Archive for oktober, 2009

EU, Lissabonfördraget och den ”NYA” övervaknings stormakten

31 oktober, 2009

Välkommen till Stasi och KGB land DAG 304 – OM 31 DAGAR SÅ KOPPLAR FRA IN SIG FYSISKT PÅ ALLA KABLAR. Och då är den TOTALA MASSAVLYSSNINGEN AV SVENSKA FOLKET ETT FULLBORDAT FAKTUM.

Tack för det Sveriges riksdag och regeringen!

”I mitt inlägg   Välkommen till Stasi och KGB land DAG 280 – Är våra riksdagspolitiker hjärndöda?  så ställde jag frågan om våra riksdagsledamöter är hjärndöda.

Eller älskar de verkligen TOTAL Övervakning OCH STÄNDIG MASSAVLYSNING av HELA SVENSKA FOLKET – INKLUSIVE DEM SJÄLVA???

Nu vet vi svaret våra riksdagsledamöter är FAKTISKT hjärndöda. Och i total avsaknad av principer och ideologier.

158 RÖSTADE AKTIVT FÖR ATT INSKRÄNKA VÅRA FRI- OCH RÄTTIGHETER och  rättsstaten för vanliga medborgare I BROTT MOT grundlagen, Europakonventionen om mänskliga fri- och rättigheter och FN: s deklaration om mänskliga rättigheter.

Välkommen till Stasi och KGB land DAG 287: Nu vet vi svaret – våra riksdagsledamöter är FAKTISKT hjärndöda

Och fulspelet om telekom paketet fortsätter i vanlig EU stil.

Och lägg märke till att denna TOTALA nonchalerande av parlamentets vilja sker ENLIGT DET MEST ”DEMOKRATISKA” sättet av de tre varianter som finns. Mer än så här betyder inte europaparlamentet, och i förlängningen Europas folk, för makthavarna i EU.

DVS: INGENTING!

Och det är denna modell som våra intälägänta riksdagsledamöter och regeringar unisont hyllar som det ”stora demokratiprojektet”.

Vi, de Europeiska folken, kan tycka vad vi vill, det skiter man FULLSTÄNDIGT i från Europabyråkratin. They couldn’t care less.

Och lägg märke till ATT INGENTING AV DETTA HAR KUNNAT SKE UTAN VÅRA POLITIKERS AKTIVA, OCH I EN DEL FALL TYSTA, MEDGIVANDE OCH DELTAGANDE.

Jag har skrivit tidigare om Lissabonfördraget och dess katastrofala betydelse för svenska folkjets demokrati, våra fri- och rättigheter och våran rättstradition.

Läs här:

EU – The aim of this treaty is to be unreadable and unclear AND it can not be understood by ordinary citizens

EU – The inner game and the Corruption that Cost £684 931,5 per hour EVERY hour EVERY day EVERY year. And is increasing

They, the politicians, take away our freedom and privacy – And All for nothing

Speech of the President Václav Klaus in the European Parliament

Där man röstar 5,6 gånger per MINUT i Europaparlamentet:

MEP sometimes vote up to 450 times in 80 minutes. I don’t know what is going on half the time. The civil servants draw up the list and if it’s vote nr 58 and the paper says vote YES you vote yes. And if it’s vote nr 59 and the paper says vote NO you vote no. It’s an absolute farce! It is a complete shame masquerading as democracy.”

Eller hur man MEDVETET har gjort Lissabonfördraget oläslig:

“They decided in the council that it’s not allowed FOR ANY institution in the European Union to print a consolidated version THAT CAN BE READ before it has been approved in ALL 27 member states.”

Eller hur Lissabonfördraget ger EU makten att UTÖKA SINA MAKTBEFOGENHETER UTAN ATT FRÅGA MEDLEMSSTATERNA OM LOV:

“The constitution gives EU the ability to amend ITSELF in the future without having to refer to more intergovernmental conferences. It gives EU the ability to legislate over literally every single aspect of our lives.”

“As Italian interior minister, Giuliano Amato said at the London School of Economics last February, ”The good thing about not calling it a constitution is that no one can ask for a referendum.

“…så här inför EU valet, kommer här några officiella citat från de som var direkt inblandade i Lissabon fördraget. (Det finns mycket mer).

Som på ett glasklart sätt visar vad det handlar om. Och hur MEDVETET detta falskspel är.

Där den politiska eliten i Europa AVSIKTLIGT konstruerade Lissabon fördraget så att vanligt folk INTE skall förstå och märka vad som är på gång.

EU ’är ju gubevars ett ”demokrati och fredsprojekt” i den officiella retoriken. När det i själva verket handlar om den största makt överflyttningen i Europas historia från folket och lokala parlament till EU byråkratin. Som är utformat efter den franska byråkratiska modellen som den såg ut på 50 talet. Med en oerhört hierarkisk och centralstyrd förvaltning som inte behöver motivera eller redovisa någonting inför medborgarna.

Och som vanligt har massmedia och våra politiker fullständigt svikit i denna fråga. Det har i och för sig funnits enstaka artiklar i pressen, och enstaka politiker som har beskrivit SMÅ DELAR av detta. Men de är skrivna på ”EU byråkratiska så ingen vanlig människa förstår vad det egentligen handlar om.”

Eller hur EU kommissionen består av dömda brottslingar:

“EU commission – Interesting “gang” wouldn’t you say:

Jailed for embezzlement and banned from holding public office for 2 years

– Old communist apparatchik

– Another old communist apparatchik convicted for providing false information and he is in charge of the EU’s (SIC!) Audit and Anti Fraud unit

Accused of lying to the European Parliament by auditor

– 20 of the commissionaires has said that they intend to IMPLEMENT the constitution EVEN before it is ratified”

Eller om hur formellt sett så olika partier ur ideologisk ståndpunkt (konservativa, liberala och socialdemokratiska ) ÄNDÅ röstar lika i 97% av EU-parlamentets slutomröstningar:

”Vi är många som har fått nog!

Det finns enstaka undantag bland de svenska europarlamentarikerna som gör ett bra arbete därnere. Men det spelar liksom ingen roll i det stora hela. Då det är partiledningar här hemma och partigrupperna därnere som verkligen bestämmer när det verkligen gäller.

Och röstsiffrorna visar just detta.

När sossar, moderater, folkpartister, Kd röstar lika i 89-91% av fallen.

Och när konservativa, liberala och socialdemokratiska ledamöter i 97 procent av alla EU-parlamentets slutomröstningar är överens.

Vad skall vi DÅ med dessa partier till? Och vad tog deras ideologier och partiprogram vägen? Och vad är det för ”parlament” där så officiellt ”motstridiga” ideologier är SÅ eniga

Det påminner lite grann om Nordkorea. Men där är man ju till 99,98% överens

Till detta tillkommer sedan detta intressanta fenomen att man i Bryssel röstar igenom saker som man officiellt i Sverige sagt att man inte stöder. Och som är 180 grader ifrån vad man säger i valmanifest och partiprogram.

Etc. Etc.”

”(Enligt planen förefaller det som om man bara tänker ge parlamentets delegation en timma den 4 november för att diskutera det förslag som slutligen kommer att komma från ministerrådet…..

”Åter igen blir det hårresande arbetsformer och framstressade beslut. Så här får det inte gå till. Och det är uppseendeväckande att EU:s enda folkvalda representanter, Europaparlamentet, låter sig behandlas som en femåring.)”

”Det jag kan säga med säkerhet är att jag tycker det här är ett fullständigt barockt sätt att ta fram lagstiftning på. Komplicerade juridiska texter som tas fram muntligt under kaosartade omständigheter, under en ordförande som beter sig på ett sätt som aldrig någonsin skulle accepteras i ett vanligt svenskt elevråd.”

”En ännu mer executive summary:

Rådet visar fullständigt förakt för parlamentet genom att helt bortse från allt det säger. De tänker köra över parlamentet och en gång för alla visa att det är de som bestämmer, och därmed basta.

Det här förfarandet kallas för ”medbeslutande”, för den som undrar. Det framhålls ofta som ett exempel på hur demokratiskt EU är.”

Etc. Etc.

Här nedan kommer några kommentarer från två personer som aktivt var involverade i telekom förhandlingarna:

Telekompaketet: Detta har hänt

http://christianengstrom.wordpress.com/2009/10/18/telekompaketet-detta-har-hant/

Telekompaketet: ny text

http://christianengstrom.wordpress.com/2009/10/21/telekompaketet-ny-text/

Kaotiskt delegationsmöte om telekompaketet

http://christianengstrom.wordpress.com/2009/10/21/kaotiskt-delegationsmote-om-telekompaketet/

Enligt reglerna är det Europaparlamentets 27-mannadelegation som bestämmer vad parlamentet ska säga till rådet. Sedan är det de tre förhandlarnas jobb att utifrån det mandatet sköta de så kallade trialogsamtalen med rådets representanter.

På det förra delegationsmötet den 7 oktober gjordes det helt klart att förhandlarna inte hade något mandat att föra diskussioner utifrån de förslag som rådet och kommissionen hade presenterat, utan att de skulle hålla fast vid parlamentets skrivning av tillägg 138, och försöka få rådet att berätta formellt vad de hade för invändningar mot det.

Innan gårdagens möte hade det förekommit uppgifter om att förhandlarna hade struntat i sitt förhandlingsmandat och svikit parlamentet. Det uppgifterna visade sig vara till 100% sanna.

När de tre förhandlarna träffade rådet hade de bara pratat om rådets och kommissionens förslag, och inte alls om parlamentets 138. Inte nog med att Vidal-Quadras inte gjorde någon hemlighet alls av det när vi träffades igår. Han hade dessutom mage att påstå att delegationen enhälligt hade givit honom det mandatet den 7 oktober.

Philippe Lamberts protesterade å det skarpaste mot den här verklighetsförfalskningen, och påpekade att det var både ohederligt och oprofessionellt av förhandlarna att bete sig så. Då tyckte Vidal-Quadras att Lamberts var ohövlig. Själv ansåg han inte att han hade gjort det minsta fel.

Jag backade upp Lamberts med att säga att jag hade precis samma uppfattning om vilket mandat förhandlarna hade fått på det föregående mötet. Eva-Britt Svensson (V) gjorde det också, men så mycket längre än så kom inte diskussionen i sak på den här punkten.

Den här diskussionen beskriver Lena Ek (C) som att vi ”mest gnällde om procedurfrågor”. Den beskrivningen får stå för henne. Om hon inte bryr sig om att de utsedda förhandlarna faktiskt representerar det mandat de fått av delegation, utan tycker det är okay om de kör sitt eget race och kuckilurar som de vill med rådet, då får hon tycka det.”

”Det jag kan säga med säkerhet är att jag tycker det här är ett fullständigt barockt sätt att ta fram lagstiftning på. Komplicerade juridiska texter som tas fram muntligt under kaosartade omständigheter, under en ordförande som beter sig på ett sätt som aldrig någonsin skulle accepteras i ett vanligt svenskt elevråd.

Det är otroligt mycket som skulle behöva förbättras i den här processen. Lena Ek och Centern får ursäkta, men jag tycker den här hanteringen av procedurfrågorna är både ovärdig och farlig.”

Ett hån mot parlamentet

http://christianengstrom.wordpress.com/2009/10/22/ett-han-mot-parlamentet/

För den som inte känner för att gräva ner sig i textjämförelser kan jag ge en executive summary:

Rådet har strukit alla formuleringar som parlamentet ville ha in för att garantera att ingen ska kunna stängas av från internet utan föregående rättegång, och gått tillbaka till något som i sak är identiskt med det som rådet och kommissionen tidigare föreslagit.

En ännu mer executive summary:

Rådet visar fullständigt förakt för parlamentet genom att helt bortse från allt det säger. De tänker köra över parlamentet och en gång för alla visa att det är de som bestämmer, och därmed basta.

Det här förfarandet kallas för ”medbeslutande”, för den som undrar. Det framhålls ofta som ett exempel på hur demokratiskt EU är.

Telekompaketet: Man häpnar!

http://henrikalexandersson.blogspot.com/2009/10/telekompaketet-man-hapnar.html

”I övrigt spårade det ur fullständigt. Massor med muntliga ändringar och kompletteringar kom in till Trautmanns kompromiss i ”direktsändning”. Efter en muntlig uppläsning (som ifrågasattes) begärde ordföranden mandat att få ta upp fortsatta diskussioner med rådet utifrån detta.

Vi förväntades alltså att ge klartecken till en rörig och delvis ifrågasatt text utan att ha fått en chans att läsa igenom den.

De gröna / Piratpartiet och vänstergruppen kunde inte gå med på detta. Vi ville ha en chans att se, läsa igenom och granska texten först. Vilket man alltså vägrade ge oss. Därför röstade vi helt enkelt nej till att ge delegationens ledning mandat att föra diskussionen vidare med rådet. Men, naturligtvis var vi i minoritet. [Förtydligande: Det röstades formellt inte. Men vi meddelade tydligt att vi inte stod bakom det ”konsensusbeslut” som fattades om att gå vidare.]

Detta är väldigt anmärkningsvärt. En lagstiftande församling vägras tillgång till ett vettigt beslutsunderlag. Istället förväntas man, i hast, ge klartecken in blanco till en text som verkligen behöver granskas – och i vilken det finns en uppenbar risk för slamkrypare.

Så får lagstiftning inte gå till!

Telekompaketet: Dagens trialog

http://henrikalexandersson.blogspot.com/2009/10/teledatalagringen-dagens-trialog.html

”Dock verkar det som om vissa medlemsstater blir allt grinigare ju mer det talas om internetanvändares rättigheter och om medborgerliga fri- och rättigheter i pappren. (Vi vet att fransmännen stretar emot, men en kvalificerad spekulation är att även britterna sätter sig hårt på tvären i ministerrådet.)

Inför nästa rond (Bryssel 4 november) jobbar EU:s svenska ordförandeskap på en ny text som utgår från det papper som låg på bordet i dag.

Vi har fått underhandsinformation om vad de filar på. Det verkar som om de fortfarande vägrar gå med på domstolsprövning innan eventuell avstängning av folk från internet. Däremot vill de ha fler brasklappar om när man skall kunna stänga av folk från nätet.

Såpass!

(Enligt planen förefaller det som om man bara tänker ge parlamentets delegation en timma den 4 november för att diskutera det förslag som slutligen kommer att komma från ministerrådet. Vilket blir tight, även om pappret som sådant sänds ut i förväg. Efter det, samma kväll, blir det möte med hela förlikningskommittén – det vill säga parlamentets 27 ledamöter och rådets 27 ledamöter. Där förväntas vi antagligen säga ja och amen till vad rådet har kommit fram till. Åter igen blir det hårresande arbetsformer och framstressade beslut. Så här får det inte gå till. Och det är uppseendeväckande att EU:s enda folkvalda representanter, Europaparlamentet, låter sig behandlas som en femåring.)

Detta känns helt oacceptabelt. På så många sätt. Kanske skulle detta kunna öppna för en återgång till gamla hederliga 138:an? För det verkar ju inte som om man tänker erbjuda oss något bättre.”

http://henrikalexandersson.blogspot.com/2009/10/rykten-om-telekompaketet.html

http://henrikalexandersson.blogspot.com/2009/10/och-sa-sjunger-vi-alla-we-shall.html

http://henrikalexandersson.blogspot.com/2009/10/measures-against.html

Det är inte bara fildelare som är i farozonen…

http://henrikalexandersson.blogspot.com/2009/10/det-ar-inte-bara-fildelare-som-ar-i.html

”En sak vill jag dock utveckla. Det gäller ministerrådets preliminära kompromissförslag, från trialogmötet förra veckan. Där diskuteras avstängning av användare från internet (och andra åtgärder) i dessa termer…

”…authorising the measures to be taken and to adopt urgent measures in order to assure national security, defence, public security and the prevention, investigation, detection and prosecution of criminal offences.”

Nu handlar det alltså inte bara om fildelare längre.

Avstängning från nätet (och andra ”åtgärder”) kan sättas in i en lång rad fall. Här skall man hålla i minnet att det finns många saker som är ”olagliga” i olika EU-länder. EU:s ramdirektiv mot rasism säger att man inte får förneka folkmord. (Det gäller dock inte alla folkmord. Bara vissa.) Och i Frankrike är det speciellt olagligt att ifrågasätta det turkiska folkmordet på armenier. I många länder är spelsiter förbjudna. På sina håll är läkemedelsinformation (som FASS) förbjuden. I Litauen får man inte skriva positiva saker om bögar. Reglerna för pornografi varierar EU-länderna emellan. Reglerna för reklam för sprit och tobak skiljer sig också. Och många saker som är offentlig handling i Sverige är olagliga att offentliggöra i andra länder.

Fyll gärna på med fler exempel i kommentarerna. Jag tog bara några som jag kom på på rak arm.

Internet kan alltså komma att bli sönderreglerat. Och folk kommer att kunna stängas av från nätet av många olika skäl. Vilka andra ”measures” medlemsstaterna och EU har tänkt sig kan man bara föreställa sig.

Lägg sedan till den europeiska arresteringsordern, som gör att man kan bli utlämnad till ett annat land för en handling som inte är brottslig i ens hemland. Så vad händer om en svensk startar en fransk blogg och ifrågasätter det turkiska folkmordet på armenier? Om en spanjor startar en bögporrsida som vänder sig till en litauisk publik?

(För ett par år sedan greps nätspelbolaget Unibets svenske VD Petter Nylander i Holland, när han var på väg till England – och begärdes utlämnad till Frankrike. Bland annat anklagades han för att ha sponsrat en fransk cykeltävling, vilket bryter mot de franska spellagarna.)

Och för att de ”mesures” man talar om skall kunna sättas in, så måste rimligen även rätten att vara anonym på nätet tas bort.

Det är alltså inte bara fildelare som bör försvara tillägg 138 till telekompaketet – som säger att avstängning av människor från nätet (eller andra, liknande åtgärder) inte får ske utan föregående rättslig prövning.

I ministerrådets preliminära kompromissförslag, som citeras ovan, är ordet ”föregående” rätt och slätt struket.”

Telekomsaker inför veckan som kommer

http://henrikalexandersson.blogspot.com/2009/10/telekomsaker-infor-veckan-som-kommer.html

Om någon undrade varför britterna är så hårdhudade motståndare mot tillägg 138 i EU:s telekompaket (ingen avstängning av folk från nätet utan föregående domstolsprövning) så gav Aftonbladet en bra ledtråd i går.

”Den brittiska regeringen förklarar krig mot de illegala fildelarna. Enligt ett nytt lagförslag ska piraterna kunna stängas av från internet – utan rättslig prövning.”

Det sägs alltså rakt ut att den brittiska regeringen tycker att det där med rättssäkerhet är övervärderat.

Obehagligt.

Och på onsdag är det alltså dags för en ny förhandlingsomgång om EU:s telekompaket.

Uppenbarligen hoppas avstängningsvännerna att det skall bli en snabb process.

Det ligger i luften att ministerrådet vill ha allt klappat och klart nu i veckan. Men parlamentet har ingen anledning att låta sig stressas in i något. Regelverket ger oss tid fram till årsskiftet.

Hur de engelska IP bolagen kämpar emot:

TalkTalk threatens legal action over Mandelson’s filesharing plan

http://www.guardian.co.uk/media/2009/oct/29/talktalk-threatens-legal-action-mandelson

“TalkTalk, the second largest internet service provider in the UK, has threatened to launch legal action if business secretary Peter Mandelson follows through with his plan to cut off persistent illegal filesharers’ internet connections.

Carphone Warehouse-owned TalkTalk, which has more than 4 million ISP customers and owns the Tiscali and AOL brands, claimed the government’s plan was based on filesharers being ”guilty until proven innocent” and constituted an infringement of human rights.

”The approach is based on the principle of ‘guilty until proven innocent’ and substitutes proper judicial process for a kangaroo court,” said Andrew Heaney, the executive director of strategy and regulation at TalkTalk. ”We know this approach will lead to wrongful accusations.”

http://online.wsj.com/article/BT-CO-20091028-712126.html

http://online.wsj.com/article/SB125673511227012955.html

http://www.dontdisconnect.us/

Lisbon Treaty will usher in ‘European surveillance state’

http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/politics/6440812/Lisbon-Treaty-will-usher-in-European-surveillance-state.html

“Open Europe, which opposes greater European integration, said that the ratification of the controversial treaty will see powers over home affairs and justice policy “almost totally shifted to the EU level.

That will allow the creation of new EU-wide systems to monitor citizens’ private lives and movements, the think-tank said.”

“If it takes force, individual member-states’ ability to veto new EU-wide measures will be reduced, since it introduces qualified majority voting to most areas of justice and home affairs policy.”

“According to Open Europe, that opt-out is a “smokescreen” concealing the UK government’s role in promoting a common approach to home affairs policies.

In practice, the UK has often been a key driver of policy, and has in some instances even exported domestic initiatives to the rest of the EU, particularly those that increase the power of the state over the individual,” the report said.

In particular, the group said the UK has pushed for new powers to allow the holding and sharing of personal data across the EU, including travel records. Britain has also enthusiastically backed the use of European Arrest Warrants, the report said.

The report also suggests that the use of QMV in home affairs will allow EU ministers to bring in a raft of new surveillance measures, including a centralised system for storing and sharing personal data and “cyber patrols” monitoring internet access records.

New security bureaucracy could also be created, including an EU Committee on Internal Security, which Open Europe described as “a fledgling EU Home Office.”

There will also be more sharing of secret intelligence material between member-states, the report said. The EU already operates a Joint Situation Centre, which pools common intelligence material.

Stephen Booth, the Open Europe analyst who wrote the report, said: “We are fast approaching a situation where the EU will have the full coercive machinery of a state but without the proper democratic controls or robust checks on power that citizens should expect.

How can citizens expect their fundamental rights to liberty and independence from the state to be protected by unaccountable institutions which have a vested interest in creating more laws?

http://henrikalexandersson.blogspot.com/2009/10/jattestaten.html

Men EU handlar inte om det bästa – utan om det värsta.

Den som vill ha ett förbud mot ditt eller datt är nästan alltid mer motiverad, påstridig och högljudd än den som tycker att man borde kunna lämna folk i fred. Särintressen är som femåringar som tjatar tills de får som de vill. Och politiska ingrepp, regleringar och diktat går alltid att motivera med någon av de där goda föresatserna som vägen till helvetet är stensatt med.

Det finns en inneboende, närmast politisk-psykologisk, kraft som gör att centralstyrning och ”harmonisering” oftast landar i ”worst practice”.

Många svenskar röstade ja till EU för att få det bästa av Europa. För att Sverige skulle bli lite mer ”kontinentalt”. (Själv är jag inte oskyldig.) Men det visade sig att ljuset i slutet av tunneln var ett X2000-tåg, på väg i full fart rakt emot oss. (Eller ett TGV, då.)

Och nu skall Lissabonfördraget rullas ut. EU:s politiker kommer att kunna utöka unionens makt utan att behöva fråga medborgarna om lov. EU kommer att ta makten över juridiken, rättsväsendet och övervakningsapparaten. EU kommer att få militär kapacitet. Makten över den politiska klassens väpnade gren, polisen, kommer att överföras till EU.”

Se även:

Indisputable rewording of Amendment 138

http://www.laquadrature.net/en/indisputable-wording-of-amendment-138

Amendment 138 dead by lack of courage of the Parliament

http://www.laquadrature.net/en/amendment-138-dead-by-lack-of-courage-of-the-parliament

Amendment 138: Why does Trautmann persevere in giving up?

http://www.laquadrature.net/en/amendment-138-why-does-trautmann-persevere-in-giving-up

Amendment 138: European Parliament cannot give up citizens’ freedoms

http://www.laquadrature.net/en/amendment-138-european-parliament-cannot-give-up-citizens-freedoms

Memo: Improving Amendment 138 While Preserving its Core Principles

http://www.laquadrature.net/en/improving-amendment-138-while-preserving-its-core-principles

Amendment 138: The Parliament betrayed by its negotiators

http://www.laquadrature.net/en/amendment-138-the-parliament-betrayed-by-its-negotiators

Amendment 138: The European Parliament must stand up against the Council

http://www.laquadrature.net/en/amendment-138-the-european-parliament-must-stand-up-against-the-council

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/fri-+och+r%E4ttigheter” rel=”tag”>fri- och rättigheter</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/yttrandefrihet” rel=”tag”>yttrandefrihet</a>,<a href=”http://bloggar.se/om/fra” rel=”tag”>fra</a>

varning-2

Våra politiker har som vanligt ingen aning om någonting – I det här fallet vindkraft

21 oktober, 2009

Som jag har skrivit om vad det gäller FRA lagen, IPRED, ACTA, Datalagringsdirektiv, Telekompaket etc etc. så visar det sig gång på gång att våra riksdagsledamöter inte har en aning om vad de egentligen röstar på. De röstar som de blir tillsagada och följer partistyrelsens och partipiskans order.

Och nu visar det sig att de bara rakt av kopierar text och felaktiga fakta från en påhittade lobbyorganisation och presenterar det hela SOM SINA MOTIONER.

De gör inte ens den mesta elementära fakta koll om organisationen eller det som står i texten.

NOLL KOLL!

OCH DE VÄGRAR ATT SOM VANLIGT TA NÅGOT SOM HELST ANSVAR FÖR NÅGONTING!

När jag tänker på det så borde detta väl vara åtalbart enligt den IPRED lag som de själva röstade igenom som ”Illegal Textdelning”. Och därmed så kan vi stänga av deras Internet uppkoppling enligt samma lag. Plus naturligtvis böter på sisådär 10 miljoner kr per person för presumtiva förlorade intäkter a la skivindustrins argument.

Som sagt – Det är ”värdiga” representanter vi har i riksdagen. Och dessa personer bestämmer över oss, det svenska folket, och avgör våra fri- och rättigheter och vårt ekonomiska välstånd.

Se mina inlägg om vindkraft här:

https://uddebatt.wordpress.com/tag/vindkraft/

Artikeln här:

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article5991551.ab

Publicerad: 2009-10-21

    Med en riggad lyxfest avslöjade Aftonbladet/200 sekunder för några veckor sedan hur riksdagsledamöter låter sig bjudas av pr-konsulter och lobbyister.

     I dag kan vi berätta hur mäktiga företag och organisationer, med välbetalda pr-konsulter i ryggen, styr de folkvalda att driva deras frågor.

     Flera ledamöter skrev under en fejkad motion från vår påhittade stiftelse.

    Den fejkade motionen skickades till politiker från alla olika partier.

Så lätta är de att lura

Politiker för faktafel vidare – utan att kola

Hur lätt är det att styra de folkvalda i Sveriges riksdag?

Aftonbladet hittade på en intresseorganisation och skrev ett fejkat motionsförslag med faktafel.

Sex ledamöter gick i fällan.

För att testa hur lätt det är för lobbyister att få makt i riksdagen skapade Aftonbladet den påhittade stiftelsen Välj vindkraft.

Vi skickade ut färdiga motionsförslag med krav på att regeringen slopar uttagsskatten för kooperativ vindkraft.

Sex socialdemokratiska ledamöter använde sig av vårt material när de lämnade sina motioner till riksdagen. Ingen av dem har kontrollerat stiftelsen eller brytt sig om att prata med de kontaktpersoner Aftonbladet angivit på den fejkade hemsidan.

Inklusive faktafel

Det handlar om två motioner – den ena har undertecknats av fyra ledamöter och den andra av två.

Hela stycken har kopierats och ett faktafel om energimängd, som vi hade preparerat texten med, slank med i båda motionerna.

Förre socialministern Berit Andnor (S), ordförande i konstitutionsutskottet, har skrivit under en av motionerna.

– Det är klart att jag beklagar om det är en uppgift som är felaktig, säger hon.

Stefan Wikén (S) var den som satte ihop motionen. I dag är han ångerfull:

– Jag kan bara beklaga att jag inte har faktakontrollerat ordentligt.

Marie Nordén (S), som också skrev under, tycker det hela är olyckligt.

– Vi får ta på oss att vi använde en felaktig siffra. Det är jättetråkigt att det blev så med tanke på att det är en viktig fråga. Det är klart att det här kanske underminerar hela vår motion.

Den andra motionen består nästan bara av text som har kopierats från påhittade Välj vindkraft.

En av undertecknarna, Renée Jeryd (S), är lite frågande när Aftonbladet kontaktar henne.

– Jaha, ja, nu är det inte jag som…jag la ju ett förslag till vindkraft…till skatteutskottet och sen redigerade de politiska tjänstemännen det.

Brukar ni bara kopiera?

 Nej, jag tycker inte jag har kopierat det där utan jag har utgått i från mina kunskaper om vindkraft.

Motionsförslaget som påhittade Välj vindkraft skickade ut innehöll sakfel som också har kom med i motionen?

 Ja, då är jag missinformerad då.

Känner press

Renée Jeryd försvarar sig med att hon känner sig pressad av media.

– Problemet är ju att ni granskar hur många motioner vi skriver. Och den som inte skriver några motioner är en lat riksdagsman.

Hur då menar du?

 Det är en tävling i vem som skriver mest motioner för att på något sätt blidka media.

– Jag tycker att det blir en stress och hets.

Christian Oskarsson (S), som undertecknat motionen tillsammans med Renée Jeryd, säger:

– Det här området är väldigt aktuellt just nu och vi har väldigt mycket kontakter och folk som uppvaktar oss. Då kan det vara lätt att det också slinker igenom någonting, en siffra som inte stämmer eller så.

Richard Aschberg

Elisabeth Marmorstein

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/milj%F6“ rel=”tag”>miljö</a>

varning-2

Välkommen till Stasi och KGB land DAG 287: Nu vet vi svaret – våra riksdagsledamöter är FAKTISKT hjärndöda

14 oktober, 2009

I mitt inlägg   Välkommen till Stasi och KGB land DAG 280 – Är våra riksdagspolitiker hjärndöda?  så ställde jag frågan om våra riksdagsledamöter är hjärndöda.

Eller älskar de verkligen TOTAL Övervakning OCH STÄNDIG MASSAVLYSNING av HELA SVENSKA FOLKET – INKLUSIVE DEM SJÄLVA???

Nu vet vi svaret våra riksdagsledamöter är FAKTISKT hjärndöda. Och i total avsaknad av principer och ideologier.

158 RÖSTADE AKTIVT FÖR ATT INSKRÄNKA VÅRA FRI- OCH RÄTTIGHETER och  rättsstaten för vanliga medborgare I BROTT MOT grundlagen, Europakonventionen om mänskliga fri- och rättigheter och FN: s deklaration om mänskliga rättigheter.

En, SÄG EN person avstod – Camilla Lindberg FP

http://www.riksdagen.se/templates/R_HtmlCallPage____19486.aspx

Voteringen här:

http://www.riksdagen.se/templates/R_ExternalPage____3383.aspx?op=anf&anf=1110910140068978512

Ja till FRA-lagen

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3651685.svd

Stora delar av riksdagens försvarsutskott har kunskapsluckor när det gäller den nya FRA-lagen, visar SvD:s granskning

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3648715.svd

”Riksdagen är förlorad. Nu kan vi bara hoppas på Europadomstolen”

http://blogg.svd.se/ledarbloggen?id=16127

Riksdagen klubbade den nya FRA-lagen

http://www.dn.se/nyheter/valet2010/fra-lagen-riksdagen-fattar-beslut-i-dag-1.973817

Läs även FRA: Tolgfors ljuger i DN-chatten!

http://minimaliteter.blogspot.com/2009/10/fra-tolgfors-ljuger-i-dn-chatten.html

Det här är inte min regering längre

http://mikaelelmlund.wordpress.com/2009/10/14/det-har-ar-inte-min-regering-langre/

Söndersmulad i debatten i Riksdagen

http://erikhultin.se/10/sondersmulad-i-debatten-i-riksdagen.php

FRA. Och en del annat.

http://henrikalexandersson.blogspot.com/2009/10/fra-och-en-del-annat.html

FRA: Riksdagsmännen som skall avlyssnas

http://swartz.typepad.com/texplorer/2009/10/fra-riksdagsm%C3%A4nnen-som-skall-avlyssnas.html

Idag blev undantaget regel

http://scabernestor.blogg.se/2009/october/idag-blev-undantaget-regel.html

Som jag skrev bl.a. om i följande inlägg  Välkommen till Stasi och KGB land DAG 1   så har våra intälägänta politiker NU ÅTERIGEN BEKRÄFTAT ATT DE HAR ENSIDIGT SAGT UPP det  underförstådda ömsesidiga samhällskontrakt som finns mellan medborgaren och staten.

Dvs. medborgaren avstår från vissa saker mot att staten i gengäld garantera vissa FUNDAMENTALA saker. Såsom fri- och rättigheter och en fungerande rättsordning som syftar till att ge ett skydd för de FUNDAMENTALA DEMOKRATISKA PRINCIPER som ett fritt och demokratiskt samhälle behöver för att bestå.

Det hela bygger just på att det är ömsesidigt – vi avstår frivilligt från vissa saker för att i gengäld garanteras ett skydd från staten vad det gäller våra fundamentala fri och rättigheter. Samt en fungerande rättsordning.

Nu har våra intälägänta politiker sagt upp detta samhällskontrakt! Och totalt ”ryckt undan mattan” för ett demokratiskt samhälle.

Och de är inte ens medvetna om det!

Än mindre verkar de förstå konsekvenserna av detta beslut.

Det betyder också att vi, vanliga svenska medborgare inte längre är bundna av detta samhällskontrakt som våra politiker så total och ensidigt har sagt upp.”

”Politikerna har med ”vett och vilja” förklarat krig mot sin egen befolkning genom att klassificera den vanlige svenske medborgaren som ”opålitlig” och ”potentiell brottsling”!

Där vi bara kan ”bevisa” vår oskuld genom att ”snällt” finna oss i en total MASSÖVERVAKNING och MASSAVLYSSNING.

Vi, det svenska folket, måste alltså först ”bevisa” att vi är ”oskyldiga” och ”värdiga” medborgare innan vi finner ”nåd” hos de höga herrarna och damerna.

En total pervertering av den rättsordning som gällt de senaste århundradena – Dvs. att du är OSKYLDIG TILLS NÅGOT ANNAT ÄR BEVISAT BORTOM ALLA RIMLIGA TVIVEL!

Och som en lök på laxen så är det vi, hederliga svenska skattebetalare, som TVINGAS BETALA FÖR VÅR EGEN ÖVERVAKNING OCH KRÄNKNINGEN AV VÅRA FRI- OCH RÄTTIGHETER!”

Jag har roat mig med att gå till baka och läsa vad som skrevs på riksdagsledamöternas bloggar under maj/juni 2008 när beslutet om FRA1 hastades igenom. Samt vad som skrevs under den efterföljande beslutet om FRA 1.1

Och två saker framstår som fullkomligt glasklara:

– Det ena är att väldigt många mycket kunniga personer inom juridik, teknik och politik har påpekat de oklarheter, brister etc. som fanns i lagförslaget. Och ställt många frågor som belyser de förödande konsekvenser lagen kommer att få för en demokrati och rättssamhälle.

Och detta INNAN lagen antogs i juni 2008.

Och då har jag INTE NÄMNT de tunga remissinstanserna och deras förödande kritik.

Så det finns INGA SOM HELST URSÄKTER a la ”vi visste inte”, ”vi hade ingen aning”, ”vi förstod inte konsekvenserna” etc.

– Det andra är att politikerna konsekvent har VÄGRAT att lyssna, VÄGRAT att svara på frågor och förklara sig. I många fall har de tvärtom gjort ALLT för att förringa och förnedra de som ställt frågorna.

Så våra intälägänta politiker har med berått ”mod” VALT ATT FULLSTÄNDIGT STRUNTA i ALLT som med stor sakkunskap har framförts från en mängd personer och organisationer/myndigheter.

Att de dessutom har sålt ut ALLT  vad deras EGNA PARTIPROGRAM säger och står för verkar INTE HELLER BEKYMMRA partiledningarna och riksdagsledamöterna.

Där de gör som de blir tillsagda och GÅR ENBART PÅ DEN OFFICIELLA PARTILINJEN för att ”trygga” sin karriär inom partiet.

Så frågan uppstår naturligtvis varför vi överhuvudtaget skall rösta på dessa partier som när det kommer till kritan INTE STÅR FÖR NÅGONTING ANNAT ÄN ATT BEHÅLLA MAKTEN. Vad man gör med denna makt verkar mindre viktigt.

Och där man gladeligen offrar sina medborgares fri- och rättigheter, rättsstaten etc. för att sitta kvar på tronen.

Som sagt vi har ”värdiga” representanter i riksdagen och regeringen.

Som jag skrev i mitt inlägg

För första gången på mycket länge så håller vi medborgare varje enskild riksdagsledamot ansvarig för sitt röstande. Det går inte att fegt krypa bakom partiet och partipiskan för att urskulda sitt eget ställningstagande. Varje ledamot är ansvarig gentemot det svenska folket för sitt eget ställningstagande. Det går inte att svika fundamentala demokratiska principer och sedan skylla på partiorder.

Nürnbergrättegången fastslog en gång för alla att ”lyda order” är ingen som helst ursäkt för att genomföra en rättsvidrig och brottslig handling. Ansvaret vilar helt och hållet på den person som väljer att genomför orden. Det finns nämligen alltid ett val. Du kan alltid välja att INTE genomföra en orättfärdig order även om det blir kännbart för dig som individ. Det enda som krävs är nämligen lite civilkurage. Och i Sveriges riksdag så saknas det helt och hållet med några få undantag.”

Och som sagt – 0m 11 månader så är det val och vi vet ju VILKA VI INTE SKALL RÖSTA PÅ om vi vill behålla en demokrati och rättsstat som är värd namnet.

Se mina inlägg om FRA 

https://uddebatt.wordpress.com/tag/fra/

Se mina inlägg om fri- och rättigheter 

https://uddebatt.wordpress.com/category/fri-och-rattigheter/

Se mina inlägg om yttrandefrihet 

https://uddebatt.wordpress.com/category/yttrandefrihet/

Här kommer listan på de personer som röstade JA för att införa TOTAL MASSAVLYSSNING av OSS, svenska folket,  I BROTT MOT grundlagen, Europakonventionen om mänskliga fri- och rättigheter och FN: s deklaration om mänskliga rättigheter.

Moderata samlingspartiet

97 personer hittades.

A
Andersson, Jan R (m) Kalmar län, plats 150    
Andersson, Magdalena (m) Jönköpings län, plats 324    
Anger, Staffan (m) Västmanlands län, plats 271    
Appelros, Staffan (m) Malmö kommun, plats 122    
Arkelsten, Sofia (m) Stockholms kommun, plats 51    
Asplund, Lena (m) Västernorrlands län, plats 346    
Avsan, Anti (m) Stockholms län, plats 248    
Axén, Gunnar (m) Östergötlands län, plats 30    
B
Bengtson Skogsberg, Eva (m) Kalmar län, plats 91    
Bengtsson, Finn (m) Östergötlands län, plats 33    
Berg, Ulf (m) Dalarnas län, plats 135    
Bergheden, Sten (m) Västra Götalands läns Östra, plats 194    
Bill, Per (m) Uppsala län, plats 147    
Blix, Gustav (m) Stockholms kommun, plats 314    
Bouveng, Helena (m) Jönköpings län, plats 326    
Brodén, Anne Marie (m) Hallands län, plats 126    
Brännström, Katarina (m) Kronobergs län, plats 254    
C
Cederbratt, Mikael (m) Västra Götalands läns norra, plats 337    
Cederfelt, Margareta (m) Stockholms kommun, plats 81    
E
Elinderson, Lars (m) Västra Götalands läns östra, plats 101    
Engblom, Annicka (m) Blekinge län, plats 14    
Engström, Hillevi (m) Stockholms län, plats 145    
Enström, Karin (m) Stockholms län, plats 115    
Ericson, Jan (m) Västra Götalands läns södra, plats 339    
F
Fahmi, Mahmood (m) Stockholms kommun, plats 206    
Forslund, Patrik (m) Dalarnas län, plats 134    
G
Garstedt, Inge (m) Malmö kommun, plats 152    
Gerdau, Mats (m) Stockholms län, plats 285    
Grape, Ulf (m) Västerbottens län, plats 79    
Grönfeldt Bergman, Lisbeth (m) Göteborgs kommun, plats 297    
Gunnarsson, Rolf (m) Dalarnas län, plats 23    
H
Habsburg Douglas, Walburga (m) Södermanlands län, plats 117    
Hamilton, Björn (m) Stockholms län, plats 176    
Hammar Johnsson, Ann-Charlotte (m) Skåne läns västra, plats 185    
Hammarbergh, Krister (m) Norrbottens län, plats 277    
Hansson, Anders (m) Skåne läns södra, plats 331    
Hedquist, Lennart (m) Uppsala län, plats 146    
Hjälmered, Lars (m) Göteborgs kommun, plats 334    
Holm, Christian (m) Värmlands län, plats 132    
J
Jernbeck, Isabella (m) Stockholms län, plats 283    
Johansson, Bengt-Anders (m) Jönköpings län, plats 288    
Johansson, Mats (m) Stockholms kommun, plats 242    
Jönsson, Christine (m) Skåne läns södra, plats 295    
K
Karlsson, Ulrika i Uppsala (m) Uppsala län, plats 286    
Khelili Dylami, Reza (m) Stockholms kommun, plats 243    
Kierkemann, Marianne (m) Hallands län, plats 157    
Kinberg Batra, Anna (m) Stockholms län, plats 210    
Kjellberg, Bertil (m) Västernorrlands län, plats 344    
Kjellin, Margareta B (m) Gävleborgs län, plats 166    
L
Lavesson, Olof (m) Malmö kommun, plats 184    
Leivik, Björn (m) Västra Götalands läns norra, plats 301    
Lennmarker, Göran (m) Stockholms län, plats 25    
Lilliehöök, Anna (m) Stockholms kommun, plats 141    
Lindblad, Göran (m) Göteborgs kommun, plats 225    
Lindblad, Lars (m) Skåne läns södra, plats 186    
Linderoth, Curt (m) Stockholms kommun, plats 316    
Löfsjögård, Malin (m) Stockholms län, plats 282    
M
Magnusson, Cecilia (m) Göteborgs kommun, plats 226    
Malmberg, Betty (m) Östergötlands län, plats 119    
Montan, Göran (m) Skåne läns norra och östra, plats 94    
N
Nilsson, Gustav (m) Blekinge län, plats 12    
Nilsson, Mats G (m) Stockholms kommun, plats 279    
Nilsson, Nils Oskar (m) Stockholms län, plats 212    
Nilsson, Rolf K (m) Gotlands län, plats 35    
Norlén, Andreas (m) Östergötlands län, plats 149    
O
Olsson, Kent (m) Västra Götalands läns västra, plats 19    
P
Persson, Sven Yngve (m) Skåne läns västra, plats 292    
Pettersson, Göran (m) Stockholms län, plats 249    
Plass, Maria (m) Västra Götalands läns västra, plats 129    
Polfjärd, Jessica (m) Västmanlands län, plats 343    
de Pourbaix-Lundin, Marietta (m) Stockholms län, plats 83    
Pålsson, Anne-Marie (m) Skåne läns södra, plats 223    
Pålsson, Margareta (m) Skåne läns norra och östra, plats 40    
R
René, Inger (m) Västra Götalands läns västra, plats 18    
Rivière, Helena (m) Stockholms kommun, plats 317    
Roszkowska Öberg, Eliza (m) Stockholms län, plats 85    
Rothenberg, Hans (m) Göteborgs kommun, plats 299    
Rådhström, Jan-Evert (m) Värmlands län, plats 46    
S
Sander, Mats (m) Skåne läns västra, plats 330    
Schulte, Fredrik (m) Stockholms län, plats 321    
Sigfrid, Karl (m) Stockholms län, plats 320    
Staxäng, Lars-Arne (m) Västra Götalands läns västra, plats 158    
Sundell, Ola (m) Jämtlands län, plats 239    
Svantesson, Elisabeth (m) Örebro län, plats 341    
von Sydow, Henrik (m) Hallands län, plats 156    
T
Tenfjord-Toftby, Cecilie (m) Västra Götalands läns södra, plats 231    
Tenje, Anna (m) Kronobergs län, plats 291    
Thalén Finné, Ewa (m) Skåne läns södra, plats 187    
Thingwall, Göran (m) Stockholms län, plats 144    
Tobé, Tomas (m) Gävleborgs län, plats 236    
V
Wachtmeister, Peder (m) Södermanlands län, plats 6    
Wallmark, Hans (m) Skåne läns norra och östra, plats 95    
Watz, Marianne (m) Stockholms kommun, plats 110    
Weibull Kornias, Marie (m) Skåne läns västra, plats 329    
Widegren, Cecilia (m) Västra Götalands läns östra, plats 131    
Wikström, Rune (m) Stockholms län, plats 246    
Ö
Öholm, Oskar (m) Örebro län, plats 162    

 

Centerpartiet

29 personer hittades.

A
Andersson, Jan (c) Hallands län, plats 127    
B
Bergström, Sven (c) Gävleborgs län, plats 106    
C
Carlsson, Ulrika i Skövde (c) Västra Götalands läns östra, plats 195    
D
Danielsson, Staffan (c) Östergötlands län, plats 89    
E
Eriksson, Erik A (c) Värmlands län, plats 103    
F
Federley, Fredrick (c) Stockholms kommun, plats 315    
J
Johansson, Annie (c) Jönköpings län, plats 327    
Johansson, Jörgen (c) Västmanlands län, plats 235    
Johansson, Kenneth (c) Dalarnas län, plats 47    
K
Kornevik Jakobsson, Maria (c) Västra Götalands läns västra, plats 41    
L
Larsen, Sofia (c) Örebro län, plats 232    
Levi, Lennart (c) Stockholms län, plats 213    
Linander, Johan (c) Skåne läns södra, plats 259    
Lodenius, Per (c) Stockholms län, plats 318    
Lundgren, Kerstin (c) Stockholms län, plats 143    
N
Nilsson, Karin (c) Kronobergs län, plats 182    
P
Pettersson, Lennart (c) Skåne läns västra, plats 293    
Q
Qarlsson, Annika (c) Västra Götalands läns norra, plats 300    
S
Sandström, Åke (c) Västerbottens län, plats 138    
Selin Lindgren, Eva (c) Göteborgs kommun, plats 296    
Sellén, Birgitta (c) Västernorrlands län, plats 2    
T
Ternström, Solveig (c) Stockholms kommun, plats 209    
Tiefensee, Roger (c) Södermanlands län, plats 86    
Tornberg, Stefan (c) Norrbottens län, plats 348    
V
Wallin, Gunnel (c) Skåne läns norra och östra, plats 39    
Västerteg, Claes (c) Västra Götalands läns södra, plats 266    
Z
Zander, Solveig (c) Uppsala län, plats 322    
Å
Åkesson, Anders (c) Kalmar län, plats 120    
Åsling, Per (c) Jämtlands län, plats 311    

 

Folkpartiet liberalerna

28 personer hittades.

A
Acketoft, Tina (fp) Skåne läns västra, plats 257    
Andrén, Gunnar (fp) Stockholms län, plats 142    
B
Backman, Hans (fp) Gävleborgs län, plats 137    
Bargholtz, Helena (fp) Stockholms län, plats 4    
Berliner, Agneta (fp) Västmanlands län, plats 307    
Brodén, Anita (fp) Västra Götalands läns norra, plats 264    
C
Carlsson Löfdahl, Emma (fp) Jönköpings län, plats 290    
E
Ertsborn, Jan (fp) Hallands län, plats 97    
F
Flyborg, Eva (fp) Göteborgs kommun, plats 191    
G
Granbom Ellison, Karin (fp) Östergötlands län, plats 88    
H
Hagberg, Liselott (fp) Södermanlands län, plats 3    
Hamilton, Carl B (fp) Stockholms kommun, plats 171    
Hellquist, Solveig (fp) Västernorrlands län, plats 310    
L
Larsson, Nina (fp) Värmlands län, plats 133    
       
Lundqvist-Brömster, Maria (fp) Västerbottens län, plats 202    
M
Malm, Fredrik (fp) Stockholms kommun, plats 244    
N
Nilsson, Ulf (fp) Skåne läns södra, plats 154    
Nylander, Christer (fp) Skåne läns norra och östra, plats 17    
O
Ohlsson, Birgitta (fp) Stockholms kommun, plats 208    
P
Pehrson, Johan (fp) Örebro län, plats 197    
Pilsäter, Karin (fp) Stockholms län, plats 27    
T
Tysklind, Lars (fp) Västra Götalands läns västra, plats 68    
U
Ullenhag, Erik (fp) Uppsala län, plats 251    
V
Westerholm, Barbro (fp) Stockholms län, plats 84    
Widman, Allan (fp) Malmö kommun, plats 93    
Wigström, Cecilia i Göteborg (fp) Göteborgs kommun, plats 263    
Winbäck, Christer (fp) Västra Götalands läns östra, plats 130    

 

Kristdemokraterna

24 personer hittades.

A
Andersson, Yvonne (kd) Östergötlands län, plats 11    
Anefur, Michael (kd) Skåne läns norra och östra, plats 15    
von Arnold, Otto (kd) Skåne läns södra, plats 222    
Attefall, Stefan (kd) Jönköpings län, plats 217    
D
Davidson, Inger (kd) Stockholms län, plats 26    
E
Eldensjö, Kjell (kd) Södermanlands län, plats 56    
Enochson, Annelie (kd) Göteborgs kommun, plats 227    
G
Gustafsson, Holger (kd) Västra Götalands läns östra, plats 43    
Gustafsson, Lars (kd) Hallands län, plats 96    
H
Henriksson, Emma (kd) Stockholms län, plats 24    
J
Johnsson, Eva (kd) Kronobergs län, plats 255    
K
Kihlström, Dan (kd) Värmlands län, plats 45    
L
Lindgren, Else-Marie (kd) Västra Götalands läns södra, plats 230    
N
Nordell, Lars-Axel (kd) Örebro län, plats 268    
O
Oscarsson, Mikael (kd) Uppsala län, plats 215    
Oskarsson, Irene (kd) Jönköpings län, plats 253    
P
Pethrus Engström, Désirée (kd) Stockholms kommun, plats 80    
Pålsson Ahlgren, Chatrine (kd) Kalmar län, plats 60    
R
Runegrund, Rosita (kd) Västra Götalands läns västra, plats 20    
S
Sacrédeus, Lennart (kd) Dalarnas län, plats 164    
Svensson, Ingvar (kd) Stockholms län, plats 82    
T
Tjernberg, Gunilla (kd) Västerbottens län, plats 109    
V
Vänerlöv, Ingemar (kd) Västra Götalands läns norra, plats 193    
Å
Ågren, Jan Erik (kd) Västernorrlands län, plats 309    

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/fri-+och+r%E4ttigheter” rel=”tag”>fri- och rättigheter</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/yttrandefrihet” rel=”tag”>yttrandefrihet</a>,<a href=”http://bloggar.se/om/fra” rel=”tag”>fra</a>

varning-2

Global Ocean Heat Content dropping, in some cases rapidly

10 oktober, 2009

Some new and interesting updated data on Global Ocean Heat Content. 

It was KNMI (The Royal Netherlands Meteorological Institute) that updated the NODC (National Oceanographic Data Center) data.

Also note that these updates ARE NOT AVAILABLE on the NODC’s website:

http://www.nodc.noaa.gov/OC5/3M_HEAT_CONTENT/index.html

Graphs here:

http://bobtisdale.blogspot.com/2009/10/update-of-nodc-levitus-et-al-2009-ohc.html

KNMI data here:

http://climexp.knmi.nl/selectfield_obs.cgi?someone@somewhere

Se also:

http://wattsupwiththat.com/2009/10/09/ocean-heat-content-dropping/

2009-10-10_170358

2009-10-10_171545

2009-10-10_171809

2009-10-10_171249

2009-10-10_172623

2009-10-10_172730

2009-10-10_172855

2009-10-10_173100

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/milj%F6“ rel=”tag”>miljö</a>

varning-2

Välkommen till Stasi och KGB land DAG 280 – Är våra riksdagspolitiker hjärndöda?

7 oktober, 2009

Eller älskar de verkligen TOTAL Övervakning OCH STÄNDIG MASSAVLYSNING av HELA SVENSKA FOLKET – INKLUSIVE DEM SJÄLVA???

Det är en av de många aspekter jag har så svårt att förstå – Är våra riksdagspolitiker så TOTALT och enfaldigt naiva *******(fyll i tomrummet). Eller är det ännu värre – De förstår inte ens att de inte förstår?? 

Så för dessa riksdagsledamöter samt regeringen skall jag berätta den sedelärande historien om J. Edgar Hoover (chef för FBI från 1924 till 1972).

Nu var han ju INTE chef för FBI så extremt länge p.g.a. sin skicklighet eller ledaregenskaper, (han var däremot utomordentligt skicklig på att ge sig själv bra PR och att ta åt sig äran i de fall FBI lyckades).

Däremot så var han utomordentligt skicklig på att använda FBI: s resurser till att samla material om ALLA makthavare, eller kommande makthavare, i regeringen eller kongressen.

Klanen Kennedy försökte, och misslyckades totalt, med att avlägsna honom från sin tjänst.

Så här sa Lynden B. Johnson (President 1963-69) när en medarbetare frågade honom om varför han behöll Hoover:

”Better to have him inside the tent pissing out, than outside pissing in.”

Så, så kan de gå när man ger en person, eller organisation, total kontroll och tillgång till allt data. Och tänk OM Hoover hade haft tillgång till allt det regeringen nu har beslutat om.

Tänkte inte på det” som en känd TV figur (Peter Dalle) brukade säga till tjänstemannen (Claes Månsson) på patent och registreringsverket.

För att inte tala om vilket “mums” detta material är för utländska underrättelseorganisationer. Att användas vid framtida ”förhandlingar” med Sverige.

Så på det temat kommer här lite blandat kompott om FRA lagen,  hemlig avlyssning , tsunamibanden och Lissabonfördraget. Som alla går tillbaks till denna fundamentala frågeställning som berör kärnan i om Sverige numera verkligen kan kallas en demokrati..

Vi börjar med DN:s ledare om hemlig avlyssning och HUR LITE MAN VET OM DESS EFFEKTIVITET.

Notera vad som sägs om vad som krävs för hemlig avlyssning:

”För att en domstol ska ge polisen tillstånd att i hemlighet avlyssna en persons telefon- och datortrafik krävs att man kan anta att den misstänkte döms till minst 2 års fängelse för brottet.”

Det rör sig alltså om grova brott där straffet måste vara MINST 2 år.

Men för att avlyssna HELA SVENSKA FOLKET som nu kommer att ske med FRA lagen så ”krävs” INGENTING. Inte ens en futtig brottmisstanke där straffet bara är dagsböter.

NIX, nada, niente, nothing…   Man ”BARA” KAN göra det för att politikerna vill!

Sedan tillkommer datalagringsdirektivet m.m. som gör att ”myndigheterna” kan följa din mobiltelefon överallt, se var du befinner dig och vid vilken tid, vilka du ringer eller SMS: r etc. etc.

Alltså TOTAL ÖVERVAKNING OCH REGISTREING av svenska folket.

Där dessa uppgifter dessutom sparas i en mängs olika register och där data från dessa register delges till ”olika intressenter”, både inom och utom landets gränser.

Tack för det Sveriges riksdag och regeringen! Det känns väldigt ”tryggt”.

Notera OCKSÅ den låga effektiviteten.  Och då skall man komma ihåg att i det här fallet så är det DIREKTA insatser mot kända kriminella.

Och vad tror ni blir ”effektiviteten” om man Ständigt avlyssnar ALLA?

Ja, det svaret kan till och med en 5 åring räkna ut. Men inte våra intälägänta riksdagspolitiker och regeringen.

Se bl.a. mina inlägg:

CIA och Bruce Schneier – Varför FRA lagen INTE KOMMER ATT FUNGERA!

Välkommen till Stasi och KGB land – 13!

Välkommen till Stasi och KGB land – 44!

Välkommen till Stasi och KGB land – 46!

Välkommen till Stasi och KGB land DAG 47 – Björck avgår i protest mot FRA lagen

”Hemlig övervakning är ett allvarligt intrång i människors liv. Det kan bara motiveras om det är ett effektivt medel mot mycket allvarliga brott. Och det återstår att bevisa.”

Och vad är då TOTAL OCH STÄNDIG ÖVERVAKNING AV HELA SVENSKA FOLKET????

Ehhh.. Hallå är det någon där???

För första gången på mycket länge så håller vi medborgare varje enskild riksdagsledamot ansvarig för sitt röstande. Det går inte att fegt krypa bakom partiet och partipiskan för att urskulda sitt eget ställningstagande. Varje ledamot är ansvarig gentemot det svenska folket för sitt eget ställningstagande. Det går inte att svika fundamentala demokratiska principer och sedan skylla på partiorder.

Nürnbergrättegången fastslog en gång för alla att ”lyda order” är ingen som helst ursäkt för att genomföra en rättsvidrig och brottslig handling. Ansvaret vilar helt och hållet på den person som väljer att genomför orden. Det finns nämligen alltid ett val. Du kan alltid välja att INTE genomföra en orättfärdig order även om det blir kännbart för dig som individ. Det enda som krävs är nämligen lite civilkurage. Och i Sveriges riksdag så saknas det helt och hållet med några få undantag.

Som sagt – Det är ”värdiga” representanter vi har i riksdag och regering!

Och det blir ÄNNU värre om man lägger till försvarsaspekten. I Sverige skall alltså hela svenska folket massavlyssnas p.g.a. obestämda och odefinierade ”yttre” hot.

Och det hela blir ju ytterligare patetiskt och tragiskt med tanke på att det är samma regering (plus föregående) SOM TOTALT HAR MONTERAT NER VÅRT FÖRSVAR OCH FÖRMÅGAN ATT VÄRNA VÅRT TERRITORIUM.

Se mina inlägg: https://uddebatt.wordpress.com/category/forsvar/

Vi skall alltså massavlyssnas för att skydda oss mot ”yttre” hot SAMTIDIGT SOM VI INTE KAN FÖRSVARA VÅRT TERRITORIUM!

Och för detta skådespel så offrar våra intälägänta politiker svenska folkets integritet och rättssäkerhet!

Så här skrev jag i mitt inlägg: https://uddebatt.wordpress.com/2009/01/01/valkommen-till-stasi-och-kgb-land-dag-1/  och det gäller tyvärr ÄNNU MERA NU.

”Tack vare våra intälägänta politiker som har, i brott mot grundlagen, sålt ut allt vad fri- och rättigheter, och rättssäkerhet heter.

OCH DE FATTAR FORTFARANDE INTE VAD DE STÄLLT TILL MED!

OCH DE VÄGRAR ATT TA NÅGOT SOM HELST ANSVAR FÖR NÅGONTING!

OCH DE VÄGRAR ATT DEBATTERA ELLER FÖRKLARA VARFÖR!

Politikerna har med ”vett och vilja” förklarat krig mot sin egen befolkning genom att klassificera den vanlige svenske medborgaren som ”opålitlig” och ”potentiell brottsling”!

Där vi bara kan ”bevisa” vår oskuld genom att ”snällt” finna oss i en total MASSÖVERVAKNING och MASSAVLYSSNING.

Vi, det svenska folket, måste alltså först ”bevisa” att vi är ”oskyldiga” och ”värdiga” medborgare innan vi finner ”nåd” hos de höga herrarna och damerna.

En total pervertering av den rättsordning som gällt de senaste århundradena – Dvs. att du är OSKYLDIG TILLS NÅGOT ANNAT ÄR BEVISAT BORTOM ALLA RIMLIGA TVIVEL!

Och som en lök på laxen så är det vi, hederliga svenska skattebetalare, som TVINGAS BETALA FÖR VÅR EGEN ÖVERVAKNING OCH KRÄNKNINGEN AV VÅRA FRI- OCH RÄTTIGHETER!

Våra politiker har i och med detta, (dvs. Datalagringsdirektiv, Telekompaket, ACTA, IPRED, IPRED2, FRA1 och FRA 2), ENSIDIGT sagt upp det underförstådda ömsesidiga samhällskontrakt som finns mellan medborgaren och staten.

Dvs. medborgaren avstår från vissa saker mot att staten i gengäld garantera vissa FUNDAMENTALA saker. Såsom fri- och rättigheter och en fungerande rättsordning som syftar till att ge ett skydd för de FUNDAMENTALA DEMOKRATISKA PRINCIPER som ett fritt och demokratiskt samhälle behöver för att bestå.

Det hela bygger just på att det är ömsesidigt – vi avstår frivilligt från vissa saker för att i gengäld garanteras ett skydd från staten vad det gäller våra fundamentala fri och rättigheter. Samt en fungerande rättsordning.

Nu har våra intälägänta politiker sagt upp detta samhällskontrakt! Och totalt ”ryckt undan mattan” för ett demokratiskt samhälle.

Och de är inte ens medvetna om det!

Än mindre verkar de förstå konsekvenserna av detta beslut.

Det betyder också att vi, vanliga svenska medborgare inte längre är bundna av detta samhällskontrakt som våra politiker så total och ensidigt har sagt upp.

VAD VI VERKLIGEN BEHÖVER I DETTA LAND ÄR ETT SKYDD FRÅN ALLA POLITIKER OCH POLITISKA PARTIER SOM HAR ÖVERGETT SINA PARTIPROGRAM OCH SINA IDEOLOGIER!

Och där det bara är en sak som gäller – MAKTEN och MAKTENS BERUSNING!

Och lägg märke till att detta har ingenting med politisk ”färg” eller parti att göra.

Vad det handlar om är försvaret av fundamentala fri- och rättigheter och rättstraditioner.

Och en ”demokrati” värd namnet.”

Ledaren i DN här:

http://www.dn.se/opinion/huvudledare/avlyssning-utan-koll-1.967079

Elektronisk övervakning

Avlyssning utan koll

Publicerat 2009-10-05 00:05

Varje år utsätts allt fler svenskar för hemlig avlyssning. Hur många av dem som döms till straff över två år har ingen tagit reda på. Det är hög tid att undersöka.

För att en domstol ska ge polisen tillstånd att i hemlighet avlyssna en persons telefon- och datortrafik krävs att man kan anta att den misstänkte döms till minst 2 års fängelse för brottet. Då får polisen lyssna och läsa inte bara på de telefonnummer den misstänkte själv har, utan också sådana man vet att han ringer upp.

Samma regler gäller för hemlig kameraövervakning. I båda fallen gäller att de integritetskränkande åtgärderna måste vara av ”synnerlig vikt” för att föra en förundersökning vidare.

För tillstånd för hemlig teleövervakning är kravet att en dom slutar på minst sex månaders fängelse. Då får polisen kontrollera vilka nummer som haft kontakt med varandra när och var, men inte ta del av innehållet. Här kan det handla om barnpornografibrott.

I fjol fick polisen att avlyssna 990 personer, ytterligare 465 fick sin teletrafik övervakad, 77 personer följdes med hemlig kamera. Domstolarna sa bara nej till 8 ansökningar.

Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten, som tillsammans rapporterar om teleavlyssning till regeringen varje år, förklarar det ringa antalet avslag med att ansökningarna är väl underbyggda – och det på grund av att åtgärden är ”resurskrävande och integritetskränkande”. En annan möjlighet är förstås att domstolarna inte tycker det hela är så mycket att bråka om.

Användningen av hemlig övervakning av olika slag har ökat i rask takt. För tjugo år sedan avlyssnades 218 personer, varav 203 för narkotikabrott. För tio år sedan var det 312 personer, där 251 misstänktes för grova drogbrott. I fjol var siffrorna 990 respektive 600. Då var alltså antalet avlyssnade i utredningar om mord, våld och rån och andra grova brott nästan lika stort som det totala antalet för tio år sedan.

Denna utveckling har skett samtidigt som polisen varje år klagat över resursbrist och samtidigt som polisen hävdar att åtgärderna är mycket resurskrävande.

Då vill det till att de ger effekt. Men om de gör det vet ingen. För det har ingen ens försökt undersöka på något vettigt vis, trots att vi genom åren haft fler statliga utredningar om hemliga tvångsåtgärder. I årets rapport från polisen och Åklagarmyndigheten är måttet på effektivitet att avlyssningen lett till att den misstänkte utsatts för ytterligare tvångsåtgärder, som anhållande eller husrannsakan. Det har skett i hälften av fallen.

Dessutom har 75 personer som talat med de avlyssnade i sin tur blivit misstänkta för brott.

De två myndigheterna är inte nöjda med effektivtetsmätningen, resonerar om att antalet misstänkta som avförts från utredningen (det vill säga avlyssnats i ogjort väder) också bör räknas.

Ett givet räknesätt är att följa upp hur många av de avlyssnade som verkligen döms till mer än två års fängelse, vilket är grunden för att tillåta hemlig tjuvlyssning- och -läsning. Men det har aldrig använts.

Av redovisningen för år 2007 framgår att 137 förundersökningar där hemlig avlyssning använts lett till ett eller flera åtal med fällande dom. Inget sägs om längden på straffen. Detta ska sättas i relation till att 966 tillstånd gavs för ändamålet. Andelen dömda är alltså ringa. Men effektiviteten kan vara sämre än så – att polisen lyssnat behöver ju inte betyda att den bevisningen var avgörande för utgången i målet.

Hemlig övervakning är ett allvarligt intrång i människors liv. Det kan bara motiveras om det är ett effektivt medel mot mycket allvarliga brott. Och det återstår att bevisa. Det är dags för justitiedepartementet att göra en grundlig undersökning.

DN

Och vad det gäller Lissabonfördraget så kan man NU Öppet och officiellt göra det man har gjort hela tiden i skymundan. Där EU i det tysta mycket medvetet har jobbat med att införa alla dessa ändringar enligt Lissabonfördraget. Som alltså INTE skulle kunna införas om något land sa NEJ. Eller förens ALLA stater hade skrivit under och ratificerat föredraget.  Allt enligt fördraget och vad ALLA regerings chefer sa vid undertecknandet.

Se mina inlägg om EU och Lissabon fördraget:

EU – The aim of this treaty is to be unreadable and unclear AND it can not be understood by ordinary citizens

EU – The inner game and the Corruption that Cost £684 931,5 per hour EVERY hour EVERY day EVERY year. And is increasing.

Artikel i SVD här:

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3610705.svd

”Den svenska regeringen anser dock att kommissionens skrivningar är ”väl försiktiga”, enligt uppgifter till SvD.se. Kommissionen utgick från att Nice-fördraget gäller och därmed krävs enhällighet i beslut inom det rättsliga området.

Men med Irlands ja till Lissabonfördraget och ett förväntat godkännande från både Polen och Tjeckien öppnas möjligheten upp för att gå längre. Den vetorätt som medlemsländerna har inom det rättsliga området idag tas bort om Lissabonfördraget införs och det krävs då enbart kvalificerad majoritet.

– Under förutsättningar att Stockholmsprogrammet ska fungera i en Lissabon-miljö så kommer det att ske en viss ambitionshöjning jämfört med kommissionens meddelande. Men exakt hur är svårt att säga eftersom det fortfarande pågår samtal och förhandlingar med medlemsländerna, säger Anders Hall, stabschef åt Beatrice Ask, till SvD.se.”

Och till sist hur regeringen vränger och förvränger sekretesslagen för att skydda makten. En lag och dess tillämpningar som jag är väl förtrogen med. Och gör PRECIS TVÄRTOM när det gäller våra trafikdata.

Eller som Peter Kadhammar så bra sammanfattar det:

”Bortom skrytet och självgodheten är Sverige ett litet slutet land där eliterna skyddar varandra. ”

Kolumnen i Aftonbladet här:

http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/peterkadhammar/article5916273.ab

Publicerad: 2009-10-07:

Reinfeldt, låt oss se tsunamibanden

Så fort våra älskade ­ledare – socialdemokrater eller moderater – ska beskriva Sverige skryter de om den svenska öppenheten.

Sverige är världens öppnaste land.

Nu vill justitieminister Beatrice Ask och statsminister Fredrik Reinfeldt hemligstämpla magnetbanden som visar datatrafiken i regeringskansliet efter tsunamin i Thailand 2004.

Banden ska vara hemliga i 70 år. Så var det med den öppenheten.

Sverige är världens öppnaste land länge öppenheten inte besvärar regeringen eller dess myndigheter. Om öppenheten kan medföra generande avslöjanden är den samhällsfarlig och då tar man fram hemligstämpeln.

Socialdemokraterna ville också sekretessbelägga tsunamibanden vilket inte är så konstigt. Regeringen Persson gjorde ju bort sig å det grövsta när den sattes på prov i en kris där hundratals svenskar omkom.

Hur ska man förklara att Reinfeldt vill göra samma sak?

Varningen att utomstående kan kartlägga regeringskansliets arbete med hjälp av magnetbanden är ett försök att vända vitt till svart: Ja, det är för att kunna kartlägga regeringskansliets arbete som vi vill se banden. Eller rättare sagt, för att kunna granska regeringskansliets icke-arbete, dess passivitet, usla organisation och möjligen högt uppsatta individers skandalösa inkompetens.

Jämför regeringens ynkliga hantering av tsunamibanden med en verklig storkris.

Under Watergateskandalen, som tvingade den amerikanske presidenten Nixon att avgå, avslöjades att han låtit spela in sina samtal med medarbetare. Richard Nixon ville bevara sina ord för eftervärlden.

När det kom till en utredning om kriminalitet ville han inte lämna ut banden, men kongressen tvingade honom: tusentals timmar av samtal som ger en intim inblick i Nixons sätt att styra USA.

Fredrik Reinfeldt – liksom regeringen Persson – vill hemligstämpla tsunamibanden i 70 år. 70 år!

Först när de saknar all betydelse, när de är en fotnot i vår politiska historia, ska allmänheten få veta vad de innehåller.

Bortom skrytet och självgodheten är Sverige ett litet slutet land där eliterna skyddar varandra.

Peter Kadhammar

Sanna Raymans kommentar i SVD ledarblogg här:

http://blogg.svd.se/ledarbloggen?id=15941

Med hänsyn tagen till regeringens bekvämlighet

Jag läser. Jag fattar inte. Jag ringer upp Beatrice Asks pressekreterare, Martin Valfridsson. För en stund tror jag att jag fattar. Så läser jag lite till och dimper ner i nollkoll-tillståndet igen. Ringer tillbaka. Lägger på, fortfarande osäker på om jag förstår. Är inte ens säker på att regeringen själv gör det

De så kallade tsunamibandens existens, som avslöjades av SvD, är en anomali. Hade vardagen trampat på som vanligt i Rosenbad den där vintern 2004/2005 hade de varit puts väck för längesen. Men nu blev det inte så. I stället plockade någon undan banden och gömde dem i ett skåp. Besvärligt, visst, men så kan det gå. Och nu som då kan man inte frigöra sig från tanken att den som gjorde detta, gjorde det av en anledning. 

Såväl den förra som den nuvarande regeringen har intresserat sig för att oskadliggöra banden. Den parlamentariska e-offentlighetskommittén har sett över frågan och vinnlägger sig om att se till så att besvär av den här arten inte ska återkomma i framtiden. Tricket blir att tryckfrihetsförordningen får ett tillägg: 

”Handling som förvaras hos en myndighet endast som ett led i teknisk bearbetning eller teknisk lagring för annans räkning anses inte som allmän handling hos den myndigheten. En säkerhetskopia anses inte som allmän handling.”

”…särskilt inte en säkerhetskopia som någon lömsk person gömt i ett mörkt rum i Rosenbad”, frestas man tillägga. Det hade också varit kontentan om enbart kommitténs uppfattning hade fått råda. Riktigt så övertydligt väljer inte regeringen att hantera saken. Tsunamibanden finns, alltså kan de vara allmän handling. Således föräras de en helt egen specialbestämmelse i sekretesslagen: 

”Sekretess gäller för uppgift i kopior som i säkerhetssyfte har genererats i regeringskansliets datasystem och som har bevarats med anledning av naturkatastrofen i Asien år 2004, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan fara för att Regeringskansliets verksamhet skadas.”

Regeringen har förstås rätt i att en säkerhetskopia kan vara allmän handling. Tsunamibanden är ju rätt och slätt trafikdata från en given period och innehåller följaktligen både information som är allmän/offentlig och information som inte är det. 

Valfridsson förklarar att tsunamibanden egentligen inte är så intressanta. ”Allmänna handlingar finns ju i vårt arkiv och kan begäras ut därifrån”. 

Joo… Men det vi undrar över är ju varför banden gömdes… Ursäkta ett fräckt påstående, men det verkar ju lite som att banden innehåller något som liksom inte finns i de där arkiven

Vidare är skrivningen i sekretesslagens specialbestämmelse märklig. Regeringen värnar nyspråkligt verksamheten i sitt kansli från faror och försöker få det att låta som om sakens tyngd tangerar rikets säkerhet. Men sådana handlingar har ju redan skydd i Tryckfrihetsförordningen. Den här skrivningen verkar snarare vilja skydda regeringens bekvämlighet. Det är faktiskt inte alls samma sak. 

Samtidigt närmar sig ett nytt FRA-beslut riksdagen. I ljuset av detta är det en särskilt ironisk sorg att se regeringen kämpa för att skydda Rosenbads integritet gällande – trafikdataGemensamt för de båda frågorna är att bekvämlighet har prioriterats högre än grundläggande principer. 

Sanna Rayman 2009-10-05 18:18

Och juristen Mark Klambergs kommentarer:

http://klamberg.blogspot.com/2009/10/regeringens-monumentala-hyckleri.html

tisdag, oktober 06, 2009

Regeringens monumentala hyckleri

Sanna Rayman har skrivit en ledare om varför regeringen inte vill att tsunamibanden ska offentliggöras. Det beror på att tsunamibanden innehåller trafikdata eller på vanlig svenska, information om vem som ringt eller skickat mail till vem inom regeringskansliet. Anledningen till att regeringen inte vill att denna information ska offentligggöras är rimlig, sådan information kan röja regeringskansliet arbetssätt. Jag brukar normalt inte vara en olyckskorp, men sådan information skulle kunna användas av politiska extremister, terrorister och främmande makter till skada för Sverige. I vissa situationer är det dock rimligt att regeringskansliet trafikdata röjs men det måste ske under kontrollerade former, t.ex. som när Johan Hirschfeldts katastrofkommission fick tillgång till banden för att kontrollera vad den förra regeringen gjorde i samband med tsunamikatastrofen 2004. Allt detta har behandlats av den parlamentariskt tillsatta E-offentlighetskommitten.

När det gäller medborgarnas trafikdata är det tvärtom, när en FRA-anställd läckte till SVT Rapport att FRA lagrar och fortsatt avser att i massiv omfattning lagra vanliga svenskars trafikdata (vem som ringer vem) så är det locket på. SÄPO engageras för att jaga rätt på läckan och ingen utredning tillsätts. Senare rapporteras att FRA överför stora mängder rådata (vilket omfattar trafikdata) till andra länder. Lagen som riksdagen har röstat igenom tillåter detta utan att saken diskuterats. Det är en skandal. Ledande politiker vägrar att svara på berättigade frågor.

Som en anekdot kan jag nämna varför jag motsatte mig alliansöverenskommelsen om FRA den 25 september 2008. Det berodde på att regeringen inte ville begränsa omfattningen av FRAs trafikdatalagring eller utbytet med andra länder. Som ett minimum kunde regeringen tillsatt en parlamentarisk utredning med oppositionen. Vid den tidpunkten representerade jag folkpartiet i E-offentlighetskommitten men jag valde som protest mot FRA-överenskommelsen att hoppa av det uppdraget. Cirkeln är sluten.

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/fri-+och+r%E4ttigheter” rel=”tag”>fri- och rättigheter</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/yttrandefrihet” rel=”tag”>yttrandefrihet</a>,<a href=”http://bloggar.se/om/fra” rel=”tag”>fra</a>,<a href=”http://bloggar.se/om/F%F6rsvar” rel=”tag”>Försvar</a>

varning-2

Välkommen till Stasi och KGB land DAG 275 – Alliansens lokala partifolk är emot FRA lagen

2 oktober, 2009

Tre ledare från några landsortstidningar som på olika sätt belyser motståndet mot FRA lagen.

Det ”märkliga” är ju att ALLA verkar ha fattat vad FRA lagen egentligen går ut på och vilket hot den är mot våra fri- och rättigheter och yttrandefriheten. Och detta inkluderar de lokala partiorganisationerna till alliansen.

Men INTE ”våra” intälägänta ledamöter i riksdagen och regeringen. Som OFÖRTRUTET, OCH I ÖKANDE TAKT,  BLINT RUSAR IN I ETT TOTALT ÖVERVAKAT SAMHÄLLE. Där ALLT ”medborgarna” gör registreras, analyseras och lagras för framtida ”behov”.

Gratulerar ”kära” ledamöter i Sveriges riksdag och ”ärade” regeringsföreträdare – Ni har infört ett totalt övervakningssamhälle som bara var en våt dröm för KGB och STASI.

Om 11 ½ månad så är det val.

Ledaren i Södermanlands Nyheter här:

http://www.sn.se/asikter/ledare/1.493407

Publicerad 1 oktober 2009

Regeringen bör lägga öronen mot marken

Yngre män och äldre kvinnor. Där har ni de mest skeptiska befolkningsgrupperna mot statlig övervakning. I en ny undersökning från Göteborgs universitet visar statsvetarna Ulf Bjereld och Henrik Oscarsson att den svenska väljarkåren blivit sunt avvaktande till våra övervakningslagar.

Fjolårets uppmärksammade FRA-debatt har gett resultat i form av en ökad skepsis mot post- och paketöppning, telefonavlyssning och signalspaning i kabelnätet. Rädslan för att bli registrerad och kontrollerad är nästan lika påtaglig som rädslan att utsättas för ett brott.

”Det blåser frihetliga vindar över Sverige”, konstaterar Bjereld och Oscarsson (DN 30/9). Frihetsvindarna är välkomna. Vi är många som tröttnat på att få våra personliga köp- eller resvanor kartlagda. När till och med mäklarkontoren registrerar livsstilar för att ta reda på vem som bor var har kartläggningen gått för långt.

Självklart. Det är skillnad på statlig och privat kartläggning. Staten bör få långtgående befogenheter i arbetet med att bekämpa terrorism och organiserad brottslighet. Samtidigt får hoten inte överdrivas för att få igenom till exempel signalspaning. I fallet med FRA-lagen befinner sig regeringen på ett sluttande plan.

Om Alliansen misslyckas med att bli omvald kommer en stor del av förklaringen stavas FRA. Forskningen vid Göteborgs universitet visar att regeringen missbedömt väljarkåren. I sin iver att vara regeringsdugliga tolkade Allianspartierna till en början FRA-debatten som en form av elitfråga. Inget kunde vara mer fel.

Nu sitter regeringen fast i skyttegravarna. Om mindre än två veckor förväntas riksdagen rösta igenom den reviderade FRA-lagen. Även om reglerna för tillstånd och sökord har skärpts innebär riksdagens beslut att en massavlyssning av svensk internettrafik kan ske innan årets slut.

Regeringens hållning går inte bara stick i stäv med flera liberala riksdagsledamöters samveten, utan också med den rådande trenden i valmanskåren. Alliansen står därmed inför ett integritetspolitiskt självmord, vilket oppositionen inte varit sen att utnyttja.

Överenskommelsen att riva upp FRA-lagen är en av få politiska uppgörelser som oppositionen lyckats fatta.

Det går att beskylla Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet för mycket. Men när det gäller integritetspolitiken har oppositionen valt att lägga öronen mot marken.

Det borde regeringen också göra.

Lars Pettersson

Ledaren i Motala&Vadstena Tidning här:

http://mvt.se/asikter/ledare/1.580268

Publicerad 1 oktober 2009 Uppdaterad 1 oktober 2009

Sätt värde på integriteten

Håller vänstern på att rycka åt sig initiativet i frihetsfrågorna? Statsvetarna Ulf Bjereld och Henrik Oscarsson ställer den frågan efter att ha sett några tecken som kan tyda på det i data från institutet samhälle, opinion och massmedia (SOM) i Göteborg.

Det är bland de tre oppositionspartiernas sympatisörer som flest är negativa till statliga tvångsmedel gentemot medborgarna. Väljarströmmarna vänster­ifrån till Piratpartiet i sommarens EU-val visar på samma tendens, enligt de båda forskarna.

Steget därifrån till att börja se oppositionspartierna som en hemvist för idéer om personlig integritet och skydd från statliga tvångsmedel är dock väldigt långt, möjligen Miljöpartiet undantaget. Skulle Lars Ohly vara frihetens ideologiske banerförare?

Socialdemokraterna har i handling visat att inte heller de har särskilt stor trovärdighet i frågor om integritet på internet eller om individens frihet i förhållande till staten i stort.

Innan alliansen vann regeringsmakten 2006 var Bodströmsamhället påtagligt, en synonym för storebror ser dig, syftande på dåvarande justitieminister Thomas Bodströms (S) villighet att sätta den personliga integriteten på undantag i brottsbekämpande syfte. Mona Sahlin må tala hur mycket hon vill om Socialdemokraterna som en frihetsrörelse, men så länge orden saknar bäring på politiken är de inte något värda.

En tolkning som ligger nära till hands för att förklara varför oppositionens sympatisörer sticker ut i SOM-mätningarna är att de är kritiska mot regeringen i allmänhet och att det sammanfaller med att regeringen nu bär ansvaret för en politik som lämnar en hel del övrigt att önska i fråga om den personliga integriteten.

Nej, alliansregeringen har faktiskt inte så värst mycket att yvas över, vilket FRA-debatten och Ipred-lagen är de tydligaste om än inte enda exemplen på. Övervakning och kontroll har alltför ofta drivits på i förslag som naggat den personliga integriteten i kanten. Inte minst Folkpartiet borde vara en mer pålitlig liberal vakthund i de här frågorna.

Det är glädjande att opinionen i stort mot statliga tvångsmedel gentemot medborgare blir starkare, vilket är den viktigaste trenden som SOM-uppgifterna visar. Tillsammans med framgångarna för Piratpartiet i EU-valet blir det förhoppningsvis en väckarklocka för allianspartierna om att integritetsfrågorna behöver tas på större allvar.

För det är trots allt i den nuvarande regeringen som det borde finnas störst engagemang för personlig frihet och alla medborgares rätt att slippa bli övervakade av staten.

Det viktigaste steget för att komma dithän är att sluta upp med att i tid och otid göra en konstlad uppdelning mellan internet och samhället i stort. Nätet är här för att stanna och är en del av samhället.

Norra Skåne

http://www.nsk.se/article/20091001/OPINION/709309826/1163/

SPORTEN_NYHEDER/*/SIGNERAT/ny-fra-strid-vantar

Ny FRA-strid väntar

2009-10-01 01:00

Kampen kring den omstridda FRA-lagen är ännu inte över. Den första december är det tänkt att kablarna ska kopplas in till Försvarets Radiosanstalt som då får tillgång till all internettrafik i Sverige.

