Posts Tagged ‘Summer’

A Nice Global Warming Summer PLEASE!! I have had enough of this cooling!

18 juni, 2012

                  

The summer is finally here after, again, being a cold winter and “spring”. Isn’t it “lovely” with this “accelerated warming” that sorry to say is not going on?

I want to wish every one of you a warm, in the name of Global Warming Hysteria, and nice summer. It will also mean that I will write less and more sporadic posts.

But you have 1163 posts and 2539 comments to go through at your leisure.

This is what I wrote over four years ago:

”I’m hopeful, the wind has turned and the Global Warming Hysterics are on the defensive. It is particularly noticeable inEuropewhere people have finally realized the insanity of these gigantic sums of money that will be squandered on nonsense action. And that will ruin the common people and national economies.

Please note that they are still talking as if nothing has happened but behind the scenes there has been a 180 degree change of course in many countries. Because no one will officially acknowledge this overall shift, instead they will continue to tell you that they have ”adapted” the policies to the prevailing circumstances, etc. Or other euphemisms.

It is only our “intelligent” Swedish politicians, plus the media, who have not understood it yet. And they are still relentlessly pushing this agenda and harping on us to take the lead and be a world leader in terms of restrictions on CO2.

It’s just that if you take the lead, you must have some following, too. And the last two months the crowd behind them has thinned considerably. And it becomes thinner by the day.

The biggest scientific and political scandal in modern times is on track to be exposed and derailed. And I would like to thank you other bloggers who have participated tirelessly in this fight for science and truth. We actually make a difference, even if it does not seem to go so fast sometimes. ”

And you can only note that this trend has continued and accelerated, and that it is now very obvious to the average person how little of truth and science the Global Warming Hysteria have

It is now only our “intelligent” politicians and mass media that still pretends that nothing has happened, and repeat their learned mantras like a drunken parrot. You know that Monte Phyton sketch. Because they have so much vested interest in this scam.

And by the way, it’s the same “intelligent” political elites that are responsible for the current crisis in the EU and the U.S.

Nice work wouldn’t you say! Especially sine the common people have to pay twice for this folly.

Thank you for that double whammy courtesy of “our” elected “representatives”.

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/milj%F6” rel=”tag”>miljö</a>

A Nice Global Warming Summer PLEASE!! I have had enough of this cooling!

21 juni, 2011

The summer is finally here after, again, being a cold winter and “spring”. Isn’t it “lovely” with this “accelerated warming” that is not going on?

And I want to wish every one of you a warm (in the name of Global Warming Hysteria) and nice summer. It will also mean that I will write less and more sporadic posts.

But you have 1115 posts and 2414 comments to go through at your leisure.

This is what I wrote three years ago:

”I’m hopeful, the wind has turned and the Global Warming Hysterics are on the defensive. It is particularly noticeable in Europe where people have finally realized the insanity of these gigantic sums of money that will be squandered on nonsense action. And that will ruin the common people and national economies.

Please note that they are still talking as if nothing has happened but behind the scenes there has been a 180 degree change of course in many countries. Because no one will officially acknowledge this overall shift, instead they will continue to tell you that they have ”adapted” the policies to the prevailing circumstances, etc. Or other euphemisms.

It is only our “intelligent” Swedish politicians, plus the media, who have not understood it yet. And they are still relentlessly pushing this agenda and harping on us to take the lead and be a world leader in terms of restrictions on CO2.

It’s just that if you take the lead, you must have some following, too. And the last two months the crowd behind them has thinned considerably. And it becomes thinner by the day.

The biggest scientific and political scandal in modern times is on track to be exposed and derailed. And I would like to thank you other bloggers who have participated tirelessly in this fight for science and truth. We actually make a difference, even if it does not seem to go so fast sometimes. ”

And you can only note that this trend has continued, and that it has become increasingly obvious to the average person how little of truth and science the Global Warming Hysteria has.

It is now only our “intelligent” politicians who pretend that nothing has happened, and repeat their learned mantras like a drunken parrot. You know that Monte Phyton sketch.

And by the way, it’s the same political elites that are responsible for the current crisis in the EU and the U.S.

Nice work wouldn’t you say!

Thank you for that double whammy courtesy of “our” elected “representatives”.

Sommaren är äntligen här efter att det återigen har varit en kall vinter och ”vår”. Visst är det skönt med denna ”accelererande uppvärmning” som inte sker?

Och jag vill tillönska alla er en riktigt varm (i Global Warming Hysterins anda) och skön sommar. Det innebär också att jag kommer att skriva mycket mer sporadiskt under denna period.

Men ni har ju drygt 1115 inlägg och 2414 kommentarer att botanisera bland. Om ni använder kategorier och taggar plus sökfunktionen så kommer ni att hitta många intressanta saker.

Så här skrev jag för tre år sedan:

”Jag är hoppfull, vinden har vänt och Global Warming Hysterikerna är på defensiven. Det märks inte minst ute i Europa där man äntligen har insett vansinnet med dessa gigantiska summor som kommer att förslösas på nonsensåtgärder. Och som kommer att ruinera vanligt folk och de nationella ekonomierna.

Märk väl att man fortfarande pratar som om inget har hänt men bakom kulisserna så sker just nu en 180 gradig kursomläggning i många länder. För INGEN kommer på officiellt håll att erkänna denna totala omläggning utan man kommer att säga att man har “anpassat” kursen efter rådande omständigheter etc. Eller andra förskönande omskrivningar.

Det är bara våra intälägänta svenska politiker plus massmedia som inte har förstått det ännu. Och som oförtrutet kör på i denna återvändsgränd och tjatar om att vi skall gå i täten och vara världsledande vad det gäller begränsningar av CO2.

Det är bara det att skall man gå i täten så måste man ha några som följer efter också. Och de senaste 2 månaderna så har skaran bakom glesnat betydligt. Och blir glesare för varje dag.

Den största vetenskapliga och politiska skandalen i modern tid är på god väg att avslöjas. Och jag vill passa på att tacka er andra bloggare som oförtrutet har deltagit i denna kamp för vetenskap och sanning. Vi gör faktiskt en skillnad även om det inte verkar gå så fort ibland.”

Och det är bara att konstatera att denna utveckling har ytterligare fortsatt, och att det har blivit alltmer uppenbart för gemene man hur lite med sanningen och vetenskap hela Global Warming Hysterin har.

Det är numera bara våra intälägänta politiker som låtsas som om inget har hänt, (på samma sätt som med FRA lagen, IPRED, datalagringsdirektivet etc.), och upprepar sina inlärda mantran som en drucken papegoja. Ni vet den där Montephyton sketchen.

Och by the way, det är samma politiska elit som är ansvarig för den rådande krisen inom EU ochUSA.

Nice work wouldn’t you say!

Tack för den dubbel smällen från ”våra” valda ”representanter”.

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/milj%F6” rel=”tag”>miljö</a>


%d bloggare gillar detta: