Posts Tagged ‘the Forecasting Principles’

“The report of our extinction was an exaggeration.”

3 mars, 2008

För att parafrasera vad Mark Twain skrev I New York Journal 1897 när han fick reda på att hans dödsruna hade publicerats i samma tidning.

Detsamma kan sägas om isbjörnarna.

Kommer ni ihåg den berömda isbjörnsbilden som Al Gore använder i sin film och i sina föredrag för att visa hur isarna har smält och hur hotad isbjörnarna är etc. Att bilden som han använde utan lov och var tagen mitt i sommaren nämnde han bekvämt nog inte.

Nå, en rad organisationer, däribland U.S. Department of the Interior och U.S. Geological Survey (USGS), blev så oroade av dessa uppgifter att de satte igång utredningar för att se hur isbjörnarna påverkades av Global Warming och den ”smältande” isen.

Man ville också sätta upp isbjörnarna som ”a threatened species” under the U.S. Endangered Species Act (januari 2007, the U.S. Fish and Wildlife Service).

I dessa ”utredningar” så kom man fram till att isbjörnstammen skulle minska med minst 2/3 fram till år 2050 p.g.a. Global warming.

Nå, nu har Armstrong, Green och Soon använt sig av de principer och metoder som jag redogjorde närmare för i mitt inlägg The Unscientific way of IPCC:s forecasts eller IPPC:s lögn del 2! angående förutsägelser på vetenskaplig basis. Och gjort en analys av USGS: s (U.S. Geological Survey) rapporter för att se hur mycket vetenskap det finns bakom USGS: s påståenden och förutsägelser i deras rapporter.

Dessa rapporter använder USGS  för att skrämma folk med vilka katastrofala konsekvenser Global Warming skulle få för isbjörnarna. Och som våra politiker och massmedia naturligtvis slaviskt följer.

Och resultatet?

En total sågning av dessa s.k. vetenskapliga metoder som USGS använt. I det ena fallet så klarar rapporten bara av att uppfylla 10% av kraven och i det andra fallet bara 15%.

 

Det är med sådana ”lysande” vetenskapliga insatser som Global Warming Hysterin hålls vid liv

 

Några citat:

Table 1: Summary ratings from the forecasting audits

Principles                        AMD    H6

Contravened                   41       61

Apparently contravened   32       19

Not auditable                    26       15

Properly applied               17       10

”Of the nine, Amstrup, Marcot, and Douglas (2007) and Hunter et al. (2007) were the most relevant to the listing decision. Their forecasts were products of complex sets of assumptions. The first in both cases was the erroneous assumption that General Circulation Models provide valid forecasts of summer sea ice in the regions inhabited by polar bears. We nevertheless audited their conditional forecasts of what would happen to the polar bear population assuming, as the authors did, that the extent of summer sea ice would decrease substantially over the coming decades.

In all, Amstrup et al. properly applied only 15% of relevant forecasting principles and Hunter et al. only 10%. Their forecasts are unscientific and therefore a disservice to decision makers. We recommend that all relevant principles should be observed and forecasting processes audited when important public policy decisions depend on accurate forecasts.”

 

”The reports included 444 unique references in total. We were unable to find any references to works providing evidence that the forecasting methods used in the reports had been validated.”

 

”The fact that the AMD forecasts rest on the GCM forecasts and that these forecasts lack a scientific basis puts their assumptions into question. Indeed, some climate modelers state that the GCMs do not provide forecasts. Furthermore, the GCM models have not been designed for analysis at a regional level in the way they are used by AMD and H6”

”Since the current population of bears is not at a level that causes concern, the case for listing depends upon forecasts of serious declines in bear numbers in decades to come. None of the reports included references to scientific works on forecasting methods.

We found that the two reports most relevant to the listing decision made some questionable assumptions. Even if these assumptions had been valid, the bear population forecasting procedures used in the reports contravened many important forecasting principles.”

USGS rapporter finns här:

http://www.usgs.gov/newsroom/special/polar_bears/

Analysen finns här:

Polar Bear Population Forecasts: A Public-Policy Forecasting Audit

http://forecastingprinciples.com/Public_Policy/PolBears.pdf

Polar Bear Hearing: Armstrong Testimony Inhofe Statement at EPW Committee Hearing on Polar Bears

 Polar Bear Hearing: Glenn Testimony

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/milj%F6 rel=”tag”>miljö</a>

(more…)


%d bloggare gillar detta: