sociala varelser och det är ett naturligt beteende.

Snart faller FRA över oss. Därefter Datalagringsdirektivet.

Jag har inget att dölja. Inte mina vänner heller, men på Lovön står en superdator och jag antar att där ligger snart en gigantisk trafikdatabas och jag har ingen aning om vilka myndigheter utöver polisen som kommer att göra sina slagningar där för att lägga pussel och sociogram.”

 ”Så sent som i juni i år trodde jag exempelvis på Copyright. Nu anser jag att upphovsrättslagstifningen är absurd. Det är bland annat absurt att jag som författare per automatik ska få mina verk skyddade i 70 år efter det att jag dött.

Varför ska mitt arbete skyddas så länge? Finns det någon annan yrkesgrupp som när de producerar en sak har rätt att tjäna pengar på den så länge?”

”Varför ska jag och tonsättare ha denna rätt och varför slåss en bransch så hårt för den? Jo, tonsättare och artister får endast någon ynka procent. Resten tar deras bransch hand om. Att branschen, som själv inte äger någon förmåga eller kreativietet men parasiterar på artisternas, vill ha IPRED av ren girighet, det står mer än klart.

Men hur fick de med lagstiftarna? Jag förstår det inte.

Jag förtår än mindre hur lagstiftaren, vår regering och riksdag, vill att privatsnutar genom IPRED ska börja jaga människor i mitt namn, för att skydda min redan från början avskyvärda rätt att äga en text inte bara under hela min livstid och när boken gått ur lager, utan också 70 år efter min död.”

”Men varje morgon vaknar jag upp till samma mardröm. Regering och riksdag driver igenom den ena förnuftsvidriga lagen efter den andra.”

 

http://lars-ericksblogg.blogspot.com/2008/12/censur-i-alla-former-r-mord.html

 Censur i alla former är mord

 Med anledning av Anders Widéns bloggpost ”Habata riksdagen, habata”
http://djingis.blogspot.com/2008/12/habata-riksdagen-habata.html vill jag bara säga.

Censur och censurlagstiftning är mord på den fria tanken.
Självcensur som framprovocerat av dålig lagstiftning måste anses som att det är anstiftat av lagstiftarna.

Dessa, lagstiftarna, bör därför dömas till mord. I båda fallen.

För mord på den fria tanken som är demokratins grundfundament.

Och därmed mord på demokratin.
Basta.

 

http://martenschultz.wordpress.com/2008/12/22/integritetsaret-2008-ett-ideologiskt-lackmustest/

 Ur ett ideologiskt perspektiv är det enligt min mening helt fundamentalt att särskilja sådana integritetsintrång som sker genom den offentliga maktapparaten och sådana som sker genom att vi frivilligt avstår från våra privata sfär.

Det är vårt ansvar att granska villkoren innan, för det fall vi vill värna våra privatliv, våra hemligheter. Även om en avtalspart missbrukar uppgifterna så är det en väsensskild frågeställning än den som aktualiserades t.ex. i FRA-lagsdebatten, för det är fortfarande så att vi frivilligt ingått överenskommelsen.

 Det finns en helt avgörande skillnad mellan att Tele2 har tillgång till mina samtalsuppgifter i en månad och att staten genom tvång får del av mina samtalsuppgifter i en månad. Även om Tele2 missbrukar uppgifterna och staten inte gör något med dem alls, så är det statens kartläggning som utgör ett integritetsintrång. När det gäller Tele2 har jag accepterat användandet av mina uppgifter. Jag har som en autonom människa, fri att göra mina egna beslut, även dåliga beslut (om och om igen, uppenbarligen) släppt in någon i min privata sfär.

Det här gör integritetsskyddet till ett samtidens lackmustest för liberaler, långt viktigare än frågan om fria finansmarknader eller rätten att få dö. Det har synts tydligt i diskussionen om datalagringsdirektivet där liberala debattörer hej vilt blandat ihop frågan om offentligt tvång med det accepterade intrånget. Om man inte kan hålla tungan rätt i mun när det gäller att skilja statens allt mer långtgående möjligheter att samla på sig information om oss genom tvångsmakt och företags möjligheter att samla på sig information om oss genom civilrättsligt bindande överenskommelser mellan rättskapabla personer så har den liberala kompassen gått sönder. Rejält.

 

http://rickfalkvinge.se/2008/12/31/skymningslage-gott-hopp-2009/

Jag säger inte längre gott nytt år, jag säger gott hopp. Hoppet är det sista som lämnar oss, och det är hoppet vi måste hålla hårdast fast vid nu.

 Förra nyårskrönikan, för ett år sedan vid den här tiden, så skrev jag om att det var skymning och nyårsafton 1983. I år är det mångfalt värre. I år vill jag använda ett liknande men allvarligare ord: skymningsläge.

 Vi har tidigare pratat om att massövervakningslagar är på väg att införas. Vi pratade om det redan när partiet grundades. FRA-lagen fanns med i vårt valmanifest 2006. Fram till i våras, först nu 2008, så var det ingen som trodde på oss. Vi kunde läsa innantill ur FRA-lagförslaget, och folk bara viftade bort det. En krönika av Ann Hingström i Ystads Allehanda sammanfattade det otroligt bra:

Jag fick en folder instucken under näsan. Piratpartiet varnade för en lagändring som riksdagen ska rösta om den 17 juni. FRA (Försvarets radioanstalt) ska få möjlighet att avlyssna alla telefonsamtal, samt scanna igenom vanliga människors e-post och webbsurfande. De telefonsamtal som bedöms som intressanta ska sparas automatiskt för vidare analys under ett år.

 Jag skakade förvirrat på huvudet. […] ”Du har förföljelsemani”, sa jag till foldergivaren.

 ”Läs själv på riksdagens hemsida”, svarade han och gick.

 ”Men det kan inte vara sant!” vrålade jag.

Så reagerade alla. Ingen trodde på oss. Ingen trodde på att massövervakning faktiskt skulle införas, att rätten att posta åsikter anonymt skulle avskaffas, att all kommunikation ska avlyssnas.

 Och nu är vi där. Nu är vi faktiskt där. Imorgon den 1 januari vrider FRA på kranarna.

Samtidigt ligger nya lagförslag om hörnet. Där syftet med FRA inte var att använda våra registrerade spår mot oss, så ligger precis sådana uttalade syften redan i ett nytt lagförslag. Vi ska inte bara avlyssnas, utan också spåras. Vårt DNA ska tas vid födseln och finnas polisen tillhanda. Alla våra resor ska registreras. Vi ska kunna få våra datorer genomsökta vid gränserna. Privata aktörer ska kunna sätta oss i social husarrest och förbjuda oss och prata med våra vänner, om vi hotar deras kommersiella intressen. Många är förslagen som är på väg, och vi får dessutom betala själva för att bli mentalt, känslomässigt och socialt förminskade.

 Men samtidigt som det är mörkt skymningsläge, så har jag också hopp. För 2008 var året då folk förstod att det vi pratade om var allvar. Riktigt jävla allvar. 2008 var året då män och kvinnor gick ut på gatorna. 2008 var året då regeringen exponerades som totalt inkapabel att hantera integritetsfrågorna – och till och med ointresserad av det. 2008 var året då riksdagspolitikerna föll från himlen då de tidigare betraktats som kompetenta i kanske inte alla frågor men i alla fall hedervärda och respektabla, så visade det sig att de obstinat vägrar att kommunicera med väljarna över huvud taget, och är genuint okunniga om sitt eget yrke.

 ”Politiker är det enda yrke där kompetensen avtar med stigande erfarenhet.”

 Det faktum att politikernas änglafall sker mitt framför ögonen på folk väcker hopp om förändring. För det är samma människor som tillsätter politikerna. Och avsätter. Redan i den gamla västgötalagen, så stod det att vi svenskar ”äger att konung taga och vräka”. Samma sak gäller riksdagsledamöterna.

 Fler och fler vägrar acceptera maktlösheten gentemot politikerna, utan pratar om hopp. En av dem är 13-åriga Calandrella som seglat upp som en stjärnbloggare på sistone. Åldern är väsentlig. Hela medborgarrättskampen är en generationsfråga, där de äldre i riksdagen inte förstår vad de utsätter den yngre generationen för.

Och de kommer aldrig att förstå det eftersom de inte lever i den världen. Det är därför de måste bytas ut, eller åtminstone tvingas inse under galgen att det finns något viktigt som de inte förstår. Det är ett av de största problemen. Gammelpolitikerna förstår inte att det finns något viktigt som de inte förstår.

 Det är vi, vi medborgarrättsaktivister tillsammans, som är den allra sista tunna och bräckliga försvarslinjen. Nu måste vi hålla varann hårt i händerna, skuldra vid skuldra, och inte låta den försvarslinjen brista.

Gott hopp 2009.

 

http://tantrikblog.wordpress.com/2008/12/29/lite-mer-diktatur-tack-vassego-betala-i-kassan/

 ”Vi har under det gångna året blivit kraftigt varse om att det inte spelar någon roll vem som regerar. Det blir i stort sett samma politik ändå. Trots personval och yviga löften, som visade sig vara värda mindre än toapappret du just använde när du var på muggen. Det finns dock undantag från denna regel. Mer om det längre ner i denna artikel.

Under 1900-talet kunde makthavarna fortfarande komma undan med totalitärt maktutövande, kontroll genom våld och utrensningar, och tvångsmetoder. ”Papiere, bitte” var vardagsmat i många länder. Men i vår ”upplysta” tid räcker inte tvångsmedel utifrån. Vi måste bli förförda att själva vilja bli kontrollerade. Vi måste luras att tycka om att bli kontrollerade, manipuleras till att älska Storebror.

 Så med piska och morot införs allehanda kontrollsystem. Moroten är att allt blir så mycket enklare, vi blir omhändertagna och ”trygga”, och beskyddade från hemska terrorister och brottslingar. Piskan är den som säger ”den som har rent mjöl i påsen har inget att dölja”, och genomdrives med buzzwords som terrorism, barnporr och organiserad brottslighet. Ingen gillar ju sånt, eller hur? Så om du till äventyrs motsätter dig nya lagar och kontrollsystem som officiellt är till för att stoppa just sådant, så måste du vara en skummis med smutsigt mjöl i påsen – endera terrorist, brottsling eller barnpornografikonsument – eller hur? Så dra ner byxorna för kontroll vid minsta anmaning, eftersom vi alla måste lyda för en god sak. Ordnung mußt sein!”

”Den mest fruktansvärda fascismen du kan föreställa dig kommer att införas med medborgarnas hjälp. Frivilligt. Och du betalar själv. Och den som försöker göra på eget sätt blir totalt utstraffad genom några knapptryckningar. Butiksdörrarna öppnas bara för dem som är kreditvärdiga (varje butik har en scanner utanför dörren som läser av vilka som vill komma in – den som inte har några pengar vill man förstås inte ha in i butiken), och alla andra får stanna ute i kylan. Bokstavligen och bildligen. Och just så skall vi skrämmas till lydnad.

 Detta är inte science fiction. All teknologi jag har beskrivit finns redan, och betydligt mer avancerad än så. Du kan redan köpa GPS till ditt barn, och du kan redan ha ”koll på dina vänner” med smarta webbtjänster (kan du ha koll på dna vänner finns det väl ingen anledning att hindra staten från att ha det, eller hur?). Exklusivare bilmärken har redan bilnycklar som trådlöst låser och låser upp bilen, beroende på hur långt från den du är. Nya pass förses med ett chip som kan fjärravläsas, så att flygplatskontrollanterna slipper bläddra i varje resenärs pass. Att sådana pass kan missbrukas av en terrorist, spion, eller bara en sofistikerad skurk med rätt scannerutrustning är det naturligtvis ingen som nämner. Att du med utrustning för ett par tusen kan framställa falska fingeravtryck som lurar de mest avancerade fingeravtrycksläsare är det förstås ingen som nämner heller. Falsk trygghet, alltså.

 Alla dessa tekniska arrangemang ”för vår trygghets skull” har egentligen inte ett skit med din trygghet att göra. Flygplatskontroller, knivförbud, bevakningskameror och ID-kortskrav hindrar inte riktiga bovar. De som vill begå brott gör det ändå, och hittar på smarta lösningar för att överlista alla skyddsåtgärder. Trygghetsarrangemangen finns egentligen där för att avväpna dig totalt, göra dig 100 % sårbar och hjälplös, van vid kontroller (”klart att dörrvakten trycker upp ett finger i min anal – jag skulle ju faktiskt kunna vara en terrorist!”) och totalt försvarslös. Lätt att kontrollera.”

”….på en underström, en sakta uppvaknande medborgarrättsrörelse, ett aktivt motstånd mot kontroll av medborgarna, mot totalitär makt, mot hjärntvätt och inlärd hjälplöshet – för frihet, för eget ansvar, för varje enskild individs möjlighet och rätt att själv skapa förutsättningarna för sitt liv.

 Det är inte politikerna som ska kontrollera oss. Det är vi som ska kontrollera dem. Vi måste fatta att ingen blir lyckligare av inopererade datachip, kontrollkameror och avlyssning överallt, avskaffad yttrandefrihet, meddelarfrihet och andra uttryck för totalitär makt – modern högteknologisk diktatur. Orwell hade suckat igenkännande. Ska vi någonsin lära oss av historien, och förekomma nästa maktattack? Thomas Jefferson, U.S.A.:s tredje president, och huvudsaklig författare av den amerikanska konstitutionen, ansåg att ”det måste vara varje invånares rätt att bära vapen, för att kunna försvara sig mot en korrumperad regering”. Onekligen ett intressant perspektiv, sett ur vårt nutida perspektiv. Jefferson var kanske inte helt fel ute.

Framtiden är inte skriven, inte ristad i sten. Du och jag, vi alla kan vända utvecklingen, tillsammans. Vi måste höja våra blickar, bli mer medvetna, mer olydiga, mer ifrågasättande. Vi måste sätta ner foten och säga nej, när vi blir utsatta för plågsamma och onödiga myndighetsförsök. Vi behöver inte beväpna oss med dödliga vapen, men vi måste granska politiker, media och andra makthavare i sömmarna, och avslöja varje skurk och bedragare som just det – skurk och bedragare. Vi måste sluta vara så godtrogna, och tro att all överhet vill oss väl. Det vill de inte. Särskilt inte om de säger att de vill just det. De skiter i dig. Utgå från att all media och alla politiker ljuger, och att de bara är megafoner för maktens intressen.

Staten är inte din omtänksamme vän. Staten är en drös med människor som vill ha makt över dig. Vänj dig vid att för närvarande se staten (regeringen och riksdagen) som din fiende, som du kan vänta dig vilka attacker som helst från. Var misstänksam, ifrågasättande och monumentalt bråkig i alla dina mellanhavanden med myndigheter. Om någon vill se ditt ID-kort, eller på annat sätt ha dina personuppgifter – fråga varför. Och kräv jävligt bra motiv. Annars kan du vägra. Om kassörskan i taxfree-butiken vill se ditt boardingpass fast du bara köper choklad och parfym – fråga varför. Får du inte ett bra svar; lämna grejerna och köp ingenting. Våga vara besvärlig. Fråga inte om lov. Lev ditt liv som du vill leva, utan att ängsligt se dig över axeln (får man göra så här?). Ta makten över ditt liv.

Och OM du ska rösta i våra skendemokratiska val – lägg inte din röst på något av de etablerade partierna som redan sitter där. Straffa ut dem.”

 ”Vi kan stoppa diktaturen från att växa sig oövervinnerlig. VI kan stoppa skuggfolket från att få ännu mer makt. Det finns en väg ut ur tyranniet. Men du måste göra jobbet – all makt är given.

 Vi har de makthavare vi förtjänar. Vi måste själva erövra vår frihet.”

 

http://scabernestor.blogg.se/2008/december/sista-dagen-i-frihet-demokratiska-principer-6.html

Många politiker av idag lider av kompromissjukan, när de ser en lag som är dålig så finns inte ens tanken på att låta bli att införa den, istället så försöker de göra det bästa av situationen, att de med detta beslut undergräver fundamenten i demokrati finns inte i deras världsbild.

 För de har gjort sig själva till demokratins beskyddare, där de fattar beslut som de tror är för befolkningens bästa utan att fråga medborgarna om vad de egentligen vill, där inte ens dgrundläggande demokratiska principer gäller längre, eftersom det är de själva som tolkar och väljer bort dem till förmån för vad de själva vill.

 Detta tror jag beror på något som Emina sade till mig inför Helsingborgsdemonstrationen, hon kallade det ”Politisk Inavel”.

Personer som är födda in i partisystemet, kanske tom tredje eller fjärde generationens politiker, som har omgivit sig med andra politiker, stött bort det vanliga folket till förmån för personer som tycker likadant, klär sig likadant, håller med varandra, gått på samma privatskolor, medlemmar i samma klubbar.

De som haft en annan åsikt knuffas bort, för vem vill ha någon som ger dig kritik nära inpå?

Makten har blivit ett självändamål, man ser det när partierna söker sig närmare mitten för att stjäla varandras väljare utan att förlora egna, en rödblå sörja där ideologier går förlorade, för vem har råd att behålla en ideologi som du är tvungen att motivera för väljarna?

Nej, då är det mycket lättare att peka på vad som är dåligt med motståndaren och sedan servera plattityder till väljarna, en väljarbas som i mångt och mycket fortfarande sover.

Med internet så flyttades kunskap och information bort från den traditionella makten och ut till medborgarna, vi behövde inte längre en professorsutbildning för att få veta vad som händer inuti solar och vi är inte beroende av makthavarna för att definiera demokrati, nu definierar vi demokrati på våra egna villkor.

Tyvärr såg de gamla makthavarna vad som var på gång, lagförslag på lagförslag begränsar vår tillgång till information där välmenande politiker går på argument från lobbygrupper eller mer cyniska och makthungriga politiker och sakta men säkert så försvinner grundpelarna till det fria samhället.

De lagförslag som vi känner till är FRA-Lagstiftningen, Datalagringsdirektivet, ACTA, Telekompaketet och IPRED 1-2.

Jag säger ”De som vi känner till” eftersom det troligen finns gott om förslag som vi aldrig får kännedom om, men som sakta men säkert driver samhället mot en form som ingen kunnat tänka sig för bara några år sedan.

Vem trodde tex att den allians som gick till val på att inte införa Bodströmssamhället inte bara inför det, utan förstärker det till den grad att forna öststater bleknar i jämförelse?

 

http://argast.nu/2008/12/31/nyarslofte/

Nyårslöfte
December 31, 2008 in FRA, Politik

Nu är det snart 2009. Året som kommer att bli startskottet för regeringens massavlyssning av Sveriges och andra länders medborgare. Jag håller alla er som röstade för FRA-lagen, personligen ansvariga. Ni kanske glömmer, men det kommer jag aldrig göra.

 När det är dags för nästa, nästa, och nästa val osv., så tänker jag att påminna folk om vad ni och era partier har gjort ni kommer inte att få en lugn stund, det blir mitt nyårslöfte.

 Gott Nytt år

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/fri-+och+r%E4ttigheter rel=”tag”>fri- och rättigheter</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/yttrandefrihet rel=”tag”>yttrandefrihet</a>,<a href=”http://bloggar.se/om/fra rel=”tag”>fra</a>

  (more…)

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden – och stollighet blev åter normalt

20 december, 2008

Som ett komplement till mitt tidigare inlägg Hur våra politiska partier har sålt ut ALLT vad fri- och rättigheter heter!,  kommer här en intressant artikel av Dennis Töllborg. Han har  bland annat varit professor i rättsvetenskap vid Göteborgs Universitet 1996-2006 då han hoppade av i protest mot utvecklingen på institutionen och i universitetsvärlden (http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=113&a=269302)

Men så tog då samverkanslogiken – nu med beredvillig hjälp av landets nya forskarkultur; vad vill du, vad betalar du, när ska jag leverera – över, och stollighet blev åter normalitet:”

”Europadomstolens dom var en närmast förödande slakt. I ett fungerande system skulle Sverige naturligtvis ha gjort de förbättringar av systemet som domen krävde, något många utanför maktens korridorer tror också skedde. Så blev det inte. Istället rev man ned hela systemet,..”

”..men det är belysande att när man frågar landets största parti, socialdemokraterna, vilken de utsett till representant i den nya nämnden så är svaret att ”frågan bör du nog ställa till politikerna i din kommun om det är en kommunal nämnd du menar” – partiet är inte ens medvetet om att nämnden finns, att den gäller riket, är inrättad efter beslut av riksdagen och att partiet själv fått rätt att nominera en ledamot!

”En klassisk kontrollmekanism i form av efterhandsunderrättelse till den som utsatts har införts, men sådan rätt gäller bara ekonomiska brottslingar, narkotikalangare samt klassiska våldsbrottslingar som medlemmar i Original Gangsters, Hells Angels och motsvarande.

 Den som utsätts för hemlig telefonavlyssning, buggning eller vad det månde vara av säkerhetspolisen saknar motsvarande rättigheter som nu tillförsäkrats de som utför den typ av vardagsbrott som är genuint systemhotande.”

Artikeln finns här

http://www.goteborgsfria.nu/artikel/76638

DEBATT torsdag, 18 december 2008 | 14:26

Påfallande tyst om Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Nu har det snart gått ett år sedan Registernämnden avskaffades och ersattes med en ny Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnd. När både bloggvärlden och den riktiga världen skrikit sig hesa i FRA-debatten har det varit påfallande tyst kring denna tragedi, skriver Dennis Töllborg, professor i rättsvetenskap vif Göteborgs Universitet.

Något säger detta om vårt land. Inom den nationellt inriktade säkerhets- och underrättelsetjänsten i Sverige är nämligen empirin otvetydig: de olika kontrollorgan som skapats har, med reservation för just Registernämnden när den stod under Carl-Anton Spaks ledning, havererat med åtföljande till sitt innehåll närmast tröttsamma skandaler.

Jag menar att detta är en konsekvens av att medan kontrollorganens centrala uppgift har kommit att bli att leverera legitimitet, det vill säga samverkanslogik, så är det outsagda men i praktiken väldigt konkreta kravet på verksamheten att den måste utgå från en konfliktlogik. Konsekvensen blir, som Lord Denning en gång så träffande uttryckt det, att: ”When national security is at stake even the rules of natural justice may have to be modified.”

I Sverige har detta redan för 20 år sedan konstaterats i en offentlig utredning, och där uttryckts i närmast brutal klartext: ”Man har inom SÄPO lärt sig att leva i gråzonen och undandra sig insyn från statsmakter och tillsynsmyndigheter när verksamhetens laglighet eller försvarlighet i övrigt kan ifrågasättas. Inga protokoll med rättsligt tveksamma beslut lyser JO eller JK i ögonen när de någon gång företar inspektion på SÄPO. Då ligger det naturligtvis också nära till hands att den som inspekterar inte heller på andra vägar lyckas upptäcka missförhållanden som det är hans uppgift att ta itu med. Med den kunskap jag under mitt utredningsarbete fått om SÄPO:s sätt att arbeta är jag inte det minsta förvånad över att varken inspekterande myndigheter, parlamentariska ledamöter i RPS styrelse eller särskilt tillsatta kommissioner upptäckt några tvivelaktiga eller olagliga beslut eller förfaranden av det slag jag här har berört genom att lyssna på föredragningar av tjänstemän hos SÄPO eller genom att gå igenom handlingar hos myndigheten. För att inte göra SÄPO orätt vill jag dock tillägga att jag hos jurister med uppgift att granska rättsenligheten hos Säkerhetspolisens beslut eller åtgärder ibland stött på något av attityden; ”Det är nog lika bra att vi inte får veta så mycket. När det gäller en verksamhet som ytterst handlar om rikets säkerhet är det kanske inte alltid möjligt att fullt ut upprätthålla normala standards.”

Man har nog haft rätt att förvänta sig att den beramade Säkerhetstjänstkommissionen, med dess medvetet och medialt starka framhävande av påstådd forskarkompetens i kommissionen, skulle ha lyft just detta som en centralt avgörande, närmast strukturell, förklaringsmodell. Istället inte ett ord. Ändå hade, i all den kritik som har riktats svenskt säkerhetsskydd, en sak framträtt som totalt otvistig: kontrollorganen hade totalt havererat. Mot den bakgrunden framstod det redan 1996 – långt före säkerhetstjänstkommissionen ens var påtänkt – skapade nya kontrollorganet, Registernämnden, som en nödvändig innovation.

Registernämndens verksamhet var i allt väsentligt en verklig ”success story”, och något Sverige med viss grad av stolthet kunnat lyfta fram även i internationella sammanhang. Som så vanligt berodde framgången naturligtvis inte så mycket på konstruktionen som på vilka människor som satt i den. Framförallt var nämndens första ordförande Anton Spaak och vice ordföranden Jan Öhman centrala i förbättringen av kvalitén i Säkerhetspolisens verksamhet, såväl avseende rättssäkerheten för de kontrollerade som för säkerhetspolisen eget arbete. Det var därför ägnat att oroa när den dåvarande socialdemokratiska regeringen körde över Spaak, som försökt skapa kontinuitet genom att se till att Öhman blev vice ordförande och således nämndens framtida ordförande in spe, och istället utsåg ny ordförande utan varken kompetens eller ambition på området. Öhman lämnade nämnden, men dessa markeringar var i vart fall tillräckligt starka för att nämndens övriga ledamöter skulle se till att praxis tills vidare bestod.

Men så tog då samverkanslogiken – nu med beredvillig hjälp av landets nya forskarkultur; vad vill du, vad betalar du, när ska jag leverera – över, och stollighet blev åter normalitet:

I juni 2006 förlorade Sverige med sju röster mot noll på hela fyra artiklar i Europadomstolen. Målet kom ur den nationella vrede som drabbade makthavarna, när innehållet i Leanderakten avslöjades, och tusentals människor krävde att få läsa sin akt och få upprättelse. Europadomstolens dom var en närmast förödande slakt. I ett fungerande system skulle Sverige naturligtvis ha gjort de förbättringar av systemet som domen krävde, något många utanför maktens korridorer tror också skedde. Så blev det inte. Istället rev man ned hela systemet, avskaffade Registernämnden och införde istället – parallellt med att man tillåtit buggning, utökad telefonkontroll, skyddade identiteter – per den 1 januari 2008 ett helt nytt organ: Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden (SIN). Som ordförande utsåg man Anders Eriksson, den f d chef för Säkerhetspolisen som tvingats lämna sitt uppdrag när det endast återstod några månader av hans sexårsförordnande. I vilket annat land hade man kunnat utse en tidigare chef för en verksamhet som under hans ämbetsperiod systematiskt ignorerat  till och med grundlagen till vår främste garant för att inget otillbörligt sker – utan att det blivit ett ramaskri i landet?

Historien upprepar sig alltid – det är den dumma mänsklighetens förbannelse. Till nämnden fogar man, på sätt som vi hade med lekmannaledamöterna i den katastrofala styrelse för Rikspolisstyrelsen som föregick Registernämnden, således återigen parlamentariker. Kvalitén på de nyutnämnda ledamöterna skiftar säkert, liksom ambitionsnivån, men det är belysande att när man frågar landets största parti, socialdemokraterna, vilken de utsett till representant i den nya nämnden så är svaret att ”frågan bör du nog ställa till politikerna i din kommun om det är en kommunal nämnd du menar” – partiet är inte ens medvetet om att nämnden finns, att den gäller riket, är inrättad efter beslut av riksdagen och att partiet själv fått rätt att nominera en ledamot!

Detta, tillsammans med den totala avsaknaden av reaktion från media ger anledning till oro, när vi nu per den 1 januari 2008 har fått följande nyheter på mitt specialområde:

a) Buggning tillåts(SFS 2007:978). Lagen är tidsbegränsad till 2010, men vi har sedan den så kallade Enbomslagen, 1952, aldrig sett att en sådan tidsbegränsad lag inte förlängts. Buggning får bara ske när det påstås att det är för att avslöja brott som kan föranleda minst fyra års fängelse, det får inte ske på läkarmottagningar, advokatkontor eller hos medieredaktioner (men väl i professor Dennis Töllborgs tjänsterum, liksom i hans sovrum).

b) Hemlig telefonavlyssning, teleövervakning, kameraövervakning och postkontroll får numera ske ”om det finns anledning att anta att en person kommer” att vara elak, t ex terrordåd, mord eller rentav uppror (mina kursiveringar), (SFS 2007:979)

Samtidigt förstärks sekretessen, till skydd för ”det öppna samhället” får vi väl anta. Allting sker ju trots allt alltid i det godas namn. Således förlängs återigen Enbomslagen, därtill utvidgas och förlängs denna gång med hela fyra år.

Att det hela sker lagenligt ska alltså bevakas av den nyinrättade Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, med Anders Eriksson i spetsen, och såvitt avser militären alltjämt av Försvarets Underrättelsenämnd (FUN), med Anders Björk i spetsen (ni minns mannen vars enda reaktion på att underrättelsetjänsten illegalt satt en bugg i sängbenet hos en kvinna, var att offentliggöra kvinnans namn och skrattande berätta att allt man fick fram ”var lite flåsande”). En klassisk kontrollmekanism i form av efterhandsunderrättelse till den som utsatts har införts, men sådan rätt gäller bara ekonomiska brottslingar, narkotikalangare samt klassiska våldsbrottslingar som medlemmar i Original Gangsters, Hells Angels och motsvarande.

 Den som utsätts för hemlig telefonavlyssning, buggning eller vad det månde vara av säkerhetspolisen saknar motsvarande rättigheter som nu tillförsäkrats de som utför den typ av vardagsbrott som är genuint systemhotande. Någon tröst är det väl att frågan om den som utsatts för övergrepp ska få skadestånd eller ej, ska avgöras av vänsterns nye hjälte, Göran Lambertz. Det betyder ju, om man ska följa de avgörande han hittills tagit vid övergrepp från Säkerhetspolisens sida, att skattebetalarna inte behöver oroa sig för att statens utgifter ökar.

Dennis Töllborg

DEBATT torsdag, 18 december 2008 | 14:26

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/fri-+och+r%E4ttigheter rel=”tag”>fri- och rättigheter</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/yttrandefrihet rel=”tag”>yttrandefrihet</a>,<a href=”http://bloggar.se/om/fra rel=”tag”>fra</a>

Hur våra politiska partier har sålt ut ALLT vad fri- och rättigheter heter!

15 december, 2008

Datalagringsdirektiv, Telekompaket, ACTA, IPRED, IPRED2, FRA1 och FRA 2…..

Läs och förskräcks över hur våra politiker i allt snabbare takt överger och säljer ut VÅRA fri- och rättigheter. Och de har mage att påstå att de gör det för att skydda OSS.

VAD VI VERKLIGEN BEHÖVER SKYDD FRÅN ÄR ALLA POLITIKER OCH POLITISKA PARTIER SOM HAR ÖVERGETT SINA PARTIPROGRAM OCH SINA IDEOLOGIER!

Och där det bara är en sak som gäller – MAKTEN och MAKTENS BERUSNING!

Och lägg märke till att detta har ingenting med ”höger” eller ”vänster” att göra. Eller med ”sossar” kontra ”moderater” att göra.

Vad det handlar om är försvaret av fundamentala fri- och rättigheter och rättstraditioner.

MOT våra s.k. ”folkvalda” politiker som vill införa dessa mycket långtgående inskränkningar i svenska folkets fri- och rättigheter. Och som en extra förolämpning – Det sker i ”Vårt Namn” och för att ”skydda oss”.

Vad vi VERKLIGEN behöver skyddas emot är den politiska elitens nya klassificering av sina egna medborgare som ”opålitliga” och ”potentiella brottslingar”! Som bara kan ”bevisa” sin oskuld genom att ”snällt” finna sig i en total MASSÖVERVAKNING och MASSAVLYSSNING.

Vi, det svenska folket, måste alltså först ”bevisa” att vi är ”oskyldiga” och ”värdiga” medborgare innan vi finner ”nåd” hos de höga herrarna och damerna.

En total pervertering av den rättsordning som gällt de senatse århundradenaDvs. att du är OSKYLDIG TILLS NÅGOT ANNAT ÄR BEVISAT BORTOM ALLA RIMLIGA TVIVEL!

Och som en lök på laxen så är det vi, hederliga svenska skattebetalare, som TVINGAS BETALA FÖR VÅR EGEN ÖVERVAKNING OCH KRÄNKNINGEN AV VÅRA FRI- OCH RÄTTIGHETER!

Enligt telekombolagens eget branschorgan, IT & Telekomföretagen, så är kostnaderna  4 000 kronor per hushåll. OCH DÅ ÄR INTE KOSTNADERNA FÖR IPRED LAGEN MEDRÄKNADE.

INGET av de borgerliga partierna hade någon av dessa punkter på sitt valprogram 2006. Tvärtom – de skrev och pratade vitt och brett hur de ville stärka våra fri- och rättigheter och värna och stärka skyddet för vår personliga integritet.

Jo tack vi har sett vad det betyder i praktiken!

Det finns med andra ord inget som helst mandat från väljarna att genomföra dessa åtgärder.

Som ett litet, litet exempel på maktens totala arrogans och hyckleri, och förolämpning av svenska folkets intelligens, kan tas vad Carl Bild skrev med anledning av 60 års firandet av FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna:

Carl Bildt:

”Sverige ska stå i främsta ledet för att slå vakt om informationsfriheten

Det är ingen djärv gissning att en allt större del av framtidens kamp för friheten kommer att röra de klassiska frågorna om rätten att fritt få sprida och ta del av information. Vi ser redan i dag hur i vissa länder bloggarna förföljs, servrar stängs ner, internetsidor censureras eller tillgången till datorer begränsas.

Här ska Sverige stå i främsta ledet för att slå vakt om informationsfriheten. Jag har därför i dag satt igång ett arbete inom UD att inför det svenska ordförandeskapet ta fram förslag om hur Sverige kan verka för att stärka Europeiska unionens insatser till försvar för yttrande- och informationsfriheten på internet.

Detta som en blygsam men ändå födelsedagspresent till en hyggligt vital 60-åring”.

http://www.aftonbladet.se/debatt/article3955892.ab

Detta skriver alltså Carl Bildt som sitter i den nuvarande regeringen som har drivit igenom FRA1 och FRA2 med piska och fysisk och psykiska mobbing av de riksdagsledamöter som protesterade och hade invändningar.

Carl Bildt körde ju för övrigt med den ”käcka” slogan ”Fri med FRA” på sin blogg där han ivrigt försvarade FRA lagen.

Och som nu i FULL FART håller på att genomföra Datalagringsdirektiv, Telekompaket, ACTA, IPRED etc.

ALLT DETTA i OPPOSITION MOT SINA EGNA UNGDOMSFÖRBUND, LOKALA PARTIORGANISATIONER OCH MEDLEMMAR.

För att inte nämna Advokatsamfundet och Sveriges jurister, Journalistförbundet, SÄPO, Justitiedepartementet, Rikspolisstyrelsen för att bara nämna några som protesterade.

För att inte tala om majoriteten av svenska folket.

Till saken hör också att regeringen kör med kollektivt beslutsfattande – Dvs. ALLA statsråd är ansvariga för alla beslut. Beslut som tas i enighet.

Å så har karln mage att säga ” ”Sverige ska stå i främsta ledet för att slå vakt om informationsfriheten.” och ”ta fram förslag om hur Sverige kan verka för att stärka Europeiska unionens insatser till försvar för yttrande- och informationsfriheten på internet.”

Jag tror INTE att det var MASSÖVERVAKNING och MASSAVLYSSNING som FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna avsåg.

Och jag tror ganska bestämt att denna 60 åring betackar sig för denna typ av ”presenter”.

Det som blir extra ironiskt är att Carl Bild utsatte Fredrik Reinfeldt för samma fysiska och psykiska mobbing i februari 1995. Alltså samma typ av ”avrättning” som Fredrik Reinfeldt utsatte Karl Sigfrid för i juni i år.

” Sigfrid själv svarar bara att han inte orkade ”igenom processen utan blev utkvittad”.

Karl Sigfrid sitter i ett skruvstäd. Han har varit illojal mot partiledningen genom att hota att rösta nej. Att berätta om hur de fick honom att ändra sig skulle vara att bryta mot ännu en hederskodex.

Men det finns andra som har beskrivit hur det kan gå till på moderata gruppmöten, när partiledaren har utmanats.

Hans teknik är att först skälla ut mig en timme och sedan ska alla ­andra hålla med. Ingen får gå hem förrän det skrikits färdigt på mig”.

Det tog flera år innan Fredrik Reinfeldt bröt tystnaden om det här mötet i riksdagsgruppen för 13 år sedan, ­våren 1995.

Skälet till urladdningen var att den unge Reinfeldt hade skrivit en bok om valförlusten som innehöll kritik mot Carl Bildt. Partiledaren visade inför hela riksdagsgruppen att han inte uppskattade initiativet.

Någon försöker invända att de inte förstår syftet med en sådan här avrättning. Men det hjälper inte. Carl bara fortsätter” har Fredrik Reinfeldt berättat.

Jag kände mig otroligt kränkt” är hans sammanfattning av känslan ­efter mötet med Bildt och riksdagsgruppen.

Fredrik Reinfeldt var 29 år gammal när Bildt placerade honom i den ­moderata frysboxen. Karl Sigfrid hade fyllt 30 år när FRA-frågan fick relationen till Reinfeldt och partiledningen att frysa till is. ”

http://www.svd.se/nyheter/politik/artikel_1434237.svd

Jag känner bara för att kräkas över detta ovärdiga taskspeleri från våra politiker med våra fri- och rättigheter!

Och bara för att förstärka denna bild av total maktarrogans så har idag regeringen publicerat ”Viktigare lagar & förordningar inför årsskiftet 2008/2009”.

Där står det så här som rubrik på sidan 13 (FÖ) angående FRA lagen (FRA 1 utan det som ”överenskoms i höstas”):

”Signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet lagregleras för förstärkt integritetsskydd”.

Jäpp – Massavlysning innebär ”förstärkt integritetsskydd” enligt detta orwellianska nyspråk (Newspeak).

”ALL ANIMALS ARE EQUAL, BUT SOME ANIMALS ARE MORE EQUAL THAN OTHERS”

http://www.regeringen.se/content/1/c6/11/76/22/d4eebe7f.pdf

Hur du kan skydda dig på ett någorlunda enkelt sätt mot STASI:S och KGB:S arvtagare:

 http://frapedia.se/wiki/Hur_man_skyddar_sig_mot_avlyssning

 http://www.digitalidag.se/wiki/Portal:FRA/Skydd

 http://www.fraskydd.se/

Den länksamling och artiklar som följer är bara ett litet urval.

Se även mina tidigare inlägg om FRA: Om riksdagen röstar ja till FRA lagen den 17 juni så hamnar vi på samma nivå som Öst Tyskland under STASI eller Sovjet under KGB!, Välkommen till Stasi och KGB land! till Warning! In Case of Terrorist attack: Keep Your Wits! Do not discard brain (Välkommen till Stasi och KGB land 54!)

 ——————————–

”Någonstans på vägen har vårt samhälle gått från representativ demokrati till repressiv politik. Spärren för det otänkbara har filats ner och flodportarna är nu öppnade.

Det är våra politiker som svikit sig själva och oss genom att sälja ut våra principer. Trygghet sägs vara orsaken, trots att vi under en längre tid levt i en tid då vi aldrig varit tryggare.”

http://opassande.se/index.php/2008/12/14/vad-mer-kan-politikerna-ta-ifran-oss/

 ”Vad kostar kalaset? Jag är så fruktansvärt trött på att bli beskattad till döds för att finansiera de mest idiotiska lagar som våra politiker skapar.”

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2161905.svd

 ”Att Ipred-lagens bestämmelser därmed ger upphovsrättsinnehavarna större befogenheter än vad polisen har, eftersom polisen bara får göra husrannsakningar om det finns fängelse i straffskalan, menar Rickardsson är medvetet nedtystat i debatten.

 – Det som polisen inte får, får IFPI och Antipiratbyrån göra. Jag undrar om politikerna vet vad de egentligen röstar igenom här.”

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2157331.svd

 ”Av Per Sundins svar på frågorna framgår det att upphovsrättsindustrin inte är intresserade av att hitta den som faktiskt gjort sig skyldig till upphovsrättsintrång. Upphovsrättsindustrin är bara intresserad av att hitta någon de kan skicka ett kravbrev till. I detta fall innehavaren av internetabonnemanget oavsett om denna råkar vara skyldig eller oskyldig. Detta görs redan idag i bl.a. England och Danmark.

 Detta synsätt framgår också klart och tydligt i förarbeten till den föreslagna lagstiftningen. I lagrådsremissen står det ”Det krävs däremot inte att den som har gjort intrånget eller överträdelsen är identifierad. Det krävs inte heller att intrånget eller överträdelsen har begåtts uppsåtligen eller av oaktsamhet”. Alltså finns det inget krav på att innehavaren av abonnemanget skall ha gjort sig skyldig till den olagliga fildelningen för att uppgifterna skall lämnas ut. Min sambo som står för vårt internet har inget uppsåt och min ”osmarta” granne, han med det trådlösa nätverket, skyddade sitt nätverk med WEP-kryptering, som jag forcerade på ett par minuter, har inte varit oaktsam men skyldig ändå.

Upphovsrättsindustrin är inte intresserad av att hitta skyldiga. De är i bästa fall bara intresserade av att statuera exempel. Införandet av IPRED medför att innehavaren av ett Internetabonnemang, skyldig eller oskyldig, blir juridiskt ansvarig.”

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_2103621.svd

 ”Lagringskostnaderna för den gigantiska informationsmängd som det är fråga om har uppskattats till 200 miljoner kronor de första åren. En kostnad som kallt föreslås vältras över på operatörerna. Jovisst, de ska kompenseras av staten med 20 miljoner kronor. Men gissa vem som får stå för resten?

Man behöver inte vara nobelpristagare i ekonomi för att begripa att utgifterna som inte täcks av staten kommer att vältras över på abonnenterna. Det vill säga vi får själva betala för den integritetskränkande lagringen av våra samtalsuppgifter och kommunikationsmönster. Bingo!!”

http://blogg.svd.se/ledarbloggen?id=10836

”Ja, jag vet: vi på Aktieskolan brukar inte lyfta våra åsikter utan rapporterar bara om ekonomiska händelser. Men det här är så allvarligt att vi går ett undantag.”

 Det handlar om IPRED, jakten på fildelare och förslagen om att göra det enklare för skivbolag och andra att stämma folk som delar med sig av sina musikupplevelser till medmänniskorna. De skriver:

 ”Vi på Aktieskolan tror på att marknaden ska sätta pris. Vi tror inte på att polis och stat ska skydda för höga priser med hot om fängelse för den som inte vill betala alltför höga priser.”

http://swartz.typepad.com/texplorer/2008/11/om-fri-ekonomi-och-ipred.html

”Det finns också en oro för att den nya lagen ska kunna användas för helt andra syften än riksdagen har tänkt sig. Den skulle till exempel kunna användas av religiösa sekter eller politiska extremgrupper som kan hävda att någonting fildelats illegalt från deras hemsida.

– Den risken är påtaglig. Dessutom kan man gå till någon annan för att få en kartläggning gjord. Och via nätet är du väldigt sårbar, säger Stefan B Grinneby, chef för Sitic, Sveriges IT-incidentcentrum, en specialenhet under Post- och telestyrelsen.

Och det blir väldigt ensidigt. Med det här blir din egen identitet röjd men de som har fått din identitet kan förbli anonyma när de agerar mot dig. Där blir det en obalans och en ojämlikhet som är obehaglig, säger Grinneby som anser att det nya lagförslaget är känsligare än FRA-lagen ur en personlig integritetssynvinkel.”

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2120527.svd

”Representanter för regeringen och de borgerliga partierna försöker få folk att tro att EU tvingar Sverige att införa den så kallade piratjägarlagen.

 Det är fel. Det är medvetet vilseledande – så till den milda grad att det kan kallas direkt lögnaktigt.

 Till och med många inom gammelmedia har gått på denna bluff.

 Så här:

IPED1 är ett EU-direktiv som gäller fler saker än piratjägarlagen. I det stora hela måste Sverige införliva detta direktiv i svensk lagstiftning, ja.

 Men EG-domstolen säger uttryckligen att medlemsstaterna inte behöver genomföra den del av direktivet som handlar om piratjägarlagen!

 EG-domstolen slår i det så kallade Telefónica-målet fast att det är upp till medlemsstaterna att själva bestämma om de vill ha sådana lagar. Men EU kan inte tvinga dem, eftersom det innebär en allt för stort integritetkränkning.”

http://henrikalexandersson.blogspot.com/2008/12/ipred-sverige-mste-inte-alls-hr-r.html

”IPRED: § 55 ger möjlighet till bokbål

Då går vi vidare i läsningen av IPRED lagen.

Nu är det dags för § 55 i lagen om upphovsrätt (1960:729).

I denna paragraf skapar man möjlighet till bokbål och att bränna elektroniska kopior av cd:ar.

Om det passar dåligt kan man radera hårddisken. Det kan man till nöds förstå.

 Det som är allvarligare är att upphovsrättsinnehavaren kan få rätt att förstöra ”hjälpmedel” som man använt för ”brottet” mot upphovsrätten. Inte nog med det”hjälpmedel” som man tänkt (förberedelse eller försök) använda för ett ”upphovsrättsbrott” kan också förstöras. Byggnader får inte förstöras. Det var väl tur!

Vad går gränsen för vad ett hjälpmedel är? Är det en dator. Är det ett företag? Är det en bil?”

http://martenssonsmeningar.blogspot.com/2008/12/ipred-55-ger-mjlighet-till-bokbl.html

”Men aldrig att jag anade hur jag själv skulle komma att ställas inför detta mardrömsliknande scenario. Aldrig. Jag som är född och uppvuxen i världens tryggaste land, i toppen av välfärdspyramiden, har börjat inse att precis vad som helst kan hända. Inte bara i romanens värld, utan i min egen.

Det är FRA, Ipred och nu datalagringsdirektivet. Jag måste säga att jag skälver. Hur kan det komma sig att jag, den lilla människan på den här delen av klotet, numer inte har den svenska statens förtroende längre. Jag är inte särskilt kriminell, jag har aldrig varit det. Men ändå kommer allting som jag fortsättningsvis företar mig via telefon och dator att lagras utifall, liksom.

Till och med om jag skulle råka slå ett nummer felaktigt till någon möjligtvis lite suspekt person, så kan det hända att jag därefter ganska omgående får mina eventuella tillgångar frysta och mitt hem genomsökt, av människor jag aldrig tidigare träffat.

Det är knappt så att man tror att det är sant. Förmodligen har vi levt för länge i en skyddande bubbla vi svenskar. Den håller inte längre. Nu är det vi mot staten. För snart är det omvänd bevisbörda som kommer att gälla.”

http://witchbitch.wordpress.com/2008/12/12/ar-jag-verkligen-sa-intressant/

”- Det här är ett oerhört stort ingrepp i den personliga integriteten. Det är ett paradigmskifte att börja övervaka och registrera människor som inte är misstänkta för brott, säger till exempel Sveriges advokatsamfunds generalsekreterare Anne Ramberg till SvD.

 Hon kallar lagen ”häpnadsväckande” och menar att den riskerar att bryta mot både den svenska regeringsformen och Europakonventionen.

-Man måste kunna visa att det finns ett behov av det här som inte kan lösas på annat sätt, att ingreppet blir effektivt och att intrånget står i proportion till det man uppnår. Det gör man inte, och jag kan inte ens med stor fantasi få det här att gå ihop.”

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2189089.svd

”Beatrice Ask om datalagringsdirektivet…

i SvD, 8/10-2005:

”Som förslaget ser ut i dag kan inte vi stödja det. Regeringen kan inte visa vad det kostar och det är dessutom väldigt integritetskränkande.”

i CS, 23/9-2005:

Oss emellan vet han [Thomas Bodström, min anm.] ingenting om datorer. Han har sagt till mig att polisens kostnader är tolv miljoner kronor för lagring. Men det har ju ingenting att göra med de framtida kostnaderna.”

och

”Jag ifrågasätter hur effektivt det egentligen är för brottsbekämpningen. Det kostar mycket och det är ett problem ur integritetssynpunkt. Allvarligast är att man kan se precis på vilka hemsidor du har surfat.”

och

”Vem tror på honom? Dessutom läcker alla register. Och det är en gigantisk historia för operatörerna.”

http://blogg.frihetfildelningfeminism.se/2008/12/dags-fr-datalagring.html

”Spärrade bankkonton, och upphovsrättsinnehavare som får göra husrannsakan och tillgång till medborgares privata kommunikation, och tvinga oskyldigt anklagade att bevisa sin oskuld – man baxnar. Allt för kulturens skull, sägs det, för skador som både KTH och Harvard konstaterat inte existerar.

 Vad svenska folket anser om upphovsrättsintrång som anledning till denna form av lagstiftning verkar vara tydlig nog enligt en undersökning beställd av TV4. Man undrar nästan om de etablerade partierna VILL få in piratpartiet i riksdagen.

 Nästa steg är IPRED2, då upphovsrättsintrång ska generera fängelsestraff, tätt följt av ACTA och Telekompaketet. Nån mer än jag som får svindel?”

http://opassande.se/index.php/2008/12/06/husrannsakan-och-frysta-tillgangar-for-upphovsrattsintrang-och-det-ar-bara-borjan/

 ”En viktig del av lagen kommer till genom att man ändrar i lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (1960:729)

En lydelse har skapats i § 53. Det är bland annat i de nya underpunkterna §53b -§53h.”

 ”I paragraf §53b inför regeringen möjlighet att lagföra någon när det gäller ”fråga om försök” eller ”förbereder intrång”.

 Detta är en betydande utvidgning av upphovsrätten.

Alla och envar inser att det kommer att uppstå gränsdragningsproblem. Så som det är nu krävs ett fullbordat brott. Nu blir det olagligt att försöka och förbereda sig.”

 ”I § 53g inskränker man den enskildes rättigheter enligt personuppgiftslagen.

Vilka konsekvenser det får i praktiken kräver en längre utredning.

 I §53h återinförs stupstocken. Den som har begått detta ”brott” eller som medverkat till ”brottet” ska bekosta information om domen i målet. Detta gäller även vid försökt till upphovsrättsbrott. Medeltidens stupstock ska uppenbarligen återinföras.

 Detta är skrämmande läsning.

Det som står i lagtexten är inte förenligt med en rättsstat.”

http://martenssonsmeningar.blogspot.com/2008/12/ipred-terinfr-stupstocken.html

 ——————————– 

http://tianmi.info/blogge/posts/08/12/12/Mest-misslyckade-regeringen-nagonsin/

”Mest misslyckade regeringen någonsin

Fredag 12 december 2008, 17:42 /

 FRA. Ipred. Datalagringsdirektiv. Se där tre vansinniga initiativ som i ett slag och var för sig omvandlar Sverige till en totalitär övervakningsstat där all trafik och all information övervakas av staten och där med staten sammanväxta kommersiella industrikarteller ges polisiära privilegier efter välkänt fascistiskt mönster. Varför lagra bara i ett år, eller två år? Varför inte löpa linan ut med en gång och lagra permanent och samköra systemen för alla möjliga behjärtansvärda ändamål som exempelvis kontroll av vabbande småbarnsföräldrar? Det är ju ändå ett så litet intrång i den personliga integriteten, särskilt med tanke på vilken nytta övervakningen kan göra i brottsbekämpningens namn! Speciellt finurligt är det med tanke på att snart sagt all brottslighet är att anse som ”grov” – se bara på Asks positiva syn på att göra det fundamentala ickebrottet sexköp till ett globalt brott med obligatoriskt fängelsestraff. En säpoagent i varje tropisk turistort, snart din verklighet.

Jo, sexköpslagen var Ask och moderaterna emot. I oppositionsställning. De var emot datalagringsdirektivet också. De var emot en jävla massa i opposition, saker som nu genomförs, expanderas, förstärks eller vidgas ändå. I opposition kan man säga vad som helst, ungefär på samma sätt som sossar, miljömuppar och kommunister nu säger att de är emot FRA, Ipred och datalagringsdirektiv. Det är de inte. Det är från början deras förslag, förslag som rimmar positivt med deras syn på totalitär kollektivism, förslag som sammanfattas i beteckningen Bodströmsamhället.

 Vi ska ha detta i minnet när vi beaktar alternativen. För i verkligheten finns inte längre några alternativ. Alla är överens, övervakningssamhället ska införas, mot befolkningens vilja. Boskapen måste märkas och kontrolleras. Båda allianserna vill införa samma system och har exakt samma syn på alla frihetliga frågor. Och båda ljuger lika friskt.

 Men det är denna kristborgerliga alliansregim som trots allt har drivit och klubbat besluten under innevarande mandatperiod. Detta har de gjort trots att det är bland dem ett litet hopp teoretiskt stått att finna om ett försvar för frihetliga frågor. Detta hopp är sedan länge utsläckt, och kvar finns bara en fadd smak av besvikelse. Alliansregimen kommer att skriva in sig i historieböckerna som demokratins dödgrävare och den mest misslyckade regim Sverige någonsin tvingats utstå. Hur kunde det gå så här?

Man kunde tro att galenskaperna skulle stanna vid FRA-frågan. Eller vid ipred-lagen. Eller vid datalagringsdirektivet. Men det stannade inte vid någon av dem, och inte heller vid den sammanlagda kombinationen av dem. Och vi har ännu bara sett början på eländet – de tre initiativen kommer att följas av än fler och än mer integritetskränkande lagar, vilka var och en bara kommer att utgöra ytterligare ett ”litet” intrång i den personliga integriteten. Integriteten nöts ned stegvis, tills dess att den är helt urholkad och upphör att existera som argument. De små stegens tyranni. Det är då kontrollen av boskapen är allestädes närvarande och total – en kamera i varje vrå, RFID-taggar på varje mojäng, heltäckande upptagning av all kommunikation, kompletta DNA-banker över befolkningens arvsmassa… science fiction-filmerna blir grym realitet. Åt var och en efter sina arvsanlag; mest produktiv och lydig vinner de materiella fördelarna.

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/fri-+och+r%E4ttigheter rel=”tag”>fri- och rättigheter</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/yttrandefrihet rel=”tag”>yttrandefrihet</a>,<a href=”http://bloggar.se/om/fra rel=”tag”>fra</a>

(more…)

Fore All Silly Walkers out there – especially our “dear” politicians

30 november, 2008

Tillägnad alla våra intälägänta politiker som står bakom Global Warming Hysterin, FRA-lagen, etc.

More Ministry of Silly Walks and less Global Warming Hysteria please!

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/milj%F6 rel=”tag”>miljö</a> 

Warning! In Case of Terrorist attack: Keep Your Wits! Do not discard brain

20 oktober, 2008

Eller

Välkommen till Stasi och KGB land 54!

Här kommer en utmärkt affisch som kollektivt tillägnas de intälägänta och värdiga representanter vi har i Sveriges riksdag och regeringen som röstade igenom FRA lagen.

De skulle behöva ha denna affisch klistrad på vaggen framför dem så att de förhoppningsvis förstår att det är TILLÅTET att tänka självständigt – om inte annat ibland, eller åtminstone en gång per mandatperiod.

De är ju trotts allt ”våra valda representanter” eller har jag missförstått något?

http://miscellanea.wellingtongrey.net/2008/10/12/warning-in-case-of-terrorist-attack-do-not-discard-brain/

Finns som PDF här:

http://miscellanea.wellingtongrey.net/comics/2008-10-13-warning-in-case-of-terrorist-attack.pdf

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/fri-+och+r%E4ttigheter rel=”tag”>fri- och rättigheter</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/yttrandefrihet rel=”tag”>yttrandefrihet</a>,<a href=”http://bloggar.se/om/fra rel=”tag”>fra</a>

Välkommen till Stasi och KGB land 53!

26 september, 2008

Jag har i flera omgångar i mina inlägg om FRA lagen återkommit till vilka ”värdiga och intälägänta” representanter vi har i Sveriges riksdag och regeringen.

Där ideologier, principer etc. används i officiella sammanhang OCH när det passar. Men när det verkligen gäller så skiter man fullständigt i alla dessa ideologier och principer – då är det bara makten, OCH BARA MAKTEN som räknas.

Och då spelar sådana saker som att man avskaffar integritetsskyddet och rättsstaten för vanliga medborgare I BROTT MOT grundlagen, Europakonventionen om mänskliga fri- och rättigheter och FN: s deklaration om mänskliga rättigheter ingen roll.

Och efter de ”nya” turerna kring FRA lagen så är det bara att konstatera att detta gäller ÄNNU MER nu.

Det finns oändligt mycket att säga om den senaste veckans spel. En hel del påminner om spelet den 17-18 juni i år. Fast då med andra aktörer.

Och mycket har redan sagts på bloggosfären så jag nöjer mig med denna kommentar.

Har man som jag under en längre tid hållit på att analysera politik, svensk och internationell, så vet man HUR FULLSTÄNDIGT AVGÖRANDE DET ÄR MED DETALJERNA, ORDVAL OCH VAR KOMMATECKEN m.m. står i bisatser, förarbeten, förklaringar, ”fotnötter”, uttalanden etc.

Där dessa detaljer i praktiken gör att ett avtal blir mer eller mindre värdelöst då man vrider syftet med avtalet 90 grader, ja ibland 180 grader genom dessa ”detaljer”. Dvs. de VERKLIGA intentionerna med avtalet framgår JUST i dessa ”detaljer”.

Ett utmärkt nyligt exempel är hur ryssarna lurade skjortan av den franske presidenten i det avtal om tillbakadragande från Georgien som de så högtidligt undertecknade. OCH DET VAR JUST GENOM ALLA DESSA TVETYDIGHETER I DETALJERNA som gjorde att avtalet i praktiken blev något helt annorlunda. Som gjorde att ryssarna ”ostraffat” kunde göra som de ville, när de ville och hur de ville.

Sen var det ju ett rent ”nöje” att se hur bortkollrade fransmännen blev. De brukar nämligen i internationella sammanhang tala om för allt och alla hur ”duktiga” de är på att förhandla och vilka mästare de är på hela spelet kring detta.

Den som bäst har förstått det hela är Mark Klamberg, doktorand i folkrätt och folkpartist, som aktivt har deltagit i motståndet mot FRA lagen. OCH som delvis har deltagit i de senaste turerna kring FRA lagen inom folkpartiet som lett fram till den ”nya” uppgörelsen.

Och som en följd av dessa turer kring ”detaljerna” (dvs. att regeringen tydligen TILL VARJE PRIS VILL BEHÅLLA DESSA DETALJER/”HJÄRNSPÖKEN” vilket borde få ALLA varningsklockor att ringa på högsta volym) så har Klamberg med omedelbar verkan lämnat ALLA uppdrag inom folkpartiet.

Heder åt en man som verkligen står för sina principer och INTE BARA PRATAR OM DEM NÄR DET PASSAR OCH INTE KOSTAR NÅGOT.

http://klamberg.blogspot.com/2008/09/djvulen-finns-i-detaljerna.html

Djävulen finns i detaljerna

Någon kanske undrar vad jag ogillar med FRA-överenskommelsen. Jag var med i en del av de samtal som föregick överenskommelsen.

Som teknikintresserad jurist ser jag de avgörande frågorna. De är för närvarande gömda i FRA-lagstiftningens bisatser, andra lagar än signalspaningslagen, undantag, uttalanden i förarbeten och förordningar. Vissa kallar detta ”detaljer” och när jag lyfter fram dessa ”detaljer” blir jag beskylld för att se hjärnspöken. När jag ber om att dessa ”detaljer” ska raderas blir det plötsligt väldigt viktigt att ”detaljerna” (och därmed mina hjärnspöken) står kvar.

Med denna överenskommelse står bisatserna, undantagen, uttalanden i förarbeten och förordningar kvar. Därför sa jag godnatt. Jag kan inte redogöra för dessa ”detaljer” eftersom jag då skulle bli beskylld för att spekulera och svika förtroenden. Därför får ni vänta med min fullständiga kommentar till regeringen har presenterat överenskommelsen med lagtext och proposition. Under tiden kan ni läsa mina gamla inlägg, där skriver jag om bisatserna, undantagen, uttalanden i förarbeten och förordningar. Men det är ju bara ”detaljer” och hjärnspöken… Medan vi väntar på propositionen så kan journalister, ledarskribenter och borgerliga debattörer och politiska kommentatorer berömma överenskommelsen, ”detaljerna” är ju oviktiga. Mycket praktiskt för regeringen.

http://klamberg.blogspot.com/2008/09/godnatt.html

Godnatt

Av det som framkommit kring FRA-frågan så är jag inte nöjd. Har sagt upp alla mina uppdrag i folkpartiet. Man måste välja vad man gör med sin dyrbara fritid. Har inget att tillägga. Godnatt.

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/fri-+och+r%E4ttigheter rel=”tag”>fri- och rättigheter</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/yttrandefrihet rel=”tag”>yttrandefrihet</a>,<a href=”http://bloggar.se/om/fra rel=”tag”>fra</a>

Välkommen till Stasi och KGB land 52!

17 september, 2008

Igår lämnade Thomas Bodström (S, f.d. justitieminister och bl.a. ordförande i justitieutskottet) och Anders Karlsson (S, bl.a. ordförande i försvarsutskottet) följande anmälan till konstitutionsutskottet där de vill att man skall granska hela remisshanteringen bakom FRA lagen.

Bara den hanteringen är en skandal i sig och ett totalt hån mot hela remissförfarandet.

Hela FRA lagen (som egentligen är 4 lagar) med ALLA förarbeten och betänkanden skickades alltså ut den 22 december på e.m. Och remisserna skulle vara departementet till handa den 8 januari.

Mellan den 22 december och den 8 januari fanns det 6 arbetsdagar. Och även om posten levererade remissen i ”normal” tid så innebär det att man hade 3-4 arbetsdagar på sig från det att man fått remissen, till att gå igenom detta digra material, skriva synpunkter och få det formellt antaget/beslutat av respektive myndighetsledning och skicka det med posten senast den 7 januari.

Och alla vet ju hur många som arbetar mellan Jul och Trettonhelgen. Då vanligtvis ALLA myndigheter och organisationer toppar bemanningen för att ha beredskap OM regeringen skall skicka en remiss.  Eller hur?

Och den 11 januari (3 dagar senare) så fattar regeringen beslutet om FRA lagen. Naturligtvis efter att ha GRUNDLIGT LÄST och BEDÖMT och VÄGT IN ALLA de remissvar som kommit in (de få som HANN komma in).

Ett mycket  realistiskt och ”värdig” tidsplan eller hur? Framförallt med tanke på att FRA lagen innebär att man avskaffar integritetsskyddet och rättsstaten för vanliga medborgare I BROTT MOT grundlagen, Europakonventionen om mänskliga fri- och rättigheter och FN: s deklaration om mänskliga rättigheter ingen roll.

Reinfeldt säger såhär i utfrågningen i konstitutionsutskottet den 19 april i år:

Grundlagsbestämmelserna är väldigt allmänt hållna och de utesluter inte att det så kallade normala berednings- och remissförfarandet kan ersättas med andra beredningsformer i undantagssituationer.”

Han betecknar alltså läget som rådde mellan den 8 och 11 januari som en ”undantagssituation”. Mycket intressant eller hur. Hur en regering SJÄLV tydligen kan beteckna läget i landet som en ”undantagssituation” och DÄRMED STRUNTA I ALLA FORMALIA SOM GÄLLER NORMALT VAD DET GÄLLER REMISSER OCH BESLUT.

Jag tror inte någon ENDA person i Sverige, förutom då delar av regeringen, upplevde att det var en ”undantagssituation” i Sverige mellan den 8 till 11 januari i år.

Alla som kände så räck upp en hand tack!

Och en annan sak:

OM NU REGERINGENR TYCKTE ATT DET RÅDDE EN ”UNDANTAGSSITUATION” i Sverige mellan den 8 till 11 januari, borde man då inte kanske ha VÄNLIGHETEN att meddela resten av befolkningen detta ”faktum”?

Borde de inte ha slagit på pukor och blåst i trumpeter, skickat pressmeddelanden, ordnat presskonferenser – LIVE i direktsänd TV etc., för att meddela nationen detta alvarliga läge?

Men det var total tyst, inte ens ett endaste litet pip kom från regeringen.

Hum… Undrar varför?

Så handlar en ansvarskännande och lyssnade regering som vill värna OCH stärka sina medborgares demokratiska rättigheter.

Det här har ju tyvärr blivit ett vanligt trixande av det parti/partier som har regeringsmakten. Socialdemokraterna  har ju själva använt denna taktik när man vill ha igenom ett beslut utan en ”massa demokratiska besvär”. DVS. man vill HA RÄTT BESLUT OCH RÄTTA REMISSSYNPUNKTER. Andra gör sig icke besvär.

Hela remissförfarandet har ju tyvärr i många fall blivit ett skämt där man högaktningsfullt struntar i de synpunkter som kommit in. Eller skräddarsyr remissinstanserna så att svaret blir det efterfrågande och inget annat.

Visst är det skönt med demokratiska beslut fattade ÅT oss! Då behöver ju vi vanliga svenska medborgare inte bekymra oss så mycket över våra demokratiska fri- och rättigheter och så.

Det skall bli intressant att se vad konstitutionsutskottet ”kommer fram till” då de ”borgerliga” partierna har majoritet (9 av de 17 ordinarie ledamöterna) http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=5554

Som sagt – vi har värdiga representanter för det svenska folket i Sveriges riksdag och regeringen.

Anmälan finns här:

http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=10&doktyp=utskottsdokument&rm=2008/09&bet=14&dok_id=GWA174858

Granskning av regeringens beredning av lagstiftningen rörande signalspaning

Anmälare: Thomas Bodström och Anders Karlsson, riksdagsledamöter (s)

Datum: 2008-09-16

Dnr: 050-17-2008/09

Begäran hos konstitutionsutskottet om granskning av regeringens beredning av lagstiftningen rörande signalspaning.

Sakfrågan kring hur den svenska signalspaningen ska bedrivas torde vara väl känd för de flesta. FRA-debatten har varit livlig och intensiv under flera månader nu. Det står därför klart för alla att detta är en fråga som intresserar svenska folket och där regeringen bör vara intresserad av ett så brett och genomtänkt beslutsmaterial som möjligt. Men det vi ser är motsatsen.

Redan i samband med den remissrunda som föregick det lagförslag som antogs av en smal riksdagsmajoritet veckan före midsommar i år var tvärtom regeringens vilja att inhämta synpunkter minimal. Den tidsplanen såg nämligen ut så här: den 22 december på eftermiddagen skickades förslaget ut till myndigheterna på remiss. Remisstiden var satt till den 8 januari och tre dagar senare skulle regeringen fatta beslut. Myndigheterna skulle alltså svara under julledigheten, då många har en minimal bemanning. Alla som vet något om regeringsärendens handläggning vet också att en seriös remiss där man ska sammanställa inkomna synpunkter, bereda ärendet politiskt och skriva fram ett förslag är en process som tar minst en månad. Med en tid på tre dagar mellan remisstidens utgång och regeringsbeslut finns det ingen möjlighet att remisserna ska kunna ha någon som helst påverkan på beslutet. Regeringens remiss var inget annat än ett spel för gallerierna.

När nu de tillägg och ändringar av lagen som riksdagen beställde ska tas fram har den borgerliga regeringen inte lärt sig någonting av den tidigare hanteringen. Remisstiden är nu planerad till mindre än en månad mot normalt tre månader. Utifrån en politisk synvinkel är detta en stark indikation på att regeringen egentligen inte vill veta vad myndigheterna tycker kring frågor som rör integriteten och rättssäkerheten för enskilda i FRA-lagstiftningen. Varken när den ursprungliga lagen bereddes eller när ändringarna och tilläggen ska beredas.

Utifrån en konstitutionell synvinkel är det mycket allvarligt att regeringen ständigt tänjer på gränserna för beredningstvånget. Den borgerliga regeringen har beslutat om t.ex. stora förändringar i A-kassan och försäljningar av statliga företag med en beredning som varit, om inte obefintlig så åtminstone bristfällig. Beredningen av utförsäljningen av de statliga företagen har t ex dömts ut av riksrevisionen som stridande mot grundlagen.

I samband med konstitutionsutskottets tidigare granskning av den borgerliga regeringens beredning av ärenden uttalade statsministern följande i utfrågning den 19 april 2007.

”Grundlagsbestämmelserna är väldigt allmänt hållna och de utesluter inte att det så kallade normala berednings- och remissförfarandet kan ersättas med andra beredningsformer i undantagssituationer. ”

”vår ambition (är) naturligtvis att fö ja beredningskraven så som de ser ut. ” ”Remissförfarandet är väl ett sätt att öppna för att kritik och synpunkter får framföras.”

Dessa citat visar att statsministern i teorin förstår vad beredningskravet innebär för regeringen. Regeringens handlande i sak pekar dock i en helt annan riktning, nämligen på att det är just det sista statsministern tar upp i citaten ovan, att öppna för kritik och synpunkter, som man med alla medel söker undvika. Att det skulle föreligga någon anledning till att beskriva det som en undantagssituation för denna lagstiftning är också svårt att se. Tvärtom har frågan varit föremål för beredning inom regeringskansliet under flera år, vilket gjort det möjligt för den borgerliga regeringen att hitta rimliga former för inhämtande av synpunkter, om man verkligen varit intresserade av att få in dem.

Hanteringen av frågan är helt enkelt inte acceptabel i ett ärende där man vet att många myndigheter, enskilda och organisationer har starka synpunkter på innehållet i förslagen.

Vi vill därför att konstitutionsutskottet granskar om regeringens beredning av lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet och ändringarna i 6 kap. 19 a § och 21 § tredje punkten lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation står i överensstämmelse med Regeringsformens 7 kap. 2§.

Thomas Bodström               Anders Karlsson

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/fri-+och+r%E4ttigheter rel=”tag”>fri- och rättigheter</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/yttrandefrihet rel=”tag”>yttrandefrihet</a>,<a href=”http://bloggar.se/om/fra rel=”tag”>fra</a>

Välkommen till Stasi och KGB land – 51!

15 september, 2008

Jag har i flera omgångar i mina inlägg om FRA lagen återkommit till vilka ”värdiga och intälägänta” representanter vi har i Sveriges riksdag och regeringen.

Se bl.a. mina inlägg: Välkommen till Stasi och KGB land!Välkommen till Stasi och KGB land – 3!Välkommen till Stasi och KGB land – 4!Välkommen till Stasi och KGB land – 6!Välkommen till Stasi och KGB land – 7!, Välkommen till Stasi och KGB land – 10!Välkommen till Stasi och KGB land – 12!Välkommen till Stasi och KGB land – 14!Välkommen till Stasi och KGB land – 15!Välkommen till Stasi och KGB land – 19!Välkommen till Stasi och KGB land – 21!Välkommen till Stasi och KGB land – 22!Välkommen till Stasi och KGB land – 23!Välkommen till Stasi och KGB land – 24!Välkommen till Stasi och KGB land – 27!, Välkommen till Stasi och KGB land – 29!Välkommen till Stasi och KGB land -30!Välkommen till Stasi och KGB land – 35!Välkommen till Stasi och KGB land – 39!Välkommen till Stasi och KGB land – 43!Välkommen till Stasi och KGB land – 44!Välkommen till Stasi och KGB land – 48!Välkommen till Stasi och KGB land – 49!

Där ideologier, principer etc. används i officiella sammanhang OCH när det passar. Men när det verkligen gäller så skiter man fullständigt i alla dessa ideologier och principer – då är det bara makten, OCH BARA MAKTEN som räknas.

Och då spelar sådana saker som att man avskaffar integritetsskyddet och rättsstaten för vanliga medborgare I BROTT MOT grundlagen, Europakonventionen om mänskliga fri- och rättigheter och FN: s deklaration om mänskliga rättigheter ingen roll.

Så här skrev jag i mitt inlägg Välkommen till Stasi och KGB land – 2!:

Nürnbergrättegången fastslog en gång för alla att ”lyda order” är ingen som helst ursäkt för att genomföra en rättsvidrig och brottslig handling. Ansvaret vilar helt och hållet på den person som väljer att genomför orden. Det finns nämligen alltid ett val. Du kan alltid välja att INTE genomföra en orättfärdig order även om det blir kännbart för dig som individ. Det enda som krävs är nämligen lite civilkurage. Och i Sveriges riksdag så saknas det helt och hållet med ett undantag – Camilla Lindberg FP.

Och det gäller fortfarande.

Här kommer mera detaljer om det vedervärdiga beteende som dessa valda politiker ägnar sig åt. I det här fallet moderaterna och behandlingen av Karl Sigfrid.

Hade det här varit en myndighet, ett företag etc. så hade man rättsligen kunnat klämma åt dessa mobbare med arbetsmiljölagen, facket etc. Men det går inte vad det gäller Sveriges riksdag.

En person (Torben Lecler, centerpartist) försökte efter omröstningen den 18 juni anmäla det hela som ett arbetsmiljöproblem till Arbetsmiljöverket. Dvs. mobbningen av vissa ledamöter och den ”behandling” de utsattes för. Men det hände naturligtvis inte något med det ärendet.

Lägg märke till att det är DESSA PERSONER SOM LAGSTIFTAR MED STRAFFANSVAR FÖR HUR ANDRA FÖRETAG, ORGANISATIONER, ENSKILDA MEDBORGARE ETC. SKALL TVINGAS SKÖTA SIG – INTE DEM SJÄLVA.

Så det andra straffas för kan de (våra svenska politiker) oförtrutet fortsätta att göra!

”Partiledaren börjar med att säga att ingen får lämna salen innan alla är överens. Fredrik Reinfeldt varnar: den som går emot honom äventyrar regeringsmakten inför valet 2010. Och så fälls dessa yttranden, noggrant nedtecknade av en av dem som var närvarande:

Fredrik Reinfeldt: Socialdemokraterna kommer att säga: alliansen är inte regeringsduglig. Och det är regeringsdugligheten som avgör nästa val.

Fredrik Reinfeldt: Kan ni se framför er en gapflabbände Thomas Bodström i morgonsofforna? Och journalisternas lysande ögon, nu ska moderaterna av banan.

Fredrik Reinfeldt: Vi har en i gruppen som pekar finger åt en moderat statsminister. Ska skottet komma inifrån? Ska någon skjuta mot en moderat statsminister?”

SUG PÅ DETTA UTTALANDE EN STUND – Ska skottet komma inifrån? Ska någon skjuta mot en moderat statsminister?”

Det är alltså denne man, Fredrik Reinfeldt, som skall styra och ställa över vårt rike. Och värna Sverige i orostider!

”Men Karl Sigfrid framhärdar:

Karl Sigfrid: Om jag inte varit riksdagsledamot hade jag tillhört aktivisterna som demonstrerar här utanför riksdagen. Det är omöjligt för mig att rösta ja.

Fredrik Reinfeldt: Du är den svaga länken i alliansen, Karl.

Därefter anmäler sig ungefär 30 ledamöter till talarlistan, många av dem unga ledamöter som brukar vara på Karl Sigfrids sida. En efter en ställer de sig upp och pressar sin kamrat som vägrar ge med sig. Bakgrundssorlet tilltar. Till slut skriker en ledamot, Isabella Jernbeck, högt:

Isabella Jernbeck: Tvångskvitta ut honom!”

Se även de erbarmliga och fega s.k. bortförklaringar som partisekreterarna Per Schlingmann (m) och Erik Ullenhag (fp) kommer med.

Om Sverige ÖVERHUVUDTAGET skall vara en rättsstat och ha en demokrati som är värd namnet så MÅSTE FRA lagen stoppas. Antas lagen av den sittande riksdagen i höst så har en milstolpe oåterkalligen passerats

En av de mest demokratiska författningar som fanns var den gamla Sovjet statens. Den författningen var ett under av skydd och garanti för medborgliga fri- och rättigheter. Det var bara det att man aldrig någonsin följde ens en enda av dessa paragrafer. Och det var heller aldrig meningen att de skulle följas. Det är bara att läsa vad herrarna Vladimir Iljitj Uljanov (Lenin), Lev Davidovitj Bronstein (Trotskij), Iosif Vissarionovitj Dzjugasjvili (Stalin) m.fl skrev före, under och efter oktoberrevolutionen.

Däremot så var det ett ”fint papper” att visa upp och hänvisa till i olika sammanhang.

Så här skrev Maxim Gorkij 1918: ”Lenin, Trotskij och deras partikamrater är redan infekterade av maktens gift; det visar deras skändliga inställning till den personliga friheten och yttrandefriheten och till alla de rättigheter som demokratin kämpade för att föra fram till seger”.

Och som sagt, det var redan 1918 OCH med världen ”bästa författning!

Som sagt – Motståndet har bara börjat och fortsätter!

Agendas program finns här:

http://svt.se/svt/road/Classic/shared/mediacenter/index.jsp?&d=23386&a=1246524

http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=96001&from=program_ao

Isabella Jernbeck (m) riksdagssida finns här:

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=1111&iid=0219220227418

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/fri-+och+r%E4ttigheter rel=”tag”>fri- och rättigheter</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/yttrandefrihet rel=”tag”>yttrandefrihet</a>,<a href=”http://bloggar.se/om/fra rel=”tag”>fra</a>

Välkommen till Stasi och KGB land – 50!

31 augusti, 2008

Som sagt – Motståndet har bara börjat och fortsätter!

Och nu börjar våra grannländer att reagera när de har börjat förstå de stora konsekvenserna även för dem.

Sen kan jag inte annat än att småle åt Hege Solbakkens ordval – den norska regeringen vill ha ”INSYN” i hur FRA lagen fungerar och dess konsekvenser. Jag säger bara en sak – Lycka Till!

Det har vi nu i över 50 år försökt med i Sverige utan att lyckats. Dvs. få insyn i vad FRA egentligen gör.

”Norsk opposition rasar mot FRA-lagen

Publicerad: 31 augusti 2008, 05.36. Senast ändrad: 31 augusti 2008, 08.35

Oppositionspartierna i Norge kräver nu att den norska regeringen reagerar mot den svenska FRA-lagen, som ger svenska försvaret rätt att övervaka data- och teletrafik över Sveriges gränser.

Det nya svenska övervakningslagen är chockerande och kommer att direkt beröra internettrafiken till och från Norge. Norska medborgare och norskt näringsliv kan komma att övervakas, men det verkar inte bekymra den norska regeringen, säger Venstres vice partiledare Trine Skei Grande till Aftenposten.

Stora delar av internettrafiken till och från Norge går via svenska servrar. Därmed berör lagen direkt norska medborgare och norska företag som skickar eller tar emot e-post till eller från utlandet, eller surfar på utländska hemsidor.

Statsminister Jens Stoltenberg från Arbeiderpartiet vill inte svara på kritiken. Statssekreterare Hege Solbakken säger att regeringen först vill skaffa sig insyn i konsekvenserna av den nya svenska lagen.

Oslo TT-NTB”

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_1641947.svd

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=148&a=822566

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/fri-+och+r%E4ttigheter rel=”tag”>fri- och rättigheter</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/yttrandefrihet rel=”tag”>yttrandefrihet</a>,<a href=”http://bloggar.se/om/fra rel=”tag”>fra</a>

Välkommen till Stasi och KGB land – 49!

31 augusti, 2008

Som ett komplement till mitt tidigare inlägg Välkommen till Stasi och KGB land – 48! kommer här några fler kommentarer från folk som deltog i fredagens seminarium/hearingen:

Erik Hultin, centerpartist och en av initiativtagare till Center Uppropet och fredagens symposium/hearing om FRA lagen skriver så här på sin blogg:

”När Clarence Crafoord påpekar att lagen brister mot minst nio av tio punkter vad gäller Europakonventionen så blir man fundersam. Än mer beklämmande blir det när man dessutom lyfter in synpunkten om att konventionen endast avser en minimumnivå ur ett integritetsperspektiv. Att sedan lagen i sig har företräde framför tillägg och liknande skrämmer också. Koppla sedan ihop detta med en av Mårten Schultz viktiga poänger kring att vi som medborgare i praktiken är helt rättslösa om FRA (eller någon av deras uppdragsgivare) hanterar information och sekretessen kring denna felaktigt. Slutsatsen blir att regeringen med detta utsätter de egna medborgarna för ett fruktansvärt övergrepp. Ser jag till vad Anna Serner påpekade kring såväl meddelandeskydd och källskydd så var det inte så särskilt svårt att själv tänkas sig att konsekvensen blir exakt densamma vad gäller banksekretessen, rätten att meddela sig med en präst, en advokat eller sin läkare.”

”Magnus Norell var väldigt krass gällande vilken nytta denna lag egentligen gör. Han menar dessutom (precis som bl.a. Anders Eriksson) att hotbilden i sig saknas. Norell skringrade även dimmorna kring det faktum att spaning i kabel redan pågår.

På tekniksidan gav såväl Jan Nilsson som Håkan Kvarnström uttryck för att det tekniskt sett och i princip är möjligt att särskilja viss trafik. Kvarnström påtalade även bl.a. att TeliaSonera redan nu tvingats agera för att lyfta undan viss verksamhet från Sverige. Han menade även att Sverige p.g.a. FRA-lagen faktiskt med stor sannolikhet kommer att omvandlas till en vit fläck på världens IT-karta. Det öppna och fria inhämtandet av information från hela världen som vi idag kan njuta av via internet är även detta hotat, enligt Kvarnström. I ett längre perspektiv siade han om något som jag skulle vilja kalla för nationella intranät snarare än det internet som vi idag har. Allt detta som en följd av lagstiftning i stil med FRA-lagen. Jan nilsson flaggade även för att just denna lagstiftning sannolikt är droppen som fått bägaren att rinna över för en stor del av befolkningen. Frågan om ACTA-avtalet, PKU-registret och annat samverkar i just det avseendet.

Ska jag peka på en person som verkligen gjorde en svag insats så var det Håkan Jevrell. I stora drag så kändes han som en Tolgfors-papegoja som kommit på plats för att med en dåres envishet upprepa de talepunkter som har kablats över till samtliga riksdagsledamöter som tryckte på ja-knappen den där ödesdigra dagen i juni. Om detta är allt regeringen som helhet kan anföra till lagens försvar så måste man ställa sig frågan vilken fantastisk mängd med annan rappakalja som kan komma i lagstiftningsväg under innevarande mandatperiod.”

”Varje steg i en riktning som tryggar den grundläggande rätten till personlig integritet och rätten till en privat sfär får idag anses vara en liten, liten delseger. Det man däremot verkligen skulle behöva göra är att häva denna lag som allteftersom tiden går framstår som mer och mer problematisk och odemokratisk. CenterUppropets devis framstår efter dagens hearing som om möjligt ännu mer självklar. Stopp! Backa! Börja om!”

http://erikhultin.se/08/fra-lagen-ar-en-lackande-skuta.php

Och så här skriver Rhodin FP på sin blogg om hur FRA lagen förändrade hans bild av svensk politik. Har även en bra sammanställning av alla remissvar innan FRA lagen antogs samt mycket intälägänta svar från några poltiker – Tina Acketoft, FP, Tobias Krantz FP:

”Jag kommer även denna gång offra ett par surt förvärvade semesterdagar för att åka de 60 milen från Lund till Stockholm den 16:e september för att demonstrera mot FRA-lagen vid riksdagens öppnande. (Egentligen är det fan likt, och jag skulle egentligen vilja fakturera riksdagen för resekostnader och ersättning för förlorad arbetstid…)

Men jag känner ett djupt engagemang i den här frågan. Jag har på sistone frågat mig varför just denna fråga verkligen har krypit sig under skinnet på mig – speciellt med tanke på att jag aldrig tidigare uppbådat dylikt engagemang i politiska frågor. Tror jag att jag själv på något sätt skulle vara hotad av FRA? Nej, inte alls. Men det var nåt speciellt som hände när jag förstod att partiet som jag själv stött var på väg att svika sin ideologi, sitt valmanifest, kort sagt sitt politiska berättigande. Jag kontaktade de lokala riksdagspolitikerna inom folkpartiet, vilka bekräftade att så kommer ske. Lagen ska röstas igenom. Detta föranledde mig att resa till Stockholm för att den 17 juni demonstrera mot lagen.

Vad jag dessa två dagar fick bevittna var ett sådant oerhört smutsigt spel. Vid denna tidpunkt, när Allan Widman (fp) och Staffan Danielsson (c) äntrade talarstolen och försvarade lagen med näbbar och klor. När Frederick Federley och Tolgfors hade sin regisserade uppvisning till hån för hela kammaren. När den starkast lysande liberala stjärnan i riksdagen hette Alice Åström (v). Ja, då ändrades min världsbild.

Jag kände en oerhörd tomhet. När jag läser det, så inser jag hur banalt det låter – hur kan ett riksdagsbeslut ha denna påverkan på en vuxen karl?! Men det hade det i alla fall. Jag kände mig lurad, desillusionerad. Jag började få en högre kunskap om hur nonchalant ett sådant här lagförslag kunde drivas igenom.

Mitt första blogginlägg någonsin handlade om politikerförakt. Jag förkastade denna företeelse, och tillskrev till stor det detta till personer som inte hade insett sakfrågornas innebörd och komplexitet. Efter hundratals timmars arbete om FRA, så är jag väl insatt i FRA-frågans innebörd och komplexitet. Och jag känner föraktet pyra. Kanske föraktet för politiker är just sprunget ur en högre kunskap om sakfrågan, kombinerat med ett starkt engagemang?

Riksdagsledamoterna-ar-foraktet-befogat

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/fri-+och+r%E4ttigheter rel=”tag”>fri- och rättigheter</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/yttrandefrihet rel=”tag”>yttrandefrihet</a>,<a href=”http://bloggar.se/om/fra rel=”tag”>fra</a>

Välkommen till Stasi och KGB land – 48!

30 augusti, 2008

Som sagt – Motståndet har bara börjat och fortsätter!

Och här nedan kommer ytterligare några exempel där CCBE (en samarbetsorganisation för advokatorganisationerna inom den Europeiska unionen samt deras grannländer och representerar mer än 700 000 advokater och jurister) stöder Advokatsamfundets kritik av FRA lagen.

Men de har väl missförstått allting som alla vi andra som kritiserar FRA lagen. Vad vet de – de är ju bara jurister från hela Europa.

Vidare några uttalanden från personer som deltog i centerns seminarium i fredags (29/8) om FRA lagen:

Magnus Norell, som är forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut FOI, nämnde det i den första panelen:

FRA spanar redan i kabel, om det var nån som trodde något annat, sa han.

”Men bekräftelsen lät inte vänta på sig särskilt länge. Klockan 11:46 sa Staffan Danielsson (c): ”Idag har FRA tillgång till hela kabelnätet, men man spanar selektivt.”

Alltså samme Danielson (sitter i riksdagens försvarsutskott) som röstade för FRA lagen och envist har hävdat att det han sa ovan inte har skett.

Så här gick Danielson in och kommenterade de hela på bloggen:

”Jonas har rätt. Jag syftade på den beslutade lagen där staten genom FRA får tillgång till kablar över landsgränsen. Och jag frågade om möjligheten att tillståndsmyndigheten vid sitt tillståndsbeslut begränsade FRAs spaning till endast en liten del av det totala signalflödet, till den del som är relevant för den aktuella inriktningen.

Idag får som bekant FRA endast signalspana i etern, jag utgår ifrån att endast så sker, och uppgiften från FOI-forskaren Magnus Norell är därför mycket anmärkningsvärd.

Kommentar av staffan danielsson – 29 augusti 2008 @ 15:15 ”

Och fick följande svar:

”Jonas: Eftersom den lagen ännu inte trätt i kraft så är det I såfall årets talblunder.

Kommentar av Daniel Wijk – 29 augusti 2008 @ 15:24

Staffan, tack för klargörandet – men frågan faller ändå tillbaks på dig (och försvarministern) – vad ämnar du vidta för åtgärde för att utreda detta?

Kommentar av Mikael Nilsson – 29 augusti 2008 @ 15:26

Staffan danielsson: Men det du sa stämmer ju I såfall inte alls eftersom dom inte har tillgång till kablarna förrens oktober nästa år. Om det var menat som en garant så är det med andra ord inte någon garant alls.

Kommentar av Daniel Wijk – 29 augusti 2008 @ 15:27

Detta kan ske i Sverige av ett enda skäl. Under en lång följd av år har politiker och högre tjänstemän allti kommit undan allt ansvar. Den som kke drabbats hårdast av sin egen inkompetens är Lars Danielsson. Handen på hjärtat, ett par år utan arbetsuppgifter med full lön och därefter svensk konsul i Hong Kong skulle jag kunna leva med. Vi har på dessa nivåer en kultur som närmast gynnar dom som tänjer på lagarna.

Vad seda gäller att spaning idag skulle ske med stöd av dn nya lagen så är det fel. FRA lagen träder inte i kraft förrän vid årsskiftet och operatörerna ska börja överföra signaler den 1/10.

Kommentar av Michael Gajditza – 29 augusti 2008 @ 16:18 ”

Mark Klamberg (Doktorand i folkrätt Stockholms universitet, FP):

”Sociogram förklarar hur FRA kan kartlägga människor utan att söka på ord och trots att information är hårdkrypterad. Jag ställde följande direkta fråga till f.d. Säpochefen Andreas Eriksson i pausen av centerns FRA-Hearing: ”Finns Sociogram?” Anders Eriksson svarade ordagrant: ”Sociogrammen finns i analysdatabasen”. Detta kräver att justerar min skiss över databaserna något men därefter bedömer jag att den är helt korrekt. Det kommer att ta lite tid så ni får hålla ut.

I korthet handlar det om följande. Vi lämnar alla elektroniska fotspår, genom betalningar, mail och telefonsamtal. Allt färdas i fiberoptiska kablar och allt som går genom de berörda kablarna överförs till FRA. Olika typer av människor rör sig på olika sätt vilket gör att man kan skapa profiler (sociogram). Det går bra att identifiera mönster även om trafiken är krypterad och utan att söka på text i meddelandet. Reduktion är att man plockar ut nyckeldata ur ursprungsmeddelandet där det senare ej sparas. Nyckeldatan hamnar i analysdatabasen för att bygga upp sociogram.”

”Jag kom tillbaka en gång till när ingen kunde förklara FRA:s PUL. Jag vill genuint tacka Hans Hulthin (c) som ställde frågan om FRA:s PUL. Ingen i panelen kunde svara på frågan om FRA:s PUL så jag tog den. Det gjorde att jag kunde komma tillbaka och förklara att FRA kan använda sexualliv, etnicitet och politisk åskådning som sökbegrepp. På detta sätt kan man skapa profiler (sociogram). Jag tror en del blev stumma i publiken. Jag kände att jag var lugnare och mindre pressad under detta andra inlägg.”

”Som sagt, eftersom FRA inte söker på ord, så måste jag justera skissen. FRA har alltid förnekat att de sökt på ord så har varit ärliga på detta sätt, men de har missat att berätta om sociogram i analysdatabasen.

Den politiska konsekvensen av att vi har denna kunskap är dynamit då både regeringen och FRA förnekat att myndigheten kartlägger människor. Detta är avancerad kartläggning. Jag tror inte att de sparar vanliga människor sociogram, men detta går ju helt på tvärs med hur lagen har beskrivits. Det fanns ju redan tillräckligt många brister.”

Det är bara att totalt instämma i det som HAX säger på sin blogg:

FRA skiter i kabelspaningsförbudet.

FRA väntar inte ens på att den nya avlyssningslagen skall träda i kraft.

FRA struntar arrogant i den demokratiska processen.

FRA tar sig friheter utöver vad gällande lagstiftning medger.

Detta måste, rimligen, så väl den nuvarande som den förra regeringen ha känt till.

Vad är det för land vi lever i, där en underrättelsemyndighet kan sätta sig över alla regler?

Vad säger det om demokratin i Sverige att staten och dess organ anser sig kunna strunta i gällande regler och de beslut som riksdagen fattar? Har vi helt gett upp tanken på att vara en rättsstat?

Och varför har jag en misstanke om att både FRA och politikerna kommer att slippa undan ansvar för detta?

Förstår FRA och politikerna över huvud taget hur allvarligt detta är?”

Och det är bara att hålla med Hanna Wagenius, CUF:

”Slutligen vill jag dock säga att jag saknade en panel. Politikerpanelen. Människor som tagit beslutet och som arbetat för det, människor som är ansvariga för att vi sitter med den här skiten i knät. Visst är det viktigt att reda ut begreppen, men viktigare ändå är att ställa de människor som gett oss lagen till svars för sitt misstag.

Blogginläggen finns här:

FRA spanar redan i kabel, .Svaret är sociogram i analysdatabasenFRA spanar redan i kabel, FRA: Och nu..? Centerns-fra-hearing

Och här bekräftar Mats Nordqvist, chef för FRA:s inhämtning indirekt ovanstående uttalanden om att FRA redan NU avlyssnar (olagligt) kabeltrafik:

”Vid hearingen förklarade FRA sina sökbegrepp. FRA söker inte efter enskilda ord i mejl utan spanar mot trafik från specificerade satelliter, vissa fibrer, i vissa riktningar, telefoner eller IP-nummer eller mot trafik med ett visst mönster.

-Vi behöver inte öppna några mejl för att göra ett urval. Och om vi inte får en träff så blir det ingen lagring, förklarade Mats Nordqvist, chef för FRA:s inhämtning.”

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_1638865.svd

Och maktens arrogans framgår tydligt av detta uttalande av statsekreteraren Håkan Jevrell (moderat, FÖ – alltså det departement som ligger bakom FRA lagen) i ett svar till förre Säpo-chefen Anders Eriksson:

”Regeringen och regeringskansliet behöver inget tillstånd för att inrikta FRA:s spaning, sade Anders Eriksson som föreslog att domstol ges möjlighet att överpröva regeringens beslut.

-Lagen är antagen, glöm inte bort det, påpekade statssekreterare Håkan Jevrell (m).”

Som även kläckte ur sig följande intälägänta påstående:

”Statssekreteraren på försvarsdepartementet, Håkan Jevrell, uppger att man håller på att analysera domen i det brittiska fallet.

Men vår bedömning är ju redan att vi har en lagstiftning som överensstämmer med de mänskliga rättigheterna. Vi har gjort ett gediget arbete och vi har de högsta juristerna i landet bakom oss, säger Jevrell.”

Och här har vi väl insatta personer som BEKRÄFTAR ATT FRA BRYTER mot lagen och att detta har pågått länge.

Alltså allt detta som Reinfeldt, Försvarsministern plus andra ministrar och riksdagsmän och kvinnor, generaldirektören för FRA Ingvar Åkesson m.fl. har med en papegojas envishet upprepat att DETTA HAR ALDRIG HÄNT.

OCH INGEN I SVENSKA MASSMEDIA REAGERAR, JA DE RAPPORTERAR INTE ENS DESSA UTTALANDEN – Hallå hela pressen är det någon hemma?!

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=822188

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=822016

http://blogg.svd.se/ledarbloggen?id=8911

Kommer sedan till detta att FRA ber andra länder avlyssna svenskar och skicka materialet till FRA. Då kan de ju stå upp och troskyldigt säga ”vi avlyssnar inte svenskar”.

http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/internet/article401396.ece?

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=3130&a=821135

FRA: s egen PUL där de får söka och lagra uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv användas som sökbegrepp

SFS 2007:259 http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/20070259.htm

Samt för att inte tala om de eminenta medarbetare FRA har som är anförtrodda att granska OSS:

Bajsmannen på FRA ser dig och Jag-forfoljdes-av-fra-mannen

Som jag har sagt så många gånger tidigare – Det är värdiga representanter vi har i regeringen och Sveriges riksdag!

CCBE’ s brev finns här:

http://www.advokatsamfundet.se/Documents/Advokatsamfundet_sv/Nyheter/080827%20letter%20Anne%20Ramberg%20-%20revised.pdf

Brussels, 27th August 2008

CCBE expresses support for the opposition of the Swedish Bar Association to the new Swedish Act on Signal Surveillance in Defence Intelligence

Dear Mrs Ramberg,

The Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE), which, through the national Bars and Law Societies of the Member States of the European Union and the European Economic Area, represents more than 700,000 European lawyers, would like to express its support for the opposition of the Swedish Bar Association to the new Swedish Act on Signal Surveillance in Defence Intelligence and the accompanying legislative framework.

We understand that the new Act will allow the Swedish Defence Radio Establishment (”FRA”) – a civilian agency – to monitor traffic at all operator-owned Internet exchange points for traffic entering or leaving Sweden in search for all types of activities constituting an external threat to national security, and will enable the FRA to tap all cross-border Internet and telephone communication. Unlike the police, the FRA will not be required to seek a court order to begin surveillance.

The CCBE has in the past, during the passage of the EU’s 2006 Data Retention Directive, expressed its grave concerns about legislative proposals such as this one, for two reasons:

-· Professional secrecy: the CCBE believes that the fact of a government or law enforcement agency being able to know when, where, how and how many times a person consults his/her lawyer seriously challenges the confidentiality of the lawyer-client relationship and even the exercise of the right of defence itself. The CCBE believes that this goes to the root of the rule of law and a democratic society;

-· Judicial authorisation: the CCBE believes that legislative proposals on data retention and access should provide for rules on judicial proceedings for access to the data.

The CCBE of course supports the fight against terrorism and crime. However, we are worried by initiatives which, under cover of the fight against terrorism, are serious infringements of fundamental freedoms and rights. Without ensuring confidentiality, there cannot be trust, and the lawyer will not be able to play his/her specific role in maintaining the rule of law.

Furthermore it is important that national legislative initiatives do not infringe the right to provide and receive cross-border legal services.

Yours sincerely,

Péter Köves

President

Advokatsamfundets uttalande med anledning av CCBEs brev:

http://www.advokatsamfundet.se/templates/CommonPage.aspx?id=8421

”Anne Ramberg välkomnar stödet.

– CCBE:s kritik visar att FRA-lagstiftningen väcker uppseende även utanför Sverige och att det internationella samfundet nu börjar inse att avlyssningen påverkar också andra än svenskar. Det är glädjande att kunna konstatera att Advokatsamfundets engagemang mot lagstiftningen från ett rättssäkerhetsperspektiv inte bara stöds av allt fler i Sverige, utan även av en organisation som CCBE, säger hon.

Advokatsamfundet har länge varit en av de hårdaste kritikerna mot FRA-lagstiftningen. Enligt Anne Ramberg kvarstår kritiken trots de förändringar som riksdagen utlovat, förändringar som Ramberg liknar vid kosmetika. Advokatsamfundet har också krävt att en sanningskommission rörande FRA:s verksamhet inrättas och att en parlamentarisk utredning tillsätts för att se över lagstiftningen från grunden.”

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/fri-+och+r%E4ttigheter rel=”tag”>fri- och rättigheter</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/yttrandefrihet rel=”tag”>yttrandefrihet</a>,<a href=”http://bloggar.se/om/fra rel=”tag”>fra</a>

Välkommen till Stasi och KGB land – 47!

28 augusti, 2008

Här kommer en underbar parodi från Kina TV med en reklamsnutt för FRA. A la den inhemska kinesiska TV shop programmet.

Som sagt – slå till redan idag. FRA paketet för oss som inte har något att dölja! Och du får en reflex utan extra kostnad så du kan visa att du INTE har något att dölja ÄVEN I MÖRKRET!

Visst är det skönt när någon ger dig sin fulla uppmärksamhet.

Digitalt och heltäckande för fullständig kontroll av den moderna människan.

Visa att du också har rent mjöl i påsen – Köp FRA-overallen och få en fin kaffemugg!

Och du – Om du slår till redan idag så får du också en FRA reflex utan extra kostnad!

Nu kan du också visa att du inte har något att dölja – även i mörkret!

FRA paketet. För oss som inte har något att dölja.

Slå till redan idag!”

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/fri-+och+r%E4ttigheter rel=”tag”>fri- och rättigheter</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/yttrandefrihet rel=”tag”>yttrandefrihet</a>,<a href=”http://bloggar.se/om/fra rel=”tag”>fra</a>

Välkommen till Stasi och KGB land – 46!

24 augusti, 2008

Som ett komplement till mitt inlägg om varför FRA lagen INTE kommer att fungera enligt CIA och  Bruce Schneier, kryptolog och säkerhets guru CIA och Bruce Schneier – Varför FRA lagen INTE KOMMER ATT FUNGERA.

Kommer här en intressant analys (hemligstämplad) av Engelska MI5 ”Understanding radicalisation and violent extremism in UK” som har studerat bakgrunden hos de inhemska terrorister som har deltagit i eller planerat olika terrordåd i Storbritannien

It concludes that it is not possible to draw up a typical profile of the ”British terrorist” as most are ”demographically unremarkable” and simply reflect the communities in which they live.”

Det blir väldigt svårt att profilera någon när det inte har någon speciell profil utan liknar folk som mest i de flesta fall. Och detta kommer givetvis att gälla FRA också. Trots världens 11 superdator och alla ”sofistikerade” sökbegrepp.

http://www.guardian.co.uk/uk/2008/aug/20/uksecurity.terrorism1

MI5 report challenges views on terrorism in Britain

Exclusive: Sophisticated analysis says there is no single pathway to violent extremism

MI5 has concluded that there is no easy way to identify those who become involved in terrorism in Britain, according to a classified internal research document on radicalisation seen by the Guardian.

The sophisticated analysis, based on hundreds of case studies by the security service, says there is no single pathway to violent extremism.

Alan Travis discusses the MI5 report into terrorism in Britain It concludes that it is not possible to draw up a typical profile of the ”British terrorist” as most are ”demographically unremarkable” and simply reflect the communities in which they live.

The ”restricted” MI5 report takes apart many of the common stereotypes about those involved in British terrorism.

They are mostly British nationals, not illegal immigrants and, far from being Islamist fundamentalists, most are religious novices. Nor, the analysis says, are they ”mad and bad”.

Those over 30 are just as likely to have a wife and children as to be loners with no ties, the research shows.

The security service also plays down the importance of radical extremist clerics, saying their influence in radicalising British terrorists has moved into the background in recent years.

The research, carried out by MI5’s behavioural science unit, is based on in-depth case studies on ”several hundred individuals known to be involved in, or closely associated with, violent extremist activity” ranging from fundraising to planning suicide bombings in Britain.

The main findings include:

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/fri-+och+r%E4ttigheter rel=”tag”>fri- och rättigheter</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/yttrandefrihet rel=”tag”>yttrandefrihet</a>,<a href=”http://bloggar.se/om/fra rel=”tag”>fra</a>

(more…)