Innan dess ska riksdagen hinna behandla den proposition som nu lagts för att begränsa FRA:s befogenheter. Spaningen ska endast få ske för ett fåtal specificerade ändamål, det ska inte få ske då mottagare och sändare båda sitter i Sverige och domstolstillstånd måste sökas både för de sökord man vill använda och för de trafikstråk man ämnar undersöka.

Denna ”nya” FRA-lag är snäppet bättre än den gamla, men ändrar i praktiken väldigt lite. Många av tilläggen är snömos som inte leder till några egentliga begränsningar. Begreppet trafikstråk exempelvis motsvarar i praktiken trafiken för motsvarande 800 000 till 1,6 miljoner hushåll. All Sveriges internettrafik kan delas upp i runt sju till fjorton trafikstråk. Med största sannolikhet får FRA tillgång till samtliga. Därmed blir det ingen begränsning allas.

Oppositionen låtsas vara motståndare till lagen, men verkar dock ha fått kalla kårar i skarpt läge. Den motion som lagts i samband med propositionen innehåller flertalet förändringar jämfört med den motion som man tidigare lagt. Bland annat föreslår de inte längre att lagen upphävs utan uppdrar endast åt regeringen att se över hur detta kan ske. Det innebär med stor sannolikhet att kablarna kan kopplas in den första december innan en sådan översyn skett. Dessutom har man strukit all kritik mot att begreppet trafikstråk är så brett att övervakning av all internettrafik möjliggörs.

Det är små förändringar i ett politiskt fulspel. Socialdemokraterna har aldrig varit några helhjärtade motståndare. I regeringsställning var man redo att rösta igenom FRA-lagen som den var. När man däremot hamnade i opposition satte man plötsligt upp femton krav för att kunna ge sitt stöd, krav som med råge uppfylldes av de förändringar som alliansen sedermera lade till när man röstade igenom lagen 2008. Trots det vägrade S att godta det nya lagförslaget.

Att Socialdemokraternas motstånd mer bygger på politisk strategi än övertygelse borde det inte råda någon tvekan om. Därför kommer det bli svårt att få till en genomgående förändring av FRA-lagen även om flertalet borgerliga riksdagsledamöter ställer sig redo att trotsa partilinjen. Ska man stoppa det övervakningsmaskineri som heter FRA krävs det att alliansen tar till sig av den kritik man fått. Någon konstruktiv draghjälp från oppositionen är inte att vänta.

Erik Hultgren, medarbetare på Centerpressens nyhetsbyrå.

Se även om centern:

http://mikaelelmlund.wordpress.com/2009/10/02/ar-centerpartiet-ett-liberalt-parti-egentligen/

Är Centerpartiet ett liberalt parti, egentligen?

Kan ett parti gå emot den värdegrund på vilken dess kärntruppers support och engagemang vilar? Svaret är självklart nej, skulle miljöpartiet kunna gå med på svenska kolkraftverk, Socialdemokratin på att strypa facklig verksamhet? Nej, Nej, inte under några omständigheter skulle detta vara möjligt eftersom det skulle vara politiskt självmord och ifrågasätta i grunden partiets relevans som opinionsbildare och samlande kraft för sina medlemmar.

Skulle Centerpartiet kunna gå med på allmän avlyssning av befolkningen under devisen, ”staten är alltid god”? Nej säger jag, Ja säger Annie Johansson, men är det jag eller Annie som är representativ för den folkrörelse som utgör Centerpartiet, är vi liberaler kanske bara en högljud minioritet? Är det kanske som Staffan danielsson verkar tycka att dieselpriset är relevantare än akademiska diskussioner om frihet och mänskliga rättigheter?

Har vi liberaler gått vilse när vi anammade Centerpartiet som en frihetlig platform? För mig och många andra Centerpartister är det paradigmskifte som FRA lagen innebär när det gäller rätten tilll privatliv och brevhemligheten inte ens förhandlingsbart, utom möjligen i en nationell krissituation av ett slag vi som nation i modern tid lyckligtvis inte behövt hantera.

Är det jag eller Centerpartiet som hamnat i fel klubb? Vilken liberal kan förhandla om synen på individens okränkbarhet mot eftergifter inom t.ex närings eller regionalpolitik, eller vilket annat sakområde som helst? Hur kan man tala om svåra avvägningar om man anser sig ha en frihetlig grundsyn.

Frågan bli hela tiden den samma, är Centerpartiet ett liberalt parti och är vår frihetliga platform något annat än ett utryck för en minoritets strävan, en minoritet som 2006 kanske köpte grisen i säcken?

Det är en mycket relevant fråga inför valrörelsen 2010.

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/fri-+och+r%E4ttigheter” rel=”tag”>fri- och rättigheter</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/yttrandefrihet” rel=”tag”>yttrandefrihet</a>,<a href=”http://bloggar.se/om/fra” rel=”tag”>fra</a>

varning-2

Välkommen till Stasi och KGB land DAG 274 – De borgerliga röstar JA till FRA 2 i försvarsutskottet

1 oktober, 2009

Och ”våra” intälägänta politiker fortsätter som om ingenting har hänt att i ALLT SNABBARE TAKT SÄLJA UT ALLT VAD fri- och rättigheter, och rättssäkerhet heter i brott mot grundlagen, Europakonventionen etc.

Som det står i regeringsformens första kapitel första paragrafen: ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning…” och ” Den offentliga makten utövas under lagarna.”

http://www.riksdagen.se/templates/R_PageExtended____6055.aspx

Jo vi har märkt det!

Det är dags att folket tar tillbaks denna makt och påminner vår politiska maktelit om att detta enkla förhållande FORTFARANDE FAKTISKT GÄLLER.”

Nu senast så har alltså de borgerliga representanterna i försvarsutskottet sagt JA OCH AMEN till FRA 2. Det senast årets debatt och protester från allt och alla spelar INGEN SOM HELST ROLL.

Det är alltså dessa personer (ordinarie ledamöter) som har röstat för att införa FRA 2:

 

Gunnarsson, Rolf (m) Dalarnas län, plats 23
Enström, Karin (m) Stockholms län, plats 115
Nilsson, Nils Oskar (m) Stockholms län, plats 212
Danielsson, Staffan (c) Östergötlands län, plats 89
Widman, Allan (fp) Malmö kommun, plats 93
Jernbeck, Isabella (m) Stockholms län, plats 283
Lindgren, Else-Marie (kd) Västra Götalands läns södra, plats 230
Nilsson, Rolf K (m) Gotlands län, plats 35
Eldensjö, Kjell (kd) Södermanlands län, plats 56

Ledamöter i försvarsutskottet:

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?org=F%C3%B6U&nid=1305&rdlstatus=samtliga&s=1&sort=i

En av dessa IHÄRDIGA kramare och ständige försvarare av FRA lagen och allt annat som ha beslutas från ”våra” intälägänta leadmöter i riksdagen som inskränker våra fri- och rättigheter, är centerpartiets försvarspolitiske talesman och ledamot i försvarsutskottet, Staffan Danielsson.

Nu har frendo.se/ dagen till ära skapat en mycket träffande valaffisch till Staffan.

Det geniala med denna affisch är att det som sagt bara är att byta namn på person och parti på denna valaffisch så kan den borgerliga alliansen ha EN GEMENSAM AFFISCH INFÖR NÄSTA VAL – pratiskt och enkelt!

http://www.frendo.se/arkiv08.html#090930

                                            center_fra_stor

Jag håller vidare fullständigt med Mikael Elmlund’s reaktion (se nedan) över ”våra värdiga representanter” i Sveriges riksdag och deras handlingar:

”Ursäkta medan jag går ut och kräks…”

Läs även dessa bloggar som kommenterar centers agerande (eller snarare brist på agerande):

Det behövs mer än frihetlig debatt Annie Johansson

http://fridholm.net/2009/09/30/det-behovs-mer-an-frihetlig-debatt-annie-johansson/

Handling är vad som krävs. Inte fagra ord.

http://erikhultin.se/09/handling-ar-vad-som-kravs-inte-fagra-ord.php

Ökad övervakning är inte borgerlig politik

http://oscarfredriksson.blogspot.com/2009/09/okad-overvakning-ar-inte-borgerlig.html

Varför synades inte FRA:s argument?

 http://oscarfredriksson.blogspot.com/2009/10/varfor-synades-inte-fras-argument.html

Läs också

När kompromissviljan går överstyr och blir en sjukdom. (FRA-Lagen.)

http://scabernestor.blogg.se/2009/september/nar-kompromissviljan-gar-overstyr-och-blir-en.html

På rätt spår mot FRA-upprivning

http://rickfalkvinge.se/2009/10/01/pa-ratt-spar-mot-fra-upprivning/

 

Artikel om beslutet i försvarsutskottet här:

http://www.dn.se/nyheter/sverige/fra-lagen-ja-i-forsvarsutskottet-till-andringar-1.965000

Ja till nya FRA-lagen i försvarsutskottet

Publicerat i dag. 13:06

De ändringar i FRA-lagen som regeringen föreslagit godkändes på torsdagen som väntat av försvarsutskottets borgerliga majoritet.

Försvarsutskottet menar i ett pressmeddelande att regeringens tillägg ”stärker både rättssäkerheten och skyddet av den personliga integriteteten”.

Nytt i propositionen är bland annat att en domstol ska tillståndspröva specifika spaningsuppdrag, syftena med spaningen tydliggörs i lagen och en kontrollmyndighet ska på begäran utreda om enskilda medborgare har övervakats på felaktiga grunder.

Regeringens ändringsförslag [1] har av bland annat kritiska jurister [2] betecknats som otillräckliga. Särskilt gäller detta den oklara hanteringen av så kallade trafikdata, det vill säga uppgifter som talar om vem som meddelar sig med vem och när och hur det sker.

Oppostionspartierna S, V och MP vill riva upp FRA-lagen [3] och tillsätta en parlamentarisk utredning.

Syftet med FRA-lagen är att reglera på vilket sätt Försvarets radioanstalt (FRA) får ta del av kommunikation i kabel som passerar Sveriges gränser, det vill säga telefon- och internettrafik. Detta brukar kallas signalspaning. FRA-lagen antogs av riksdagen den 18 juni 2008 efter intensiv debatt och trädde i kraft 1 januari 2009.

Närmast väntar debatt och eventuellt beslut i riksdagens kammare den 14 oktober.

Hans Rosén

Försvarsutskottets betänkande här:

http://www.riksdagen.se/upload/Dokument/utskotteunamnd/200910/

FoU3_Signalspaning_justerad_2009-10-01.pdf

Mikael Elmlund’s Blogg:

http://mikaelelmlund.wordpress.com/2009/10/01/centerpartiet-sumpar-sista-chansen-att-lamna-fra-debatten-med-hedern-i-behall/

Centerpartiet sumpar sista chansen att lämna FRA-debatten med hedern i behåll 

”De ändringar i FRA-lagen som regeringen föreslagit godkändes på torsdagen som väntat av försvarsutskottets borgerliga majoritet” Allas vår politiskt tondöva representant i frågan Staffan Danielsson gjorde därmed klart, det som vi redan misstänkte, att det enda frihetsfråga som är relevant för denna man är böndernas dieselpris.

Nu har vi alltså FRA 2.0, istället för FRA 1.1, vilken redan på 1.0 nivån var ett utsökt stycke lagstiftning enligt Staffan. Vilken version vi hamnar på är fortsatt irrelevant så länge det innebär massavlyssning av i princip hela befolkningen. Det finns ännu ingen relevant begränsning, eller domstolsprövning värt namnet.

Den ”goda storebrors staten” verkar fortsatt vara den ideologiska ledstjärnan i Centerpartiet anno 2009.

Så då återstår med andra ord endast möjligheten att oppositionen reder ut vansinnet i höst eller att vi i rent liberalt självförsvar tvingas rösta bort vårt eget parti ifrån makten 2010.

Ursäkta medan jag går ut och kräks…

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/fri-+och+r%E4ttigheter” rel=”tag”>fri- och rättigheter</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/yttrandefrihet” rel=”tag”>yttrandefrihet</a>,<a href=”http://bloggar.se/om/fra” rel=”tag”>fra</a>

varning-2


%d bloggare gillar detta: